You are on page 1of 9

Affa for - . . . . .....,.

-UF

fl ndat foretaget Soft


valde net att ar kart oeh latt att
korn i oeh passar valdigt bra ihop med v~ra produkter.
V§r rside g~r ut p§ forsoka ~teranvanda s~ myeket som
rnajl Produkterna vi tillverkar ar kuddar i lappteknik oeh
varmedynor i olika storlekar oeh former. Tygerna vi anvander i
Iverkningen ar ~teranvanda oeh sparar allts~ p~ miljon. Vi har
f§tt v~ra tyger efter att vi varit i kontakt med tygavdelningar vid
olika affarer oeh dessutom har vi f~tt tyger fr~n privatpersoner.
Det handlar egentligen om resttyger men aven storre tyger som
bara lamnat oanvanda. Vi har kommit underfund med att det
finns myeket tyger som bara lan-mar oanvanda, darfor ar denna
ide oeks~ myeket miljovanlig.

Alia medlemmar i v§rt foretag tyeker om att sy. V~ra


produkter ar form~nliga eftersom v~ra tyger doneras till oss oeh
dessutom ar alia produkter unika. Det finns inte tv~ exakt
likadana. Det har betyder att ingen annan kommer att ha en
likadan kudde som dig.

Varmedynorna gor vi av jeanstyger som vi fyller med


ekologiskt vete. Vetet koper vi aven bonde i kommunen. V~ra
varmedynor g~r att anvanda b~de kalla oeh varma oeh hjalper
nlot bl.a. muskelvark oeh ledvark. Varmedynorna ar anpassade
for att ha p~ t.ex. axlar, mage oeh rygg. Det 'Finns en
varmedyna for alia, s~ du kan valja den som tilltalar dig mest.

Kristinestad 29 oktober 2009

SoftUF
1/8

Liiketoimintasuunnitelma

Päiväys: 30.10.2009
Yrityksen nimi: Aarearkku NY
Puhelin: 050-4926494
Sähköposti: aarrearkuny@gmail.com
Osoite: Aino Koivisto, toimitusjohtaja, Pihlajatie 3, 26410 Kaaro

1. Liikeidea
Liikeideamme on järjestää erilaisia lastenjuhlia ja lapsiparkkitoimintaa ekologisella ja
terveyttä edistävällä tavalla. Palveluumme kuuluu myös tilauksien mukaan
lapsenvahtitoimintaa. Haluamme kertoa yrityksemme palvelua käyttäville
asiakkaillemme, ettei juhlien idea tule tavarapaljoudesta, jotka menevät juhlien jälkeen
roskiin. Näinpä juhlien leikeissä käytettävät materiaalit voivatkin olla ekologisia ja
juhlissa pelattavat pelit liikunnallisia ja samalla terveyttä edistäviä.

Palvelumme:
• Lastenjuhlien ohjelman järjestäminen
• Lapsiparkkitoiminta
• Lastenvahti toiminta
Palvelumme asiakaskunta kohdistuu enimmäkseen lapsiperheisiin, mutta
päiväkoteihin ja alakouluihin voimme innostuksen mukaan mennä vetämään pientä
ohjelmaa. Päiväkodeissa ja alakouluissa tarkoituksenamme on järjestää innostavaa
ohjelmaa, leikkejä ja pelejä lapsille. Haluamme saada ihmiset ymmärtämään, ettei
juhlien tunnelma synny tavarapaljoudesta, joka menee juhlien jälkeen roskiin vaan,
että juhlista tulee aivan yhtä hyvät hieman ekologisemmilla materiaalivalinnoilla.
Pyrimme markkinoimaan palveluamme erityisesti lapsiperheille, joilla on pieniä lapsia.
Tiedotamme palvelustamme lähipiirissämme, koulussa, paikallislehdissä, kaupoissa,
markkinoilla, messuilla ja mahdollisimman monipuolisella mainostuksella(netti,
lehdet, julisteet, suullinen mainostaminen).

2. Osaaminen
Olemme kolme pirteää, iloista ja ahkeraa 9- luokkalaista tyttöä, joilla riittää paljon
ideoita ja taitoa esim. pienten lasten valmentamisesta ja ohjaamisesta. Meillä on myös
mahdollisuus hyödyntää musiikaalisia taitojamme toiminnassamme. Lisäksi meillä on

| NY-Oma Yritys / Vuosi yrittäjänä – Liiketoimintasuunnitelma | Uusyrityskeskukset ja Nuori yrittäjyys ry |


2/8

paljon innostusta yrittäjyyttä kohtaan. Meillä kaikilla on myös hyvä kielitaito, joten
uskallamme rohkeasti markkinoida palveluamme myös tuntemattomille henkilöille ja
emme pelkää laittaa itseämme likoon uusien haasteiden edessä.
Kokemuksemme työ- ja yrityselämässä on tullut tutuksi koulun järjestämien
taksvärkkipäivien ja tet-viikon kautta. Olemme saanet kokemusta myös
kesätyöpaikkojen kautta. Olemme saaneet seurata yrittäjien työtä lähietäisyydeltä, sillä
kahden yrityksemme jäsenen vanhempi/vanhemmat ovat yrittäjiä ja näin heillä on oma
yritys. Meillä on sitä kautta mahdollisuus kysyä tarvittavia neuvoja yrittäjyyttä
koskien.
Olemme kaikki kolme hyvin erilaisia, mutta meillä kaikilla on kuitenkin sama
päämäärä: haluamme oppia yrittäjyydestä ja kantaa kortemme kekoon ekologisuuden
puolesta. Vaikka aina emme ole samaa mieltä asioista, pääsemme lopulta
yhteisymmärrykseen esimerkiksi kompromissien ja järkevän keskustelun kautta.
Välillä huomaamme kuinka luovuus pääsee valloilleen. Ideoita tulee joskus hieman
liikakin, joten niitä joutuu silloin tällöin karsimaan. Mielestämme ideoiden
syntyminen on kuitenkin hyvä asia, sillä jos ideoita ei syntyisi, olisi lastenjuhlien
ohjelman järjestäminen meille hyvin vaikeaa. Lisäksi me kaikki kolme, olemme hyvin
sosiaalisia ja lapsirakkaita, jolloin ajatus tällaisesta palvelusta syntyi heti. Osallistumme
mielellämme jokaiseen eteen tulevaan haasteeseen ja teemme parhaamme
onnistuaksemme niissä. Ainoa huono puoli on, että olemme vähän liian
kunnianhimoisia, joten saatamme ottaa itsellemme liikaa töitä.
Tarvitsemme lisää malttia ja kokemusta mm. yrityksen ohjaamisesta. Olemme
kuitenkin tarvittaessa valmiit pyytämään apua ja neuvoja esim. muilta yrittäjiltä ja
meitä kokeneemmilta tahoilta.

3. Tuote / Palvelu
Palvelumme järjestää erilaisia lastenjuhlia ja teemasyntymäpäiviä(esim.
prinsessasynttärit, merirosvosynttärit, halloweenkemut) sekä lapsiparkkitoimintaa
kaupungin suurimmissa kaupoissa ja tilauksesta myös lapsenvahtitoimintaa.
Panostamme palvelussamme ekologisuuteen ja terveellisten elämäntapojen
edistämiseen. On tärkeä huomioida, että olemme valmiita kuuntelemaan
asiakkaitamme ja heidän toiveitaan. Järjestämme juhlat ovat täysin itse suunniteltuja.
Yrityksemme toiminta perustuu pitkälti lapsien ympärille. Pyrimme siihen, että lapset
viihtyvät ja saavat mukavia kokemuksia. Haluamme tarjota asiakkaillemme
ekologisemman vaihtoehdon lastenjuhlien järjestämiselle. Siispä käytämme
tarvikkeissamme ja puvuissamme kierrätysmateriaaleja.
Materiaalivalinnat voivat olla yhtä hyvin ekologisia, esimerkiksi peleissä voi apuna
käyttää vessapaperirullia ja merirosvosynttärien merirosvohatun voi askarrella
vanhasta sanomalehdestä. Juhlien ohjelma ei tarvitse olla vain uusimman
tietokonepelin pelaamista, vaan ohjelmassa voi käyttää apuna terveyttä edistäviä,
liikunnallisia pelejä ja leikkejä. Emme hanki juhlien ohjelmissamme materiaaleja täysin
uusina, mutta pyrimme kuitenkin vaikuttamaan kaikissa materiaalivalinnoissa hyvään

| NY-Oma Yritys / Vuosi yrittäjänä – Liiketoimintasuunnitelma | Uusyrityskeskukset ja Nuori yrittäjyys ry |


3/8

laatuun. Tukemalla palveluamme, asiakas itsekin tekee pienen hyvän teon


ympäristölle.
Ihmiset saattavat kuitenkin olla ennakkoluuloisia kolmen alaikäisen pitämää juhlien
ohjelmapalvelua kohtaan. Tilausten ja hyvän mainonnan ja palautteen avulla
uskomme kuitenkin, että ihmiset pitävät yrityksemme toiminnasta. Meillä ei myöskään
ole mahdollista laajentaa palveluamme Rauman alueelta kauemmaksi, koska
valitettavasti kukaan meistä ei osaa, eikä edes saa ajaa autoa. Siispä olemme
keskittäneet toimintamme Rauman lähiympäristöön.
Haluamme tarjota asiakkaillemme vain parasta, jonka vuoksi pyrimme aina hyvään
hinta-laatu suhteeseen. Täytyy kuitenkin muistaa, että aika on rahaa. Tulemme omalla
vapaa-ajalla pitämään juhlia, joilla on oma rahallinen arvonsa. Haluamme, että hinta ei
kuitenkaan ole esteenä lastenkutsujen pitämiseen. Pyrimme pitämään hinnat sellaisina,
että jokaisella asiakkaallamme olisi mahdollisuus hyödyntää yrityksemme tarjoavaa
palvelua. Asiakaspalvelun laadusta emme kuitenkaan halua ryhtyä tinkimään.
Haluamme palvella asiakkaitamme asiallisella ja miellyttävällä tavalla.
Lasten parissa toimimisen ja ekologisuuden lisäksi, haluamme tukea lasten asemaa
Suomessa, ja lahjoitammekin 5 % jokaisen lastenjuhlan tuotosta Mannerheimin
lastensuojeluliitolle.

4. Asiakkaat / markkinat
Pyrimme mahdollisimman laajaan asiakaskuntaan iästä ja sukupuolesta riippumatta.
Meidän on kuitenkin aloitettava lähipiiristämme, päiväkodeista ja alakouluista.
Tavoitteenamme on kuitenkin laajentaa palvelumme markkinointia ja myyntiä.
Asiakkaitamme tulevat olemaan lapsiperheet Raumalta ja sen lähialueilta. Jos jokin
yritys kiinnostuu palvelustamme, neuvottelemme asiasta koko yrityksen voimin.
Asiakkaamme ovat tottuneet peruskuluttamiseen (esim. lastenjuhlien turhan roinan
heittäminen roskiin). Palvelumme löytäessään he ovat kuitenkin jo hieman perillä
ekologisuudesta ja kierrättämisestä.
Mainostamme yritystämme mm, julisteiden, paikallislehtien, netin ja erilaisten
markkinoiden avulla. Raumalla järjestetyillä Silakkamarkkinoilla olimme jo heti
jakamassa lentolehtisiä saaden positiivista palautetta.

5. Kilpailijat
Erilaisia lastenjuhlia ja lapsiparkkitoimintaa ei tällä hetkellä juurikaan ole. Se on
yrityksemme liiketoiminnan kannalta erittäin otollista. Laajemmin katsottuna
yrityksemme kilpailijoiksi voisi mainita ihmiset, jotka eivät halua toisten, alaikäisten
järjestävän lastensa juhlia ja myös esim. lastenvahtitoimintaa järjestävät firmat.
Kilpailijoita ovat periaatteessa myös ne ihmiset, joiden lapset ovat jo niin vanhoja, että
osaavat järjestää juhlat tarvittaessa aivan itse ja ne henkilöt jotka käyvät tuttujen luona
vahtimassa lapsia. Jos mietimme myös kilpailijoita ”periaatteidemme” kannalta,

| NY-Oma Yritys / Vuosi yrittäjänä – Liiketoimintasuunnitelma | Uusyrityskeskukset ja Nuori yrittäjyys ry |


4/8

voisimme tulla siihen tulokseen, että erinäiset kaupat, jotka myyvät kaikkea pientä
tavaraa mitä juhlilla voidaan käyttää, ovat omalla tavallaan kilpakumppaneita
yritykselle ja sen toiminnalle.

Kilpailijoidemme vahvuudet perustuvat luultavasti kilpailukykyiseen hintaan. Jos


kilpailijamme ovat esim. lastentarhaohjaajia, heiltä löytyy myös enemmän kokemusta
lasten parissa työskentelystä kuin meiltä löytyy. Monet kilpailijamme ovat voineet
saada jo otteen asiakkaista, jolloin heidät voi olla vaikea ”käännyttää” ekologisempiin
valintoihin. Me joudumme vaikuttamaan asiakkaihimme mm. luotettavuudellamme.
Kilpailijoidemme heikot puolet saattavat kuitenkin heijastua juuri heidän
vahvuuksissaan. Asiakkaat saattavat nimittäin kaivata joitain uutta ja tuoretta mm.
perinteisiin lastenjuhliin, eikä tuttu ja turvallinen enää kiinnostakaan.
Kilpailijoidemme palvelu kuitenkin eroaa pitkälti omastamme. Me panostamme
ekologisuuteen ja terveyden edistämiseen. Kilpailijamme eivät välttämättä ole ottaneet
näitä seikkoja huomioon, jolloin meillä on ns. valttikortti käsissämme. Palvelu on näin
mielenkiintoisempi kuin kilpailijoidemme.
Suuremmat resurssit mahdollistavat kilpailijoidemme laajemman kaupallisen
mainonnan, kuten TV, lehdet, ja mahdollisesti radio. Myös katukuvassaan saa nähdä
heidän mainoksiaan ja julisteitaan. Työntekijämäärät ovat myös vahvoja linkkejä
myynnissä ja markkinoimisessa ja meidän yritykseemme verrattuna kilpailijoillamme
on runsaasti enemmän työntekijöitä. Näiden kautta heidän myynninedistämisensä on
tehokkaampaa. Heidän sijaintinsa ja toimitilansa ovat myös monissa tapauksissa
paremmat ja edustavammat kuin omamme.

6. Oma yrityksenne
Suunnittelemme yrityksen tarjoamissa palveluissa käytettävän ohjelman kodeissamme,
mutta juhlien järjestäminen tapahtuu tietenkin asiakkaidemme luona tai joissain
muissa tiloissa. Tarkoituksenamme on päästä markkinoimaan palveluamme mm.
markkinoille, myynnin edistämiseksi.

Tärkein välineemme ovat omat ideat. Tietenkin haemme peleihin yms. vinkkejä myös
erilaisista kirjoista yms. Näiden lisäksi, emme juurikaan tarvitse muita työvälineitä
kuin mahdollisesti neuvoja meitä kokeneemmilta yrittäjiltä.

Työvoimapula ei vaikuta koskevan yritystämme. Pyrimme markkinoimaan


palveluamme ilman ”ulkopuolista” ja palkattua apua. Pyrimme itsenäisesti tekemään
kaiken tarvittavan yrityksemme eteen.

Mainosvälineistä voisimme kuvitella hyödyntävämme paikallislehtiä. Jos saisimme


mainoksen yrityksestämme niihin, olisi se jo hieno askel myynnin edistämisellemme.
Myös markettien lehtisiin olisi hieno saada mainos lapsiparkkitoiminnastamme.
Katukuvaan olemme vieneet julisteita yrityksestämme ja sen palveluista. Se omalta
osaltaan myöskin edistää myyntiä. Olisi myös suotavaa, että jos mainontamme kasvaisi

| NY-Oma Yritys / Vuosi yrittäjänä – Liiketoimintasuunnitelma | Uusyrityskeskukset ja Nuori yrittäjyys ry |


5/8

suurempiin mittasuhteisiin, mutta näin aluksi meidän täytyy aloittaa pienellä


julkisuudella. Myyntiä edistämme myös mainostamalla yritystämme ja sen palvelua
ihmisille kasvotusten.

Pyrimme siihen, että toimintamme pysyy turvallisissa puitteissa. Nuori Yrittäjyys


toimisto on vakuuttanut meidät vastuuvakuutuksella, mutta se ei kuitenkaan korvaa
mahdollisia tapaturmia tai vahinkoja. Jos esimerkiksi lapsiparkissa joku lapsi rikkoisi
kaupan ikkunan ei meillä olisi varaa maksaa laskua. Sen vuoksi meidän pitää tehdä
yhteistyötä kauppojen kanssa ja sopia jo etukäteen miten tällaisissa tilanteissa
mahdollisesti toimitaan, jos tällainen tilanne tulee eteen.

7. Kirjanpito ja talouden suunnittelu


Yrityksemme pyrkii itse hoitamaan kirjanpidon, mutta tietenkin avustuksen ja
neuvonnan avulla. Yksi osapuoli (talousjohtaja) yrityksestämme tulee ottamaan
päävastuun kirjanpidosta, mutta tavoitteenamme on kuitenkin se, että jokainen meistä
tulee olemaan jotenkin osallisena kirjanpidossa. Tässäkin asiassa olemme jokainen
nimittäin valmiita ja halukkaita oppimaan uutta.

Aloimme suunnitella yrityksemme tulevan toiminnan yhdessä kaikkien yrityksen


osapuolien kanssa. Meille on tärkeää, että jokainen yrityksemme jäsen osallistuu
toimintaan ja sen suunnitteluun tasapuolisesti, jokaisen ideoita ja toiveita kuunnellen.
Pyrimme suunnittelemaan toimintamme tehokkaaksi, mutta samalla kaikille
työntekijöille suotuisaksi.

Pyrimme pysymään ajan tasalla suunnitelmiemme kulusta jatkuvasti. Tulemme


varmasti keskustelemaan yritystä koskevista asioista, mm. toiminnasta ja sen vaiheista,
yhteisissä kokoontumisissa ja palavereissa. Haluamme, että yrityksemme sisäinen
kommunikointi pelaa ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Yritämme tietysti pitää
suunnitelmistamme kiinni, mutta mahdolliset suunnitelmien muutokset eivät
kuitenkaan pelästytä meitä.

Apua tulemme luultavasti tarvitsemaan mm. tilinpäätöksen suunnittelussa ja


toteuttamisessa, budjetoinnissa ja yleensä yrityksen pyörittämisessä, sillä kaikki
kyseiset asiat ovat uutta jokaiselle yrityksemme jäsenelle. Onneksi saamme apua mm.
neuvonantajaltamme, vanhemmiltamme, opettajilta ja muutenkin lähipiiriltämme.
Olemme valmiita ottamaan vastaan tarjottavaa apua ja uusia neuvoja!

Yrityksemme rahoitus ja kulut maksetaan omasta kassastamme. Luotamme siihen, että


pääomamme (60€) ja tulevat tuotot riittävät kustantamaan kaiken tarvittavan
yrityksellemme.

| NY-Oma Yritys / Vuosi yrittäjänä – Liiketoimintasuunnitelma | Uusyrityskeskukset ja Nuori yrittäjyys ry |


6/8

Liite 1.

Markkinointitutkimus
Aika: 27.8.2009 (klo: 17.00-19.00)
Paikka: Kaaron asuinalue, Rauma

Tutkimusmenetelmä: Otantatutkimus, henkilökohtainen kysely


Haastateltuja: 18 hlö (15 naista, 3 miestä)
Kysely yritysideamme kiinnostavuudesta

1. Minkä ikäisiä lapsia perheessänne on?


2. Oletteko järjestäneet
lastenkutsuja?
3. Tuntuiko/tuntuuko vaikealta tai stressaavalta järjestää ohjelmaa pienille lapsille?
4. Miltä kuulostaa lapsiparkkitoiminta esim. Citymarketissa?
5. Kiinnostaako yrityksemme
palvelu?
6. Paljonko olisitte valmis maksamaan a) lastenjuhlista / 1h b) lapsiparkista ostosten ajaksi?

1) 2) 3) 4) 5) 6a) 6b)
3 v. kyllä ei hyvä mahdollisesti 20,00 € 5,00 €
3 ja 5 v. kyllä ei vielä hyvä kyllä 20,00 € 2,00 €
5 ja 7 v. kyllä ei vielä hyvä mahdollisesti 30,00 € 2,00 €
ei tarvetta
3-8 v. ei kyllä hyvä nyt EOS 5,00 €
3 ja 8 v. kyllä kyllä vähän erittäin hyvä kyllä 30,00 € 5,00 €

3-10 v. kyllä ei hienoa ei EOS 5,00 €


20 – 30
2 ja 5 v. kyllä ei hyvä kyllä € 5,00 €
10 – 15
0,5 ja 3 v. ei ei hyvä miksei € 5,00 €
20 – 30 2–3
5-12 v. kyllä ei miksei mikäettei € €
20 – 30 2–5
6-11 v. kyllä ei hyvä kyllä € €
20 – 30
4-14 v. kyllä joskus hyvä kyllä € 5,00 €
voisi
1,5 v. ei ehkä mahdolliselta kuvitella EOS EOS
2 ja 5 v. kyllä ei ihanalta kyllä, hauska 10 – 20 3–5

| NY-Oma Yritys / Vuosi yrittäjänä – Liiketoimintasuunnitelma | Uusyrityskeskukset ja Nuori yrittäjyys ry |


7/8

€ €
20 – 30
4, 7 ja 10 v. kyllä kyllä oikein hyvältä ehdottomasti € 5,00 €
3 v. ei kyllä hyvältä kyllä 50,00 € 5,00 €
30 – 60 5 – 10
7 ja 9 v. kyllä ei hyvä kyllä € €
20 – 30 2–3
6 ja 9 v. kyllä ehkä vähän hyvältä kyllä € €
0–2
2-10 v. kyllä ei hienoa hyvä idea 50,00 € €

EOS =En osaa


sanoa

| NY-Oma Yritys / Vuosi yrittäjänä – Liiketoimintasuunnitelma | Uusyrityskeskukset ja Nuori yrittäjyys ry |


8/8

Liite 2.

Vastuualueet
• Aino Koivisto, toimitusjohtaja, sihteeri, hallituksen
puheenjohtaja
• Ann-Christine Wendelin, myynti- ja
markkinointipäälikkö
• Minttu Mäkinen, talousjohtaja, kirjanpitäjä

| NY-Oma Yritys / Vuosi yrittäjänä – Liiketoimintasuunnitelma | Uusyrityskeskukset ja Nuori yrittäjyys ry |