You are on page 1of 1

Kostnadsförslag

Datum 2009-12-09
Kundnummer Offert nummer 1059

Namn

Adress
Telefon, fax, e-post
Kontakt person Arturo

Specifikation över kostnaderna för material :

Material beskrivning Pris/unit total


Beskrivning av Styrventilation skåp

• El-centralen automatsäkringar för ventilationscentral 220/380 V

• Konstruktion, dimensionering ritning


• PLC-programmering
• SCADA-system
• Manöver-, kontroll-, och larmsystem
• Automatikskåp
• Elcentraler
1 45000
• Ställverk

45000
Total material ex. moms

Specifikation över kostnaderna för arbete :

1.- Borttagning och urkoppling av gamla styrcentralen


2.- Installation och montering av Styrventilation skåp

3.- Programering, test och verifiering

Total arbete ex. moms 12000 kr.

Med vänliga hälsningar Juan Hidalgo 070 4942591