INTRODUCCIÓ

Per què fer servir els audiovisuals en l’ensenyament de llengües La introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) va definint a través de la valoració de les experiències que se’n fan alguns avantatges com ara que: 1. Conviden a treballar en grup, tot i que es poden treballar també de forma individual, amb la qual cosa es potencia el treball comunicatiu. A més, el grup comunicatiu inclou fàcilment diversos nivells socials extraescolars i els familiars. 2. Són fàcilment compartibles. Part de l’atractiu rau a “fer” i “vore com ho fan els altres”. Si a això afegim que eliminen les distàncies, el valor comunicatiu és encara més destacable. 3. S’aproximen molt bé a l’univers comunicatiu i d’interessos de l’actual alumnat, i això fa que els resulte un mitja atractiu. 4. S’adapten molt bé a la diversitat de nivells que hi ha a les aules i a la varietat d’interessos que manifesta l’alumnat. 5. Permet una extensa combinació de mitjans i recursos, cosa que permet desenvolupar activitats molt completes i variades. 6. Conviden a l’observació i l’anàlisi, fins i tot al replantejament crític, dels productes audiovisuals que els envolten i condicionen. 7. Admeten graus de complexitat creixent, no es limiten a cap estadi de l’aprenentatge.

A quines activitats d’aprenentatge de llengua

Es poden aplicar a la pràctica totalitat de les activitats que comporten l’ús de les llengües: 1. 2. 3. 4. 5. 6. D’observació: d’accions, transcripcions… D’anàlisi: resums, prediccions, periodístiques… Creatives: narratives, poètiques, publicitàries… Dramatitzacions: simulació de situacions, representacions… De debat: exposicions, argumentacions… De manipulació: subtitulació, doblatge, traducció…

BLOC 1 - EL SO

1- Primeres passes amb el so digital

Objectius
Saber de quines fonts de so i equipament disposem al centre Conèixer la connectivitat entre aparells i equipaments Aprendre a configurar el reproductor i l'enregistrador de sons de Windows. Saber capturar i convertir els diversos sons en fitxers d’àudio Reconèixer, segons l'extensió de l'arxiu, el format de so amb què esteu tractant i les seues característiques. Identificar la tarja de so de l'ordinador i els seus components. Reproduir qualsevol format d’àudio amb el Windows Media o qualsevol altra eina de reproducció de sons que hi hagi a l’equip. Gravar un fragment de so a l’ordinador de fonts externes o internes.

Continguts
− Equipaments de so − La tarja de so, els seus components i les connexions a d’altres perifèrics. − Connexions i cablatge − Fonts de so i la seua reproducció. − Formats de so. − Configuració de so en Windows: Els paràmetres de sortida i entrada del tauler de control. − Enregistrador de sons amb l’ordinador.

Desenvolupament

Pràctica 1. Els equipaments sonors del centre

La primera cosa que et plantejaràs és de quins equipaments de so disposes (o pots disposar amb facilitat, si t’interessa per alguna pràctica) al teu centre. Desenvolupament de la pràctica Nom de l’equipament 1 Lector de DVD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Localització Usos

Ara que ja n’has fet el recompte, també podràs decidir quins et poden resultar més interessants per fer servir a les teues classes. Copia a la primera columna els que has detectat a la graella anterior que et puguen interessar i indica a quines activitats d’ensenyament-aprenentatge els pots aplicar. Diàlegs Descripcions Dramatitzacion s Efectes sonors Informatius Publicitat Poemes Cançons Reportatges Entrevistes

1. Lector de DVD 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pràctica 2. Identificar la tarja de so de l'ordinador i els seus components

L’ordinador serà l’encarregat de condensar els senyals de la resta d’aparells i els seus propis, tant si són digitals com si són analògics. I això, la comunicació amb els sons exteriors, ho farà a través la tarja de so. Per això la pràctica que ve ara consisteix a localitzar la tarja de so de l'ordinador i reconèixer les seues diferents connexions. Desenvolupament de la pràctica Per localitzar la tarja de so de l'ordinador podeu seguir el cable dels altaveus o auriculars que hi haja connectats fins a la part del darrere del vostre PC. També podeu trobar connexions a la part del davant o a la pantalla. És a dir que haureu d’investigar per poder descobrir-ne la situació al vostre equip. Observeu que té connectors minijack (si no saps quin tipus de connexió és, mira la pràctica següent) lliures. Tot i la diferent varietat de targes de so que hi ha al mercat, observareu, siga amb símbols o lletres, les següents indicacions al costat de les connexions:

-

Line In: línia d'entrada. Aquí podeu connectar un casset, un televisor, un minidisc, un DAT, un lector de DVDs, un videocasset o qualsevol font de so externa. Mic: lloc on connectareu el micròfon per realitzar posteriors pràctiques Line Out: línia de sortida sense amplificació de so, per portar a un equip de música extern o a un altre enregistrador de so extern.

- Midi/Game: s'utilitza per connectar tota mena d'instruments Midi. També és possible connectar-hi el joystick per als jocs (fonamentalment).

Pràctica 3.

Connexions a la tarja de so

Pràctica destinada a identificar les connexions d’entrada i de sortida de la tarja de so i aprendre a connectar-hi dispositius. Desenvolupament de la pràctica 1. Observeu la tarja de so de l'ordinador. Podeu identificar les connexions d’entrada/sortida? Quantes n'hi ha i de quin tipus són?

A
Mijack

B
RCA

C

2. Connecteu el minijack dels altaveus a la connexió de sortida que trobeu. A continuació connecteu els altaveus al corrent elèctric i engegueu-los amb el botó power (si voleu connectar-hi uns auriculars heu de seguir el mateix procediment).

Pràctica 4. La xarxa de so: connexions i cablatge Ara identificareu a través de quines connexions i cables relacionareu cadascun dels aparells que interessen amb la tarja de l’ordinador. Desenvolupament de la pràctica A la columna de Connector de sortida de l’aparell posareu la lletra de la pràctica 3 que els heu assignat. Penseu que alguns aparell tenen més d’una sortida. A la columna de Cable, has de deduir quina de les possibilitats, o la seua combinació, que se t’ofereix pot anar bé (tria sempre la més simple).

Aparell 1 Micròfon 2 Magnetoscopi 3 4 5 6 7 8 9 10

Connector/s A A , B, C M -

Cable E/M, X/R/M

R/R

M /M X

E/E

Per no repetir, trobaràs a l’apartat d’audiovisuals del CDWEB o als DVDs de formació, als cursos MAV, les unitats que en detallen les tipologies. (A 106. Ports) (A 110. Connexions i adaptadors ) (A 107. Cablatge). També en trobareu referències al curs telemàtic DV33 a les pràctiques 1 i 2 del mòdul 1.

Pràctica 5. de l’ordinador

Configuració dels paràmetres de reproducció i enregistrament

L'objectiu d'aquesta pràctica és donar a conèixer com podeu configurar els paràmetres de gravació i reproducció de so.

Desenvolupament de la pràctica 1. Primer obrireu els diversos controls de so de l’ordinador. Feu un clic en la icona que representa un altaveu a la barra de tasques.

S'obrirà un control de volum simple. Arrossegant el lliscador podreu regular el volum general de reproducció del so (màster). Per fer desaparèixer aquesta icona, feu clic al damunt de l'escriptori a qualsevol punt. REPRODUCCIÓ Fent-hi un doble clic a la mateixa icona us apareixerà la finestra del mesclador, que serveix per ajustar el balanç i el volum principal de reproducció de cada una de les fonts, tant de les externes com de les internes.

Activeu el menú Opcions. Assegureu-vos que teniu marcada l'opció de controls avançats. Aneu al menú opcions | propietats. Aneu al d'interpretació (reproducció) i en la llista de camps marqueu totes les caselles. Confirmeu l'operació amb el botó D'acord i podreu observar tots els controls de reproducció. El millor sistema per identificar les que estan actives és el deductiu. És a dir, marqueu com a mudes totes les regletes, connecteu, per exemple, el reproductor de CDs a l’entrada d’audio i les aneu activant d’una en una (la primera, la “Volume Control” no ha d’estar mai muda, és la general que les engloba totes) així podreu comprovar per quina regleta entra (pot dir-se “Entrada de”, i per als sons interns –tant del CD/DVD com sons procedents d’Internet- “Onda”). Després fareu el mateix amb l’enregistrament. La situació normal és que la casella Mut només es trobe marcada al camp Micròfon. Comproveu què passa quan desmarqueu aquesta casella: el so que entra pel micròfon surt amplificat pels

altaveus o els auriculars. Si teniu els altaveus connectats, acosteu-hi el micròfon i veureu com se sent el xiulet d'acoblament. Per tornar a la situació normal, deixeu marcat el camp Mut del Micròfon. 2. Ara escoltareu els sons a través de l’ordinador. Si es tracta d’una font externa, només haureu de connectar-ne la sortida amb l’entrada de la tarja de so de l’ordinador i, si teniu ben configurats els controls de reproducció, l’escoltareu a través dels auriculars (o dels altaveus interns o externs). 1. Ara proveu de localitzar, al DVD de Materials de Formació, fitxers d'àudio guardats en diferents formats. Obriu l'eina de cerca. Heu de clicar al botó Inici seleccionar l'opció Cerca (Buscar si el Windows està en castellà). i

1.

2. Poseu el DVD dels Materials de Formació 2006 a l'ordinador i demaneu-li que cerqui qualsevol fitxer en format .WAV que es trobe al DVD. En la línia Anomenat escriviuhi *.WAV; l'asterisc s'usa com a comodí (vol dir qualsevol nom de fitxer) i wav és l'extensió per a un tipus de fitxer de so.

3. Desplegueu la línia Mira a mitjançant la fletxa i escolliu la unitat on teniu el CD. A continuació cliqueu a .

4. L'ordinador us presentarà un llistat amb tots els fitxers en format WAV. Si feu doble clic sobre qualsevol d’ells, l'ordinador el reproduirà. Quin programa s'ha engegat per a reproduir-lo? ___________________________ Proveu de fer el mateix cercant al disc dur. A l'ordinador hi ha diversos programes capaços de reproduir-los correctament. Els programes més usuals són el Windows Media Player, el Real Player, Quick Time Player… ENREGISTRAMENT 3. Ara enregistrareu des de diverses fonts. Per fer-ho heu d'obrir un programa gravador de sons per tal de poder enregistrar allò que sentiu. Hi ha diferents possibilitats: podeu fer anar el programa Audacity que el Departament d'Ensenyament ha distribuït a través del DVD de Materials de Formació 2006, o bé fer anar la gravadora de sons que el Windows sol portar per defecte. Per a aquesta pràctica optarem per la segona opció: la gravadora de sons. Situats a l'Escriptori del Windows aneu al menú Inicio | Programas | Accesorios | Entretenimiento | Grabadora de sonidos. Un cop oberta us apareixerà una finestra com la de sota.

Per començar a gravar només us cal prémer el botó vermell de la part inferior dreta. Llavors, comença a desplaçar-se la barra indicadora dels segons de durada de gravació, fins que decidiu aturar-la prement el botó d'aturada. Finalment, només us cal guardar el fitxer de so que l'ordinador conserva a la seua memòria temporal. Per fer-ho, heu d'anar a Archivo | Guardar como. Doneu un nom al fitxer que esteu a punt de crear amb l'extensió WAV i, de passada, indiqueu el lloc on voleu que l'ordinador us el deixe per poder trobar-lo més tard, l’Escriptori és un bon lloc, i si hi creeu una carpeta amb el vostre nom, millor. Una vegada guardat, el podeu escoltar obrint qualsevol dels programes reproductors de sons que hem comentat, o bé fent doble clic damunt del fitxer a través de l'Explorador del Windows. La gravadora del Windows crea arxius de so d'un minut de durada aproximadament. Si voleu que dure més, heu de tornar a polsar el botó vermell de gravació immediatament després que la gravadora arribe al final de la durada indicada. Això es pot fer tantes vegades com calga. Comprovareu que al menú de gravació dels controls de so de l’ordinador, que funciona de forma semblant al d’enregistrament, només podeu seleccionar una de les fonts d’entrada. Proveu primer el més senzill, el Micròfon, i anirem comprovant, per eliminació, la resta de controls.

En algunes targes de so apareix sota del volum general un botó que diu avançat, si el cliqueu podreu controlar els greus i els aguts. Comenceu primer des del micròfon. 1. Obriu el mesclador fent doble clic sobre el petit altaveu de la barra de tasques i a opcions | propietats us assegureu que el micròfon està seleccionat en l'apartat de gravació (si no ho està, marqueu-lo) i que no està en silenci en l'apartat de reproducció (si ho està, desmarqueu-lo i doneu-li volum). Podeu tancar el mesclador. 2. Obriu l'enregistrador de sons. Prepareu un breu guió (què voleu enregistrar). Per exemple, una breu presentació de cadascú. També podeu utilitzar qualsevol text o poema. 3. Acosteu-vos al micro (deixeu uns 20 cm de distància), cliqueu al botó de gravació i dieu el vostre text. 4. Quan hagueu acabat, premeu el botó d’aturada i escolteu el resultat. Si no us agrada, torneu a començar. Podeu provar de baixar el volum del micro o allunyar-vos o acostar-vos una mica més. 5. Ara només cal desar-lo. Cliqueu al menú Arxiu |Guardar, doneu-li un nom i deseu-lo a la vostra carpeta del curs. Tanqueu l'enregistrador de sons. I després feu el mateix des de les diverses fonts de so internes de l’ordinador: lector de CD, de DVD, Internet, fitxers de so… Es tracta de seguir el mateix sistema anterior, però aplicat al so que heu activat i s’escolta a l’ordinador: 1. Obriu el mesclador fent doble clic sobre el petit altaveu de la barra de tasques i a opcions | propietats i aneu a reproducció i, com que només podeu activar un element (la resta estaran muts) deduireu quina de les regletes ha d’estar “no muda” (habitualment és “Mezcla de” o “Estereo mix”). 1.

2. Entreu a Internet i a través d’algun dels buscadors cerqueu alguna emisssora de ràdio (p. e. http://www.catradio.com/pcatradio/crHome.jsp) i seleccioneu

escoltar-la. Si no l’escolteu, comproveu la connexió dels aurticulars i el controlador de reproducció. També trobareu l’emissora d’Internet XTEC Ràdio a http://phobos.xtec.net/audiovisuals/radio/emissio/xtec_radio.rm amb programes escolars. 3. Obriu l'enregistrador de sons i cliqueu al botó de gravació
.

4. Quan hagueu acabat, premeu el botó d’aturada i escolteu el resultat. Si no us agrada perquè queda massa tènue o massa saturada, torneu a començar. Podeu provar de baixar o apujar el volum del lliscador del control. 5. Ara només cal desar-lo. Cliqueu al menú Arxiu |Guardar, doneu-li un nom i deseu-lo a la vostra carpeta del curs. Tanqueu l'enregistrador de sons. 6. Repetiu l’operació amb algun dels altres dispositius de so de l’ordinador, com per exemple el reproductor de DVD.

4. Finalment, deduireu quins són els paràmetres de control específics del nostre ordinador. Allí mateix, opcions | propietats, trobareu tant les opcions de reproducció com les d’enregistrament. Completeu el quadre següent amb les característiques específiques del nostre ordinador. És a dir, quin control ha d’estar actiu per fer cadascuna de les tasques de reproducció i enregistrament. Font Micròfon Font de so externa (tv, DVD, ràdio, CD, casset, CD…) Font de so interna (fitxers de so i Internet) Els principals controls de volum que heu de tenir en compte són: - Volume Control: és el control de volum general (el que s'activa en fer un sol clic a la icona de l'altaveu). - Wave: Controla el volum d'interpretació dels fitxers tipus wav. - MIDI: Serveix per controlar el volum d'interpretació dels fitxers mid. - CD-Audio: Regula el volum de la reproducció de CD de música des de les unitats de CD-Rom i DVD - Line-In: El lliscador controla el volum de les fonts d'àudio externes. - Microphone: Habitualment està marcada la casella mut per evitar l'acoblament del micròfon i els altaveus. Si ho desmarqueu, podreu escoltar a través dels altaveus què dieu pel micro. El més convenient és tenir-lo com a mut. Reproducció Enregistrament

- PC-Speaker: Controla el volum de l'altaveu intern del PC.

Pràctica 6.

Els diferents formats del so digital

Heu de ser capaços de reconèixer, segons l'extensió de l'arxiu, el format de so amb què esteu tractant. El gran espectre de formats de so es pot simplificar en 4 formats bàsics (n'hi ha molts més), cadascun amb característiques pròpies d'utilització i composició: Tipus wav mid Aplicació Format d'ona. L’estàndard del Windows. Fitxers amb música codificada segons el sistema MIDI. S’enregistren les dades d’interpretació i no la música en si. El format de moda. Treballa en format WAV, però comprimint aquelles parts que poden resultar inaudibles. Rebaixa molt les grandàries dels arxius. Format d’àudio emprat pel Windows Media Player. Grandària Molt gros Molt petit

Petit

mp3 wma

Molt petit

Desenvolupament de la pràctica 1. Entra a l’adreça d’Internet que tens a continuació http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/sonidos/resultados.php?categoria=9 comprovaràs que hi tens un seguit de recursos sonors en diversos formats. Tal com has fet a la pràctica 4, desa un mateix fitxer a l’escriptori o a la carpeta del curs en format WAV i MP3. 2. Col·loca’t a sobre d’ells, reproduiex-los i comprova les seues propietats. Quines diferències auditives hi has trobat? Quin “pes” té cadascun d’ells. WAV Pes
Mb/min. Mb/min.

Nom del fitxer de so

MP3 Pes
Mb/min. Mb/min.

Qualitat

Qualitat

3. També pots reconfigurar les característiques dels fitxers WAV des de l’Enregistrador de sons del Windows. Prova de fer-ho. Recupera un fitxer de so des de fitxer/obrir i després des de Fitxer/Anomena i desa comprovaràs que a la part de sota de la finestra hi ha una tecla que diu Canvia… que et servirà per redefinir les característiques de la nova versió del fitxer. Ve a ser un format semblant a l’MP3, però amb terminació WAV.

2 - Introducció a l’edició de so amb l’Audacity

Objectius
Saber instal·lar el programa Audacity Conèixer els seus comandaments bàsics. Saber configurar-lo. Reconèixer, segons l'extensió de l'arxiu, el format amb què esteu tractant. Saber capturar sons. Saber editar sons. Canviar el format d’un fitxer de so. Exportar fitxers de so.

Continguts
- El programa Audacity: instal·lació, comandaments, captura de sons, edició, exportació... - Comadaments bàsics - Configuració de paràmetres - Enregistrament de sons - Edició de sons: afegir sons, combinar sons… - Aplicació d’efectes de so - Exportació de fitxers

Desenvolupament
El so digital
Quan es parla de so digital es refereix als sons obtinguts a través de qualsevol de les moltes fonts i que a través de l’ordinador, cas de ser analògics han estat digitalitzats. El terme digitalitzar es refereix a la conversió d’un so en dígits. Tots els sons que s’escolten o es manipulen a l’ordinador són forçosament digitals. L’ordinador interpreta els dígits i els transforma en sons audibles. Els formats digitals Hi ha molts tipus de fitxer de so digital i molts programes per editar-los. Abans heu vist el més bàsic i generalitzat de tots, el del Windows. Ara treballareu amb un editor de so que, tot i ser bàsic, completa bastant bé les necessitats que a nivell de centre es poden plantejar a l’hora de treballar el so. Aprofitareu les unitats del MAV, curs de formació en centre de Mitjans Audiovisuals, per fer una introducció al dit programa. Els materials els trobareu al DVD de Materials de Formació 2006 o al CDweb (que trobareu al marge esquerre de la pàgina principal de la Xtec) / Formació actual / Audiovisuals / cursos / DVA7 / DVA5 Formació MAV en centres educatius (2n nivell) / Manual / Bloc A / A núm. De la pràctica. Instal·lació (A162) No cal que la feu, però ens servirà de referència per quan l’instal·leu al centre (és un programa petit i el teniu al DVD, a l’apartat d’Eines i materials 2006).

Eines bàsiques (A162) Feu un repàs dels comandaments bàsics.

Configuració (A163) Us servirà per configurar els paràmetres del programa i com a punt de referència per si es desconfigura.

Enregistrar des del CD (A164) La mateixa pràctica pot servir per enregistrar la resta de fonts de so, com heu vist a les pràctiques anteriors. Proveu-ho amb el micro (recordeu revisar els controls de so de la tarja i comproveu que a enregistrament teniu seleccionat el micròfon).

Editar (tallar, enganxar, copiar…) (A165) Servirà per practicar les eines bàsiques d’edició de so.

Efectes de so (A166) Especialment proveu amb Amplifica, Fàding d’inci i Fàding final.

Combinar fitxers (A167) (A168) Primer per inserció i després per mescla. (Efectes i Espais blancs) També hi trobareu pràctiques interessants al curs telemàtic DV33 (http://jasper.xtec.net:7451/cdweb/dades/actu/actual_matform/materials/tdv33/index.htm ). A les pràctiques 3, 4 i 5 del mòdul 1, i als mòduls 2, 3 I 4 del mateix curs. DADES BÀSQIUES DE REFERÈNCIA MP3 64 Kbps 96 Kbps 128 Kbps Qualitat ràdio FM (16 bit, 22 KHz, estèreo) - 1min./0,45 MB Qualitat similar CD (16 bit, 44 KHz, estèreo) - 1 min./0,68 MB Qualitat CD (16 bit, 44,1 KHz, estèreo) – 1 min./0,91 MB

La veu es pot fer amb un mínim de 12 KHz, 8 bits i mono La música demana un mínim de 22 KHz, 16 bits i estèreo

RECURSOS DE SO
Webs amb materials de so. Hi trobareu una gran quantitat de recursos sonors classificats que poden ajudar i simplificar molt l’elaboració d’una gravació amb efectes especials. http://phobos.xtec.net/audiovisuals/radio/fonoteca.php http://www.findsounds.com/ http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/sonidos - Fonoteca del CEM, Centre d'Educació Musical, realitzada per Carmen Ossorio & Alberto Arbej Web amb arxius MIDI de cançons catalanes i fragments de música clàssica: http://www.musicem.com/catala/fono.htm • Web del moviment coral català a la xtec, amb molts enllaços a llocs web amb músiques, partitures i altres. http://www.xtec.es/entitats/rmcc/

Pràctica 1: La pàgina ens ofereix una gran quantitat de referències. Especialment mireu l’apartat de ràdios on teniu els enllaços a moltes emissores i el de recursos • Web amb arxius sonors de les cançons de la guerra civil espanyola. Molt interessant, amb apunts d’història. Els arxius són en format .OGG. http://audio.ya.com/musicacrata/ Pràctica 2: La pàgina ofereix fitxers en un format que, pot ser per ser lliure –el nom de la pàgina ja dóna alguna pista- és poc habitual i, potser, no el podreu reproduir. • L’orfeó Gracienc ofereix algunes de les seves gravacions de forma lliure i gratuïta a: http://www.orfeogracienc.org/ Pràctica 3: La pàgina ofereix fitxers en diversos formats que podeu comparar. • La Universitat Jaume I, té una pàgina de Cultura Musical amb arxius sonors de peces musicals de diferents estils: http://musica.uji.es/dirmusic.html Pràctica 4: La pàgina ofereix fitxers que es poden descarregar i d’altres que, diu, que només són per escoltar. Es tractarà, doncs, d’enregistrar des de l’Audacity o la Gravadora de sons de Windows alguna de les cançons que no es poden baixar. • El Lluis Climent posa a la web una mostra de les seves composicions: http://clientes.vianetworks.es/personal/lcliment/mostres.htm Pràctica 5: Comprovaràs que ha penjat les mostres en dos formats diferents. Per què creus, a la vista de les propietats dels fitxers, que l’autor no ho ha fet en un mateix format? - Músiques de sardanes: http://www.sardanes.net/mp3/ - Fragments de peces musicals barroques a la XTEC: http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit4/04/mepro44.htm -Música lliure:

http://www.culturalliure.cat/musica_lliure.php http://www.musicalliure.net/ http://freeplaymusic.com/ http://www.jamendo.com/es/

Pràctica 1

Redactar un guió sonor

Ara que sabeu captuar i enregistrar sons podeu fer una pràctica on pugueu combinar els diversos aspectes que heu treballat. Per tal de planificar millor la pràctica fareu servir un guió semblant al que es fa servir a la ràdio. Aquí teniu una versió reduïda de la plantilla que hauria de ser de la mida d’un foli en format apaisat. min RECURSOS LOCUCIÓ 1 LOCUCIÓ 2 MÚSICA EFECTES

A min hi posareu, si cal, el minutatge que serveix per fer quadrar els temps i donar una durada determinada al programa. A Recursos direu quins efectes s’han d’aplicar durant la gravació (foses de so, reververacions, ecos…) (timbres, cops de porta, passes…) Foses de so: Fade In (F.In, entra el so a poc a poc), Fade Out (F.Out, el so se’n va a poc a poc, Fosa (F, els dos sons contigus es fonen l’un amb l’altre), Encadenat (E, els sons contigus es relacionen per tall)… Els Plans: Primer Pla (PP, a prop del micro), Segon Pla (2P, a poca distància) o en tercer Pla (3P, a més distància). A Locució 1 i Locució 2 escriureu els textos que han de ser llegits (o capturats). A Música posareu la banda sonora. S’ha d’especificar la font de procedència i el tall a què feu referència. Efectes, els efectes especials de postproducció de so que han de crear aquell espai auditiu (ecos, acceleracions, filtres…) Per ambientar-nos escoltareu algunes de les experiències penjades a Internet: http://www.edu365.com/eduradio/contes3.html (Aquí tens contes contats) I aquí tens propostes de guió: http://www.edu365.com/eduradio/llegendes3.html a XTEC Ràdio (http://www.xtec.cat/radio ) hi trobareu molts arxius de ràdio de centres.

Desenvolupament de la pràctica 1. Però el que tu (i qui tu vulgues) faràs, serà una presentació del teu poble o ciutat.

La durada ha de ser d’entre 1 i 2 minuts. Els materials: la teua imaginació, la teua memòria, la música que tingues a mà (o et baixes), els efectes sonors que més convinguen dels banc de recursos sonors…. i les teues capacitats de combinar-ho a través de l’edició amb l’Audacity. Guardeu-ho a la carpeta que creareu amb el nom de “Projecte nom poble” i amb el nom de “So nom poble” en format MP3 i en format WAV. .1 La teua felicitació cibernètica (felicitació pensada per enviar per correu electrònic que pot ser nadalenca, d’aniversari…) amb una banda sonora formada per la música que tu triaràs, el text que tu locutaràs i els efectes especials que ajuden a fer-la més expressiva. Pots fer servir els recursos que heu vist anteriorment. Un cop exportat com a MP3 i com a WAV a un fitxer, ho guardareu a la carpeta “Felicitació 05” i amb el nom de “So Felicitació 05”.

3 - Introducció al Podcast

Objectius
Saber que és un podcast Utilitats d’un podcast a Internet Saber registrar-se Pujar arxius de so al servidor de podcast

Publicar l’arxiu de so al servidor de podcast Insertar el codi html a la nostra pàgina web o al nostre blog

Continguts
Significat del terme podcast Inscripció a un servidor de Podcast Creació d’un podcast Publicació del podcast Disseny gràfic del podcast Preparació per posar-lo a la nostra web o al nostre Blog

Desenvolupament de la pràctica
El mot podcast ve de la contracció de "iPod", el reproductor d'Apple, i el terme anglès "broadcasting" que significa difusió. És una emissió formada per un conjunt de fitxers de so (OGG o MP3) normalment integrada en un post (missatge, anotació ) d'un bloc ( bitàcola o diari personal ) i que es difon per subscripció amb un RSS, cosa que facilita la sindicació de continguts. http://ca.wikipedia.org/wiki/Podcasting http://www.podcatala.org/taxonomy_menu/7/13 Ara comenceu a crear el nostre podcast. Tot i que hi ha moltes webs de podcast de tipologia diversa, hem de prioritzar les que considereu que s'adapten més als nostres interessos. Es proposa el ClickCaster. Tot i que d’altres alternatius poden ser l’odeo (http://www.odeo.com) o podomatic (http://www.podomatic.com ), n’hi ha d’altres i cada dia que passa n’aparèixen més.

Fem un podcast senzill amb el ClickCaster . L'objectiu d'aquesta pràctica és fer un podcast molt senzill. És una pràctica en directe, sense descàrregues. Donen un espai on desar el vostre podcast. Podeu etiquetar i sindicar des d'aquí... tot i que, de moment, no ho fareu. Pràctica 1 . La inscripció Entreu a la web del Clickcaster, http://www.clickcaster.com, i us doneu d'alta a través del formulari que apareix a la pàgina inicial.

I inscriviu-vos-hi.

I completeu amb l'acceptació. No caldrà anar a buscar el correu de verificació, ja podeu entrar directament a treballar.

Pràctica 2. Passeu directament a fer el podcast Quan torneu a la pàgina principal ja podeu introduir el vostre nom d'usuari i la vostra contrasenya, llavors anireu a la pestanya "Publish", i triareu l'opció de crear un nou podcast ("Chanel"/New) que us portarà a la pàgina següent. La versió gratuïta només ens en permet fer un de sol.

Escriviu el nom del vostre podcast a "Title", a “Address el nom que figurarà a l'adreça (sense accents, ni caràcters especials), al 3 una breu descripció i al requadre podem vore l’espai de què disposem.

Pràctica 3 . Seguidament, a fer-ne un episodi Al podcast podem posar fitxers de so, de imatges fixes, de vídeo, de text. Això ho fem des de “Media”/Upload, que ens ensenya el material que hi tenim desat i disponible per ser introduït als episodis.

Si ja en teniu de pujats, entrareu a través de "Posts", la propera pantalla. Primer hi posem el títol i després des d”Attach Media”, incorporem el material que volem que figure a l’episodi que estem creant. Al requadre afegim el text que acompanyarà el fitxer de so, vídeo... I, un cop el tindrem enllestit, passem a “Publish”.

Des de “Settinngs” podem configurar el paràmetres del nostre perfil (“Profile”)

A “Stats” tenim accés a les estad´sitiques del nostre bloc. Pràctica 4 . Ara podeu editar la presentació gràfica Des de “Costumize”/”Templates” podem triar l’aspecte del nostre podcast.

Des de “Costumize”/”Edit” podem acabar de personalitzar la presentació. En podeu dissenyar la part gràfica del vostre podcast: títols, colors, imatges... Podeu fer servir les imatges que teniu a la vostra carpeta per il·lustrar la capçalera del podcast .

I ens dóna l’opció a fer més o menys pública la informació.

Pràctica 5 . Mireu com ha quedat

A la pestanya "Publish" podeu vore una visió global del vostres treballs.

Podeu clicar a sobre d'algun dels episodis del podcast i el mostrarà (“View”). I si seleccioneu “Edit” el podeu editar i canviar-li allò que cregueu. Hi podem escoltar-lo, baixar els seus continguts, anar als altres episodis, afegir comentaris, afegir-hi etiquetes (“tags”).

Pràctica 6 . Prepareu-lo per al nostre bloc Observeu la finestra que apareix a través de "Embed" que a la seva columna de l’esquerra us demana que trieu un model de reproductor de l'episodi o del podcast que voleu inserir al nostre bloc i dona el "Code" per tal que pugueu inserir-lo dins d’un bloc. Seleccioneu i copieu tot aquest codi i l’enganxeu a l’entrada nova del vostre bloc o pàgina web.

Es tracta d'un podcast senzill i adaptable a situacions molt diverses que no demanen edició en línia. Hi podeu posar fitxers de so editats amb l'Audacity.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful