You are on page 1of 20

No Teema.

Alateema Põhimõisted Õpitulemused Õppemeetodid Õppetegevus Kasutatud


kirjandus
1 I RAKK (6 t)
Sissejuhatav tund
2 I RAKK rakk, rakutuum, teab rakkude ehitust ja individuaalne töö, Töö uute teatmeteosed,
taimerakk, talitlust erinevates paaristöö mõistetega, veebipõhised
seenerakk, organismides; saab aru sõnavara leheküljed
üherakulised, erinevate rakutüüpide laiendamine
hulkraksed ehituslikust ja
talitluslikust eripärast;

3 I RAKK vakuool, rakukest, teab rakkude ehitust ja individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
kloroplast, talitlust erinevates paaristöö sõnavara veebipõhised
1) Looma-, taime- ja lüsosoom, organismides; saab aru laiendamine leheküljed
seeneraku eripära. tsütoplasma, erinevate rakutüüpide
rakumembraan, ehituslikust ja
mitokonder, Golgi talitluslikust eripärast;
kompleks, plastiidid,
hüüf, mütseel

4 I RAKK bakter, prokarüotne teab rakkude ehitust ja individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
Bakterite ehitus ja ehk eeltuumne, talitlust erinevates paaristöö sõnavara veebipõhised
paljunemine, nende osa vibur, karvakesed, organismides; saab aru laiendamine leheküljed
looduses ja gaasivakuoolid, erinevate rakutüüpide
inimtegevuses. spoorid, ehituslikust ja
paljunemine, talitluslikust eripärast;
pooldumine,
koloonia,
kasutamine,
5 I RAKK bakterhaigus, saab aru erinevate individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
Bakterhaigused patogeensed ehk rakutüüpide ehituslikust paaristöö sõnavara veebipõhised
tõvestavad, ja talitluslikust eripärast; laiendamine leheküljed
nakatumine, kaitse,
difteeria,
kopsupõletik,
puukborellioos,
botulism,
tuberkuloos

6 I RAKK individuaalne töö, iseseisev töö


7 II ORGANISMIDE bioaktiivsed ained, teab organismides individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
KEEMILINE KOOSTIS (3 ensüümid, omadus, esinevaid peamisi paaristöö sõnavara veebipõhised
t.) 2.1 reaktsioon, keemilisi ühendeid ja laiendamine leheküljed
Töö mõistetega vitamiinid, nende funktsioone;saab
rasvlahustuvad, aru organismides
vees lahustuvad, esinevate põhiliste
avitaminoos keemiliste ühendite
funktsioonidest;

8 II ORGANISMIDE bioaktiivsed ained, teab organismides individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
KEEMILINE KOOSTIS. ensüümid, omadus, esinevaid peamisi paaristöö sõnavara veebipõhised
Varutund reaktsioon, keemilisi ühendeid ja laiendamine leheküljed
vitamiinid, nende funktsioone;
rasvlahustuvad,
vees lahustuvad,
avitaminoos

9 II ORGANISMIDE bioaktiivsed ained, teab organismides individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
KEEMILINE KOOSTIS. ensüümid, omadus, esinevaid peamisi paaristöö sõnavara veebipõhised
2.1 Bioaktiivsed ained reaktsioon, keemilisi ühendeid ja laiendamine leheküljed
vitamiinid, nende funktsioone;
rasvlahustuvad,
vees lahustuvad,
avitaminoos
10 III ORGANISMIDE AINE- assimililatsioon, teab ainevahetuslikke individuaalne töö, Töö uute teatmeteosed,
JA ENERGIAVAHETUS (4 dissimilatsioon, põhiprotsesse ja nende paaristöö mõistetega, veebipõhised
t.) osa organismide sõnavara leheküljed
elutegevuses; laiendamine

11 III ORGANISMIDE AINE- fotosüntees, teab ainevahetuslikke individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
JA ENERGIAVAHETUS. klorofüll, hapnik, põhiprotsesse ja nende paaristöö sõnavara veebipõhised
3.2 Fotosüntees ja selle süsihappegaas osa organismide laiendamine leheküljed
tähtsus. elutegevuses;

12 III ORGANISMIDE AINE- energia vabanemine teab ainevahetuslikke individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
JA ENERGIAVAHETUS. põhiprotsesse ja nende paaristöö sõnavara veebipõhised
3.3 Organismide osa organismide laiendamine leheküljed
varustamine energiaga. elutegevuses;

13 III ORGANISMIDE AINE- energia vabanemine teab ainevahetuslikke individuaalne töö, töö tekstiga,
JA ENERGIAVAHETUS. põhiprotsesse ja nende sõnavara
osa organismide laiendamine
elutegevuses;

14 IV PÄRILIKKUS (4 t.) pärilikkus, oskab kasutada erinevaid individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
4.1 Viiruste kromosoom, teatmeteoseid ja paaristöö sõnavara veebipõhised
mitmekesisus ja tähtsus pärandumine, Internetti bioloogiateabe laiendamine leheküljed
4.1.1 lookus, alleel hankimisel ja selle
Töö mõistetega tõesuse hindamisel;
15 IV PÄRILIKKUS. viroloogia, valguline teab erinevate individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
4.1 Viiruste kapsiid, organismide paljunemise paaristöö sõnavara veebipõhised
mitmekesisus ja tähtsus nukleiinhape, ja arengu peamisi laiendamine leheküljed
4.1.2 viirushaigused, seaduspärasusi;
Viirused ja inimene. tungib rakku,
Inimest nakatavad peremeesrakk,
viirused. Hingamisteede nakkus,
põletikke põhjustavad tuulerõuged,
viirused hingamisteede
põletikud,
piisknakkus,
kontaktnakkus

16 IV PÄRILIKKUS. teab erinevate individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,


Varutund organismide paljunemise paaristöö sõnavara veebipõhised
ja arengu peamisi laiendamine leheküljed
seaduspärasusi;

17 IV PÄRILIKKUS. viiruse genoom teab bioloogiateadmisi ja individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
4.1 Viiruste -oskusi nõudvaid paaristöö sõnavara veebipõhised
mitmekesisus ja tähtsus elukutseid. laiendamine leheküljed
4.1.3
Viiruste kasutamine
geenitehnoloogias
18 V ORGANISMIDE ökoloogiline tegur, teab organismidevahelisi individuaalne töö, Töö uute teatmeteosed,
KOOSEKSISTEERIMINE. abiootiline, suhteid ja seoseid paaristöö mõistetega, veebipõhised
(14 t.) biootiline, keskkonnaga;loodus- ja sõnavara leheküljed
antropogeenne, keskkonnakaitse laiendamine
probleeme; saab aru
organismide
kooseksisteerimise
põhilistest
seaduspärasustest;

19 V ORGANISMIDE ökoloogiline tegur, teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
KOOSEKSISTEERIMINE. abiootiline, suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.1Peamised biootiline, keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
ökoloogilised tegurid. antropogeenne, keskkonnakaitse
probleeme;

20 V ORGANISMIDE rahvastikuprobleemi teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,


KOOSEKSISTEERIMINE. d, toidupuudus, suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.2 veekriis, keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Keskkonnakaitse reostumine, keskkonnakaitse
regionaal- ja globaal- hapestumine probleeme; saab aru
probleemid. 5.2.1 loodus- ja
Ökolooglised keskkonnakaitse
globaalprobleemid põhiprobleemidest;
• inimpopulatsioonide
arvukus,
• toidupuudus,
• mullastiku hävimine
• Loodusvarade kasutus
21 V ORGANISMIDE põlevkivi, teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
KOOSEKSISTEERIMINE. happevihmad, suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.2 kasvuhooneefekt keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Keskkonnakaitse keskkonnakaitse
regionaal- ja globaal- probleeme; saab aru
probleemid. 5.2.2 loodus- ja
Eesti keskkonnakaitse
keskkonnaprobleemid põhiprobleemidest;
(põlevkivi
kaevandamine,
happevihmad,
kasvuhooneefekt).

22 V ORGANISMIDE kasvuhooneefekt, teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,


KOOSEKSISTEERIMINE. metaan, suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.2 süsihappegaas, õhu keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Keskkonnakaitse koostis, keskkonnakaitse
regionaal- ja globaal- soojuskiirguse probleeme; saab aru
probleemid. 5.2.3 peegeldumine, loodus- ja
Maakera kliima troopilised keskkonnakaitse
soojenemine vihmametsad, igijää põhiprobleemidest;
sulamine
23 V ORGANISMIDE joogivesi, tööstus, teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
KOOSEKSISTEERIMINE. veetransport, suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.2 põllumajandus, keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Keskkonnakaitse reovesi, väetamine, keskkonnakaitse
regionaal- ja globaal- mürkkemikaalid probleeme; saab aru
probleemid. 5.2.4 loodus- ja
Veekogude reostumine keskkonnakaitse
põhiprobleemidest; oskab
selgitada ja analüüsida
jooniste, tabelite ja
graafikute kujul esitatud
bioloogiateavet;

24 V ORGANISMIDE olejäätmed, teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,


KOOSEKSISTEERIMINE. tööstusjäätmed, suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.2 prügimägi, keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Keskkonnakaitse põhjavesi, ohtlikud keskkonnakaitse
regionaal- ja globaal- jäätmed, probleeme; saab aru
probleemid. 5.2.5 ümbertöötlemine loodus- ja
Jäätmeprobleemid keskkonnakaitse
põhiprobleemidest;

25 V ORGANISMIDE tarbekaup, energia teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
KOOSEKSISTEERIMINE. säästmine, suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.2 taastuvad keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Keskkonnakaitse loodusvarad, keskkonnakaitse
regionaal- ja globaal- ratsionaalne probleeme; saab aru
probleemid. 5.2.6 kasutamine loodus- ja
Energiaprobleemid keskkonnakaitse
põhiprobleemidest;
26 V ORGANISMIDE teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
KOOSEKSISTEERIMINE. suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Varutund keskkonnakaitse
probleeme; saab aru
loodus- ja
keskkonnakaitse
põhiprobleemidest;

27 V ORGANISMIDE tuumaenergia, teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,


KOOSEKSISTEERIMINE. uraan suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.2 keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Keskkonnakaitse keskkonnakaitse
regionaal- ja globaal- probleeme; saab aru
probleemid. 5.2.7 loodus- ja
Tuumaenergia keskkonnakaitse
põhiprobleemidest;

28 V ORGANISMIDE teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,


KOOSEKSISTEERIMINE. suhteid ja seoseid sõnavara veebipõhised
5.2 keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Keskkonnakaitse keskkonnakaitse
regionaal- ja globaal- probleeme; saab aru
probleemid. 5.2.8 loodus- ja
Kokkuvõtlik tund keskkonnakaitse
põhiprobleemidest;
29 V ORGANISMIDE mitmekesisus, teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
KOOSEKSISTEERIMINE. biodiversiteet, suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.3 elupaikade keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Bioloogiline rikkumine, keskkonnakaitse
mitmekesisus. muutumine, probleeme; saab aru
hävimine, loodus- ja
kultuurtaimede keskkonnakaitse
kasvatamine, uute põhiprobleemidest;
liikide sissetoomine,
kliimamuutused

30 V ORGANISMIDE looduskaitse, teab organismidevahelisi individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,


KOOSEKSISTEERIMINE. säästlik areng suhteid ja seoseid paaristöö sõnavara veebipõhised
5.4 keskkonnaga;loodus- ja laiendamine leheküljed
Looduskaitse ja keskkonnakaitse
keskkonnapoliitika. probleeme;bioloogiatead
misi ja -oskusi nõudvaid
elukutseid.

31 V ORGANISMIDE teab organismidevahelisi individuaalne töö, iseseisev töö teatmeteosed,


KOOSEKSISTEERIMINE. suhteid ja seoseid paaristöö veebipõhised
keskkonnaga; leheküljed

32 VI ELU PÄRITOLU (4 evolutsioon, teab elutekke hüpoteese; individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
t.) 6.1 katteseemnetaimed, paaristöö sõnavara veebipõhised
Teema ülevaade paljasseemnetaimed laiendamine leheküljed
, lülijalgsed,
kahepaiksed,
roomajad, imetajad,
linnud, inimene,
sõnajalgtaimed,
33 VI ELU PÄRITOLU. paleontoloogia, teab elutekke hüpoteese; individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
6.2 Evolutsiooni tõendid. rudimendid, paaristöö sõnavara veebipõhised
muutlikkus, laiendamine leheküljed
looduslik valik, liigi
teke
34 VI ELU PÄRITOLU. evolutsioon, teab elutekke hüpoteese; individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
6.1 Elu areng Maal. katteseemnetaimed, paaristöö sõnavara veebipõhised
paljasseemnetaimed laiendamine leheküljed
, lülijalgsed,
kahepaiksed,
roomajad, imetajad,
linnud, inimene,
sõnajalgtaimed,

35 VI ELU PÄRITOLU. teab elutekke hüpoteese; individuaalne töö, töö tekstiga, teatmeteosed,
6.1 Kokkuvõtlik tund paaristöö sõnavara veebipõhised
laiendamine leheküljed
Hindamine/tag
asiside
Kontrolltöö
Kontrolltöö
Rühmatöö
kontrolltöö