You are on page 1of 9

ODRANI

9. DANI POLJOPRIVREDE OPINE KONJIC


SavezpoljoprivrednihudruenjaKonjic,Vardabb,
88400Konjic

Telefon:036735040i036735041,fax036735041
www.poljoprivredakonjic.ba

Dana 04.09.2014 godine u Buturovi Polju, opina Konjic, 9 put je odrana manifestacija
Dani poljoprivrede opine Konjic, koju su i ove godine organizovali: opina Konjic,
Saveza poljoprivrednih udruenja Konjic i Mjesna zajendica Neretvica.
Iako je ova godina za sve grane poljoprivredne proizvodnje bila veoma nepovoljna zbog
klimatskih uslova koji su pratili proizvodnju tokom godine, na manifestaciji je
poljoprivredne proizvode izlagalo oko 60 izlagaa, to je neto manje u odnosu na
predhodne godine a istoj su prisustvovali brojni posjetioci i veliki broj uglednih gostiju.
Okupljanje izlagaa i priprema izlagakih mjesta, poela je u ranim jutarnjim satima, to


govori s kakvom ozbiljnou poljoprivredni proizvoai pristupaju aktivnostima na kojima
mogu pokazati svoje rezultate rada i proizvode ponuditi kupcima.
Do 10,00 sati, je trebalo biti zavrena priprema izlagakih mjesta jer je tada uslijedilo obraanje
zvaninika i otvaranje manifestacije.
Voditeljica programa Ezana Nefer po obiaju je prvog pozvala domaina, predsjednika Mjesne
zajednice Neretvica Ahmu Miljevia da se obrati prisutnima i zaeli im dobrodolicu, zatim
predsjednika Saveza poljoprivrednih udruenja Konjic Nusreta Avdibegovia, koji je u svom
obraanju istakao sve potekoe s kojima se poljoprivredni proizvoai susreu, posebno ove
godine, ali je rekao i to da se borba nastavlja i da ima onih koji se bore za bolje dane
poljoprivrednih proizvoaa, koji nesmiju posustati.
U ime Ministarstva PV HNK obratio se Perica Buli pomonik ministra, a u ime Vlade
Federacije BiH uesnike Sajma je pozdravio Ivica Mladina savjetnik predsjednika Vlade FBiH

Na kraju se prisutnima obratio i 9 Dane poljoprivrede opine Konjic sveano otvorio naelnik
opine Konjic, gospodin Emir
Bubalo, koji je do sada
finansijski podrao sve
odrane manifestacije, kao i
niz drugih projekata iz oblasti
poljoprivrede.
U svom obraanju pohvalio je
poljoprivredne proizvoae
koji su se bez obzira na loe
klimatske okolnosti ove
godine, koje su negativno
uticali na poljoprivrednu
proizvodnju, potrudili da
proizvedu i ponude kvalitetne
proizvode Obeao je podrku
poljoprivrednim
proizvoaima i u narednom
periodu.
Nakon otvaranja manifestacije, naelnik opine Konjic i ostali gosti obili su sve izlagae i
u razgovoru s njima poelili im uspjeh u daljem radu..


Dok su gosti i posjetioci obilazili izlagae, sve uesnike je zabavljao KUD Preporod iz
Konjica, a priliku da zaigraju imali su i posjetioci Sajma.

Odlika ove manifestacije je da se svake godine ponudi veoma irok asortiman poljoprivrednih
proizvoda i da se steknu nova znanja.
Na manifestaciji je nueno ono to se u vrijeme odravanja manifestacije nalo na
poljoprivrednim imanjima sa posebnom naznakom da su to proizvodi iskljuivo sa
podruja opine Konjic i veliki broj proizvoda proizveden na organski nain proizvodnje,
ime su organizatori ostvarili cilj manifestacije a to je podrka razvoju domae
poljoprivredne proizvodnje.
U okviru manifestacije odrana je edukacija za proizvoae povra, na kojoj su sluaoci
mogli stei nova znanja u proizvodnji
povra i kako prevazii teke situacije u
kojima se nau, kao to je bila ova godina,
a predava je bio Mr.Omer Kurtovi vd
direktor Federalnog zavada za poljoprivredu
SarajevoNa ovogodinjim 9 Danima poljoprivrede opine Konjic uestvovalo je oko
60 izlagaa koji su aktivni lanovi udruenja, lanica Saveza poljoprivrednih udruenja
Konjic, to je uslov za uee na istoj.
Na manifestaciji je nueno:
Voe, samo bobiasto voe- malina, ribizla i borobnica, i preraevine od bobiastog i
umskog voa, poto je ove godine rod jabuka, kruka i ljiva potpuno izostao
Povre: paradajz, luk, paprika, mrkva, kupus, patlidan i druge vrste koje su posjetioci imali
priliku vidjeti i kupiti. Proizvoai povra bez obzira to su vremenske prilike ove godine takoe
negativno uticale na proizvodnju i asortiman povra, uspjeli su proizvesti i ponuditi dosta irok
asortiman, ali uz neto vee cijene, u odnosu na predhodne godine.Med i ostali pelinji proizvodi, koji su ve poznati irom BiH, a iji je kvalitet
prepoznatljiv na mnogim sajmovima gdje konjiki pelari uestvuju i po pravilu
osvajajaju pobjednika mjesta.
Ljekobilje sa velikom ponudom
preraenih ljekovitih biljaka: kunica,
ipurak, vrijesak, brusnica, borovnica i
druge biljke koje su prisutne na irokom
podruju opine Konjic.


Sir, gdje je daleko
poznat Repovaki
sir kao veoma
traen, a o
kvaliteti govore
nagrade koje
proizvoai dobiju
na svim
manifestacijama
gdje se pojave.
Posebnu panju zvanica, posjetilaca ali i samih uesnika privukla su stada ovaca sa
podruja Repovaca iji se vlasnici sa ponosom mogu zvati najbolji uzgajivai ovaca.


U toku manifestacije, Komisije za ocjenu kvaliteta ponuenih proizvoda formirane po
oblastima poljoprivrede, obile su tandove i ocijenle kvalitet ponuenih proizvoda, koje su
uesnici ponudili na 9 danima poljoprivrede opine Konjic
Komisije su nakon ocjene kvaliteta ponuenih proizvoda, proglasila pobjednike po
kategorijama kojima je predsjednik Saveza poljoprivrednih udruenja Konjic, gospodin
Nusret Avdibegovi, uruio medalje i diplome:
Proizvoa paradajza Proizvoa luka: Proizvodnja malina
1.Mjesto Mirzija Mujak 1. Mjesto Himzo Dino 1. Mjesto Rasim Mezit
2.Mjesto Sabit Teletovi 2. Mjesto Hasib Rami 2. Mjesto Elvis Zeli
3.Mjesto Kasim Mezit 3. Mjesto - Nijaz Graho 3. Mjesto Munir Mezit


Pelarstvo Proizvodnja i prerada ljekovitog bilja

1. Mjesto Sulejman Lapo 1. Mjesto Osman Perva
2. Mjesto Hamid Pripo 2. Mjesto Fadil ukas
3. Mjesto Meho Kori 3. Mjesto Omer Halebi

Proizvoa sira: Vlasnik najboljeg stada ovaca:

1.Mjesto Eldin Avdibegovi 1. Mjesto - Ahmo Huseinbegovi
2.Mjesto Fadil Memi 2. Mjesto Adnan Avdibegovi
3.Mjesto Ahmo Jusufbegovi 3. Mjesto Nijaz Jusufbegovi
i Hidajet Jusufbegovi
Pposebno sajamsko priznanje za uzgoj najboljih priplodnih ovaca dobio je Smail Sefer iz
Travnika.


Tokom odravanja manifestacije 9 dani poljoprivrede opine Konjic, odrane su i
sportske igre I to:- bacanje kamena s ramena i trka na 1000 m, koje su izazvale veliki
interes i panju posjetilaca, posebno nadmetanje u bacanju kamena s ramena, disciplina
za koju se prijavio veliki broj takmiara.Pobjednici u sportskim takmienjima, kojima je predsjednik MZ Neretvica Ahmo Miljevi


uruio medalje i nagrade su:
Bacanje kamena s ramena: Trka na 1000 m:
1.Mjesto Demal Aljevi 1. Mjesto Edis Gabela
2.Mjesto Mustafa Jusufbegovi 2. Mjesto Sejo Hondo
3.Mjesto Avdo Jusufbegovi 3. Mjesto Sabit Hakalovi


Na kraju manifestacije 9. Dani poljoprivrede opine Konjic, odrana je prijateljska
utakmica izmeu FK Vele iz Mostara i FK Klis iz
Buturovi Polja .
Pred poetak utakmice predsjednik Saveza poljoprivrednih
udruenja Konjic, Nusret Avdibegovi, uruio je
predstavnicima klubova zahvalnice za doprinos organizaciji
9. Dana poljoprivrede opine Konjic.


Dani poljoprivrede opine Konjic
imaju za cilj da na najbolji nain promoviu poljoprivredne proizvode s podruja opine
Konjic i daju podrku poljoprivrednim proizvoaima u realizaciji njihovih planova
Ocjena od strane posjetilaca i gostiju je da je ova manifestacija dobro
organizovana, a oekivati je da e jubilarni 10 dani poljoprivrede opine Konjic
2014 godine biti jo bolji.