JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) DAN PEREALISASIAN ITEM

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK SELANGOR

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK SELANGOR

ISU
Instrumen Pentaksiran yang dihasilkan di peringkat sekolah masih belum mencapai piawaian di peringkat kebangsaan disebabkan guru kurang: • memahami tujuan sesuatu pentaksiran itu dijalankan. • mematuhi nisbah aras kesukaran item. • mengklasifikasikan aras kesukaran item.

• mengenal pasti konstruk yang ditaksir. • merujuk HSP / tidak akur kurikulum. • merujuk kepada kepentingan tajuk / konteks. • menghasilkan item yang mempunyai kesahan yang tinggi. • menilai item mengikut prinsip penilaian item.

Rasional
• Menyedari masih ramai guru yang belum menguasai kemahiran membina JSU,item dan menilai item maka JPN Selangor berhasrat untuk memantapkan pengetahuan dan kemahiran tersebut dengan mengadakan Program Pemantapan JSU dan Perealisasian Item.

MATLAMAT
• Meningkatkan kualiti instrumen pentaksiran sekolah-sekolah dalam negeri Selangor.

OBJEKTIF
Guru dapat: • Menyediakan JSU mengikut piawai. • Membina item yang berkualiti. • Menilai item mengikut prinsip penilaian item.

SASARAN

• Semua guru dalam negeri Selangor.

METODOLOGI
AKTIVITI 1.CERAMAH: • Pentaksiran • JSU • Pembinaan Item • Penilaian Item 2. BENGKEL PEMBINAAN JSU 3. BENGKEL PEMBINAAN ITEM 4. BENGKEL PENILAIAN ITEM 5. PEMBENTANGAN KUMPULAN TEMPOH 1 JAM

1 JAM 2 JAM 1JAM 1 JAM

PENTAKSIRAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

(JSU)

• satu matrik yang menemukan paksi kandungan/ konteks dengan paksi aras kemahiran/ konstruk. • Kandungan/ konteks merujuk kepada tajuk-tajuk. • Aras kemahiran / konstruk pula merujuk kepada taksonomi objektif pendidikan / Bloom.

Apakah JSU?

• Paksi menegak mengukur kandungan tajuk / konteks. • Paksi melintang mengukur aras kandungan kognitif / konstruk.

Kandungan JSU
1.Tajuk-tajuk / konteks 2.Aras kemahiran - tahap soalan (taksonomi Bloom) / konstruk

3.Bentuk ujian: •Objektif •Subjektif 4.Bilangan item. 5.Peratus kesukaran item (5:3:2).

JSU
SM 123 : BM , BI , SEJ , GEO , PI , SC , MATH , KHB SM 45 : BM , BI , SEJ , GEOG , PI , MR , MATH , MT , KIM , FIZ , BIO , EA , PD , AC , GEO SM 6 : SR: BM , BI , MATH , SC ,

Kepentingan JSU
• Menjamin ujian dibina secara tersusun dan berobjektif. • Menjamin kualiti kertas ujian. • Menimbulkan rasa pentingnya setiap tajuk kepada guru yang mengajar mengikut penekanan yang diberi dalam peperiksaan awam.

• Memastikan terdapatnya keseimbangan di antara tajuktajuk dengan aras kemahiran. (terdapat sebarang aras kemahiran yang sesuai). • Membiasakan pelajar-pelajar dengan membentuk dan penekanan tajuk dalam peperiksaan awam.

• Menjadi panduan membentuk soalan. • Membolehkan ujian dibina oleh guru lain. • Memudahkan guru membuat analisis jawapan pelajar bagi tujuan pemulihan setiap kali selepas ujian.

• Menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa. • Soalan dibina berasaskan objektif pengajaran dan pembelajaran.

ITEM

PENILAIAN ITEM (9 Prinsip)

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prinsip Penilaian Akur Kurikulum** Akur Spesifikasi** Akur Peluang** Tepat Konstruk** Tepat Tajuk/konteks** Jelas Komponen* Sesuai Aras Kesukaran* Sesuai Penting* Sesuai Adil*

**Satu atau lebih prinsip tidak dipenuhi – Item ditolak. *Satu atau lebih prinsip tidak dipenuhi - Item boleh diubahsuai / KIV.

• Akur kurikulum**
– Mengikut HSP

• Akur Peluang**
– Setiap pelajar mendapat maklumat yang cukup untuk menjawab soalan tersebut. – Terdapat dalam buku teks.

• Akur Spesifikasi**
– – – – Konteks tepat Konstruk tepat Aras kesukaran tepat Jenis item tepat

• Tepat konstruk**
– pengatahuan – Aplikasi – Analisis

• Tepat Konteks**
– Tajuk/Topik – Sub Topik

• Jelas Komponen *
– – – – – Stimulus Tugasan Arahan Penggunaan bahasa Peraturan Pemarkahan

• Sesuai Aras Kesukaran *
– Disesuaikan untuk semua pelajar/calun dengan aras kesukaran yang diharapkan

• Sesuai Kepentingan*

– Penting-idea,isi kandungan atau perkara yang dikemukakan dalam item adalah perkara yang penting dalam pembelajaran – Merujuk kepada peruntukkan jam mengajar,kecakupan topik dalam SPM

• Sesuai Adil/Keadilan*
– Untuk semua calun sama ada di bandar atau luar bandar – Tidak memberi faedah secara sistematik/automatik kepada kolompok tetentu

Nota:
• Penilaian item ialah proses membuat pengadilan terhadap mutu item dengan mengambil kira setiap ciri item yang baik.Proses ini harus berakhir dengan ketepatan sama ada item itu DITERIMA / DITOLAK / DALAM PEMERHATIAN (KIV) • **Satu atau lebih negatif – Item ditolak. • *Satu atau lebih negatif - Item dalam perhatian(KIV). • Semua Positif - Item diterima

Fikirkan…

Tidak lahir bayang yang lurus daripada objek yang bengkok

INGATLAH…..
Kita telah memilih menjadi guru maka jangan merungut tentang kerjaya, gaji dan tugas tambahan.

BUAT ANAK-ANAK TERSAYANG
Ya Allah, Ya Tuhanku… jadikan aku seorang guru yang lebih baik, benar-benar boleh memahami anak-anak muridku jadikan aku seorang yang sentiasa penyayang, Bersopan-santun, tenang dan sabar, jadikan aku seorang yang jujur, baik hati, adil dan tegas.

BUAT ANAK-ANAK TERSAYANG
Ya Allah, Ya Tuhanku… jauhkan aku daripada bersifat Zalim dan kejam ke atas anak-anak muridku, jauhkan aku daripada memalukan, membodoh-bodohkan dan menghina mereka, jauhkan aku daripada mencemar pertumbuhan mereka yang sihat.

BUAT ANAK-ANAK TERSAYANG
Ya Allah, Ya Tuhanku… berikan aku petunjuk ke arah jalan yang benar dan Kau redha, berikan aku kekuatan rohani dan jasmani supaya dapat aku memberikan kepada anakanak muridku kasih sayang dan kebahagiaan sejati, berikan aku taufik dan hidayah untuk mendidik dan membimbing mereka ke arah keimanan dan Ketuhanan dan disiplin yang tinggi.

BUAT ANAK-ANAK TERSAYANG
Ya Allah, Ya Tuhanku… layakkan aku menjadi seorang guru yang berhemat dan berdisiplin tinggi, layakkanlah aku menjadi guru yang boleh dicontohi dan dihormati, Ya Allah, Ya Tuhanku... perkenankanlah restuku ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful