You are on page 1of 10

Nama:………………………………….

Tingkatan 2:……………………….

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST
JALAN HANG JEBAT, 50150, KUALA LUMPUR.
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009
TINGKATAN DUA
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
( 1 JAM)
Penggubal soalan: Cik Sharmila Arunasalam
Disemak oleh:

Disahkan oleh:

………………………………….
…………………………………….
( Pn. Tay Chong Kiat)
( En. Wong Chee Kheon)
Ketua Bidang Sains Sosial
Pengetua
Kertas soalan ini terdiri daripada 7 halaman bercetak.
Arahan: Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu:
Bahagian A: Soalan Objektif
( 60 Markah)
Bahagian B: Sistem Demerit
( 20 Markah)
Bahagian C: Soalan Struktur
( 20 Markah)
Jawab semua soalan.
Bahagian A: Soalan Objektif – 60 Markah
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang paling
sesuai.
1 Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen. Siapakah yang menjadi Ketua Negara?
A Perdana Menteri.
B Timbalan Perdana Menteri.
C Sultan.
D DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
2 Proses ____________membolehkan rakyat memilih pentadbir negara.
A demokrasi
B pilihanraya
C perundangan
D persidangan parlimen
3 Kerajaan Malaysia terdiri daripada _______________dan ______________________.
A kerajaan campuran, kerajaan negeri
B kerajaan pusat, Dewan Negara.
C kerajaan pusat, kerajaan negeri.
D kerajaan negeri, Dewan Undangan Negeri.
4 Siapakah yang bertanggungjawab dalam hal-ehwal perundangan peringkat Persekutuan?
A Parlimen.
B Mahkamah.
C Kerajaan negeri.
D Dewan Undangan Negeri.
5 Pilihan raya di negara kita diadakan ____________tahun sekali.
A dua
B tiga
C empat
D lima

1/7

D Yang di-Pertuan Agong. A badan eksekutif B badan kewangan. D Brunei Darussalam. C diisytiharkan menang. kerajaan negeri masih perlu mengekalkan kuasa __________yang tertentu. 12 Ahli Suruhanjaya Pilihanraya yang hendak meletak jawatan perlu menyerahkan surat peletakan jawatan kepada A wakil rakyat. D dilantik sebagai ketua kerajaan. D Ketua Menteri. C Afrika Selatan. B kerajaan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. pengiraan undi akan dijalankan selepas A hari berkempen. B hari pengundian. C Perlembagaan Malaysia. C hari penamaan calon. 8 Negara ___________tidak mengamalkan sistem demokrasi. D badan perundangan. 7 Kerajaan demokrasi bermaksud A kerajaan yang diperintah oleh raja. 14 Parlimen merupakan _________________bagi negara Malaysia.6 Setiap negeri di Malaysia mempunyai struktur pentadbiran dan kuasa kerajaan masing-masing yang dinamakan kerajaan negeri. 2/7 . C badan kehakiman. D pembentukan kerajaan. B Hak asasi dan kebebasan rakyat. 13 Calon yang mendapat undi terbanyak dalam pilihan raya akan A dinaikkan pangkat. C Rakyat tidak berpeluang menjadi pemimpin. B Perdana Menteri. B undang-undang. C kerajaan yang mengamalkan sistem monarki. D Kerajaan negeri bersaing dengan kerajaan persekutuan. B memerintah kerajaan. A India B Australia. Namun. D Pengerusi Suruhanjaya Pilihanraya. 9 Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia adalah berpandukan A Perdana Menteri. 11 Dalam proses pilihan raya. D kerajaan yang memberi kebebasan kepada rakyat untuk membuat keputusan. C Yang di-Pertuan Agong. A kehakiman B kerajaan pusat C Menteri Besar. 10 Apakah kepentingan Perlembagaan Malaysia kepada pemerintahan negara? A Kerajaan bebas memimpin rakyat.

A undian B pilihan raya C bergilir-gilir D pemilihan 20 Siapakah yang boleh memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan urusan pemerintahan negara? A Hakim B Perdana Menteri C Menteri Kabinet D Raja Permaisuri Agong. C Raja Melayu. B wakil rakyat. 23 _____________akan mengiringi Yang di-Pertuan Agong ke persidangan atau mesyuarat Majlis Raja-raja. 18 Siapakah pemerintah tertinggi negara menurut sistem Raja Berpelembagaan di negara kita? A Perdana Menteri. C Jemaah Menteri. 24 Kerajaan membangunkan kemudahan dan perkhidmatan dalam negara semata-mata untuk A meningkatkan keuntungan negara. D membelanjakan wang dengan berhemat. 3/7 . C menjamin kesejahteraan rakyat. A Perdana Menteri B Yang di-Pertuan Agong C Yang di-Pertuan Negeri D Ketua Setiausaha Negara 17 Di negeri Sabah dan Sarawak. C Yang di-Pertuan Agong. B Ketua Menteri. B bersaing dengan negara jiran. 21 Setiausaha Majlis Raja-raja juga dikenali sebagai A sultan.15 Berapakah tempoh masa pentadbiran Ahli Dewan Undangan Negeri? A Tiga tahun B Empat tahun C Lima tahun D Enam tahun 16 Senator dilantik oleh _____________daripada setiap negeri. D Yang di-Pertuan Agong. 22 Siapakah yang mempengerusikan persidangan Majlis Raja-raja yang diadakan tiga atau empat kali setahun? A Perdana Menteri. B Yang Dipertua Negeri. D Timbalan Yang di-Pertuan Agong. C Penyimpan Mohor Besar Raja-raja. Ketua Menteri akan dibantu oleh A Kabinet. A Perdana Menteri B Menteri Besar C Raja Permaisuri Agong. D Timbalan Yang di-Pertuan Agong. 19 Jawatan Yang di-Pertuan Agong disandang oleh sembilan raja Melayu secara __________setiap lima tahun. B Menteri Besar. D Timbalan Yang di-Pertuan Agong. D Ahli Majlis Kerja Negeri (EXCO).

D mengamalkan sikap bersopan santun kepada pelancong asing. C Kerana mereka bersikap degil dan tidak mendengar kata. 27 Perlakuan yang manakah menunjukkan amalan berterima kasih kepada negara? A Menjaga kemudahan awam yang disediakan. B Kebebasan individu untuk bercakap perkara yang disukainya. 28 Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan bersuara? A Kebebasan untuk membahaskan isu yang sensitif. 30 Apakah kesan sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab sebagai pengundi? A Pemimpin akan dipilih sendiri oleh kerajaan. C tindakan yang agresif. 29 Mengapakah kita perlu membentuk sahsiah kanak-kanak sejak dari kecil? A Kerana perkara tersebut wajib dilakukan. C menunjukkan tingkah laku yang negatif. D Memburuk-burukkan pemimpin yang tidak disukai. C Memberi maklumat sulit kerajaan kepada negara luar. B Merendah-rendahkan kepimpinan Perdana Menteri. D Kerana mereka masih kecil dan tidak mengerti apa-apa. B Timbul perasaan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. B mengancam keselamatan pelancong asing. D perbincangan yang matang. C Amalan demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar. 26 Warganegara Malaysia boleh menjaga nama baik negara sekiranya A memuji-muji keistimewaan negara. D Kebebasan menyuarakan pendapat yang dipengaruhi oleh orang lain. B Kerana mereka merupakan bakal pemimpin negara. C Kebebasan menyuarakan pandangan dan pendapat dengan batasan tertentu.25 Setiap pandangan atau pendapat yang dikemukakan perlu melalui A saluran yang betul. B penulisan surat rasmi. 4/7 . D Pemimpin yang dipilih bukan daripada golongan yang berkelayakan.

20 markah.Bahagian B: Sistem Demerit. KOD 112 SALAH LAKU Mencuri 116 Membuli/ pelancoan 331 Rambut panjang (berfesyen. berwarna) 442 Lewat sekolah 444 Makan di kantin sebelum/selepas rehat. 1 Nyatakan tindakan yang perlu dilakukan dalam sistem demerit yang dijalan di sekolah anda. 551 Berkelakuan kasar terhadap guru 554 Berbahasa kesat/ibunda TINDAKAN 5/7 MARKAH DEMERIT .

Bahagian C: Soalan Struktur ( 20 Markah) 1 Parlimen Malaysia terdiri daripada tiga komponen. Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Senaraikan bidang tugas baginda. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ( 5 markah) 6/7 . Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas secara simbolik dan menjadi lambang perpaduan serta tonggak kekuasaan. iaitu Yang di-Pertuan Agong. Apakah fungsi parlimen? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ( 5 markah) 2 Dalam sistem raja berperlembagaan.

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ( 5 markah) 4 Sebagai warganegara yang bertanggungjawab.3 Setiap warganegara wajib untuk memberikan sumbangan kepada negara. Nyatakan sumbangan anda kepada negara dalam bidang pendidikan. apakah peranan anda untuk mengekalkan keamanan? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ( 5 markah) 7/7 .

D 2.  Digantung sekolah.C 29.C SISTEM DEMERIT. 3 kali lewatDirotan. Digantung sekolah.( 20 MARKAH) Bahagian B: Sistem Demerit.00 Dihantar pulang ke rumah. 2 DAN .A 26.    331  Rambut panjang (berfesyen.B 7.D 15. Denda RM 3.20 markah.SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN DUA 2009 PENGGUBAL SOALAN: CIK ROZANA BINTI HASHIM SOALAN OBJEKTIF ( 60 MARKAH) 1.D 6.B 30.C 22.B 13.C 14. 2 Slip lewat diberi.D 18.A 5.A 28.C 25.D 9.A 24. Lapor pada polis.B 21.A 19.B 12.D 27.C 10.C 4. KOD 112 SALAH LAKU Mencuri 116 Membuli/ pelancoan TINDAKAN  Dirotan  Lapor pada polis. 20 Digunting rambut.C 20. 1 Nyatakan tindakan yang perlu dilakukan dalam sistem demerit yang dijalan di sekolah anda.D 8.C 23.B 17.B 11.B 3. berwarna)   442   Lewat sekolah 8 MARKAH DEMERIT 20 Dirotan.C PENDIDIKAN SIVIK 16.

2.meneroka pelbagai bidang baru. 3.Merupakan ketua agama di negeri baginda dan di negeri-negeri yang tidak beraja.meluluskan perbelanjaan kerajaan.Menghormati hak dan kepentingan individu lain. – Memeriksa dasar-dasar kerajaan.444 Makan di kantin sebelum/selepas rehat. . .Mematuhi undang-undang dan peraturan. . . .Belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan . .( 20 MARKAH) 1.memahami kepentingan hidup secara aman. -menjalankan penyelidikan yang berfaedah untuk semua warganegara. . –memberi persetujuan terhadap rang undang-undang persekutuan yang telah diluluskan oleh Parlimen. .melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Hakim Mahkamah Agung. -mengekalkan cara hidup yang aman dan harmoni.. Tinggi dan Persekutuan.Bertoleransi dan bekerjasama dalam sesuatu aktiviti. . .melantik Ketua Hakim Negara.memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh untuk memajukan negara. 3. Amaran 2 551 Berkelakuan kasar terhadap guru  Dirotan 10 554 Berbahasa kesat/ibunda   Amaran Denda RM 5.Membuat dan melulus undang-undang persekutuan. .00 5 SOALAN STRUKTUR.Membuat pindaan undang-undang yang sedia ada.Mempunyai kuasa untuk mengampun dan membicarakan kesalahan di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Tentera.Meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. . . 9 . .Melantik Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet. .