You are on page 1of 2

‫תשובה למקרה מספר ‪:5‬‬

‫להלן דו"ח‪:‬‬

‫על סמך הדו"ח ניתן לראות כי היו חמישה אירועים המחלקים את הציון‬
‫באופן הבא‪:‬‬
‫‪ 50%‬מבחן בכתב‪ :‬עליו קיבל את הציון ‪60‬‬
‫‪ 20%‬בוחן‪ :‬עליו קיבל את הציון ‪65‬‬
‫‪ 10%‬בדיקה שוטפת של תרגילים‪ :‬עליו קיבל את הציון ‪.65‬‬
‫‪ 5%‬נוכחות בשיעורים‪ :‬עליו קיבל את הציון ‪.65‬‬
‫‪ 15%‬עבודה אישית‪ :‬עליו קיבל את הציון ‪.65‬‬
‫נוסף על כך ציונו הגבוה ביותר הוא ‪ 65‬והנמוך ביותר הוא ‪ ,60‬דבר‬
‫שגרר את הממוצע הסופי הוא ‪ 64‬ולמרות זאת התלמיד קיבל את הציון‬
‫‪.65‬‬
‫לדעתנו המורה צדקה בשיקול דעתה ואף הקלה עם התלמיד במתן‬
‫הציון‪.‬‬

‫שירלי לוי‪-‬כהן‪ ,‬הילה מדר ומיטל יעקובוב‪.‬‬