You are on page 1of 7

‫חוק הפילוג של‬

‫הכפל‬
‫מורות ‪:‬רינת מרציאנו‬
‫ועופרה חשוון‬

‫מתי"א תל אביב‬ ‫אורית שלח ואיריס שהרבני‬


‫חוק הפילוג של הכפל מעל‬
‫החיבור‬
‫נתבונן בתרגיל החשבון ‪3·(2+5) :‬‬

‫דרך שנייה‪:‬‬ ‫דרך אחת ‪:‬‬


‫לחשב את התרגיל‬ ‫לבצע קודם את‬
‫על‪ -‬ידי‬ ‫הפעולה‬
‫פתיחת סוגריים‪,‬‬ ‫בתוך הסוגריים‪,‬‬
‫כלומר ‪:‬‬ ‫ולאחר מכן‬
‫=‪+ 3· 5‬‬ ‫לבצע את הכפל ‪:‬‬
‫‪3·(2+5)=3·2‬‬
‫‪3·(2+5‬‬
‫הדרכים התקבלה תוצאה זהה !‬ ‫בשתי‬‫=)‬ ‫‪3·7‬‬
‫לב ‪:‬‬ ‫‪= 21‬‬
‫שים‬
‫‪15+6 = 21‬‬
‫בדרך השנייה השתמשנו =‬
‫בחוק הפילוג‬

‫מתי"א תל אביב‬ ‫אורית שלח ואיריס שהרבני‬


‫חוק הפילוג של הכפל מעל‬
‫החיבור‬
‫המכפלה של מספר בסכום של כמה מספרים‬
‫הנמצאים בתוך סוגריים‪ ,‬ניתנת לביצוע על – ידי‬
‫כך שכופלים את המספר שמחוץ לסוגריים בכל‬
‫אחד מהמספרים שנמצאים בתוך הסוגריים‪,‬‬
‫ומסכמים את התוצאות‪.‬‬

‫‪a·(b+c)=a·b+a·c‬‬

‫מתי"א תל אביב‬ ‫אורית שלח ואיריס שהרבני‬


‫חוק הפילוג של הכפל מעל‬
‫החיבור‬
‫דוגמאות ‪:‬‬
‫=)‪5·(6+2‬‬ ‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬ ‫= ‪= 5·6 + 5·2‬‬
‫‪= 30 + 10 = 40‬‬
‫=)‪5·(3+2+1‬‬
‫= ‪+ 5·2 + 5·1‬‬
‫‪= 5·3‬‬
‫=)‪7·(4+1‬‬ ‫‪.2‬‬
‫‪+ 10 + 5 = 30‬‬ ‫= ‪= 7·4 + 7·1‬‬
‫‪= 15‬‬ ‫‪= 28 + 7 = 35‬‬

‫מתי"א תל אביב‬ ‫אורית שלח ואיריס שהרבני‬


‫חוק הפילוג של הכפל מעל‬
‫החיסור‬
‫המכפלה של מספר בהפרש של מספרים‬
‫הנמצאים בתוך סוגריים‪ ,‬ניתנת לביצוע‬
‫על – ידי כך שכופלים את המספר שמחוץ‬
‫לסוגריים בכל אחד מהמספרים שנמצאים‬
‫בתוך הסוגריים‪ ,‬ומחסרים את התוצאות‪.‬‬

‫‪a·(b-c)=a·b-a·c‬‬

‫מתי"א תל אביב‬ ‫אורית שלח ואיריס שהרבני‬


‫חוק הפילוג של הכפל מעל‬
‫החיסור‬
‫דוגמאות ‪:‬‬
‫=)‪4·(12-2‬‬ ‫‪.1‬‬
‫= ‪= 4·12 - 4·2‬‬
‫‪= 48 - 8 = 40‬‬

‫=)‪3·(8-2-1‬‬ ‫‪.2‬‬
‫= ‪= 3 ·8 - 3 ·2 - 3 ·1‬‬
‫‪= 24 - 6 - 3 = 15‬‬

‫מתי"א תל אביב‬ ‫אורית שלח ואיריס שהרבני‬


‫חוק הפילוג של הכפל מעל‬
‫החיסור‬
‫דוגמאות נוספות‪:‬‬
‫= ‪16· 12‬‬ ‫‪.1‬‬
‫=)‪16·(10+2‬‬
‫= ‪= 16·10 + 16·2‬‬
‫‪= 160 + 32 = 192‬‬

‫= ‪23· 9‬‬ ‫‪.2‬‬


‫=)‪23·(10-1‬‬
‫= ‪= 23·10 - 23·1‬‬
‫‪= 230 - 23 = 207‬‬

‫מתי"א תל אביב‬ ‫אורית שלח ואיריס שהרבני‬