You are on page 1of 46

(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

BẢNG GIÁ LINH KIỆN


LINH KIỆN ĐẶC TÍNH ĐGx1000 BH

(1-1) Mainboard MSI giá đã có VAT Hàng Chính Hãng


Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipse Intel G31/ICH7 FSB 1333. Dual Ch 2*DDR2 800MHZ (4GB), 1PCI-E x16. Vga onboard 256M. 2PCI, IDE100, 4
M 50.0 MSI - G31TM - P21 955 36T
SATA. Lan 10/100. Sound 8ch. 8*usb. TPM support. Form ATX Selling point.
Chipse Intel G31/ICH7 FSB 1333 (1600 O.C). Dual Ch 2*DDR2 800MHZ (4GB), 1PCI-E x16. Vga onboard 256M. 2PCI,
M 53.0 MSI - G31TM - P35 1,012 36T
COM2, LPT 1, IDE100, 4 SATA. Lan 1000. Sound 8ch. 8*usb. TPM support. Overclock Support. Form ATX Selling point.
Chipse Intel G41/ICH7 FSB 1333. Dual Ch 2*DDR2 667/800MHZ (8GB), 1PCI-E x16. Vga onboard 256M. 1PCI-E x1,
M 62.0 MSI - G41M4 - F 1,184 36T
2PCI, COM2, LPT 1, IDE100, 4 SATA. Lan 1000. Sound 8ch. 8*usb. TPM support. Form ATX Selling point.
Chipset Intel P43/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 667-800-1066MHZ (16GB), 1PCI-E x16, 1PCIx1, 4PCI COM2, LPT,
M 92.0 MSI - P43 Neo3 - F 1 IDE133, 8 SATA. (RAID 0,1,5,10) Lan gigabit. Sound 8ch. 12*usb. TPM. Form ATX Selling point. Live updates. Dual 1,757 36T
Corecell. MSI Dual Core Center. DOT. TPM
Chipse Intel P45/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 667-800-1066MHZ (16GB), 1PCI-E x16, 2PCI-Ex1, 3PCI COM2,
M 99.0 MSI - P45 Neo - F LPT, 1 IDE133, 6 SATA. Lan 1GB realtek. Sound 8ch. 12*usb. TPM. Form ATX Selling point. Rapidboost OC Jumper. OC 1,891 36T
Jumper gives MSI mainboard more tolerance to achieve OC limit. Make overclocking easier for end-users. TPM
Chipse Intel P45/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 800-1066MHZ (16GB), 1PCI-E x16, 1PCI-Ex1, 4PCI COM2, LPT, 1
M 113.0 MSI - P45 Neo 3- FR IDE133, 8 SATA (raid 0,1,5,10). Lan 1GB realtek. Sound 8ch. 12*usb. TPM. Form ATX Selling point: All solid capacitprs. All 2,158 36T
shielde choike. 2 Phase Power. OC Jumber. TPM
Chipse Intel P45/ICH10 FSB 1600. Dual Ch 4*DDR2 667-800-1066-1200MHZ (16GB), 2PCI-E x16, 2PCI-Ex1, 2PCI
M 112.0 MSI - P45 Neo 2- FR COM2, 1 IDE133, 8 SATA (raid 0,1,5,10). Lan 1GB realtek. Sound 8ch. 12*usb. TPM. 2*1394 PORT. Form ATX Selling 2,139 36T
point: Dr.MOS, All shielde choike. 2 Phase Power. OC Jumber. TPM

(1-2) Mainboard FOXCONN Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1066Mhz, 16 X PCI EXPRESS, VGA , Sound 8ch & LAN 100Mb Onboard, 2 DDR2-
M 43.0 FOXCONN G31MV 821 36T
667/800, 2SATA, 1ATA IDE, 1 PCI, 6 USB 2.0
Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1066Mhz, , 16 X PCI EXPRESS, VGA , Sound 8ch & LAN 1Gb Onboard, 2 DDR2-
M 47.0 FOXCONN G31MXP-K 898 36T
667/800, 2SATA, 1ATA IDE, 2 PCI, 6 USB 2.0
Chipset INTEL G43/ICH7, S/P FSB133/ 1066/800Mhz, , 16 X PCI EXPRESS, VGA , Sound 5ch & LAN 1Gb Onboard,
M 75.0 FOXCONN G43MX 1,433 36T
2 DDR2-667/800, 2SATA, 1ATA IDE, 2 PCI, 6 USB 2.0
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB133/ 1066/800Mhz,, 16 X PCI EXPRESS, VGA , Sound 5ch & LAN 1Gb Onboard, 2
M 78.0 FOXCONN G41MX- K 1,490 36T
DDR2-667/800, 2SATA, 1ATA IDE, 2 PCI, 6 USB 2.0

(1-3) Mainboard ASUS - Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31/ ICH7 , S/P FSB: 1600 (O.C)/ 1333/1066/800GHz, 2x DDR2-1066/800/667 (DC), 1x PCI- Ex ( 16x),
M 47.5 ASUS - P5KPL-AM SE 1x ATA 100 + 2x SATA II, 1 x PCI, 1x PCI-Ex (1x), 8USB 2.0, VGA GMA 3100 (MAX 256MB) - Sound 8CH- LAN 907 36T
Onboard. Selling Points: O.C Prof
Chipset INTEL G31/ ICH7 , S/P FSB: 1600 (O.C)/ 1333/1066/800GHz, 2x DDR2-1066/800/667 (DC), 1x PCI- Ex ( 16x),
M 54.0 ASUS - P5KPL-AM PS 1x ATA 100 + 2x SATA II, 1 x PCI, 1x PCI-Ex (1x), 8USB 2.0, 1x Paralell, VGA GMA 3100 (MAX 256MB) - Sound 8CH- 1,031 36T
LAN Onboard. Selling Points: O.C Prof
Chipset INTEL G31/ ICH7, S/P FSB: 1600 (O.C) /1333/1066/800, 2 x DDR2-1066/800/667 (D.C), 1x PCI- Ex (16x). 1x ATA 100, 4 x
M 59.0 ASUS – P5KPL -SE SATA II, 3 x PCI, 3 x PCI-Ex (1x), 8 USB 2.0, Sound 6CH - Gigabit LAN Onboard, 1 x Parallel, 1 RS232.
1,127 36T

Chipset INTEL G41/ ICH7, S/P FSB:1333/1066/800 Mhz, 2x DDR2 - 1066/800/677(D.C), VGA Onboard GMA 4500, 1 x
M 60.0 ASUS – P5G41 - M LX 1,146 36T
PCIe (16x), 2x PCIe (1x), 1x PCI, 1x ATA 100, 4x SATA (II), 8x USB, Sound 6CH, Lan Onboard.
Chipset INTEL G31/ ICH7 , S/P FSB: 1600 (O.C)/ 1333/1066/800GHz, 2x DDR2-1066/800/667 VGA Onboard GMA 3100
M 56.0 ASUS – P5KPL -VM/ 1394/ SI (Max 256MB), 1x PCIe(16x), 1x ATA100, 4x SATA II Suond 8CH (HD), Gigabite Lan (1GB), 1x PCIe(1), 2x PCI, 8x USB, 1x 1,070 36T
Parallel, 2x IEEE 1394a.
Chipset intel G41/ICH7 - FSB 1333/1066/800MHz, 2x DDRII-1066/800/667(D.C), VGA Onboard GMA 4500 (Max
M 60.0 ASUS P5QPL- AM 1849MB), 1 x PCIE (16x), 1x PCI-Ex (1x), 2xPCI, 1x ATS100, 4x SATA(II), Sound 6-CH (HD)+ Gigabit Lan,8x USB, 100% 1,146 36T
Conductive Polymer Capacitors, Turbo key
Chipset intel G41/ICH7 - FSB 1333/1066/800MHz, 2x DDRII-1066/800/667(D.C), VGA Onboard GMA 4500 (Max
M 71.0 ASUS P5G41- M 1849MB), D- Sub, HDMI, 1 x PCIe (16x), 1x PCIe (1x), 2xPCI, 1x ATA100, 4x SATA(II), Sound 6-CH (HD), Gigabit Lan, 8x 1,356 36T
USB, 100% Conductive Polymer Capacitors, Turbo key, Anti Surge

Chipset intel P43/ICH10 - FSB 1333/1066/800MHz, 2x DDRII-800/667(D.C), 1 x PCIe (16x), 4x SATA(II), Sound 6-CH,
M 72.0 ASUS P5QL-I/ SI 1,375 36T
Gigabit Lan, 3x PCI, 8x USB

Chipset intel G41/ICH7 - FSB 1333/1066/800MHz, 2x DDRII-1066/800/667(D.C), VGA Onboard GMA 4500, S/p D-Sub,
M 78.5 ASUS P5QPL- VM EPU DVI, HDMI, 1 x PCIE (16x), 1x PCI-Ex (1x), 2xPCI, 4x SATA(II), Sound 8-CH (HD)+ Gigabit Lan,8x USB, Asus Express 1,499 36T
gate, EUP
Chipset intel G41/ICH7 - FSB 1333/1066/800MHz, 4x DDRII-1066/800/667(D.C), 1x ATA 100, 4x SATA (II), Sound 8CH,
M 78.0 ASUS P5P41D Gigabit Lan, 1x PCIe (16x), 2x PCIe (1x), 3x PCI 32bit, 8x USB 2.0, 1x Parallel, 100% Solid Capasitor, Selling Points: 1,490 36T
EPU_4 Engine, Express Gate, Turbo Key, Stack Cool 3.
Chipset intel P43/ICH10 - FSB 1600(O.C)/1333/1066GHz, 4x Dual DDRII-1066/800/667 (D.C), 1 x PCI - Ex (16x), 1 ATA
ASUS P5QL-PRO Fast Memory
M 90.0 133, 6x SATA II, 2x PCI-Ex (1x), 3 x PCI, Sound 8CH + 1 LAN Gigabit Onboard, 12 x USB, EPU-4 Engine, Express 1,719 36T
Access Technology
Gate, 100% Janpan-made Solid Capasitor.
Chipset intel P43/ICH10 - FSB 1600(O.C)/ 1333/ 1066 Mhz, 4x DDR2-1066/../667 (D.C) 1xPCIe (16x), 1x ATA (133), 6x
M 87.0 ASUS P5QL- EPU SATA II, Sound 8-CH (HD), Gigabit Lan (1GB) 2x PCIe (1x), 3x PCI 32bit, 12x USB 2.0, MAT, Support EPU Selling Points: 1,662 36T
EPU-4 Engine: Express
Chipset intel G43/ICH10 - FSB 1333/1066/800GHz, 2x Dual DDRII-1066/800/667, 1 x PCI-Ex (16x), 1 ATA 133, 6 x
M 91.0 ASUS P5QL-CM SATA II, 1x PCI-Ex (1x), 2 x PCI, VGA GMA 4500 (Max 352MB) S/p D-Sub, DVI, DP, + Sound + 1 LAN Gigabit 1,738 36T
Onboard, 12x USB, 100% Conductive Polymer Capacitors, Asus Express Gate.

www.hoanlongcomputer.com Trang 21 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

Chipset intel G43/ICH10 - FSB 1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII-1066/800/667, 1 x PCI-Ex (16x), 1 ATA 133, 6x
SATA II, 1 x eSATA II, 2 x PCI-Ex (1x), 2 x PCI, VGA GMA 4500 (Max 256MB) + Sound + 1LAN Gigabit Onboard, 12 x
M 96.0 ASUS P5QL-EM IEEE 1394 1,834 36T
USB, 2 x IEEE 1394a, 100% Conductive Polymer Capacitors Selling Points: Stepless Frequency Selection, CPU - 4
Engine, Asus Express Gate
Chipset intel P43/ICH10 - FSB 1600(O.C)/ 1333/ 1066 Mhz, 4x DDR3-1066/1333/../800, 1xPCIe (16x), 1x ATA (133), 6x
M 103.0 ASUS P5P43TD GREEN SATA II, Sound 8-CH (HD) ALC887, 2x PCIe (1x), 3x PCI 32 bit, Gigabit Lan (1GB), 12x USB 2.0, Turbo Key Selling Points: 1,967 36T
EPU-4 Engine: Express Gate: 100
Chipset intel P43/ICH10R - FSB 1600 (O.C) /1333/1066/800GHz, 4x DDR3-1066/800/667 (D.C), 1 x PCI - Ex (16x), 1
M 103.0 ASUS P5G43T-M PRO ATA 133, 6x SATA II S/p Raid (0,1,5,10), 2 x PCI-Ex (1x), 3 x PCI, 8ch Sound + LAN Gigabit Onboard,Vga on board, 12x 1,967 36T
USB, 2 x IEEE 1394 Selling Points: EPU-6 Engine; Express Gate, 8-Phase Power design.
Chipset intel P43/ ICH10R - FSB 1600(O.C)/1333/1066GHz, 4x DDR3 - 1600/1333/../800, 1x PCIe (16x), 1x ATA 133,
ASUS P5P43TD PRO
M 112.0 6x SATA II (Raid 0,1,5,10), 1 x eSATA II, 2x PCIe (1x), 3x PCI 32bit, Sound 8CH (HD), Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x IEEE 2,139 36T
<GREEN> IEEE 1394
1394 Selling Points: EP
Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII-1200/1066/800 (D.C), PCI-Ex (16x), 1 ATA
ASUS P5Q EPU-6
M 115.0 133, 6x SATA (Raid 0,1,5,10), 2 x SATA II (Drive Xpert Technology), 2 x PCI-Ex (1x), 3 x PCI, Sound 8CH + Gigabit 2,197 36T
Engine, Express Gate, Drive Xpert
LAN, 12 x USB, 2 x 1394a
Chipset intel Q45/ICH10DO - FSB 1333/ 1066 Mhz, 4x DDR2-800/667, s/p Intel FMA 1xPCIe (16x), VGA Onboard GMA
M 122.0 ASUS P5Q - VM DO X4500HD (Max 1849MB), D-Sub, DVI-D, 1x ATA (133), 6x SATA II, RAID (0, 1, 0+1,5), Sound 6-CH, Intel Gigabit Lan, 3x 2,330 36T
PCI, 10x USB 2.0, 100% Polymer Capacitor-5
Chipset intel G45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800MHz, 4x DDRII, 1200/1066/800,1 x PCIE (16x), 1x ATA133, 5x
ASUS P5Q Turbo SATA(II) (RADIO 0,1, 5, 10), 1x SATA(II) EXT, 2x SATA(III) Drier Expert, Sound 8-CH (HD)+ Gigabit Lan(1GB),3x
M 127.0 2,426 36T
O.C with Real - Time PCLE(1x), 2xPCI 32 bit, 2x IEEE 1394a, 12x USB 2.0, 1x RS232, EPU-6 Engine, Express Gate, Turbo and Turbo V, 8-
phase Power Design, Precision Rweaker 2.
Chipset intel Q45/ICH10DO - FSB 1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII-800/667, s/p INTEL FMA PCI - Ex (16x), VGA
GMA X4500HD (Max 1849MB), D-Sub, DVI-D, HDMI, 1 ATA 133, 6x SATA (Raid 0,1,5,10), 2x PCI-Ex(1x), 2x PCI, Sound
M 130.0 ASUS P5Q -EM DO 2,483 36T
8CH + Gigabit LAN, 12x USB, 2x1394a. 100% Polymer Capacitor 500hr VRM cap Selling Points: Support Intel vPro
system, Stepless Frepuency Selection

ASUS P5Q PRO EPU-6 Engine, Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII -1200/1066/800 (D.C), 2 x PCI-Ex (16x) 2.0
M 135.0 Express Gate, Drive Xpert, CrossFire S/p CrossFire, 1 ATA 133, 1x eSATA, 6x SATA (Raid 0,1,5,10), 2 x SATA II (Drive Xpert Technology), 2x PCI-Ex (1x), 2,579 36T
(8x+8x) 3 x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a.

Chipset intel G45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRII - 1066/800 (D.C), s/p INTEL FMA PCI - Ex
(16x), VGA GMA X4500HD (Max 1849MB), D-Sub, DVI-D, HDMI, 1 ATA 133, 6 x SATA (Raid 0,1,5,10), 2 x PCI-
M 142.0 ASUS P5Q -EM HDMI 2,712 36T
Ex(1x), 2x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a. 100% Polymer Capacitor 500hr VRM cap Selling Points:
Stepless Frepuency Selection, EPU- 4 Engine, Asus Express Gate

Chipset intel G45/ICH10R - FSB 1600 , 4 x Dual DDRII - 1066/800/667, PCI Ex 16x, VGA GMA X4500HD(Max 1849MB),
M 145.0 ASUS P5Q -EM 2,770 36T
DVI-D, HDMI, 1 ATA 133, 6 x SATA(Raid 0,1,5,10), 2PCI-E x1, Sound 8CH +Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394.
Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800GHz, 4 x Dual DDRIII -1200/1066/800 (D.C), 2 x PCI-Ex (16x) 2.0,
ASUS P5 Q3 EPU-6
CrossFire (8x+8x), 1 ATA 133, 6x SATA (Raid 0,1,5,10), 2 x SATA II ( Drive Xpert Technology), 3 x PCI-Ex (1x), 2 x
M 162.0 Engine, Express Gate-Dual Bios 3- 3,094 36T
PCI, Sound 8CH + Dual Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a, EPU-6 Engine, E-Gate SSD, 8-phase Power Design,
Ways CrossFire, Drive Xpert Precision Tweaker 2, Al Link.
Chipset intel P45 / ICH10R - FSB 1600 /1333/1066/800GHz, 4 xDDRII-1200/1066/800(D.C), 3 x PCIe16 x 2.0, CrooFire
ASUS P5Q- E Wifi- AP Solo (8x + 8x)/ triple (8x - 8x - 4x), 1x ATA133, 1x eSATA - 6x SATA II (RAID 0, 1, 5, 10), 2SATA II (Drive Xpert Technology), 2x
M 182.0 3,476 36T
EPU-6 Engine, Express Gate IEEE 1394a Sound 8-CH AD2000B, Dual Gigabit Lan, 2x PCIe1x, 2x PCI 32 bit, 12x USB- Wifi- AP (IEEE802.11g/b),
EPU-6 Engine, E-Gate SSD, 8- phase Power Design.
Chipset intel P45/ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800Mhz, 4 x DDRII-1200/1066/800 (DC), 3 x PCI-Ex (16x) 2.0
ASUS P5Q DELUXE CrossFire (8x+8x)/triple (8x-8x-4x), 1x ATA 133, 6 x SATA II Raid (0,1, 5,10), 1 x eSATA, 2 x SATA (Drive Xpert
M 199.0 3,801 36T
Express Gate SSD, 3-Way CrossFire Technology), 2 x PCI-Ex (1x), 2 x PCI, Sound 8CH ( AD200B) & Dual Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x IEEE139. EPU-6
Engine, E-Gate SSD, 16 Phase Power Design, Precision Tweaker 2, Al Link

Chipset intel P45/ ICH10R - FSB 1600/1333/1066/800Mhz, 4x Dual DDRII-1200/1066/800(D.C), 4 x PCI-Ex (16x) 2.0,
ASUS P5Q PREMIUM
M 228.0 CrossFire (8x+8x), 1 ATA 133, 6 x SATAII (Raid 0,1,5,10), 1 x PCI-Ex(1x), 2 x PCI, Sound 8CH, Gigabit LAN, 14 x USB 4,355 36T
EPU-6 Engine, Express Gate SSD
2.0, 2x 1394a, High- End Desktop Board

(1-4) Mainboard ASUS - Socket 1156 s/p Intel Core i5 - Core i3 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 2xPCIe (16x) 2.0 Sp ATI Quad GPU CrossFireX, 2x PCIe(1x), 3x PCI, 1x ATA133,
M 170.0 ASUS P7P55D LE 3,247 36T
6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 1x eSATA(II) on the go, Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x IEEE 1934a, 14x USB,
Asus EPU- True 8+2 Phases Power- MemOK!- tack Cool 3- TurboV- CrashFree BIOS 3
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 2xPCIe (16x) 2.0 Sp ATI Quad GPU CrossFireX, 2x PCIe(1x), 3x PCI, 1x ATA133,
M 183.0 ASUS P7P55D 3,495 36T
1x SATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 1x eSATA(II) on the go, Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x IEEE
1934a, 14x USB, Asus EPU- True 12+2 Phases Power design, tack Cool 3- TurboV- CrashFree BIOS 3
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 3xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU CrossFire, 1x
M 209.0 ASUS P7P55D PRO ATA133, 1x SATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 1x eSATA(II) on the go, 2x PCIe (1x), 2x PCI, Gigabit LAN, 3,992 36T
Sound 8CH (HD), 2x IEEE 1934a, 14x USB, Asus EPU- True 12+2 Phases Power design, tack Cool 3-
TurboV- CrashFree BIOS 3
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 3xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU CrossFire, 1x
M 229.0 ASUS P7P55D EVO ATA133, 1x SATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 2x eSATA(II) Driver Xpert, 2x PCIe (1x), 2x PCI, Dual 4,374 36T
Gigabit LAN, Sound 8CH (HD), 2x IEEE 1934a, 14x USB, Asus EPU- True 12+2 Phases Power design, tack
Cool 3- TurboV- CrashFree BIOS 3

www.hoanlongcomputer.com Trang 22 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
intel P55 LGA 1156 s/p intel Core i5 + i3 Processor Extreme, 4x DDR3-2000/1600/1333 (D.C) Sp intel
XMP & Turbo Technology, 3xPCIe (16x) 2.0 Sp Nvidia Quad GPU SLI + ATI Quad GPU CrossFire, 1x
M 261.0 ASUS P7P55D Deluxe ATA133, 1x SATA(II), 6x SATA(II) Raid (0,1,5,10), 2x eSATA(II) Driver Xpert, 2x PCIe (1x), 2x PCI, Dual 4,985 36T
Gigabit LAN, Sound 10CH (HD), 2x IEEE 1934a, True 16+3 Phases Power design - Xtreme Design, Asus O.C
Profile- Driver Xpert- MemOK! - tack Cool 3- TurboV EVO W Remote- CrashFree BIOS 3
(1-5) Mainboard ASUS - Socket 1366 s/p Intel Core i7 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R -Bus 6.4GT/s intel Quick Path
Interconnect (soket 1366), 6x Dual DDRIII-2000/1600/1866/.../1066 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory
M 239.0 ASUS P6T SE Profile), 3 x PCI-Ex (16x) S/p ATI CrossFire, 1 ATA 133, 6x SATAII (Raid 0,1,5,10) + 1 eSATA, 1 x PCI-Ex 4,565 36T
(1x), 2 x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a, Seling Piont: TurboV, True 16+2 Phases
power design, EPU-6, PRECISION Tweaker 2, Express Gate SSD, 100% all Conductive Polymer capacitors.
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s intel Quick Path
Interconnect (soket 1366), 6xDDRIII-2000/1600/1866/.../1066 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory Profile),
M 273.0 ASUS P6T 3 x PCI-Ex (16x) S/p ATI CrossFire, 1 ATA 133, 6x SATAII (Raid 0,1,5,10) + 1 eSATA, 1 x PCI-Ex (1x), 2 x 5,214 36T
PCI,2xSATA(II)Driver Xpert Technology(Hot port) Sound 8CH + Gigabit LAN, 12 x USB, 2 x 1394a, Seling
Piont: TurboV, True 16+2 Phases power design, EPU-6, PRECISION Tweaker 2, Express Gate SSD.
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop With SAS) intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s intel Quick
Path Interconnect (soket 1366), 6 x Dual DDRIII-1600/1333/1066 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory
ASUS P6T WS Professional Profile), 3 x PCI-Ex (16x) S/p Nvidia SLI & ATI CrossFire, 2 x SAS Raid (0,1), 1 ATA 133, 6x SATAII (Raid
M 327.0 6,246 36T
S/p SLI & CrossFire 0,1,5,10) + 1 eSATA, 1 x PCI-Ex (4x), 2 x PCI, Sound 8CH + Dual Gigabit LAN, 14x USB, 2x 1394a,
TPM Infineon onboard, Seling Piont: TurboV, True 16+2 Phases power design, EPU-6, PRECISION
Tweaker 2, Express Gate SSD, 100% all japan-made Conductive Polymer capacitors.
socket LGA 1366 s/p intel Core i7 (High end Desktop) intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s intel Quick Path
Interconnect (soket 1366), 6 x DDRIII-2000/1866/1600 (Tripple channel) S/p (Extreme Memory Profile), 3 x
ASUS P6T DELUXE V2
M 295.0 PCI-Ex (16x) S/p Nvidia SLI & ATI CrossFire, 2 x SAS Raid (0,1), 1x ATA 133, 6x SATAII (Raid 0,1,5,10) + 5,635 36T
S/p SLI & CrossFire
1 eSATA, 1 x PCI-E(4x), 2 x PCI, Sound 8CH + Dual Gigabit LAN, 14x USB, 2x 1394a, Seling Piont:
TurboV, True 16+2 Phases power,EPU-6, Express Gate SSD, all japan-made Conductive Polymer capacitors.

(1-6) Mainboard GIGABYTE - SOCKET 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng (Tặng Cáp Nguồn SaTa)
Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA, Sound 6ch & LAN
M 49.0 GIGABYTE GA-G31M-ES2C 936 36T
10/100 Onboard, 2 DDR2-667/800, PATA, 4 SATA2, 2 PCI, 8 USB 2.0 . Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA, Sound 8ch& LAN
M 50.0 GIGABYTE GA-G31M-ES2L 955 36T
1G Onboard, 2 DDR2 - 667/800, PATA, 4 SATA2, PCI-Ex1, 8 USB 2.0 . Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL P31/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, Sound 6ch & LAN 1G
M 58.0 GIGABYTE GA-P31-ES3G Onboard, 2 DDR2-667/800/1066, PATA, 4 SATA2, 3 PCI, PCI-Ex1, 8 USB 2.0. Easy Energy Saver, Dual 1,108 36T
Bios, Solid capactors for CPU, VRM
Chipset INTEL G31/ICH , S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz7, 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch & LAN 1G
M 62.0 GIGABYTE GA-EP31-DS3L Onboard, 4 DDR2-667/800/1066, PATA, 4 SATA2, 3 PCI, PCI-Ex1, 8 USB 2.0.Utra Durable2 Easy 1,184 36T
Energy Saver, Dual Bios, 100% tụ rắn
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA GMA X4500, Sound
M 53.0 GIGABYTE GA-G41M-ES2L 8ch & LAN 1G Onboard, 2 DDR2-667/800, 4 SATA II, PATA, PCI-Ex1, 2 PCI, 8 USB 2.0, Ultra Durable2 1,012 36T
in CPU VRM. Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, 16X PCI EXPRESS, VGA GMA X4500, Sound
M 61.0 GIGABYTE GA-G41M-ES2H 8ch & LAN 1G Onboard, 2 DDR2-667/800, 4 SATA II, 1 IDE, PATA, PCI-Ex1, 3 PCI, 8 USB 2.0, Ultra 1,165 36T
Durable2 in CPU VRM. Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, 2x DDR3 (OC)/ 1066MHz support up to 4GB, VGA
M 63.0 GIGABYTE GA-G41MT-ES2L GMA X4500, 1x PCI-E x16, Sound 8ch & LAN 1G Onboard, 4 SATA II, 1 IDE, 1x FDD, 1x PCI-E x1, 2x PCI, 1,203 36T
8 USB 2.0, Easy Energy Saver, Dual Bios
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, 4x DDR3 (OC)/ 1066MHz support up to 4GB, VGA
M 72.0 GIGABYTE GA-G41MFT-US2H GMA X4500, DVI/HDMI Port, 1x PCI-E x16, Sound 8ch & LAN 1G Onboard, 2IEEE 1394a, 4 SATA II, 1 IDE, 1,375 36T
1x FDD, 1x PCI-E x1, 2x PCI, 8 USB 2.0, Dynamic Energy Saver, Dual Bios, Ultra Durable 3.
Chipset INTEL G41/ICH7,S/P FSB 1333/1066/800Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, PCI EXPRESS 16X, Sound 8ch
M 67.0 GIGABYTE GA-EP41- UD3L & LAN 1G Onboard, 4 DDR2 800/667, 4 SATA II, 1 IDE, 1 FDD, 3PCI-Ex1, 8 USB2.0. Ultra durable 1,280 36T
3,,Dual Bios,DES, 100% tụ rắn
Chipset INTEL G41/ICH7,S/P FSB 1333/1066/800Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, PCI EXPRESS 16X, VGA Intel
X4500(share ram lên 512MB) Sound 8ch & LAN 1G Onboard, 4 DDR2 800/667,2 IEEE 1394a, 4 SATA II, 1
M 68.0 GIGABYTE GA-EG41MF - US2H 1,299 36T
IDE, 1 FDD, 1PCI-Ex1, 2x PCI slots, 8 USB2.0. Ultra durable 3,,Dual Bios, Solid Capacitor for CPU
VRM,Dynamic Energy Saver Advanced 4 Gears . 100% tụ rắn
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, , 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch & LAN
M 79.0 GIGABYTE GA-P43-ES3G 1G Onboard, 4 DDR2-1200 (OC)/1066, 6 SATA II, PATA, 1PCI-Ex1, 5 PCI, 12 USB 2.0.Utra Durable2 , 1,509 36T
Dual Bios, Solidcapacitor for CPU VRM. Easy Energy Saver
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, , 16X PCI EXPRESS 2.0, Sound 8ch &
M 89.0 GIGABYTE GA-EP43-US3L LAN 1G Onboard, 4 DDR2-1200 (OC)/1066/800, 6 SATA II, PATA, 4PCI-Ex1, 2 PCI, 12 USB 2.0, Ultra 1,700 36T
durable 3, Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, Solid capacitor for CPU VRM
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600Mhz(OC), S/P 3.8Ghz, ,16X PCI EXPRESS 2.0, Sound 8ch &
M 91.0 GIGABYTE GA-EP43-UD3L LAN 1G Onboard, 4 DDR2-1200 (OC)/1066/800, 6 SATA II, PATA, 4PCI-Ex1, 2 PCI, 12 USB 2.0, Ultra 1,738 36T
durable 3, Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB 1600Mhz(OC), S/P 3.8Ghz, ,16X PCI EXPRESS 2.0, Sound 8ch &
M 94.0 GIGABYTE GA-EP43T - UD3L (new) LAN 1G Onboard, 4 DDR3 1066/1333 MHz, 6 SATA II, 1IDE, 1FDD, 4x PCI Expressx1, 2 PCI slots, 12 1,795 36T
USB 2.0, Ultra durable 3, Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn

www.hoanlongcomputer.com Trang 23 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
S/P FSB 1600Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, Chipset INTEL P45/ICH10R, 1x 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch &
M 106.0 GIGABYTE GA-EP45-UD3L LAN 1G Onboard, 4 DDR II -1366/1066/800/667, 6 SATA II, PATA, 2 PCI, 12 USB 2.0, 4xPCI-Ex1. Ultra 2,025 36T
durable 3, Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn.
Chipset INTEL P45/ICH10DO, S/P FSB 1600Mhz (OC), S/P 3.8Ghz, , 1 x 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch
M 125.0 GIGABYTE GA-EQ45M-S2 & LAN 1G Onboard, 4 DDR II -800/667 , 6 SATA II Raid (0,1,5,10), PATA, 2 PCI, 12 USB 2.0, 1 x PCI- 2,388 36T
Ex1.Dual Bios, Dynamic Enery Saver Advanced, Solid capacitor for CPU VRM, Intel Vpro
Chipset INTEL P45/ICH10DO, S/P FSB 1600Mhz(OC)/1333, S/P 3.8Ghz, , 16X PCI EXPRESS, Sound 8ch
& LAN 1G Onboard, 4 DDR II -1366/1200/1066/800/667, 6 SATA II RAID(0,1,5,10), 2XGSATA2 Support
M 125.0 GIGABYTE GA-EP45-UD3R 2,388 36T
Raid(0,1,JBOD), 3 PCI, 12 USB 2.0, 2xIEEE1394, 3 PCI-Ex1Dual Bios,DES, Dynamic Enery Saver
Advanced, 100% tụ rắn.
Chipset INTEL P45/ICH10R, S/P FSB 1600Mhz(OC)/1333, S/P 3.8Ghz, , 16X PCI EXPRESS, VGA GMA
X4500 share 1849MB (DVI/HDMI), Sound 8ch & LAN 1G Onboard, 4 DDR II -1066(OC)/800/667(DC), 5
M 134.0 GIGABYTE GA-EG45M-UD2H 2,559 36T
SATA II, 1 x eSATA II RAID(0,1,5,10), PCI-Ex1, 2 PCI, 12 USB 2.0, 2xIEEE1394, Ultra durable 3,,Dual
Bios,DES, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn, Ultra Durable 3
Chipset INTEL P45/ICH10R, S/P FSB 1600Mhz(OC), S/P 3.8Ghz, , 1x16X PCI EXPRESS, Sound 8ch & LAN
M 129.0 GIGABYTE GA-EP45T-UD3LR 1G Onboard, 4 DDR III 2200/1600/1333/1066(DC), 6 SATA II RAID(0,1,5,10), PATA, 3 PCI, 12 USB 2.0, 4x 2,464 36T
PCI-Ex1, Dual Bios,DES, Dynamic Enery Saver Advanced, 100% tụ rắn, Ultra Durable 3
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 14x USB 2.0, 6x SATA2 RAID
M 148.0 GIGABYTE GA-P55-UD3L 2,827 36T
(0,1,5,10), 2x GSATA2 Raid (0,1,JBOD), 1x FDD, 1x IDE, 1x PCI-Ex1, 4x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable
3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 14x USB 2.0, 6x SATA2 RAID
M 164.0 GIGABYTE GA-P55-UD3P 3,132 36T
(0,1,5,10), 2x eSATA Raid (0,1,JBOD), 2x GSATA2 Support RAID (0,1,JBOD), 1x FDD, 1x IDE, 1x PCI-Ex1,
4x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 12x USB 2.0, 2x USB 3.0, 6x SATA2
M 180.0 GIGABYTE GA-P55A-UD3P 3,438 36T
RAID (0,1,5,10), 2x eSATA Raid (0,1,JBOD), 2x SATA3 Support RAID (0), 1x FDD, 1x IDE, 2x PCI-Ex1, 3x
PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 (x8 Mode), Sound 8ch, 2x LAN 1GB Dual LAN Support, 14x USB 2.0, 6x
M 192.0 GIGABYTE GA-P55-UD4P 3,667 36T
SATA2 RAID (0,1,5,10), 2x eSATA Raid (0,1,JBOD), 2x GSATA2 Support RAID (0,1,JBOD), 1x FDD, 1x IDE,
3x PCI-Ex1, 2x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 4x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 V2 (x8 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x IEEE
M 213.0 GIGABYTE GA-P55A-UD4P 4,068 36T
1394a, 6x SATA2 RAID (0,1,5,10), 2x eSATA Raid (0,1,JBOD), 2x SATA3 Support RAID (0), 1x FDD, 1x IDE,
3x PCI-Ex1, 2x PCI slot, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid Capacitors.
Chipset Intel P55, S/P Intel Core i5, 6x 1.5V DDR3 2200/1600/1333 MHz Up to 16GB support Dual Channel,
1x PCI-E x16 slot V2.0, 1xPCI-E x16 V2 (x8 Mode), 1xPCI-E x16 V2 (x4 Mode), Sound 8ch, LAN 1GB, 14x
M 288.0 GIGABYTE GA-P55A-UD6 USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x IEEE 1394a, 6x SATA2 RAID (0,1,5,10), 2x SATA3 Support RAID (0), 2x GSATA2, 5,501 36T
1x FDD, 1x IDE, 2x PCI-Ex1, 2x PCI slot, 24Phase Power, Dual BIOS, Ultra Durable 3, 100%Japanese Solid
Capacitors.
(1-7) Mainboard GIGABYTE - SOCKET 1366 s/p intel Core i7 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset Intel X58/IICH10R - QPI 6.4GT/s (Socket 1366), 4x Dual DDR III - 2000/1800/1600, 2x PCI-Ex 16x
(16X, 16X), S/P ATI CrossFire, 6 SATA II (RAID 0,1,5,10) + 1 GSATA RAID (0,1,JBOD), 1x PCI-Ex (4x), 2
M 230.0 GIGABYTE GA-EX58-UD3R 4,393 36T
PCI-Ex 1x, 2 x PCI, Sound 8CH + Gigabit LAN onboard, 14 USB, 2x 1394a, Ex-share BIOS, Dynamic
Energy Saver Advandced, Ultra Durable 3, Duol BISO, 100% tụ rắn
Chipset intel X58/ICH10R - QPI 6.4GT/s , 6x DDRIII-1600/1333, 3 x PCI-Ex 16x (16X,16X) S/P ATI
CrossFire, DUAL LAN 1G, 12 x USB 2.0 , 3x I EEE 1394A , 6SATAII RAID (0,1,5,10), 4xG SATAII
M 288.0 GIGABYTE GA-EX58-UD5 5,501 36T
SUPPORT RAID (O,1,JBOD), 2Ext-SATA (CABLE), 1PCI-Ex1, 1PCI-Ex4, 2PCI , DES6GEARS, ULTRA
DURABLE 3, SILENT Pipe 2, dual BIOS, 100% tụ rắn
(1-8) Mainboard ASROCK Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31 &ICH7, S/P 3.8Ghz, S/P FSB 1600Mhz, 2 DDRII-800 (DC), PCI Express Port 16X, 1PCI-EX1,
M 42.0 ASROCK G31M-S 802 36T
1ATA IDE, 8 USB 2.0, 4 SATA II, VGA GMA 3100 Share 348MB+ Sound 5.1 Channel + LAN 10/100 Onboard.
Chipset NVIDIA Geforce7050/ nforce 610i , S/P FSB 1333Mhz, 4 DDRII-800 1x PCI Express 16X, 1PCI-EX1, 1ATA
M 48.0 ASROCK N73V-S 917 36T
IDE, 8 USB 2.0, 4 SATA II(3Gb/s), VGA NVIDIA Geforce 7050. Sound 5.1 Channel + LAN 10/100 Onboard.
Chipset INTEL G41/ICH7 , S/P FSB 1333Mhz, 2 DDRII-1066, 1x PCI Express 16X, 1PCI-EX1, 1ATA IDE,
M 63.0 ASROCK G41M- LE 8 USB 2.0, 4 SATA II(3Gb/s), VGA GMA 4500. Sound 7.1 Channel + LAN 10/100 Onboard. DVI / D-Sub 1,203 36T
Output
Chipset INTEL G43/ICH10 , S/P FSB 1600Mhz, 4 DDRII-1200, 1x PCI Express 16X, 1PCI-EX1, 1ATA IDE,
M 82.0 ASROCK P43DE 1,566 36T
10 USB 2.0, 6 SATA II(3Gb/s),1eSATAII ,Sound 7.1 Channel + LAN 10/100 Onboard. 1 USB WIFI Header
Chipset INTEL P45/ICH10 , S/P FSB 2000Mhz, 4DDRII- 1200, 1x PCI Express 16X, 1PCI-EX1, 1ATA IDE,
M 94.0 ASROCK P45DE 1,795 36T
10 USB 2.0, 6 SATA II(3Gb/s),Sound 7.1 Channel + LAN 10/100 Onboard.
Chipset INTEL P45/ICH10 , S/P FSB 2000Mhz,2 DDRIII-1333, 4 DDRII-1066, 1x PCI Express 16X, 1PCI-
M 103.0 ASROCK P45TS 1,967 36T
EX1, 1ATA IDE, 10 USB 2.0, 6 SATA II(3Gb/s),Sound 7.1 Channel + LAN 10/100 Onboard. 1WIFI/E Header
(1-9) Mainboard ECS Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA, Sound 6 channel & LAN 10/100
M 42.0 ECS G31T-M9 802 36T
Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 Slot PCI, 08 USB 2.0, DDRII-800/667, 4 SATA II

www.hoanlongcomputer.com Trang 24 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA, Sound 6 channel & LAN 10/100
M 43.0 ECS G31T-M7 821 36T
Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 Slot PCI, 08 USB 2.0, DDRII-800/667, 4 SATA II
Chipset INTEL G41 & ICH7, S/P Core 2Extreme/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron
Dual Core - FSB 1333/1066/800MHz, Dual channel 2x DDR II-800/ 667 up to 8GB, 1x PCI Express 16X, 2x
M 48.0 ECS G41T - M 917 36T
PCI Express 1X, 1x PCI, SOUND Realtek 5.1, VGA Intel GMA X4500 up to 1G, LAN 10/100, 4x SATA II, 1x
COM port, 8x USB 2.0, 1x SPDIF out header, 1x IDE, 1x Parallel.
Chipset INTEL G41 & ICH7, S/P Core 2Extreme/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron
Dual Core - FSB 1333/1066/800MHz, Dual channel 2x DDR II-800/ 667 up to 8GB, 1x PCI Express 16X, 1x
M 47.0 ECS G41T - M5 898 36T
PCI Express 1X, 1x PCI, SOUND Realtek 5.1, VGA Intel GMA X4500 up to 1G, LAN 10/100, 2x SATA II, 1x
COM port, 8x USB 2.0, 1x SPDIF out header, 1x IDE.
Chipset INTEL P43 & ICH10, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, Sound 8 channel & LAN 1G Onboard, 1 Slot
M 67.0 ECS P43T-A2 PCI Express 16X, 3 PCI Exp 1x, 2 Slot PCI, 12 USB 2.0, 4 DDRII-800/667/533, 6 SATA II, 1 IDE, 1 1,280 36T
SPDIF out header.
Chipset INTEL G43 & ICH10, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA Intel GMA X4500, Sound 8 channel &
M 77.0 ECS G43 T-M LAN 1G Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 PCI Exp 1x, 1 Slot PCI, 12 USB 2.0, 2 DDRII-800/667/533, 1,471 36T
6 SATA II, 1 IDE, 1 HDMI port, 1 SPDIF out header
Chipset INTEL G43 & ICH10, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, VGA Intel GMA X4500, Sound 8 channel &
M 77.0 ECS G43T-WM LAN 1G Onboard, 1 Slot PCI Express 16X, 2 PCI Exp 1x, 1 Slot PCI, 12 USB 2.0, 2 DDRII-800/667/533, 1,471 36T
6 SATA II, 1 IDE, 1 HDMI port, 1 SPDIF out header
Chipset INTEL G45 & ICH10R, S/P Core 2 Extreme/core 2 Quad, S/P FSB 1333/1066/800Mhz, Dual 4X
M 94.0 ECS G45T -M2 DDRII 1333/1066/800 up to 16G, VGA INTEL GMA X4500HD Sound 8 channel & LAN GIGA, 1x PCI Express 1,795 36T
16X, 1 x PCI Exp 1x, 2 x PCI, 6 SATA II 3.0Gb/s, 12 USB 2.0
Chipset INTEL P45 & ICH10R, S/P Core 2 Extreme/core 2 Quad, S/P FSB 1333/1066Mhz,Sound 6 channel &
M 92.0 ECS P45T -A2R LAN gigabit Onboard, 1x PCI Express 16X, 3 PCI Exp 1 x, 2 x PCI, 12 USB 2.0, 4 DDRII-800/667 up to 1,757 36T
16G , 6 SATA II, 1 IDE, RAID 0,1,5,10
Chipset INTEL P45 & ICH10R, S/P FSB 1333Mhz, S/P 3.8Ghz, Sound 8 channel & LAN 1G Onboard, 2
M 97.0 ECS P45T-A ( Black ) Slot PCI Express 16X, 2 PCI Exp 1x, 2 Slot PCI, 12 USB 2.0, 4 DDRII-800/667/533, 6 SATA II, 1 IDE, 1,853 36T
RAID 0,1,5,10, 1 X Esata, 1 IrDA for SIR header.
Chipset INTEL X48 & ICH9R, S/P Core 2Extreme/core 2 Quad, S/P FSB 1600/1333/1066/800Mhz, Dual 4
M 152.0 ECS X48T -A ( Black ) X DDRIII 1600/1333/1066/800 upto 8G, Sound 8 channel & LAN DUAL GIGA, 2 x PCI Express 16X, 2 x PCI 2,903 36T
Exp 1x, 2 x PCI, 6 SATA II , 1 pata, RAID 0,1,5,10, 1 x eATA , 12 USB 2.0, 1x IRDA for sir header
(1-10) Mainboard BIOSTAR - J&W - Socket 775 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P FSB: 1600Mhz, 2_DDR2 667/ 800/ 4GB, PCI Express Port 16X, 2_PCI,
M 42.0 BIOSTAR G31 M7 TE 802 36T
1ATA 133, 4 SATAII, 6 USB 2.0, VGA + Sound 6 Channel, LAN10/100 Onboard
Chipset INTEL G41 & ICH7, S/P FSB: 1333Mhz, 2_DDR3 1066/ 1333, PCI Express Port 16X, 2_PCI, 1ATA
M 50.0 BIOSTAR G41D3 955 36T
133, 4 SATAII, 6 USB 2.0, VGA + Sound 6 Channel, LAN10/100 Onboard
Chipset INTEL G31 & ICH7, S/P P.4 3.8Ghz, S/P FSB: 1333/1600Mhz, 2_DDR2 800 (DC),PCI Express Port 6X, 2_PCI,
M 40.0 J&W JW - IG31 780 36T
1ATA IDE, 2 SATAII, 6 USB 2.0, VGA + Sound 6 Channel, LAN10/100 Onboard, Com 2
J&W JW - IG41 Chipset INTEL G41+ ICH7, S/P FSB: 1333Mhz , VGA GMA X4500 share 700MB, Sound 6CH & LAN Onboard, 1 PCI
M 52.3 1,020 36T
( S/P Core 2 Quad) Express Port 16X, 2 Dual DDR2 800, 2 PCI, SATA II
Chipset Intel P43 + ICH10. FSB 1333/1066/800/533MHz. 2DDR2-800/667/533 (OC). 1PCI-Ex4. 2PCI-Ex1.
M 67.7 J&W - IP43 - S 3PCI. Sound 8ch. LAN. SATA 2 Raid (0,1,0+1.5), eSata/ S/P DIFOut. Tụ nhôm, rắn (solid). Hỗ trợ CeleronD/ 1,320 36T
Pen 4/PenD/ Core2Dou/ Core2Quad/ Core2Extreme
Chipset Intel P45 + ICH10. FSB 1600/1333/1066/800MHz. 2DDR2-800/667/533 (OC). 2PCI-Ex16. 2PCI-Ex1. 2PCI. Sound
M 105.6 J&W - P45-D2 ULTRA 8ch. GIGA LAN. SATA 2 Raid (0,1,0+1.5), eSata/ S/P DIFOut. Tụ nhôm, rắn (solid). Hỗ trợ CeleronD/Pen / PenD/ 2,060 36T
Core2Dou/ Core2Quad/ Core2Extreme. Tản nhiệt Pro. Hỗ trợ 2 card đồ họa kép Crossfire X
Chipset Intel X48 + ICH9R. FSB 1600/1333/1066/800MHz. 4 Dual DDR2-667/800/1066/1200(OC). 2PCI-Ex16. 2PCI -
M 179.5 J&W - X48 Extreme Ex1. 3PCI. Sound 8ch.Dual GIGA LAN. SATA 2, eSata/ 1394. S/P DIFOut. Dual Bios. Tụ nhôm, rắn (solid) 100%. Hỗ trợ 3,500 36T
CeleronD/Pen 4/PenD/Core2Duo/Core2Quad/Core2Extreme . Tản nhiệt Pro. Circle-Heatpipe
(1-11) Mainboard MOTHERBOARD INTEL - Socket 775 (gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB: 1333Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA, Sound 06 Channel & LAN 1G
M 53.0 MOTHERBOARD INTEL DG31PR 1,012 36T
Onboard, 16X PCI EXPRESS, PCI, USB 2.0, ATA 100, SATA 150, DDR2 667/800. Bảo hành trong vòng 1h
MOTHERBOARD INTEL DG31PR - Chipset INTEL G31/ICH7, S/P FSB: 1333Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA, Sound 06 Channel & LAN 1G board,
M 56.0 1,070 36T
BOX 16X PCI EXPRESS, PCI, USB 2.0, ATA 100, SATA 150, DDR2 667/800.Bảo hành trong vòng 1h

MOTHERBOARD INTEL D945GCLF + CPU Chipset INTEL 945GC With CPU INTEL ATOM 230 1.6GHZ, VGA Intel GMA 950 & Sound 06 Channel &
M 61.0 INTEL ATOM 230 1.6GHZ
1,190 36T
LAN Onboard, PCI, 6 USB 2.0, 1 ATA 133, 2 SATA 150, DDR2 533/667.

MOTHERBOARD INTEL D945GCLF 2D + Chipset INTEL 945GC With CPU INTEL ATOM 230 1.6GHZ, VGA Intel GMA 950 & Sound 06 Channel &
M 74.4 CPU INTEL ATOM 330 1.6GHZ
1,450 36T
LAN Onboard, PCI, 6 USB 2.0, 1 ATA 133, 2 SATA 150, DDR2 533/667.

Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN 1G
M 61.0 MOTHERBOARD INTEL DG41RQ 1,165 36T
Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667.
MOTHERBOARD INTEL DG41RQ - Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN 1G
M 65.0 1,242 36T
BOX Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667.
Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN 1G
M 75.0 MOTHERBOARD INTEL DG41TY 1,433 36T
Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667

www.hoanlongcomputer.com Trang 25 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

Chipset INTEL G41/ICH7, S/P FSB: 1333/1066Mhz, VGA GMA X4500, Sound 06 Channel & LAN 1G
M 78.0 MOTHERBOARD INTEL DG41TY-BOX 1,490 36T
Onboard, 16X PCI EXPRESS, 2 PCI, 8 USB 2.0, ATA 100, 4 SATA II, 2 DDR2 800/667
Chipset INTEL Q35/ICH9DO, S/P FSB: 1333Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA, Sound 08 Channel & LAN 1G
M 119.0 MOTHERBOARD INTEL DQ35MPE Onboard, 16X PCI EXPRESS, PCI, USB 2.0, ATA 100, 6 SATA II Raid (0,1,5,10), TPM onboard, 4 DDR2 2,273 36T
667/800.
Chipset INTEL G43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA GMA X4500, Sound 06
M 85.0 MOTHERBOARD INTEL DG43NB Channel & LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 3 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 6x SATA II, 3 x PCI- 1,624 36T
Ex 1X, 2 DDR2 667/800, 2 x IEEE 1394a
Chipset INTEL G43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA GMA X4500, Sound 06
M 91.0 MOTHERBOARD INTEL DG43NB-BOX Channel & LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 3 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 6x SATA II, 3 x PCI- 1,738 36T
Ex 1X, 2 DDR2 667/800, 2 x IEEE 1394a
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, Sound 06 Channel & LAN 1G
M 112.0 MOTHERBOARD INTEL DP43TF Onboard, 16X PCI EXPRESS, 3 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 6x SATA II, 3 x PCI-Ex 1X, 4 DDR2 2,139 36T
667/800, 2 x IEEE 1394a
Chipset INTEL P43/ICH10, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, Sound 06 Channel & LAN 1G
M 116.0 MOTHERBOARD INTEL DP43TF-BOX Onboard, 16X PCI EXPRESS, 3 x PCI, 12 x USB 2.0, ATA 100, 6x SATA II, 3 x PCI-Ex 1X, 4 DDR2 2,216 36T
667/800, 2 x IEEE 1394a
Chipset INTEL Q45/ICH10R, S/P FSB: 1333/1066Mhz, S/P PIV 3.6 Ghz, VGA GMA 4500HD (S/p DVI-I &
M 126.0 MOTHERBOARD INTEL DQ45CB-BOX DVI-D) - Sound 06 Channel - LAN 1G Onboard, 16X PCI EXPRESS, 1 x PCI, 12 x USB, 5 SATA II Raid ( 2,407 36T
0,1,5,10), 1 x eSATA, 2 x PCI-Ex 1X, 4 DDR2 667/800, 2 x IEEE 1394a, S/p TPM-vPRO-AMT.
(1-12) Mainboard AMD - SOCKET AM2 (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
Tặng Cáp Nguồn SaTa
Chipset NVIDIA Nforce 6100 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2), Hyper
M 43.1 J&W – N61P V.3 Transport 2000Mhz, VGA Share 256MB & Sound 8.1 & LAN 10/100 Onboard, PCI -Express 16X, DDR2 840 36T
533/667/ 800, 2PCI, ATA 133, SATA2 Riad
Chipset NVIDIA Nforce MCP78V, Dual DDRAM 2 (1066)x2- 2PCI, VGA Nvidia GF8100, Sound 6 channel,
M 52.3 J&W – JW-G81 Lan Gigabit on board, RAID SATA 2 0,1,5,10, PCI-Ex 16x, DVI- HDMI, Hybrid SLI, S/p x2 Dual core, AMD 1,020 36T
Phenom
Chipset NVIDIA Nforce MCP78V, (S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2),
M 57.0 J&W – JW-G82 Hyper Transport 5200Mhz, VGA nVIDIA GeForce 8200 share 512mb, Sound 6.1 & LAN Giga Onboard, 1 1,089 36T
PCI -Express 16X, 2 DDR2 667/ 800/1066, 2PCI, SATA2 Riad 0,1,5,10, HDMI-DVI
Chipset NVIDIA Nforce MCP78V, (S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2),
M 53.3 J&W – JW-G82UM_MKII Hyper Transport 5200Mhz, VGA nVIDIA GeForce 8200 share 512mb, Sound 6.1 & LAN Giga Onboard, 1 1,040 36T
PCI -Express 16X, 2 DDR2 667/ 800/1066, 2PCI, SATA2 Riad 0,1,5,10, HDMI-DVI
Chipset AMD 780G + SB700 ( S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2),
Hyper Transport 5200Mhz, VGA ATI Radeon HD3200 Share 700MB & Sound 8.1 & LAN Giga Onboard, 1
M 64.6 J&W – JW-RS780UVD-MKII 1,260 36T
PCI -Express 16X, 2 DDR2 533/667/ 800/1066, 2PCI, SATA2 Riad, VGA-HDMI-DVI. VGA CÓ SẴN 64MB
RAM
Chipset AMD 780G + SB700 ( S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX/X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport
M 69.7 J&W – JW-RS780UVD-AM2+ 5200Mhz, VGA ATI Radeon HD3200 Share 700MB & Sound 8.1 & LAN Giga Onboard, 1 PCI -Express 16X, 4 DDR2 1,360 36T
533/667/ 800/1066, 2PCI, SATA2 Riad, VGA-HDMI-DVI. VGA CÓ SẴN 128MB RAM DDR3
Chipset AMD 790GX + SB750 (S/P CPU AMD Phenom/Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2),
M 103.0 J&W – 790GX Extreme Hyper Transport 5200Mhz, VGA 128MB DDR3, Sound 8.1 & LAN Giga Onboard, 3 PCI -Express 16X, 4 1,967 36T
DDR2 533/667/ 800/1066, 2PCI, 1PCle 1x, SATA2 Riad 0,1,5, eSATA2
Chipset NVIDIA GF7025 / nForce 630A MCP(Socket AM2+) Hyper Transport 1.0, AM3 CPU READY 2 x
M 48.0 ASROCK N68- S DDR2 1066/ 8G, PCI EXpress16X, 1x pci ex 1x, sound 5.1 & LAN giga. 4x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 917 36T
133/100/66, 8x usb,VGA NVIDIA Geforcer7025 (DX9), D- Sub.
Chipset AMD 780G /AMD SB700(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READY 2 x DDR2 1066/ 8G,
M 69.0 ASROCK A780GM-LE PCI EXpress16X, 1x pci ex 1x, sound 5.1 & LAN giga. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66, 10x usb, 1,318 36T
VGA ATI Radeon HD3200 (DX10),DVI / D- Sub.
Chipset AMD 790GX /AMD SB750(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READY 4 x DDR2 1066/
M 109.0 ASROCK A790GXH / 128M 8G, 2xPCI EXpress16X, 1x pci ex 1x, sound 7.1 & LAN giga. 6x SATA 3Gb/s,Raid,1eSata2 , 1 x ultra DMA 2,082 36T
133/100/66, 10x usb, 128MB SidePort Memory VGA ATI Radeon HD3300 (DX10),HDMI ,DVI / D- Sub.
Chipset GF6150 / nForce 430(Socket AM2+) Hyper Transport 1.0,CPU Upto phenom X4, 2 x DDR2 800/ 4G,
M 46.5 BIOSTAR MCP6P M2+ PCI EXpress16X, sound 6.1 & LAN giga. 4x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 7x usb, VGA 907 36T
Onboard Share 512MB, D- Sub.
Chipset NVIDIA GF8100,(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READ, 2 x DDR2 1066/ 8G, PCI
M 61.0 BIOSTAR GF 8100 M2 + TE EXpress16X (2.0), sound 6.1 & LAN 10/100m. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 8x usb, VGA 1,165 36T
Onboard GF8100 (DX10) ,DVI/ D- Sub.
Chipset NVIDIA GF8200,(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READ, 2 x DDR2 1066/ 8G, PCI
M 62.0 BIOSTAR GF 8200E EXpress16X (2.0), sound 6.1 & LAN 10/100m. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 8x usb, VGA 1,184 36T
Onboard GF8100 (DX10) ,DVI/ D- Sub.
Chipset 785G /SB710, HT 5.2, 2x Dual DDR3 1333/ 8G, 1x PCI EXpress16X (2.0), sound 6.1 & Gigabit LAN,
M 63.0 BIOSTAR TA 785_G3 1,203 36T
1x ATA 133, 4x SATA 3Gb/s Raid, 8x USB 2.0, Integrated Graphics ATI 4200(DX10) ,DVI/ D- Sub
Chipset NVIDIA GF8200,(Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READ, 2 x DDR2 1066/ 8G, PCI
M 63.0 BIOSTAR GF 8200 M2G+ EXpress16X (2.0), sound 6.1 & LAN 10/100m. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 8x usb, VGA 1,203 36T
Onboard GF8100 (DX10) ,DVI/ D- Sub.
Chipset 760G /SB710 (Socket AM2+) Hyper Transport 3.0,CPU Upto phenom X4, 2 x DDR2 1066/ 8G, PCI
M 67.0 BIOSTAR A760G M2+ EXpress16X, sound 6.1 & LAN giga. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 7x usb, VGA Onboard 1,280 36T
ATI 3000 (DX10) Share 512MB,DVI/ D- Sub.

www.hoanlongcomputer.com Trang 26 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

Chipset AMD790GX, (Socket AM2+) Hyper Transport 3.0, AM3 CPU READ, 4 x DDR2 1066/16G, 2xPCI
M 101.0 BIOSTAR TA790GX128M EXpress16X (2.0),1xPCI-Ex1, sound 6.1 & LAN 10/100m. 6x SATA 3Gb/s, 1 x ultra DMA 133/100/66,Raid, 8x 1,929 36T
usb, VGA Onboard ATI3300 Share 512MB (DX10) ,DVI/ D- Sub.
Chipset 740/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport
M 47.0 ECS A740GM-M ( LAN 10 / 100 ) 2000Mhz, VGA AMD 740G, Sound 6.1 & LAN 100, Onboard, 1 PCI -Express 16X, 2 PCI-Ex1, 2 DDR2 667/ 898 36T
800, 2PCI, 6 SATA2, SATAII Raid (0,1,10), 12 USB.
Chipset 740/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport
M 52.0 ECS A740GM-M (LAN GIGA+DVI ) 2000Mhz, VGA AMD 740G, Sound 6.1 & LAN 100, Onboard, 1 PCI -Express 16X, 2 PCI-Ex1, 2 DDR2 667/ 993 36T
800, 2PCI, 6 SATA2, SATAII Raid (0,1,10), 12 USB.
CHIP NVIDIA Giforce 8100 & MCP78V s/p AMD Phenom/Sempron /S/P Athlon 64X2 Dual Core (Socket
M 55.0 ECS NFORCE9M - A AM2+) Hyper Transport 3.0, 4 x DDR2 1066 upto 32G, PCI EXpress16X, 2 x pci ex 1x, 1pci, sound 6.1 & 1,051 36T
LAN giga. 5x SATA 3Gb/s, 2 x ultra DMA 133/100/66, 9x usb, RAID 0,1,0+1,5.
CHIP NVIDIA Giforce 8100 & MCP78V s/p AMD Phenom/Sempron /S/P Athlon 64X2 Dual Core (Socket AM2+) Hyper
M 57.0 ECS GF8100VM-M3 Transport 3.0, 4 x DDR2 1066 upto 32G, PCI EXpress16X, 2 x pci ex 1x, 1pci, sound 8.1 & LAN giga. VGA NVIDIA 1,089 36T
8100 share max 512MB, 6X SATA 3Gb/s, 2 x ultra DMA 133/100/66, 12x usb, RAID 0,1,0+1,5.
Chipset 780/SB700 ( S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport 3.0,
M 58.0 ECS A780GM-M3 VGA ATI HD3200, Sound 8.1 & LAN 1000, 1 PCI -Express 16X, 1 PCI-Ex1, 2 DDR2 667/ 800/1066, 1,108 36T
6SATA2, Riad (0,1,10), 8 USB, DVI port From Micro ATX.
Chipset 780/SB700 ( S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 Dual Core Socket AM2), Hyper Transport 3.0,
M 63.0 ECS A780GM-A ( Black ) VGA ATI HD3200, Sound 8.1 & LAN 1000, 1 PCI -Express 16X, 2 PCI-Ex1, 4 DDR2 667/ 800/1066, 2PCI, 1,203 36T
5 SATA2, 1 SATAII Hot, 2 PATA, Riad (0,1,10), 12 USB.
Chip AMD 780G+SB 750 S/P CPU AMD Phenom/Sempron /S/P Athlon 64X2 Dual Core (Socket AM2+) Hyper Transport
M 77.0 ECS A780GM -A ULTRA ( Black ) 3.0, VGA ATI Radeon HD3200 Sound 8.1 & LAN 1G Giga Onboard, 4 x DDR2 1066 upto 32G, PCI EXP 16X, 5xsata 1,471 36T
3Gb/s 1xSATA HOT, 2ULTRA DMA 133/100/66, 2X PCI exp1 x 12XUSB, RAD 0,1,10, port HDMI
Chip AMD 785G & AMD SB 710 S/P AMD Phenom II/ Socket AM2 / Phenom/ Athlon, FSB Hyper Transport
M 63.0 ECS A785GM- M3 3.0, 2x Dual Channel DDR2 1066 up to 16GB, VGA ATI Radeon HD4200 Sound 6.1 & LAN Gigabit Onboard, 1,203 36T
1x PCI EXpress16X, 1x PCI express 1X, 2x PCI, 6x sata, 8x USB, 1Com1
Chip AMD 785G & AMD SB 710 S/P AMD Phenom II Quad-Core, Triple-Core processor (Socket AM3) Hyper
M 87.0 ECS A785GM- M Transport 3.0, 4x Dual Channel DDR3 1333/1066 up to 32GB, VGA ATI Radeon HD4200 Sound 8.1 & LAN 1,662 36T
Gigabit Onboard, 1x PCI EXpress16X, 2x PCI express 1X, 1x PCI, 6x sata, 12XUSB, 1XHDMI port, 1x 1394a
Chip AMD 790GX+SB 750 S/P CPU AMD Phenom/Sempron / 64Athlon/FX X2 Dual Core (Socket AM3)
M 94.0 ECS A790GXM- AD3 Hyper Transport 3.0, VGA ATI Radeon HD3300 Sound 8.1 & DUAL LAN Gigabit Onboard, 4 x DDR2 1066 1,795 36T
upto 32G ,2XPCI EXpress16X, 2Xpci ex1x, 2xpci, 6xsata, 1 x IDE, 12XUSB, 1XHDMI port, RAD 0,1,5,10
Chip AMD 790GX+SB 750 S/P CPU AMD Phenom/Sempron / 64Athlon/FX X2 Dual Core (Socket AM2+)
M 102.0 ECS A790GXM- A ( Black ) Hyper Transport 3.0, VGA ATI Radeon HD3300 Sound 8.1 & DUAL LAN Gigabit Onboard, 4 x DDR2 1066 1,948 36T
upto 32G ,2XPCI EXpress16X, 2Xpci ex1x, 2xpci, 6xsata, 1 x IDE, 12XUSB, 1XHDMI port, RAD 0,1,5,10
Chipset nForce 8200, HT3 bus 5200/ 4800, 2x DDR2- 1066/800/667, 1x PCIe (16x), VGA Onboard Geforce
M 74.0 ASUS M4N78- AM V2 8xxx (Max 256MB), Sound 6- CH, Gigabit Lan (1GB), 1x ATA133, 5x SATA II Raid (0, 1, 0+1, 5, JBOD), 1x 1,413 36T
PCIe (1x), 2x PCI, 10x USB: Hybrid SLI (CPU + Graphics card)
Chipset nForce 730a (8200), HT bus 5200/ 1600MT/s, 4x DDR2- 1066/800/667 - 1x ATA 133, 4x SATA II S/p
M 88.0 ASUS M3N78- EH RAID (0, 1, 0+1, 5, JBOD), Sound 8- CH (HD), Gigabit Lan (1GB), 1x PCIe (16x), 2x PCIe (1x), 3x PCI 32 bit, 1,681 36T
12x USB
Chipset NVIDIA Nforce 6100/nForce 430 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2),
Hyper Transport 2000Mhz, VGA Nvidia CineFX 3.0 Graphics Engine, Sound 6.1 & LAN Onboard, 1 PCI -
M 52.0 GIGABYTE GA-M61PME-S2P 993 36T
Express 16X, 2 DDR2 667/ 800, 2 PCI, 1 PCI-Ex1, 2 SATA2 Riad (0,1), 8 USB 2.0.DUAL BIOS,
Solidcapacitor for CPU VRM.
Chipset AMD 740G/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2), BUS2000, PCI-
EX16, 1PCI, 2PCI Ex1, DUAL 2 x DDR2 800, PATA, 6SATA2 RAID (0,1,10,JBOD), VGA SOUND (8CH-
M 65.0 GIGABYTE GA-MA74GM-S2H 1,242 36T
3JACK) + LAN 1G 12 USB2.0 VIRTUAL DUAL BIOSHDMI OPTICAL PORT ,. DUAL BIOS, Solidcapacitor for
CPU VRM.
Chipset AMD 785G/SB700 Socket AM2+, Bus 5200/ 2000, 4x DDR2 1200(OC)/ 1066/ 800/ 667MHz, Vga Ati
GIGABYTE GA-MA785GM-US2H
M 90.0 Radeon HD4200, DVI & HDMI, 1PCIEx 16, Sound 8CH, Lan 1G, 12USB 2.0, 2x IEEE 1394a, 5SATA2, 1- 1,719 36T
(hổ trợ cho CPU AM2+)
Exsata2 Raid (0,1,10,JBOD), 1IDE, 1FDD, 1PCI- E x1, 2PCI
Chipset AMD 770/ SB710 Socket AM3, Bus 5200, 4x DDR3 1666(OC)/ 1333/1066MHz, 1PCIEx 16, Sound
M 96.0 GIGABYTE GA-MA770T - UD3P 1,834 36T
8CH, Lan 1G, 12USB 2.0, 3x IEEE 1394a, 6SATA2 Raid(0,1,JBOD), 1IDE, 1FDD, 4PCI- E x1, 2PCI, Dual Bios
Chipset AMD 780G/SB700 (S/P CPU AMD Sempron/ Athlon/FX /X2 DualCore Socket AM2), Hyper Transport
2000Mhz, VGA ATI Radeon HD3200 (DVI-HDMI), Sound 6.1 & LAN Onboard, 2 PCI -Express 16X ATI
M 103.0 GIGABYTE GA-MA780G-UD3H Hybrid CrossFireX, 2 PCI-Ex1 (2 khe chia sẻ băng thông với khe PCI x 16 9 x4 mode), 4 DDR2 667/ 1,967 36T
800/1066/1200, 2PCI, 6 SATA2 Riad (0,1, 10, JBOD), 12 USB. Dual BIOS, Easy Enery Saver ,Ultra Durable
3,100% tụ rắn.
Chipset AMD 790X/SB750 (S/P CPU AMD AM3), FSB 5200/2000MT/s, 4x DDR3 1666(OC)/ 1333/1066, 2x
GIGABYTE GA-MA-790XT-UD4P PCI-Ex16 (x16, x8) sp Ati Crossfire, Sound 8ch, Lan 1G, 12 USB 2.0, 3 IEEE 1394, 6 SATAII Raid (0,1,5,10,
M 175.0 3,343 36T
(chỉ hổ trợ cho CPU AM3 ) JBOD), 2x GSATAII sp Raid (0,1, JBOD), 1IDE, 1FDD, 3PCI-E x1, 2PCI, Ultra Durable3, Hyper Transport 3.0,
Dual Bios
(2-1) CPU INTEL Socket 775 (giá đã có VAT)
C 38.0 CELERON D430 (1.8 Ghz) 512K Bus 800 Phiếu Intel 726 36T
C 48.5 CELERON E1500 (2.2 Ghz) 512K Bus 800 Phiếu Intel 926 36T
C 50.5 CELERON E3200 (2.4 Ghz) 1MB Bus 800 Phiếu Intel 965 36T
C 58.0 INTEL E2140 (1.6Ghz) Duo Core 1MB Bus 800 1,108 36T
C 59.0 INTEL E2180 (2.0Ghz) Duo Core 1MB Bus 800 1,127 36T
C 67.0 INTEL E5200 (2.5Ghz) Duo Core 2MB Bus 800 Phiếu Intel 1,280 36T

www.hoanlongcomputer.com Trang 27 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

C 72.0 INTEL E5300 (2.6Ghz) Duo Core 2MB Bus 800 Phiếu Intel 1,375 36T
C 78.5 INTEL E6300 (2.8Ghz) Duo Core 2MB Bus 1066 Phiếu Intel 1,499 36T
C 98.5 INTEL E6500 (2.93Ghz) Duo Core 2MB Bus 1066 Phiếu Intel 1,881 36T
C 114.0 INTEL E7400 (2.8Ghz) Core2 Duo 3MB Bus 1066 Phiếu Intel 2,177 36T
C 120.5 INTEL E7500 (2.93Ghz) Core2 Duo 3MB Bus 1066 Phiếu Intel 2,302 36T
C 146.5 INTEL E7600 (3.06Ghz) Core2 Duo 3MB Bus 1066 Phiếu Intel 2,798 36T
C 178.5 INTEL E8400 (3.0Ghz) Core2 Duo 6MB Bus 1333 Phiếu Intel 3,409 36T
C 205.0 INTEL E8500 (3.16Ghz) Core2 Duo 6MB Bus 1333 Phiếu Intel 3,916 36T
C 156.0 INTEL Q8200 (2.33 Ghz) Core2 Quad 4MB Bus 1333 Phiếu Intel 2,980 36T
C 178.0 INTEL Q8400 (2.66 Ghz) Core2 Quad 4MB Bus 1333 Phiếu Intel 3,400 36T
C 197.0 INTEL Q9400 (2.66Ghz) Core2 Quad 6MB Bus 1333 Phiếu Intel 3,763 36T
C 280.0 INTEL Q9550 (2.83Ghz) Core2 Quad 12MB Bus 1333 Phiếu Intel 5,348 36T
C 210.0 INTEL i5-750 (2.66 Ghz) 4 Cores 8MB 8 threads Phiếu Intel 4,011 36T
C 305.0 INTEL i7-920 (2.66 Ghz) 4 Cores 8MB SK 1366 8 threads Phiếu Intel 5,826 36T
C 292.0 INTEL SERVER E5410 (2.33GHz) SK 771 12MB cache Bus 1333 4 cores 4 threads 5,577 36T
C 302.0 INTEL SERVER E5504 (2.0GHz) SK 1366 4MB cache L3, QPI 4.8GT/s, 4 cores, 4 threads Không Fan 5,768 36T
C 440.0 INTEL SERVER E5520 (2.26GHz) SK 1366 8MB cache L3, QPI 5.86GT/s, 4 cores, 8 threads Không Fan 8,404 36T
C 180.0 INTEL XEON X3220 (2.4 Ghz) Quad Core 8MB Bus 1066 Phiếu Intel 3,438 36T
C 306.0 INTEL XEON X3360 (2.66 Ghz) Quad Core 12MB Bus 1333 Phiếu Intel 5,845 36T
(2-2) CPU AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng

C 59.0 AMD Athlon II X2 240 Socket AM3 2.8Ghz 2800 MHz 65W 45nm L2 2x1MB SOI 1,127 36T
C 64.0 AMD Athlon II X2 245 Socket AM3 2.9Ghz 2900 MHz 65W 45nm L2 2x1MB SOI 1,222 36T
C 70.0 AMD Athlon II X2 250 Socket AM3 3.0Ghz 3000 MHz 65W 45nm L2 2x1MB SOI 1,337 36T
C 93.5 AMD Athlon II X2 545 Socket AM3 Ghz 3000 MHz 80W 45nm L2 2x512KB L3: 6MB SOI 1,786 36T
C 110.0 AMD Phenom II X2 550 Socket AM3 3.1Ghz 3100 MHz 80W 45nm L2 2x512KB L3: 6MB SOI 2,101 36T
C 76.0 AMD Athlon II X3 425 Socket AM3 Ghz 2700 MHz 95W 45nm L2 3x512KB SOI 1,482 36T
C 104.0 AMD Athlon II X4 620 Socket AM3 2.6Ghz 2700 MHz 95W 45nm L2 4x512KB SOI 1,986 36T
C 129.0 Quad- Core Phenom X4 9750 Socket AM2 2.4Ghz FSB: HyperTransport 2400 L2 4x512KB, L3 : 2MB 2,464 36T
C 110.0 Quad- Core Phenom X4 9950 Socket AM2 2.6Ghz FSB: HyperTransport 2600 L2 4x512KB, L3 : 2MB 2,145 36T
C 100.0 Phenom Processors II X3- 710 Socket AM3 2.6Ghz FSB: HyperTransport 2600 L2 3x512KB, L3 : 6MB 1,950 36T
C 119.0 Phenom Processors II X3- 720 Socket AM3 2.8Ghz FSB: HyperTransport 2800 L2 3x512KB, L3 : 6MB 2,321 36T
C 150.0 Phenom Processors II X4- 810 Socket AM3 2.6Ghz FSB: HyperTransport 2600 L2 4x512KB, L3 : 4MB 2,865 36T
C 165.0 Quad- Core Phenom II X4- 945 Socket AM3 3.0Ghz FSB: HyperTransport 3000 L2 4x512KB, L3 : 6MB 3,152 36T
C 180.0 Quad- Core Phenom II X4- 955 Socket AM3 3.2Ghz FSB: HyperTransport 3200 L2 4x512KB, L3 : 6MB 3,438 36T
C 220.0 Quad- Core Phenom II X4- 965 Socket AM3 3.4Ghz FSB: HyperTransport 3400 L2 4x512KB, L3 : 6MB 4,202 36T
(3-1) HDD ( Ổ ĐĨA CỨNG ) (Gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng

H 36.0 80GB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA Bảo hành trong 1h 688 12T
H 38.5 160GB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA Bảo hành trong 1h 735 12T
H 40.0 250GB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 764 12T
H 45.0 320GB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 860 12T
H 54.0 500GB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 1,031 12T
H 94.0 1TB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 1,795 12T
H 140.0 1.5TB SEAGATE SATA II 7200 rpm BARACUDA 2,674 12T
H 37.0 160GB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 707 24T
H 38.5 250GB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 750 24T
H 43.6 320GB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 850 24T
H 59.0 500GB SAMSUNG 5400 SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm EcoGreen 1,127 24T
H 52.3 500GB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 1,020 24T
H 96.4 1TB SAMSUNG SATA II 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm 1,880 24T
3.5" SATA Caviar Blue - vận hành siêu êm , làm mát hiệu quả
H 37.7 160GB WESTERN SATA II (Blue) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm Bảo Hành 1 đổi 1 mới năm đầu 735 12T
H 41.3 250GB WESTERN SATA II (Blue) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm Bảo Hành 1 đổi 1 mới năm đầu 805 12T
H 44.9 320GB WESTERN SATA II (Blue) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm Bảo Hành 1 đổi 1 mới năm đầu 875 12T
H 52.8 500GB WESTERN SATA II (Blue) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm Công nghệ Green Power - Tiết kiệm 40% 1,030 12T
3.5" SATA Caviar Green - thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng năng lượng
lượng, hoạt động êm, mát
H 52.8 500GB WESTERN SATA II (Green) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm Công nghệ Green Power - Tiết kiệm 40% 1,030 12T
H 96.9 1TB WESTERN SATA II (Green) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm năng
Công lượng
nghệ Green Power - Tiết kiệm 40% 1,890 12T
H 152.3 1.5TB WESTERN SATA II (Green) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm năng
Công lượng
nghệ Green Power - Tiết kiệm 40% 2,970 12T
H 262.6 2TB WESTERN SATA II (Green) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm năng
Công lượng
nghệ Green Power - Tiết kiệm 40% 5,120 12T
3.5" SATA Caviar Black - công nghệ 2 nhân, hiệu xuất tối ưu cho các ứng năng lượng
dụng cao cấp (game, đồ họa)
H 71.4 500GB WESTERN SATA II (Black) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm DUAL PROCESSOR 1,393 12T
H 92.6 640GB WESTERN SATA II (Black) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm DUAL PROCESSOR 1,806 12T
H 135.7 1000GB WESTERN SATA II(Black) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm DUAL PROCESSOR 2,647 12T
3.5" RE3 Enterprise - tin cậy tuyệt đối cho máy chủ và hệ thống lưu trữ.
H 210.8 1TB WESTERN SATA II (RE3 Enterprise) 7200 rpm Tem C/N Sản phẩm ENTERPRISE Tốc độ nhanh hơn 30% 4,110 12T
2.5" Velociraptor
H 383.1 300GB WESTERN SATA II 10000 rpm Tem C/N Sản phẩm Tốc độ tối đa - Chống sốc hiệu quả 7,470 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 28 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

(3-2) HDD BOX USB EXTERNAL ( Ổ ĐĨA CỨNG RỜI ) (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng
H 61.0 160GB Elements WESTERN 7200 rpm Box 2.5" 1,159 12T
H 73.0 250GB Elements WESTERN 5400rpm Box 2.5" 1,394 12T
H 76.0 320GB Elements WESTERN 5400rpm Box 2.5" 1,444 12T
H 76.0 640GB Elements WESTERN 5400rpm Box 3.5" 1,452 12T
H 112.0 1TB Elements WESTERN 5400rpm Box 3.5" 2,139 12T
H 110.0 500GB Elements WESTERN 5400rpm Box 2.5" 2,090 12T
H 155.0 1.5TB Elements WESTERN 7200rpm Box 3.5" 2,961 12T
(3-2.1) HDD BOX USB EXTERNAL Passport Essential Smart WESTERN (Dòng cao cấp)
250GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
H 83.6 1,631 12T
Smart WESTERN (Màu Đen) Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
320GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
H 96.1 1,874 12T
Smart WESTERN (Màu Đen) Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
320GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
H 95.5 1,863 12T
Smart WESTERN (Màu Bạc, Đỏ) Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
320GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
H 95.0 1,852 12T
Smart WESTERN (Màu Xanh) Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
500GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
H 126.9 2,475 12T
Smart WESTERN (Màu Đen) Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
500GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
H 126.4 2,464 12T
Smart WESTERN (Màu Bạc, Đỏ) Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
500GB Passport Essential 5400rpm Box 2.5" Mã hóa đồng bộ dữ liệu, Chống sốc, Thiết kế siêu nhỏ, Kết nối
H 125.8 2,453 12T
Smart WESTERN (Xanh) Micro USB, Auto backup, Hồi phục dữ liệu, Mật khẩu bảo vệ dữ liệu.
(3-2.2) HDD BOX USB EXTERNAL Passport Essential WESTERN
250GB Passport Essential Box 2.5" Màu Xanh (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý
H 66.8 5400rpm 1,303 12T
WESTERN (Màu Xanh) dữ liệu, chống sốc
250GB Passport Essential Box 2.5" Màu Đỏ (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý dữ
H 67.2 5400rpm 1,310 12T
WESTERN (Màu Đỏ) liệu, chống sốc
250GB Passport Essential Box 2.5" Màu Bạc (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý dữ
H 68.2 5400rpm 1,329 12T
WESTERN (Màu Bạc Hà) liệu, chống sốc
320GB Passport Essential Box 2.5" Màu Xanh (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý
H 79.0 5400rpm 1,540 12T
WESTERN (Màu Xanh) dữ liệu, chống sốc
320GB Passport Essential Box 2.5" Màu Đỏ (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý dữ
H 80.3 5400rpm 1,565 12T
WESTERN (Màu Đỏ) liệu, chống sốc,
320GB Passport Essential Box 2.5" Màu Bạc (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý
H 79.0 5400rpm 1,540 12T
WESTERN (Màu Bạc) dữ liệu, chống sốc,
320GB Passport Essential Box 2.5" Màu Bạc (Mã hóa, đồng bộ dữ liệu 1 tháng), tìm kiếm, quản lý
H 81.2 5400rpm 1,583 12T
WESTERN (Màu Trắng) dữ liệu, chống sốc,
H 116.2 400GB Passport Essential WESTERN 5400rpm Box 2.5" Mã hóa dữ liệu, tìm kiếm, quản lý dữ liệu, chống sốc 2,266 12T

(3-2.3) HDD BOX USB EXTERNAL Passport Elite WESTERN


H 99.7 250GB Passport Elite WESTERN 5400rpm Box 2.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung lượng trống 1,944 12T
H 109.2 320GB Passport Elite WESTERN 5400rpm Box 2.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung lượng trống 2,129 12T
H 151.9 500GB Passport Elite WESTERN 5400rpm Box 2.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung lượng trống 2,962 12T
(3-2.4) HDD BOX USB EXTERNAL My Book Essential Edition WESTERN
640GB My Book Essential Edition Box 3.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung
H 98.7 7200rpm 1,925 12T
WESTERN lượng trống
1000GB My Book Essential Edition Box 3.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung
H 132.3 7200rpm 2,580 12T
WESTERN lượng trống
1.5TB My Book Essential Edition Box 3.5", Chế độ tự sao lưu, chức năng truy xuất dữ liệu từ xa, hiển thị dung
H 158.4 7200rpm 3,089 12T
WESTERN lượng trống
(3-2.5) HDD BOX USB EXTERNAL Home Edition WESTERN
Box 3.5", 16MB, Firewire, eSata, hệ thống quản lý thông minh, tự động bật
H 112.0 640GB Home Edition WESTERN 7200rpm 2,184 12T
tắt nguồn, hiển thị dung lượng trống, standby (Tự động backup 1 tháng)
(3-2.6) HDD BOX USB EXTERNAL MY BOOK WORLD EDITION WESTERN
1TB My Book World Edition Gigabit Ethernet, Raid 0,1, Hiển thị dung lương, (Truy cặp từ xa, Tự động sao
H 216.9 7200rpm 4,229 12T
WESTERN lưu, Tự động backup dữ liệu liên tục 1 tháng)
2TB My Book World Edition Gigabit Ethernet, Raid 0,1, Hiển thị dung lương, (Truy cặp từ xa, Tự động sao
H 341.9 7200rpm 6,667 12T
WESTERN lưu, Tự động backup dữ liệu liên tục 1 tháng)
(3-2.7) HDD BOX USB EXTERNAL SEAGATE
H 92.0 250GB SEAGATE 5400rpm, Box 2.5", Mã hóa dữ liệu, tìm kiếm, quản lý dữ liệu, chống sốc 1,757 12T
H 74.9 250GB SEAGATE FREEAGENT GO 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 1,460 36T
H 82.6 320GB SEAGATE FREEAGENT GO 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 1,610 36T
H 119.5 500GB SEAGATE FREEAGENT GO 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 2,330 36T
H 89.0 250GB SEAGATE FREEAGENT CEADR 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu màu bạc 1,700 36T
H 103.0 320GB SEAGATE FREEAGENT CEDAR 5400rpm, Box 2.5" tự động mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu 1,967 36T
H 105.0 500GB SEAGATE 7200rpm Box 3.5" Chế độ tự sao lưu dữ liệu. tìm kiếm nhanh, chống sốc. (16MB Cache) 2,006 12T
H 92.6 500GB SEAGATE FREEAGENT DESK 7200rpm, Box 3.5" Mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với máy tính 1,805 36T
H 131.9 1TB SEAGATE FREEAGENT DESK 7200rpm, Box 3.5" Mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với máy tính 2,573 36T
H 185.1 1.5TB SEAGATE FREEAGENT DESK 7200rpm, Box 3.5" Mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với máy tính 3,610 36T

www.hoanlongcomputer.com Trang 29 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

H 149.4 1TB SEAGATE FREEAGENT XTREME 7200rpm, USB2.0, IEEE 1394a, ESATA, mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ hoá dữ liệu với máy tính 2,913 36T
H 231.8 1.5TB SEAGATE FREEAGENT XTREME 7200rpm, USB2.0, IEEE 1394a, ESATA, mã hoá và tự động sao lưu dữ liệu, đồng bộ hoá dữ liệu với máy tính 4,521 36T
H 184.0 1TB SEAGATE 7200rpm, Box 3.5", Chế độ tự sao lưu dữ liệu, tìm kiếm nhanh, chống sốc . (16MB Cache) 3,514 12T
(3-2.8) HDD BOX USB EXTERNAL SAMSUNG
H 64.0 160GB SAMSUNG S2 5400rpm Box 2.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc 1,222 12T
H 72.0 250GB SAMSUNG S2 5400rpm Box 2.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc 1,375 12T
H 84.0 320GB SAMSUNG S2 5400rpm Box 2.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc 1,604 12T
H 126.0 1 TB SAMSUNG STORY STATION 5400rpm Box 3.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc 2,407 12T
H 115.0 500GB SAMSUNG S2 5400rpm Box 2.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc 2,197 12T
H 171.0 1.5 TB SAMSUNG STORY STATION 5400rpm Box 3.5" Chức năng Auto Back up, tự động tắt nguồn. Bảo mật dữ liệu. Chống sốc 3,266 12T
(3-2.9) HDD BOX USB EXTERNAL TRANSCEND
H 53.0 160GB TRANSCEND Mobile 5400rpm Box 2.5" chống sốc 1,007 12T
H 63.0 250GB TRANSCEND Mobile 5400rpm Box 2.5" chống sốc 1,197 12T
H 72.5 320GB TRANSCEND Mobile 5400rpm Box 2.5" chống sốc 1,378 12T
H 130.0 500GB TRANSCEND Mobile 5400rpm Box 2.5" chống sốc 2,470 12T
H 65.0 250GB TRANSCEND Classic 5400rpm Box 2.5" 1,235 12T
H 75.5 320GB TRANSCEND Classic 5400rpm Box 2.5" 1,435 12T
H 128.0 500GB TRANSCEND Classic 5400rpm Box 2.5" 2,432 12T
(3-2.10) HDD BOX USB EXTERNAL ADATA
H 65.0 250GB ADATA NH92 SATA II 2.5 Tốc độ truy xuất 3Gb/s - Cache 8MB USB 2.0 1,242 12T
H 82.6 320GB ADATA NH92 5400rpm Box 2.5" 1,610 12T
H 165.0 500GB ADATA NH92 5400rpm Box 2.5" 3,152 12T
H 90.0 250GB ADATA PS 5400rpm Box 2.5" 1,719 12T
H 95.0 320GB ADATA PS 5400rpm Box 2.5" 1,815 12T
H 67.2 250GB ADATA CH91 7200rpm Box 3.5" USB 2.0 1,310 12T
H 75.9 320GB ADATA CH91 5400rpm Box 2.5" 1,480 12T
H 155.0 500GB ADATA CH91 7200rpm Box 3.5" USB 2.0 2,961 12T
(3-2.11) HDD BOX USB EXTERNAL APACER
H 74.0 320GB APACER AC202 5400rpm Box 2.5" USB 2.0 Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu, Chống sốc 1,413 24T
H 112.0 500GB APACER AC202 5400rpm Box 2.5" USB 2.0 Auto Backup data, Bảo mật dữ liệu, Chống sốc 2,139 24T
(4) RAM DDR ( BỘ NHỚ ) (Giá đã có VAT)

(4.1) RAM ADATA


R 23.5 1GB DDR2 800 ADATA PC 6400 458 36T
R 22.0 1GB DDR2 800_G ADATA PC 6400 420 36T
23.0 1GB DDR2 800 ADATA PC 6400 Tản nhiệt nhôm 439 36T
R 30.0 1GB DDR3 1333 ADATA 573 36T
R 42.2 2GB DDR2 800 ADATA PC 6400 823 36T
42.2 2GB DDR2 800 ADATA PC 6400 Tản nhiệt nhôm 823 36T
R 36.0 2GB DDR2 800_G ADATA 688 36T
R 42.0 2GB DDR2 1066+ (1GB x 2) ADATA 802 36T
R 70.0 3GB DDR3 1333 (1GB x 3) ADATA 1,337 36T
R 117.0 6GB DDR3 1333 (2GB x 3) ADATA 2,235 36T
R 130.0 6GB DDR3 1333G (2GB x 3) ADATA 2,483 36T
R 146.0 6GB DDR3 1333+ (2GB x 3) ADATA 2,789 36T
(4.2) RAM NCP
R 22.0 1GB DDR2-800 PC 6400 NCP 420 36T
R 42.0 2GB DDR2-800 PC 6400 NCP 802 36T
(4.3)RAM SUPER TALENT
R 21.0 1GB DDR2-800 PC2-6400 SUPER TALENT 401 36T
R 46.0 2GB DDR2-800 PC2-6400 SUPER TALENT 879 36T
R 28.0 1GB DDR3-1333 SUPER TALENT BUS 1333 535
R 46.0 2GB DDR3-1333 SUPER TALENT BUS 1333 879
R 37.0 1GB DDR 400 PC 3200 SUPER TALENT 707 36T
(4.4) RAM KINGSTON TEM CHÍNH HÃNG
R 25.0 512MB DDR 400 PC 3200 KINGSTON 475 36T
R 45.0 1GB DDR 400 PC 3200 KINGSTON 855 36T
R 20.0 1GB DDR2 800 PC 6400 KINGSTON Bảo Hành 1đổi 1 382 36T
R 27.5 1GB DDR2 800 HYPERX PC 6400 KINGSTON 523 36T
R 28.0 1GB DDR2 1066 HYPERX PC 8500 KINGSTON 535 36T
R 41.0 2GB DDR2 800 PC 6400 KINGSTON Bảo Hành 1đổi 1 783 36T
R 47.0 2GB KIT DDR2 800 HYPERX (2 x 1GB) PC 6400 KINGSTON 893 36T
R 49.0 2GB KIT DDR2 1066 HYPERX (2 x 1GB) PC 8500 KINGSTON 931 36T
R 52.0 2GB DDR2 1066 HYPERX PC 8500 KINGSTON 993 36T
R 37.0 1GB DDR3 1600 HYPERX PC 12800 KINGSTON 707 36T
R 60.0 2GB DDR3 1600 HYPERX PC 12800 KINGSTON 1,140 36T
R 133.0 4GB KIT DDR3 1600 HYPERX (2 x 2GB) PC 12800 KINGSTON 2,527 36T
R 135.0 4GB KIT DDR3 1800 HYPERX (2 x 2GB) PC 14400 KINGSTON 2,565 36T

www.hoanlongcomputer.com Trang 30 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

R 210.0 6GB KIT DDR3 1600 HYPERX (3 x 2GB) PC 12800 KINGSTON 3,990 36T
R 212.0 6GB KIT DDR3 1800 HYPERX (3 x 2GB) PC 14400 KINGSTON 4,028 36T
R 215.0 6GB KIT DDR3 2000 HYPERX (3 x 2GB) PC 16000 KINGSTON 4,085 36T
R 29.0 1GB DDR3 1333 PC 10600 KINGSTON 551 36T
R 52.0 2GB DDR3 1333 PC 10600 KINGSTON 988 36T
(4.5) RAM KINGMAX-BGA TEM CHÍNH HÃNG
R 14.0 512MB DDR2 667 PC 5300 KINGMAX-BGA 267 36T
R 14.0 512MB DDR2 800 PC 6400 KINGMAX-BGA 267 36T
R 22.0 1GB DDR2 667 PC 5300 KINGMAX - BGA 420 36T
R 22.0 1GB DDR2 800 PC 6400 KINGMAX - BGA 420 36T
R 24.0 1GB DDR2 1066 PC 8500 KINGMAX-BGA 458 36T
R 28.0 1GB DDR3 1333 KINGMAX - BGA BUS 1333 535 36T
R 22.0 512MB DDR 400 PC 3200 KINGMAX-BGA 420 36T
R 41.0 2GB DDR2 667 PC 5300 KINGMAX-BGA 783 36T
R 42.0 2GB DDR2 800 PC 6400 KINGMAX-BGA 802 36T
R 46.0 2GB DDR2 1066 PC 8500 KINGMAX-BGA 879 36T
R 30.0 1GB DDR3 1600 KINGMAX - BGA BUS 1600 573 36T
R 50.0 2GB DDR3 1333 KINGMAX - BGA BUS 1333 955 36T
R 40.0 1GB DDR 400 PC 3200 KINGMAX-BGA 764 36T
R 84.0 3GB DDR3 1333 KINGMAX - BGA BUS 1333 1,604 36T
R 56.0 2GB DDR3 1600 KINGMAX - BGA BUS 1600 1,070 36T
R 150.0 6GB DDR3 1333 KINGMAX - BGA BUS 1333 2,865 36T
R 172.0 6GB DDR3 1600 (2GB x 3) KINGMAX - BGA BUS 1600 3,285 36T
(4.6) RAM VISIPRO TEM CHÍNH HÃNG
R 22.0 1GB DDR2 800 PC 6400 VISIPRO Bảo hành 1 đổi 1 420 36T
R 22.4 512MB DDR 400 PC 3200 VISIPRO Bảo hành 1 đổi 1 428 36T
R 37.7 2GB DDR2 800 PC 6400 VISIPRO Bảo hành 1 đổi 1 720 36T
R 43.6 1GB DDR 400 PC 3200 VISIPRO Bảo hành 1 đổi 1 833 36T
R 44.8 1GB DDR2 667 FBDIMM PC 5300 VISIPRO Bảo hành 1 đổi 1 Dùng cho server 856 36T
R 85.7 2GB DDR2 667 FBDIMM PC 5300 VISIPRO Bảo hành 1 đổi 1 Dùng cho server 1,637 36T
(4.7) RAM TEAM Tem Chính Hãng
R 21.0 512MB DDR 333 PC 2700 TEAM Bảo hành trong vòng 1h 399 36T
R 21.0 512MB DDR 400 PC 3200 TEAM Bảo hành trong vòng 1h 399 36T
R 38.0 1GB DDR 400 PC 3200 TEAM 722 36T
R 22.0 512MB DDR 400 PC 3200 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 418 36T
R 39.0 1GB DDR 400 PC 3200 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 741 36T
R 21.0 1GB DDR2 667 PC 5300 TEAM 401 36T
R 21.0 1GB DDR2 800 PC 6400 TEAM 401 36T
R 39.5 2GB DDR2 667 PC 5300 TEAM 754 36T
R 39.5 2GB DDR2 800 PC 6400 TEAM 754 36T
R 11.5 512MB DDR2 800 PC 6400 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 220 36T
R 22.0 1GB DDR2 667 PC 5300 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 420 36T
R 22.0 1GB DDR2 800 PC 6400 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 420 36T
R 40.5 2GB DDR2 667 PC 5300 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 770 36T
R 40.5 2GB DDR2 800 PC 6400 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 770 36T
R 27.0 1GB DDR3 1333 PC10600 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 516 36T
R 48.0 2GB DDR3 1333 PC10600 TEAM Elite Tản nhiệt bằng đồng 917 36T
(4.8) RAM TRANSCEND
R 10.5 512MB DDR2 800 PC 6400 TRANSCEND 201 36T
R 23.0 1GB DDR2 667 PC 5300 TRANSCEND 439 36T
R 23.0 1GB DDR2 800 PC 6400 TRANSCEND 439 36T
R 43.0 2GB DDR2 667 PC 5300 TRANSCEND 821 36T
R 43.0 2GB DDR2 800 PC 6400 TRANSCEND 821 36T
(4.9) RAM APACER TEM CHÍNH HÃNG
R 23.0 1GB DDR2 800 PC 6400 APACER 439 36T
R 43.0 2GB DDR2 800 PC 6400 APACER 821 36T
R 25.0 1GB DDR3 1333 APACER BUS 1333 478 36T
R 46.0 2GB DDR3 1333 APACER BUS 1333 879 36T
R 23.0 1GB DDR3 1066 APACER BUS 1066 439 36T
R 45.0 2GB DDR3 1066 APACER BUS 1066 860 36T
(4.10) RAM CORSAIR
R 125.0 3GB DDR3 1333 (1GB x 3) CORSAIR BUS 1333 2,388 36T
R 140.0 3GB DDR3 1600 (1GB x 3) CORSAIR BUS 1600 2,674 36T
(4.11) RAM ELIXIR
R 21.0 1GB DDR2 800 ELIXIR 401 36T
R 25.0 1GB DDR3 1333 ELIXIR Tản nhiệt 478 36T
R 40.0 2GB DDR3 800 ELIXIR 764 36T

www.hoanlongcomputer.com Trang 31 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

R 51.0 2GB DDR3 1333 ELIXIR Tản nhiệt 974 36T


-4.12
R 17.0 1GB DDR2 800 PC 6400 325 36T
R 32.0 2GB DDR2 800 PC 6400 611 36T
(5) POCKET DISK - USB (Ổ CỨNG DI ĐỘNG) (giá đã có VAT)
(5.1) POCKET DISK - USB DELL
P 9.0 DELL 2GB 2 GB Kiểu dáng đẹp, sang trọng 172 24T
(5.2) POCKET DISK - USB APACER
P 9.5 APACER AH 223/ 320/ 321/ 323/ 324/ 325 2GB Hàng Chính Hãng 181 12T
P 9.0 APACER AH 162 2GB Hàng Chính Hãng Không thấm nước 172 12T
P 10.0 APACER AH 160 2GB Hàng Chính Hãng Không thấm nước 191 12T
P 12.5 APACER AH 422 2GB Hàng Chính Hãng Đọc thẻ Micro 239 12T
P 12.3 APACER AH 223/ 320/ 321/ 323/ 325 4GB Hàng Chính Hãng 235 12T
P 13.5 APACER AH 162 4GB Hàng Chính Hãng Không thấm nước 258 12T
P 16.0 APACER AH 160 4GB Hàng Chính Hãng Không thấm nước 306 12T
P 17.0 APACER AH 422 / 521 4GB Hàng Chính Hãng Đọc thẻ Micro 325 12T
P 22.0 APACER AH 223/ 326/ 321/ 323/ 324 8GB Hàng Chính Hãng 420 12T
P 24.5 APACER AH 521 8GB Hàng Chính Hãng 468 12T
P 30.0 APACER AH 522 8GB Hàng Chính Hãng 573 12T
P 43.0 APACER AH 223 / 320 / 321 / 323/ 324 16GB Hàng Chính Hãng 821 12T
(5.3) POCKET DISK - USB SUPER TALENT
P 14.4 SUPER TALENT TREE 4GB Kiểu dáng cây thông mùa Noel 281 12T
P 22.4 SUPER TALENT TREE 8GB Kiểu dáng cây thông mùa Noel 436 12T
P 43.0 SUPER TALENT TREE 16GB Kiểu dáng cây thông mùa Noel 839 12T
P 14.4 SUPER TALENT DOG 4GB Kiểu dáng chú chó Noel 281 12T
P 22.4 SUPER TALENT DOG 8GB Kiểu dáng chú chó Noel 436 12T
P 43.0 SUPER TALENT DOG 16GB Kiểu dáng chú chó Noel 839 12T
P 10.0 SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM 2GB Chống vô nước Hàng Chính Hãng Chống sốc 191 12T
P 13.5 SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM 4GB Chống vô nước Hàng Chính Hãng Chống sốc 258 12T
P 21.5 SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM 8GB Chống vô nước Hàng Chính Hãng Chống sốc 411 12T
P 41.0 SUPER TALENT RB-B/FS/MN/SM 16GB Chống vô nước Hàng Chính Hãng Chống sốc 783 12T
(5.4) POCKET DISK - USB KINGSTON
P 8.0 KINGSTON 101 2GB Hàng Chính Hãng 153 12T
P 9.0 KINGSTON MINI-SLIM 4GB Hàng Chính Hãng 175 12T
P 10.3 KINGSTON 101 4GB Hàng Chính Hãng 200 12T
P 18.5 KINGSTON 101 8GB Hàng Chính Hãng 353 12T
P 21.0 KINGSTON 410 4GB Hàng Chính Hãng 401 12T
(5.5) POCKET DISK - USB TRANSCEND
P 8.0 TRANSCEND V30 / V33 2 GB JETFLASH V30 Hàng Chính Hãng 153 12T
P 9.5 TRANSCEND V30 / V33 4 GB JETFLASH V30/ V33 Hàng Chính Hãng 181 12T
P 15.0 TRANSCEND T5 4 GB JETFLASH T5 Hàng Chính Hãng 287 12T
P 14.0 TRANSCEND 2GB 2 GB JETFLASH V35 / V90 C / P Hàng Chính Hãng 267 12T
P 14.0 TRANSCEND V90 2 GB JETFLASH V90 Hàng Chính Hãng 267 12T
P 15.0 TRANSCEND V15 4 GB JETFLASH V15 Hàng Chính Hãng 287 12T
P 14.0 TRANSCEND V35 4 GB JETFLASH V35 Hàng Chính Hãng 267 12T
P 16.0 TRANSCEND T5Q Panda 4 GB JETFLASH T5Q Hàng Chính Hãng 306 12T
P 19.0 TRANSCEND V90Q Panda 4 GB JETFLASH V90Q Hàng Chính Hãng 363 12T
P 15.0 TRANSCEND V85 2 GB JETFLASH V85 Hàng Chính Hãng 287 12T
P 17.0 TRANSCEND V70 4 GB JETFLASH V70 Hàng Chính Hãng 325 12T
P 18.0 TRANSCEND V90 4 GB JETFLASH V90 C Hàng Chính Hãng 344 12T
P 19.0 TRANSCEND V95C/ D 4 GB JETFLASH V95C / D Hàng Chính Hãng 363 12T
P 18.5 TRANSCEND V30 8 GB JETFLASH V30 Hàng Chính Hãng 353 12T
P 18.5 TRANSCEND V85 4 GB JETFLASH V85 Hàng Chính Hãng 353 12T
P 24.0 TRANSCEND V15 8 GB JETFLASH V15 Hàng Chính Hãng 458 12T
P 27.0 TRANSCEND V70 8 GB JETFLASH V70 Hàng Chính Hãng 516 12T
P 34.0 TRANSCEND V95D 8 GB JETFLASH V95D Hàng Chính Hãng 649 12T
P 40.0 TRANSCEND V60 16 GB JETFLASH V60 Hàng Chính Hãng 764 12T
P 40.0 TRANSCEND V15 16 GB JETFLASH V15 Hàng Chính Hãng 764 12T
P 40.0 TRANSCEND V30 16 GB JETFLASH V30 Hàng Chính Hãng 764 12T
P 48.0 TRANSCEND V70 16 GB JETFLASH V70 Hàng Chính Hãng 917 12T
(5.6) POCKET DISK - USB KINGMAX
P 8.0 KINGMAX 2 GB Hàng Chính Hãng 153 12T
P 8.8 KINGMAX 4 GB Hàng Chính Hãng 168 12T
P 11.0 KINGMAX 4 GB super stick MASK Hàng Chính Hãng 210 12T
P 12.5 KINGMAX 4 GB UD-02 Hàng Chính Hãng Tặng gấu bông nhỏ (đến 15/12/09) 239 12T
P 15.0 KINGMAX 8 GB Hàng Chính Hãng 287 12T
P 21.0 KINGMAX 8 GB super stick MASK Hàng Chính Hãng 401 12T
P 21.5 KINGMAX 8 GB UD-02 Hàng Chính Hãng Tặng gấu bông lớn (đến 15/12/09) 411 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 32 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

P 33.0 KINGMAX 16 GB Hàng Chính Hãng 630 12T


P 35.0 KINGMAX 16 GB super stick MASK Hàng Chính Hãng 669 12T
P 40.0 KINGMAX 16 GB UD-02 Hàng Chính Hãng Tặng gấu bông lớn (đến 15/12/09) 764 12T
P 74.0 KINGMAX 32 GB Hàng Chính Hãng 1,413 12T
P 80.0 KINGMAX 32 GB U-DRIVE / PD-07 Hàng Chính Hãng 1,528 12T
(5.7) POCKET DISK - USB SANDISK
P 12.5 SANDISK Z4 / Z6 / U3 2 GB 239 12T
P 13.5 SANDISK Z20 4 GB 258 12T
P 15.5 SANDISK Z4 4 GB 296 12T
P 27.5 SANDISK Z4 8 GB 525 12T
(5.8) POCKET DISK - USB TOSHIBA
P 10.0 TOSHIBA 2 GB 191 12T
P 11.5 TOSHIBA 4 GB 220 12T
P 18.0 TOSHIBA 8 GB 344 12T
P 40.0 TOSHIBA 16 GB 764 12T
(5.9) POCKET DISK - USB JVJ
P 8.5 JVJ -R 2 GB Chống sốc Chống vô nước 162 12T
P 9.0 JVJ -K3 2 GB Không thấm nước 172 12T
P 11.0 JVJ -R 4 GB Chống sốc Chống vô nước 210 12T
P 11.5 JVJ -MINI 4 GB Chống sốc Chống vô nước 220 12T
P 12.0 JVJ 4 GB Chống sốc Không thấm nước 229 12T
P 11.5 JVJ -K3 4 GB Không thấm nước 220 12T
P 12.5 JVJ -A3 4 GB Không thấm nước 239 12T
P 13.0 JVJ -K5 4 GB Không thấm nước 248 12T
P 13.0 JVJ -LOVE 4 GB Không thấm nước 248 12T
P 20.0 JVJ -R 8 GB Chống sốc Chống vô nước 382 12T
P 20.0 JVJ -MINI 8 GB Chống sốc Chống vô nước 382 12T
P 39.0 JVJ -MINI 16 GB Chống sốc Chống vô nước 745 12T
P 37.5 JVJ -A1 16 GB Chống sốc Chống vô nước 716 12T
P 40.0 JVJ -A3 16 GB Chống sốc Chống vô nước 764 12T
P 40.5 JVJ -K3 16 GB Chống sốc Chống vô nước 774 12T
(5.10) POCKET DISK - USB ADATA
P 8.0 ADATA C801 / 802 2 GB Kiểu dáng đẹp, sang trọng 153 24T
P 10.5 ADATA C801 / 802 4 GB Kiểu dáng đẹp, sang trọng 201 24T
P 10.6 ADATA C803 4 GB Màu đen võ nhựa bóng 206 24T
P 18.2 ADATA C803 8 GB Màu đen võ nhựa bóng 355 24T
P 34.9 ADATA C803 16 GB Màu đen võ nhựa bóng 680 24T
P 63.1 ADATA C803 32 GB Màu đen võ nhựa bóng 1,230 24T
P 21.1 ADATA C902 8 GB Siêu mỏng và gọn nhẹ 411 24T
P 39.5 ADATA C902 16 GB Siêu mỏng và gọn nhẹ 770 24T
P 12.0 ADATA C903 4 GB Màu xang, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng 234 24T
P 19.6 ADATA C903 8 GB Màu xang, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng 383 24T
P 36.4 ADATA C903 16 GB Màu xang, đỏ - Nắp gập bằng kim loại bóng 710 24T
P 12.3 ADATA C905 4 GB Kiểu dáng đẹp, sang trọng 240 24T
P 26.0 ADATA N702 2 GB Mẫu kim cương style và shock 497 24T
(6) MP3 & RECORDER & FM (giá đã có VAT)
(6.1) MP3 & RECORDER & FM JB
G 25.0 512MB JB 505 MP3 + Ghi âm + USB DATA FM+RECODER FM pin sạc 2 SPEAKER 478 12T
G 28.0 512MB JB 505 FM (4 in 1) MP3 + Ghi âm DATA pin sạc OLED FM 535 12T
G 33.0 1GB JB 505 FM (4 in 1) MP3 + Ghi âm DATA + With Speaker pin sạc OLED FM 630 12T
G 33.0 1GB JB 505 MP3 + Ghi âm + USB DATA FM+RECODER FM pin sạc 2 SPEAKER 630 12T
G 34.0 2GB JB 505 MP3 + Ghi âm + USB DATA FM+RECODER FM pin sạc 2 SPEAKER 649 12T
G 35.0 512MB JB FM (4 in 1) MP3 + Ghi âm DATA pin sạc OLED FM 669 12T
G 38.0 2GB JB 505 FM (4 in 1) MP3 + Ghi âm DATA + With Speaker pin sạc OLED FM 726 12T
(6.2) MP3 & RECORDER & FM MIMO
G 21.0 1GB MIMO SA II MP3 + Ghi âm DATA + pin sạc FM 401 12T
G 25.0 2GB MIMO SA II MP3 + Ghi âm DATA + pin sạc 478 12T
(6.3) MP3 & RECORDER & FM JVJ
G 21.0 JVJ J_ONE 2GB MP3 DATA + pin sạc 401 12T
G 28.0 JVJ X2 2GB MP3 + Ghi âm + DATA + pin sạc FM 535 12T
G 28.0 JVJ X1 2GB MP3 DATA + Loa ngoài pin sạc 535 12T
G 28.0 JVJ X3 2GB MP3 + Ghi âm + USB DATA Kiểu dáng thanh lịch 535 12T
G 20.0 JVJ APOLO 1GB MP3 + Ghi âm + DATA + With Speaker pin sạc OLED FM 382 12T
G 21.5 JVJ APOLO 2GB MP3 + Ghi âm + DATA + With Speaker pin sạc OLED FM 411 12T
G 32.0 JVJ X6 2GB MP3 + Ghi âm + DATA pin sạc FM 611 12T
G 32.0 JVJ X7B MP 2GB MP3 + Ghi âm + USB DATA + FM Kiểu dáng thanh lịch 611 12T
G 37.0 JVJ X9 2GB MP3 + Ghi âm + DATA pin sạc FM 707 12T
G 42.0 JVJ X9 4GB MP3 + Ghi âm + DATA pin sạc FM 802 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 33 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

G 43.0 JVJ X10 2GB MP3 + Ghi âm + DATA pin sạc FM 821 12T
G 47.0 JVJ X10 4GB MP3 + Ghi âm + DATA pin sạc FM 898 12T
G 40.0 JVJ X8TF 2GB MP3 + Ghi âm + DATA Hỗ trợ 2 tai nghe cùng lúc pin sạc FM 764 12T
G 42.0 JVJ Xtime MP3 2GB MP3 + Ghi âm + USB DATA + FM Kiểu dáng thanh lịch 802 12T
G 49.0 JVJ Xtime MP3 4GB MP3 + Ghi âm + USB DATA + FM Kiểu dáng thanh lịch 936 12T
(6.4) MP3 & RECORDER & FM IPOD
G 17.0 IPOD S MP3 1GB MP3 + WMA USB Âm thanh 3D Stereo Kiểu dáng thanh lịch 325 12T
G 22.0 IPOD S MP3 2GB MP3 + WMA USB Âm thanh 3D Stereo Kiểu dáng thanh lịch 420 12T
G 64.0 IPOD SHUFFLE 1GB MÁY NGHE NHẠC CHUYÊN NGHIỆP - PIN SẠC 1,222 12T
G 110.0 IPOD SHUFFLE 4GB MÁY NGHE NHẠC CHUYÊN NGHIỆP - PIN SẠC 2,101 12T
(6.5) MP3 & RECORDER & FM CREATIVE
Nghe nhạc MP3 250/500 bài, 500/1000WMAS, Ghi âm, Data USB 1.1/2.0. Nghe FM, màn hình màu OLED,
G 56.0 2GB CREATIVE ZENSTONE PLUS 1,070 12T
Pin sạc Li-on (nghe liên tục có thể lên đến 9.5h) sạc qua USB
Nghe nhạc MP3 500 bài, 1000WMAS, Ghi âm, Data USB 1.1/2.0. Nghe FM, màn hình màu 65k, Pin sạc Li-on
G 60.0 2GB CREATIVE MUVO T200 1,146 12T
(nghe liên tục có thể lên đến 9h) sạc qua USB
2GB CREATIVE ZEN STONE PLUS Nghe nhạc MP3 500 bài, 1000WMAS, Ghi âm, Data USB 1.1/2.0. Nghe FM, màn hình OLED, Pin sạc Li-on
G 80.0 1,528 12T
SPEAKER (nghe liên tục có thể lên đến 20h) loa ngoài, nghe được nhạc Itune
(6.6) MP3 & RECORDER & FM PHILIPS
G 60.0 PHILIPS - SA2825 2GB MP3 + Ghi âm + DATA + pin sạc OLED 1,146 12T
G 65.0 PHILIPS - SA2846 4GB MP3 + Ghi âm + DATA + pin sạc OLED 1,242 12T
(6.7) MP3 & RECORDER & FM SAMSUNG
G 52.0 2GB SAMSUNG YP-U5 Nghe nhạc MP3 WMA OGG ghi âm nghe FM Pin Lion hàng chính hãng 993 12T
G 68.0 4GB SAMSUNG YP-U4 Nghe nhạc MP3 WMA OGG ghi âm nghe FM Pin Lion hàng chính hãng 1,299 12T
G 75.0 MP3 2GB SAMSUNG YP- S3 Nghe nhạc MP3 WMA OGG ghi âm nghe FM Pin Lion hàng chính hãng 1,433 12T
G 88.0 MP3 4GB SAMSUNG YP- S3 Nghe nhạc MP3. Xem film. Game. FM. Ghi âm FM. Xem ảnh. LCD 1.8" Tặng sạc Samsung 1,681 12T
G 19.0 2GB MP3 FOR CAR Máy MP3 dùng cho xe ÔTÔ 363 12T
G 14.8 CAR MP3 - SD Máy MP3 dùng cho xe ÔTÔ ( Support :SD Slot ) 283 12T
G 14.8 CAR MP3 - FM Máy MP3 dùng cho xe ÔTÔ ( Support : FM ) 283 12T
G 19.6 CAR MP3 Phật - FM Máy MP3 dùng cho xe ÔTÔ Phật Quan Thế Âm -FM ( Support : FM ) 374 12T
G 28.0 MP3 JXD 218 2GB MP3 DATA FM pin sạc Hỗ trợ 2 tai nghe cùng lúc 535 12T
G 22.0 MP3 JXD 215 2GB MP3 DATA pin sạc Loa ngoài 420 12T
G 18.0 VIÊN SỎI MP3 1GB MP3 DATA pin sạc 344 12T
G 21.0 VIÊN SỎI MP3 2GB MP3 DATA pin sạc 401 12T
G 23.0 MP3 SONY S1 2GB MP3 DATA 439 12T
G 18.0 MICKEY MP3 1GB MP3 DATA pin sạc 344 12T
G 20.0 MICKEY MP3 2GB MP3 DATA pin sạc 382 12T
G 19.0 MASHIMARO 1GB MP3 DATA + pin sạc 363 12T
G 22.0 MASHIMARO 2GB MP3 DATA + pin sạc 420 12T
(7) MP4 & RECODER & FM (giá đã có VAT)
(7.1) MP4 & RECODER & FM CREATIVE
Mp4/ Mp3, thiết kế gọn nhẹ, độc đáo về màu sắc. Màn hình TFT 1.8" 64k, loa ngoài stereo. Ghi âm, FM, báo
G 70.0 CREATIVE ZEN MOZAIC 2GB 1,337 12T
thức. Pin Lion sạc qua USB. Nghe nhạc 32h. Hỗ trợ nhiều định dạng nhạc.
Mp4/ Mp3, thiết kế gọn nhẹ, độc đáo về màu sắc. Màn hình TFT 1.8" 64k, loa ngoài stereo. Ghi âm, FM, báo
G 120.0 CREATIVE ZEN MOZAIC 4GB 2,292 12T
thức. Pin Lion sạc qua USB. Nghe nhạc 32h. Hỗ trợ nhiều định dạng nhạc.
Nghe nhạc MP3, MP4. Ghi âm, Nghe FM, Màn hình TFT 1.5"(65K), lưu 1000WMAs, 500MP3 (có thể nghe
G 145.0 CREATIVE ZEN WAV 4GB nhạc liên tục đến 30h nếu dùng tai nghe, 20h nếu dùng loa ngoài). Sử dụng Pin Li-on, kết nối máy tính 2,770 12T
USB1.1/2.0 - chức năng xem ngày giờ, báo thức, ghi âm trực tiếp Line in
Mp4/ Mp3. Tích hợp công nghệ X-FI, tái tạo âm thanh chi tiết như âm thanh gốc & Xfi CMSS-3D giả lãp âm
G 194.0 CREATIVE ZEN X-FI 8GB thanh. Loa ngoài, khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC. Ghi âm, FM, báo thức. Pin Lion sạc qua USB. Hổ trợ nhiều 3,705 12T
định dạng nhạc, phim..Màn hình TFT 2.5"
(7.2) MP4 & RECODER & FM & JB
G 43.0 1GB JB-507 MP4 (XEM PHIM ) MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker 821 12T
G 45.0 1GB JB-707 MP4 (XEM PHIM ) MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker 860 12T
G 50.0 4G JB 505 LCD 1.8" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/ GAME, FM. Pin sạc, loa ngoài 955 12T
G 50.0 4G JB 707 LCD 1.8" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/ GAME, FM. Pin sạc, loa ngoài 955 12T
G 50.0 2GB JB-507 MP4 (XEM PHIM ) MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker 955 12T
G 56.0 4GB JB-507 MP4 (XEM PHIM ) MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker 1,070 12T
G 50.0 2GB JB-707 MP4 (XEM PHIM ) MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker 955 12T
G 56.0 4GB JB-707 MP4 (XEM PHIM ) MP4 ( Màn hình LCD 1,8” ,65.000 color ) + MP3 + Ghi âm + FM + data + Game ,pin sạc. With Speaker 1,070 12T
(7.3) MP4 & RECODER & FM JVJ
G 26.0 JVJ MP4 M1 1GB ( XEM PHIM ) LCD 2.5" 65K. Ghi âm ,photo,game,Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài 497 12T
G 30.0 JVJ MP4 M1 2GB ( XEM PHIM ) LCD 2.5" 65K. Ghi âm ,photo,game,Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài 573 12T
G 30.0 JVJ MP4 SAFA 2GB( XEM PHIM ) LCD 1.8", 65k, Ghi âm,photo, game ,Xem phim MP4, AVI, . Nghe nhạc MP3/FM. Pin sạc 573 12T
G 34.0 JVJ MP4 M2 2GB ( XEM PHIM) LCD 1,8" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Photo , game.Pin sạc, ghi âm giọng nói 649 12T
G 38.0 JVJ MP4 M12 2GB (XEM PHIM) LCD 1,8" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc. NEW 726 12T
G 52.0 JVJ MP4 E15 2GB (XEM PHIM) Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc. NEW 993 12T
G 61.0 JVJ MP4 E15 4GB (XEM PHIM) Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc. NEW 1,165 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 34 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 57.4 JVJ MP5 MMX_F3I 4GB 1,096 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 68.0 JVJ MP5 MMX_F3I 8GB 1,299 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 62.0 JVJ MP5 MMX_F35I 4GB 1,184 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 61.0 JVJ MP5 MMX_F35 4GB 1,165 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 72.0 JVJ MP5 MMX_F35 8GB 1,375 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 69.0 JVJ MP5 MMX_F18 4GB 1,318 12T
âm + data, pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 79.0 JVJ MP5 MMX_F18 8GB 1,509 12T
âm + data, pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 86.0 JVJ MP5 MMX_G10 4GB 1,643 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 94.0 JVJ MP5 MMX_G10 8GB 1,795 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
Quay Video ,supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. mp3 + ghi âm + data + FM. Pin sạc. Loa ngoài.Khe
G 42.0 JVJ MIMO 24C- CAMERA 2GB 802 12T
hổ trợ Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Camera 1.3MP
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 53.0 JVJ MP5 F3H 2GB 1,012 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 59.0 JVJ MP5 F3H 4GB 1,127 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
Quay Video ,supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. mp3 + ghi âm + data + FM. Pin sạc. Loa ngoài.Khe
G 49.0 JVJ E14 CAMERA 2GB 936 12T
hổ trợ Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Camera 1.3MP
Quay Video ,supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. mp3 + ghi âm + data + FM. Pin sạc. Loa ngoài.Khe
G 58.0 JVJ E14 CAMERA 4GB 1,108 12T
hổ trợ Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Camera 1.3MP
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 58.0 JVJ MP5 F3 2GB 1,108 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 61.0 JVJ MP5 F3B 2GB 1,165 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 73.0 JVJ MP5 F3B 4GB 1,394 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMA, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" + MP3 + GHI
G 66.0 JVJ MP5 F7 2GB (XEM PHIM) 1,261 12T
ÂM + DATA + FM ,pin sạc, loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMA, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" + MP3 + GHI
G 71.0 JVJ MP5 F7 4GB (XEM PHIM) 1,356 12T
ÂM + DATA + FM ,pin sạc, loa ngoài.
JVJ MP5 F3 Touch 2GB USB. Video supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. Màn hình LCDTFT color 2.4" + mp3 + ghi âm + data
G 70.0 1,337 12T
(XEM PHIM) + FM. Pin sạc. Loa ngoài. Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Khóa phím tự động. Game.E-book.
JVJ MP5 F3 Touch 4GB (XEM USB. Video supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. Màn hình LCDTFT color 2.4" + mp3 + ghi âm + data
G 78.0 1,490 12T
PHIM) + FM. Pin sạc. Loa ngoài. Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Khóa phím tự động. Game.E-book.
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 3.0" +
G 74.0 JVJ MP5 F5 2GB 1,413 12T
MP3 + GHI ÂM + DATA,pin sạc, loa ngoài.
XEM PHIM , VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 3.0" +
G 82.0 JVJ MP5 F5 4GB 1,566 12T
MP3 + GHI ÂM + DATA,pin sạc, loa ngoài.
G 76.0 JVJ DELUXE MP4 2GB LCD 2.5" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài 1,452 12T
G 92.0 JVJ DELUXE MP4 4GB LCD 2.5" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài 1,757 12T
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" + MP3 + ghi
G 53.8 JVJ MP5 F10 2GB ( XEM PHIM ) 1,028 12T
âm + data + FM , pin sạc, loa ngoài.
USB, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, WMV, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.4" + MP3 + ghi
G 58.9 JVJ MP5 F10 4GB ( XEM PHIM ) 1,125 12T
âm + data + FM , pin sạc, loa ngoài.
USB. MP4. Xem film Video dạng AVI. LCD 2.4" 65000color + MP3 + Ghi Âm (Voice & Line in) + data + khe
G 90.0 JVJ M7 MP4 1GB ( XEM PHIM ) 1,719 12T
mở rộng SD/ MMC, Out tv. Ghi hình từ TV. DVD. VCD. Pin sạc
G 128.0 JVJ DELUXE MP4 8GB LCD 2.5" 65K. Xem phim MP4, WMV, AVI, nghe nhạc mp3/FM. Pin sạc, loa ngoài 2,445 12T
(7.4) MP4 & RECODER & FM PHILIPS
G 62.0 1GB PHILIPS SA3215 USB. Màn hình 1.8". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 1,184 12T
G 71.0 2GB PHILIPS SA3025 USB. Màn hình 1.5". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 1,356 12T
G 72.0 2GB PHILIPS SA3225 USB. Màn hình 1.5". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 1,368 12T
G 102.0 4GB PHILIPS SA3245 USB. Màn hình 1.8". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 1,938 12T
G 136.0 2GB PHILIPS SA5225 USB. Màn hình 2.8". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 2,584 12T
G 154.0 4GB PHILIPS SA5245 USB. Màn hình 2.8". Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 2,941 12T
(7.5) MP4 & RECODER & FM IPOD
G 139.0 IPOD NANO VIDEO 4GB Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc. 2,655 12T
G 170.0 IPOD NANO 8GB Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc. 3,247 12T
G 275.0 IPOD NANO 16GB NEW Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc. 5,253 12T
G 300.0 IPOD TOUCH 8GB New Version 2 Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc. 5,730 12T
G 295.0 IPOD CLASSIC 120GB Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc. 5,635 12T
G 354.0 IPOD TOUCH 16GB New version 2 Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc. 6,761 12T
G 425.0 IPOD TOUCH 32GB New version 2 Máy nghe nhạc chuyên nghiệp. Xem film. Xem hình. Pin sạc. 8,118 12T
G 39.0 SẠC IPOD DÙNG ĐỂ SẠC PIN CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI IPOD APPLE 745
G 19.6 CAR MP4 2GB - SD Máy MP4 dùng cho xe ÔTÔ ( Support: SD slot ) 359
G 7.0 SẠC CREATIVE SẠC DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC MÁY NGHE NHẠC MP3/MP4 DÒNG ZEN 134

www.hoanlongcomputer.com Trang 35 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

G 25.0 MIMO MP4 1GB ( XEM PHIM ) LCD 1.8", 65k, Ghi âm,photo, game ,Xem phim MP4, AVI, . Nghe nhạc MP3/FM. Pin sạc 478 12T
G 25.0 MIMO S MP4 1GB ( XEM PHIM ) LCD 1.8", 65k, Ghi âm,photo, game ,Xem phim MP4, AVI, . Nghe nhạc MP3/FM. Pin sạc 478 12T
G 119.0 4GB CREATIVE ZEN MOZAIC EZ300 USB. Định dạng MP4. WAV. MP3. WMA. Ghi âm. Data. FM. Pin sạc. 2,273 12T
USB. Video supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. Màn hình LCD TFT color 2.0" + mp3 + ghi âm + data
G 89.0 MP5 G5 CAMERA 2GB + FM. Pin sạc. Loa ngoài. Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Khóa phím tự động. Game. E-book. 1,700 12T
Camera 2.0MP
USB. Video supports RMVB. AVI. 3GP. VOB. FLV. MP4. Màn hình LCD TFT color 2.0" + mp3 + ghi âm + data
G 100.0 MP5 G5 CAMERA 4GB + FM. Pin sạc. Loa ngoài. Micro SD (TF) card 2GB - 4GB. Ghi âm FM. Khóa phím tự động. Game. E-book. 1,910 12T
Camera 2.0MP
XEM PHIM, VIDEO Supports RMVB, AVI, 3GP, VOB, FLV, MP4. Màn hình LCD-TFT Color 2.5" + MP3 + ghi
G 126.0 MP4 SMARTON (Pico) 2GB 2,407 12T
âm + data + FM ,pin sạc. Loa ngoài.
(7.6) DIGITAL PHOTO FRAME TRANSCEND
G 150.0 Photo Frame 1G TS1GPF710C transcend 7 inch Thuỷ Tinh Độ phân giải cao. Tích hợp loa stereo và jack cấm tai nghe. 2,865 12T
G 188.0 Photo Frame 2G TS2GPF720K transcend 7 inch Black Tích hợp bộ nhớ 1GB/ 2GB làm việc ngay khi không có thẻ nhớ. 3,591 12T
G 185.0 Photo Frame 2G TS2GPF720W transcend 7 inch White Đọc dữ liệu trực tiếp từ USB hoặc thẻ nhớ thông qua cổng 3,534 12T
giao tiếp USB 2.0 và khe đọc thẻ nhớ ( micro SD/ SD/ SDHC/
G 160.0 Photo Frame 2G TS2GPF730B transcend 7 inch Black 3,056 12T
MS/ M2/ CF)
G 220.0 Photo Frame 2G TS2GPF810B transcend 8 inch Black Xem hình nhạc nền, video, FM, radio, MP3,... 4,202 12T
G 220.0 Photo Frame 2G TS2GPF810K transcend 8 inch Black Ghi nhớ những sự kiện, ngày quan trọng, đồng hồ, chuông báo 4,202 12T
G 215.0 Photo Frame 2G TS2GPF810W transcend 8 inch Black thức, lịch vạn niên. 4,107 12T
(7.7) DIGITAL CAMERA (Máy Chụp Hình Kỹ Thuật Số). Giảm 50% cho DIGITAL CAMERA GENIUS
D 83.0 GENIUS P 850 (Giảm 50%) 8.0 MP, LCD 2.7", Zoom 3X / 4X, ISO 3200, Pin Li-ion 1,585 12T
Web camera. Màn hình LCD 2.5"LTPS LCD. Kết nối cổng HDMI ,bộ nhớ trong 32MB,hổ trợ sử dụng thẻ
D 112.8 GENIUS HD 520 (Giảm 50%) 2,200 12T
SD,HCSD (Up to 4GB).
Web camera. Màn hình LCD 2.7"LTPS LCD. Kết nối cổng HDMI ,bộ nhớ trong 32MB,hổ trợ sử dụng thẻ
D 179.0 KODAK M1073IS 3,419 12T
SD,HCSD (Up to 4GB).
Web camera. Màn hình LCD 2.7"LTPS LCD. Kết nối cổng HDMI ,bộ nhớ trong 32MB,hổ trợ sử dụng thẻ
D 223.0 KODAK M1903IS 4,259 12T
SD,HCSD (Up to 4GB).
(7.8) BÚT THÔNG MINH E-TEACHER
USB 2.0, Thẻ nhớ 2GB, Chấm đọc, phiên dịch, lặp lại, trò chơi là công cụ hỗ trợ cho các bé học, đọc, là
G 80.0 BÚT THÔNG MINH E-TEACHER K300 1,528 12T
người bạn tốt của các bạn nhỏ
(8) DIGITAL RECORDER ( THIẾT BỊ GHI ÂM ) (giá đã có VAT)
D 34.0 2GB MP9 Digital Video Recorder (CAMERA) Bút đa năng, ghi âm và quay camera, chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ liệu, Pin sạc 649 12T
D 39.0 4GB MP9 Digital Video Recorder (CAMERA) Bút đa năng, ghi âm và quay camera, chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ liệu, Pin sạc 745 12T
( CAMERA + Chụp hinh) Bút đa năng, ghi âm và quay camera,chụp hình chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ
D 37.0 2GB MP9 Digital Video Recorde 707 12T
liệu, Pin sạc
( CAMERA + Chụp hinh) Bút đa năng, ghi âm và quay camera,chụp hình chuẩn Avi 252 x 288, lưu dữ
D 45.0 4GB MP9 Digital Video Recorde 860 12T
liệu, Pin sạc
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
D 70.0 2GB JXD DVR - 600C 1,337 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
D 77.0 2GB JVJ DVR 952 1,471 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Record Line In, Record Voice, MP3, DATA. Sử dụng 1 pin AAA. Ghi âm với chế độ tiết kiệm pin. Có loa
D 59.0 1GB JVJ DVR 920 1,127 12T
ngoài, Âm thanh DIGITAL.
Record Line In, Record Voice, MP3, DATA. Sử dụng 1 pin AAA. Ghi âm với chế độ tiết kiệm pin. Có loa
D 64.0 2GB JVJ DVR 920 1,222 12T
ngoài, Âm thanh DIGITAL.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
D 66.0 2GB JVJ DVR 950 1,261 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
D 84.0 2GB JVJ DVR 955 1,604 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
D 88.0 4GB JVJ DVR 955 1,681 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại (line in)/V.O.R ( có tiếng động mới ghi âm), ghi âm
D 74.0 SAFA R 400M 512 MB với 4 chuẩn (HQ/SP/LP/STEREO HQ), nghe MP3/Wav.. Loa ngoài, xóa file trực tiếp/ ghi âm tiếp theo file đã 1,413 12T
ghi âm trước, Sử dụng pin sạc.
1GB, ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại (line in)/V.O.R ( có tiếng động mới ghi âm), ghi
D 84.0 SAFA 400C 1GB âm với 4 chuẩn (HQ/SP/LP/STEREO HQ), nghe MP3/Wav.. Loa ngoài, xóa file trực tiếp/ ghi âm tiếp theo 1,604 12T
file đã ghi âm trước, Sử dụng pin sạc.
1GB, ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại (line in)/V.O.R ( có tiếng động mới ghi âm), ghi
D 88.0 SAFA 400C 2GB âm với 4 chuẩn (HQ/SP/LP/STEREO HQ), nghe MP3/Wav.. Loa ngoài, xóa file trực tiếp/ ghi âm tiếp theo 1,681 12T
file đã ghi âm trước, Sử dụng pin sạc.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP / Stereo
D 76.0 SAFA 600C 1GB 1,452 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP / Stereo
D 86.0 SAFA R500C 2GB 1,643 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP / Stereo
D 95.0 SAFA R500C 4GB 1,815 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin sạc, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm trước
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (QH / LP / SP / Stereo
D 82.0 SAFA 600C 2GB 1,566 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
D 73.0 SAFA R700C 1GB 1,394 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm

www.hoanlongcomputer.com Trang 36 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ : giọng nói/điện thoại/V.O.R. Ghi âm với 4 chuẩn (HQ / LP / SP / Stereo
D 78.0 SAFA R700C 2GB 1,490 12T
HQ). Nghe Mp3 / Wav… Loa ngoài. Pin AAA.Có hổ trợ thẻ nhớ, Xóa file trực tiếp, ghi âm theo file đã ghi âm
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ trợ 4
D 68.0 SAFA R400C 1GB 1,299 12T
chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA.
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ trợ 4
D 67.0 SAFA R600C 1GB 1,280 12T
chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA. Hổ trợ thẻ Micro SD
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ trợ 4
D 73.0 SAFA R600C 2GB 1,394 12T
chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA. Hổ trợ thẻ Micro SD
Ghi âm điện thoại, giọng nói, ghi âm thông minh ( khi có tiếng động mới ghi), hẹn giờ ghi âm, Hổ trợ 4
D 90.0 IDA - A500 2GB 1,719 12T
chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Nghe nhạc MP3, WMA. Hổ trợ thẻ Micro SD
D 44.0 PEN MIMO DVR R003 2GB Bút ghi âm. Ghi âm đàm thoại với chất lượng cao. Lưu trữ data như 1 usb. 840 12T
D 50.0 PEN MIMO DVR R003 4GB Bút ghi âm. Ghi âm đàm thoại với chất lượng cao. Lưu trữ data như 1 usb. 955 12T
D 50.0 PEN MIMO DVR C007 2GB Bút quay video. Lọc tạp âm tốt. Nghe & xem lại mọi lúc mọi nơi. 955 12T
D 55.0 PEN MIMO DVR C007 4GB Bút quay video. Lọc tạp âm tốt. Nghe & xem lại mọi lúc mọi nơi. 1,051 12T
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Ghi âm thông minh. Nghe nhạc MP3, Pin AAA, Loa ngoài, hẹn giờ ghi âm, hổ
D 75.0 IDA - A33 1GB 1,433 12T
trợ 4 chuẩn ghi âm STEREO HQ, HQ, SP, LP. Hiển thị giờ - ngày tháng.
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
D 72.0 CENIX W240 512MB nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc 1,375 12T
Mp3, lưu dữ liệu , loa ngoài, TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNHỊ, Sử dụng 2 pin AAA.
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Bộ lọc âm thanh tốt. Chất lượng ghi âm Stereo hifi. Ghi âm thông minh VOR.
D 70.0 CENIX W850 512MB 1,337 12T
Ghi âm khi có tiếng động/ Loa ngoài. Xóa file trực tiếp. 4 chuẩn ghi âm (HQ/SP/LP/ Stereo HQ)
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Ghi âm thông minh. Nghe nhạc MP3, Pin sạc Lithium, Loa ngoài, Hỗ trợ khiếm
D 95.0 CENIX N850 1GB 1,815 12T
thính, Hẹn giờ âm…, thời gian ghi âm >80h
Ghi âm điện thoại, giọng nói. Ghi âm thông minh. Nghe nhạc MP3, Pin sạc Lithium, Loa ngoài, Hỗ trợ khiếm
D 100.0 CENIX N850 2GB 1,910 12T
thính, Hẹn giờ âm…, thời gian ghi âm >80h
Hiển thị thời gian ghi âm, Ghi âm 2 chế độ HQ, SP. Ghi âm điện thoại 2 chiều, Chức năng tự động ghi âm
D 68.0 CENIX A90H 1GB 1,299 12T
khi có âm thanh, hiển thị ngày tháng, cài đặt giờ báo, Nghe nhạc MP3/ WMA, Loa ngoài, Pin AAA x1
Ghi âm điện thoại, thời gian ghi âm70.9h, Vỏ ngoài phủ keo chống trầy xước, Flash Memory, không bị mất
D 85.0 CENIX 600H 2GB dữ liệu khi mất điện, tự động tắt nguồn khi không sử dụng, tự động ghi khi có âm thanh, ghi âm dưới 1,624 12T
dạng MP3, ghi âm 3 chế độ LP, HQ, SP. Dùng Pin AAA x2
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
D 78.0 CENIX W600H 1GB nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc 1,490 12T
Mp3, lưu dữ liệu, loa ngoài, TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH Sử dụng 2 pin AAA.
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
D 85.0 CENIX W600J 2GB nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc 1,624 12T
Mp3, lưu dữ liệu, loa ngoài, TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH, Sử dụng 2 pin AAA.
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
D 65.0 CENIX W650 1GB nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc 1,242 12T
Mp3, lưu dữ liệu, loa ngoài, Pin sạc.
Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp, ghi âm Voice chất lượng với 3 chuẩn ghi âm, Ghi âm line in ( ghi từ các
D 70.0 CENIX W650 2GB nguồn âm thanh khác ), ghi âm với chế độ thông minh VOS ( khi có tiếng động mới ghi ), hổ trợ nghe nhạc 1,337 12T
Mp3, lưu dữ liệu, loa ngoài, Pin sạc.
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ. Giọng nói. Điện thoại VOR. Ghi âm với 3 chuẩn (HQ/LP/SP) Nghe
D 73.0 CENIX W700 1GB 1,394 12T
mp3/wav.. Loa ngoài. Pin AAA. TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH
Ghi âm chất lượng cao 3 chế độ. Giọng nói. Điện thoại VOR. Ghi âm với 3 chuẩn (HQ/LP/SP) Nghe
D 77.0 CENIX W700 2GB 1,471 12T
mp3/wav.. Loa ngoài. Pin AAA. TÍNH NĂNG TRỢ THÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH
(9) MEMORY CARD ( THẺ NHỚ ) - CARD READER ( ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ )(giá đã có VAT)
E 8.5 CARD SD 1GB SD – 1GB 162 06T
E 9.5 CARD SD 2GB SD – 2GB 181 06T
E 14.0 CARD SD 4GB SD – 4GB 266 06T
E 13.0 CARD M2 1GB – 1GB 247 06T
E 18.0 CARD M2 2GB – 2GB 342 06T
E 9.0 CARD Mini SD 1GB Mini SD – 1GB 172 06T
E 9.5 CARD Mini SD 2GB Mini SD – 2GB 181 06T
E 8.2 CARD Micro SD 1GB Micro SD – 1GB 157 06T
E 9.0 CARD Micro SD 2GB Micro SD – 2GB 172 06T
E 7.0 CARD Micro SD 2GB TOSHIBA Micro SD – 2GB 134 12T
E 11.0 CARD Micro SD 4GB TOSHIBA Micro SD – 4GB 210 12T
E 20.3 CARD Micro SD 8GB TOSHIBA Micro SD – 8GB 388 12T
E 7.0 CARD SD 2GB TOSHIBA SD – 2GB 134 12T
E 11.5 CARD SD 4GB TOSHIBA SD – 4GB 220 12T
E 20.3 CARD SD 8GB TOSHIBA SD – 8GB 388 12T
E 10.5 CARD SD APACER SD – 2GB 201 12T
E 10.5 CARD MICRO SD APACER MICRO SD – 2GB 201 12T
E 13.5 CARD DV_RS_MMC 1GB MMC – 1GB 258 06T
E 14.5 CARD DV_RS_MMC 2GB MMC – 2GB 277 06T
E 11.0 CARD Memory Stick 1GB Pro Duo MEMORY STICK – 1GB 210 06T
E 13.0 CARD Memory Stick 2GB Pro Duo MEMORY STICK – 2GB 248 06T
E 20.0 CARD Memory Stick 4GB Pro Duo MEMORY STICK – 4GB 382 06T
E 15.5 CARD MICRO SDHC APACER MICRO SD – 4GB 296 06T
E 19.0 CARD XD 1GB XD – 1GB 361 06T

www.hoanlongcomputer.com Trang 37 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

E 32.0 CARD XD 2GB XD – 2GB 608 06T


E 17.0 CARD SDHC 4GB SHDC – 4GB 325 06T
E 29.0 CARD SDHC 8GB SHDC – 8GB 554 06T
E 15.0 CARD SDHC APACER SHDC CLASS 6 – 4GB 287 12T
E 28.5 CARD SDHC APACER SHDC CLASS 6 – 8GB 544 12T
E 54.0 CARD SDHC APACER SHDC CLASS 7 – 16GB 1,031 12T
E 8.0 HUB ACROX US8 4 Ports USB 2.0 153 12T
E 8.0 HUB ACROX US9 4 Ports USB 2.0 153 12T
E 12.5 HUB ACROX USA 4 Ports USB 2.0 239 24T
E 15.0 HUB ACROX UBD-PC 4 Ports USB 2.0 287 24T
E 15.5 HUB ACROX UBP-PC 4 Ports USB 2.0 296 24T
E 9.0 HUB APACER (PH 150 / PH 151) 4 Ports USB 2.0 172 12T
E 10.0 HUB LEXMA USP 4 Ports USB 2.0 191 12T
E 11.5 HUB LEXMA USU 4 Ports USB 2.0 220 12T
E 25.0 HUB LEXMA USI 4 Ports USB 2.0 478 24T
E 30.0 HUB TARGUS ACH105AP 4 Ports USB 2.0 . Hộp nén. Thiết kế dành riêng cho Macbook. 573 06T
E 4.0 HUB SMART 4.1 4 Ports USB 2.0 76 1T
E 6.0 HUB USB 4.1-134 4 Ports USB 2.0 115 1T
Memory stick, Memory stick Pro, Memory stick Duo, Memory stick Pro Duo, Memory stick Pro-HG Duo,
E 11.5 READER TRANSCEND P8 219 12T
Memory stick Micro (M2), Micro SDHC, Micro SD/ TransFlash.
E 2.5 READER RS 205 USB, (SD, MMC) 48
E 5.0 READER JB 001 mini / JB 002 USB 96 12T
E 8.0 READER AM 400 APACER USB ,Compact Flash/Smart Media/Memory Stick/Secure Digital/MMC.V 2.0... Đọc SDHC 153 12T
E 8.0 READER AE101 / AE300 APACER USB (INTERNAL) 153 12T
E 11.5 READER ALL IN 1APACER AM500 USB ,Compact Flash / Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0…… ĐỌC SDHC 220 12T
E 4.0 READER Diboom All in one USB , Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0…… 76 06T
E 4.5 READER Etop CR_16/ CR_18/ CR_08 USB 86 06T
E 5.0 READER HDH848 USB 96 06T
E 8.0 READER Unitek Y_914 USB 153 06T
E 8.0 READER DIBOOM - UCR48 HUB 3x USB / Compact Flash / Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0…… 153 06T
E 13.0 READER USB , LEXMA CRM / ACROX CRE 248 12T
E 11.0 READER TRANSCEND M3 USB , Compact Flash / Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0…… 210 06T
E 15.0 READER TRANSCEND M2 USB , Compact Flash / Smart Media / Memory Stick / Secure Digital / MMC.V 2.0…… 287 06T
E 11.5 READER ACROX CD8 USB , SD / MINI-SD / MMC / RS-MMC 220 12T
E 15.0 READER KINGSTON HS 219 USB 19 IN 1 287 06T
(10) VGA CARD (giá đã có VAT)
(10.1) VGA CARD MSI - HÀNG CHÍNH HÃNG
V 38.0 512MB MSI R3450-TD512 Ati HD3450 S/P 1 DVI Out, TV Out, HDTV/HDCP/HDMI 64 Bit DDR2 726 36T
V 39.0 512MB MSI NX8400GS-TD512EH Geforce 8400GS S/P 1 DVI Out, TV Out, HDTV/HDMI 64 Bit DDR2 745 36T
V 55.0 512MB MSI N9400GT-MD512 Geforce 9400GT S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI output
128 Bit DDR2 1,051 36T
V 57.0 512MB MSI R3650-T2D512-OC/D2 Ati HD3650 S/P 2 DVI Out, TV Out, HDTV/HDCP/HDMI 128 Bit DDR2 1,089 36T
V 66.0 512MB MSI R4650-MD512 Ati HD4650 S/P 2 DVI Out, TV Out, HDTV/HDCP/HDMI, Out put HDMI
128 Bit DDR2 1,261 36T
V 75.0 512MB MSI R4670-MD512 Ati HD4670 S/P 2 DVI Out, TV Out, HDTV/HDCP/HDMI 128 Bit DDR3 1,433 36T
V 75.0 512MB MSI N9500GT-MD512-OC/D2 Geforce 9500GT S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI output
128 Bit DDR2 1,433 36T
V 77.0 1GB MSI N9500GT-MD 1G-OC/D2 Geforce 9500GT S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI output
128 Bit DDR2 1,471 36T
V 120.0 512MB MSI N9600GT-MD512(GREEN) Geforce 9500GT S/P 1 DVI Out, TV Out, HDMI/HDCP/HDTV, HDMI output
128 Bit DDR2 2,292 36T
(10.2) VGA CARD ECS - HÀNG CHÍNH HÃNG
V 39.0 512MB ECS N8400GS2C - 512DS-H Geforce 8400GS DVI-I/ SLI/ S-Video/ TV-OUT/ HDTV 64 bit DDR2 745 36T
V 50.0 512MB ECS N9400GTC- 512QZ_F Geforce 9400GT DVI-I/ TV OUT/ HDTV/ HDCP 128 bit DDR2 955 36T
V 52.0 512MB ECS NS9400GTC-512QZ- H Geforce 9400GT DVI-I/ HDTV/ HDCP/ HDMI 128 bit DDR2 993 36T
V 54.0 512MB ECS N9500GTC-512QA- F Geforce 9500GT DVI-I/ TV OUT/ HDTV/ HDCP 128 bit DDR2 1,031 36T
V 60.0 512MB ECS N9500GTC-512GQS- F Geforce 9500GT DVI-I/ TV OUT/ HDTV/ HDCP 128 bit DDR2 1,146 36T
V 61.0 512MB ECS N9500GT- 512MXL-F Geforce 9500GT DVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP 128 bit DDR3 1,165 36T
V 62.0 1024MB ECS N9500GTC-1GQS-F Geforce 9500GT DVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP 128 bit DDR2 1,184 36T
V 97.0 2048MB ECS N9600GT-2GMS-P Geforce 9600GT 2xDVI-I/ SLI/ HDTV/ HDCP/ HDMI 256 bit DDR2 1,853 36T
V 102.0 1024MB ECS N9600GT-1GMU-F Geforce 9600GT DVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP/ HDMI 256 bit DDR3 1,948 36T
V 107.0 512MB ECS N9800GT-512MX-F Geforce 9800GT 2xDVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP/ HDMI/ FAN 256 bit DDR3 2,044 36T
V 117.0 1024MB ECS N9800 GTE-1GMU-F Geforce 9800GT 2xDVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP/ HDMI/ FAN 256 bit DDR3 2,235 36T
V 112.0 1024MB ECS NR9800 GTE-1GMU-F Geforce 9800GT 2xDVI-I/ SLI/ TV OUT/ HDTV/ HDCP/ HDMI/ FAN 256 bit DDR3 2,139 36T
V 122.0 512MB ECS NBGTS250-512MX-F Geforce GTS250 2xDVI-I/ SLI/ HDTV/ HDCP/ HDMI 256 bit DDR3 2,330 36T
V 137.0 1024MB ECS NBGTS250-1GMU-F Geforce GTS250 2xDVI-I/ SLI/ HDTV/ HDCP/ HDMI 256 bit DDR3 2,617 36T
(10.3) VGA CARD GIGABYTE - HÀNG CHÍNH HÃNG
V 30.0 256MB GIGABYTE NX72G-512E2 Geforce 7200GS OUT TV&DVI Ram up to 512 64 bit DDR2 573 36T
V 35.2 512MB GIGABYTE NX84S - 512HP Geforce 8400GS OUT HDTV & HDCP, DVI, 64 bit DDR3 686 36T
V 37.0 512MB GIGABYTE R435OC-512I Ati HD4350 DVI, HDMI, HDTV/HDCP 64 bit DDR2 707 36T
V 46.0 512MB GIGABYTE N94T-512I Geforce 9400GT HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out 64 bit DDR2 879 36T
V 46.0 512MB GIGABYTE N210 OC- 512I Geforce GT210 HDTV / HDCP / DVI / HDMI, D-Sub 64 bit DDR2 879 36T

www.hoanlongcomputer.com Trang 38 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

V 51.0 512MB GIGABYTE R455 D3- 512I Ati HD4350 DVI, HDMI, HDTV/HDCP 64 bit DDR2 974 36T
V 57.3 1024MB GIGABYTE N94TOC-1GI Geforce 9400GT TV OUT/HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI 128 bit DDR2 1,118 36T
V 66.0 1024MB GIGABYTE N95TOC-1GI Geforce 9500GT TV OUT/HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI 128 bit DDR2 1,261 36T
V 63.0 1024MB GIGABYTE R465 OC - 1GI Ati Radeon HD4650 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI 128 bit DDR2 1,203 36T
V 72.0 512MB GIGABYTE R467D3-512I Ati HD4670 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI 128 bit DDR3 1,375 36T
V 77.0 1024MB GIGABYTE R467ZL - 1GI Ati HD 4670 DVI, HDMI, HDTV/HDCP 128 bit DDR3 1,471 36T
V 81.0 1024MB GIGABYTE GV-N95TD3- 1GI Geforce 9500GT DVI-I/HDMI/ D-Sub/ HTDV and HDCP 128 bit DDR2 1,547 36T
V 89.0 512MB GIGABYTE GV-N96TGR - 512IGeforce 9600GT HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, D-Sub 256 Bit DDR3 1,700 36T
V 81.0 1024MB GIGABYTE GV-N220OC-1GI Geforce GT220 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub 128 bit DDR3 1,547 36T
V 99.0 512MB GIGABYTE GV-N96TZL-512I Geforce 9600GT HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out 256 Bit DDR3 1,891 36T
V 100.0 512MB GIGABYTE N96TSL-512I Geforce 9600GT HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out 256 Bit DDR3 1,910 36T
V 119.0 512MB GIGABYTE N98 TOC-512I Geforce 9800GT HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out 128 bit DDR2 2,273 36T
V 119.0 1024MB GIGABYTE GV- N96TZL-1GI Geforce 9600GT HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, TV Out 256 Bit DDR3 2,273 36T
V 127.0 1024MB GIGABYTE N96TSL-1GI Geforce 9600GT HDTV / HDCP / DVI / HDMI 256 Bit DDR3 2,426 36T
V 140.0 512MB GIGABYTE R485ZL- 512H Ati HD4850 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI 256 bit DDR2 2,674 36T
V 141.0 512MB GIGABYTE R477D5- 512HB Ati HD4770 HDTV/ HDCP/ 2DVI/ HDMI 128 bit DDR5 2,693 36T
V 160.0 1024MB GIGABYTE N98TOC-GI Geforce 9800GT HDTV/HDCP/DVI-I 256 Bit DDR3 3,056 36T
V 168.0 1024MB GIGABYTE R485MC- 1GI Ati HD4850 HDTV/HDCP/ 2DVI-I/ HDMI by adaptor 256 bit DDR3 3,209 36T
V 160.0 1024MB GIGABYTE R485OC- 1GH Ati HD4850 HDTV/HDCP/ 2DVI-I/ HDMI by adaptor 256 bit DDR3 3,056 36T
V 165.0 1GB GIGABYTE GV-N98TSL-1GI Geforce 9800GT HDTV / HDCP / DVI-I / HDMI, D-Sub 256 Bit DDR3 3,152 36T
V 160.0 1024MB GIGABYTE GV-N250ZL-1GI Geforce GTS250 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub 256 bit DDR3 3,056 36T
V 170.0 1024MB GIGABYTE GV-N250OC-1GI Geforce GTS250 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub 256 bit DDR3 3,247 36T
V 230.0 1GB GIGABYTE R575D5-1GD Ati HD5750 HDTV/ HDCP/ 2DVI 128 bit DDR5 4,393 36T
V 237.0 896MB GIGABYTE GV-N26OC-896I Geforce GTX260 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub 448 bit DDR3 4,527 36T
V 240.0 1GB GIGABYTE R487 D5-1GD Ati HD4870 HDTV/ HDCP/ 2DVI/ HDMI 256 bit DDR5 4,584 36T
V 245.0 1GB GIGABYTE GV-R577D5-1GD-B Ati HD5770 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub 128 bit DDR5 4,680 36T
V 248.0 896MB GIGABYTE N26 SO - 896I Geforce GTX260 HDTV/ HDCP/ DVI-I/ HDMI/ TV-Out 448 bit DDR3 4,836 36T
1GB GIGABYTE N98XPZL-1GH
V 279.0 Geforce 9800GTX HDTV / HDCP / 2DVI / HDMI 256 Bit DDR3 5,329 36T
Tặng RAM DDR3 1GB/ 1333 KingMax
V 287.0 896MB GIGABYTE N275 UD - 896I Geforce GTX275 HDTV/ HDCP/ DVI-I/ HDMI/ TV-Out 448 bit DDR3 5,482 36T
V 385.0 1GB GIGABYTE GV-R585D5-1GD-B Ati HD5850 HDTV/HDCP/DVI-I/HDMI/ D-Sub 256 bit DDR5 7,354 36T
V 390.0 1.8GB GIGABYTE N275 SO - 18I Geforce GTX275 HDTV/ HDCP/ DVI-I/ HDMI/ 448 bit DDR3 7,449 36T
V 515.0 2GB GIGABYTE N285 UD - 2GI Geforce GTX285 HDTV/ HDCP/ DVI-I/ HDMI/ 512 bit DDR3 9,837 36T
(10.4) VGA CARD BIOSTAR - HÀNG CHÍNH HÃNG
V 71.0 BIOSTAR GEFORCE 1G 9500GT Geforce 9500GT DVI/ HDMI Out 1GB DDR2 PCI-E 2.0 128 Bit DDR2 1,356 36T
V 98.0 BIOSTAR GEFORCE 1G 9600GT Geforce 9600GT DVI/ HDMI Out 1GB DDR2 PCI-E 2.0 128 Bit DDR2 1,872 36T
(10.5) VGA CARD TNT
V 14.0 64MB TNT GF2MX400 Geforce2 MX 400 4X 267 12T
V 21.0 128MB TNT GF2-MX400 Geforce2 MX 400 8X 401 12T
V 30.0 128MB TNT PCX-7300GS Geforce 7300GS DVI/TV Out Ram up to 512MB 64 Bit DDR2 573 12T
V 29.0 256MB TNT GF2 FX5500 Geforce2 FX 5500 8X DVI 128 Bit 554 12T
V 30.0 512MB GF 9400 GT TNT Geforce 9400GT DVI / HDTV-S-VIDEO Memory 128 64 Bit 573 12T
V 35.0 1024MB GF 9600 GT TNT Geforce 9600GT DVI / HDTV-S-VIDEO Memory 128 64 Bit 669 12T
(10.6) VGA CARD ASUS - HÀNG CHÍNH HÃNG
V 30.0 256MB ASUS EN 6200LE C512/TD Geforce 6200LE DVI/TV Out Ram up to 512MB 64 Bit DDR2 573 36T
512MB ASUS EN 6200LE TC1G/ TD/
V 34.0 Geforce 6200LE VGA / DVI / TV OUT Composite 128 Bit DDR2 649 36T
512M/ A
V 36.5 256MB ASUS EXTREME N8400 GS / HTP Geforce 8400GS DVI (HDCB)-TV OUT HDTV S-VIDEO 64 Bit DDR2 697 36T
V 38.5 512MB ASUS N 8400GS Silent/ HTP Geforce 8400GS DVI/TV OUT HDTV S-Video 64 Bit DDR2 735 36T
V 41.5 512MB ASUS EAH 3450 HTP/ 512M Ati HD 3450 D-sub/DVI (HDCP)/HDTV 64 Bit DDR2 793 36T
V 45.5 512MB ASUS EAH 4350 SILEND/ DI Ati HD 4350 D-sub/DVI (HDCP)/HDMI Port 64 Bit DDR2 869 36T
V 46.5 512MB ASUS EN 7300GT / HTD Geforce 7300GT DVI/TV OUT HDTV S-Video 128 Bit DDR2 888 36T
V 53.5 512MB ASUS EN 9400GT/ DI Geforce 9400GT DVI / HDTV Port - HDMI 64 Bit DDR2 1,022 36T
V 57.5 512MB ASUS EN 9400GT SILENT/ DI Geforce 9400GT DVI / HDTV Port - HDMI 64 Bit DDR2 1,098 36T
V 56.5 512MB ASUS EN 9400GT Silent/ DI / MD2 Geforce 9400GT DVI / HDTV Port - HDMI 128 Bit DDR2 1,079 36T
V 64.5 1024MB ASUS EN9400GT/ DI Geforce 9400GT DVI (HDCP)/TV Out HDTV S-Video 128 Bit DDR2 1,232 36T
512MB ASUS EAH 4650 DI / 512
V 70.5 Ati HD 4650 D-sub/DVI (HDCP)/ HDMI Port 128 Bit DDR2 1,347 36T
MD2 V2
V 75.5 512MB ASUS EN9600 GSO MG/ HTDP Geforce 9600GSO DVI-HDCP / HDTV - TV Out S-Video 128 Bit DDR2 1,442 36T
V 74.5 512MB ASUS EN9500GT/ /MG/ DI512M/A Geforce9500GT DVI s/p VGA +, HDCP Port, S/p HDMI 128 Bit DDR2 1,423 36T
V 80.5 512MB ASUS EN9500T/ DI/ 512MD3/A Geforce 9500GT DVI-HDCP Port-S/P HDMI 128 Bit DDR3 1,538 36T
V 83.5 512MB ASUS EN 9500GT O.C/ DI Geforce 9500GT DVI-HDCP Port-S/P HDMI 128 Bit DDR3 1,595 36T
1024MB ASUS EN9500GT/ DI/ 1GD2/
V 81.5 Geforce 9500GT DVI-HDCP Port-S/P HDMI 128 Bit DDR3 1,557 36T
V2 A
V 81.0 1024MB ASUS EN9500GT/ DI/ 1G/ A Geforce 9500GT VGA + DVI (S/P HDCP) / HDMI and SPDIF 128 Bit DDR2 1,547 36T

www.hoanlongcomputer.com Trang 39 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

V 81.5 1024MB ASUS EAH 4650 DI / 1GD2 Ati HD 4650 D-sub/DVI (HDCP)/HDMI Port 128 Bit DDR2 1,557 36T
V 96.5 512MB ASUS EAH 4670 DI / 512MD3 Ati HD 4670 D-sub/DVI (HDCP)/ HDTV S-Video 128 Bit DDR3 1,843 36T
512MB ASUS EN 9600GT MG /
V 100.0 Geforce 9600GT s/p DVI+2ndDVI (HDCP)/HDTV- TV out -S-Video 256 Bit DDR3 1,910 36T
512MD2 / A
512MB ASUS EXTREME N 8600GT/
V 112.0 Geforce 8600GT DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video + Composite 128 Bit DDR3 2,139 36T
HTDP
V 106.0 1024MB ASUS EAH 4670DI / 1GD3 Ati HD 4670 DDR3 -1024MB, S/P D-sub/DVI (HDCP)/HDMI Port 128 Bit 2,025 36T
V 109.0 512MB ASUS EN9600GT/ DI/ MD3 Geforce 9600GT DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video + Composite, HDMI
256 Bit DDR3 2,082 36T
V 123.0 256MB ASUS EN 9600GT HTDP Geforce 9600GT DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video 256 Bit DDR3 2,349 36T
V 135.0 512MB ASUS EN9800 GT/ HTDP/ 512 MD3 Geforce 9800GT DVI+2nd, DVI (HDCP) / HDTV - TV out - S-Video 256 Bit DDR3 2,579 36T
512MB ASUS EAH 4850/ HTDI/
V 153.0 Ati RHD4850 (625Mhz) Dvi(HDCP)/HDTV S-Video, HDMI ready 256 Bit DDR3 2,922 36T
512MD3
V 153.0 512MB ASUS EAH 4850/ HTDI Ati RHD4850 (625Mhz) Dvi(HDCP)/HDTV S-Video, HDMI ready 256 Bit DDR3 2,922 36T
2nd
V 151.5 512MB ASUS EAH4830/ HTDP/ 512MD3 Ati RHD4830 VGA/ DVI+ DVI (HDCP)/HDTV, S-Video 256 Bit DDR3 2,894 36T
V 125.0 1024MB ASUS EN9600GT/ DI/ 1GD3 /A Geforce 9600GT DVI (HDCP) / HDMI - GPU Physx , S/p D-SUP 256 Bit DDR3 2,388 36T
V 165.0 512MB ASUS EN9800GT/ HTDP Geforce 9800GT DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video 256 Bit DDR3 3,152 36T
V 170.0 1024MB ASUS EAH 4850/HTDI Ati HD 4850 DDR3 -1024MB, S/P D-sub/DVI (HDCP)/HDMI Port 256 Bit 3,247 36T
512MB ASUS ENGTS250 / HTD /
V 156.0 Geforce S250GT DVI+2nd, DVI (HDCP)/HDTP, S-Video, HDM S/P 3 Ways
256Bit
SliI DDR3 2,980 36T
512MD3 / A
V 177.0 Geforce 9800GT
1024MB ASUS EN9800GT/ DI / 1GD3 DVI (HDCP)/TV Out HDTV S-Video 256 Bit DDR3 3,381 36T
2nd
512MB ASUS ENGTS250 OC GEAR/ DVI+ , DVI (HDCP)/HDTV, S-Video, HDM S/P 3
V 175.0 Geforce S250GT 256 Bit DDR3 3,343 36T
HTDI/512MD3 Ways SliI OC - Gear World'S First Hardware Based
V 192.5 512MB ASUS EN9800GT TOP/ HTDP Geforce 9800GT DVI(HDCP) / TV out HDTV S-Video 256 Bit DDR3 3,677 36T
V 196.0 512MB ASUS EAH4870/ HTDI/ 512M/ A Ati RHD4870 VGA/ DVI+2nd DVI (HDCP)/HDTV, S-Video, HDMI port 256 Bit DDR5 3,744 36T
2nd
512MB ASUS EAH4870 G/ HTDI/ VGA/ DVI+ DVI (HDCP)/HDTV, S-Video, HDMI
V 201.0 Ati RHD4870 256 Bit DDR5 3,839 36T
512M/ A port
2Nd
896MB ASUS ENGTX260 TOP/ HTDI/ s/p DVI+ , DVI D-Sub/ HDTV-Out, HDCP/ HDMI
V 271.0 Geforce GTX260 448 Bit DDR3 5,176 36T
896M S/p itracker (Matrix)
1024MB ASUS EHA4890/ HTDI/ 2Nd
V 273.0 Ati RHD4890 (850Mhz) VGA/ DVI+ DVI (HDCP)/ HDTV, V-Video/ HDMI 256 Bit DDR5 5,214 36T
1GD5/A
2nd
V 290.0 896MB ASUS ENGTX260/ HTDP/896M Geforce GTX260 s/p DVI+ , DVI D-Sub/ HDTV-Out, HDCP 448 Bit DDR3 5,539 36T
896MB ASUS ENGTX275 / 2DI/
V 291.0 Geforce GTX275 s/p DVI+2Nd, DVI D-Sub/ (HDCP)/ HDTV- Out 448 Bit DDR3 5,558 36T
896MD3
V 214.0 1024MB ASUS EHA4870 HTDI / 1GD5 / A Ati RHD4870 VGA/ DVI+2Nd DVI (HDCP)/ HDTV, V-Video/ HDMI 256 Bit DDR5 4,087 36T
1024MB ASUS EN(GTX285)/ HTDP/ 2Nd
V 436.0 Geforce GTX285 DVI+ , DVI D-Sub/ HDTV-Out, HDCP 512 Bit DDR3 8,328 36T
1GD3/A
1024MB ASUS EN(GTX285) TOP/
V 450.0 Geforce GTX285 DVI+2Nd, DVI D-Sub/ HDTV-Out, HDCP 512 Bit DDR3 8,595 36T
HTDI/ 1GD3/ A
(10.7) VGA CARD POWERCOLO
V 44.0 powerColo 512MB ATI X1650 pro Ati X1650 DVI/ TV out 128 Bit DDR2 840 36T
V 49.0 powerColo 256MB HD 3650 Ati HD3650 DVI/ TV out 128 Bit DDR3 936 36T
V 42.0 powerColo 512MB HD 3650 Ati HD3650 DVI/ TV out PCI-E 2.0 128 Bit DDR2 802 36T
V 60.0 powerColo 512MB HD 4650 Ati HD4650 DVI/ TV out PCI-E 2.0 128 Bit DDR2 1,146 36T
V 80.0 powerColo 512MB HD 3850 Ati HD3850 DVI/ HDMI/ TV out PCI-E 2.0 256 Bit DDR3 1,528 36T
V 85.0 powerColo 512MB HD 4670 Ati HD4670 DVI/ HDMI/ TV out 128 Bit DDR3 1,624 36T
V 96.0 powerColo 512MB HD 4730 Ati HD4730 DVI/ HDMI/ TV out PCI-E 2.0 128 Bit DDR5 1,834 36T
V 106.0 powerColo 512MB HD 4830 Ati HD4830 DVI/ HDMI/ TV out PCI-E 2.0 256 Bit DDR3 2,025 36T
V 114.0 powerColo 512MB HD 4770 Ati HD4770 DVI/ HDMI/ TV out 128 Bit DDR5 2,177 36T
V 119.0 powerColo 512MB HD 3870 Ati HD3870 DVI/ HDMI/ TV out 256 Bit DDR3 2,273 36T
V 130.0 powerColo 512MB HD 4850 Ati HD4850 DVI/ HDMI/ TV out PCI-E 2.0 256 Bit DDR3 2,483 36T
powerColo OVERCLOCK 1024MB
V 235.0 Ati HD4890 DVI/ HDMI/ TV out PCI-E 2.0 256 Bit DDR5 4,489 36T
HD 4890
(10.8) VGA CARD INNO3D
V 58.0 INNO3D GEFORCE 512MB 9500GT Geforce 9500GT DVI/ HDTV Out 128 Bit DDR3 1,108 36T
V 94.0 INNO3D GEFORCE 512MB 9600GT Geforce 9600GT DVI/ HDTV Out 256 Bit DDR3 1,795 36T

(11) MONITOR LCD (Giá đã có VAT)


(11-1) MONITOR LCD ACER hàng chính hãng
T 97.4 17" ACER - AL1716 WAB 1440 X 900 Độ tương phản 400:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 1,900 36T
T 112.0 18.5" ACER V193HQ 1360 X 900 Độ tương phản 8000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,139 36T
T 131.8 20" ACER P205H 1600 X 900 Độ tương phản 2000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,570 36T
T 160.0 21.5" ACER H223HQ 1600 X 900 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 3,056 36T
T 215.4 22" ACER P224W 1680 X 1050 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 4,200 36T
(11-2) MONITOR LCD SAMSUNG hàng chính hãng
T 102.2 15.6" SAMSUNG 633NW 1360 X 768 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 1,952 24T
T 113.0 17" SAMSUNG 733NW 1440 X 900 Độ tương phản 15000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,158 24T
T 122.1 17" SAMSUNG 743 AE vuông 1280X1024 Độ tương phản 7000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,380 24T
T 112.8 18.5" SAMSUNG 943SNX 1360 X 768 Độ tương phản 1500:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,200 24T
T 112.8 18.5" SAMSUNG 933SN 1360 X 768 Độ tương phản 1500:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,200 24T

www.hoanlongcomputer.com Trang 40 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

T 150.0 19" SAMSUNG 933BW 1440 X 900 Độ tương phản 1500:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) Magicbright, HDCP 2,865 24T
T 132.3 20" SAMSUNG 2033SN 1600 X 900 Độ tương phản 15000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,580 24T
T 171.0 21.5" SAMSUNG P2250 1920X1080 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI 3,266 24T
T 180.0 21.5" SAMSUNG 2233SW 1920X1080 Độ tương phản 15000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI, HDCP 3,438 36T
(11- 3) MONITOR LCD HP hàng chính hãng
T 94.0 15.6" HP CQ 1569 1360 X 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 1,795 12T
T 94.0 15.6" HP LV 1561W 1360 X 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 1,795 12T
T 107.7 18.5" HP W185 Q 1366 X 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,100 24T
T 113.0 18.5" HP V185 E 1366 X 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,158 24T
T 119.0 18.5" HP 1859 m 1366 X 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D, Speaker 2,273 12T
T 159.0 19" HP L1950g (KR145AA) 1280X1024 Độ tương phản 800:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) SXGA ,DVI-D 3,037 36T
20" HP CPQ Q2009
T 130.0 1600 X 900 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D - Sub 2,483 12T
Tặng thẻ ĐT 100.000đ
T 142.0 20" HP 2009F 1600 X 900 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D, Speaker 2,712 12T
T 152.0 20" HP LE2001W 1440 X 900 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D - Sub 2,903 12T
T 176.0 22" HP L2208W 1680X1050 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 3,362 36T
(11-4) MONITOR LCD AOC Hàng chính hãng
T 85.6 16" AOC - 1619 SW 1366 X 768 Độ tương phản 4000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 1,670 36T
T 104.6 17" AOC - 717 VWX 1366 X 768 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) 2,040 36T
T 117.4 17" AOC - 719 Va 1440 X 900 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,290 36T
T 103.6 18.5" AOC - 931 SN 1360 X 768 Độ tương phản 60.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,020 36T
T 111.9 18.5" AOC - 831 S 1360 X 768 Độ tương phản 12.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,183 36T
T 114.4 18.5" AOC - F19S 1366 X 768 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,230 36T
T 122.1 18.5" AOC - 936 SW 1366 X 768 Độ tương phản 30.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,380 36T
T 101.5 18.5" AOC - 931 SWL (WIDE) 1366 X 768 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 1,980 36T
T 109.2 19" AOC - 919 SW 1440X900 Độ tương phản 8000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub 2,130 36T
T 122.1 19" AOC - 917 VW (WIDE) 1440 X 900 Độ tương phản 3000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,380 36T
T 139.0 19" AOC - 919 Va2 1280X1024 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI. SPEAKER 2,710 36T
T 130.3 20" AOC - 2036 S 1680X1050 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI. D-Sub. HDCP 2,540 36T
T 191.8 22" AOC - 2219 VG 1680X1050 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-D và DVI-Sub 3,740 36T
T 167.2 22" AOC - 2217 V 1680X1050 Độ tương phản 10.000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI. D-Sub. HDCP 3,260 36T
T 287.2 23.6" AOC - 2434 PW 1920X1080 Độ tương phản 60.000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI-D và HDMI 5,600 36T
(11-5) MONITOR LCD LG
T 114.0 17" LG L1742S 1280X1024 Độ tương phản 8000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 2,177 24T
T 124.0 17" LG L1742T 1280X1024 Độ tương phản 8000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) DVI 2,368 24T
T 104.6 18.5" LG W1953S 1336 X 768 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) 2,040 24T
T 130.0 18.5" LG W1953T 1336 X 768 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) DVI 2,483 24T
T 98.5 19" LG W1941S 1336 X 768 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 1,920 24T
T 103.6 18.5" LG W1943SB 1336 X 768 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,020 24T
T 103.6 18.5" LG W1943SE 1336 X 768 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,020 24T
T 129.7 19" LG L1942S 1280X1024 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,530 24T
T 131.0 19" LG W1952TE 1440 X 900 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) power saver 50% 2,502 24T
T 141.0 19" LG L1942T 1280X1024 Độ tương phản 8000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,693 24T
T 180.0 19" LG M197WA 1336 X 768 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI Speaker 3,438 24T
T 136.8 20" LG W2053S 1600X900 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,613 24T
T 145.0 20" LG W2053TQ 1600X900 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms). D-Sub 2,770 24T
T 136.0 20" LG W2043S 1600X900 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms). D-Sub 2,598 24T
T 162.0 21.5" LG W2243T 1920X1080 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). DVI 3,094 24T
T 166.7 21.5" LG W2253TQ 1920X1080 Độ tương phản 50000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms). DVI 3,250 24T
T 217.9 22" LG M228WA 1680X1050 Độ tương phản 2000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms) DVI. D-Sub Speaker 4,250 24T
T 212.8 22" LG W2284F 1680X1050 Độ tương phản 30000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms). D-Sub/ DVI 4,150 24T
T 212.8 22" LG M227WA 1680X1050 Độ tương phản 3000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms). TV.AV 4,150 24T
(11-6) MONITOR LCD DELL
T 115.0 17" DELL E178 FP 1280X1024 Độ tương phản 800:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,197 36T
T 119.0 17" DELL 1708 FP (vuông) 1280X1024 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 2,273 36T
T 124.0 17" DELL E170S 1280X1024 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 2,368 36T
T 117.0 17" DELL E1709W 1440X900 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 2,235 36T
T 120.0 19" DELL S1909W 1366 X 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI-HDCP 2,292 36T
T 122.0 19" DELL E1910 1440 X 900 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,330 24T
T 145.0 19" DELL E1909W 1440 X 900 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 2,770 36T
T 149.0 19" DELL E190S 1280 X 1024 Độ tương phản 800:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,846 36T
Thời gian đáp ứng 5(ms) 4 cổng USB 2.0.
T 200.0 20" DELL 2009W 1600X1050 Độ tương phản 2000:1 3,820 36T
DVI-HDCP. Xoay 180độ
(11-7) MONITOR LCD VIEWSONIC
T 126.0 17" VIEWSONIC VA1716W 1440 X 900 Độ tương phản 2000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,407 36T
T 156.0 17" VIEWSONIC VA703B 1280 X 1024 Độ tương phản 600:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 2,980 36T
T 134.9 19" VIEWSONIC VA1916W 1440 X 900 Độ tương phản 2000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,630 36T
T 156.0 19" VIEWSONIC VA1918WM 1441 X 900 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) Speaker 2,980 36T
T 162.0 19" VIEWSONIC VX1933WM 1366 X 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) Speaker 3,094 36T
T 158.0 19" VIEWSONIC VX1940W 1680 X 1050 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) 3,018 36T

www.hoanlongcomputer.com Trang 41 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

T 177.0 19" VIEWSONIC VA926 1280 X 1024 Độ tương phản 2000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 3,381 36T
T 201.0 20" VIEWSONIC VG2027WM 1600 X 900 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI Speaker 3,839 36T
T 257.0 22" VIEWSONIC VX2233WM 1920 X 1080 Độ tương phản 18000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms). DVI Speaker 4,909 36T
T 285.0 22" VIEWSONIC VX2240W 1680 X 1050 Độ tương phản 4000:1 Thời gian đáp ứng 2(ms). DVI-D 5,444 36T
T 299.0 22" VIEWSONIC VX2260WM 1920 X 1080 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 2(ms). DVI / HDMI 5,711 36T
T 320.0 24" VIEWSONIC VX2423W 1920 X 1080 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5(ms). DVI 6,112 36T
T 373.0 24" VIEWSONIC VX2433WM 1920 X 1080 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 2(ms). DVI Speaker 7,124 36T
(11-8) MONITOR LCD ASUS
LƯU Ý : ASUS CHỈ BẢO HÀNH KHI LCD CÓ 3 ĐIỂM CHẾT TRỞ LÊN
T 102.0 16" ASUS VH 162D 1366 X 768 Độ tương phản 2000:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) 1,948 36T
T 129.0 17" ASUS VB 172TN 1280X1024 Độ tương phản 4000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub/DVI-D 2,451 36T
LIÊN
T 132.0 17" ASUS VB 172T 1280X1024 Độ tương phản 4000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub/DVI Speaker 2,508 36T
T 132.0 19" ASUS VK192S- B HỆ 1440 X 900 Độ tương phản 4000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) Camera 1.3 SPEAKER 2,508 36T
T 139.0 19" ASUS VB191T PHÒNG 1280X1024 Độ tương phản 2000:1. Thời gian đáp ứng 5 (ms) SPEAKER , DVI- D 2,641 36T
T 228.0 22" ASUS VH 222T KINH 1920X1080 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub/DVI Speaker 4,332 36T
T 242.0 22" ASUS VH 222H 1920X1080 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) Speaker 4,598 36T
DOANH
T 265.0 24" ASUS VH242H 1920X1080 Độ tương phản 20000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI, HDMI Speaker 5,035 36T
ĐỂ Độ tương phản 20.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), Speaker, camera 1.3,
368.0 24" ASUS VK 246H WUXGA 6,992 36T
ĐƯỢC 1920X1080 Earphone Jack, S/p DVI-D/ HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, MIC Array (2 sensor)
GIÁ Độ tương phản 20.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), Speaker, camera 2.0,
399.0 26" ASUS VK 266H WUXGA 1920X1200 7,581 36T
Earphone Jack, S/p DVI-D/ HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, MIC Array (2 sensor)
TỐT Độ tương phản 20.000:1. Thời gian đáp ứng 2(ms), Speaker, camera 2.0,
386.0 26" ASUS VW 266H WUXGA 1920X1200 7,334 36T
HƠN Earphone Jack, S/p DVI-D/ HDCP/ HDMI, Full HD 1080P, MIC Array (2 sensor)
(11-9) MONITOR LCD PROLINK
T 91.0 16" PROLINK - 1611 W 1024 X 768 Độ tương phản 450:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 1,738 24T
T 114.0 17" PROLINK - 177N (vuông) 1280X1024 Độ tương phản 700:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 2,177 24T
T 118.0 19" PROLINK PRO-1912W 1360 X 768 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 2 (ms) 2,254 24T
T 198.0 22" PROLINK PRO-2213TW 1680 X 1050 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) 3,782 24T
(11-10) MONITOR LCD COLORSVIEW
T 94.0 17" COLORSVIEW 700P 1280 X 1024 ConTrol Digital (vuông) 1,795 24T
(11-11) MONITOR LCD Apio'
T 87.0 17" Apio' AM 17W 1440 X 900 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 3 (ms) D-sub 1,662 24T
T 108.0 19" Apio' AM 19W 1440 X 900 Độ tương phản 3000:1 Thời gian đáp ứng 3 (ms) D-sub 2,063 24T
(11-12) MONITOR LCD BENQ
T 85.0 15" BENQ T52 WA 1280 X 800 Độ tương phản 400:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) D-sub 1,624 36T
T 94.0 16" BENQ G610 HDA 1366 X 768 Độ tương phản 500:1 Thời gian đáp ứng 8 (ms) D-sub 1,795 36T
T 120.0 17" BENQ G702 AD (vuông) 1280 x1024 Độ tương phản 300:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub 2,292 36T
T 107.0 18.5" BENQ G920 HD (gương) 1366 x 768 Độ tương phản 10000:1 (gương) Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 2,044 36T
T 117.0 18.5" BENQ G922 HD 1366 x 768 Độ tương phản 1000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 2,235 36T
T 113.0 19" BENQ G900 WD 1440 x 900 Độ tương phản 2000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub 2,158 36T
T 137.0 20" BENQ G2020 HD 1600 x 900 Độ tương phản 40000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub DVI-D 2,617 36T
(11-13) MONITOR LCD HANNS.G
T 117.0 19" HANNS.G HW191D 1440 X 900 Độ tương phản 2500:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI. LOA 1Wx2 2,235 36T
T 147.0 19" HANNS.G HX191D 1280 X 1024 Độ tương phản 3000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI. LOA 1Wx2 2,808 36T
(11-14) MONITOR LCD EVIEW
T 110.0 17" EVIEW 170W 1440 X 900 Độ tương phản 5000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) speaker 2,090 36T
T 112.0 18.5" EVIEW 185W 1360 X 768 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) DVI 2,128 36T
T 126.0 19" EVIEW 190W 1440 X 900 Độ tương phản 10000:1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) Speaker 2,394 36T
(12) CASE (Thùng Máy) (Giá đã có VAT)
(12.1) CASE PROTON, SP, PS, COM
S 22.5 CASE PROTON 3018 / 3025 / 3027 / 3038 / 3026 / 3023 / 3028 / 3022 ATX SP 550W FAN 12 CM 430 12T
S 23.0 CASE PROTON 3029 / 3030 / 3031 / 3032 / 3035 / 3037/ 3036 ATX SP 550W FAN 12 CM 439 12T
S 24.0 CASE PROTON 1803 / 1806 / 1805 / 1808 ATX SP 550W FAN 12 CM 458 12T
S 23.0 CASE SP 8519 / 8219 / 8533 / 8535 ARROW 450W FAN 8 CM 439 12T
S 24.0 CASE SP 8218 ARROW 450W FAN 8 CM 458 12T
S 19.0 CASE PS 1/2/3/4 ARROW 450W FAN 8 CM 363 12T
S 20.0 CASE COM 1/2/3/4 ARROW 450W FAN 8 CM 382 12T
(12.2) CASE JETEK
S 20.0 CASE JETEK V1203BR/ V1203BS/ V1206GR/ V1209BR JETEK S500 (500W) FAN 8 CM 382 12T
X601BG/ X601BS/ X601BR/ X602BG/ X602BR/ X602BS/ X603BG/
S 21.0 CASE JETEK X603BR/ X603BS/ A8BR19/ X306BR/ X306BG/ X302BR/ X302BG/ JETEK S500 (500W) FAN 8 CM 401 12T
X305BG/ / X303BR/ X305BG/ X305BS/ X302BB
A8BG01/ A8BS02/ A8BS11/ A8BR12/ A8BO12/ A8BO13/
S 22.0 CASE JETEK A8BS13/ A8BG19/ A8GB08/ A8GR05/ A8BS05/ A8GR08/ JETEK S500 (500W) FAN 8 CM 420 12T
A8B18/ X305BR/ A8GR06/ X303BB/ X303BG/ A8BR05
S 22.0 CASE JETEK I803BB/ I802BH/ I803BG/ I803BR/ I803BL/ I802S JETEK A200T (200W) FAN 8 CM 420 12T
8102BL/ 8102R/ 8102S/ 8103BR/ 8103BG/ 8103BB/ 8102BH/
S 23.0 CASE JETEK MINI JETEK A200T (200W) FAN 8 CM 439 12T
8103BS/ 8105BG/ 8105BR/ 8105BS
(12.3) CASE VENUS

www.hoanlongcomputer.com Trang 42 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
NV103, NV107, NV230, NV232, NV233, NV236, NV237, NV238
S 21.0 CASE VENUS VENUS 550W FAN 12 cm 401 12T
NV_V8, NV_109
(12.4) CASE PATRIOT
S 20.0 CASE PATRIOT BEN 1/ 2 / 3 ATOM 1 / 2 / 3 / 4 ARROW 450W FAN 8CM 380 12T
S 21.0 CASE PATRIOT CE 1 / 2 / 3 PA 20 / 30 DHL 1 / 2 H 1 / 2 A 1 / 2 / 3 / 4 / 6 ARROW 450W FAN 8CM 399 12T
S 21.0 CASE PATRIOT CITY 2 / 3 / 4 / 5 MIC 3 / 4 ARROW 450W FAN 8CM 399 12T
S 22.0 CASE PATRIOT WEB 1 / 2 ARROW 450W FAN 8CM 418 12T
S 23.0 CASE PATRIOT COM 35 / 45 / 55 / 65 ARROW 450W FAN 8CM 437 12T
S 24.0 CASE PATRIOT TOTO 1 / 2 / 3 / 4 ARROW 450W FAN 8CM 456 12T
S 25.0 CASE PATRIOT DEL 1/ 2/ 3 / 5 HP 1 A WINDOW XP 1 / 2 GAM 1 ARROW 450W FAN 8CM 475 12T
S 25.0 CASE PATRIOT POWER 1/ 2 YES 1 / 2 LS 590 / 460 NEC 1/ 2 / 3 / 4 ARROW 450W FAN 8CM 475 12T
S 26.0 CASE PATRIOT ZIP 1/ 10 JETEK A8BR12 / A8GR05/ V1205GR HERO 1 / 4 / 5 ARROW 450W FAN 8CM 494 12T
S 26.0 CASE PATRIOT VN 1 / 2 ARROW 500W FAN 8CM 494 12T
S 27.0 CASE PATRIOT VENTO A / B / C / D ARROW 500W FAN 8CM 513 12T
S 27.0 CASE PATRIOT CYBER 1 / 2 ARROW 450W FAN 8CM 513 12T
S 28.0 CASE PATRIOT WINDOW 1 / 2 / 3 CAPRI 1 ARROW 450W FAN 8CM 532 12T
S 29.0 CASE PATRIOT B 102 S 300 A 101 ARROW 450W FAN 8CM 551 12T
S 31.0 CASE PATRIOT GT 5 S 400 ARROW 450W FAN 8CM 589 12T
S 33.0 CASE PATRIOT SANDY 1 / 2 - case nắp trong có Fan màu ARROW 450W FAN 8CM 627 12T
S 34.0 CASE PATRIOT LAN 3 ARROW 450W FAN 8CM 646 12T
S 37.0 CASE PATRIOT PLASMA / BELL ARROW 500W FAN 12CM 703 12T
S 40.0 CASE PATRIOT ROLAND ARROW 500W FAN 12CM 760 12T
S 42.0 CASE PATRIOT BLUE ARROW 500W FAN 12CM 798 12T
S 45.0 CASE PATRIOT OMEGA Fan đèn 22cm, có nút điều chỉnh Fan, LCD ARROW 500W FAN 12CM 855 12T
(12.5) CASE ATX
5810 / 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 / 5825 / 5827 / 5828/ 5829 / 5830 / 5838/ POWER
S 21.0 CASE ATX P4 401 12T
5848 / 5858 / 5878 / 5839/ 5830/ 5832 SUPLY 450W
S 21.0 CASE ATX P4 5820 / 5826 SOHOO 450W FAN8 401 12T
S 26.0 CASE ATX 2007 2007 ARROW 450W 497 12T
(12.6) CASE HTP
E540BS /541B0 /541BR /542 BS /543R /546S / 547BR/ 548BR/
S 23.0 CASE HTP VISION 3G 500W FAN 12CM 439 12T
5481BR/ 549BS
E5461BR /5461BS /5487BR /5487BS /5490BR /5490BS /
S 23.0 CASE HTP VISION 3G 500W FAN 12CM 439 12T
E5498BS
E540BR/ 542BR/ E543S/ E544R/ E546BR/ E547BS/ E547BS/
S 23.0 CASE HTP VISION 3G 500W FAN 12CM 439 12T
E548/ E488BR
E548BRS/ E5481BO/ E5486BR/ E5489BR / E549BR / E546G/
S 23.0 CASE HTP VISION 3G 500W FAN 12CM 439 12T
E546BS
M03B, M03R, M05B, M05R, M06B, M06R, M07B, M07R,
S 23.0 CASE HTP VISION 3G 500W FAN 12CM 439 12T
M101B, M101R, M101S.
E540BS / 541BO / 541BR / 542BS / 543R / 546G / 546S /
S 24.0 CASE HTP Power Suply 550W FAN 12CM 458 12T
547BR/ 548BR / 5481BR
S 24.0 CASE HTP E540BR / 542BR / E543S / E544R / E546BR / E547BS / E548 Power Suply 550W FAN 12CM 458 12T
E548BRS/ E5481BO/ E5486BR/ E5489BR/ E549BR/ E5489BS/
S 24.0 CASE HTP Power Suply 550W FAN 12CM 458 12T
E5491BR
(12.7) CASE SD
S 24.0 CASE SD 1068 / 8032 / 8037 SD 450W 458 12T
S 25.5 CASE SD 9007 SD 450W 487 12T
S 29.0 CASE SD 8019H / 7260A SD 550W FAN 12CM 554 12T
(12.8) CASE GOLDEN & MAGIC & REC
S 22.5 CASE REC 1/ 2 SWITCHING MU 500W FAN12CM 430 12T
S 28.0 CASE GOLDEN FIELD 2716B / 1285B / 1286B / 1208 / 1291 ARROW 450W 535 12T
S 25.0 CASE MAGIC 737 / 747 / 757 / 767 / 777 / 787/ 939 / 949 / 5002 COLORSIS 450W 478 12T
(12.9) CASE GF
S 25.0 CASE GF 1285 B ,1286 B ARROW 450W 478 12T
S 26.0 CASE GF 1289, 2715, ARROW 450W 497 12T
S 31.0 CASE GF 2719 ARROW 450W 592 12T
(12.10) CASE DELUX
S 26.0 CASE DELUX MT 372, 375, 376, 382, 479, 482 DELUX 450W 494 12T
MT 370/ 375/ 376/ 382/ 383/ 475/ 469/ 482/ 487/ 809/ 814/ 816/
S 39.0 CASE DELUX ACBEL E2 400W 741 12T
829
S 42.0 CASE DELUX MF 421 / 436 / 439 / 435 / 453 / 468 / MK 808 / 812 / 478 ACBEL E2 400W 798 12T
S 44.0 CASE DELUX MF 432 / 483 ACBEL E2 400W 836 12T
(12.11) CASE COLORSIT
S 28.0 CASE COLORSIT 6003 / 6004 / 6005 COLORSIS 450W 535 12T
S 54.0 CASE COLORSIT SERVER 9002 / 9003 520W 24 PIN FAN 12CM 1,031 12T
S 64.0 CASE COLORSIT SERVER 9001 520W 24 PIN FAN 12 cm 1,222 12T
S 71.0 CASE COLORSIT SERVER 9006 520W 24 PIN FAN 12 cm 1,356 12T
(12.12) CASE COOLER MASTER
S 36.0 CASE COOLER MASTER ELITE 360 Chưa nguồn 684 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 43 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

S 38.0 CASE COOLER MASTER ELITE 341 / 310 Chưa nguồn 722 12T
S 40.0 CASE COOLER MASTER ELITE 332 / 333/ 334 Chưa nguồn 760 12T
S 44.0 CASE COOLER MASTER ELITE 330 /331 / 335 Chưa nguồn 836 12T
S 62.0 CASE COOLER MASTER CENTURION 5W / 5B Chưa nguồn 1,178 12T
S 71.0 CASE COOLER MASTER CEN 534 Chưa nguồn 1,349 12T
S 86.0 COOLER MASTER RC 590 Chưa nguồn 1,634 12T
S 93.0 COOLER MASTER RC 690 Chưa nguồn 1,767 12T
COOLER MASTER (GAME CASE)
S 116.0 1 FAN 12CM , 1FAN 14CM, mở rộng được 5 FAN Chưa nguồn 2,204 12T
CM STORM - SCOUT
S 125.0 COOLER MASTER 922 HAF 2 FAN 20CM , mở rộng được 3 FAN 20CM + 2 FAN 12CM Chưa nguồn 2,375 12T
S 160.0 COOLER MASTER 932 HAF 1 FAN 14CM , 3 FAN 23CM Chưa nguồn 3,040 12T
S 250.0 COOLER MASTER 1100 COSMOS 4 FAN 12CM Chưa nguồn 4,750 12T
(12.13) CASE ENJOY
S 20.0 CASE ENJOY 602 / BO-5R / BJ- 5R / HA- 5R SP 450W 382 12T
S 23.0 CASE ENJOY BY-5R / HC-5R / HB_1B / BJ_1B / HG_5R / HJ_5R / HM_5R / HJ_1B Power Suply 450W 439 12T
(13) POWER Supply ( Nguồn )
N 12.0 NGUỒN ATX 24 PIN 450W ARROW 24 PIN + FAN 4 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 228 12T
N 15.0 NGUỒN ATX 24 PIN 500W ARROW 4 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 285 12T
N 15.5 NGUỒN ATX 24 PIN 550W SP 4 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 296 12T
N 15.0 NGUỒN JETEK L500 500W 4 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 287 12T
N 15.5 NGUỒN ATX 24 PIN 550W HYNIX 4 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 296 12T
N 10.0 NGUỒN ASUS (X- 30F) 300W 24 PIN + FAN48đầu
CMcấp nguồn FAN 8 cm 191 12T
N 14.0 NGUỒN DELUX 450W 24 PIN + FAN48đầu
CMcấp nguồn FAN 8 cm 267 12T
N 24.0 NGUỒN GIGABYTE 360W 24 PIN + FAN48đầu
CMcấp nguồn FAN 8 cm 458 12T
N 24.0 NGUỒN ACBEL E2 325W 4 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 2 SATA 458 24T
N 26.0 NGUỒN ACBEL E2 380W 4 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 2 SATA 497 24T
N 28.0 NGUỒN ACBEL E2 400W 4 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 2 SATA 532 24T
N 34.0 NGUỒN ACBEL E2 470W 5 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 2 SATA 646 24T
N 39.0 NGUỒN ACBEL E2 510W 5 đầu cấp nguồn FAN 8 cm 2 SATA 1x PCI E 741 24T
N 32.0 NGUỒN ACBEL - I - Porwer 430W 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 2 SATA 608 24T
N 42.0 NGUỒN ACBEL - I- Porwer B 470W 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 2 SATA 798 24T
N 51.0 NGUỒN ACBEL - I- Porwer C 470W 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 2 SATA 974 24T
N 50.0 NGUỒN ACBEL Porwer B 510W 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 2 SATA 1x PCI E 955 24T
N 69.0 NGUỒN ACBEL Porwer B 560W 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 4 SATA 2x PCI E 1,311 24T
N 82.0 NGUỒN ACBEL Porwer B 660W 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 4 SATA 2x PCI E 1,566 24T
N 16.0 NGUỒN SP1 520W FAN 12 cm 304 12T
N 16.0 NGUỒN SP 600W FAN 8 cm 304 12T
N 16.0 NGUỒN SP 600W FAN 12 cm 304 12T
N 16.0 NGUỒN SP 650W FAN 8 cm 304 12T
N 16.0 NGUỒN SP 650W FAN 12 cm 304 12T
N 22.0 NGUỒN SP 700W FAN 8 cm 418 12T
N 25.0 NGUỒN COOLER MASTER 350W ELITE Màu bạc FAN 12 cm 3 SATA 3 IDE 475 24T
N 28.0 NGUỒN COOLER MASTER 350W EXTREME FAN 12 cm 2 SATA 4 IDE 532 24T
N 46.0 NGUỒN COOLER MASTER 460W EXTREME FAN 12 cm 2 SATA 8 IDE 874 24T
N 56.0 NGUỒN COOLER MASTER 500W EXTREME FAN 12 cm 2 SATA 1,064 24T
N 70.0 NGUỒN COOLER MASTER 550W EXTREME FAN 12 cm 3 SATA 1,330 24T
N 76.0 NGUỒN COOLER MASTER 600W EXTREME FAN 12 cm 6 SATA 3 ATA 1,444 24T
N 85.0 NGUỒN COOLER MASTER 650W EXTREME FAN 12 cm 3 SATA 1,615 24T
N 31.0 COOLER MASTER 400W Elite 400W 2 x 12V 24 + 8PIN FAN 12 cm 4 SATA 3 ATA 589 24T
N 147.0 COOLER MASTER M620W real 620W PFC 24PIN & 8PIN- 10 đầu cắm nguồn FAN 12 cm 8 SATA 3 PCI 2,793 36T
COOLER MASTER V2.3 24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn
N 105.0 500W 1,995 36T
SILENT PRO M RoHS+SLI
COOLER MASTER V2.3 24PIN & 8 PIN .9SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn
N 125.0 600W 2,375 36T
SILENT PRO M RoHS+SLI
COOLER MASTER V2.3 24PIN & 8 PIN .9SATA + 5IDE+ 2PCI - FAN 135MM modular cable, Chuẩn
N 155.0 700W 2,945 36T
SILENT PRO M RoHS+SLI
N 106.0 COOLER MASTER V2.2 REAL PRO 550W 24PIN & 8PIN 5 đầu cấp nguồn FAN 12 cm 6 SATA 2 PCI 2,014 36T
N 124.0 COOLER MASTER V2.2 REAL PRO 650W 6 SATA, Chuẩn ROHS. Lưới chống nhiễu 2,356 36T
N 145.0 COOLER MASTER V2.2 REAL PRO 750W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 5Đầu cắm nguồn+ 2PCI - FAN 12CM Chuẩn RoHS+SLI 2,755 36T
N 211.0 COOLER MASTER V2.2 REAL PRO 850W 24PIN & 8 PIN .8SATA + 6Đầu cắm nguồn+ 4PCI - FAN 135MM Chuẩn RoHS+SLI 4,009 36T
N 251.0 COOLER MASTER V2.2 REAL PRO 1000W 24PIN & 8 PIN .8SATA + 6Đầu cắm nguồn+ 4PCI - FAN 135MM Chuẩn RoHS+SLI 4,769 36T
N 275.0 COOLER MASTER V2.2 REAL PRO 1250W 24PIN & 8 PIN .8SATA + 6Đầu cắm nguồn+ 6PCI - FAN 135MM Chuẩn RoHS+SLI 5,225 36T
N 155.0 COOLER MASTER V2.3 UCP 700W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 4PCI - FAN 12CM Chuẩn RoHS+SLI 2,945 36T
N 180.0 COOLER MASTER V2.3 UCP 900W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 4PCI - FAN 12CM Chuẩn RoHS+SLI 3,420 36T
N 210.0 COOLER MASTER V2.3 UCP 1100W 24PIN & 8 PIN .6SATA + 5IDE+ 4PCI - FAN 12CM Chuẩn RoHS+SLI 3,990 36T

(14) KEYBOARD ( Bàn phím ) (Giá đã có VAT)


(14.1) KEYBOARD PHILIP

www.hoanlongcomputer.com Trang 44 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
KB + MOUSE PHILIP MULTIMEDIA
K 10.8 PS/2 / USB 105 phím, Multimedia, 12 phím nóng S/P WIN 2000 210 12T
GT2008SC
K 11.5 KEYBOARD PHILIPS MULTIMEDIA USB 105 phím, Multimedia, 12 phím nóng S/P WIN 2000 220 12T
(14.2) KEYBOARD PROLINK

K 5.0 PROLINK MULTIMEDIA PKM2303 PS/2 / USB 105 phím S/P WIN 2000 96 12T
PROLINK KEYBOARD + MOUSE
K 11.0 USB 105 phím S/P WIN 2000 210 12T
5302_PU / 5306_PU
PROLINK KEYBOARD + MOUSE
K 15.0 USB 105 phím S/P WIN 2000 287 12T
Wireless 5304G / 5305G
PROLINK KEYBOARD + MOUSE
K 28.0 USB 105 phím S/P WIN 2000 535 12T
Wireless PKL 5195G
(14.3) KEYBOARD LEXMA
K 6.0 LEXMA LK6500 PS/2 107 phím 115 12T
K 6.0 LEXMA LK6800 PS/2 107 phím Chống thấm nước 115 12T
K 7.5 LEXMA LK7600 PS/2 Keyboard Multimedia Chống thấm nước 143 12T
K 8.5 LEXMA 7200 PS/2 Slim Multimedia 162 24T
Multimedia 117
K 9.0 LEXMA LK7250 USB 2.0 (14 hot keys) chống thấm nước 172 24T
phím
K 10.0 LEXMA KEYBOARD + MOUSE LS6510 PS/2 Bộ sản phẩm Keyboard/ Mouse LEXMA 191 12T
K 12.0 LEXMA KEYBOARD +MOUSE LS7550 PS/2 Keyboard Multimedia + Mouse PS/2 Bộ sản phẩm Keyboard/ Mouse LEXMA 229 12T
LEXMA KEYBOARD+ MOUSE
K 14.0 PS/2 Bộ sản phẩm Keyboard/ Mouse/ Headset LEXMA (KÈM HEADSET X120) 267 12T
LSH6510
LEXMA KEYBOARD + MOUSE NANO
K 20.0 USB 105 phím 382 24T
LASER ALS7300
(14.4) KEYBOARD MITSUMI
K 6.0 MITSUMI mini BLACK COLOR PS/2 105 phím S/P WIN 2000 115 12T
K 7.0 MITSUMI ( HỘP ĐEN ) PS/2 105 phím S/P WIN 2000 134 12T
K 7.0 MITSUMI BLACK PS/2 105 phím S/P WIN 2000 134 12T
K 7.0 MITSUMI Tiếng Hoa WHITE PS/2 105 phím S/P WIN 2000 134 12T
K 7.5 MITSUMI Tiếng Hoa BLACK PS/2 105 phím S/P WIN 2000 143 12T
K 7.0 MITSUMI USB USB 105 phím S/P WIN 2000 134 12T
K 9.5 MITSUMI Multimedia PS/2 112 phím S/P WIN 2000 181 12T
K 10.0 MITSUMI Multimedia BLACK PS/2 112 phím S/P WIN 2000 191 12T
(14.5) KEYBOARD SAMSUNG
K 5.5 SAMSUNG ANYZEN AK2200SP PS/2 105 phím Bảo hành trong 1h 105 12T
K 6.6 SAMSUNG Tiếng Hoa PS/2 105 phím S/P WIN 2000 126 12T
K 6.0 SAMSUNG PKB - 720B PS/2 109 phím Bảo hành trong 1h 115 12T
K 8.3 SAMSUNG Tiếng Hàn PS/2 105 phím S/P WIN 2000 159 12T
KEYBOARD & MOUSE SAMSUNG
K 13.3 PS/2 Phím bấm nhẹ nhàng & thoải mái khi sử dụng. Tương thích Window Vista 254 12T
PKC-750B
Cổng USB HUB, 22 Hot Key điều khiển Internet, Multimedia và các phím đặc
K 15.5 SAMSUNG PKB - 7000XB USB 296 12T
biệt Email, My Computer, Calculator, v.v…
(14.6) KEYBOARD LOGITECH
K 6.6 LOGITECH PS/2 105 phím S/P WIN 2000 126 12T
K 9.5 LOGITECH NEW TOUCH USB Thiết bị gõ bàn phím thoải mái & tiện lợi 181 12T
K 18.0 LOGITECH + MOUSE PRO BLACK USB 105 phím S/P WIN 2000 344 12T
K 33.0 LOGITECH + MOUSE EX 100 USB 105 phím S/P WIN 2000 630 12T
(14.7) KEYBOARD DELL
K 10.0 DELL SK8115 Black USB 105 phím 191 12T
(14.8) KEYBOARD UNI
K 5.5 UNI UK120S PS/2 125 phím 105 12T
K 6.0 UNI UK3100 PS/2 125 phím 114 12T
K 10.0 KEYBOARD + MOUSE UNI_UK 3000 Muose USB Keyboard PS/2 190 12T
(14.9) KEYBOARD GIGABYTE
K 13.5 GIGABYTE GK-KM6150 Multimedia USB Multimedia Keyboard + USB Optical Muose 258 12T
K 15.5 GIGABYTE GK-KM6000 Multimedia PS/2 Multimedia Keyboard + USB Laser Muose 296 12T
(14.10) KEYBOARD HUYNHDAI
K 6.0 HUYNHDAI K 100 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 115 12T
K 8.0 HUYNHDAI K 300 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 153 12T
K 9.0 KB + MOUSE HUYNHDAI 6100 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 172 12T
K 8.0 KB + MOUSE HUYNHDAI K201T PS/2 105 phím S/P WIN 2000 153 12T
K 11.0 KB + MOUSE HUYNHDAI 7100 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 210 12T
K 19.0 KB + MOUSE HUYNHDAI 9100 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 363 12T
K 23.0 KB + MOUSE HUYNHDAI 9200 PS/2 105 phím S/P WIN 2000 439 12T
(14.11) KEYBOARD GENIUS
K 5.1 GENIUS KB110 PS/2 _ USB 105 phím S/P WIN 2000 99 12T
K 7.7 GENIUS Slim Star KB220 USB Multimedia, 12 phím nóng, bàn phím dạng mỏng S/P WIN 2000 150 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 45 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

K 8.5 GENIUS Multimedia 21E PS/2 125 phím Bảo hành trong 1h 165 12T
K 8.5 GENIUS Numpad USB bàn phím dành cho MTXT, thuận tiện cho công việc kế toán, chức năng bảo mật 166 12T
KEYBOARD + MOUSE GENIUS
K 10.4 PS/2 105 phím 203 12T
SLIM STAR C100
KEYBOARD + MOUSE GENIUS
K 11.3 PS/2 Keyboard Multi. 12 phím nóng 220 12T
EasyTouch
K 11.3 GENIUS LuxeMate 300 PS/2 125 phím S/P WIN 2000 220 12T
K 14.4 GENIUS Slim Star 310 PS/2 Multimedeia, bàn phím mỏng, 14 phím nóng, "Bàn phím không sợ nước, chống bám bụi" 280 12T
K 17.9 GENIUS Slim Star 335 PS/2 Multimedia, 26 phím nóng: Media control, Internet, game (15 phím, người dùng có thể tự cài chức năng) 350 12T
Dạng mỏng, 36 phím nóng, Multimedia, Web, Email,… , tích hợp 2 jack cắm, micro và headphone, giao tiếp
K 22.6 GENIUS ERGO MEDIA 700 440 12T
USB, kèm đầu chuyển từ USB sang PS/2
Bàn phím chuyên dụng dành cho game, với các phím số và các phím game chuyên dùng. Người sử dụng
K 23.1 GENIUS ERGO MEDIA 500 có thể thiết lập 3 cấu hình game yêu thích cho bàn phím và bấm nút Switch để chuyển đổi giữa các cấu 450 12T
hình này. Giao tiếp cổng USB
K 26.2 GENIUS VOIP KB380 Bàn phím Multi, giao tiếp USB, jack cắm tai nghe và micro. Chức năng máy tính điện tử, SKYPER VOIP, màn hình LCD 510 12T
KEYBOARD + MOUSE GENIUS With Mouse Quang khoảng cách hoạt động 1 mét, Keyboard Multimedia, 16 phím nóng, khoảng cách hoạt
K 26.2 510 12T
Quang Twintouch 720e động 2 mét
K 7.0 KB + MOUSE Colovis MK 700 PS/2 134 12T
KEYBOARD + MOUSE I-PRO IPKM-
K 11.5 PS/2 125 phím 220 12T
5505 PU
K 6.0 ACROX LIFE KEY 6610 / 6600 PS/2 125 phím 115 12T
K 6.0 LENOVO NUMPAP USB Thiết kế mỏng, đẹp, nhỏ gọn 115 12T
K 7.0 MULTIMEDIA USB Thiết kế mỏng, đẹp, nhỏ gọn 134 12T
K 33.0 A4 TECH Multimedia KIPS-800 USB Multimedia Hotkeys, Internet Hotkeys With IP Phone Handset, Volume Control 630 12T
(15) MOUSE ( Chuột ) (Giá đã có VAT)
(15.1) MOUSE MITSUMI
E 4.5 MITSUMI SCROLL PS/2 2 Buttons + Scroll Wheel 86 12T
E 7.0 MITSUMI QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 134 12T
E 6.5 MITSUMI QUANG PS/2 2 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 124 12T
(15.2) MOUSE GENIUS
E 4.0 GENIUS QUANG 120 PS/2 3 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 78 12T
E 4.4 GENIUS QUANG 100 USB 3 Buttons Auto Scroll & Zoom 85 12T
E 5.1 GENIUS QUANG NS 100X USB 3 Buttons Auto Scroll & Zoom 100 12T
E 5.1 GENIUS QUANG NS 110X USB 3 Buttons Auto Scroll & Zoom 100 12T
E 5.1 GENIUS QUANG NS 310X USB 3 Buttons MINI Auto Scroll & Zoom 100 12T
E 5.6 GENIUS SCROLLTOO 310 USB Mini Độ phân giải 1200dpi 110 12T
E 6.6 GENIUS Micro Traveler USB Mini - Dây rút Độ phân giải 1200dpi 129 12T
E 6.6 GENIUS SCROLLTOO 200 USB Mini Độ phân giải 1200dpi 129 12T
E 5.1 GENIUS QUANG 310 USB 3 Buttons Độ phân giải 1000dpi 100 12T
E 6.6 GENIUS QUANG 311 USB 3 Buttons Độ phân giải 1000dpi 129 12T
E 11.4 GENIUS LASER 305 USB 3 Buttons Độ phân giải 1200dpi 222 12T
E 9.5 GENIUS Navigator 320 USB 3 Buttons Độ phân giải 1200dpi 185 12T
E 15.9 GENIUS Quang Traveler 330 USB Thời trang sánh duyên cùng Laptop. Slim 2.1. 1200 dpi. Nút scroll thế hệ mới. 310 12T
E 11.4 GENIUS LASER 315 USB Độ phân giải hiệu chỉnh ở mức độ 800 & 1600dpi. Công nghệ Nano chống bám bụi. 222 12T
E 16.9 GENIUS LASER 325 RUBY USB 3 Buttons Độ phân giải 1200dpi 330 12T
E 26.2 GENIUS Laser Game 365 USB Độ phân giải 1600-1800dpi. Gamepad: 8-way D-pad, 6 action buttons, turbo, Clear, Hỗ trợ Vista 510 12T
E 29.2 GENIUS Wireless Ergo 725 USB không dây, độ phân giải 1000dpi. Scroll 4D. Có hộc chứa đầu nhận tín hiệu. 570 12T
USB Với chức năng đặc biệt gọi điện thoại qua Internet, hỗ trợ Yahoo!. MSN. Skype. Google Talk.
E 29.7 GENIUS QUANG P380 580 12T
ICQ.
USB Chuyên dùng cho game, chất liệu carbon giúp chống trầy & giữ mouse luôn như mới. Công nghệ
E 30.8 GENIUS LASER 335 Gaming 600 12T
Turbo "truyền dữ liệu nhanh". Bí quyết bách chiến bách thắng của các game thủ.
E 32.8 GENIUS Wireless Scrolltoo T 955 USB Scroll too, không dây, độ phân giải 1600dpi. Scroll 8D, khoảng cách hoạt động 10m 640 12T
E 35.9 GENIUS Wireless TRAVELER 915 USB không dây, độ phân giải 1600-1800dpi. Scroll 4D, lật trang, khoảng cách hoạt động 10m 700 12T
E 38.5 GENIUS LASER NAVIGATOR 535 USB Độ phân giải 1600dpi. đèn Laser. 750 12T
USB Wireless, scroll 8D. Air Cursor điều khiển con trỏ không cần điểm tựa. Độ phân giải 1600dpi.
E 44.1 GENIUS Presenter T835 860 12T
Công nghệ 2.4GHZ, lật trang, khoảng cách hoạt động 10m. Chức năng Presenter
E 50.8 GENIUS BLUETOOTH 915 USB Độ phân giải 1600dpi. Giao tiếp Bluetooth. Dụng cụ thuyết trình. Điều chỉnh slide ECS, F5, đèn Laser. 990 12T
(15.3) MOUSE TARGUS
E 30.0 TARGUS AMU46AP QUANG 3 Buttons + Scroll Wheel 573 12T
E 22.0 TARGUS AMU26AP USB Dây rút. Thiết bị dùng cho cả những ai thuận tay phải hoặc trái. 420 12T
E 28.0 TARGUS AMU41AP USB Dây rút tiện lợi khi di chuyển. 532 12T
E 36.0 TARGUS AMP16AP / AMU47AP Presenter with Pointer.Công nghệ không dây 2.4Ghz khoảng cách lên đến 15m. USB cực mỏng, gọn. Không cần driver. 684 12T
E 43.0 TARGUS AMW43AP-10 / AMW30AP Wireless 1200dpi Sử dụng USB RF 2.4. Kết nối nhanh chóng. 817 12T
E 70.0 TARGUS AMB08AP-10 Bluetooth 1200dpi Không cần kết nối USB. Cảm ứng đa chiều. Có nút hỗ trợ bên hông. 1,337 12T
(15.4) MOUSE LOGITECH
E 9.0 LOGITECH QUANG PS/2 / USB 3 Buttons + Scroll Optical 172 12T
E 16.0 LOGITECH Laser V120 USB 3 Buttons + Scroll Optical 304 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 46 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

E 20.0 LOGITECH Wireless M305 / M205 3 Buttons + Scroll Optical 382 12T
(15.5) MOUSE UNI
E 4.5 UNI_UM 3100 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 86 12T
E 8.0 UNI_UM 3300 USB 3 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 153 12T
E 6.0 UNI_UM 120S USB 3 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 115 12T
E 6.0 UNI_UM 3200 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 114 12T
E 14.0 UNI_UM 310W Wireless USB 3 Buttons + Scroll Wheel 267 12T
(15.6) MOUSE PROLINK
E 5.0 PROLINK Optical Mouse (PM0620) USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 12T
E 5.0 PROLINK Optical Mouse (PM0621) USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 12T
E 8.2 PROLINK 5306 PU USB 2 Buttons + Scroll Wheel 157 12T
E 10.0 PROLINK Wireless nano PMO711G USB 2 Buttons + Scroll Wheel 191 12T
E 24.0 PROLINK Wireless nano PML501 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 458 12T
(15.7) MOUSE APACER
E 26.2 APACER M821 WIRELESS USB 3 Buttons + Scroll Wheel 800/1600dpi Xám Đỏ Xanh 500 12T
E 26.2 APACER M811 WIRELESS USB 3 Buttons + Scroll Wheel 800/1600dpi Trắng Sọc Carô 500 12T
(15.8) MOUSE LEXMA
E 5.0 LEXMA QUANG M200 USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 900DPI 96 12T
E 5.0 LEXMA QUANG M200 PS/ 2 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 900DPI 96 12T
E 6.0 LEXMA M258 USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 900DPI 115 12T
E 6.0 LEXMA QUANG M240 USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 900DPI 115 12T
E 7.0 LEXMA QUANG MS2 / M201 USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 900DPI 134 12T
E 7.9 LEXMA QUANG R300 / R301 / R201 USB 3 Buttons + Scroll Wheel Dây rút ẩn trong mouse 151 12T
E 9.0 LEXMA R305 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 900DPI, Dây rút ẩn trong Mouse 75cm 172 12T
E 9.5 LEXMA Laser AM 540 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 181 12T
E 9.5 LEXMA Laser M529 / M528 USB 3 Buttons + Scroll Wheel 181 12T
E 10.0 LEXMA QUANG MVJ / M231 MINI, USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 1600DPI 191 12T
E 10.5 LEXMA Laser M501 USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 1600DPI 201 12T
E 15.0 LEXMA Laser (MTB) USB 2 Buttons + Scroll Wheel 287 12T
E 16.6 LEXMA AR 585 / R 585 USB, laser, 4 Buttons, Scroll wheel, vô khuẩn, Thanh cuộn tích hợp No Ball, Optical, 2000DPI 317 12T
E 17.6 LEXMA Laser M238R WIRELESS phạm vi 8-10m, sử dụng pin AA 900DPI 336 12T
E 19.0 LEXMA M245R wireless USB 3 Buttons + Scroll Wheel 2000DPI phạm vi sử dụng 8-10m 363 12T
E 28.0 LEXMA M535R WIRELESS 3 Buttons + Scroll Wheel Phạm vi sử dụng từ 8-10m 535 12T
LEXMA NaNo Cordless Laser
E 28.0 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 535 12T
AM_550R / AM_580R
(15.9) MOUSE LENOVO
E 5.0 LENOVO QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 12T
E 5.5 LENOVO MEJEK 5016 / 5025 / 3059 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 105 12T
E 6.0 LENOVO MEJEK 3033 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 115 12T
E 9.0 LENOVO M20 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 172 12T
E 12.0 LENOVO QUANG MINI USB 2 Buttons + Scroll Wheel 1000dpi, WIRELESS 229 12T
E 12.0 LENOVO Wireless N10 USB Mouse laser 229 12T
(15.10) MOUSE GIGABYTE
E 5.0 GIGABYTE GK_M6150 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 1600/800dpi 96 12T
E 5.0 GIGABYTE GM_M6150 / GM_M5050 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 1600/800dpi 96 12T
E 6.5 GIGABYTE GM -M7000 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 1600/800dpi 124 12T
E 9.5 GIGABYTE GM -M6580 LASER USB 2 Buttons + Scroll Wheel 1600/800dpi 181 12T
(15.11) MOUSE ACROX
E 7.5 ACROX QUANG MUU PS/2 3 Buttons + Scroll No Ball, Optical 143 12T
E 7.5 ACROX QUANG MUN USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball, Optical, 800DPI 143 12T
E 10.5 ACROX QUANG MTW USB 3 Buttons + Scroll Wheel No Ball 201 12T
(15.12) MOUSE DELL
E 4.0 DELL MINI USB 2 Buttons 76 06T
E 15.0 DELL Laser Mouse USB 6 Buttons + Scroll Wheel 287 12T
E 34.0 DELL Bluetooth Travel USB 5 Buttons Dùng cho Laptop 649 12T
(15.13) MOUSE IBM
E 4.0 IBM MINI USB 2 Buttons 76 06T
E 5.0 IBM QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 06T
E 5.0 IBM 902 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 06T
E 5.5 IBM 903 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 105 06T
(15.14) MOUSE SONY
E 4.0 SONY MINI USB 2 Buttons 76 06T
E 5.0 SONY S_402 USB 2 Buttons 96 06T
E 6.0 SONY S_108 / SO_909 USB 2 Buttons 115 06T

www.hoanlongcomputer.com Trang 47 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

E 6.2 SONY UMS 20 USB 2 Buttons 118 06T


(15.15) MOUSE HP
E 30.0 HP BLUETOOTH LASER USB 2 Buttons + Scroll Wheel 573 06T
E 4.0 HP Quang USB 2 Buttons + Scroll Wheel 76 06T
E 4.0 HP MINI USB 2 Buttons 76 06T
E 5.0 HP M 427B USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 06T
(15.16) MOUSE I_PRO IPMO
E 4.0 I_PRO IPMO 69 2 Buttons USB 76 06T
E 5.5 I_PRO IPMO 66U, 68U, 68P, 66P, 68UR 2 Buttons USB 105 06T
(15.17) MOUSE
E 3.5 ASUS QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 67 12T
E 4.1 ASUS COMPAD USB 2 Buttons + Scroll Wheel 78 12T
E 4.5 TOSHIBA USB 2 Buttons + Scroll Wheel 86 06T
E 5.0 BENQ N300 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 06T
E 5.0 NORTEK Laser EGOS 8 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 12T
E 5.0 KING- MASTER 3059 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 12T
E 5.0 PHILIPS QUANG USB 3 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 800 dpi 96 12T
E 5.0 RPC QUANG PS/2 3 Buttons + Scroll Wheel Auto Scroll & Zoom 96 12T
E 5.0 MEJEC 5016 / 5025 / 5026 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 12T
E 6.0 MOUSE FM 1032 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 115 12T
E 6.0 ACER A_815 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 115 06T
E 5.0 HUYNDAI MS 157 / MS 262 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 96 06T
E 6.0 SOMIC S210 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 115 06T
E 15.0 SOMIC M270 (không dây) USB 2 Buttons + Scroll Wheel không dây 287 06T
E 12.0 COLORVIS G5 (không dây) USB 2 Buttons + Scroll Wheel không dây 229 06T
E 7.0 COLORVIS K630 / K610 USB 2 Buttons + Scroll Wheel 134 12T
E 20.0 INTEL Wireless USB 2 Buttons + Scroll Wheel 382 06T
E 21.5 SAMSUNG 4700 QUANG USB 2 Buttons + Scroll Wheel 1000dpi, WIRELESS 411 12T
(16) WEBCAM (Giá đã có VAT). Giảm 50% cho webcam philip SPC 500 NC
W 7.0 COLOVIS 2005 640 x 480 USB 133 06T
W 7.0 COLOVIS 1010A2 / 1001 / 1010 / 1011 640 x 480 USB Bảo hành trong 1h 133 06T
W 8.0 COLOVIS ND2 640 x 480 USB for Notebook 153 06T
W 8.0 SUNIX WE-003 / WE-008 640 x 480 USB 152 06T
W 10.0 DIBOOM 9001 640 x 480 USB 190 06T
W 10.0 HYUNDAI CJC_V350 640 x 480 USB 191 06T
PHILIPS SPC 500 NC
W 19.0 640 x 480 USB độ nét cao, xoay chuyển dễ 361 06T
Giảm 50%
W 15.0 CREATIVE Cam Chat 640 x 480 USB PC & Notebook 285 06T
W 26.0 CREATIVE Live! Cam Notebook 640 x 480 USB PC & Notebook 494 06T
W 26.0 CREATIVE Live! Cam Chat IM 640 x 480 USB Tiêu điểm tự động 494 06T
W 63.0 CREATIVE Live! Cam Video IM Pro 800 x 600 USB 1,197 06T
W 39.0 CREATIVE Live! Cam Video IM 800 x 600 USB 741 06T
W 38.5 CREATIVE Live Cam Notebook Pro 800 x 600 USB micro 732 06T
W 79.5 CREATIVE Live Cam Notebook Ultra 1600 x 1200 USB micro 1,511 06T
W 135.0 CREATIVE Live Cam Optia AF 1600 x 1200 USB 2,565 06T
W 8.0 KNIGMAXTER 1001 640 x 480 USB 2.1 Megapixel không cần dùng đĩa diver 153 06T
W 9.0 KNIGMAXTER V7 / 209 640 x 480 USB 2.1 Megapixel không cần dùng đĩa diver 171 06T
W 9.0 KNIGMAXTER V8 640 x 480 USB đèn hồng ngoại for PC 171 06T
W 9.8 KNIGMAXTER VIO 640 x 480 USB đèn hồng ngoại for PC Micro 186 06T
W 10.5 KNIGMAXTER V6 640 x 480 USB đèn hồng ngoại for PC 200 06T
W 17.0 KNIGMAXTER V13 640 x 480 USB 2.1 Megapixel không cần dùng đĩa diver 323 06T
W 10.0 DIBOOM 988 640 x 480 USB Hồng Ngoại 190 06T
W 15.0 LOGITECH 99 640 x 480 USB For PC, Notebook 285 06T
W 17.5 LOGITECH C120 640 x 480 USB For PC, Notebook 333 06T
W 26.5 LOGITECH C200 1.3Mp USB For PC, Notebook 504 06T
W 36.5 LOGITECH C250 1.3Mp USB For PC, Notebook 694 06T
W 53.5 LOGITECH C500 5Mp USB For PC, Notebook 1,017 06T
W 63.5 LOGITECH C600 8Mp USB For PC, Notebook 1,207 06T
W 30.0 LEXMA LC500 640 x 480 USB For PC, Notebook 570 06T
W 32.0 LEXMA LC700 640 x 480 USB For PC, Notebook 608 06T
W 13.0 GENIUS 110 640 x 480 USB For PC, Notebook, Xoay ngang 360* 247 06T
W 14.5 GENIUS I-LOOK 300 640 x 480 USB For PC, Notebook, Xoay ngang 360* 276 06T
W 14.5 GENIUS I-SLIM 300 640 x 480 USB For PC, Notebook, Xoay ngang 360* 276 06T
W 18.0 GENIUS EYE 312 640 x 480 USB For PC, Notebook, Xoay ngang 360*, MICRO 342 06T
W 25.0 GENIUS I-SLIM 310 640 x 480 USB For PC, Notebook 475 06T
W 26.0 GENIUS I-SLIM 330 640 x 480 USB For PC, Notebook 494 06T
W 34.5 GENIUS eFace 1325R 1280 x 1024 (1.3 MP) USB 656 06T
W 35.0 GENIUS SLIM 1320 1280 x 1024 USB 1.3M MICRO 665 06T

www.hoanlongcomputer.com Trang 48 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

W 42.5 GENIUS SLIM 1322AF 1280 x 1024 USB for Pc, Notebook, 1.3M, tự động điều chỉnh tiêu cự ảnh, micro 808 06T
W 49.0 GENIUS SLIM 2000AF 1600 x 1200 USB For PC, Notebook, tự động điều chỉnh tiêu cự ảnh, micro 931 06T
(17) CARD TV MOVIE & CARD CHUYỂN TÍN HIỆU & BẢNG VẼ (Giá đã có VAT)
BỘ CHUYỂN HỆ NHỎ
V 15.0 Xem TV (dùng cho CRT). Không cần PC 287 06T
(TV BOX GADMEI EXT SM318 / 3820)
BỘ CHUYỂN HỆ LỚN
V 19.5 Xem TV, truyền hình cáp (dùng cho LCD & CRT). With REMOTE 372 06T
(TV BOX GADMEI EXT 5821E / 678)
V 23.0 TV BOX GADMEI EXT 380 Xem TV, truyền hình cáp (dùng cho LCD & CRT). With REMOTE (sử dụng qua cổng USB) 439 06T
V 23.0 TV USB 330 Xem TV (dùng cho CRT) sử dụng qua cổng USB 439 06T
V 25.0 PC TO TV 7001 478 06T
Thiết bị xem phim HD chuẩn 1080P, nghe nhạc, chức năng xem hình và tự tạo slide show kèm nhạc nền.
V 153.8 WESTERN TV-HD Media Player Giao tiếp HDMI, Optical, Composite AV, 2 cổng USB, Remote Control. Hỗ trợ phụ đề SRT (UTF-8), SUB, 3,000 12T
IDX, SMI. Thiết kế sang trọng, giao tiếp đơn giản
V 46.0 Genius G-PEN 4500 Bảng vẽ, viết và mouse không dây, giao tiếp USB, kích thước 4" x 5.5" 879 12T
V 40.0 Genius G-PEN 560 Bảng vẽ, viết và mouse không dây, giao tiếp USB, kích thước 4.5" x 6" 764 12T

(18-1) DVD ROM ( Đầu đọc đĩa DVD ) (Giá đã có VAT) - HÀNG CHÍNH HÃNG
D 16.5 SAMSUNG 16X Speed CD 48 DVD 16X IDE / SATA 315 12T
D 15.9 LG 16X Speed CD 48 DVD 16X SATA 310 12T
D 14.5 LITE-ON 18X Speed CD 48 DVD 18X IDE 277 12T
D 14.5 LITE-ON 18X Speed CD 48 DVD 18X SATA 277 12T
D 15.0 HP RM455 18X Speed CD 48 DVD 18X IDE / SATA 287 12T
D 15.0 HP RM465 18X Speed CD 48 DVD 18X SATA 287 12T
D 20 ASUS 18x A4 (BOX) Speed CD 48 DVD 18X IDE 382 12T
D 21 ASUS 18x E818A6T (BOX) Speed CD 48 DVD 18X SATA 401 12T
D 20.5 PIONEER 18X - 230D / 130D Speed CD 40 DVD 18X SATA PATA 392 12T
(18-2) CD REWRITE ( Đầu ghi đĩa CD ) (Giá đã có VAT) - HÀNG CHÍNH HÃNG
D 20.7 LG DVD 16/ 52-32-52 R52 W52 RW32 DVD 16X IDE (BLACK) 395 12T
(18-3) DVD REWRITE ( Đầu ghi đĩa DVD ) (Giá đã có VAT) - HÀNG CHÍNH HÃNG
(18-3.1) DVD REWRITE PIONEER
D 28.0 PIONEER 117 DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32 535 12T
D 31.0 PIONEER A18LBK - ATA DVD (±R) 22x, DVD (±R DL) 12x, (DVD ± RW) 8x, DVD RAM 12x, CD- R40x, CD- RW- 32x 592 12T
D 31.0 PIONEER S18LBK - SATA DVD (±R) 22x, DVD (±R DL) 12x, (DVD ± RW) 8x, DVD RAM 12x, CD- R40x, CD- RW- 32x 592 12T
D 32.0 PIONEER S17 FXV DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32 611 12T
D 73.0 PIONEER X162 EXTERNAL DVD (±R) 22x, DVD (±R DL) 12x, (DVD ± RW) 8x, DVD RAM 12x, CD- R40x, CD- RW- 32x 1,394 12T
(18-3.2) DVD REWRITE LITE-ON
D 23.0 LITE-ON iHAP 322 DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, SATA, s/p DVD Ram 12X, LightScrible 439 12T
D 23.0 LITE-ON iHAS 324_32A / 08A DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, SATA, s/p DVD Ram 12X, LightScrible 449 12T
D 23.0 LITE-ON iHAS 424_32A / 08A DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, SATA, s/p DVD Ram 12X, LightScrible 439 12T
(18-3.3) DVD REWRITE HP
D 26.0 HP - 1260 i (màu đen) DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, IDE, s/p DVD Ram 12X 497 12T
D 27.0 HP - 1270 i (màu đen) DVD R20 W20 RW12, CD R480 W40 RW32, SATA , s/p DVD Ram 12X, LightScrible 516 12T
(18-3.4) DVD REWRITE ASUS
ASUS SDRW 08D1S-U Black Slim DRW EXTERNAL CRW W24x/ R24x/ RW16x. Reading DVD{( ±R)/ (DL)} 8x/ Writing DVD(±R) 8x--DVD(±DL)
D 73.5 1,404 12T
(notebook) 6x/ RW {(DVD±R)/(DL)} 8x - Sp DVD RAM 5x (Read/ Write)
D 30.0 ASUS 22B2S DVD R22 W22 RW8, VCD R48 W48 RW32 ( IDE) 573 12T
D 30.5 ASUS 22B2ST DVD R22 W22 RW8, VCD R48 W48 RW32 ( SATA) 583 12T
D 32.5 ASUS 24B1ST DVD R24 W24 RW8, CD R480 W48 RW32, s/p DVD Ram 12X . BLACK& WHITE (SATA) 621 12T
(18-3.5) DVD REWRITE SAMSUNG
D 29.0 SAMSUNG SH - S222 DVD R20 W20 RW8, CD R 52 W 52 RW 32 IDE, Bảo hành trong 1h 554 12T
D 30.0 SAMSUNG SH - S223 DVD R20 W20 RW8, CD R 52 W 52 RW 32, SATA , Bảo hành trong 1h 573 12T
D 85.0 SAMSUNG SE- T048 EXTERNAL DVD RAM5X W8X RW 8X / 6X DL 6X VCD 24X CDRW 24X Buffer: 2Mb Kiểu dáng đĩa nuốt 1,624 12T
(18-3.6) DVD REWRITE LG
D 25.0 LG GH22NS DVD R16 W22 RW8, CD R48 W48 RW32 s/p DVD Ram. SATA. Bảo mật 478 12T
D 25.0 LG GH22NP DVD R16 W22 RW8, CD R48 W48 RW32 s/p DVD Ram. IDE. Bảo mật 478 12T
D 47.2 LG GE20NU DVD R16 W20 RW8, CD R48 W48 RW32 s/p DVD Ram. USB - External 902 12T
D 68.2 LG GP 08 NU - SLIM Portable DVD R8 W8 RW8, CD R24 W24 RW24 s/p DVD Ram. External USB 2.0. Bảo mật 1,303 12T
D 76.5 LG GP 08 LU - SLIM Portable DVD R8 W8 RW8, CD R24 W24 RW24 s/p DVD Ram. Light Scribe External USB 2.0. Bảo mật 1,461 12T
D 83.5 MSI X_DRIVE VCD R24 / W24 / RW24. DVD R8 / W8 / RW6. SLIM - EXTERNAL USB 2.0 1,595 12T
(19) SOUND CARD (Card âm thanh) (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG
O 7.0 XWAVE 5100 3D, 1 OUT 1 IN 1 Micro 1 Gamemidi Bảo hành trong 1h 133 12T
O 20.0 CREATIVE 5.1 VX Live, 3D, 2 out 1 IN 1 Micro 1 Digital Out Hỗ trợ Vista 380 12T
O 29.0 CREATIVE SB PLAY 5.1 USB for Notebook - PC, 90DB SNR,CMSS, Microphone, Headphone out.., Hỗ trợ Vista 551 12T
O 34.0 CREATIVE AUDIGY VALUE 7.1 Live, 7.1, 24 Bit dercorder, CMSS - 3D 646 12T
O 62.0 CREATIVE SB XFI GO 2.1,USB for Notebook - PC, 24 Bit dercorder & recorder, CMSS - 3D, Crystallizer 1,178 12T
O 70.0 ASUS XONAR U1 3D, 1 OUT 1 IN 1 Micro 1,337 12T
O 85.0 CREATIVE X-FI Extreme Audio 7.1, 24 Bit dercorder & recorder,CMSS - 3D Crystallize, Extreme Audio 1,624 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 49 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

O 119.0 CREATIVE SB X-FI 2.1, NotebookWireless , 24 Bit ,x-fi , EAX advanced HD 2,273 12T
O 119.0 CREATIVE SB X-FI Titanium 7.1, 24 Bit dercorder & recorder, CMSS - 3D Crystallizer, PCI Express 2,273 12T
(20) SPEAKER ( Loa ) (Giá đã có VAT)
(20.1) Speaker GENIUS
S 6.5 GENIUS SP / S 110 2.0 02 Speakers System, Bass, Treble 124 12T
S 18.5 GENIUS SP i200 Công suất thực 20W 353 12T
(20.2) Speaker NICOLE
S 14.0 NICOLE SD 525 Volume Control 380W 267 06T
(20.3) Speaker MICROTEK
S 27.0 MICROTEK MT - 528 4.1 3D Bass Treble 30W RMS MÀU GỖ 516 12T
S 41.0 MICROTEK MT - 888 4.1 3D Bass Treble 80W RMS MÀU BẠC 783 12T
(20.4) Speaker DELL
S 15.0 DELL CD329 Công suất thực 12W, sử dụng cho Notebook 287 12T
S 15.0 DELL AX210 Công suất thực 12W, sử dụng cho Notebook 287 12T
S 48.0 DELL A525 2.1 Công suất thực 30W Tặng EarPhone SonicGear EPS110 (Từ 01/11 đến 30/11/2009) 917 12T
(20.5) Speaker LOGITECH
S 9.5 LOGITECH S-100 Công suất thực 5W, Volume control, jack cắm tai nghe 181 12T
S 12.0 LOGITECH R-5 Công suất thực 6W, Volume control, jack cắm tai nghe 229 12T
S 23.0 LOGITECH R-20 2.1 / 25W. Sử dụng công nghệ FDD2, giúp khử tạp âm & cho âm thanh nhất quán 439 12T
S 36.0 LOGITECH X210 2.1 / 25W. Sử dụng công nghệ FDD2, giúp khử tạp âm & cho âm thanh nhất quán 688 12T
(20.6) Speaker SOUNDMAX
S 7.1 SOUNDMAX A120 3D, Volume Control, 2 Speakers, 6W RMS. 138 12T
S 8.9 SOUNDMAX A140 / A150 3D, Volume Control, 2 Speakers, 10W RMS. 174 12T
S 15.4 SOUNDMAX V-6 2.0 3D, Volume Control, 2 Speakers, 6W RMS, SD Card, Combo Power (USB and PIN AAA) NEW 300 12T
S 18.7 SOUNDMAX A 820 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS 365 12T
S 18.7 SOUNDMAX A 850 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS 365 12T
S 18.7 SOUNDMAX A910 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS 365 12T
S 19.3 SOUNDMAX A 840 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS 377 12T
S 20.2 SOUNDMAX A 890 / A 880 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS 394 12T
S 21.9 SOUNDMAX A 830 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 30W RMS 427 12T
S 23.5 SOUNDMAX A 870 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 35W RMS 458 12T
S 24.4 SOUNDMAX V-5 2.0 Loa Mobile và Voice IP, có cổng USB ngõ ra phone 475 12T
S 24.4 SOUNDMAX A 860 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 35W RMS 475 12T
S 29.8 SOUNDMAX A 2210 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 50W RMS 582 12T
S 30.3 SOUNDMAX A 2114 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 591 12T
S 31.0 SOUNDMAX A 2112 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 604 12T
S 35.1 SOUNDMAX A 4000 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker With Hifi 60W RMS 685 12T
S 36.9 SOUNDMAX A 2727 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 720 12T
S 36.5 SOUNDMAX A 2220 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS 712 12T
S 34.6 SOUNDMAX A 5000 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker With Hifi 90W RMS 675 12T
S 36.8 SOUNDMAX A 2100 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS, Karaoke 717 12T
S 36.8 SOUNDMAX A 2300 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS Karaoke 717 12T
S 38.2 SOUNDMAX A 2700 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS Karaoke 744 12T
With Hifi 90W RMS,
S 40.9 SOUNDMAX A 8800 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 797 12T
Karaoke
S 42.2 SOUNDMAX B10 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 70W RMS, 822 12T
S 54.9 SOUNDMAX B60 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 105W RMS, 1,070 12T
S 61.1 SOUNDMAX B30 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 105W RMS, 1,192 12T
S 63.3 SOUNDMAX B40 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 115W RMS, 1,234 12T
S 65.6 SOUNDMAX B50 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 125W RMS, 1,279 12T
S 155.4 SOUNDMAX B91 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 225W RMS 3,030 12T
SOUNDMAX INTELLIGENT 5.1 225W RMS, Karaoke
S 241.8 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 4,716 12T
HI -END SPEKERS Optical & Coaxial in puts
(20.7) Speaker CREATIVE
S 11.0 CREATIVE SBS A 245 2.0 Volume Control 210 12T
S 9.0 CREATIVE SBS A 35 2.0 Volume Control 172 12T
S 24.0 CREATIVE SBS A 200 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 458 12T
S 34.0 CREATIVE SBS A 300 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 649 12T
S 52.0 CREATIVE Inspire T3130 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 993 12T
S 59.0 CREATIVE Inspire M2600 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 1,127 12T
S 63.0 CREATIVE Inspire T3100 2.1 Bass control sub 17W , 80dB 4 Speake dual driver( with tweeeter) 1,203 12T
S 59.0 CREATIVE Inspire M4500 4.1 Bass control sub 17W , 80dB 4 Speake 1,127 12T
S 65.0 CREATIVE T10 2.1 16 Watts.Công nghệ BasXport.Không cần Sub riêng mà tiếng Bass vẫn mạnh mẽ.Built-in headphone& AUX In 1,242 12T
S 77.0 CREATIVE SBS A 500 5.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 1,471 12T
S 90.0 CREATIVE T3200 2.0 29 Watts. Núm điều khiển treble, bass, power/volume. Jack cắm tai nghe. 1,719 12T
S 93.0 CREATIVE Inspire M 5300 5.1 Bass control, external flared sud sub 17W , 80dB 5 Speake 1,776 12T
S 100.0 CREATIVE Inspire T6100 5.1 Bass control sub 26W ,18W Center 5 Speake Công nghệ CMSS upmix 1,910 12T
S 130.0 CREATIVE Inspire T6200 5.1 70 Watts. Công nghệ CMSS Upmix núm điều khiển treble, bass, power/volume. Jack cắm tai nghe 2,483 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 50 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
14 Watts. Công nghệ BasXport. Teewter hình côn, bằng vải, hai lõi. Núm điều khiển treble, bass,
S 137.0 CREATIVE T20 2.0 2,617 12T
power/volum. Jack cắm tai nghe. AUX in. Hổ trợ jack RCA
16 Watts. Công nghệ BasXport. Teewter hình côn, bằng vải, hai lõi. Núm điều khiển treble, bass,
S 198.0 CREATIVE T40 2.0 3,782 12T
power/volum. Jack cắm tai nghe. AUX in. Hổ trợ jack RCA
15 Watts. Công nghệ SLAM, công nghệ Eco-friendly low standby power. Núm điều khiển bật tắt volum, lỗ
S 253.0 CREATIVE T3 2.1 4,832 12T
cắm tai nghe. Điều chỉnh bass riêng.
(20.8) Speaker MICROLAB
S 10.0 MICROLAB B55 2.0 Volume Control 2 Speaker 2W RMS 191 12T
S 20.0 MICROLAB M-109 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 17W RMS 382 12T
S 22.0 MICROLAB M-119 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 17W RMS 420 12T
S 23.0 MICROLAB M-113 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 20W RMS 439 12T
S 25.0 MICROLAB M-590 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 20W RMS 478 12T
S 26.0 MICROLAB M-223 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 17W RMS 497 12T
S 36.0 MICROLAB M-223 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 32W RMS 688 12T
S 26.5 MICROLAB M-111 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 17W RMS 506 12T
S 27.0 MICROLAB M-339 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 29W RMS 516 12T
S 28.0 MICROLAB M-280 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 44W RMS 535 12T
S 31.5 MICROLAB M-310 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS 602 12T
S 33.5 MICROLAB M-290 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS 640 12T
S 35.0 MICROLAB M-590 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 25W RMS 669 12T
S 39.0 MICROLAB M-600 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS 745 12T
S 39.0 MICROLAB M-800 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS 745 12T
S 39.0 MICROLAB M-339 II 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 32W RMS 745 12T
S 40.0 MICROLAB M-400 II 4.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 32W RMS 764 12T
S 40.0 MICROLAB M-900 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS 764 12T
S 44.0 MICROLAB MD_129 2.0 3D Bass Treble 2 Speaker 8W RMS 840 12T
S 48.0 MICROLAB M-880 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 59W RMS 917 12T
S 51.5 MICROLAB FC-330 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS 984 12T
S 54.0 MICROLAB FC-360 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS 1,031 12T
S 56.5 MICROLAB FC-362 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS 1,079 12T
S 63.0 MICROLAB FC-530 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS 1,203 12T
S 67.0 MICROLAB FC-361 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 54W RMS 1,280 12T
(20.9) Speaker SOUND DELUXE
S 7.0 SOUND DELUXE-SD 202 2.0 3D Bass Treble 2 Speaker 10W RMS 133 12T
S 14.0 SOUND DELUXE-SD 203 2.0 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 10W RMS 266 12T
S 14.0 SOUND DELUXE-SD 205 2.0 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 10W RMS 266 12T
S 18.0 SOUND DELUXE-SD 510 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 20W RMS 342 12T
S 18.5 SOUND DELUXE-SD 550 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 25W RMS 352 12T
S 20.0 SOUND DELUXE-SD 551 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 25W RMS 380 12T
S 25.5 SOUND DELUXE-SD 552 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 25W RMS 485 12T
S 21.0 SOUND DELUXE-SD 520 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 25W RMS 399 12T
S 26.0 SOUND DELUXE-SD 528 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 30W RMS 494 12T
S 27.0 SOUND DELUXE-SD 280 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS 513 12T
S 26.0 SOUND DELUXE-SD 880 2.1 3D Bass Treble 30W RMS 494 12T
S 31.0 SOUND DELUXE-SD 580 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 45W RMS 589 12T
S 32.5 SOUND DELUXE-SD 380 4.1 3D Bass Treble 40W RMS 618 12T
S 34.0 SOUND DELUXE-SD 528 4.1 3D Bass Treble 40W RMS 646 12T
S 33.0 SOUND DELUXE-SD 280 4.1 3D Bass Treble 40W RMS 627 12T
S 36.0 SOUND DELUXE-SD 850 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker ECHO, MIC 684 12T
S 37.0 SOUND DELUXE-SD 790 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 50W RMS 703 12T
S 37.5 SOUND DELUXE-SD 890 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker ECHO, MIC 713 12T
S 37.5 SOUND DELUXE-SD 820 2.1 3D Bass Treble 50W RMS 713 12T
S 37.5 SOUND DELUXE-SD 760 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 713 12T
S 38.5 SOUND DELUXE-SD 830 2.1 3D Bass Treble 50W RMS 732 12T
S 38.5 SOUND DELUXE-SD 770 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 50W RMS 732 12T
S 38.5 SOUND DELUXE-SD 780 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 50W RMS 732 12T
S 39.0 SOUND DELUXE-SD 750 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 741 12T
S 37.5 SOUND DELUXE-SD 810 2.1 3D Bass Treble 50W RMS 713 12T
S 38.0 SOUND DELUXE-SD 980 2.1 3D Bass Treble 50W RMS 722 12T
S 39.0 SOUND DELUXE-SD 720 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 50W RMS 741 12T
S 41.0 SOUND DELUXE-SD 710 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 50W RMS 779 12T
S 44.0 SOUND DELUXE-SD 730 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker ECHO, MIC 836 12T
S 45.5 SOUND DELUXE-SD 860 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker ECHO, MIC 865 12T
S 46.0 SOUND DELUXE-SD 821 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker ECHO, MIC 874 12T
(20.10) Speaker HUYNDAI
S 30.8 HUYNDAI V3256A 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 600 12T
S 35.9 HUYNDAI V3252A 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 700 12T
S 35.9 HUYNDAI V3253A 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 700 12T
S 35.9 HUYNDAI V3258A 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 700 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 51 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

S 35.9 HUYNDAI V3259A 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 700 12T
S 36.9 HUYNDAI V3251A 2.1 3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 720 12T
(20.11) Speaker Alteclansing
S 26.0 Alteclansing M - 1350 3D Bass Treble HiFi 10W RMS 473 12T
S 40.0 Alteclansing BXR-1121 3D Bass Treble HiFi 40W RMS 764 12T
S 49.0 Alteclansing VS-1520 3D Bass Treble HiFi 6W RMS 936 12T
S 50.0 Alteclansing VS-2420 3D Bass Treble HiFi 8W RMS 955 12T
S 76.0 Alteclansing VS-2421 3D Bass Treble HiFi 31W RMS 1,452 12T
S 80.0 Alteclansing VS-4121 3D Bass Treble HiFi 31W RMS 1,528 12T
S 129.0 Alteclansing VS-4221 3D Bass Treble HiFi Remote 31W RMS 2,464 12T
S 155.0 Alteclansing MX-5021 3D Bass Treble HiFi Remote 90W RMS 2,961 12T
(20.12) Speaker Edifier
S 24.4 Edifier M-1350 3D Bass Treble 10W RMS 475 12T
S 35.6 Edifier M-1335 3D Bass Treble 28W RMS 695 12T
S 44.1 Edifier M-1335 FM 3D Bass Treble 28W RMS, FM 860 12T
(21) FAX / MODEM (Giá đã có VAT)
W 9.5 D-LINK - INT 56K V92 Internal Chip Conexant 181 12T
W 26.0 D-LINK - DU-562M EXT 56K V92 Extanal Chip D-Link USB 497 12T
(22) MODEM ADSL & MODEM ADSL WIRELESS (Giá đã có VAT)

W 20.9 EDIMAX EW-7711 UTN Wireless USB Adapter N, 1 USB 1.0/ 2.0, Data rate 11a/ b/ g/ n up to 300Mbps 407 36T
W 64.1 EDIMAX EW-7416 APN Modem ADSL Wireless-N 300Mbps 1 RJ45 1,250 24T
W 55.4 EDIMAX BR-6226 N Modem ADSL Wireless-N 150Mbps 4 RJ45 1,080 24T
W 39.5 EDIMAX BR-6204 WG Modem ADSL Wireless-B/ G54Mbps 4 RJ45 770 24T
W 38.0 LINKPRO Modem ADSL 4 RJ45 726 12T
W 29.0 JUSTEC JDR _ 840 V2 Modem ADSL+2 ROUTER 4 RJ45 1 USB 554 24T
W 33.0 MICRONET- SP3364F Modem ADSL+2 4 RJ45 1 USB 630 24T
W 24.5 D-LINK 526B / 522T Modem ADSL+2 ROUTER 10/100Mbps 1 RJ45 1 USB 477 24T
W 32.7 D-LINK 2542B Modem ADSL+2 ROUTER 10/100Mbps 4 RJ45 637 24T
W 56.9 D-LINK DSL- G2640T Modem ADSL+2 Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45 1,109 24T
W 100.9 D-LINK DSL- G804V Modem ADSL+2 Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45 vpn Sever 1,967 24T
W 113.8 D-LINK DSL- 2740B Modem ADSL+2 Wireless-N 300Mbps 4 RJ45 2,220 24T
W 23.0 PLANET ADE 3410 Modem ADSL 1 RJ45 439 12T
W 33.5 PLANET ADE 4400 Modem ADSL 4 RJ45 640 12T
W 55.0 PLANET ADE 4401 Modem ADSL Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45 1,051 12T
W 62.0 LINKSYS AG 241 Modem ADSL 4 RJ45 1,184 12T
W 71.0 LINKSYS WIRELESS WAG54G2 Modem ADSL 802.11 Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45 1,356 12T
W 129.0 LINKSYS WIRELESS WAG160N Modem ADSL 802.11 Wireless-N 300Mbps 4 RJ45 2,464 12T
W 189.0 LINKSYS RV042 Cân bằng tải 2 đường ADSL 3,610 12T
W 46.0 3 COM 101U- 75 Router ADSL 802.11G Wireless-G 54 Mbps 4 RJ45 879 12T
W 134.0 3 COM 300A- 73 Router ADSL 802.11N Wireless-G 300 Mbps 4 RJ45 VPN 2,559 12T
W 11.5 DRAYTEK - EXT USB 220 12T
W 40.0 DRAYTEK - 110 1 PORT Modem ADSL 1 RJ45 764 12T
W 83.0 DRAYTEK - V2700 4 PORT Modem ADSL Tặng túi 1 RJ45 1,585 12T
W 98.0 DRAYTEK - V2700G 4 PORT Modem ADSL Tặng túi Wireless-N 4 RJ45 1,872 12T
W 107.0 DRAYTEK - V2700V 4 PORT Modem ADSL Tặng túi VPN Server + Voip + DNS 4 RJ45 2,044 12T
W 183.0 DRAYTEK - V2820 Router ADSL Tặng túi Load balance,2 in 1,DDNS,VPNServer,sp c.quang 3,495 12T
W 209.0 DRAYTEK - V2820 N Modem ADSL Tặng túi Load balance,3 in 1,DDNS,VPNServer,sp c.quang chuẩn N 3,992 12T
W 140.0 DRAYTEK - V2910 (Gộp 2 line ADSL) Router Tặng túi Load balance ,sp c.quang RJ45 2,674 12T
DRAYTEK - V2910G (Gộp 2 line
W 158.0 Router ADSL Wireless Load balance ,sp c.quang RJ45 3,018 12T
ADSL) Tặng túi
W 170.0 DRAYTEK - V2910VG 2 Wan + 4 Lan Tặng túi VPNServer,Voip,Firewall,load balance,wireless,sp c.quang 3,247 12T
W 374.0 DRAYTEK - V2950 (Gộp 2 line ADSL) 2 Wan load balancing Tặng túi VPN loadbalaning Tăng gấp đôi băng thông 7,143 12T
DRAYTEK - V3300B+ (Gộp 3 line
W 270.0 Router Tặng túi 4 RJ45,Load balance 5,157 12T
ADSL)
ROUTER ADSL 2+ PROLINK
W 30.0 Modem ADSL ROUTER 1 RJ45 573 24T
HURRICANE H9200 AV
ROUTER ADSL 2+ PROLINK
W 40.0 Modem ADSL ROUTER 4 RJ45 764 24T
HURRICANE H9200 PU
W 23.0 ROUTER ADSL 2+ UNI UAR1 Modem ADSL 1 RJ45 439 24T
W 26.0 ROUTER ADSL 2+ UNI UAR4 Modem ADSL 4 RJ45 497 24T
W 51.0 WIRELESS ROUTER UNI UWAR54 Wireless-G 4 RJ45 974 24T
W 39.0 WIRELESS ROUTER UNI UWR54 Wireless-G 1 RJ45 745 24T
W 1.5 BỘ LỌC Filter (ADSL & ĐT) vào 1 Line ra 2 Line Điện thoại và ADSL 29
(23) WIRELESS (THIẾT BỊ PHÁT SÓNG) (Giá đã có VAT)

(23.1) WIRELESS LINKSYS


W 31.5 LINKSYS WUSB 54GC Card mạng 802.11 Wireless-G 54 Mbps USB 602 12T
W 31.5 LINKSYS WMP 54G Card mạng 802.11 Wireless-G 54 Mbps PCI 602 12T
W 33.0 LINKSYS NET GEAR 54M Card mạng 802.11 Wireless-G 54 Mbps USB 630 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 52 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

W 50.0 LINKSYS WRH 54G 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 955 12T
W 51.5 LINKSYS WRT 54G2 802.11 Wireless-G 54Mbps 4 RJ45 984 12T
W 65.0 LINKSYS WAP 54G 802.11 Wireless-G 108Mbps 1 RJ45 1,242 12T
W 72.0 LINKSYS WRT 110 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 1,375 12T
W 97.0 LINKSYS WRT 160N 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 1,853 12T
W 106.0 LINKSYS WRT 310N 802.11 Wireless-N 300Mbps 4 RJ45 2,025 12T
W 115.0 LINKSYS WRT 320N 802.11 Wireless-N 300Mbps 4 RJ45 2,197 12T
(23.2) WIRELESS UNI
W 21.0 UNI UWD 54 Card mạng 802.11 Wireless-G 54 Mbps USB 401 24T
W 21.0 UNI UWP 54 Wireless- G Card mạng 802.11 Wireless-G 54 Mbps PCI 401 24T
(23.3) WIRELESS INFOSMART
W 17.2 INFOSMART INWP 18GN Card mạng 802.11 Wireless-G 54 Mbps PCI 329 24T
W 19.2 INFOSMART INW USB 28GN / GC Card mạng 802.11 Wireless-G 54 Mbps USB 367 24T
W 23.5 INFOSMART INWA 18GA Card mạng 802.11 Wireless-G 108Mbps PCMCIA 449 24T
W 32.4 INFOSMART INLUSB882 Card mạng 802.11 Wireless-N 300Mbps USB 619 24T
W 37.0 INFOSMART INWR 48GN 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 707 24T
(23.4) WIRELESS D-LINK
W 22.4 D-LINK DWA-110 Card mạng 802.11 Wireless-G 54 Mbps USB 437 36T
W 22.4 D-LINK DWL_G510 (DWA 510) Card mạng 802.11 Wireless-G 54 Mbps PCI 437 36T
W 24.7 D-LINK DWA-125 Card mạng 802.11 Wireless-N 150 Mbps USB 481 36T
W 26.3 D-LINK DWL_G650 Card mạng 802.11 Wireless-G 108Mbps PCMCIA 513 36T
W 27.0 D-LINK DWL_G650 M Card mạng 802.11 Wireless-G 108Mbps PCMCIA 516 36T
W 27.2 D-LINK DWA-120 Card mạng 802.11 Wireless-G 108Mbps USB 531 36T
W 28.0 D-LINK DWL_G520M Card mạng 802.11 Wireless-G 108Mbps PCI 535 36T
W 40.9 D-LINK DIR-300 Router 802.11 Wireless-G 54Mbps 4 RJ45 797 36T
W 56.6 D-LINK DIR-600 Router 802.11 Wireless-N 150Mbps 4 RJ45 10/100Mbps 1,103 36T
W 52.6 D-LINK DWA-556 Card mạng 802.11 Wireless-N 300Mbps PCI Exp 1,026 36T
W 54.0 D-LINK DI- 624 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 1,031 36T
W 55.5 D-LINK DWA-643 Card mạng 802.11 Wireless-N 300Mbps PCMCIA 1,082 36T
W 61.3 D-LINK DWL-2100AP 802.11 Wireless-N 108Mbps 1 RJ45 1,196 36T
W 71.1 D-LINK DIR-615 Router 802.11 Wireless-N 300Mbps 4 RJ45 1,386 36T
W 72.1 D-LINK DWA-160 Card mạng 802.11 Wireless-N 300 Mbps USB 1,405 36T
W 105.2 D-LINK DIR-655 Router 802.11 Wireless-N 300Mbps 4 RJ45 1000MB 2,051 36T
W 190.8 D-LINK DIR-825 Dualband Router 802.11 Wireless-N 300Mbps 4 RJ45 1000MB 3,721 36T
W 252.3 D-LINK DIR-855 Dualband Router 802.11 Wireless-N 300Mbps 4 RJ45 1000MB 4,920 36T
(23.5) WIRELESS ZyXEL
W 23.0 ZyXEL - NWD-370N Card mạng 802.11 Wireless-G 108Mbps PCI 439 24T
W 112.0 ZyXEL NBG- 460N 802.11 Wireless-N 300Mbps 5 RJ45 1000MB 2,139 24T
(23.6) WIRELESS LINKPRO
W 21.0 LINKPRO - WLG 54U 802.11 Wireless-G 54Mbps USB 399 12T
W 47.0 LINKPRO - WL-G54RAP 802.11 Wireless-G 108Mbps 1 RJ45 898 12T
(23.7) WIRELESS PLANET
W 35.0 PLANET WRT 416 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 665 12T
W 53.8 PLANET WRT 410 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 1,028 12T
W 62.0 PLANET WAP 4000 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 1,184 12T
(23.8) WIRELESS TP-LINK
W 19.0 TP-LINK WN 322G 802.11 Wireless-G 54Mbps 363 24T
W 50.0 TP-LINK TL-WR 340GD 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 955 24T
(23.9) WIRELESS C_MOTECH
W 75 WIRELESS C_MOTECH USB truy cập Internet không dây, USB, Tốc độ 2.4GHz, Phủ sóng toàn quốc, 153Kbps trên các tỉnh thành (Thuê bao trả sau) 1,433 12T
(23.10) WIRELESS TENDA
W 9.0 TENDA W 541U 2.0 Dùng để thu sóng wireless USB Chuẩn - N 54Mbps 172 24T
W 25.0 TENDA 302U Dùng để thu sóng wireless USB Chuẩn - N 54Mbps 478 24T
W 19.0 TENDA 322U Dùng để thu sóng wireless USB Chuẩn - N 54Mbps 363 24T
W 38.0 WIRELESS ROUTER TENDA W 302R Wireless-N 4 RJ45 Spitler 726 24T
W 24.0 WIRELESS ROUTER TENDA D 840R 4 RJ45 Spitler 458 24T
W 35.0 WIRELESS ROUTER TENDA W 301R Wireless-G 4 RJ45 Spitler 669 24T
(23.11) WIRELESS ANTEN
W 6.0 ANTEN Wireless 7CM/ 70CM Dùng để phát tín hiệu sóng WIRELESS xa hơn 115
W 7.0 ANTEN Wireless 90CM Dùng để phát tín hiệu sóng WIRELESS xa hơn 134
W 49.0 U.S.ROBOTICS 5450 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 936 12T
W 75.0 RUCKUS 2225 802.11 Wireless-G 108Mbps 4 RJ45 1,433 12T
(24) PRINT SERVER (Giá đã có VAT)
V 54.5 LINKPRO - 1 Port 1 Port Parallel 1 Port LAN 100/10 1,041 24T
V 74.6 LINKPRO – 2 Port ( PS 360A ) 2 Port Parallel 1 Port LAN 100/10 1,425 24T
V 76.5 LINKPRO – 3 Port ( PS 300UP ) 3 Port USB 1 Port LAN 100/10 1,461 24T
V 46.0 INFOSMART INPS100C / INPS100UC 1 Port Parallel / 1 Port USB 2.0 1 Port LAN 100/10 879 24T
V 55.0 INFOSMART INMPS100U 1Port 1 Port USB 2.0 1 Port LAN 100/10. Dùng cho máy in đa chức năng 1,051 27T

www.hoanlongcomputer.com Trang 53 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

V 65.0 INFOSMART INPS320UC/UZ 3Port 1 Port Parallel 2 Port USB 1 Port LAN 100/10 1,242 24T
V 81.0 INFOSMART INPS320UW 3Port 1 Port Parallel 2 Port USB 1 Port LAN 100/10, Wireless 1,547 24T
V 51.8 D-LINK DP-301P + / D-LINK DP-301U 1 Port Parallel / 1 Port USB 2.0 1 Port LAN 100/10 1,010 36T
V 69.0 D-LINK DPR - 1061 1 Port Parallel 2 Port USB 1 Port LAN 100/10 1,346 36T
(25) CARD MẠNG (Giá đã có VAT)
G 5.0 CARD MẠNG INTEL / INTEL 10 / 100 PCI, UTP 10/100Mbps 96 12T
G 5.0 3 COM 905B / 905 B-TX / CTX 10/100 PCI, UTP 100Mbps Bảo hành trong 1h 96 12T
G 4.5 UNI UNIC100 10/100 PCI, UTP 10/100Mbps 86 24T
G 4.5 LINKPRO 100 PCI, UTP 10/100Mbps 86 24T
G 4.5 PLANET 100 PCI, UTP 100Mbps Bảo hành trong 1h 86 24T
G 8.0 TENDA 1000 PCI, UTP 10/100Mbps 153 24T
G 10.2 INFOSMART 1000 PCI, UTP 1000Mbps 195 24T
G 4.8 D-LINK 10/ 100 (DFE528TX) PCI, UTP 10/100Mbps có VAT 94 36T
G 14.9 D-LINK DGE-530T PCI, UTP 10/100/1000Mbps có VAT 290 36T
(26) SWITCH (Giá đã có VAT)
(26.1) SWITCH TP-LINK
H 12.0 5 TP-LINK Switch 10/100Mbps 229 12T
H 15.0 8 TP-LINK Switch 10/100Mbps 287 12T
(26.2) SWITCH TENDA
H 6.5 5 TENDA Switch 10/100Mbps 124 12T
H 8.5 8 TENDA Switch 10/100Mbps 162 12T
(26.3) SWITCH LINKPRO
H 14.0 5 LINKPRO Switch 10/100Mbps 266 24T
H 15.0 8 LINKPRO Switch 10/100Mbps 285 24T
H 36.5 16 LINKPRO Switch 10/100Mbps 697 24T
H 55.5 24 LINKPRO Switch 10/100Mbps 1,060 24T
(26.4) SWITCH ZyXEL
Switch 24Port UTP 10/ 100/ 1000Mbps + 2 khe SFP mini-GBIC share với port Giga dành cho cáp quang, 19"
H 244.6 24 ZyXEL GS-1124 A 4,672 24T
Racmount
(26.5) SWITCH LINKSYS
H 28.0 8 LINKSYS SD208 Switch 10/100Mbps 535 24T
H 70.0 16 LINKSYS SD216 Switch 10/100Mbps 1,337 24T
(26.6) SWITCH PLANET
H 15.0 8 PLANET Switch 10/100Mbps 287 24T
H 32.5 16 PLANET Switch 10/100Mbps 621 24T
H 53.5 24 PLANET Switch 10/100Mbps 1,022 24T
(26.7) SWITCH UNI
H 12.0 5 UNI USH500PS Switch 10/100Mbps 229 36T
H 13.5 8 UNI USH800PS Switch 10/100Mbps 258 36T
H 32.0 16 UNI USH1600MS Switch 10/100Mbps 611 36T
H 49.0 24 UNI USH2400MS Switch 10/100Mbps 936 36T
(26.8) SWITCH INFORSMART
H 11.5 5 INFORSMART Switch 10/100Mbps 220 24T
H 13.5 8 INFORSMART Switch 10/100Mbps Bảo hành trong 1h VAT 258 24T
H 31.5 16 INFORSMART 100/ INS1600 Switch 10/100Mbps (INS1600) Rackmount VAT 602 24T
H 38.5 5 INFORSMART INGS500 Switch 10/100/1000Mbps Treo tường được 735 24T
H 52.5 8 INFORSMART INGS800 Switch 10/100/1000Mbps Treo tường được 1,003 24T
H 52.5 24 INFORSMART Switch 10/100Mbps Rackmount VAT 1,003 24T
(26.9) SWITCH 3 COM
H 38.0 8 3 COM (3CFSUO8) Switch 10/100Mbps 726 36T
H 72.0 16 3 COM (3C16792C) Switch 10/100Mbps 1,375 36T
H 91.0 16 3 COM (3C16470B) Switch 10/100Mbps Rackmount 19'' 1,738 36T
H 117.0 24 3 COM (3C16471B) Switch 10/100Mbps Rackmount 19'' 2,235 36T
H 260.0 24 3 COM (3CBLSF26) Switch 10/100Mbps (+ 2 Port Giga VLAN Rackmount 19'') 4,966 36T
H 490.0 48 3 COM (3CBLSF50) Switch 10/100Mbps (+ 2 Port Giga VLAN Rackmount 19'') 9,359 36T
(26.10) SWITCH D-LINK
H 15.1 8 D-LINK Switch 10/100Mbps 294 36T
H 73.0 8 D-LINK DGS- 1008D Switch 10/100Mbps Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet 1,424 36T
H 35.0 16 D-LINK Switch 10/100Mbps 683 36T
H 150.0 16 D-LINK DGS- 1016D Switch 10/100Mbps Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet (19") 2,925 36T
H 54.5 24 D-LINK Switch 10/100Mbps Bảo hành trong 1h VAT 1,063 36T
H 111.0 24 D-LINK DES-1026G Swith 24Port UTP 10/100Mbps & 2 Port 1000 Mpbs 2,165 36T
H 232.8 24 D-LINK DGS- 1024D Switch 10/100Mbps Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet (19") 4,540 36T
H 209.2 48 D-LINK - 1050G Swith 48Port UTP 10/100Mbps & 2 Port 1000 Mpbs 4,080 36T
(26.11) SWITCH Connector
H 0.1 Connector UTP Đầu UTP 2
H 1.5 Connector UTP AMP CAT6 Đầu UTP AMP CAT6 Chính hãng 29
H 0.2 CÁP RJ 45 Giá trên đơn vị mét 4

www.hoanlongcomputer.com Trang 54 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

H 0.3 Connector UTP AMP Đầu UTP AMP Chính hãng 6


H 13.0 5 PROLINK Switch 10/100Mbps 5 Port 248 12T
H 15.0 8 PROLINK Switch 10/100Mbps 8 Port 287 12T
H 30.0 16 PROLINK Switch 10/100Mbps 16 Port 573 12T
H 35.0 CÁP RJ 45 (300M) Giá trên đơn vị mét 669
(27) UPS (LƯU ĐIỆN) (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG
D 36.5 SANTAK 500 VA Auto Volt USA 697 36T
D 92.5 SANTAK 1000 VA Auto Volt USA 1,767 36T
D 39.5 SUNPAC 650 VA (SP_650 LX) Ổn áp 754 24T
D 89.0 SUNPAC 1000VA/ 600W Chống sét, phần mềm quản lý 1,700 36T
D 233.0 SUNPAC Digital 700EHRw Chống sét, phần mềm quản lý, Lưu điện 8 tiếng cho 1 CPU + LCD 4,450 36T
D 270.0 SUNPAC KR- 1000B/ 700W True Online, sinwave, RS--232, sofware 5,157 36T
D 35.0 PROLINK 650 VA Auto Volt 669 36T
D 36.0 PROLINK PC 650 Auto Volt 688 36T
D 40.0 PROLINK 1200S Auto Volt 764 36T
D 75.0 POWER TREE 1250 VA Auto Volt 1,433 36T
D 36.5 ARES PG 600 Auto Volt 600VA RJ45 4 -10 Minutes 697 36T
D 79.0 ARES PM 1000 Model 1000VA RJ45 10 -30 Minutes 1,509 36T
D 101.0 ARES CC 1500 LCD Auto Volt 1500VA RS232 5 -10 Minutes 1,929 36T
D 212.0 ARES C1K - True Online ONLINE 1KVA RS232 10 -30 Minutes 4,049 36T
D 516.4 ARES C2K - True Online ONLINE 2KVA RS232 10 -60 Minutes 9,863 36T
(28) MÁY IN PHUN MÀU (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG
A4 1200dpi B:14ppm C: 12ppm, ( Printer. Flatbed Scanner48bit color. Copy) USB port HP Smart Web
J 74.0 HP DESKJET F2235 ALL IN 1 1,413 12T
Printing (Use Ink C9351A, C9352A)
A4 Print /Copy B: 20ppm C: 14ppm up to 1200-rendered dpi B & 4800otimised dpi C .( Printer. Flatbed
J 82.0 HP DESKJET F2280 ALL IN 1 Scanner up to1200dpi optical up to 19.200dpi enhanced. Copy) USB, up to 1000 pages/ month (Use Ink 1,566 12T
C9351A, C9352A), BH 1 năm HP
J 88.0 HP DESKJET D730 A4 Prints up to in B: 28ppm, C:22 ppm, USB, (Use ink CD887AA,CD888AA) Tặng thẻ Mobi 100.000đ 1,681 12T
A4 Print / Copy B: 30ppm/ cpm C: 23ppm/ cpm up to 1200-rendered dpi B& up to 1200x2400-optimised dpi,
J 104.0 HP Photosmart C4480 ALL IN 1 up to 100 sheet input tray 8MB RAM ( Printer , Flatbed Scanner up to 1200dpi optical, Copy ), USB, (Use Ink 1,986 12T
CB335W, CB337W) Tặng thẻ Mobi 100.000đ
J 115.0 HP DESKJET - K209A In phun màu, copy, scanner, khổ A4, độ phân giải 600 dpi, USB 2., tốc độ in: màu 23ppm, đen 29ppm 2,197 12T
J 60.0 CANON IP 1980 In phun, A4, 4800x1200dpi, 21ppm black, 17ppm color, USB 2.0 1,146 12T
J 80.0 CANON MP 145 In phun đa năng, scan, copy, độ phân giải: 4800x1200dpi, tốc độ: đen: 20ppm, màu:15ppm (không sp OS 64bits)1,528 12T
J 125.0 CANON MX 308 In phun đa năng, scan, copy, fax, 4800x1200dpi, 25ppm black, 17ppm color, USB 2.0 2,388 12T
J 130.0 CANON IP 4680 In phun, A4, 9600 x 2400dpi, 26ppm black, 21ppm color, USB 2.0, In 2 mặt, In nhãn CD/ DVD 2,483 12T
J 54.0 EPSON T11 In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 15ppm.. 1,031 12T
J 125.0 EPSON T30 Tặng giấy 2070 In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 20ppm, đen: 38 ppm 2,388 12T
J 101.0 EPSON STYLUS -STX101 In phun đen & màu, A4. 5.760x1.440dpi. Màu: 14ppm. Đen: 26pm. USB 2.0.Scan:600x1200dpi hạt mực DuraBrite Ultra 1,929 12T
J 114.0 EPSON STYLUS - CX 5500 In phun đen & màu, A4. 5.760x440dpi. Màu: 34ppm. Đen: 34pm. USB. 4 hộp mực rời 2,177 12T
J 132.0 EPSON PHOTO - CX7300 (NEW) In phun đen & màu khổ A4. 5.760x1.440dpi. USB. Tốc độ in màu: 32ppm. Đen: 32ppm. Sử dụng CN DuraBite Ultra 2,521 12T
J 170.0 EPSON T410W - WIFI In phun đen & màu, scan, copy, A4. 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 15ppm.. 3,247 12T
In phun đen & màu, scan, copy, A4. 5.760x440dpi. Màu: 34ppm. Đen: 34pm. USB. 4 hộp mực rời Scan
J 153.0 EPSON STYLUS - TX 400 2,922 12T
600x1200dpi. Màn hình 2.5". In trực tiếp từ thẻ nhớ.
J 68.0 LEXMARK X1290 ALL IN 1 A4. 4800dpi 17 trang đen/ 9 trang màu USB ( Print. Scan. Copy ) 1,299 12T
J 57.0 LEXMARK X 2550 A4. 4800dpi In văn bản 24 trang đen 18 trang màu USB (Print. Scan. Copy) 1,089 12T
J 89.0 LEXMARK Z1420 A4. 4800dpi In văn bản 24 trang đen 18 trang màu USB Wireless Printer 1,700 12T
J 115.0 LEXMARK X4270 ALL IN 1 A4. 4800dpi 17/10ppm USB ( Print. Scan. Copy. Fax. Phone ) 2,197 12T
J 85.0 BROTHER DCP - 145 (4 IN 1) A4, 1200 x 6000dpi, 27/22ppm, 32MB (Printer, scan, photo, in ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ) 1,624 12T
J 91.0 BROTHER DCP - 165 ( 4 IN 1) A4, 1200 x 6000dpi, 27/22ppm, 32MB (Printer, scan, photo, in ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ) 1,738 12T
J 135.3 BROTHER MFC - 250 (4 IN 1) A4, 1200 x 6000dpi, 25/20ppm, 16MB (Printer, scan, photo, fax, In ảnh trực tiếp từ USB) 2,584 12T
J 138.0 BROTHER MFC - 290 (4 IN 1) A4, 1200 x 2400dpi, 25/30ppm, 32MB (Printer, scan, photo, In ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ) 2,622 12T
J 138.0 BROTHER DCP - 385 (4 IN 1) A4, 1200 x 6000dpi, 25/30ppm, 32MB (Printer, scan, photo, In ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ) 2,622 12T
(29) MÁY IN LASERJET (Giá đã có VAT)
J 372.0 HP LASERJET K8600 A3+, 600dpi, 24/21 ppm (Black/Color), 32Mb, USB 2.0, (Sử dụng mực 39A Laser) 7,068 12T
J 120.0 HP LASERJET 1005 A4, 600dpi, 14ppm, 6Mb, USB, (Sử dụng mực 35A Laser) 2,292 12T
J 130.0 HP LASERJET 1006 A4, 600dpi, 16ppm, 8Mb, USB, (S/d mực 35A Laser) 2,483 12T
J 300.0 HP LASERJET 3050 A4, 1200 x1200dpi,18ppm,64Mb,scan,copy,fax,in 2 mặt 5,730 12T
J 380.0 HP LASERJET 2015D A4, 1200 x1200dpi, 32Mb, USB 2.0 in 27ppm,in 2 mặt (Sử dụng mực Q7553A) 7,258 12T
J 390.0 HP LASERJET P2055D A4,1200dpi x 1200dpi, 24ppm, 32Mb, USB, LPT, in 2 mặt. 7,449 12T
J 895.0 HP LASERJET 5200L A3/A4, 1200x1200dpi, 18ppm for A3, 35ppm for A4, 32MB upto 512Mb, USB & Parallel(Sử dụng mực 16A Laser). 17,095 12T
J 1191.3 HP LASERJET 5200 A3/A4, 1200 x 1200dpi, 18ppm for A3, 35ppm for A4, 48Mb upto 512Mb, USB & Parallel (Sử dụng mực 16A Laser). 22,754 36T
J 150.0 CANON LASERJET LBP 2900 A4. 2400 x 600dpi 2MB. 12ppm. USB (Use Ink EP303 Laser) 2,865 12T
J 125.0 CANON LASERJET LBP 3050 A4. 2400 x 600dpi 16ppm USB 2,388 12T
J 98.0 CANON LASERJET LBP 3100 B A4. 2400 x 600dpi 16ppm USB 1,872 12T
J 115.0 CANON LASERJET LBP 3000 A4. 2400 x 600dpi In 21 trang / phút. 8MB USB 2,197 12T
J 149.0 CANON LASERJET LBP 3200i A4. 600 x 600dpi In 18 trang/phút. 2MB USB 2,846 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 55 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

J 194.0 CANON LASERJET LBP 3300 A4. 2400 x 600dpi In 21 trang / phút. 8MB USB Chức năng in 2 mặt tự động 3,705 12T
J 324.0 CANON LASERJET LBP 3310 A4. 2400 x 600dpi In 26 trang / phút. 8MB USB. Chức năng in 2 mặt tự động. 6,188 12T
J 403.0 CANON MF 4350 A4 1200 x 600dpi 32Mb 22ppm USB In đảo mặt tự động 7,810 12T
J 86.0 LEMARK LASERJET – E120 A4. 600 x 600dpi 19ppm. 8MB USB 1,643 36T
J 112.0 LEMARK LASERJET – E120N In Laser khổ A4, độ phân giải 1200dpi, USB, RJ45, Bộ nhớ 8Mb,Tốc độ in 20ppm. 2,139 36T
J 292.0 LEMARK LASERJET – X342N A4. 600dpi. 27ppm. Scan 2400dpi. Copy. Fax khổ A4. 64MB. USB & LPT. In qua mạng 5,655 12T
J 89.0 SAMSUNG LASERJET ML–1640 A4, 1200 x 600dpi, 16ppm, USB, 8MB, (Sử dụng Mực ML-1640 Laser) 1,740 12T
J 115.0 SAMSUNG LASERJET ML–2240 A4, 1200 x 600dpi, 16ppm, USB 2,197 12T
J 155.0 SAMSUNG LASERJET SCX-4300 A4, 600 x 600 dpi, 18ppm, USB & LPT, 8MB, (Printer, Scan, Copy). (Sử dụng mực SCX-4300 Laser). 3,040 12T
SAMSUNG LASERJET SCX–4521F
J 259.0 A4, 600x600 dpi, 20 ppm, 16 mb, USB, 4 in 1 (Printer, Scan, Copy, FAX) (Sử dụng mực SCX-4521 Laser) 5,050 12T
Tặng thẻ điện thoại 300.000 đ
J 442.0 SAMSUNG LASERJET SCX–4824FN A4, 1200x1200 dpi, 24 ppm, USB 2.0, 32MB, Printer, Scan, Copy, FAX , in mạng, (Sử dụng mực MLT-D209L Laser) . 8,650 12T
J 100.0 BROTHER HL-2140 A4, 2400 x 600 dpi, 22ppm, 8MB, USB 1,960 36T
J 174.4 BROTHER HL-2170W A4, 2400 x 600 dpi, 22ppm, 32MB, USB . Tích hợp Wireless. 3,400 36T
J 365.0 BROTHER HL-5350DN A4, 1200 x 1200 dpi, 20ppm, 32MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), USB 7,100 12T
BROTHER DCP-7030
J 215.5 A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), USB 4,200 12T
Tặng thẻ VINA 300.000đ
J 240.5 BROTHER MFC-7220 A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Scan, Fax Qua PC), USB/Paralell 4,700 12T
BROTHER MFC-7340
J 276.0 A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Scan, Fax Qua PC), USB 5,400 12T
Tặng thẻ VINA 300.000đ
BROTHER MFC-7840N A4, 2400 x 600 dpi, 22ppm, 5 IN1 (Printer, PhotoCopy, Scan, Fax laser, PC Fax, Scan màu), USB, card
J 428.0 8,175 12T
Tặng thẻ VINA 300.000đ mạng lắp sẵn 32MB
A4. In Laser/ Fax/ Photocopy/ Scan. Tốc độ Modem 33.6Kbps. Bộ nhớ trong 32MB. Nhận & lưu được
J 580.0 BROTHER MFC-8460N 11,078 12T
500trang khi hết giấy. Copy 4 in 1. Quay số nhanh.Giao tiếp USB 2.0. Parallel & có sẵn card mạng.
A4. In Laser/ Fax/ Photocopy/ Scan. Tốc độ Modem 33.6Kbps. Bộ nhớ trong 32MB. Nhận & lưu được
J 750.0 BROTHER MFC-8860DN 14,510 12T
500trang khi hết giấy. Copy 4 in 1. Quay số nhanh.Giao tiếp USB 2.0. Parallel & có sẵn card mạng.
(30) MÁY IN KIM (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG
J 192.0 OKI ML 1190 A4, 24 PIN, 333cps – USB + PARALLEL, 1 Trang chính & 4 bản sao . USB & Parallel 3,667 12T
J 492.4 OKI ML 790 A4, 24 PIN, 472.5cps/LQ:120 cps/Ribbon:4 Mil.characters.CHỐNG CHUỘT. BH CẢ ĐẦU KIM 9,405 12T
J 211.0 EPSON LQ 300+ II A4, 24 PIN, LQ:300 cps USB & Parallel 4,030 12T
(31) MÁY IN LASERJET MÀU (Không cần giấy phép - Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG
KONICA MINOLTA 1600W Tốc độ in: 20trang/ phút (trắng đen), 5trang/ phút (màu), 1200x600dpi, 16Mb, In khổ A5 --> A4, USB 2.0, Sử
J 260.0 4,966 12T
Tặng 200.000đ đến 25/12/2009 dụng mực Simitri HD.
KONICA MINOLTA 1650EN Tốc độ in: 20trang/ phút (trắng đen), 5trang/ phút (màu), PhotoART 9600dpi(600x600dpi x 4 bit), 256Mb, In
J 449.0 8,576 12T
Tặng 1 thùng Bia đến 25/12/2009 khổ A5 --> A4, Giao tiếp 10-Base-T/ 100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, Sử dụng mực Simitri HD.
KONICA MINOLTA 1690MF (4 in 1) In - Sao chụp - Quét màu - Fax, Tốc độ in: 20trang/ phút (trắng đen), 5trang/ phút (màu), 1200x600dpi,
J 645.0 12,320 12T
Tặng 1 thùng Bia đến 25/12/2009 128Mb, In khổ A5 --> A4, Giao tiếp 10-Base-T/ 100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, Sử dụng mực Simitri HD.
KONICA MINOLTA 7450 Tốc độ in: 25trang/ phút (đơn sắc & màu), PhotoART- 9600 (600x600dpi x4 bit), 256Mb, In khổ A3 --> A5,
J 3510.0 67,041 12T
(Khổ giấy A3) Giao tiếp 10-Base-T/ 100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, Paralel, Sử dụng mực Simitri HD.
J 1030.0 HP CM2320N A4, 600 x 600dpi, 128Mb, USB 2.0,Print,Scan,Copy. 19,958 12T
A4, 1200 x 600dpi, B: 16ppm, C: 12ppm, 32Mb, USB, Công nghệ hiện đại SINGLE PASS, DIGITAL LED,
J 272.0 OKI C3300N 5,195 12T
Card mạng sẵn. (In giấy thường)
A4, 1200 x 600dpi, B: 20ppm, C: 16ppm, 128Mb, USB, Công nghệ hiện đại SINGLE PASS, DIGITAL LED,
J 376.0 OKI C3600N 7,250 12T
Card mạng sẵn. (In giấy thường)
A4, 1200 x 600dpi, B: 32ppm, C: 26ppm, 256Mb, USB, PARALLEL, Công nghệ hiện đại SINGLE PASS,
J 476.0 OKI C5850N 9,100 12T
DIGITAL LED , Card mạng sẵn, (In giấy thường )
A4, 1200 x 600dpi, B: 32ppm, C: 26ppm, 256Mb, USB, PARALLEL, ADOBE POSTCRIPT 3, Công nghệ hiện đại SINGLE
J 805.0 OKI C5950N 15,500 12T
PASS, DIGITAL LED , Card mạng sẵn, máy in chuyên dụng cho các công ty thiết kế. (In giấy thường )
A3, 1200 x 600dpi, B: 32ppm, C: 26ppm, 256Mb, USB & PARALLEL, Card mạng sẵn. POSTSCRIPT (In giấy
J 2653.7 OKI C8800N 50,686 12T
thường). Kiểm soát quyền in ấn
J 384.0 CANON LASERJET LBP 5050 A4, 9600 x 600dpi, B: 12ppm, C: 8ppm, 16Mb, Tùy chọn 10 BASE-T/100 BASE-TX 7,334 12T
J 495.0 CANON LASERJET LBP 5050N A4, 9600 x1200dpi, 30/32Trang/phút, bản đơn sắc 256Mb,Tùy chọn 10 BASE-T/100 BASE-TX ,USB, in qua mạng. 9,455 12T
J 429.5 BROTHER HL-4040CN A4, 2400 x 600 dpi, 64mb, usb. Có sẵn card mạng. 20ppm 8,400 36T
J 601.1 BROTHER HL-4050CDN A4, 2400 x 600 dpi, 64mb, usb & Palallel & IEEE1284. Có sẵn card mạng. 20ppm 11,481 36T
J 278.0 SAMSUNG CLP-315 A4, 2400 x 600 dpi, 32mb, Tốc độ in: 16/4ppm usb. 5,282 12T

(32) SCANNER (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HÃNG


R 99.0 EPSON PER V30 A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colors USB 1,891 12T
R 149.0 EPSON V300 PHOTO A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colors USB Quét Flim 2,846 12T
R 120.0 HP G3110 PHOTO A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colors USB Slide 4x35mm.5xNegative fames 35mm Quét Flim 2,292 12T
A4 4800 x 9600 dpi.CCD Photo Scanner up to 4800dpi& 999.999dpi enhanced , 96bit, 6 color scanning.Hi-spee USB
R 232.0 HP G4010 PHOTO 4,431 12T
interface& cale.TMA for scanning 35mm flim. Software CD integrated OCR& Photo SW for Window& Macintosh
A4 4800 x 9600 dpi.CCD Photo Scanner up to 4800dpi& 999.999dpi enhanced , 96bit, 6 color scanning.Hi-spee USB
R 273.0 HP G4050 PHOTO 5,214 12T
interface& cale.TMA for scanning 35mm& 4x5 inch flim. SoftwareCD integrated OCR& Photo SW for Win& Mac
R 450.0 HP 5590 A4 2400 dpi 48Bit colors USB TMA & Auto document 8,595 12T
R 65.0 CANON LIDE 100 A4 ,2400 x 4800 dpi 24Bit colors USB 1,242 12T
R 105.0 CANON LIDE 200 A4 ,2400 x 4800 dpi 24Bit colors USB 2,006 12T
R 180.0 CANON LIDE 600F A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colors USB Quét Flim 3,438 12T
R 120.0 CANON 4400F A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colors USB Quét Flim 2,292 12T
R 210.0 CANON 8800F A4 ,4800 x 9600 dpi 48Bit colors USB Quét Flim 4,011 12T
R 572.0 CANON DR1210C A4 ,100 x 600 dpi 48Bit colors USB 10,925 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 56 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

R 593.0 CANON DR2050C A4 ,600 x 600 dpi 24Bit colors USB Quét Flim 11,326 12T
(33) MỰC IN (MỰC HP, BROTHER, EPSON - Giá đã có VAT)
(33.1) MỰC IN SAMSANG
N 45.0 SAMSANG K409 (BLACK) For SAMSUNG 315 860
N 60.0 SAMSANG ML-108 For SAMSUNG ML-1640, 2240 1,146
N 60.0 SAMSANG ML-2010 For SAMSUNG ML-2010 1,146
N 64.0 SAMSANG ML-1710D3 For SAMSUNG ML-1710 1,222
N 70.0 SAMSANG SCX 4300 ML For SAMSUNG SCX 4300 ML 1,337
(33.2) MỰC IN BROTHER
N 7.8 BROTHER LC-38C / 38Y / 38M Color for Brother DCP - 145C/ 165C 149
N 9.2 BROTHER LC-37C / 37Y / 37M Color for Brother DCP - 135C/ 150C 176
N 12.2 BROTHER LC-57C / 57Y / 57M Color for Brother MFC 240C / DCP 130C/ DCP 330C/ MFC 3360C 233
N 14.8 BROTHER LC-37BK Black for Brother DCP - 135C/ 150C 283
N 14.2 BROTHER LC-38BK Black for Brother DCP - 145C/ 165C 271
N 18.8 BROTHER LC-57BK Black for Brother MFC 240C / DCP 130C/ DCP 330C/ MFC 3360C 359
N 31.0 BROTHER TN-2130 TONER for Brother HL 2140/ HL 2070W / DCP-7030 / 7040 / MFC7340 / 7450 / 7840N 592
N 38.0 BROTHER TN-2025 TONER for Brother MFC 7420 / MFC 7820N / HL 2040/ HL 2070N 726
N 49.0 BROTHER TN-150BK TONER for Brother HL -4040xx / HL-4050xx / DCP-9040xx / MFC-9440xx 936
N 62.0 BROTHER TN-150C/ TN-150Y/TN-150M TONER for Brother HL -4040xx / HL-4050xx / DCP-9040xx / MFC-9440xx 1,184
N 74.0 BROTHER DR-2025 TONER for Brother MFC 7420 / FAX820 / 2820 / 2920 / HL 2040 / HL 2070N 1,413
N 74.0 BROTHER DR-2125 TONER for Brother HL 2140/ HL 2170W / DCP-7030 / 7040 / MFC7340 / 7450 / 7840N 1,413
(33.3) MỰC IN CANON
N 5.0 CANON BCI 21 BLACK Sử dụng cho CANON 2000 / 2100 96
N 12.7 CANON BCI 21 COLOR Sử dụng cho CANON 2000 / 2100 243
N 7.8 CANON BCI 24 BLACK Sử dụng cho CANON BCI S200 149
N 14.7 CANON BCI 24 COLOR Sử dụng cho CANON BCI S200 281
N 20.0 CANON BC 02 / 05 Black / Color Sử dụng cho CANON BJC 210 SP / 265 SP / 1000 382
N 20.0 CANON BCI 20 Black Sử dụng cho CANON 100 SP / C 70 / SP2100 / BJC 420 382
N 19.0 CANON PG 830 Black Sử dụng cho CANON IP1180, 1880, 1980, 2580, 2680. MP145, 198, 218, 228, 476. MX308, 318 363
N 25.0 CANON CL 831 Color Sử dụng cho CANON IP1180, 1880, 1980, 2580, 2680. MP145, 198, 218, 228, 476. MX308, 318 478
N 60.0 CANON 312 - Laser Sử dụng cho CANON 3050 / 3100 / 3150 1,146
N 61.0 CANON EP 22 - Laser Sử dụng cho CANON 1120 1,165
N 61.0 CANON EP 25 - Laser Sử dụng cho CANON 1210 1,165
N 64.5 CANON EP 26 – Laser Sử dụng cho CANON 3200 1,232
N 64.0 CANON EP 303 – Laser Sử dụng cho CANON 3000 / 2900 1,222
N 66.0 CANON -308 Sử dụng cho CANON 3300 1,261
(33.4) MỰC IN EPSON
N 6.3 EPSON T076-190 Black Sử dụng cho EPSON C58 120 VAT
N 6.3 EPSON T076-290 / 390 / 490 Color Sử dụng cho EPSON C58 ( 3 Màu ) 120 VAT
N 8.8 EPSON T047-290 / 390 / 490 Color Sử dụng cho EPSON C63 , 83 , 65 ( 3 Màu ) 168 VAT
N 8.8 EPSON T063-190 / 290 / 390 / 490 Color Sử dụng cho EPSON C67 ( 3 Màu ) 168 VAT
N 11.0 EPSON T105-190/ 290/ 390/ 490(73N) Black Sử dụng cho EPSON C63 , 83 , 65 210 VAT
N 11.2 EPSON T042-290 / 490 Black Sử dụng cho EPSON C82,CX5100 , CX5300 214 VAT
N 11.2 EPSON T042-390 Color Sử dụng cho EPSON C82 214 VAT
N 14.7 EPSON T013 Black Sử dụng cho EPSON 480 / 580 / C20 SX / C40SX 281 VAT
N 10.2 EPSON T038 Black Sử dụng cho EPSON C41 195 VAT
N 15.2 EPSON T039 Color Sử dụng cho EPSON C41 290 VAT
N 14.7 EPSON T046-190 Black Sử dụng cho EPSON C63 , 83 , 65 281 VAT
N 19.2 EPSON T014 Color Sử dụng cho EPSON 480 / 580 / C20 SX / C40SX 367 VAT
N 20.0 EPSON T051-190 Color Sử dụng cho EPSON STYLUS 740, 760, 800, 850, 860, 1160, 1520 EPSON SCAN 2500 382 VAT
N 26.0 EPSON T032-190 Black Sử dụng cho EPSON C80 , C82,CX5100 , CX5300 497 VAT
(33.5) MỰC IN HP
N 6.1 CB314A HP 314 Black DESKJET 900 116 VAT
N 7.8 CD887A HP 703 DESKJET F735 148 VAT
N 7.8 CD888A HP 703 DESKJET F735 148 VAT
N 8.0 CB315A HP 315 colour DESKJET 900 152 VAT
N 12.6 C9362WA HP 92 Black DESKJET 5440, OFFICEJET 6310, PSC 1510, PHOTOSMART 7830, C3180 239 VAT
DESKJET D1360, D1560, D2460, D2360, 3920, 3940, F370, F380, OFFICEJET 4355, PSC 1402. 1408. 1410.
N 13.4 C9351AA HP 21 Black 255 VAT
2120. F2180
N 13.7 CB335W HP 74 Black DESKJET D4260, C4280, J5780, C4280, 5280, 4380, 5360, C4480, C4580 260 VAT
N 14.7 C9364WA HP 98 Black DESKJET D4160, PHOTOSMART 7830, C3180, C4180, OFFICEJET 6310, K7100 279 VAT
DESKJET D1360, D1560, D2460, D2360, 3920, 3940, F370, F380, OFFICEJET 4355, PSC 1402. 1408. 1410.
N 15.2 C9352AA HP 22 colour 289 VAT
2120. F2180
N 15.7 CB337w HP 75 colour DESKJET D4260, C4280, J5780, C4280, 5280, 4380, 5360, C4480, C4580 298 VAT
N 16.0 C8727AA HP 27 Black DESKJET 3320, 3325, 3420, 3535, 3550, 3650, 3744, 3745, 3845 OFFICEJET 4355,5610, PSC1110,1210,1315 304 VAT

www.hoanlongcomputer.com Trang 57 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

N 17.0 C9361WA HP 93 Colour DESKJET D4160, 5440, OFFICEJET 6310, PSC 1510, PHOTOSMART 7830, C3180, C4180 323 VAT
DESKJET 5440, 6540, 6840, 9800, 9860, 460, Mobile Printer, OFFICEJET 6210, 7210, 7410,
N 17.6 C8765WA HP 94 Black 334 VAT
PSC 1510, 1610, 2355 PHOTOSMART 7830, 8150, 8450, 8750, 2610, 2710, B8330
DESKJET 5160. 5550.5650. 5652. 9650.450 Mobile Printer,OFFICEJET 4110. 4255. 5510.5610.6110.
N 17.5 C6656AA HP 56 Black PSC1110 1210.1315. 2110. 2210. 2310. PHOTOSMART 7150. 7260. 7268. 7450. 7550. 7660. 7760. 7960. 333 VAT
2410. 2510
N 19.0 C8728AA HP 28 Colour DESKJET 3320, 3325, 3420, 3535, 3550, 3650, 3744, 3745, 3845,OFFICEJET 4355, PSC1110,1210,1315 361 VAT
DESKJET 5740, 6540, 6840, 9800, 9860, 460, Mobile Printer, OFFICEJET 6210, 7210, 7410, PSC 1510,
N 21.0 C8766WA HP 95 Colour 1610, 2355 PHOTOSMART 325, 335, 375, 385, 425, D5160, 7830, 8150, 8450, 8750, 2610, 2710, 399 VAT
PHOTOSMART PRO B8330, C3180, C4180, 2575, 8030, 8150, K7100
N 24.7 C6615DA HP 15 A/D DESKJET 810c, 840c, 845c, 920c, 948c, 3820 OFFICEJET v40, 5110, PSC 500, 750, 950 469 VAT
DESKJET 710c, 720c, 820cxi, 830c, 870cxi, 880c, 890c, 895cxi, 950c, 960c, 970c, 970cxi, 990cxi, 1000cxi,
N 24.7 51645AA HP 45 Black 1120c, 1125c, 1180c, 1220c, 1280, 1600c, 1600cm, 6122, 9300 OFFICEJET G55, G85, G95, K60, K80, r45, 469 VAT
r65, t45, t65 OFFICEJET PRO 1150c, 1170c, 1175c PHOTOSMART P1000, P1100, P1215, P1218
N 26.2 C6625AA HP 17 colour DESKJET 840c, 845c 498 VAT
DESKJET 920C, 930c, 948c, 950c, 970cxi, 990cxi, 1180c, 1220c, 1280, 3820, 6122, 9300 OFFICCEJET
N 28.5 C6578DA HP 78 colour 542 VAT
5110, G 55, G85, G95, K80, v40, PSC 750, 950, PHOTOSMART P1000, P1100, P1215, P1218
OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200. 2000.
N 28.5 C4836A HP 11 Cyan 542 VAT
2230. 2280. 2300. 2600. 2800. COLOR INKJET cp 1700
OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200. 2000.
N 28.5 C4837A HP 11 Megenta 542 VAT
2230. 2280. 2300. 2600. 2800. COLOR INKJET cp 1700
OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200. 2000.
N 28.5 C4838A HP 11 Yellow 542 VAT
2230. 2280. 2300. 2600. 2800. COLOR INKJET cp 1700
OFFICCEJET 9110. 9120. 9130. OFFICCEJET PRO K850. BUSINESS INKJET 1000. 1100. 1200. 2000.
N 28.5 C4844A HP 10 Black 542 VAT
2230. 2500. 2600. 2280. 3000 COLOR INKJET cp 1700
DESKJET 5160. 5550. 5650. 5652. 9650. 450 Mobile Printer, OFFICEJET 4110. 4255. 5510. 6110. PSC 1110.
N 29.0 C6657AA HP 57 colour 1210. 1315. 2110. 2210. 2310. PHOTOSMART 130. 145. 7150. 7260. 7268. 7450. 7550. 7660. 7760. 7960. 551 VAT
2410. 2510
N 25.0 C6658A HP 58A OFFICEJET 4255, 5608, 5610, 6110. PHOTOSMART 7150, 7260, 7268, 7450, 7458, 7550, 7660, 7760, 7960 475 VAT
N 56.5 C4092A HP 92A LASERJET 1100 printer series, 3200 All - in - One 1,074 VAT
N 53.0 CB435A HP 35A LASERJET P1005/P1006 1,007 VAT
N 54.0 A7115A HP 15A LASERJET 1000/1200 printer series, 3300, 3380 All - in - One Series 1,026 VAT
N 64.0 C3906F HP 06F LASERJET 5L / 6L, 3100 All - in - One Series 1,216 VAT
N 61.0 Q2612A HP 12A LASERJET 1010, 1012, 1015, 1018, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050z, 3052, 3055, M1005, 1319F 1,159 VAT
N 62.0 Q2613A HP 13A LASERJET 1300 printer series 1,178 VAT
N 62.0 Q5949A HP 49A LASERJET 1160/1320 printer series, 3390, 3392 1,178 VAT
N 62.0 Q2624A HP 24A LASERJET 1150 1,178 VAT
N 69.0 Q7553A HP 53A LASERJET P2014/ P2015/ M2727 printer series 1,311 VAT
N 66.5 Q6000A Black Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.500 pages) 1,264 VAT
N 72.3 Q6001A Cyan Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.000 pages) 1,410 VAT
N 72.3 Q6002A Yellow Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.000 pages) 1,410 VAT
N 72.3 Q6003A Magenta Toner For CLJ 2600N, 1600, 2605 (2.000 pages) 1,410 VAT
N 140.0 C4129X HP 29A LASERJET 5000 / 5100 2,660 VAT
(33.6) MỰC IN LEXMARK
N 18.5 LEXMARK 10N0217 Black For Z 605 , 615 , 517 , X 1150 , 1185 , 1195 , X 1270 , X1290 353 VAT
N 18.2 LEXMARK 18C1428A Black For X 2550 348 VAT
N 19.7 LEXMARK 10N0227 Color For Z 605 , 615 , 517 , X 1150 , 1185 , 1195 , X 1270 , X1290 376 VAT
N 19.7 LEXMARK 18C1429A Color For X 2550 376 VAT
N 24.7 LEXMARK 18C0781A ( #1 ) All -in-one for Z 735 , X 2350 , 3470 472 VAT
N 23.7 LEXMARK 18C0032 Black For X 5250 / P915 / P6250 453 VAT
N 23.7 LEXMARK 15M2971 Black For Z 53 , X 73 , X 83 , X 125 , X 4270 453 VAT
N 25.7 LEXMARK 18C0033 Color For X 5250 / P315 / P915 / P6250 491 VAT
N 26.7 LEXMARK 15M2619 Color For Z 705 , P707 , P 3150 , X 4270 510 VAT
N 27.7 LEXMARK 15C1523A Black For LM X4550 529 VAT
N 50.0 LEXMARK 12037SR Sử dụng cho LEXMARK E120N ( Có thể REFIIL nhiều lần ) 955 VAT
N 74.0 LEXMARK 18S0090 Sử dụng cho LEXMARK X 215 1,413 VAT
N 74.0 LEXMARK 12S0400 Sử dụng cho LEXMARK E220 1,413 VAT
N 90.0 LEXMARK X340A21G Sử dụng cho LEXMARK X 342 1,719 VAT
N 89.5 LEXMARK 34237HR Sử dụng cho LEXMARK E230 / E232 ( Có thể REFIIL nhiều lần ) 1,709 VAT
(33.7) MỰC IN OKI
N 5.4 OKI RIBBON 1120 / 1190 Sử dụng cho OKI 1190 103 VAT
N 5.8 OKI RIBBON 390 Sử dụng cho OKI 390 / 391 110 VAT
N 6.7 OKI RIBBON 590 Sử dụng cho OKI / 590 / 591/ 390FB 127 VAT
N 6.7 OKI RIBBON 790 Sử dụng cho OKI 790 / 791 127 VAT
N 30.0 OKI TONER C3600B Black For OKI Laser C3300 / C3400 / C3600 ( 1500 TRANG ) 570 VAT
N 45.0 OKI TONER C3600C /3600M /3600Y Color For OKI Laser C3300 / 3600 ( 3 màu: xanh, đỏ, vàng ), ( 1500 TRANG ) 855 VAT
N 51.7 OKI TONER C5100B Black For OKI Laser C3000 / C5000 982 VAT
N 87.9 OKI TONER C5100C /5100M /5100Y Color For OKI Laser Color C3000 / C5000 ( 3 màu : xanh, đỏ, vàng ) 1,670 VAT

www.hoanlongcomputer.com Trang 58 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

N 87.0 OKI TONER C5600 B Black For OKI Laser C5600n / C5700n ( Toner ) 1,653 VAT
N 80.0 OKI TONER C5600C /5600M /5600Y Color For OKI Laser C5600n / C5700n ( Toner ) ( 3 màu : xanh, đỏ, vàng ) 1,520 VAT
N 85.0 OKI TONER C5000 C 1,615 VAT
N 4.0 RIBBON LQ 300+ For EPSON LQ LQ 300 76
N 3.0 MỰC ĐỔ ĐEN Dành cho máy in LASER HP – CANON 57
N 4.5 MỰC NẠP SAMSUNG Dành cho máy in LASER SAMSUNG 86
(34) LINH TINH (Giá đã có VAT)
L 3.0 Thiết bị làm thơm Aroma USB 57
L 4.0 Thiết bị khóa Notebook Khóa chìa 76
L 4.0 Thiết bị khóa Notebook Khóa số 76
L 4.5 PIN SẠC 2A (USB) PIN 2A sạc qua cổng USB thích hợp cho máy mp3 , mp4 , ……. 86
L 5.0 PIN SẠC MP3 CREATIVE Dùng cho máy nghe nhạc MP3 Creative sử dụng PIN sạc 96
L 3.0 SẠC MP3 SANSUNG Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc MP3 sử dụng PIN sạc 57
L 3.0 SẠC MP3 Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc MP3 sử dụng PIN sạc 57
L 3.0 SẠC MP3 + MP4 Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc MP3 + MP4 sử dụng PIN sạc 57
L 6.5 SẠC IPOD (A2) Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc IPOD 124
L 20.0 SẠC IPOD NANO Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc IPOD 382
L 25.0 SẠC IPOD USB (A) Dùng để sạc PIN cho máy nghe nhạc IPOD 478
L 8.0 SPEAKER Starfish Loa hình sao biển, PIN 2A sạc qua cổng USB thích hợp cho máy mp3 , mp4 , ……. 153
L 3.5 QUẠT BÀN 368 D ( 7màu ) Quạt để bàn dùng cho PC và làm mát bề mặt Laptop 67
L 14.0 MULTI LCD CKL 8.1 Dùng chia 1 LCD ra 8 LCD 267
L 25.6 MULTI VGA D-LINK 2-1 Bộ chuyển mạch 2 CPU dùng chung 1 màn hình - KEYBOARD-MOUSE 499
L 41.7 MULTI VGA D-LINK 4.1 Bộ chuyển mạch 4 CPU dùng chung 1 màn hình - KEYBOARD-MOUSE 813
L 42.5 BỘ KỀM 97 Dụng cụ sửa chữa máy tính 812
L 0.4 PIN CMOS 8
L 0.5 Dây Nguồn 1m2 10
L 1.0 Dây loa nối dài 1 >> 1 19
L 2.0 CÁP IN 5M Dùng kết nối PC 38
L 1.5 CÁP DATA / CÁP Mạng 3 M / 1.5 M 29
L 2.0 CÁP Mạng 3M 38
L 1.5 CÁP USB 3 ĐẦU HDD Dùng cho HDD BOX 2.5" các loại 29
L 1.5 CÁP USB 1.5 M / 2 M ( NỐI DÀI ) 29
L 2.5 CÁP USB 3 M ( NỐI DÀI ) 48
L 6.0 CÁP USB >> LPT I121 Cáp chuyển sang cổng LPT 115
L 6.0 CÁP USB >> LPT Cáp chuyển sang cổng LPT 115
L 0.5 CÁP NGUỒN SATA /CÁP SATA150 Dùng cho HDD SATA 10
L 2.0 CÁP VGA Dùng cho KVM 3 in 1 38
L 6.0 CÁP IPOD + IPHONE CHÍNH HÃNG Cáp kết nối dùng cho máy nghe nhạc APPLE- USB 2.0 115
L 2.0 CÁP VGA LCD NỐI DÀI 1.5M (3 in 1) 38
L 1.3 CÁP VGA LCD NỐI DÀI 1.8M Nối dài dây màn hình LCD_ 1.8M 25
L 2.5 CÁP VGA LCD NỐI DÀI 3M Nối dài dây màn hình LCD_ 3M 48
L 3.5 CÁP VGA LCD NỐI DÀI 5M Nối dài dây màn hình LCD_ 5M 67
L 1.5 CÁP VGA NỐI DÀI 2 ĐẦU KIM Nối dài dây màn hình 2 đầu kim loại 1.8m 29
L 2.5 CÁP VGA NỐI DÀI 2 ĐẦU KIM Nối dài dây màn hình 2 đầu kim loại 3m 48
L 3.0 CÁP VGA NỐI DÀI 2 ĐẦU KIM Nối dài dây màn hình 2 đầu kim loại 5m 57
L 6.8 CÁP VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 10M 130
L 8.3 CÁP VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 15M 159
L 11.0 CÁP VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 20M 210
L 13.5 CÁP VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 25M 258
L 15.0 CÁP VGA LCD Dùng cho màn hình LCD và Projector 30M 287
L 7.0 CÁP IPOD AV Dùng cho Ipod VIDEO xuất phim ra TV 134
L 3.5 TEST MAINDBOARD ( 2 ĐÈN ) Dùng để kiểm tra MAINDBOARD ( FOR PC ) 67
L 4.8 TEST MAINDBOARD ( 4 ĐÈN ) Dùng để kiểm tra MAINDBOARD ( FOR PC ) 92
L 5.0 HỘP TEST CABLE XT 248 Dùng để kiểm tra CABLE RJ45 + RJ11 + RJ 58 96
L 5.0 HỘP TEST CABLE NS 468 Dùng để kiểm tra CABLE RJ45 + RJ11…. 96
L 1.5 KÍNH LỌC 15” 29
L 13.5 KỀM RJ 11& RJ 45 Kềm bấm mạng RJ 45 & RJ 11 ( LINE điện thoại ) 258
L 4.5 KIỀM NHẤN AMP Dùng để nhấn đầu cáp và dây cáp 86
L 11.0 KỀM MẠNG AMP Kềm bấm mạng RJ 45 ( chính hãng) 210
L 7.0 KỀM MẠNG Kềm bấm mạng RJ 45 134
L 5.0 BỘ KỀM - 3 NGĂN Bộ đồ nghề sửa chữa máy tính 96
L 6.0 BỘ KỀM - 4 NGĂN Bộ đồ nghề sửa chữa máy tính 115
L 9.5 MOUSE PAD MULTI With 4 Port USB Hub 2.0, 02 Speaker & Chat Sytem, Suond In & Out, Mic In Out 181
L 4.5 MÁY HÚT BỤI MINI USB . Dùng cho máy tính.& notebook 86
L 11.0 MÁY HÚT BỤI ĐA NĂNG Máy hút bụi công suất lớn chó thể hút và thổi 2 chiều 210
L 5.0 TEST CÁP CT168 Dùng test cáp và cổng USB printer 96
L 10.5 CỔNG USB TO LAN 2.0 Đổi từ cổng USB 2.0 qua LAN, 201 03T
L 6.0 CARD USB TO AUDIO 5.1 Đổi từ cổng USB 2.0 qua AUDIO 5.1, 115 03T
L 5.0 CARD PCI -> USB 2.0 (4 Cổng) Đổi từ PCI sang USB 2.0, 96 03T
L 9.0 CARD PCI -> Com 1 & Com 9 Đổi từ PCI sang Com 1 và Com 9, 172 03T
L 5.0 CARD CHUYỂN IDE to SATA Card chuyển 2 chiều từ IDE sang SATA và ngược lại 96 03T
L 10.0 CARD PCI >> SATA Đổi từ PCI sang Com 1 và Com 9, 191 03T

www.hoanlongcomputer.com Trang 59 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
L 6.0 HUB 4.1 USB + MP3 & MP4 Hub 4 port USB 2.0 + Sạc MP3 & MP4 115 03T
L 2.5 HUB 4 USB 2.0 Chia ra nhiều cổng USB ( 4 Cổng ) 48 03T
L 10.5 HDD BOX EXT USB SSK 015 SSK 2.5" -015 201 03T
L 12.0 HDD BOX SSK USB EXT ( SATA) SSK 2.5" -0708 ( Loại tốt) 229 03T
L 4.0 HDD BOX 2.5 USB EXT Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK 76 03T
L 12.0 HDD BOX 2.5 USB EXT HITACHI Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK (SATA) 229 03T
L 4.5 HDD BOX 2.5 SONY USB EXT Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK 86 03T
L 28.0 HDD BOX 2.5 SATA UNITEK 1040B Hộp gắn ngoài cho HDD 3.5" và 2.5" chuẩn SATA, có chức năng Backup 535 03T
L 13.0 HDD BOX 2.5 USB EXT TRANSCEND Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK 248 03T
L 32.0 HDD BOX 3.5 USB EXT TRANSCEND Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK 611 03T
L 36.0 HDD BOX 3.5 USB EXT TRANSCEND Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK ( SATA ) 688 03T
L 11.5 HDD BOX 2.5 USB EXT Hộp đựng HDD cho NOTEBOOK ( SATA ). 220 03T
L 10.0 HDD BOX 3.5 USB EXT Hộp đựng HDD cho PC 191 03T
L 13.0 HDD BOX 3.5 USB EXT 358 Hộp đựng HDD cho PC 248 03T
L 18.0 HDD BOX 3.5 USB EXT Hộp đựng HDD cho PC ( IDE & SATA ). 344 03T
L 15.5 HDD BOX 5.25 USB EXT Hộp đựng IDE HDD & CD .EXTERNAL 296 03T
L 11.5 HDD BOX SSK-0611 USB EXT IDE HDD BOX 2.5" loại tốt vỏ bảo vệ bằng hộp kim có chức năng Backup data 220
L 15.0 HDD BOX APAX WU250S HDD BOX cho NOTEBOOK (SATA) 287 03T
L 30.0 HDD BOX APAX SDU250S HDD BOX cho NOTEBOOK (SATA) Nhận dạng dấu vân tay 573 03T
L 25.0 HDD BOX APAX PYU350S HDD BOX FOR PC (SATA) GREEN POWER - AUTO SHUTDOWN (Tiết kiệm điện năng) 478 03T
L 6.0 HDD SAMSUNG Z10 Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 115 03T
L 6.0 HDD SAMSUNG 25 Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 115 03T
L 15.5 HDD BOX 5.25 SATA MỚI Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 296 06T
L 25.5 HDD BOX 5.25 IDE + 1394 Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 487 06T
L 16.5 HDD BOX 3.5 3GB - 3516 Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 315 06T
L 16.5 HDD BOX 3.5 ID 3020 Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 315 06T
L 9.0 HDD BOX 2.5 SATA BỌC DA Hộp đựng HDD dùng cho PC và Laptop 172 06T
(35) FAN + ĐÈN + KEO TẢN NHIỆT (Giá đã có VAT)
F 4.0 KEO TẢN NHIỆT HỦ Dùng để giải nhiệt CPU 76
F 2.0 KEO TẢN NHIỆT ỐNG Dùng để giải nhiệt CPU (Ống) 38
F 1.5 FAN HDD Tỏa nhiệt làm mát đĩa cứng 1 quạt 29
F 2.0 FAN HDD Tỏa nhiệt làm mát đĩa cứng 2 quạt 38
F 17.0 FAN HUB COOLER MASTER Bộ điều khiển Fan cho toàn bộ hệ thống máy tính 325 12T
F 6.0 FAN CASE 12cm ĐÈN / F120 Fan Case 12cm đèn trong suốt 115
F 1.5 FAN CASE 12cm LOẠI THƯỜNG Fan Case 12cm không đèn 29
F 23.0 COOLERMASTER VIVA Z1 Quạt làm mát VGA PCI Express 439 12T
F 28.0 COOLERMASTER HYPER TX 3 Giải nhiệt các CPU Intel SOCKET LGA775 / 1165 AMD Athlon 64 socket 754/ 939/ 940/ AM2 535 12T
F 30.0 COOLERMASTER VIVA PRO Quạt làm mát VGA PCI Express 573 12T
F 42.0 COOLERMASTER HYPER 212 Fan dùng cho CPU Intel/ AMD 802 12T
F 48.0 COOLERMASTER HYPER N520 Giải nhiệt các CPU Intel SOCKET LGA775 / 1366 AMD Athlon 64 socket 940/ AM2/ AM2+ 917 12T
F 9.0 COOLERMASTER XDREAM 4 Fan làm mát CPU 172 12T
F 35.0 COOLERMASTER HYPER TX2 Fan làm mát CPU 669 12T
F 36.0 COOLERMASTER HYPER 212 plus Fan làm mát CPU Intel Socket LGA775/ 1156/ 1366 AMD Socket 939/ AM2/ AM3 688 12T
F 56.0 COOLERMASTER Z600 Fan làm mát CPU 1,070 12T
F 58.0 COOLERMASTER HYPER N620 Fan làm mát CPU Intel Socket LGA775/ 1156/ 1366 AMD Socket 754/ 939/ 940/ AM2/ AM3 1,108 12T
F 62.0 COOLERMASTER V8 Fan làm mát CPU 1,184 12T
F 42.0 COOLERMASTER SPHERE Làm mát CPU 802 12T
F 4.5 FAN P IV SOCKET 478 Fan làm mát CPU 86
F 7.0 FAN P IV-PRESCOSTT 775 Fan làm mát CPU - PRESCOTT LÕI NHÔM 134
F 12.0 FAN P IV- 775 INTEL Fan làm mát CPU 229
(36) LOA DÙNG CHO MP3 & MP4 & MP5 & LAPTOP (Giá đã có VAT)
S 65.0 LOA MP5 2GB Màn hình ngoài 3.5", đọc thẻ nhớ, thẻ nhớ trong 2GB 1,242 03T
S 2.5 LOA IPOD ED 750 / ED760 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 48 03T
S 6.8 LOA IPOD 198 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 130 03T
S 10.0 LOA IPOD IX001 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 191 03T
S 12.0 LOA Nokia MD 15 Loa MP3 dùng cho ĐT Nokia - Pin sạc và Máy MP3 229 03T
S 7.0 LOA USB D-0111 Cổng USB For PC & Notebook MP3 MP4 LAPTOP 134 03T
S 6.0 LOA MINI Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 115 03T
S 6.0 LOA SOLIKE Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 115 03T
S 8.0 LOA TRIO-AD003 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 153 03T
S 8.5 LOA IPHONE-KING Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 162 03T
S 8.0 LOA MD-310 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 153 03T
S 10.0 LOA MD 848/ 828 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP PIN SẠC 191 03T
S 10.5 LOA MD A7 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP PIN SẠC 201 03T
S 10.0 LOA LCD MS-01 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 191 03T
S 8.5 LOA GD US 501 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP USB 162 03T
S 7.0 LOA PORTABLE Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP 134 03T
S 7.0 LOA C18 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP RADIO FM 134 03T
S 7.0 LOA Z001 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP PIN SẠC 134 03T
S 7.0 LOA YD118 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP PIN SẠC 134 03T
S 7.0 LOA S2001 Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP PIN SẠC 134 03T
S 9.0 LOA Egg Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP PIN SẠC USB 172 03T

www.hoanlongcomputer.com Trang 60 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
S 8.0 LOA Starfish Loa gắn ngoài của máy Walkman MP3 MP4 LAPTOP PIN SẠC USB 153 03T
S 8.0 Loa YX 001A Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 153 03T
S 8.0 Loa HUYNDAI 2010 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 153 03T
S 10.4 Loa SU 08 A Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 199 03T
S 8.0 Loa MD - 8 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 153 03T
S 9.5 Loa SD - 1 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 181 03T
S 16.0 Loa OK- S1 / MD 929 / HC 98A Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 306 03T
S 11.0 Loa MD - 123 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 210 03T
S 12.0 Loa MK - 3 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 229 03T
S 13.3 Loa TD- 03 / FD- 1 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 254 03T
S 12.0 Loa MD- K1 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 229 03T
S 14.0 Loa MD- K2 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 267 03T
S 14.0 Loa MD- D3 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 267 03T
S 14.0 Loa VK 01 Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 267 03T
S 96.0 Loa Creative TravelDock 900(2.0) Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP Sử dụng 04 Pin AAA
1,834 03T
S 76.0 Loa Creative TravelSound400(2.0) Sử dụng cho máy tính Notebook MP3 MP4 LAPTOP 1,452
Sử dụng 04 Pin AAA 03T
(37) GAMEPAD (Giá đã có VAT)
G 37.0 GENIUS METALSTRIKE PRO Kết nối với PC, Game PC, nhận cảm giác rung, hệ thống quạt mát ở tay cầm 707
G 38.0 GENIUS WIRELESS GRANDIAS PC game (Turbo & Macro). Wireless 2.4ghz. Kết nối USB. Chế độ rung 726
G 8.0 GAMEPAD Gamepad đơn 153
G 3.8 GAMEPAD TOPWAY U_519 Gamepad đơn 73
G 4.0 GAMEPAD COLOVIS USB - CVP 02 ( Gamepad đơn ) / CVP 50 ( Gamepad đơn ) 76
G 5.0 GAMEPAD COLOVIS USB - CVP 11 ( Gamepad đơn ) 96
G 5.0 GAMEPAD COLOVIS USB - CVP 20 ( Gamepad đơn + rung ) 96
G 8.0 GAMEPAD COLOVIS USB - CVP 30 ( Gamepad đôi + rung ) 153
G 10.0 GAMEPAD GPC-V37 / GPC-V36 USB - Gamepad đơn + rung 191
G 11.5 GAMEPAD GPC-C031 USB - Gamepad đơn + rung 220
G 9.5 GAMEPAD GPC-C033 USB - Gamepad đơn + rung 181
GAMEPAD LOGITECH CORDLESS
G 45.0 USB - Tay bấm không dây dành cho game thủ khoảng cách lên đến 10m 860
RUMBLEPAD 2
(38) HEADPHONE (Giá đã có VAT)
H 5.8 iPOD MP3 ( chính hãng) Tai nghe chuyên dùng cho IPOD và máy nghe nhạc MP3 111
H 5.8 IPHONE-MP3 Tai nghe + Mic 111
H 15.5 AUDIO ATH CK 51/ CK 52 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 296
H 16.0 AUDIO ATH -CM4 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 306
H 7.0 SENNHEISER - MP3 Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số. Notebook nhỏ gọn Âm thanh hay 134
H 16.0 JVC FX 66/ FX77 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 306
H 2.5 MICRO SOMIC 001 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 48
H 2.8 MICRO TM6 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 53
H 7.0 TAKOTA_74 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 134
H 2.5 MP3-JVJ Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. (3LY) 48
H 4.0 COLOVIS MA 1 / MA 5 Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số. Notebook nhỏ gọn Âm thanh hay 76
H 4.0 COLOVIS 003 - MP3 Dùng để nghe các loại máy MP3, kĩ thuật số. Notebook nhỏ gọn Âm thanh hay 76
H 4.0 COLORVIS-CS6 / M-F10 CS6/ MF10 76
H 13.0 CREATIVE HE -100 Tai nghe 1 bên Creative + Mic 248
H 13.0 CREATIVE HS 150 Tai nghe Creative + Mic 248
H 16.0 CREATIVE HS 390 Tai nghe Creative + Mic 306
H 4.0 CREATIVE DM 168 Tai nghe Creative 76
H 6.0 CREATIVE Earphone EP 50 Tai nghe Creative 115
H 18.0 CREATIVE Earphone EP 430 Tai nghe Creative 344
H 13.0 CREATIVE Earphone EP 510 Tai nghe Creative 248
H 16.0 CREATIVE Earphone EP 500 EP 500 / EP 220 Tai nghe Creative 306
H 49.0 CREATIVE Earphone EP 630 Tai nghe Creative 936
H 22.0 CREATIVE HQ HS 350 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 420
H 26.0 CREATIVE HQ 140 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 497
H 26.0 CREATIVE HS 400 Tai nghe Creative + Mic 497
H 33.0 CREATIVE HS 450 Tai nghe Creative + Mic 630
H 9.0 PHILIPS PH 102 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 172
H 6.0 PHILIPS SHE 775 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 115
H 6.0 PHILIPS SHG 2000 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 115
H 4.5 PHILIPS SHE 1360 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 86
H 12.4 PHILIPS SHM 2100 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 237
H 14.6 PHILIPS SHM 6103 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 279
H 10.0 PHILIPS SHM 3100 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 191
H 12.6 PHILIPS SHM 1900 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 241
H 21.0 PHILIPS SHM 7500 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 401
H 15.0 PHILIPS HM 450 Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay Micro 287
H 11.5 PHILIPS SHM 3300 Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay Micro 220
H 5.8 PHILIP 2550 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 111
H 10.0 PHILIP 3600 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 191

www.hoanlongcomputer.com Trang 61 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

H 6.0 HYUNDAI HY-551 Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay Micro 115
H 6.0 HYUNDAI HY-336/ 558/-9688/ 333 Thiết kế dùng cho Voice Chat, âm thanh hay Micro 115
H 3.5 HYUNDAI HY-300 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 67
H 5.0 HUYNDAI HY- 559 / 500 HY-006 / HY-559 / HY-500 96
H 5.3 HUYNDAI HY 606 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 101
H 5.5 HUYNDAI HY 6288 / HY 6068 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay, Dùng để nghe các loại máy MP3 105
H 4.0 SONY EX 806 / EX 808 76
H 5.0 SONY 778 / ED 71 / E 758 96
H 6.0 SONY E806MV / Q36 / Q98 115
H 17.0 SONY NX2 (NHIỀU MÀU) Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 325
H 21.0 SONY EX32 (NHIỀU MÀU) Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 401
H 5.0 OVAN 220 / 300 / 680 / 330 / 360 96
H 6.0 OVAN 6002 / 6003 / 1003 115
H 7.0 OVAN 880 134
H 8.5 SOUNDMAX AH-302 Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control Micro 162 12T
H 5.0 SOUNDMAX AH-306 NEW Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control 96 12T
H 9.8 SOUNDMAX AH-304 Âm thanh Digital Thiết kế đẹp Volume Control Micro 187 12T
H 6.5 HEADPHONE KHÔNG DÂY 760 / 770 124
H 8.2 HEADPHONE KHÔNG DÂY 737 157
H 9.0 HEADPHONE KHÔNG DÂY 767 Bắt sóng tốt ở khoảng cách xa 172
H 12.0 HEADPHONE KHÔNG DÂY 757 Bắt sóng tốt ở khoảng cách xa 229
H 2.5 SOMIC 750 / 808 (Lớn) 48
H 3.5 SOMIC 340 / 402 / 908 / 2688 / 991 / 350 67
H 4.0 SOMIC 8888 / 9999 / 360 / 370 / 909 / 303 / Headphone 305 76
H 7.0 SOMIC 880 134
H 9.8 TARGUS AEH04AP Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 187
H 21.0 Radius S21 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. 401
H 5.5 HEADSET HP Bộ nghe nói hỗn hợp Volume 105
H 4.7 GENIUS Earphone GHP _ 02V Tai nghe Creative 90
H 7.3 HEADSET GENIUS HS-02i Bộ nghe nói hỗn hợp Volume Micro Control 139
H 5.2 HEADSET GENIUS HS-02N Bộ nghe nói hỗn hợp Volume Control Micro 99
H 7.5 HEADSET GENIUS HS-03N Bộ nghe nói hỗn hợp Volume Control Micro Xoay 180* 143
H 9.0 HEADSET GENIUS HS-04A Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn Volume Control 172
H 12.8 HEADSET GENIUS HS-04SU Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn Volume Control 244
H 13.6 HEADSET GENIUS HS-05A Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn Volume Control Micro Xoay 180* 260
H 22.5 HEADSET GENIUS HP- 04 LIVE Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn Volume Control 430
H 32.7 HEADSET GENIUS HS-03U Bộ nghe nói hỗn hợp loại lớn Volume Control 625
H 5.5 HEADSET LEXMA X 120 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 105 03T
H 9.0 HEADSET LEXMA X 210 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 172 03T
H 9.0 HEADSET LEXMA X 220 / X 225 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 172 03T
H 11.0 HEADSET LEXMA X310 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 210 03T
H 12.0 HEADSET LEXMA X400 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 229 03T
H 40.0 HEADSET LEXMA X500 Thiết kế đẹp. Âm thanh hay. Micro 764 12T
(39) PROJECTOR (MÁY CHIẾU) (Vui lòng cộng thêm 10% khi mua máy chiếu)
U 567.0 InFocus X6 (DLP) 1.800 ansi lumerns, SVGA(800x600), 2000:1, weight: 3.1kg Bảo hành 2 năm Máy chiếu Focus bảo hành 3 năm, 10,830
riêng bóng đèn hình bảo hành
U 687.0 InFocus IN2102(DLP) 2.500 ansi lumerns, SVGA(800x600), 2000:1, weight: 3.1kg 13,122
1000 giờ hoặc 6 tháng ( tùy theo
U 887.0 InFocus IN2104(DLP) 2.500 ansi lumerns, XGA(1024x768), 2000:1, weight: 3.1kg điều kiện nào đến trước) 16,853
U 805.0 EPSON EMP-S5 (CHINA) 2000 ansi lumerns, SVGA(800x600), 400:1, weight: 2.6kg Máy chiếu Epson bảo hành 2 năm, 15,376
2.500 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.8kg (nối mạng riêng bóng đèn hình bảo hành 600
U 1,415.0 EPSON EMP-765 (CHINA) 26,885
không dây, không cần PC) giờ hoặc 6 tháng ( tùy theo điều
2.700 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.8kg (nối mạng
U 1,679.0 EPSON EMP-1715 (CHINA) kiện nào đến trước) 31,901
không dây, không cần PC)
U 715.0 PANASONIC (Nhật) PT-LB51EA 2.000 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.8kg (Daylight view) 13,657
2.000 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 1.9kg Máy chiếu Panasonic bảo hành 1
U 933.8 PANASONIC (Nhật) PT-LB51NTEA 18,210
Special function wireless PC & MP (Daylight view) năm, riêng bóng đèn hình bảo
U 1,187.0 PANASONIC (Nhật) PT-LB60EA 3.200 ansi lumerns, XGA(1024x768), 400:1, weight: 2.5kg(Daylight view) hành 500 giờ hoặc 3 tháng ( tùy 22,553
theo điều kiện nào đến trước)
3.200 ansi lumerns, XGA(1024x768), 500:1, weight: 2.96kg bàn phím
U 1,480.0 PANASONIC PT-LB80NTEA 28,268
cảm ứng, tự khóa máy, daylight, wireless
U 758.0 SANYO PDG-DSU21 2300 ansi lumens, true SVGA, Weight: 2.5kg 14,478
2200 ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight:
U 850.0 SANYO PLC-XW 200 16,235
2.5kg ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight:
2600
U 1,000.0 SANYO PLC-XW 250 19,100
2.5kg ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight:
3000
U 1,300.0 SANYO PLC-XU 300 24,830
2.6kg
3000 ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight:
U 1,400.0 SANYO PLC-XU 301 26,740
2.8kg
U 1,650.0 SANYO PLC-XU 350 3500 ansi lumens, TRUE XGA 1024 x 768, MAX UXGA, Weight: 2.6kg 31,515
3000 ansi lumens, TRUE XGA 1024 x 768, MAX UXGA, Auto keystone,
U 1,775.0 SANYO PLC-XU 305 33,903
Wireless: IEEE 802.11bg, LAN chuẩn 10 BASE-T/ 100 BASE-TX (RJ45) Máy chiếu Sanyo bảo hành 1 năm,
4500 ansi lumens,XGA 1024 x 768, nén UXGA 1600 x 1200, Weight: riêng bóng đèn hình bảo hành 500
U 2,125.0 SANYO PLC-XU 105 40,588
3.5kg giờ hoặc 6 tháng ( tùy theo điều

www.hoanlongcomputer.com Trang 62 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
3500 ansi lumens, TRUE XGA 1024 x 768, MAX UXGA, Auto keystone, giờ hoặc 6 tháng ( tùy theo điều
U 2,150.0 SANYO PLC-XU 355 kiện nào đến trước) 41,065
Wireless: IEEE 802.11bg, LAN chuẩn 10 BASE-T/ 100 BASE-TX (RJ45)
U 933.0 SANYO PLC-XW55A 2000 ansi lumens, true SVGA, Weight: < 2.9kg 17,820
U 1,207.0 SANYO PLC-XU75 2500 ansi lumens, true SVGA, Weight : 3.1kg 23,054
2000 ansi lumens, true SVGA, Weight : 2.6kg
U 1,215.0 SANYO PLC-XU84 23,207
trình chiếu không giây thời gian thực, qua lan, USB
3000 ansi lumens, true SVGA, Weight : 2.6kg
U 1,500.0 SANYO PLC-XU78 28,650
trình chiếu không giây thời gian thực, qua lan, USB
U 2,000.0 SANYO PLC-XU101 4000 ansi lumens, true SVGA, Weight : 4kg tự động dò tìm tín hiệu vào 38,200
Máy chiếu Casio bảo hành 24
U 823.0 CASIO XJ-S30 2000 ansi lumens, true XGA, 400:1 Weight: 1.8kg 15,719
tháng, riêng bóng đèn hình bảo
2000 ansi lumens, true XGA, 400:1 Weight: 1.8kgSử dụng USB trình hành 600 giờ hoặc 3 tháng ( tùy
U 824.0 CASIO XJ-S35 16,140
chiếu (không cần laptop), Wireless theo điều kiện nào đến trước)
U 661.5 ACER P1166P 2400 ansi lumens, SVGA (800x600), 2700:1, Weight : 2.3kg 12,900
U 945.0 ACER P1266 2400//2500ansi lumens,XGA (1024x768), 2000:1,Weight :3kg//5KG 18,050
U 943.0 ACER P3250 / 323 (super Mobile) 2000 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Weight : 1.2kg// .3KG Máy chiếu ACER bảo hành 2 năm, 18,011
U 1,015.0 ACER P5260E 2700 ansi lumens, XGA (1024x768), 2100:1, Weight : 2.8kg riêng bóng đèn bảo hành 5 tháng 19,387
U 1,180.0 ACER P5260I 2700ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1,Weight : 2.8kg,wireless hoặc 1500 giờ ( tùy theo điều kiện 22,538
3500 ansi lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Weight : 3.8kg Remote có nào đến trước) tặng màn chiếu
U 1,298.0 ACER P5280 điều khiển chuột từ xa, có laser pointer, chúc năng lật trang màn hình, Apollo 70"x70" 24,792
Speaker, công nghệ ColorBoost
U 850.0 ACER P3150 2000 ansi lumens, SVGA (800x600), 2000:1, Weight : 1.2kg 16,235
10 lumens, VGA (640x480),80:1, Weight 300kg, Video in, Vga in, khoảng cách chiếu Min/Max 21cm/180cm,
U 393.0 3M MPPRO110 (SIÊU NHỎ) 7,506
kích thước chiếu Min/Max 5.9"/50", pin sạc (40-60min)- Bảo hành 06 tháng.
U 1,078.0 3M X20 2000 ansi lumens, SVGA (1024x768), 500:1, Weight : 1.8kg Máy chiếu 3M bảo hành 2 năm, 20,590
riêng bóng đèn bảo hành 5 tháng
U 1,278.0 3M X62 2500 ansi lumens, XGA (1024x768), 500:1, Weight : 3kg hoặc 1500 giờ ( tùy theo điều kiện 24,282
2600 ansi lumens, XGA (1024x768), 500:1, Weight : 4kgHổ trợ trình nào đến trước) tặng màn chiếu
U 1,438.0 3M X64W 27,466
chiếu bằng Wireless Apollo 70"x70"
MÀN CHIẾU (vui lòng cộng thêm 10% VAT khi mua hàng)
U 40.0 TRIPOD 70" x 70" (1.75m x 1.75m) 764
U 89.0 Màn chiếu đứng TOPLITE TRIPOD 84" x 84" (2.13m x 2.13m) 1,700
U 101.0 TRIPOD 96" x 96" (2.44m x 2.44m) 1,929
U 45.0 TRIPOD 70" x 70" (1.78m x 1.78m) 860
U 84.0 TRIPOD 84" x 63" (2.2m x 1.6m) 1,604
U 87.0 Màn chiếu đứng APOLLO TRIPOD 84" x 84" (2.2m x 2.2m) 1,662
U 93.0 TRIPOD 96" x 72" (2.4m x 1.8m) 1,776
U 98.0 TRIPOD 96" x 96" (2.44m x 2.44m) 1,872
U 34.0 WALL 70" x 70" (1.75m x 1.75m) 649
U 71.0 Màn chiếu treo tường TOPLITE WALL 84" x 84" (2.13m x 2.13m) 1,356
U 89.0 WALL TOPLITE 96" x 96"/ 2.44m x 2.44m 1,700
U 39.0 WALL 70" x 70" (1.75m x 1.75m) 745
U 79.0 Màn chiếu treo tường APOLLO WALL 84" x 84" (2.13m x 2.13m) 1,509
U 97.0 WALL 96" x 96"(2.44m x 2.44m) 1,853
U 143.0 70" x 70" (1.78m x 1.78m) 2,731
U 188.0 84" x 84" (2.13m x 1.13m) 3,591
Màn chiếu điện tử TOPLITE
U 218.0 96" x 96" (2.44m x 2.44m) 4,164
(kèm theo Romote)
U 208.0 MR120 70" x 96" / 1.78m x 2.44m 3,973
U 308.0 MR150 2.29m x 3.05m 5,883
U 140.0 70" x 70" (1.8m x 1.8m) 2,674
U 162.0 84" x 64" (2.13m x 1.62m) 3,094
Màn chiếu điện tử APOLLO
U 173.0 (kèm theo Romote)
84" x 84" (2.2m x 2.2m) 3,304
U 195.0 96" x 72" (2.44m x 1.83m) 3,725
U 250.0 96" x 96" (2.4m x 2.4m) 4,775
MÀN CHIẾU VẬT THỂ ( vui lòng cộng thêm 10% VAT khi mua hàng)
USB, 1.1, 1/2" CMOS, 850K Pixel, 12F/s, Zoom KTS 4X, vùng quay ảnh: 360x270mm chụp và lưu 4 hình lên
U 473.0 AVER Vision 9,034
memory, xoay hình ảnh 270 độ, out: Projector, LCD, TV,… Nặng 2Kg
USB, 1.1, 1/2" CMOS, 3.2MP, 24F/s, Zoom KTS 48X, vùng quay ảnh: 360x270mm chụp và lưu 80 hình lên
U 1,133.0 AVER Vision SPC 300 21,640
memory, xoay hình ảnh 360 độ, đảo hình 180 độ, Remote, out: Projector, LCD, TV,… Nặng 4Kg, slot SD
(40) MÁY FAX (Giá đã có VAT)
Fax giấy nhiệt. Tính năng khóa hệ thống, tự động cắt giấy, lưu bản fax tiếp theo, quay nhanh số. Cho phép lưu 100 số,
X 102.1 BROTHER - 236S 1,990 12T
chế độ copy. Sử dụng giấy cuộn 50m. Nạp bản fax tự động 10 trang. Chế độ copy 50%-150%. Tích hợp tai nghe.
X 108.0 BROTHER - 235S Fax giấy nhiệt, tự động nạp bản gốc 10 trang, quay số nhanh 64 số, chế độ tắt chuông ban đêm, handset. 2,063 12T
Fax giấy thường. Tính năng khóa hệ thống, tự động cắt giấy, lưu bản fax tiếp theo, quay nhanh số. Cho phép lưu 100
X 102.1 BROTHER - 878 1,990 12T
số, chế độ copy, sử dụng giấy cuộn 50m. Nạp bản fax tự động 10 trang, chế độ copy 50%-150. Tích hợp tai nghe.
Fax giấy thường. Lưu tin nhắn 15 phút. Ghi âm 2 chiều, tự động nhận bản fax và cuộc gọi. Nhận và lưu được 25 trang
X 117.9 BROTHER - 837MCS 2,300 12T
khi hết giấy. Quay số nhanh cho phép lưu 100 số. Có thể lưu theo 4 nhóm, copy 50%-150%. Khay giấy 30 trang.

www.hoanlongcomputer.com Trang 63 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
Fax giấy thường. Lưu tin nhắn 15 phút. Ghi âm 2 chiều, tự động nhận bản fax và cuộc gọi. Nhận và lưu được 25 trang
X 138.5 BROTHER - 1020E 2,700 12T
khi hết giấy. Quay số nhanh cho phép lưu 100 số. Có thể lưu theo 6 nhóm, copy 50%-150%. Khay giấy 30 trang.
Fax giấy thường. Lưu tin nhắn 15 phút. Ghi âm 2 chiều, tự động nhận bản fax và cuộc gọi. Nhận và lưu được 25 trang
X 250.8 BROTHER - 2820 4,790 12T
khi hết giấy. Quay số nhanh cho phép lưu 100 số. Có thể lưu theo 6 nhóm, copy 50%-150%. Khay giấy 30 trang.

LINH KIỆN LAPTOP (Giá đã có VAT)


TÚI ĐỰNG MÁY XÁCH TAY
I 3.0 TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC 11" ,13" 57
I 3.5 TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC 14", 13.8" 67
I 4.0 TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC 15" 76
I 4.5 TÚI ĐỰNG LAPTOP CHỐNG SỐC 17" 86
I 35.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS01001-AP 14" Slip case, dây kéo bọc nhựa chống trầy cho laptop, dây đai giúp giảm sốc. 669 12T
I 50.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSM06101AP-10 13.3" Racing Stripe Messenger 955 12T
I 50.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSM061AP-10 13.3" Racing Stripe Messenger 955 12T
I 60.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSM06201AP-10 6+ 1,146 12T
I 55.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT035AP-10 15.4" Pulse Top Loading Case. 1,051 12T
I 50.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS018AP-10 17" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang 955 12T
I 45.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS019AP-10 15" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang 860 12T
I 40.0 BALO TARGUS TSB 11801 AP - 10 15.4" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang 764 12T
I 40.0 BALO TARGUS TSB 118 AP - 10 15.4" APPLE Macbook SLIP CASE. Gọn nhẹ & thời trang 764 12T
I 78.0 BALO TARGUS TSB 114 AP - 10 15.4" NEW URBAN BACKPACK 1,490 12T
I 78.0 BALO LAPTOP TARGUS TSB06901AP 15" NEW URBAN BACKPACK 1,490 12T
I 20.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSS035AP-10 12" Wide Notebook Skin (Pink Flower). Gọn nhẹ với hoa văn ấn tượng 382 12T
I 20.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSS03601AP-10 14" Wide Notebook Skin (Pink Flower). Gọn nhẹ với hoa văn ấn tượng 382 12T
I 90.0 TÚI LAPTOP TARGUS TLT061AP-10 14.1" Ladies Deluxe Tote. Design bằng chất liệu lining 2 màu, cực êm 1,719 12T
I 29.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS003AP 15.4" Được làm bằng chất liệu nylon với 2 lớp siêu bền chống thấm nước & chống sốc. Quai thun. 554 12T
I 28.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS02401AP-10 12" Gọn nhẹ độc đáo. Chất liệu hạt nổi bảo vệ tốt nhất. Dây kéo phủ cao su. Chống trầy. 535 12T
I 20.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSS036AP-10 14" Rất gọn nhẹ với thiết kế hoa văn ấn tượng. Dây đeo phủ cao su, chống trầy xước. 382 12T
I 100.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT024AP-10 14" Chất liệu cao cấp & bền bỉ. Túi nhỏ có thể tháo rời được. Quai xách, dây đeo thiết kế đúng tiêu chuẩn. 1,910 12T
I 37.0 TÚI LAPTOP TARGUS CTM300B-03 15" Kết hợp chất liệu nylon & kosin cao cấp. Chân túi bằng cao su chống sốc, dây đeo êm, thoải mái. 707 12T
I 59.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBB004AP 14.1" Chất liệu, bền chắc. Túi có dây kéo tháo rời được. 1,127 12T
I 30.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS00901AP-10 12" Thiết kế nhẹ nhàng & thanh mảnh. Dây kéo bọc nhựa chống trầy. Dây đai bên dưới giúp giảm sốc. 573 12T
I 38.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS01101AP 15.4" Thiết kế nhẹ nhàng & thanh mảnh. Dây kéo bọc nhựa chống trầy. Dây đai bên dưới giúp giảm sốc. 726 12T
I 38.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS011AP 15.4" Thiết kế nhẹ nhàng & thanh mảnh. Dây kéo bọc nhựa chống trầy. Dây đai bên dưới giúp giảm sốc. 726 12T
I 34.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS02101AP-10 15.4" Gọn nhẹ độc đáo. Chất liệu hạt nổi bảo vệ tốt nhất. Dây kéo phủ cao su. Chống trầy xước. 649 12T
I 31.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS02201AP-10 14" Gọn nhẹ độc đáo. Chất liệu hạt nổi bảo vệ tốt nhất. Dây kéo phủ cao su. Chống trầy xước. 592 12T
I 46.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT02101AP-10 14" Ngăn đệm êm với khóa phù hợp. Quai đeo bằng da thoải mái. Đai da phía sau rất thuận tiện. 879 12T
I 50.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT02201AP-10 15.4" Quai đeo bằng da thoải mái. Đai da phía sau rất thuận tiện. 955 12T
I 31.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS022AP-10 14" Gọn nhẹ độc đáo. Chất liệu hạt nổi bảo vệ tốt nhất. Dây kéo phủ cao su. Chống trầy xước. 592 12T
I 90.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT02601AP-10 14" Milan Case. Chất liệu sang trọng & bền bỉ. Quai xách & dây đeo thiết kế đúng tiêu chuẩn. 1,719 12T
I 90.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT026AP-10 14" Milan Case. Chất liệu sang trọng & bền bỉ. Quai xách & dây đeo thiết kế đúng tiêu chuẩn. 1,719 12T
I 60.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT034AP-10 15.4" Quai đeo làm bằng da tạo sự thoải mái. Đai da phía sau & túi phụ trợ có thể tháo rời ra. 1,146 12T
I 50.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBT036AP-10 14.1" Kiểu dáng gọn nhẹ, ngăn đựng riêng giấy tờ. Dây đeo vai điều chỉnh tạo sự thoải mái. 955 12T
I 85.0 TÚI LAPTOP TARGUS TCT011US 15.4" Ngăn đệm êm chống sốc. Khung sườn tổ ong có khóa giúp bảo vệ máy tối ưu. 1,624 12T
I 80.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSB09102AP-10 14" Ngăn chứa cực êm giúp bảo vệ máy tốt nhất. Chất liệu sang trọng & bền. Dây đeo vai êm. 1,528 12T
I 80.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSB09102AP-10 14" Ngăn chứa cực êm giúp bảo vệ máy tốt nhất. Chất liệu sang trọng & bền. Dây đeo vai êm. 1,528 12T
I 80.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSB091AP-10 14" Ngăn chứa cực êm giúp bảo vệ máy tốt nhất. Chất liệu sang trọng & bền. Dây đeo vai êm. 1,528 12T
I 78.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSB10401AP-10 15.4" Dây đeo êm điều chỉnh được. Đặc biệt có túi bí mật & túi chống mưa. 1,490 12T
I 82.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSB11301AP 13" Túi lót cực êm giúp bảo vệ máy. Có dây Headphone. Bao trùm balo chống trời mưa 1,566 12T
I 82.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSB113AP 13" Túi lót cực êm giúp bảo vệ máy. Có dây Headphone bên trong. Bao trùm balo chống trời mưa 1,566 12T
I 70.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSM040AP 15" Dùng cho Macbook. Chất liệu Polyeste, dây đeo êm, có thể gắn với hành lý đẩy. Khóa kéo chìm. 1,337 12T
I 55.0 TÚI LAPTOP TARGUS TSM043AP 13" Dùng cho Macbook. Chất liệu Polyeste chống thấm, có thể gắn với hành lý đẩy. Dây đeo êm 1,051 12T
I 30.0 TÚI LAPTOP TARGUS TBS009AP-10 12" Thiết kế nhẹ nhàng & thanh mảnh. Dây kéo bọc nhựa chống trầy. Dây đai bên dưới giúp giảm sốc. 573 12T
I 4.8 TÚI NOTEBOOK DELL 14" - 15" Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 14" - 15" DELL 92
I 4.8 TÚI NOTEBOOK HP 14" - 15" Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 14" - 15" HP 92
I 4.8 TÚI NOTEBOOK TOSHIBA 14" - 15" Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 14" - 15" TOSHIBA 92
I 4.8 TÚI NOTEBOOK ACER 14" - 15" Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 14" - 15" ACER 92
I 6.0 TÚI NOTEBOOK CASE 10"-11"-12"-13" - 14"Túi chống shock dùng cho các loại máy Laptop 10"-11"-12"13"-14" WIDE
WIDE 115
I 17.0 TÚI NOTEBOOK BA 601 325
I 6.5 TÚI VAIO 889 12..1 / 13.3 / 14.1 / 14.5 124
I 6.7 TÚI VAIO 17 128
I 5.2 TÚI HT VW 13.3 / 14.1 99
I 5.7 TÚI HT VW 17 109
I 8.5 TÚI 15 ( 8899 ) 162
I 10.0 TÚI 17 ( 9088 ) 191
I 12.5 TÚI NOTEBOOK IBM ( tốt ) 239
I 8.0 TÚI NOTECASE 13W / 14W 153
I 37.0 CẶP KINGSON 6045 707
I 13.0 CẶP KINGSON 6016 248

www.hoanlongcomputer.com Trang 64 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009

I 27.0 CẶP KINGSON 6050 516


I 36.0 CẶP KINGSON 6020 / 6021 688
I 55.0 CẶP KINGSON 6044 1,051
I 15.0 CẶP KINGSON 6038 287
I 18.0 CẶP KINGSON 6018 344
I 25.0 CẶP KINGSON 6029 478
I 36.0 CẶP KINGSON 6026 688
I 37.0 CẶP KINGSON KS 6024 707
I 7.0 CẶP NOTEBOOK 225U 134
I 9.0 CẶP DELL ( Thường ) 172
I 12.0 CẶP SOMIC BK 662 229
I 17.5 BALO 636 334
I 20.0 BALO TARGUS 013 AP (15.4 ) 382
I 20.0 BALO 643 382
(41) DDRAM - FOR LAPTOP (Giá đã có VAT)
R 22.0 1GB DDR2 800 PC 6400 420 36T
R 23.0 1GB DDR2 667 Visipro PC 5300 439 12T
R 42.0 2GB DDR2 667 Visipro PC 5300 802 12T
R 23.0 1GB DDR2 800 Visipro PC 6400 439 12T
R 42.0 2GB DDR2 800 Visipro PC 6400 802 12T
R 23.0 1GB DDR2 667 Kingston PC 5300 Tem chính hiệu 439 36T
R 23.0 1GB DDR2 800 Kingston PC 6400 Tem chính hiệu 439 36T
R 36.0 2GB DDR2 667 Kingston PC 5300 Tem chính hiệu 688 36T
R 36.0 2GB DDR2 800 Kingston PC 6400 Tem chính hiệu 688 36T
R 40.0 2GB KIT DDR2 800 HYPERX (2 x 1GB) Kingston PC 6400 Tem chính hiệu 764 36T
R 26.0 1GB DDR2 667 Apacer PC 5300 Tem chính hiệu 497 36T
R 46.0 2GB DDR2 667 Apacer PC 5300 Tem chính hiệu 879 36T
R 26.0 1GB DDR2 800 Apacer PC 6400 Tem chính hiệu 497 36T
R 46.0 2GB DDR2 800 Apacer PC 6400 Tem chính hiệu 879 36T
R 27.0 1GB DDR3 1066 Apacer PC 8500 Tem chính hiệu 516 36T
R 57.0 2GB DDR3 1066 Apacer PC 8500 Tem chính hiệu 1,089 36T
R 27.0 1GB DDR3 1333 Apacer PC 10600 Tem chính hiệu 516 36T
R 48.0 2GB DDR3 1333 Apacer PC 10600 Tem chính hiệu 917 36T
R 26.0 1GB DDR2 667 Trancend PC 5300 Tem chính hiệu 497 36T
R 45.0 2GB DDR2 667 Trancend PC 5300 Tem chính hiệu 860 36T
R 24.5 1GB DDR2 667 Kingmax PC 5300 468 36T
R 24.5 1GB DDR2 800 Kingmax PC 6400 468 36T
R 44.5 2GB DDR2 667 Kingmax PC 5300 850 36T
R 44.5 2GB DDR2 800 Kingmax PC 6400 850 36T
(42) HDD FOR LAPTOP ( Đĩa cứng cho Laptop ) (Giá đã có VAT)
H 44.0 160GB SATA 5400 rpm 840 12T
H 49.5 250GB SATA 5400 rpm 945 12T
H 59.0 320GB SATA 5400 rpm 1,127 12T
H 89.0 500GB SATA 5400 rpm 1,700 12T
H 42.0 160GB WESTERN SATA / IDE 5400 rpm 802 12T
H 50.0 200GB WESTERN SATA 5400 rpm 955 12T
H 53.0 250GB WESTERN SATA / IDE 5400 rpm 1,012 12T
(43) PHỤ KIỆN CHO LAPTOP (Giá đã có VAT)
F 32.0 FAN FOR DDRAM HYPERX FAN GIẢI NHIỆT RAM KINGSTON 611 03T
F 15.0 FAN NOTEBOOK + LOA 9000 BÀN FAN giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 2 FAN 2 LOA 287 03T
F 10.0 FOR NOTEBOOK -808 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 2 FAN 2 cổng USB 191 03T
F 11.0 FOR NOTEBOOK -K6 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 2 FAN 4 cổng USB 210 01T
F 7.0 FOR NOTEBOOK X300 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 2 FAN 4 cổng USB, nhỏ gọn 134 01T
F 6.5 FOR NOTEBOOK -764 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 2 FAN 4 cổng USB, nhỏ gọn 124 01T
F 12.5 FOR NOTEBOOK -128A FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 2 FAN 4 cổng USB, nhỏ gọn 239 03T
F 11.0 FOR NOTEBOOK X800 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 2 FAN 4 cổng USB, thiết kế nhôm 210 06T
F 10.0 FAN FOR NOTEBOOK BB08 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 2 FAN thiết kế nhôm 191 01T
F 9.0 FAN FOR NOTEBOOK NBK 108 Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 3 FAN + 4 Cổng USB 172 03T
F 13.0 FAN FOR NOTEBOOK NBK (B4) Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 3 FAN + 4 Cổng USB 248 01T
F 8.0 FAN FOR NOTEBOOK DANALN DR2008 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 153 01T
F 5.0 FAN FOR NOTEBOOK SL_818 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 96 01T
F 2.5 FAN FOR NOTEBOOK 206A Đế Giải nhiệt Máy xách tay dùng nguồn USB (loại nhỏ) 48 01T
F 6.0 FAN FOR NOTEBOOK 206A X100 Đế Giải nhiệt Máy xách tay dùng nguồn USB (loại lớn) 115 01T
F 51.0 NOTEBOOK TARGUS AWE41AP-01 FAN , Giải nhiệt cho máy xách tay nguồn USB 2 FAN USB 974 01T
F 17.0 FAN NOTEPAL Cooler Master U1 Giá đỡ Notebook 12", 14", bằng nhôm, 1 FAN 8cm kết nối cổng USB 325 12T
F 18.0 FAN NOTEPAL Cooler Master X2 Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhựa và nhôm, 1 FAN 14cm kết nối cổng USB 344 12T
F 19.0 FAN NOTEPAL Cooler Master AX Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhựa và nhôm, 1 FAN 14cm kết nối cổng USB 363 12T
F 22.0 FAN NOTEPAL Cooler Master U2 Giá đỡ Notebook 14", 17", bằng nhôm, 2 FAN 8cm kết nối cổng USB 420 12T
F 33.0 FAN Cooler Master INFINITE HUB Giá đỡ Notebook từ 1" đến 17", bằng nhôm, 1 FAN 9cm kết nối cổng USB (4USB) 630 12T
F 34.0 FAN Cooler Master INFINITE COLOR Giá đỡ Notebook từ 1" đến 17", bằng nhôm, 1 FAN 9cm kết nối cổng USB (4USB) 649 12T
F 20.0 FAN NOTEPAL Cooler Master V1 Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhôm, 2 FAN + 2 USB, kết nối cổng USB 382 12T

www.hoanlongcomputer.com Trang 65 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng


(xem chương trình khuyến mãi tại trang 01) 09/12/2009
F 30.0 FAN NOTEPAL Cooler Master P1 Giá đỡ Notebook 14", 15", bằng nhôm, 2 FAN + 2 USB, kết nối cổng USB 573 12T
F 36.0 FAN NOTEPAL Cooler Master Silver, Black, giá đỡ Notebook 15", 17" bằng nhôm, 2 FAN + 2USB, kết nối cổng USB 688 12T
F 18 FAN NOTEPAL Cooler Master D1 Giá đỡ Notebook 12", 15", bằng nhôm, 2 FAN 70mm + 2 USB, kết nối cổng USB 344 12T
F 20 FAN NOTEPAL Cooler Master A1 Giá đỡ Notebook 12", 15", bằng nhôm, 2 FAN 70mm + 2 USB, kết nối cổng USB 382 12T
F 30.0 FAN NOTEPAL Cooler Master X1 Giá đỡ Notebook 12", 15", bằng nhôm, 2 FAN 120mm + 2 USB, kết nối cổng USB 573 12T
F 14.0 FAN NOTEBOOK Cooler Master Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 2 FAN + 2 Cổng USB 267 3T
F 10.0 FAN NOTEBOOK Cooler Master 2718 Giải nhiệt cho máy xách tay, nguồn USB, 2 FAN + USB 191 3T
F 3.5 ĐẾ FAN FOR NOTEBOOK -SF70 67
F 13.0 BÀN NOTEBOOK Bàn notebook đa năng M-701 248
(44) ADAPTER for LAPTOP ( Nguồn cho máy tính xách tay ) (Giá đã có VAT)
A 10.0 ADAPTER POCKET MP3 CREATIVE 191 03T
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK SONY 19.5V-4.1A 287 03T
A 17.5 ADAPTER NOTEBOOK SONY 19.5V-3A / 19.5V-3.3A 334 03T
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK SONY 19.5V-4.7A 287 03T
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK DELL 19.5V-3.3A / 19.5V-3.34A 287 03T
A 20.0 ADAPTER NOTEBOOK DELL 19.5V-4.62A 382 03T
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK IBM 16V-3.36A 287 03T
A 20.0 ADAPTER NOTEBOOK IBM 16V-4.5A 382 03T
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK HP 19V-4.74A 287 03T
A 9.0 ADAPTER NOTEBOOK HP 18.5V-3.5A loại nhỏ 172 03T
A 11.0 ADAPTER NOTEBOOK HP 18.5V-3.5A loại lớn 210 03T
A 17.0 ADAPTER NOTEBOOK LITEON 19V-3.42A / 19V-4.74A Dùng được cho ACER, LENOVO và SONY 325 03T
A 17.0 ADAPTER NOTEBOOK ACER (19V - 3.1A) - (19V - 3.42A) - (18.5V - 3.5A) - (19V - 3.16A) - (19V - 4.74A) 325 03T
A 15.0 ADAPTER NOTEBOOK TOSHIBA 19V-3.42A 287 03T
A 20.0 ADAPTER NOTEBOOK TOSHIBA 19V-4.7A / 19V-4.74A 382 03T
(45) PIN FOR LAPTOP ( Pin dùng cho máy tính xách tay ) (Giá đã có VAT)
P 56.0 PIN HP - HC7 1,070 03T
P 51.0 PIN HP - H19 974 03T
P 51.0 PIN HP - H60 10.8V 974 03T
P 56.0 PIN HP - H60 14.8V 1,070 03T
P 50.0 PIN HP - HC6 / H40 955 03T
P 50.0 PIN HP DV DV 2000 ,3000 , 6000 955 03T
P 49.0 PIN SONY S51, (BP51) , S2T, S2V(BP2S) , S2R(BP2R) 936 03T
P 55.0 PIN SONY SN1(BP71), BPS3_6600 , S2N(BP2NX) 1,051 03T
P 60.0 PIN MACBOOK APPLE A1175 A 1181, 1185 1,146 03T
P 57.0 PIN DELL D800S ,D800H 1,089 03T
P 51.0 PIN DELL D13 D13(1300) ,D70(700W) 974 03T
P 46.0 PIN DELL C400 C400, D50 (2200)MAH , D50 (4700)MAH , DX3(X300) , D400 879 03T
P 49.0 PIN DELL 2100 2100 , 2800(LX51) 936 03T
P 57.0 PIN DELL D60 D60(4800)MAH , D12(1210) , D82_D820 , D620(4800)MAH , D60(6600)MAH. 1,089 03T
P 57.0 PIN ACER 43D1(A43), L39, A362, AQT1, A80. 1,089 03T
P 71.0 PIN ACER A23 1,356 03T
P 52.0 PIN LENOVO E255 E255, SQU-521F30 , F40 993 03T
P 50.0 PIN TOSHIBA TM35PA (331U), 8100, PA3178, TS3(T3000) , 3191, PA2487W, 3285. 955 03T

www.hoanlongcomputer.com Trang 66 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng