You are on page 1of 2

MA`HAD ATTARBIYAH AL-ISLAMIYAH (MATRI)

PERKAMPUNGAN TUNJUNG, 02400, BESERI, PERLIS.


TEL: 04 938 1155, FAX: 04 938 2469
Web: www.matri.edu.my Email: matri_perlis@yahoo.com

BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN TUGASAN
LATIHAN ASAS MENGAJAR MATRI

Tarikh
Nama Pelajar
Tajuk

Kriteria Yang Dinilai Skor
A. PENGURUSAN MASA
i. Ketepatan masa 5 4 3 2 1
ii. Penggunaan masa sepenuhnya 5 4 3 2 1
B. PENAMPILAN DIRI
i. Penampilan diri 5 4 3 2 1
ii. Keyakinan diri 5 4 3 2 1
iii. Kepetahan 5 4 3 2 1
C. PENYAMPAIAN
i. Isi yang dikemukakan 5 4 3 2 1
ii. Menguasai tajuk yang disampaikan 5 4 3 2 1
iii. Penghuraian idea dan konsep 5 4 3 2 1
iv. Kejelasan suara 5 4 3 2 1
v. Penyediaan bahan 5 4 3 2 1
vi. Mengemukakan contoh yang sesuai 5 4 3 2 1
vii. Tidak terikat teks atau hafaz 5 4 3 2 1
D. IKLIM PEMBELAJARAN
i. Pemerhatian pendengar 5 4 3 2 1
ii. Melibatkan dua hala 5 4 3 2 1
Jumlah skor terkumpul


ULASAN GURU :

.
.
.
.
.


Tandatangan : ............
GURU

Nama :

Tarikh :

BPPT- LAM- MATRI