You are on page 1of 4

TUGASAN 1 : PORTFOLIO KERJAYA (50%

)
Selepas menamatkan pengajian anda dalam program pensiswazahan – Program
Pensiswazahan Guru (PPG). Anda dikehendaki menghadiri temuduga untuk
memastikan bahawa anda adalah seorang guru siswazah. Sebagai langkah
persediaan untuk dokumen sokongan dalam temuduga, anda diminta menyediakan
portfolio kerjaya anda.
Sila rujuk panduan yang diberi untuk menyediakan Portfolio Kerjaya anda.
LAMPIRAN B.

TUGASAN 2 : PERANCANGAN PERKEMBANGAN – KENDIRI (30%)
Perancangan Perkembangan – Kendiri atau Perancangan Perkembangan
Peribadi (PPP) adalah satu proses yang dirangka dan disokong oleh tindakan
pelajar yang diperolehi hasil daripada refleksi pembelajaran mereka.
Sebagai guru berwawasan, anda merancang untuk memohon jawatan sebagai guru
cemerlang dalam subjek kepakaran anda. Sediakan perancangan Perancangan
Perkembangan – Kendiri untuk menyokong usaha anda.
Sila rujuk panduan yang diberi untuk menyediakan Perancangan Perkembangan
– Kendiri. LAMPIRAN 2
LAMPIRAN B
Panduan dalam penyediaan Portfolio Kerjaya
Komponen Portfolio
 Pengenalan
 Kulit Luar dan butiran seperti :
 Nama dan maklumat perhubungan
 Jawatan Sekarang
 Bidang Kepakaran
 Matlamat Profesion
 Resume Profesion dan Pengalaman dengan memasukkan bersama maklumat-
maklumat seperti berikut :
 Gred dan sekolah tempat anda mengajar
 Senarai dan huraian kursus/subjek yang diajar
 Tugas-tugas pengurusan yang dipegang
 Jawatan kepimpinan yang dipegang
 Kurikulum yang digunakan dll
 Pernyataan Falsafah Pengajaran
 Gelaran dan pengurniaan
 Rekod-rekod akademik
 Bilik darjah/ aktiviti-aktiviti
 Bahan bukti/ artifak
 Contoh Rancangan Mengajar
 Contoh kerja dan projek murid
 Contoh rancangan pemulihan
 Bahan-bahan bantu yang disediakan – Persembahan PowerPoint
 Rakaman video pengajaran di kelas
 Perancangan kemajuan profesional (growth plan)
 Sijil guru
 Penilaian dan pemerhatian
 Kurniaan dan pengiktirafan
 Akhbar, majalah, artikel tentang anda dan kelas anda.
 Teknologi
 Kemajuan Profesion – Senarai aktiviti Kemajuan profesion seperti :
 Bengkel yang dihadiri/diberi
 Kursus-kursus lanjutan yang telah diperolehi
 Konferens yang dihadiri
 Pembentangan dalam konferens
 Projek yang dibiayai dimana anda telah melibatkan diri
 Keahlian anda dalam mana-mana persatuan persatuan keguruan
 Usaha-usaha lain yang telah dilakukan dalam usaha
memperkembangkan kemahiran mengajar anda.
 Dan lain-lain yang relevan.
 Aktiviti-aktiviti latihan/persembahan.
 Buku Skrap
 Rujukan


LAMPIRAN C
Panduan Persediaan dalam Perancangan Perkembangan-Kendiri
 Fahami diri sendiri – kaji siapa diri anda dan apa anda mahu (kehendaki).
 Anda boleh gunakan apa-apa saja alat untuk menilai kendiri anda seperti
Personal SWOT Analysis, Opportunity Analysis.
 Definisikan objektif kerjaya anda (SMART) – Penyataan Misi Kerjaya,
Matlamat Utama Kerjaya
 Bentuk Perancangan Kemajuan Personal anda- Laksanakan semakan untuk
mengenal pasti kekuatan kemahiran yang ada pada anda sekarang yang
mana bertentangan kekuatan dengan kemahiran yang anda perlukan.
 Laksanakan Kajian Tindakan