You are on page 1of 11

Materiale Nemetalice

In acest capitol vom face cunoștință cu un alt gen de materiale decât cele
studiate până acum, care nu au in compoziția lor nici un fel de metal și
care se numesc materiale nemetalice.
Materialele nemetalice pot fi de natura organică sau anorganică,
naturale sau sintetice, in stare solidă, lichidă sau gazosă
Principalele criterii de clasificare sunt:
1. Din punct de vedere al prorietăților electrice:
a) materiale semiconductoare;
b) materiale electroizolante sau dielectrice;
2. După provienență:
a) organice (naturale sau artificiale);
b) anorganice (naturale sau artificiale);
3. După starea de agregare:
a) solide;
b) lichide;
c) gazoase;
4. După scopul sau destinația utilizării:
a) electroizolante;
b) termoizolante;
c) hidroizolante;


d) fonoizolante;
e) lubrifiante;
f) de protecție anticorosivă;
g) de etenșare;
h) abrazive etc;

5. După domeniul de utilizare:
a) materiale de construcții;
b) materiale electrotehnice;
c) materiale pentru industria optică și mecanică fină etc;
Fluide tehnologice in instalatii hidraulice
Uleiurile hidraulice sunt uleiurile minerale care prezinta niște
proprietăți carcteristice:

• Tendința de spumare extrem de redusă.
• Stabilitate mare in timp a caracteristicilor chimice și fizice.
• Variația viscozității cu temperatura extrem de redusă.
• Viscozotatea cinematică a fiecărui tip de ulei variază in limite
strânse.

Clasificare:
• Uleiuri hidraulice pentru solicitari usoare, presiuni de maximum
50 de bari: H19, H35, H72;
• Uleiuri hidraulice pentru presiuni mari de maximum 300 de bari :
H18A, H32A, H60A.
Lubrifianți și lichide de răcire

Lubrifianți
Lubrifiantul este un material fluid care se interpune intre
suprafețele de contact a două corpuri solide care se află in mișcare
relativă, înlocuind frecarea uscată dintre cele două suprafețe cu
frecarea dintre cele două pelicule de lubrifiant care adera la aceste
suprafețe.

In functie de starea lor fizică lubrifianții se împart în:
– Uleiuri de ungere;
– Unsori de ungere;
– Lubrifianți solozi;
– Materiale autolubrifinte;Uleiuri de ungere

Uleiurile sunt substanțe organice lichide, naturale sau sintetice.

Uleiurile naturale sunt de origine vegetală, obținute prin extragerea
din semințele unor plante(rapiță, in, floarea-soarelui etc), sau de origine
minerală, obținute prin distilarea fracționată a țițeiului.

Uleiurile sintetice sunt obținute pe cale artificială(uleiuri siliconice)

Uleiurile vegetale se folosesc numai în cazuri excepționale pentru
ungere datorită rezistenței scăzute la alterarea chimică.

Uleiurile minerale se pot clasifica in:
– uleiuri lubrifiante(de ungere);
– uleiuri minerale cu utilizare specifică;
Uleiurile minerale lubrifiante se folosesc la ungerea motoarelor
cu ardere interna, a transmisiilor cu roți dințate, a utilajelor
industriale (laminoare, turbine cu aburi etc.) și a mașinilor și
aparatelor de uz comun (mașini de cusut, ceasornice, etc.)

Cele mai importante propietati ale uleiurilor minerale sunt
vîscozitatea și onctuozitatea.

Vîscozitatea uleiurilor este raportul dintre timpul necesar pentru
scurgerea 100 de ulei si 100 de apă. (Ex: 15 W40)

Onctuozotatea – aderența sau puterea de ungere, este
proprietatea lubrifianților de a crea straturi moleculare cu coeficient
de frecare redus, puternic fixate pe suprafețele metalice.3
cm
3
cm

Uleiurile sintetice au calitați superioare celor minerale,
vîscozitatea lor nemaifiind dependentă de temperatură. Dezavantajul
acestora este că sunt foarte scumpe.
Unsori de ungere
Unsorile sunt substanțe semisolide utilizate la ungerea unor
mecanisme cu condiții speciale de funcționare.

Clasificare dupa domeniul de utilizare:
• unsorile de ungere;
• unsori pentru etanșare;
• unsori pentru protecția impotriva coroziunii;

Unsorile de ungere se fabrica cu sapun de calciu sau sapun de
sodiu, cele cu sodiu fiind calitativ superioare.


Caracteristica cea mai importanta a unsorilor de ungere este
punctul de picurare.

Unsorile solide se prepara prin amestecarea unor substante
solide cu proprietăți de ungere cu uleiurile minerale si se folosesc la
ungerea mecanismelor care funcționează la temperaturi inalte,
precum și la ungerea lagărelor in perioada rodajului

Autolubrifianții sunt considerate materiale care nu mai au
nevoie de ungere cand se folosesc ca lagare de alunecare (teflonul
relonul etc.)
Lichidele de răcire și ungere
Lichidele de racire si ungere sunt utilizate la prelucrarea prin
așchiere și au rolul de a prelua o mare parte din căldura produsă
prin frecarea sculei așchetoare de suprafața piesei in timpul
așchierii.

Simultan cu efectul de racire lichidele respective au și rolul de
lubrifiant, micsorând frecarea dintre sculă și piesă.


Fișă de lucru


Definiți și clasificați lubrifianții.
Ce sunt lichidele de răcire și unde se utilizează
acestea?
Definiți si clasificați unsorile de ungere.