You are on page 1of 7

UNIVERSITATEA DIN BACU

FACULTATEA DE INGINERIE
CATEDRA DE MECATRONIC I TINA CALCULATOARELOR
GHID
PENTRU NTOCMIREA LUCRRII DE LICENA
(anul univ!"i#a! $%&%'$%&&(
&) S#!u*#u!a lu*!+!ii va ,i-
$) Coperta
.) Subcoperta(prima pagina a proiectului)
/) Tema lucrrii
0) Cuprins
1) Coninut proiect
6.1. Introducere Fundamentarea temei, (ncadrarea temei n domeniul
speciali!rii respecti"e, e#plicarea a problemei propuse spre re!ol"are,
e#plicarea sumar a metodelor utili!ate pentru re!ol"area problemei, utilitatea
temei, aspectele re!ol"ate de aceasta, posibiliti de de!"oltare a temei etc)
6.$. Consideraii teoretice pri"ind%%%. cu subcapitole, daca este ca!ul (
teorie legata de tema proiectului si de partea aplicati"a a proiectului, modele
matematice, etc.)
6.&. Contribuii aplicati"e la soluionarea temei ' cu subcapitole, daca este ca!ul
(calcule de dimensionare, anali!e te(nice, te(nico'economice, gra)ice,
sc(eme, algoritmul unor programe, re!ultatele obinute din programe de
calcul, sc(eme ale instalaiilor proiectate*e#ecutate,etc.).
6.+. ,re!entarea prii practice reali!ate (dup ca!) speci)icaii detaliate ale
componentelor, descrierea )uncionrii, re!ultate la msurtori, interpretarea
re!ultatelor, lucrare de laborator
6.-. Conclu!ii
2) .ibliogra)ie
P!3i*#ul va ava 4n 5u! 6 0% 7a8ini)
$) C3n9inu#ul 7!3i*#ului
$)&) In#!36u*! (M:3!iu 6 7!;n#a!< #*)(
In introducere se "a arata necesitatea studierii domeniului careia ii apartine
tema propusa, precum si importanta subiectului proiectului de licen pentru
domeniul studiat.
Se "a arata clar si concis obiectul si scopul proiectului, problemele care au
trebuit sa )ie anali!ate si re!ol"ate in lucrare si modul general de solutionare a
acestora.
Se "or )ace scurte re)eriri la masura in care proiectul contribuie la re!ol"area
sau imbunatatirea problemelor, respecti" optimi!area solutiilor studiate. Introducerii ii
"or )i a)ectate 1'$ pagini.
$)$) C3n"i6!a9ii #3!#i* 7!ivin6===)
Scopul acestei sectiuni este de a )ace o sinte!a a documentarii teoretice, de a
pre!enta ni"elul atins in cercetarea pe plan national si international si caracteristicile
generale ale domeniului in care se )ace cercetarea. Se pre!int aici modele
matematice, metode de proiectare, dimensionare, etc.
/olumul acestui capitol este de 1-'$0 pagini.
$).) C3n#!i>u9ii a7li*a#iv la "3lu9i3na!a #:i
1cesta )iind capitolul de ba!a al proiectului, se "a pre!enta contributia personala
a absol"entului la re!ol"area temei. In )unctie de tema aleasa acum se "a descrie pe
larg )ie metodologia urmata )ie te(nologia sau solutia constructi"a de ba!a
conceputa. 2in modul de e#punere trebuie sa re!ulte clar care sunt elemetele
preluate si care sunt cele originale propuse de candidat. 2aca subiectul ales
presupune culegerea unor date initiale in partea de inceput a acestui capitol se
pre!inta modul lor de culegere si prelucrare. 2aca este ca!ul se pot )ace re)eriri la
calculul principalilor parametrii statistici, "eri)icarea normalitatii repartitiei sau la
determinarea erorilor de masurare si stabilirea preci!iei metodei de culegere sau
masurare )olosite. In continuare, se poate trece la pre!entarea solutiilor constructi"e
propuse, cu a3utorul unor sc(eme, pentru ca apoi sa se )undamente!e solutiile
propuse prin4
calcule electrice, (idraulice, termice5
calcule de dimensionare si "eri)icare5.
Calculele "or )i insotite de sc(ite e#plicati"e la marimea impusa de comple#itate
si e"entual de gabarit. 2i)eritele solutii constructi"e noi "or )i dimensionate si
"eri)icate cu a3utorul calculelor caracteristice.
2aca subiectul are un caracter pur te(nologic, se "or pre!enta di)erite "ariante
de itinerar, )acandu'se o anali!a atat indi"iduala cat si comparati"a a "ariantelor. 6
mare atentie se "a acorda calculelor de optimi!are, care trebuie sa stea la ba!a
determinarii parametrilor constructi"i si te(nologici principali. ,e langa calculele
amintite5 in acest capitol trebuie sa se pre!inte descrieri constructi"e, )unctionale si
te(nologice ale utila3elor, S.2./.'urilor si te(nologiilor pre!entate in detaliu pe
plansele din partea gra)ica.
In )inal datele (re!ultatele) obtinute se pot pre!enta sub )orma tabelara sau de
diagrame. Tabelele si diagramele "or )i insotite de interpretari speci)ice cat si
comparati"e cu re!ultate similare din bibliogra)ie.
1specte legate de te(nica securitatii muncii "or )i tratate aparte in cadrul unui
subcapitol (paragra)) special.
Se "or anali!a comparati" solutiile propuse si "or )i sustinute )iecare cu calcule
economice. Se "or pre!enta desc(iderile pe care acestea le generea!a in mediul de
des)asurare a procesului cercetat. 7tili!area te(nicii de calcul este absolut necesara
atat ca utilitate de calcul si anali!a cat si ca demonstratie a abilitatii de manuire a
calculatorului de absol"ent.
/olumul acestui capitol este de $0'$- pagini.
$)/) P!;n#a!a 7+!9ii 7!a*#i* (6u7+ *a;(
/a cuprinde speci)icaii detaliate ale componentelor (productor, cod produs,
caracteristici te(nice), descrierea )uncionrii instalaiei, sc(eme ale acesteia
re!ultate la msurtori, interpretarea re!ultatelor. 2ac instalaia se "a utili!a ntr'
un laborator al uni"ersitii, se aduga 8i lucrarea de laborator a8a cum o "or
reali!a studenii.
$)0) C3n*lu;ii
/or cuprinde intr'o )orma cat mai concisa si pe puncte principale re!ultate
obtinute in tema tratata, subliniindu'se contributia adusa prin propriile cercetari. Se
"or scoate in e"identa elementele de noutate ale lucrarii. 2aca re!ultatele obtinute
pot )i aplicate in acti"itatea industriala se "or )ace recomandrile corespun!toare.
2ac este ca!ul, se "a sublinia importana lucrrii practice reali!ate.
/olumul acestui capitol este de 1'$ pagini.
.) Bi>li38!a,ia
9ista bibliogra)ica a lucrarilor consultate se da o singura data, la s):r8itul
proiectului. ;a "a cuprinde lucrarile consultate numerotate, pre!entate in ordine
al)abetica dupa numele primului autor.
Se "or introduce in lista bibliogra)ica numai acele lucrari care au )ost direct
utili!ate n proiect si deci care intr'un mod sau altul au contribuit la reali!area lucrarii.
;lementele re)erinei bibliogra)ice4
' carti si monogra)ii te(nice4 numele si prenumele autorului (prenumele cu
iniiale)5 titlul cartii5 traducerea titlului5 numarul editiei5 locul publicarii5 editura5
anul publicrii5 numr de "olume.
' articole sunt4 numele si prenumele autorului (prenumele cu iniiale)
traducerea titlului5 titlul re"istei5 "olum si numr5 anul apariiei5 paginile intre
care )igurea! lucrarea.
' pagina de internet (lin<'ul e#act)
' documentaii te(nice ale productorilor de ec(ipamente 8i aparate
/) R*3:an6a!i 7!ivin6 !6a*#a!a lu*!a!ii 6 li*n9+
,roiectul de licen se "a redacta pe coli de )ormat 1+, la 1,- randuri pe
pagina, marimea )ontului 1rial, 1$ cu $,- cm sus (top) si 3os (bottom), $,- cm la
stanga (le)t) si la dreapta (rig(t), mirror. ,entru titlul capitolelor se "a utili!a 1rial 1+
.old iar al subcapitolelor 1rial 1$ .old. /a )i utili!at un (eader 1,- cm (cu 1rial 10 titlul
lucrarii*titlul capitolului) si un )ooter care "a cuprinde paginatia cu ci)re arabe.
Coperta si subcoperta ( care este prima pagina a proiectului ), "or )i identice si
"or indica 7ni"ersitatea, Facultatea, Speciali!area, tema proiectului, numele si
prenumele absol"entului, numele si prenumele cadrului didactic indrumator si anul
elaborarii
,agina a doua contine tema proiectului cu preci!area unor parametri de ba!a
ce caracteri!ea!a obiectul temei
,agina a treia(e"entual a patra cat este ne"oie) contine cuprinsul
2upa cuprins se scrie con inutul propriu !is al proiectului cu capitole,
subcapitole, etc. 1cesta se "a redacta sistematic, clar si concis, e"itand scrierea
repetata a unor )ormule, e#plicatii simple, etc.
=elatiile si )igurile se "or numerota pe capitole, in ordine cronologica,
recomandandu'se ca, dupa numarul )igurii, sa se speci)ice continutul acesteia. 2e
e#emplu4
>Fig. &.$. Sc(ema de alimentare a ser"iciilor proprii >.
Se recomanda ca )iecare capitol sa inceapa pe o pagina noua, pastrand
constanta distanta de la marginea de sus a )oii la titlul capitolului.
Ci)rele care indica numarul relatiei se "or include intre parante!e si se "or
alinia pe "erticala. =edactarea te#tului se "a )ace la persoana a &'a. 1tat in te#t cat si
in partea gra)ica se "or utili!a simbolurile si terminologiile con)orm standardelor in
"igoare, c(iar daca in documentatiile utili!ate apar alte notatii. 2e asemenea este
necesar ca simbolurile si notatiile utili!ate sa )ie uni)orme in toata lucrarea.
9a redactare se indica, in ma3oritatea ca!urilor ca relatiile sa se scrie )olosind
editorul de ecuaii, separat de te#t, reparti!ate apro#imati" simetric )ata de latimea
(artiei, iar semni)icatia )iecarui coe)icient se indica intr'un rand separat, in ordinea in
care acesta apare in relatia respecti"a. 2e e#emplu4
cos = I U P

(&.$)
in care4 , este puterea acti", n ?5 7 tensiunea, n /5 I curentul, n 15
cos
'
)actorul de putere.
In ca!ul in care se utili!ea!a multe simboluri si coe)icienti, se poate indica
semni)icatia acestora intr'o lista de simboluri si notatii, in cadrul unei subdi"i!iuni
distincte de la inceputul proiectului.
=e)erintele in te#t la relatiile de calcul din proiect se )ac prin indicarea
numarului de ordine al relatiei respecti"e, scris intre parante!e, de e#emplu4
>inlocuind in relatiile (&.@) si (&.10) se obtine4>
Tabelele se dispun in cadrul proiectului acolo unde sunt amintite, si se
numerotea!a5 numarul de ordine )iind precedat de cu"antul >Tabelul>, care se scrie in
partea dreapta sus, deasupra acestuia.
,entru orice relatie sau sc(eme de principiu preluate din literatura de
specialitate se "a indica in mod obligatoriu sursa bibliogra)ica printr'o trimitere de
)orma4 >)olosind metoda descrisa in A11, pag. $&B s'a obtinut...>. ,rima ci)ra indica
po!itia publicatiei citate in lista bibliogra)ica de la s)arsitul proiectului.
Sc(emele re)eritoare la problematica tratata "or )i intocmite la dimensiunile
necesare si "or )i incluse in te#t . Se recomanda ca aceste )iguri sa )ie e#ecutate
)olosind programe so)tCare speciali!ate.
9a transcrierea calculelor se "or e"ita cele marunte si demonstratiile simple,
punandu'se accentul pe algoritmul esential. 2upa scrierea )ormulei, relatiei, cu
simboluri corespun!atoare, dupa semnul >D> urmea!a inlocuirea in aceasta, a "alorii
)inale, )ara relatii si calcule intermediare.
In ca!ul repetarii unor calcule pentru "alori numerice di)erite, nu se "or
pre!enta toate calculele indi"iduale, ci dupa scrierea algoritmului pentru o "aloare
repre!entati"a, restul se "a pre!enta centrali!at sub )orma tabelara.
Pa!#a 8!a,i*a "a cuprinde elemente speci)ice temei, de la ca! la ca! pot )i4
E sc(eme de principiu5
E sc(eme des)8urate 5
E sc(eme de amplasre5
E desene de ansamblu,
E diagrame ridicate e#perimental sau cu a3utorul calculatorului5
E sc(eme logice5
Fumarul concret si "olumul planselor se "or stabili de comun acord cu
conducatorul proiectului, in )unctie de speci)icul temei.
In calculul "olumului partii gra)ice a proiectului nu sunt socotite decat plansele
elaborate de student si nu documentatia gra)ica preluata din sursele de
documentare.
2e asemenea, aspectul partii gra)ice nu trebuie sa genere!e impresia
incadrarii cu orice pret in "olumul recomandat. Scara la care se )ac repre!entarile
gra)ice trebuie corelata cu gradul de rele"anta a repre!entarii in general, cu ni"elul
de semni)icatie a detaliilor si cu densitatea de in)ormatie ce trebuie transmisa.
In partea scrisa trebuie sa e#iste re)eriri si e#plicatii pentru )iecare plansa. ;ste
necesara pre!entarea scrisa a coninutului si )uncionarii )iecrei instalaii.
,artea gra)ic a lucrrii poate )i reali!ata atat in sistem clasic cat si cu a3utorul
calculatorului.