You are on page 1of 8

,,

#2
6 I

1. ,


( Posita, Post,
Posta, Poste,
Poczta, ) ,
.
. ,
, ,
.
,
,
., . XIX
,


,

,
,
.,

, ,

. -


.

: ,
... ( )

.

-)
.
.
. -
, , 1893
,

.

.,
.
, ,
.

.


,
(
) .

,
/
.
.
().
:
, , (,
), (, , ,
), ,
, , , ..
,

,