You are on page 1of 5

Marimi fizice studiate

Nr.
crt
Denumirea Definitia
Relatia de
definitie
Simb
ol
Caracterul
Unita
te de
masur
a
Fenome
nul de
care
apartine
1 viteza
Marime fizica
vectoriala egala
cu raportul
dintre vectorul
pozitie si
unitatea de timp

Origine: in pct.
material
Directie:
tangenta la
traiectorie
Sens: sensul
miscarii
miscare
2 acceleratia
Marime fizica
vectoriala egala
cu raportul
dintre variatia
vectorului
viteza in
unitatea de timp

Origine: pe pct.
material
Directie: aceeasi
cu a vitezei sau
perpendiculara
pe directia
vitezei
Sens: acelasi cu
al vitezei sau
contrar sensului
vitezei
miscare
3
forta de
frecare
Marime fizica
vectoriala care
apare la
miscarea unui
corp pe o
suprafata egala
cu produsul
dintre for ta ce
apasa
perpendicular
pe suprafata de
contact si
coeficientul de
frecare al
suprafetei

Origine: pe pct.
material
Directie: directia
miscarii
Sensul:contrar
miscarii
N frecare


4
forta de
inertie
Marime fizica
vectoriala egala
cu produsul
dintre
acceleratia unui
crp si masa
acestuia

Origine: pe pct.
material
Directie: directia
miscarii
Sens: sensul
mescarii
N miscare
5 tensiunea
Forta ce
actioneaza in
fire, sarme, tije,
bare si are
proprietatea de
a avea aceeasi
valoare pe toata
lungimea firului


Orgine: in orice
pct. al firului
Directie:
lungimea firului
Sens: respecta
principiul
actiunii si
reactiunii
N miscare
6
forta
elastica
Forta ce
actioneaza in
corpuri care
sunt deformate
elastic si are
proprieatea de a
se opune
deformarii

Origine: pe
corpul deformat
Directie: directia
deformarii
Sens: opus
deformarii
N
deforma
re
7
forta
centripeta
Forta care
imprima
corpurilor
miscare uniform
circulare,
actioneaza in
sis. de referinta
inertiale

Origine: pe pct.
material
Directie: de-a
lungul razei
Sens: spre
centrul
traiectoriei
N miscare
8
forta
centrifuga
Egala si de
semn contrar cu
forta centripeta,
dar actioneaza
in sis de
referinta
neinertiale

Origine: pe pct.
material
Directie: de-a
lungul razei
Sens: in afra
traiectoriei
N miscare
9
energia
cinetica
apare la
corpurile care
se afla i miscare
E
c
scalara J miscare
10
energia
potentiala
este de doua
feluri
potential
gravitationala:
la corpurile
aflate la o
inaltime h fata
de Pamant
Potentiala de
deformare: la
corpurile
alungite sau
comprimateE
pgE
pd

scalar


scalar
J
cadere
libera
11
intensitatea
campului
gravitational
Marime fizica
vectoriala egala
cu forta ce
actioneaza
asupra unitatii
de masa.


Origine: intr-un
pct. de-a lungul
liniei de camp
Directie:
tangenta la linia
de camp
Sens: spre
centrul
Pamantului

interacti
e prin
campuri
12
lucrul
mecanic
Egal cu
produsul
dintre modulul
fortei si
modulul
deplasarii
L=Fd L scalar J miscare
13
puterea
mecanica
Egala cu
raportul dintre
lucrul mecanic
efectuat si
durata efectuarii
acestui lucru
mecanic

P scalar W miscare
14 impulsul
Marime fizica
vectoriala egala
cu produsul
dintre masa si
viteza

Origine: in pct.
material
Directie:
tangenta la
traiectorie
N*s
ciocniri,
miscare
Sens: sensul
miscarii
15
momentul
fortei
Marime fizica
vectoriala egala
cu produsul
vectorial dintre
vectorul de
pozitie si
vectorul fortei

Origine: intr-un
pct. ce poate fi
oriunde pe
suprafata
corpului ce se
roteste
Directie:
prependiculare
pe planul
vectoirlor
Sens: se
stabileste cu
regula burghiului
N*m
16
momentul
cinetic
Marime fizica
vectoriala egala
cu produsul
vectorial dintre
vectorul de
pozitie si
vectorul impuls


J*s
17 perioda
Timpul in care
se face o rotatie
completa

T scalar s miscare
18 frecventa
Numarul de
rotatii efectuate
intr-o secunda

scalar Hz miscare
19
viteza
unghiulara
Marime fizica
vectoriala egala
cu raportul
dintre unghiul
si intervalul
dee timp t

Origine: in
centrul
traiectoriei
Directie:
perpendiclara pe
traiectorie
Sens: se
stabileste cu
regula burghiului
miscare
20
lungimea de
unda
Drumul parcurs
de unda
electromagnetic
a intr-o
perioada
scalar
miscare
ondulato
rie
21
randamentul
planului
inclinat
Raportul dintre
lucrul mecanic
util si lucrul
mecanic total


scalar - miscare
22
acceleratia
normala
Marime fizica
vectoriala egala
cu produsul
dintre viteza
unghiulara si
raza
misacre
23
intensitatea
campului
eloctrostatic
Este o marime
fizica
vectorilala egala
cu forta ce
actioneaza
asupra unitatii
de sarcina


Origine:intr-un
punct ce poate fi
oriunde de-a
lungul linii de
camp
Directie:
tangenta la
linia de camp
Sens: sensul
liniei de camp

interacti
e prin
campuri
24
forta lui
Coulomb
Forta de atractie
sau rspingere
dintre doua
sarcinielectrice


Actioneaza de-a
lungul liniei ce
uneste cele doua
sarcini
N
interacti
e prin
campuri
25
forta de
atractie
dintre doua
corpuri
Forta de atractie
dintre doua
corpuri este
direct
proportionala cu
produsul
maselor celor
doua corpuri si
invers
proportionala cu
patratul
distantei dintre
cele doua
corpuri


Origine: intr-un
punct ce poate fi
oriunde pe linia
de camp
Directie: de-a
lungul liniei de
camp
N
interacti
e prin
campuri