You are on page 1of 9

Nae Ionescu Fenomenul Legionar

A fi romn nsemneaz a fi i ortodox. Eu sunt dator lui Dumnezeu numai n natia mea. Or, cum na ia
este cel mai important cerc colectiv n care triete omul n istorie, eu nu am dect un singur tribut de pltit
n via, fa de Dumnezeu! prin naie. Dac Dumnezeu nu este numai Dumnezeul meu, dac nu este un
Dumnezeu singular, ci este i al ungurilor, francezilor etc, atunci eu nu a mai fi romn i n"a mai putea plti
lui Dumnezeu tributul meu.
Nae Ionescu, primvara anului 1938
NAE IONESCU FENOMENU E!IONA"
Cele patru prelegeri inute de profesorul Nae Ionescu n temni a de la Miercurea Ciuc n anul 1938
CONFEIN!" I
om#nia legionar$ nu este un fapt simplu% ci comple&
A#ic vi$iunea le%ionar a reali&'ii es&e o (ormul care cuprin#e )n&rea%a mani(es&are #e via', a*a
cum se )nca#rea$ ea )n is&orie+ "om,nia le%ionar va (i o (orm #e via' poli&ic, economic, spiri&ual, al&a
#ec,& cea #e as&$i+ -unc&ul #e plecare es&e is&oria+ .o& ce se )n&,mpl, se )n&,mpl )n &imp *i spa'iu, a#ic )n
is&orie, &eolo%ii spun /)n veac0+ 1n&,mplrile cur% )n is&orie, a#ic is&oria )ns*i cur%e, (iin#c is&oria &rie*&e
su2 o coor#ona& anume a &impului, care es&e o con&inu cur%ere+ Filoso(ii is&orici cre# c is&oria cur%e
)nco&rova, c are o #irec'ie, un sens+ Nu e #e cre$u& c ea are un sens, #up cum nici via'a nu #uce )nco&rova,
ci #uce la s(,r*i&, la moar&e, )ncepu& *i s(,r*i&+
Is&oria nu se )n*ir evolu&iv 3evolu'ia es&e o i#ee necre*&in, nu an&icre*&in, in&ro#us )n %,n#irea
noas&r )n secolul al 4I45lea6+ Ea a cu&a& s %seasc un sens vie'ii plec,n# #e la un om, nu #e la 7umne$eu+
Is&oria es&e o reali&a&e necesar, #ar *i sc8im2&oare, #eoarece *i (ap&ele care o cons&i&uie se sc8im2+
As&a )nseamn c &o& ce se )n&,mpl )n is&orie, a#ic )n &imp *i spa'iu, es&e rela&iv+ A&unci *i
)n&,mplrile sun& rela&ive, )n )n'elesul c nu repre$in& un sens )n sine, nu se pro#uc #up o le%e anumi&+
Men&ali&a&ea cre*&in es&e o men&ali&a&e realis&, )n&ruc,& ea prime*&e &o& ceea ce es&e #a& )n c8ip normal+
pagina 1 din 9
umea, a#ic, es&e a*a cum es&e ea )n c8ip normal, nu cum vrem noi s (ie+ E9is& #eci un cri&eriu #e
apreciere, #e msur a (ap&elor, c8iar )n aceas& rela&ivi&a&e a is&oriei: normali&a&ea+
7e pil#, un %run&e #e %r,u pus )n pm,n& # un (ir #e %r,u, as&a e normalul, nu un pui #e %in,
anormalul+ Anormali&a&ea )nseamn #e$ec8ili2ru )n a*e$area (ireasc a lucrurilor+ Cum se s&a2ile*&e
normali&a&ea *i anormali&a&ea; Normal )nseamn ceea ce es&e mai #es 3(re<uen'a6+ .ipul rom,nului es&e )n&re
2lon$i *i 2runi 3c8a&eni6, aces&a e normal+ Normali&a&ea es&e *i ea apro9ima&iv+ Concep&ele cu care msurm
normali&a&ea sun& ins&rumen&e apro9ima&ive+ Ca s pu&em spune c un (ap& es&e normal sau anormal &re2uie
)n&,i s (ie ca (ap&+ Fap&ele is&orice se %rupea$ )n&r5un anumi& loc *i &imp au un (el #e aer comun, un (el #e
(amilie+ Sun& mai mul&e (ap&e, )ns *i as&a # carac&erul colec&iv+ Fap&ele se sc8im2 )n rapor& cu &impul, *i aici
s& rela&ivi&a&ea+ =unoar e9is& *i o (orm a2solu&is& #e con#ucere a (ap&elor, #ar *i una #emocra&ic+ 7in
(ap&ul c e9is& mai mul&e (orme #e con#ucere, lumea cre#e c poa&e s alea%+ Fals, pen&ru c (ormele aces&ea
nu e9is& )n sine, ele (iin#, )n (unc'ie #e un anumi& &imp, #e anumi&e con#i'ii is&orice+ Aici e rela&ivi&a&ea+
E9emplu: S um2li )n c8ilo'i &re2uie s (ie var, cci #ac e iarn, lumea &e cre#e ne2un> a*a *i cu (orma #e
con#ucere+
C,n# lumea era con#us #e principii #emocra&ice, e ne2un cel care e a2solu&is& 3a#ic um2l iarna cu
c8ilo'i6+ Formele #e via' sun& le%a&e #e un anumi& &imp *i loc+ 1n momen&ul, #e e9emplu, )n care masele
par&icip ac&iv la via'a poli&ic, #up placul meu, a#ic eu nu po& ale%e prin&re (ormele poli&ice+ "e%ele )*i #
seama c 'ara vrea un principiu au&ori&ar+ Al&ul era )ns principiul au&ori&ar pe vremea lui Carol cel Mare, al&ul
es&e as&$i+ -rincipiul au&ori&ar al re%elui nos&ru ?nu@ es&e cel al lui Carol cel Mare+ Ai anume, principiul
au&ori&ar #e as&$i es&e al&ul+ As&$i par&icip masele, a#er, nu #elea% ca )n sis&emul #emocra'iei+ E9emplu:
un ale%&or )n&re2a& cu cine vo&ea$, rspun#e: nu in&eresea$ pe cine, ci ce spune acela pe care5l ale%+
Fiecare momen& is&oric )*i are (orma lui #e via', iar unii oameni sun& le%a'i #e ea+ Is&oria es&e rela&iv
(a' #e &imp, #ar nu *i #e oamenii care &riesc )n&r5un momen&+ Fiecare momen& is&oric repre$in& o (orm
is&oric, o2li%a&orie pen&ru oamenii care par&icip la ea+
'n ce const$ o form$ istoric$(
"ena*&erea, Clasicismul sun& nume ce carac&eri$ea$ (orme is&orice+ O (orm is&oric cuprin#e &oa&
via'a omeneasc care are #i(eri&e aspec&e, elemen&e cons&i&u&ive, (eu#al, rena*&erea, lumea %reac, romanB
.oa&e aces&ea la un loc cons&i&uie is&oria la un momen& #a&, #ar &oa&e aces&e aspec&e au )n&re ele o #i(eren'
par&icular+ 1n&re &oa&e e9is&, )n c8ip normal, o le%&ur+ 7e e9emplu: Nu po& (i or&o#o9, #ac sun& capi&alis&,
i#ealis& sau nominalis& )n (iloso(ie, in#ivi#ualis& )n e&ic, #emocra& )n poli&ic+ 7ac sun& pro&es&an& nu po& (i
#ec,& a*a+ E9is& #eci o corela'ie )n&re elemen&ele cons&i&u&ive, )n&r5un momen& #a&+ Aceas& corela'ie #
#ia%rama, pro(ilul (ormei is&orice+ 7eci o (orm is&oric es&e o uni&a&e or%anic, pen&ru c #i(eri&ele pr'i nu
sun& puse la )n&,mplare, ci sun& le%a&e )n&r5un (el+
Se poa&e i#en&i(ica o epoc is&oric pornin# #e la un elemen& cons&i&u&iv, a#ic &o&ul prin par&e, cu o con#i'ie
)ns: epoca is&oric s (ie 2ine #e(ini&, s (ie aCuns la normali&a&e+ Formele is&orice sun& succesive: se nasc *i
mor+ 1n&re )ncepu& *i s(,r*i& e9is& un momen& op&im+ Ne &re2uie o anumi& )nain&are )n &imp ca s pu&em
i#en&i(ica (orma is&oric #in care (acem par&e+
7ar se mai )n&,mpl ceva: o epoc care moare es&e coe9is&en& cu una care )ncepe+ Cum pu&em i#en&i(ica
epoca care moare *i cea care )ncepe; Aprecierea elemen&elor #e(ini&orii es&e o c8es&iune #e ar& personal+
E9is& *i elemen&e o2iec&ive+
pagina 2 din 9
CONFEIN!" " II)"
Faptele istorice
Fap&ele is&orice se )n*ir )n &imp, se %rupea$ )n anumi&e uni&'i )nlun&rul crora #i(eri&e elemen&e
cons&i&u&ive s&au )n&r5o s&r,ns corela'ie+ -en&ru (iecare elemen& cons&i&u&iv *i (iecare in#ivi# care (ace par&e
#in&r5o (orm is&oric, aceas&a es&e o2li%a&orie, )n vreme ce (ormele is&orice se succe#, #ar nu se con#i'ionea$+
Nu e9is& cau$ali&a&e *i sens )n is&orie+ E9is& (orme is&orice pure *i impure+ Cele pure se nasc acolo un#e
con#i'iile is&orice se suprapun cu cele %eo%ra(ice+ O (orm is&oric apare #e o2icei )n locul cel mai po&rivi&+
7ar nu &rie*&e numai acolo, ci are &en#in'a #e a lua )n s&p,nire *i al&e locuri ce nu )i sun& proprii+ 7e pil#:
(orma #e via' a !reciei vec8i a lua& )n s&p,nire *i al&e #omenii ca I&alia, Asia Mic, %urile 7unrii e&c+ Aici a
%si& al&e con#i'iuni, al&e posi2ili&'i #e valori(icare a e9is&en'ei+
Nominalismul es&e o *coal (iloso(ic care pune cuvin&ele sau numele la 2a$a concep'iei noas&re
#espre nume+ Aces&e concep'ii )nlocuiesc reali&a&ea+ -en&ru no'iunile: a in&ra, a ie*i, a co2or), a urca, #up cum
se ve#e, rom,nul are &ermeni #eose2i'i, pe c,n# neam'ul $ice: un&er%e8en, au( e&c+ Nominalismul s& la 2a$a
cul&urii noas&re #e la "ena*&ere p,n as&$i+ Aceas&a es&e o epoc *&iin'i(ic, &e8nic, cu aplica'ii e&c+
Nominalismul s5a nscu& )n An%lia, *i anume la Franciscani, *i numai acolo se pu&ea na*&e, )n&ruc,&
e9is&a o &en#in' #e a2s&rac&i$are+ Apoi a )ncepu& s cunoasc *i al&e #omenii, cu ele s5a al&oi& pe un al&
ma&erial ce nu era propriu+ 1n ca$ul aces&a apar (enomene mons&ruoase, 8i2ri#e+ A*a s5a )n&,mpla& cu
li2eralismul *i #emocra'ia la noi+ 7emocra'ia es&e o (orm is&oric+ Ea )n sine nu es&e nici 2un, nici rea+
.re2uie s 'inem seama )n&,i un#e a apru&+ N5a prins la noi+ Fap&ul c s5a nscu& )n su#5ves&ul Europei
*i #e acolo s5a )n&ins )n al& par&e, #ove#e*&e c sun& (orme via2ile+ -u&em )ns noi s o(erim elemen&ele,
con#i'iunile care s ro#easc; Nu, cci nu avem con#i'iuni+ 7emocra'ia a (os& 2un acolo, )ns nu la noi+ Nu
&o& ce es&e 2un la ei es&e 2un *i la noi+ 1n An%lia, #e pil#, #e la 1D p,n la 3 p+m+ ne%us&orii #in on#ra
um2lau cu Co2en, pe c,n# la noi ar #a na*&ere la ri#icol+
Ce presupune li*eralismul(
O men&ali&a&e in#ivi#ualis&+ Formele #e via' re#use la in#ivi#+ Un#e s5a nscu& in#ivi#ualismul s5a
nscu& *i pro&es&an&ismul, care es&e o (orm in#ivi#ualis& #e &rire a lui 7umne$eu+ -roprie&a&ea )n Apus era
in#ivi#ual+ 1n Apus era (ormula: Cus u&en#i, (ruen#i e& a2u&en#i+ a noi nu e a*a+ 7e pil#, proprie&a&ea rural
cre*&e *i #escre*&e )n rapor& cu popula'ia, cu numrul mem2rilor (amiliei+ Aceas&a )nseamn c la noi
proprie&a&ea nu es&e un 2un in#ivi#ual, ci (amilial, le%a& #e (or'a #e lucru a (amiliei+ "apor&ul #in&re 2un *i
pagina 3 din 9
proprie&ar es&e al&ul la noi+ a noi 'ranul nu es&e proprie&arul &erenului )n sensul (ormulei romane, ci es&e
sluCi&orul pm,n&ului+ Nu e9is& concep'ie in#ivi#ualis& )n "om,nia+ 1n 1933, c,n# era cri$, 'ranul cumpra
&eren a%ricol ca *i c,n# cri$a n5ar (i e9is&a&+ a noi li2eralismul nu %sea ma&erialul necesar+ A*a se e9plic #e
ce s&a&ul nos&ru es&e ru+ -en&ru 'ran s&a&ul a (os& sim'i& ca un vrCma* pen&ru c lua (r scrupule impo$i&e
mul&e *i )n sc8im2 nu #a nimic+ 7e e9emplu, s&a&ul li2eral are Cus&i'ie+ a 2a$a ei s& i#eea #e #rep&, care es&e o
i#ee a2s&rac&+ a noi oamenii )ns nu 'ineau seam #e Cus&i'ie, ci #e #rep&a&e+ E9emplu: Iva*cu #in .&aru,
#e*i nu era #e nimeni numi& Cu#ec&or, &o&u*i )mpr'ea #rep&a&e 'ranilor+
Iar acum c,'iva ani, $iarele au scris #espre un pop #in Cu#e'ul .ulcea, care a (os& ares&a& (iin#c
)mpr'ea #rep&a&e+ 7e ce se #uceau 'ranii la ace*&ia; Fiin#c ace*&ia repre$en&au un pres&i%iu *i o con*&iin'+
7rep&a&ea es&e un elemen& psi8olo%ic *i nu a2s&rac&+ Ai 'ranul &re2uie s ai2 )ncre#ere )n #rep&a&e+ a
noi, )n loc #e #rep&a&e es&e le%ea, care es&e un apara& s&rin a#u%a& pe #easupra+ 7e aceea 'ranul consi#er
le%ea ca ceva #u*man+ E9emplul cu lo%o(&ul care a spus c el a avu& #rep&a&e, #ar para%ra(ul i5a m,nca&
capul+
-rin urmare, s&a&ul li2eral #e la noi &re2uia s lucre$e )n con#i'iuni e9&rem #e %rele+ A (os& o2li%a& s
)mprumu&e+ Cri&ica s&a&ului li2eral (cu& #e Cunimi*&i, c nu &re2uie s5l accep&m, es&e o copilrie, cci c8iar
Cunimi*&ii au (os& o2li%a'i s )mprumu&e elemen&e li2erale+ E9emplu: le%ea minelor a lui Carp, a meseriilor,
Neni'escu, care erau conserva&ori+
7e ce; Fiin#c erau o2li%a'i #e necesi&'ile &impului+ .oa& lumea era li2eral, cci &o'i (iin# capi&ali*&i
*i noi &re2uia s (im la (el+ Al&(el #eveneam colonie+ Am in&ra& )n (ormula li2eral ?)n@ 18E9 ?c,n#@ Frile
"om,ne au in&ra& )n aria in&erna'ional, #eci au )mprumu&a& (ormula li2eral, prin en%le$ii care lucrau prin
levan&ini 3ne%us&orii #in Cons&an&inopol6+
Apoi vin %ermanii, care )nlocuiesc pe levan&ini prin Ci#ani+ C noi n5am )n(lori& su2 aceas& (ormul,
es&e o al& c8es&ie+ Nu ne pu&em i$ola )ns+ C8iar !ermania nu se pu&ea sus&ra%e, #e*i avea o cul&ur mai 2ine
#e(ini&, mai e9prima& #ec,& a noas&r+ A e9is&a& )nain&e #e r$2oi o !ermanie capi&alis& *i li2eral+ O (orm
is&oric, #eci, se poa&e )n&in#e *i )n 'rile un#e nu %se*&e con#i'iunile proprii, #,n# na*&ere la (orme 8i2ri#e,
improprii, impure+ A*a a (os& cu li2eralismul )n su#5es&ul Europei, #e*i a (os& 2un )n Apus+ O (orm is&oric
)n&re2uin'ea$ elemen&e ce5i sun& proprii, a&,& la ea acas, c,& *i )n 'rile un#e se )n&in#e+ Forma li2eral,
pro&es&an&, capi&alis&, in#ivi#ualis&, convine spiri&ului iu#aic+ A*a se e9plic cre*&erea iu#aismului )n secolul
al 4I45lea prin capi&alismul 2ancar+ Capi&alismul 2ancar )nseamn posi2ili&a&ea #e a msura orice 2un prin
2an+ =anul es&e carac&eris&ica economiei capi&alis&e, care nu consi#er 2unul )n el )nsu*i, ci )n valoarea lui #e
sc8im2+ Un rom,n $ice: am cinci po%oane> Ci#anul $ice: am #ou milioane+ Gi#anii au &ri& pre&u&in#eni )n
(orme #e via' care erau ale lor+ Ei se n*&eau )n (orme is&orice )n care noi &re2uia s ne acomo#m+ Aici s&
succesul lor )n secolul al 4I45leaH
Formele is&orice se succe# (r s se cau$e$e+ ocul un#e apar *i c8ipul cum apar es&e un mis&er+ Nu
*&im ce se va )n&,mpla #up o (orm is&oric+ A#op&m o a&i&u#ine #e a*&ep&are+ O (orm is&oric es&e o uni&a&e
or%anic+ Ca *i la or%anism, in&ervin ca$uri #e 2oal care se numesc cri$e+ Cri$ele, care sun& &rec&oare *i
mor&ale, prin ce se #eose2esc; Cri$ )nseamn sc8im2area rapor&urilor #in&re elemen&ele cons&i&u&ive+ Avem o
epoc care es&e pro&es&an&+ 7ac es&e pro&es&an& &re2uie s (ie capi&alis& )n economie, #emocra&ic )n
poli&ic, in#ivi#ualis& )n e&ic 3#emocra&ic, parlamen&ar6, ra'ionalis& *i i#ealis& )n (iloso(ie e&c+ a un
momen& #a& apare )n aceas& lume un (iloso(, care )n loc s (ie ra'ionalis& *i i#ealis&, es&e realis& *i mis&ic+ El
(ace oarecare v,lv, a#ep'i, *coal+ Concep'ia lui nu se )nca#rea$ )n c8ip or%anic )n reali&a&ea is&oric pe care
o repre$in&+ 7ac el *i *coala #ispar #up c,'iva ani, cri$a a (os& &rec&oare+ 7ac el c,*&i% a#eren'i )n #i(eri&e
sec&oare ale vie'ii *i #ac e9is& &en#in'e #e corela'ie, )nseamn c avem #e5a (ace cu o nou (orm is&oric+
7e pil#: apare un curen& an&i#emocra&ic )n poli&ic *i un principiu #e economie #iriCa& )n economie, avem o
cri$ &o&al 3mor&al6+ Aces&ea sun& elemen&ele o2iec&ive, #up care pu&em cunoa*&e (orma is&oric+ -e la 18ID
apare )n Fran'a impresionismul )n pic&ur+ .o& aici se )nca#rea$ *i li&era&ura ruseasc+ 7e ce; -en&ru c a %si&
&eren+ A&,& impresionismul (rance$, c,& *i romanul rus repre$in& #isocierea+ ucrurile aces&ea sun& (oar&e
simple+ 1n "om,nia lumea nu le )n'ele%e+ -,n )n 1933 noi puneam cri$a pe seama r$2oiului, a*a se e9plic
a#ucerea -ar&i#ului i2eral la %uvern+ Cri$a era mai %rav )ns+ 1ncepu&ul se (cuse )nain&e #e r$2oi, iar #up
r$2oi s5a a%rava&+
pagina 4 din 9
CONFEIN!" a III)a
+rofilul istoric al epocii
S )ncercm s s&a2ilim pro(ilul is&oric al epocii )n care ne a(lm+ -lec,n# #e la a(irma'ia c orice
momen& is&oric, privin# o uni&a&e or%anic, se poa&e #e(ini prin&r5un sin%ur elemen& cons&i&u&iv, )nseamn c
vom pu&ea )n('i*a pro(ilul )n&re%ului momen& is&oric #e a$i+ Epoca )ncepu& cu "ena*&erea, #in punc& #e
ve#ere al me&o#ei #e cerce&are *&iin'i(ic s& su2 semnul me&o#ei e9perimen&ale+ A#ic eu s&u#ie$ un (ap&
sin%ur *i #in aces& (ap& po& (ormula o le%e %eneral+ E9emplu: a c$u& un mr, NeJ&on a scos o le%e, %ravi&a'ia
universal+ e%ea aceas&a es&e vala2il pen&ru &oa&e corpurile care ca#+ 7eci pleci #e la un sin%ur (ap& *i
(ormule$i o le%e vala2il pen&ru o serie #e (ap&e+ Cu o con#i'ie )ns: (ap&ul #up care s&a2ilesc o le%e
universal &re2uie s (ie carac&eris&ic+ Eu v# un %rup #e oameni pe care )i msor+ !sesc 1,KL, 1,IL, 1,8E
me&ri+ Cons&a& c )nl'imea varia$+ Nu po& spune c &o'i oamenii varia$ )n&re 1,KL51,8E m+ M# mai mul'i
coco*i cu mai mul&e culori+ Nu po& spune c &o'i coco*ii au mai mul&e culori+ -o& (i *i #e o sin%ur culoare+
7eci, cu c#erea mrului am s&a2ili& o le%e vala2il pen&ru enorm #e mul&e (ap&e, #e*i a (os& un sin%ur
(ap&, *i #eci, )n celelal&e ca$uri, plec,n# #e la mai mul&e (ap&e, nu po& s&a2ili o le%e+ Al& e9emplu: &oa&e
le2e#ele erau soco&i&e al2e, as&(el c e9presia /le2# al20 era un pleonasm+ .o&u*i, s5au %si& *i le2e#e ne%re+
E9plica'ia: sun& (ap&e carac&eris&ice sau esen'iale, sau (ap&e necarac&eris&ice, a#ic neesen'iale+ 7in&r5un (ap&
carac&eris&ic se poa&e scoa&e o le%e, pe c,n# #in&r5unul necarac&eris&ic nu+ Ce vrem s #ove#im cu aceas&a;
Me&o#a e9perimen&al lucrea$ cu (ap&e carac&eris&ice repre$en&a&ive+ Es&e acela*i lucru cu preocuparea
e&ic #e pe vremea aceea, care cu&a omul carac&eris&ic, care creea le%ea, a#ic is&oria+ 7e pe la s(,r*i&ul
secolului al 4I45lea nu se mai lucrea$ cu me&o#a e9perimen&al, ci cu cea s&a&is&ic+ E9is& o &eorie ce vrea
s e9plice ce es&e un %a$+ Se spune c )nlun&rul unei molecule #e %a$ sun& par&icule ce se mi*c pe linii
ar2i&rare, (r re%ul, anar8ice+ .oa&e aces&e mi*cri, consi#era&e )n me#ia lor, #au molecula+
Al& e9emplu: avem )n&r5un vas 2ile mici #e aceea*i (orm, unele al2e, al&ele ne%re+ =%m )n&,i pe cele
ne%re, apoi pe cele al2e *i le ames&ecm+ Nu *&im cum *i pe un#e um2l ele, #ar #up ce le ames&ecm mul&,
ve#em c cele al2e se ames&ec )n c8ip e%al cu cele ne%re+ 7eci, la urm s5a s&a2ili& un (el #e ec8ili2ru+
.eore&ic se poa&e spune c e9is& posi2ili&a&ea ca, mi*c,n# mereu, 2ilele al2e s se separe #e cele
ne%re+ Ce (ace 2ila, pe un#e um2l, nu in&eresea$+ Fap& es&e c se ames&ec+
Al& e9emplu: aruncm un 2an cu cap *i e(i%ie 3paCur6+ Ca#e o #a& capul, al&#a& paCura+ Cu c,&
aruncm #e mai mul&e ori, #i(eren'a #in&re numrul #e c#eri cu cap *i paCur es&e #in ce )n ce mai mic+ Ai
con&inu,n# mereu, #i(eren'a #in&re cap *i paCur va sc#ea p,n la nuli&a&e+ C,n# va c#ea cap *i paCur nu
*&im+ 7ar cer& es&e c #i(eren'a va (i mic+ Aces&ea sun& )n&,mplri carac&eris&ice, ce nu se mai lea% #e un
sin%ur (ap&, ci #e o sum #e (ap&e la (el+ Suma #e (ap&e la (el se nume*&e )n *&iin' colec&iv+
Sun& (ap&e ce se lea% nu #e )n&,mplri in#ivi#uale, ci #e colec&iv, a#ic suma #e (ap&e la (el+ 7e
e9emplu: (iecare 2il )*i urmea$ #rumul ei pe care nu5l *&im, #ar *&im *i ne in&eresea$ c la s(,r*i& &o&ul ia un
aspec& cenu*iu, care nu es&e o cali&a&e a (iecreia, a#ic )n par&e, ci a &u&uror la un loc+ 1n&r5un ora* )n care se
'ine o s&a&is&ic a sinuci#erilor, po& s&a2ili c,&e sinuci#eri vor (i )n anul vii&or+ Cum se e9plic aceas&a, cci
sinuci#erea es&e un ac& #e voin' in#ivi#ualH Sinuci#erea es&e un elemen& in#ivi#ual al colec&ivului ce se
c8eam =ucure*&i+ Acela*i lucru )l po& s&a2ili cu na*&erile, cs&oriile e&c+, care sun& (unc'iuni ale colec&ivului
=ucure*&i+
Colec&ivul aces&a =ucure*&i es&e o (iin' #e sine s&&&oare, nu numai )n numr #e oameni+ Ac'iunea
noas&r in#ivi#ual nu es&e relevan& #in colec&ivul #in care (ac par&e eu+ Eu vreau s m cs&oresc, #e pil#+
Mai &,r$iu m r$%,n#esc+ Se %se*&e al&ul )ns )n locul meu care se cs&ore*&e, a*a c (ap&a mea nu
es&e relevan&+ Fap&ele aces&ea se s&u#ia$ prin s&a&is&ic+ Ea se aplic nu numai )n poli&ic, sociolo%ie, ci *i )n
(i$ic, mecanic, ma&ema&ic e&c+
Ce es&e un (ap& (i$ic; 1n %enere orice (ap& ce es&e posi2il #e a (i msura&+ Ce )nseamn o msur; Iau o
lun%ime pe care o s&a2ilesc ca uni&a&e #e msur *i v# #e c,&e ori se cuprin#e )n o2iec&ul pe care5l am #e
msura&+ 7ac msor #e mai mul&e ori, re$ul&a&ul #i(er+ In (i$ic, &eore&ic *i prac&ic vor2in#, msur&oarea
es&e valoarea me#ie a unui numr in(ini& #e msurri+
pagina 5 din 9
,eose*irea ntre metoda statistic$ -i cea e&perimental$
Me&o#a e9perimen&al ia un (ap& repre$en&a&iv *i aces&a impune le%ea+ 1n me&o#a s&a&is&ic o
colec&ivi&a&e impune le%ea in#ivi#ului+ ucrul aces&a )l *&ia *i -la&on, care spunea c un lucru #in lumea
sensi2il nu e9is& #ec,& )n msura )n care par&icip )n i#ee, care era, #up el, o e9is&en' cu a#evra& real, pe
c,n# o2iec&ele, (ap&ele, pe care le &rim noi, erau #e mai pu'in reali&a&e+ 1n msura )n care lucrul sau (ap&a
par&icip la o i#ee, )n aceea*i msur lucrul sau (ap&a aceea e9is&+
Un colec&iv are o le%e a lui+ Iu#eii se mi*c #up le%ea lor+ In#ivi#ul va avea con&ururi mai precise
numai a&unci c,n# se va compor&a #up le%ea colec&ivului #in care (ace par&e+ E9emplu: se $ice c Na8aria
es&e rom,n+ C,n# e rom,n; A#ic c,n# se aseamn (oar&e mul& cu ceea ce noi numim rom,ni+ "om,nul es&e
&ipul #e om care se %se*&e )n colec&ivul rom,n+ In#ivi#ul se #e(ine*&e as&$i )n (unc'ie #e colec&ivul #in care
(ace par&e+ Aceas&a es&e #eose2irea )n&re "ena*&ere *i vremea noas&r+
S ve#em #ac aceas& sc8im2are, ce se )n&,mpl )n #omeniul me&o#ei es&e aplica2il *i )n al&e
#omenii+ Ce se )n&,mpla )n "ena*&ere, c,n# %uverna me&o#a e9perimen&al, )n #omeniul reli%iei, #e pil#: )n
acela*i &imp cu "ena*&erea apare "e(orma+ Ce es&e ea; "e(orma se spriCin pe a(irma'ia c =i2lia *i ra'iunea
omeneasc sun& su(icien&e pen&ru a #a omului a#evrul )n ma&erie #e Cre*&inism+ Ea renun' la (orma is&oric
reli%ioas #e la Oris&os *i p,n a&unci+ "e(orma es&e )n&oarcerea la ori%ine, la i$vor+ 1n&oarcerea aceas&a &re2uie
valori(ica& #up ra'iunea omeneasc, a#ic nu numai #e =i2lie+ Cele ce se )n&,mpl )n via'a reli%ioas, se
)n&,mpl )n &oa&e re(ormele+ "e(orma nu a&in%e nici 'rile or&o#o9e, nici pe cele ca&olice, ci numai pe cele
pro&es&an&e+ 1n 'rile or&o#o9e *i ca&olice es&e o rena*&ere pen&ru reli%ie+ a pro&es&an'i es&e o cri$ reli%ioas+
An%licanii au veni& acum c,'iva ani la noi *i au ceru& s5i recunoa*&em #e cre*&ini, a#ic s in&re *i ei )n
colec&ivi&a&ea cre*&in, s recunoa*&em c au *i ei o ierar8ie preo'easc+ 7ar #e ce; Ce5i Cenea$;
Care es&e #eose2irea )n&re (elul nos&ru #e a mai cre#e *i al lor; Ei $ic, cu =i2lia *i ra'iunea se poa&e
)n'ele%e ce a $is *i a vru& Iisus+ Noi spunem nu, numai =iserica es&e )n s&are s *&ie ce a vru& *i spus Iisus+
=iserica &re2uie )n'eleas ca )n&rea%a comuni&a&e, &o'i cre#incio*ii #e la Oris&os p,n a$i, uni'i prin
iu2ire )n &imp *i spa'iu+ Es&e ceea ce Cpi&anul )n'ele%e prin ecumenici&a&e+
7up cum )n *&iin' #ic&ea$ me&o#a e9perimen&al, &o& a*a *i )n reli%ie se recunoa*&e c a#evrul
reli%ios es&e numai a#evrul colec&ivi&'ii+ 3A#ic se )n&,mpl )n reli%ie e9ac& acela*i (enomen care s5a
)n&,mpla& )n #omeniul me&o#ei *&iin'i(ice6+
Care es&e aspec&ul poli&ic al men&ali&'ii ins&i&ui&e prin "ena*&ere;
In#ivi#ul #omin lumea, nu 7umne$eu+ In#ivi#ul es&e )n cen&rul lumii 3an&ropocen&rism, nu
&eocen&rism6+ Noi, oamenii, ne na*&em e%ali, avem o #emni&a&e, acelea*i #rep&uri+ Socie&a&ea nu es&e #ec,&
crea'ia noas&r, voin'a noas&r+ S5a )nc8eia& un (el #e con&rac& cu re%uliB a#ic la 2a$a socie&'ii s& in#ivi#ul+
Am )nc8eia& un con&rac& *i #ispunem #e ceea ce se )n&,mpl+ -rin ce; Oo&rsc cei mai mul'i+ a 2a$a
)n'ele%erii lumii s& voin'a in#ivi#ual *i nu voin'a na'iunii, )n sens #e colec&ivi&a&e, en&i&a&e, sin&e$, sum+
7emocra'ia nu a vor2i& #e voin'a na'iunii, cci na'iunea es&e o (iin' colec&iv+ 7emocra'ia a vor2i& #e
popor, )n )n'eles #e maCori&a&e #e vo&uri, ceea ce nu )nseamn voin'a na'iunii+
A$i au apru& )n lume (orme poli&ice noi: (ascism, 8i&lerism, le%ionarism+ A&,& (ascismul, c,& *i mai
ales 8i&lerismul se spriCin numai pe na'iune+ Na'iunea lua& nu )n sens #emocra&ic, pen&ru c (ascismul *i
8i&lerismul nu au nevoie #e vo&uri+ Mo&urile #e acolo, c8iar *i a&unci c,n# se recur%e la vo&, nu sun& vo&uri
in#ivi#uale+ Acolo poporul es&e consi#era& ca uni&a&e, iar oamenii care s&au )n capul s&a&ului 3)n (run&ea
poporului6 sun& consi#era'i ca emana'iuni ale poporului, sun& ca na'iunea+
Oo&r,rea lor es&e pre$en&a& a (i 8o&r,rea )n&re%ului popor+ 7e aceea se $ice &o&ali&ar, cci in#ivi#ul e
comple& &opi& )n colec&ivi&a&e+ Se ale% *i acolo #e mai mul&e ori prin vo&, #ar vo&ul are mai mul&e (unc'iuni+ Se
rupe )n&r5un sa& un po#+ Se a#un oamenii *i sa&ul ale%e pe cei ce &re2uie s5l repare+ Ale%erea e 2un+ 7ac
)ns ne5ar #uce pe noi #e aici )n sa&ul respec&iv *i ne5ar )n&re2a pe cine s ale%em s5l repare, n5am *&i+
Ale%erea e vala2il c,n# vo&e$i )n cuno*&in' #e cau$+ As&a )nseamn c lucrurile #espre care am
cuno*&in' #e cau$ le &riesc prin e9perien'a mea, le cunosc prin min&ea mea+ 1n lo%ic as&a se c8eam
concre& *i a2s&rac&+ S&a&ul e concre& pen&ru noi, pen&ru 'rani e a2s&rac&+ Func'ionea$ *i )n s&a&ul &o&ali&ar
ale%erea, #ar cu al&e ros&uri #ec,& )n #emocra'ie+ 1n s&a&ul &o&ali&ar se (ace numai pe 2a$a concre&ului+ 7e aceea
pagina 6 din 9
e9is& la ei au&onomia comunal+ 7eci )n poli&ica ac&ual 8o&re*&e colec&ivi&a&ea, care es&e o (iin' cu le%ile ei,
in#ivi#ul supun,n#u5i5se *i )mplinin#u5i le%ile+
1n via'a economic, )n epoca "ena*&erii *i p,n la r$2oiul mon#ial, a #omina& li2eralismul sau
capi&alismul, a#ic priceperea in#ivi#ului, munca *i lup&a lui+ 7ar a$i; 1n &oa&e s&a&ele apare principiul
economiei #iriCa&e+ S&a&ul se ames&ec, nu # voie in#ivi#ului s (ac ce vrea+ S&a&ul es&e repre$en&an& al
in&ereselor colec&ivi&'ii, 8o&r,n# ac&ivi&a&ea in#ivi#ului+ A*a#ar pes&e &o& #omin colec&ivi&a&ea+ .o&ul es&e
rs&urna&+ 1n locul in#ivi#ului avem na'iunea+ In&eresul in#ivi#ual 3par&icular6 &rece #up cel colec&iv+ In#ivi#ul
&re2uie s se )nca#re$e )n le%ile colec&ivi&'ii, cci al&(el avem o s&are anormal, #e$ec8ili2ra&, #e 2oal, )n
colec&ivi&a&e+
CONFEIN!" " I.)"
1+ .r#area es&e ruperea #in comuni&a&e+ Un in#ivi# se #e(ine*&e prin colec&ivi&a&e, comuni&a&e+ Nu e9is&
a#evr in#ivi#ual a2solu& #ec,& unul: a#evrul comuni&'ii 3#e #es&in, #e #ra%os&e e&c+6+ A &e rupe #in
comuni&a&e )nseamn s nu mai vor2e*&i, sim'i, %,n#e*&i, lucre$i ca ea, a#ic a nu mai recunoa*&e sin%urul
a#evr a2solu&, (iresc, ca *i ere&icii+ 7eci o anormali&a&e+
E+ Nu in&eresea$ cau$ele, in&en'iile &r#rii, nici c8iar pe#eapsa ei, cci (ap&a se #e(ine*&e prin ea )ns*i+ Nu
spun eu sau al&ul, nu impun eu sau al&ul o a&i&u#ine (a' #e &r#&ori, ci (ap&ul )n sine m o2li% s rup rela'iile
cu un in#ivi# care nu mai e9is&+ A lua con&ac& cu el )nseamn a &r#a comuni&a&ea, a &r#a cau$a &a+ .r#area
a#mi&e numai Cu#ec'i #e e9is&en' 3cons&a&are6 nu #e valoare+
3+ .r#are *i conver&ire+ Conver&i&ul pleac #in&r5o comuni&a&e &rec,n# )n al&a, pe c,n# &r#&orul rm,ne
i$ola&, suspen#a&+ Mai mul'i &r#&ori nu po& (orma o comuni&a&e, cci la &emelia comuni&'ii lor nu s& ceva
po$i&iv, ci o ne%a'ie+
Na/iunea
Secolul al 4I45lea e cunoscu& ca secolul na'ionalismului, al s&a&ului na'ional+ Na'iunea se 2a$ea$ pe
i#eea #e s&a& *i #e ce&'ean, pen&ru c s&a&ul nu es&e o reali&a&e or%anic, ci e alc&ui& #in in#ivi$i care locuiesc
un anumi& 'inu&, (r a avea aceea*i ori%ine, av,n# acelea*i #rep&uri s&a2ili&e #e le%i pe care le con(er s&a&ul+
7e e9emplu: Cons&i&u'ia #e la 19E3 consi#er s&a&ul ca o e9is&en' Curi#ic+ .o'i locui&orii care
alc&uiesc s&a&ul rom,n sun& rom,ni, #e*i nu sun& &o'i #e ori%ine rom,neasc, s&a&ul le con(er &o&u*i anumi&e
#rep&uri, cuprinse )n anumi&e le%i+ Cons&i&u'ia era, #eci, o le%e Curi#ic, nu or%anic+
Secolul al 445lea # o al& in&erpre&are na'iunii *i na'ionalismului+ Na'ionalismul are un supor&
or%anic: poporul+ Ce es&e poporul; Orice na'iune es&e con&ura& numai rela&iv 3&eoria cunoa*&erii6, &o& a*a *i cu
poporul+ -oporul es&e o reali&a&e or%anic: &rie*&e, cre*&e, moare+ -oporul e ca *i un c,ine care *&ie, ve#e,
cunoa*&e, #ar n5are con*&iin' #e sine+ C,inele e su2iec& (a' #e lumea )nconCur&oare, pe c,n# omul es&e *i
su2iec& *i o2iec&, a#ic are *i *&iin' *i cuno*&in'+ 1n&re om *i c,ine, care #e*i sun& #ou reali&'i or%anice,
e9is& &o&u*i *i aceas& #eose2ire (un#amen&al+
C,n# un popor cap& con*&iin' #e sine, )nce&ea$ #e a mai (i un popor *i #evine na'iune, a#ic o
reali&a&e spiri&ual, con*&iin'a #e sine necunoscu& )n &recu&+ O na'iune, ca o colec&ivi&a&e or%anic *i spiri&ual,
are anumi&e le%i (ire*&i+ Aces&ea &re2uie reali$a&e )n (orm op&im, cci nu se poa&e c#ea la &ran$ac'ie )n
reali$area lor+ Aceas& reali$are a lor )n (orm op&im se c8eam i#eal+ O na'ie &rie*&e )n &imp *i spa'iu, )n
is&orie, )n veac+ Cel mai mare cerc colec&iv #in care (ace par&e omul es&e na'iunea+ Omul &rie*&e )n mai mul&e
colec&ivi&'i: (amilia, 2iserica, meseria e&c+ =iserica *i na'iunea la noi, or&o#oc*ii, se suprapun+ -en&ru in#ivi#
#eci, a#ic )n is&orie, na'iunea es&e un a2solu&+
Na'iunea, av,n# le%i (ire*&i, aces&ea se impun a*a cum sun& ele, #up s&a&e, nu cum vrem noi+ A#evrul
)n privin'a aces&or le%i nu e la noi, in#ivi$ii, ci )n consemnul colec&iv, )n ceea ce %,n#e*&e na'ia+ 7e e9emplu:
unirea &u&uror rom,nilor era o le%e (ireasc, nu o #orin' a oamenilor mo&iv poli&ic+ 7umne$eu a (cu&
neamuri, &oa&e cu o sin%ur #a&orie, #e a reali$a le%ea (ireasc pe care 7umne$eu a pus5o )n ele+ -il#a
&alan'ilor, cci as&(el reali$ea$ pe 7umne$eu, )n is&orie, )n veacul #e acum, nu )n cel vii&or, c,n# va (i o &urm
pagina 7 din 9
*i un ps&or, reali$,n# le%ea (ireasc pus #e 7umne$eu, ca orice e9is&en' lsa& #e 7umne$eu+ 7eci o
na'iune &re2uie s se reali$e$e )n le%ile sale (ire*&i+
Fiecare na'iune repre$in& un (el #e ire#uc&i2il #e e9is&en'+ 7e e9emplu: &recerea #e la un popor la
al&ul e )ns posi2il, #ar #e la o na'ie la al&a es&e imposi2il+ O na'ie poa&e s moar, #ar nu se poa&e sc8im2a+
Carac&erul na'iunii: o(ensiv *i imperialis& prin e9celen', a#ic un or%anism care nu poa&e &ri #ec,& )n
e9pansiune, via', #inamism+ S5ar pu&ea o2iec&a care e po$i'ia (a' #e al&e neamuri; Ire#uc&i2ili&a&ea na'iei+
a6 Nu m in&eresea$ pe mine, na'iune vie )n o(ensiv, ci pe ele+ S se aranCe$e ele, cum po&, cu mine+
26 Noi &rim )n is&orie, un#e es&e pca&, ve*nic lup&, un#e &re2uie s ne cucerim #rep&ul la e9is&en', prin
vre#nicia noas&r+ 37ac nu e9is& #rep&ul #e e9is&en', am (i )n aces& ca$ )n%eri *i nu su2 pca& *i )n is&orieH6+
Aici es&e a#evra&a )n'ele%ere a lumii )n is&orie+ A pune al&(el pro2lema e o #o2i&ocie, cei ce o sus'in
sun& sau pro*&i sau im2ecili+ -rin urmare, cel care vrea s5 reali$e$e pe 7umne$eu, nu o va (ace #ec,&
cucerin# )n a(ar, s&r,n%,n# #e %,& pe al&ul, #eci na'iunea e #inamic, es&e via' o(ensiv *i imperialis&+ Nu
e9is&, al&(el $is, cumin'enie *i #e(ensiv )n na'ionalism, cci neamurile care se pun pe o as&(el #e &em,
po$i'ie, ca# )n ro2ie+ Un e9emplu: Orice (ormul #e via' cul&ural, poli&ic e&c+, se na*&e )n c8ip or%anic )n&r5
un anumi& loc, #ar ea &in#e )n c8ip (iresc s ia )n s&p,nire locuri *i na'ii care nu5i sun& proprii+
Conclu0ia logic$
Orice (ormul #e via' a unei na'iuni vii, )n e9pansiune, are clien&el 3&ri2u&ari6, )n mo# (a&al+ Na'iile
clien&el sun& as&(el (orme 8i2ri#e+ E9emplu: cul&ura 8i2ri# vec8e care s5a rsp,n#i& )n Asia, A(rica, I&alia 3#e
su#6, malurile Mrii Ne%re+
7eci imperialismul unei na'ii es&e Cus&i(ica&, )n&ruc,& reali$ea$ o (ormul #e cul&ur nou, o (ormul
nou spiri&ual+ Al&(el $is, imperialismul es&e Cus&i(ica& )n msura )n care voie*&e s reali$e$e pe 7umne$eu,
a#ic s repre$in&e o nou (ormul spiri&ual #e via', nu s reali$e$e pe 7iavol: mon%oli, ru*i, &urci, aus&ro5
un%ari, evrei, cci i#ealul &u&uror celorlal&e popoare (iin# con&rare nou, es&e con&rar 7umne$eului nos&ru+
"e$um,n# p,n aici, cele &rei consecin'e, prin na'ionalismul secolului al 445lea se )n'ele%e po&en'area
e9is&en'ei )n reali&'i or%anice #eveni&e, prin con*&iin' #e sine, reali&'i na'ionale, care )n a2solu& &in# la
i#en&i(icarea na'iunii cu 7umne$eu, prin reali$area comple& a le%ilor lor (ire*&i+
7eci na'ionalismul secolului al 445lea pleac #e la popor, &rece la na'iune 3)n ori%inal popor n+ e#+6
pen&ru a aCun%e la 7umne$eu+
Cuv,n&ul lui Oris&os es&e unul )n cer, pe linia per(ec'iunii, #ar noi oamenii, care &rim )n is&orie, )l
)n'ele%em #eose2i&, #eci rela&iv, #up na'iunea #in care (acem par&e+ Al&(el am (i )n%eri+ A*a#ar, (iecare om
&rie*&e cuv,n&ul lui 7umne$eu )n (elul su, con(orm cu colec&ivi&a&ea suprem a2solu&, )n is&orie, care es&e
na'iunea+
1n lumea "sri&ean e9is& un sim' mai #e$vol&a& al reali&'ii, (ap& care ne #eose2e*&e #e Apus, un#e
#omin sim'ul %enerali&'ii, al a2s&rac'iunii+ 7eci aici, )n "sri&, e9is& #eCa nuan'e )n &rirea lui 7umne$eu+
7ac na'ia reali$ea$ pe 7umne$eu pe pm,n&, pe mine nu m in&eresea$ #ec,& 7umne$eul pe care5l
&riesc eu *i nu un%urii, (rance$ii e&c+ 1n Neapoli, aproape (iecare s&ra# are Ma#ona ei, ceva al s&r$ii> aceas&a
)nsemnea$ necesi&a&ea locali$rii, in#ivi#uali$rii, na'ionali$rii lui 7umne$eu+ 7eci eu sun& #a&or lui
7umne$eu numai )n na'ia mea+ Ori, cum na'ia es&e cel mai impor&an& cerc colec&iv )n care &rie*&e omul )n
is&orie, eu n5am #ec,& un sin%ur &ri2u& #e pl&i& )n via', (a' #e 7umne$eu: prin na'ie+ 7ac 7umne$eu nu es&e
numai 7umne$eul meu, #ac nu es&e un 7umne$eu sin%ular, ci es&e *i al un%urilor, (rance$ilor e&c+, a&unci eu
n5a* mai (i rom,n *i n5a* mai pu&ea pl&i lui 7umne$eu &ri2u&ul meu prin na'ia mea+
,espre Constitu/ie
Cons&i&u'ia presupune un re%im poli&ic+ "e%im cons&i&u'ional: o2li%a'ii reciproce+ 7oi (ac&ori: poporul
*i capul s&a&ului, )n&re care se s&a2ile*&e un rapor& 3pac& (un#amen&al6+ 7ac es&e )n pace, via'a #inlun&rul unui
s&a& es&e e9primarea #e voin' #e am2ele pr'i *i un acor# per(ec&+
1n'elesul aces&a es&e (als, nu5i o2li%a&oriu+ -rin cons&i&u'ia a ceva se )n'ele%e (elul )n care acel ceva e
cons&i&ui& *i cum (unc'ionea$ el (iresc+ Cuv,n&ul cons&i&u'ie e9prim o s&are #e (ap& (ireasc *i se poa&e aplica
aces& cuv,n& c,n# e vor2a #e un s&a&+
pagina 8 din 9
e%ea poa&e (i )n'eleas )n #ou (eluri:
1+ Felul %eneral )n care se )n&,mpl anumi&e lucruri>
E+ Felul %eneral )n care &re2uie s se )n&,mple anumi&e lucruri+
7eci un )n'eles #e cons&a&are *i un al&ul #e norm, re%ul a )n&,mplrii+ A#ic morala *i #rep&ul cu
le%ile norma&ive *i *&iin'ele na&urii cu le%ile care cons&a& s&rile #e (ap&+ e%ile5norme sun& e9is&en'e #eose2i&e
sau nu; 7rep&ul $ice c e9is& o au&onomie a normei+ Morala $ice: e9is& o au&onomie a valorilor morale+ 7ac
e9is& le%i5norme ca reali&'i in#epen#en&e, a&unci *i cons&i&u'ia poa&e (i o )nvoial+
e%ea #e #rep& # cons&r,n%ere unui con'inu& moral+ 7ar normele Curi#ice nu sun& reali&'i au&onome,
ci conclu$ii+ 7eci nu e9is& o *&iin' a #rep&ului *i a moralei ca *&iin', ci numai ca &e8nic, (in#c o *&iin' nu
se )n&emeia$ pe corolarii, pe conclu$ii+ 7eci e9is&en'a au&onom o au numai le%ile na&urale, nu *i le%ile
norma&ive+ 7eci cons&i&u'ia, )n )n'eles #e pac&, es&e #e #ou (eluri: )n'eles #e e9is&en', #e voin' (ireasc, *i
cum &re2uie s (ie+
C,n# crem cu privire la noi o cons&i&u'ie, (acem ceva ar2i&rar, o (orm care s nu se po&riveasc cu
reali&a&ea+ Ca o cons&i&u'ie s (ie 2un, s (ie e9presia reali&'ii, nu pleci nici #e la principiu, nici #e la norme,
ci &re2uie s s&u#ie$i (orma normal a s&a&ului+
7e e9emplu: Cons&i&u'ia corpului omenesc, ana&omia *i (i$iolo%ia+ 7eci cons&i&u'ia es&e s&area #e (ap& a
unui neam *i nu o )nvoial )n&re #i(eri&e pr'i+
Cons&i&u'ia nu &re2uie s (ie #eci o norm, ci &o&ali&a&ea (ormelor (ire*&i+ A$i men&ali&a&ea Curi#ic
&re2uie )nlocui& cu men&ali&a&ea or%anic+ 7e la s&a&ul Curi#ic p,n la s&a&ul or%anic es&e &o& a&,&a #is&an' c,&
es&e #e la "ena*&ere p,n as&$i+
Sursa: http://www.apologeticum.ro/2014/08/nae-ionescu-fenomenul-legionar/#more-380
pagina 9 din 9