You are on page 1of 4

Arkusz odpowiedzi zestaw pyta A

Pytanie Odpowied Pytanie Odpowied


1 B 21 B
2 D 22 A
3 A 23 C
4 A 24 C
5 D 25 C
6 B 26 B
7 A 27 A
8 D 28 B
9 D 29 B
10 D 30 D
11 B 31 D
12 D 32 C
13 B 33 C
14 B 34 B
15 A 35 C
16 A 36 A
17 C 37 A
18 B 38 A
19 C 39 C
20 A 40 A


Arkusz odpowiedzi zestaw pyta B

Pytanie Odpowied Pytanie Odpowied
1 B 21 B
2 D 22 B
3 B 23 B
4 A 24 C
5 A 25 C
6 A 26 A
7 D 27 D
8 B 28 C
9 C 29 A
10 D 30 D
11 D 31 C
12 D 32 A
13 B 33 B
14 A 34 C
15 B 35 D
16 A 36 B
17 A 37 C
18 B 38 C
19 D 39 D
20 B 40 D


Arkusz odpowiedzi zestaw pyta C

Pytanie Odpowied Pytanie Odpowied
1 B 21 A
2 A 22 A
3 D 23 A
4 B 24 B
5 A 25 D
6 B 26 B
7 B 27 D
8 C 28 D
9 C 29 C
10 C 30 D
11 D 31 B
12 D 32 D
13 A 33 D
14 D 34 D
15 C 35 B
16 D 36 B
17 A 37 A
18 D 38 D
19 C 39 D
20 C 40 CArkusz odpowiedzi zestaw pyta D

Pytanie Odpowied Pytanie Odpowied
1 A 21 A
2 D 22 D
3 B 23 D
4 A 24 B
5 A 25 D
6 D 26 C
7 C 27 A
8 D 28 D
9 D 29 C
10 B 30 D
11 A 31 D
12 B 32 C
13 D 33 C
14 A 34 B
15 B 35 A
16 C 36 A
17 C 37 B
18 D 38 C
19 B 39 B
20 B 40 C