You are on page 1of 3

BILETUL 1

1. Echilibrarea efectelor armonicilor fortei de inertie a maselor cu miscare de


translatie la motoarele cu 10 cilindri in V, in patru timpi.
2.Calculul corpului bielei: dimensionare- verificare.
BILETUL 2
1. Echilibrarea efectelor armonicilor fortei de inertie a maselor cu miscare de
translatie la motoarele cu 8 cilindri in V, in patru timpi, cu unghiul !0
0
2. "istemul de distribu#ie: rol, clasificare, construc#ie. Calculul de verificare al
arcurilor, arborelul cu came si ti$ei impingatoare.
BILETUL 3
1. Echilibrarea efectelor armonicilor fortei de inertie a maselor cu miscare de
translatie la motoarele cu % cilindri in V, in patru timpi.
2. "egmen#ii: rol, cerin#e, m&rimi caracteristice, anali'a func#ional& ( for#ele care
ac#ionea'& asupra segmentului, pulsa#ia segmentului, presiunea segmentului pe
cilindru).
BILETUL 4
1. *rima si a doua interpretare a unei armonici de ordin +p,. Echilibrarea efectelor
armonicilor fortei de inertie a maselor cu miscare de translatie la motoarele cu
-cilindri in V, in patru timpi, cu unghiul .180
0
2. Calculul bielei: piciorului bielei- dimensionare, verificare ( determinarea
varia#iei eforturilor unitare de /ntindere 0i comprimare /n fibra interioar& 0i
e1terioar& a piciorului , solicitarea de fretare, calculul coeficientului de siguran#& a
piciorului, deforma#ia.
BILETUL 5
1. Construc#ia pistonului: capul, mantaua, umerii pistonului.
2. Calculul segmen#ilor: forma liber& a segmentului, momentul incovoietor /ntr-o
sec#iune, calculul rostului la capete.
BILETUL 6
1. 2eorema generala asupra re'ultantei armonicilor fortei de inertie a maselor cu
miscare de translatie la un grup de doi cilindri in V, cu ambiela$ normal.(fara
ca'uri particulare).
2. 3eterminarea po'i#iei orificiului de ungere pentru fusul palier: determinrea
reac#iunilor /n palierul cuprins /ntre manivelele $ 0i $41, diagrama de u'ur&,
observa#ii privind construc#ia diagramei pentru cu'ine#i.
BILETUL 7
1. Ca'uri particulare privind re'ultanta armonicilor fortei de inertie a maselor cu
miscare de translatie la un grup de doi cilindri in V, cu ambiela$ normal. "e
cunosc relatiile: : Ap=-2mTrap(p)
2
sinp/2sin /2; Bp=-2mTrap(p)
2
cosp/2cos /2.
2. Cinematica 0i dinamica sistemului de distribu#ie: m&rimi caracteristice,
trasarea profilului camei. Calculul de verificare al supapei5
BILETUL 8
1. 6ol#ul: rol, tipuri constructive, anali'a func#ional&, materiale, construc#ie.
2.Calculul 7C: determinarea po'i#iei orificiului de ungere pentru fusul maneton
(diagrama polar&, diagrama de u'ur& 0i diagrama 8(9) ).
BILETUL 9
1. Calculul bol#ului: determinarea $ocului la rece /ntre bol# 0i piston, presiunea
specific& /ntre bol# 0i piston-biela, verificarea bol#ului la /ncovoiere, oboseal& 0i
frecare.
2. :nstalatia de racire: rol, condi#ii de lucru, cerin#e, lichide de racire, calculul
cantitatii de caldura ce trebuie evacuate, calculul radiatorului.
BILETUL 10
1. Calculul bol#ului: verificare la solicitarea de ovali'are, determinarea varia#iei
eforturilor unitare din fibra interioar& 0i e1terioar&, calculul s&ge#ii bol#ului.
2. Calculul 7C: verificarea fusurilor la presiune, varificarea la oboseal&, calculul
bra#ului 7C.
BILETUL 11
1. *istonul: rol, compunere, cerin#e, anali'& functional&, materiale.
2. Calculul capului bielei: dimensionare, ipote'e de calcul, verificarea capului
bielei 0i a 0uruburilor.
BILETUL 12
1. Calculul pistonului: dimensionare, determinarea $ocurilor, verificarea
solicit&rilor mecanice 0i termice.
2. 7rborele motor: rol, cerin#e, anali'a functional&, materiale, construc#ia 7C.
BILETUL 13
1. 7nali'a functional& a segmentului: (fenomenul de pompa$, vibra#ia
segmentului, regimul termic al segmentului), materiale pentru segmen#i,
construc#ia segmentului.
2. Cinematica sistemului de distribu#ie: calculul m&rimilor cinematice 0i calculul
for#elor de iner#ie ale sistemului de distribu#ie.
BILETUL 14
1. Calculul segmen#ilor: determinarea dimensiunilor fundamentale, verificarea
segmentului.
2. 6iela: rol, compunere, cerin#e, anali'a functional&, construc#ia bielei, materiale.
BILETUL 15
1. Construc#ia pistonului: capul, mantaua, umerii pistonului.
2. Calculul radiatorului si al pompei de lichid,