You are on page 1of 1

Koraci pri odradi strune prakse

1. Upis predmeta
2. Pronalaenje tvrtke/ustanove za odradu prakse
3. U dogovoru s mentorom prakse ispuniti Zadatak strune prakse (formular na webu)
4. Predati ispunjeni zadatak strune prakse i preuzeti Uputnicu za praksu kod voditelja
strune prakse na TVZu
5. Predati uputnicu u tvrtku/ustanovu
6. Poeti s izvravanjem strune prakse
7. Za vrijeme izvravanja prakse voditi dnevnik prakse (upute na webu)
8. Po zavretku prakse (180 radnih sati) predati mentoru na ispunjanje formular Potvrda o
obavljenoj praksi
9. U roku od najvie 10 dana
a. poslati dnevnik strune prakse na email adresu praksa.elo@tvz.hr
b. dostaviti potvrdu o obavljenoj praksi voditelju prakse na TVZu
10. Voditelj prakse alje obavijest o promijenjenom statusu prakse (unos u ISVU)

Dnevnik prakse ne treba pisati ukoliko se tematika prakse preklapa sa slubenim zadatkom
zavrnog rada. U tom sluaju umjesto dnevnika prakse potrebno je dostaviti preslik zadatka
zavrnog rada potpisan od mentora zavrnog rada (u istom roku, bez iznimke).

Praksu nije nuno odraivati ukoliko student/ica ima radno iskustvo u struci jednakog ili
duljeg trajanja od predvienog trajanja prakse (180 radnih sati). U tom sluaju navedenu
tvrdnju potrebno je dokazati ovjerenom potvrdom od poduzea/ustanove (obrazac na
webu). Voditelj prakse donosi odluku o prihvaanju ili neprihvaanju supstitucije prakse
postojeim radnim iskustvom.


Umjesto prakse priznaje se pohaanje JAVA ili CISCO teajeva pri NetAkademiji ili drugoj
slinoj ustanovi prema odluci strunog vijea TVZa. Potrebno je donijeti ovjerenu potvrdu
(obrazac na webu)