You are on page 1of 38

IMENIK PUTNIKIH KOLODVORA

HRVATSKIH ELJEZNICAZagreb, 2003.IMENIK PUTNIKIH KOLODVORA

HRVATSKIH ELJEZNICA
Vrijedi od 1. oujka 2003.

Zagreb, 2003.1
PROMJENE I ISPRAVCI
Redni
Broj
TPI
broj/god.
Broj
izvjea
VRSTA PROMJENE Vrijedi od


2


SADRAJ


Stranica


Uvod 4
Objanjenje kratica i znakova 4


Abecedni popis imena svih kolodvora i stajalita na prugama H-a u kojima
se obavlja otprema i prijam putnika 5


3

_________________________________________________________________

UVOD

Imenik putnikih kolodvora Hrvatskih eljeznica sadri abecedni popis imena
putnikih kolodvora i stajalita u kojima se obavlja otprema i prijam putnika.

Svaki kolodvor i stajalite obiljeeni su pripadajuim iframa i naznakama
je li pojedini kolodvor ili stajalite stalno otvoreno za prodaju prijevoznih isprava
ili u okviru odreenog radnog vremena, ili se prijevozne isprave prodaju u vlaku.OBJANJENJE KRATICA I ZNAKOVA

BROJ KOLONE ZNAK OBJANJENJE ZNAKA
1

Naziv kolodvora ili
stajalita
( ) Za stajalita koja nisu
samostalna, u zagradu je
upisan obraunski kolodvor.
2 ifra kolodvora ili
stajalita
Slui za obradu podataka.
3

Broj pruge Pokazuje na kojoj se pruzi u
Tarifi 102 -Tarifne udaljenosti
nalazi dotini kolodvor.
4

I Kolodvor je stalno otvoren za
otpremu putnika i obavlja
prodaju prijevoznih isprava.
4

v Kolodvor ne obavlja prodaju
prijevoznih isprava, nego se
one kupuju u vlaku.
4

d Kolodvor radi sa skraenim
radnim vremenom i prodaje
prijevozne isprave samo za
odreene vlakove. (Vidjeti u
PTU uz Vozni red -Naputak o
otpremi putnika.
5

Primjedba (*) U ovu rubriku upisuju se
mogua detaljnija tumaenja.

Stupanje na snagu, izmjene i ispravci, te stupanje izvan snage ovoga Imenika
objavljuje se u Tarifno prijevoznim izvjeima (TPI).4


ABECEDNI POPIS IMENA

KOLODVORA I STAJALITA NA PRUGAMA H-a

U KOJIMA SE OBAVLJA OTPREMA I PRIJAM PUTNIKA


5
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika
Primjedba
1 2 3 4 5

A

Andrijaevci
(Cerna)
71402 2 6 d
Andrijevci

72802 2 1 I
Antunovac

71506 0 5c * *Pruga nije
otvorena


B

Bauga
(Banski Grabovac)
75219 6 7b * *Pruga nije
otvorena
Badljevina
(Sira)
73711 4 1c v
Bakovii
(Primorski Dolac)
76502 4 8, 8a v
Banova Jaruga

72503 6 1, 1c d
Banski Grabovac

75218 8 7b * *Pruga nije
otvorena
Bedekovina

74403 7 3 I
Belavii
(Duga Resa)
75103 2 7 v
Beli Manastir

71705 8 5a I
Beli Manastir gr.

71706
0733
5a * *Granina
toka
Belie

71790 0 5d I
Benkovac

76308 6 8b d
Bibinje
(Zadar)
76316 9 8b I
Bijela
(Daruvar)
73709 8 1c v
Bijelo Brdo
(Osijek D.G.)
71601 9 5 v
Bilaj-Ribnik
(Gospi)
76109 8 8, 8a v
Bizovac 71903 9 5, 5d I
Bjelovar

73307 1 4a I
Blacko Jaki

73501 9 1e I
6
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Blata

76007 4 8, 8a v
Blatua
(Gvozd)
75211 3 7b * * Pruga nije
otvorena
Blinjski Kut
(Sunja)
72102 7 1a v


Borovo-Trpinja
(Vukovar-Borovo Naselje)
71205 9 6 v
Borut

77402 6 10 I

Botovo

73203 2 4 I
Bojakovina
(Vrbovec)
73112 5 4 v


Brdace
(Primorski Dolac)
76503 2 8, 8a v
Brdovec
(Savski Marof)

74101 7 2 d
Brani Krajiki
(Sunja)
72101 9 1a v
Bregi

73014 3 5 I


Brela

76663 4 8 e * *Autobusni
prijevoz ne radi

Brezine-Bujavica
(Banova Jaruga)

73717 1 1c v
Brezovljani
(Bjelovar)

73302 2 4a v
Brgud
(apjane)

75606 4 7 v
Brijest

71507 8 5c * * Pruga nije
otvorena

Brlog Grad
(Kamanje)

75306 1 7a d
Brod Moravice

75407 7 7 I
7
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Brodski Stupnik
(Oriovac)
72705 7 1 d
Bradin
(Vukovar-Borovo Naselje)
71202 6 6 v
Bradin Lipovaa
(Vukovar-Borovo Naselje)
71203 4 6 v
Bubnjarci
(Kamanje)

75307 9 7a v
Buje-Koprivnica
(Pleternica)

73605 8 1d v
Budinina


74409 4 3 I
Budrovci
(akovo)
71809 8 5b v
Buli
(Benkovac)
76306 0 8b v
Buzet

77425 7 10 I
Buzet gr.

77424
0557
10 * *Granina
toka

C

Cabuna

73912 8 5 I
Carevdar
(Krievci)
73104 2 4 v
Cera
(Unei)
76410 0 8, 8a v
Cerje Tuno

74702 2 3d d
Cerna

71403 0 6 d
Cerovac
(Graac)

76201 3 8, 8a v
Cerovljani
(Hrvatska Dubica)
72008 6 1a v
Cerovlje

77403 4 10 I
Ciglenik
(aglin)

73407 9 1d v

Cirkvena
(Bjelovar)
73304 8 4a d

8
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Cret
(Bizovac)

71904 7 5 d
Crevarska Strana
(Gvozd)

75209 7 7b * * Pruga nije
otvorenaabrunii
(Kanfanar)

77413 3 10 v
abrunii Selo
(Kanfanar)

77422 4 10 v
ainci

73906 0 5 I
aglin

73405 3 1d I
akovec

74860 8 3, 3c d
akovec-Buzovec
(akovec)

74803 8 3, 3c d
akovec gr.

74861
0551
3c * *Granina
toka
ehovec
(Donji Kraljevec)
74805 3 3c d
eminac
(Darda)


71704 1 5a v
epin
(Osijek)


71802 3 5b v
ukovec
(Ludbreg)

73803 9 3d d
ulinec
(Zagreb Borongaj)

72403 9 1, 4 d

D

Dabar
(ibenik)


76702 0 8d v
Dalj

71207 5 8b I
Dalmatinska Ostrovica
(Benkovac)

76305 2 5, 6 v
9
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Darda

71703 3 5a I
Daruvar

73708 0 1c I
Deanovec

72513 5 1 I
Delnice

75412 7 7 I
Desinec
(Zdenina)
75005 9 7 d
Dobrovac
(Lipik)
73715 5 1c v
Dolie
(Krapina)

74610 7 3a v
Domagovi
(Jastrebarsko)

75007 5 7 I
Donja Stubica
(Zabok)

74503 4 3b d
Donja Vrba
(Garin)


72806 3 1 d
Donja Vrijeska
(ulovac)


73706 4 1c v
Donje Dubrave
(Generalski Stol)


75107 3 7 v
Donji Dolac
(Primorski Dolac)
76512 3 8, 8a v
Donji Kraljevec

74806 1 3c I
Donji Lipovec
(Konjina)

74406 0 3 v
Donji Mihaljevec
(Kotoriba)

74807 9 3c v
Dopsin
(Vladislavci)
71804 9 5b v


Dragali
(Nova Gradika)
72605 9 1 v


10
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Draganii

75009 1 7 I
Dragovci
(Nova Kapela-Batrina)

73604 1 1d v
Drae
(Klanjec)

74206 4 2a v
Drenovci

71306 5 5c I
Drenovci gr.

71308
0525
5c * * Granina toka
Drivenik

75417 6 7 I
Drni

76405 0 8, 8a d
Drnje

73202 4 4 I
Drvenik
(Ploe)

76666-7 8e * *Autobusni
prijevoz ne radi
Dubrava Zaboka
(Zabok)

74402 9 3 d
Dubrovnik
(Split)

78705 1 8e * *Autobusni
prijevoz ne radi
Duga Resa

75102 4 7 I
Dugo Selo


72517 6 1, 4 d
Dukovec
(Krapina)

74608 1 3a v
Dunjkovec
(akovec)

74802 0 3c Iakovo


71808 0 5b I

eletovci


71005 3 1 I

evrske
(Kistanje)

76304 5 8b v
ulovac


73703 1 1c I

11
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
urenovac

73903 7 5 I
urevac

73010 1 5 I
urmanec

74606 5 3a I
urmanec gr.

74609
0552
3a * *Granina toka

E

Erdut

71208 3 5, 6 I
Erdut gr.

71209
0582
5, 6 * *Granina toka
Ernestinovo
(Antunovac)

71505 2 5c * *Pruga nije
otvorena

F

Ferianci
(urenovac)

73904 5 5 I
Frigis-Osijek
(Josipovac)

71912-0 5 v
Fuine

75415 0 7 I

G

Gabo

71502 9 5c * *Pruga nije
otvorena
Gajnice
(Zagreb Zap. kol.)

74006 8 2, 3 d
Galiana
(Vodnjan)

77416 6 10 d
Galovci
(kabrnje)
76313 6 8b v
Garin

72804 8 1 I
Generalski Stol

75106 5 7 I
Glina

75214 7 7b * *Pruga nije
otvorena
12
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Golubi

78934 7 8c * *Pruga nije
otvorena
Golubovec

74708 9 3d I
Gomirje

75404 4 7 I
Gornja Stubica

74504 2 3b d
Gornje Dubrave

75108 1 7 I
Gornji Zveaj
(Zveaj)
75105 7 7 d
Gospi

76108 0 8, 8a I
Grabotani
(Majur)
72202 5 1b v
Graac

76117 1 8, 8a I
Gradec
(Vrbovec)
73109 1 4 d
Gradite
(upanja)
71404 8 6 v
Greda

72903 8 1a I
Gredice
(Klanjec)
74213 0 2a v
Greani
(Topusko)
75213 9 7b * *Pruga nije
otvorena
Grginac
(Bjelovar)
73321 2 4a v
Grginac Novi
(Bjelovar)
73322 0 4a v
Gunja
(Drenovci)
71307 3 5c d
Gvozd

75210-5 7b * *Pruga nije
otvorena

H

Harmica
(Savski Marof)

74212 2 2a v
Heki
(Sv. Petar u umi)

77407 5 10 v
13
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Heki Tovarite
(Pazin)

77420 8 10 v
Horvati


75003 4 7 I
Hrastovac
(Sunja)

72201 7 1b v
Hrastovica
(Petrinja)
75221 2 7b * *Pruga nije
otvorena
Hraina-Trgovie
(Konjina)
74408 6 3 I
Hromec
(urmanec)

74607 3 3a v
Hrsovo
(Bjelovar)

73309 7 4a v
Hrvatska Dubica

72003-7 1a I
Hrvatska Kostajnica
(Majur)
72204 1 1b v
Hrvatski Leskovac 75002 6 7 I
Hum-Lug
(Zabok)

74401 1 3 I
Hum u Istri
(Borut)
77401 8 10 v

I

Ilaa
(eletovci)
71002 0 1 v
Ilova
(Banova Jaruga)
72504 4 1 I
Ivanec


74704 8 3d I
Ivani Grad


72514 3 1 I
Ivankovo


71101 0 1 I
Ivoevci
(Kistanje)

76320 1 8b v
14
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5

J

Jalabet73806 2 3d I
Jankovci71009 5 1 I


Janje
(Liko Lee)

76104 9 8, 8a v
Jasenovac
(Novska)
72001 1 1a v
Jastrebarsko75006 7 7 I
Javornik
(Rudopolje)
76009 0 8, 8a v
Jelisavac
(Naice)
71909 6 5 I
Josipdol

76002 5 8, 8a I
Josipovac71901 3 5 I
Jurdani75608 0 7 I
Jurii
(Kanfanar)
77414 1 10 I
Juii
(Jurdani)
75609 8 7 v

K
Kaldrma
(Kosovo)
76401 9 8, 8a v
Kalinovac
(urevac)
73009 3 5 v
Kamanje

75305 3 7a I
Kamanje gr.

75308
0555
7a * *Granina toka
Kanfanar

77410 9 10 I
Karlovac

75060 4 7 d
Katel Gomilica
(katel Suurac


Katel Stari

76508 1 8, 8a I
15
Katel Suurac 76509 9 8, 8a I
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Kistanje


76303 7 8b d
Klanjec


74207 2 2a v
Klokoevac
(Bjelovar)

73306 3 4a d
Klotar

73008 5 5, 4a I
Kneci
(aglin)

73409 5 1d v
Knin

76260 9 8, 8a d
Komali

78933 9 8c * *Pruga nije
otvorena
Komin
(Ploe)
78653 3 9 v
Konjina

74407 8 3 I
Kopanica-Beravci

78801 8 5b I
Koprivnica

73160 4 4, 5 I
Koprivnica gr.

73204
0731
4 * *Granina toka
Koprno
(Perkovi)

76411 8 8, 8a v
Koreniani
(ulovac)
73704 9 1c v
Kosovo

76402 7 8, 8a I
Koare
(Otarije)
75112 3 7 v
Koka

71906 2 5 I
Kotoriba
74808 7 3c I
Kotoriba gr.

74809
730
3c * *Granina toka
Kolovac
(Benkovac)

76307 8 8b v
16
Krajcar-Brijeg
(Sv. Petar u umi)

74419 0 10 v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Kraj Donji
(Savski Marof)


74203 1 2a v
Kraljevani
(Petrinja)
75220 4 7b * *Pruga nije
otvorena
Krapina


74604 0 3a I
Kritanovec
(Mursko Sredie)

74902 8 3 v
Krievci

73107 5 4, 4a d
Krnjevo
(Opatija-Matulji)

75612 2 7 v
Krukovac
(Medak)

76111 4 8, 8a v
Kruljevec
(Turin)


74413 6 3 d
Krvavac
(Metkovi)


78656 6 9 v
Kukaa


75110 7 7 I
Kukunjevac
(Lipik)


73716 3 1c v
Kula Norinska
(Metkovi)


78651 7 9 v
Kuljevica
(Ivanec)

74706 3 3d v
Kumrovec


74209 8 2a d
Kumrovec gr.


74211
0553
2a * *Granina toka
Kunovec-Subotica
(Rasinja)

73801 3 3d v
Kupjak
(Skrad)

75410 1 7 v
Kupljenovo 74303 9 3 d
17
(Luka)

Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Kustoija
(Zagreb Zap. kol.)
74005 0 2, 3 d
Kuti
(Oriovac)
72704 0 1 d
Kutina


72505 1 1 d

L

Labin Dalmatinski 76506 58, 8a I
Ladimirevci
(Bizovac)

71791 8 5d v
Ladu
(Savski Marof)

74104 1 2a v
Laevac
(Okuani)
72607 5 1 v
Laslovo-Koro

71504 5 5c * *Pruga nije
otvorena
Latin
(Plaki)
76004 1 8, 8a v
Latinovac
(aglin)
73406 1 1d v
Lazina
(Jastrebarsko)
75008 3 7 d
Lekenik

72904 6 1a I
Lepavina73103 4 4 I
Lepoglava74707 1 3d I
Lepuri
(Benkovac)

76318 5 8b v
Li
(Fuine)
75416 8 7 d
Lika Jesenica76008 2 8, 8a v
Lika Kaldrma

78938 8 8c * *Pruga nije
otvorena
Liki Osik
(Gospi)
76107 2 8, 8a v
18
Liki Podhum
(Plaki)

76013 2 8, 8a v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Liki Tikovac


8c * *Pruga nije
otvorena
Liko Cerje
(Lovinac)
76114 8 8, 8a v
Liko Dugo Polje

8c * *Pruga nije
otvorena
Liko Dugo Polje gr.

8c * *Pruga nije
otvorena
Liko Lee

76103 1 8, 8a I
Lipik

73714 8 1c I
Lipovac-Koritna
(Vladislavci)
71810 6 5b v
Lipovljani

72502 8 1 I
Lokve

75413 5 7 I
Londica
(aglin)

73403 8 1d v
Lovinac

76113 0 8, 8a v
Ludbreg

73804 7 3d I
Ludina

72510 1 1 I
Luka

74304 7 3 I
Lupoglav

77400 0 10, 7c I
Luani-Malino
(Nova Kapela-Batrina)

72707 3 1 d

LJ

Ljeskovica
(aglin)

73404 6 1d v
Ljuboina
(Gomirje)

75403 6 7 v

M

19
Macinec
(akovec)

74801 2 3c I
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Maarevo
(Novi Marof)
74411 0 3 v
Mahino75301 2 7a d
Maja
(Glina)
75216 2 7b * *Pruga nije
otvorena
Majur

72203 3 1b I
Majurec
(Krievci)
73106 7 4 v
Makarska
(Split)
76664-2 8e * *Autobusni
prijevoz ne radi
Maksimir
(Zagreb Borongaj)
72405 4 1, 4 d
Mala Subotica

74804 6 3c I
Malovan

76202 1 8,8a v
Mandalina
(ibenik)

76705 3 8d v
Markovac
(Bjelovar)

73320 4 4a v
Markuica-Antin
(Laslovo Koro)

71503 7 5c * *Pruga nije
otvorena
Martijanec
(Ludbreg)

73805 4 3d d
Maslenjaa
(ulovac)

73705 6 1c v
Mavraii
(Zdenina)

75010 9 7 v
Mece
(Darda)
71702 5 5a v
Medak


76110 6 8, 8a * *Vlakovi nemaju
zadravanje
Meuri
(Banova Jaruga)
73719 7 1c d
Meja


75421 8 7 I
20
Melnice
(Plase)
75420 0 7 v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Metkovi

78650 9 9 d
Metkovi gr.

78649
0520
9 * *Granina toka
Mihaljevci
(Poega)
73503 5 1e v
Mikleu
(ainci)
73907 8 5 v
Mirkovci
(Vinkovci)
71010 3 1 v
Miulinovac
(Bjelovar)
73324 6 4a v
Moravice

75406-9 7 I
Moslavaka
Graenica
(Kutina)
72507 7 1 I
Moenica
(Petrinja)
75223 8 7b * *Pruga nije
otvorena
Mraclin
(Turopolje)
72907 9 1a v
Mrzlo Polje

75101 6 7 I
Muna Reka

73101 8 4 I
Mursko Sredie

74904 4 3 d
Mursko Sredie gr. 74906
0550
3 * *Granina toka

N

Nadin
(kabrnje)
76310 2 8b v
Naice

73901 1 5 I
Naice Grad
(Naice)

73401 2 5 d
Naika Breznica
(Naice)

71908 8 5 v
Nemetin


71604 3 5 v
21
Nemetin Stajalite
(Osijek)
71608-4 5 v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Neum


78707-7 8e * *Autobusni
prijevoz ne radi
Niza
(Koka)
71907 0 5 v
Normanci
(Koka)
71905 4 5 v
Nova Bukovica
(Slatina)
73908 6 5 v
Nova Gradika

72604 2 1 I
Nova Kapela-Batrina 72708 1 1 I
Novaki
(Cerovlje)
77404 2 10 v
Novakovec
(Jalabet)
73808-8 3d d
Novi Dalj
(Vukovar-Borovo Naselje)
71206 7 6 v
Novi Dvori74301 3 3 I
Novigrad Podravski
(Virje)
73012 7 5 I
Novi Marof74412 8 3 I
Novoselci
(Blacko Jaki)
73506 8 1e d
Novoselec

72511 9 1 I
Novo Selo Rok
(akovec)
74901 0 3 v
Novska

72560 6 1 I
Nugla
(Ro)
77428 1 10 v
Nutar Stajalite
(Vukovar-Borovo Naselje)
71201 8 6 v

O

Oestovo
(Knin)
76321 9 7 v
Odra
(Zagreb Klara)
72921 0 1a v
Ogulin

75460 6 7,8a d
22
Ogulinski Hreljin

75402 8 7 I
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Okuani
72606 7 1 I
Omi


76662-6 8e * *Autobusni
prijevoz ne radi
Opatija-Matulji


75611 4 7 I
Opuzen
(Metkovi)

78652 5 9 v
Oriovac

72706 5 1 I
Orlovac
(Karlovac)
75201 4 7b * *Pruga nije
otvorena
Orolik
(eletovci)

71006 1 1 v
Oroslavje
(Zabok)

74501 8 3b d
Osijek

71960 9 5,5a,5b
,5c
I
Osijek
Donji Grad

71603 5 5 I
Osijek Dravski Most
(Osijek)

71701 7 5a d
Osijek Luka
(Osijek D. G.)
71607-6 5 v
Osijek OLT
(Osijek)

71605-0 5 v
Ostrna
(Dugo Selo)

72516 8 1 v
Ostrovo
(Gabo)
71501 1 5c * *Pruga nije
otvorena
Otarije


75111 5 7,8 I
Otarije Ravnice
(Josipdol)
76001 7 8,8a I
Otok


71303 2 5c I
Oton
(Plavno)

76207 0 8,8a v
23
Ozalj

75303 8 7a d

Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5

P

Paene


76208 8 8,8a v

Pakrac
(Lipik)
73712 2

1c v
Pakrac-Grad
(Lipik)
73713 0 1c d
Papii
(Sunja)
72006 0 1a v
Paulovac
(Bjelovar)
73325 3 4a v
Pazin


77405 9 10 I
Peli
(Suhopolje)
73001 0 1c,5 I
Pepelana
(ulovac)
73701 5 1c v
Perkovci
(Andrijevci)
72801 4 1 d
Perkovi


76412 6 8,8a,8d d
Permani
(Jurdani)
75607 2 7 v
Perui


76106 4 8,8a I
Peenica
(Lekenik)
72905 3 1a d
Petrinja


75222 0 7b * *Pruga nije
otvorena
Petrove Gore
(Osijek)
71913-8 5 v
Pitomaa

73007 7 5 I
Pivnica
(ulovac)
73702 3 1c v
Planjane
(Unei)
76408 4 8,8a v
24

Plase

75419 2 I I
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Plaki

76005 8 8,8a I
Plava Draga
(Plaki)
76006 6 8,8a v
Plavno

76206 2 8,8a v
Pleternica

73601 7 1d,1e I
Ploe

78680 6 9 d
Podgora

76665-9 8e * *Autobusni
prijevoz ne radi
Podravska Bistrica
(Cabuna)
73911 0 5 v
Podrute
(Budinina)
74410 2 3 I
Podsused Stajalite
(Zaprei)
74003 5 2,3 d
Pojatno
(Novi Dvori)
74302 1 3 d
Poljana
(Banova Jaruga)
73718 9 1c d
Poljanka
(Bjelovar)
73301 4 4a v
Popovaa

72509 3 1 I
Potoani-Katinac
(ulovac)
73720 5 1c v
Poznanovec
(Bedekovina)
74404 5 3 v
Poega


73502 7 1e I
Preec Stajalite
(Ivani-Grad)
72515 0 1 I
Preslo
(Primorski Dolac)
76504 0 8,8a v
25
Prgomet
(Labin Dalmatinski)

76505 7 8,8a v
Pribudi
(Zrmanja)
76204 7 8,8a v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Primorski Dolac


76501 6 8,8a I
Primorski Sveti Juraj
(ibenik)

76704 6 8d v
Primorsko Vrpolje
(ibenik)

76703 8 8d v
Privlaka


71302 4 5c I
Prkos
(kabrnje)
76312 8 8b v
Prljevo
(Plavno)
76205 4 8 v
Prosinec
(Klanjec)
74205 6 2a v
Pula


77417 4 10 d

R

Radu
(Medak)
76112 2 8,8a v
Radui
(Knin)
76301 1 8b v
Raji
(Okuani)
72608 3 1 v
Ramljani
(Liko Lee)
76102 3 8,8a v
Rasinja


73802 1 3d I
Rastoka
(Ploe)
78654 1 9 v
Ratevi
(Benkovac)

76309 4 8b v
Ratkovica
(Pleternica)

73603 3 1d d
26
Raine
(ibenik)

76762 4 8d d
Reica
(Karlovac)

75202-2 7b * *Pruga nije
otvorena
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Remetinec
(Hrvatski Leskovac)
75001 8 7 v
Repinec
(Vrbovec)

73108 3 4 d
Repunica
(Kutina)

72506 9 1 I
Riice
(Lovinac)

76115 5 8,8a v
Rijeka


75560 3 7,7c d
Ripite
(ibenik)

76701 2 8d v
Ro

77426 5 10 d
Roko Polje
(Ro)

77427 3 10 v
Rogotin
(Ploe)

78655 8 9 v
Rokovci
(Cerna)

71406 3 6 v
Rovie
(Bjelovar)

73305 5 4a d
Rovika
(Glina)
75215 4 7b * *Pruga nije
otvorena
Rozga
(Savski Marof)
74204 9 2a v
Rudopolje


76010 8 8,8a v
Rukavac
(Opatija-Matulji)


75610 6 7 v

S

27
Sadine
(Katel Stari)

76507 3 8 v
Samatovci
(Bizovac)

71902 1 5 v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Sarva
(Osijek D. G.)
71602 7 5 v
Savienta
(Kanfanar)

77412 5 10 v
Savski Marof

74102 5 2,2a I
Savski Marof gr.

74103
0554
2 * *Granina toka
Sedrami
(itni)

76407 6 8,8a v
Semeljci
(akovo)

71806 4 5b v
Sesvete

6

72402 1 1,4 d
Sesvetski Kraljevec
(Sesvete)
72401 3 1,4 d
Sibinj

72702 4 1 I
Sikirevci
(Kopanica-Beravci)
78802 6 5b v
Sinac
(Liko Lee)

76101 5 8,8a v
Sira

73710 6 1c d
Sirova Katalena
(Bjelovar)

73327 9 4a v
Sisak

72901 2 1a d
Sisak Caprag

72103 5 1a d
Siveri
(Drni)
76404 3 8,8a v
Skakavac

75203 0 7b * *Pruga nije
otvorena
Skrad

75409 3 7 I
Sladojevci
(Slatina)
73910 2 5 v
28

Slakovci
(eletovci)

71007 9 1 v

Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Slatina


73909 4 5 I
Slavonski Brod

72807 1 1 I
Slavonski amac

78803 4 5b I
Slavonski amac gr.


78804
0524
5b * *Granina toka
Slavsko Polje
(Vojni)

75208 9 7b * *Pruga nije
otvorena
Slobodnica
(Sibinj)

72701 6 1 v
Smoljanci
(Kanfanar)

77411 7 10 I
Sokolovac
(Lepavina)

73102 6 4 d
Solin

76510 7 8,8a I
Spava

71304 0 5c I
Split

76660 0 8,8a d
Split Predgrae

76661 8 8,8a d
Sremske Laze
(Jankovci)


71008 7 1 v
Stablina
(Ploe)

78657 4 9 v
Standard
(Osijek D. G.)

71606-8 5 v
Stara Straa

76209 6 8,8a v
Stara Subocka
(Novska)

72501 0 1 v
Stare Plavnice
(Bjelovar)

73311 3 4a v
Stari Mikanovci

71103 6 1 I
29


Stari Slatnik
(Sibinj)

72703 2 1 d
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Staro Petrovo Selo


72602 6 1 I
Staro Topolje
(Andrijevci)

72803 0 1 d
Staza
(Sunja)

72007 8 1a v
Stanjevec
(Ivanec)

74703 0 3d v
Ston
(Ploe)

78706-9 8c * *Autobusni
prijevoz ne radi
Strizivojna Vrpolje


71104 4 1,5b d
Strmica


78932 1 8c * *Pruga nije
otvorena
Stubike Toplice
(Zabok)

74502 6 3b d
Studenci
(Perui)
76105 6 8,8a v
Stupno
(Sisak)

72902 0 1a I
Suhopolje


73002 8 5 I
Sukoan
(Bibinje)

76315 1 8b v
Sulkovci
(Pleternica)


73602 5 1d v
Sunja72060 7 1a I
Suak-Peine
(Rijeka)


75502 5 7 I
Sutla
(Savski Marof)

74201 5 2,2a v
Sveti Kri Zaretje

74602 4 3a d
30

Sveti Ilija
(Turin)

74416 9 3 v

Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Sveti Ivan abno
(Bjelovar)
73303 0 4a d
Sveti Petar u umi


77408 3 10 Iapjane

75605 6 7 I
apjane gr.

75604
0556
7 * *Granina toka
a
(Sunja)

72005 2 1a v
ibenik

76760 8 8d d
idski Banovci
(eletovci)
71003 8 1 v
ijana
(Pula)

77418 2 10 v
irinec
(Novoselec)

72512 7 1 v
kabrnje

76311 0 8b v
kodinovac
(ulovac)

73721 3 1c v
krinjari
(Bjelovar)

73310 5 4a v
krljevo

75422 6 7 I
opot
(Benkovac)

76322 7 8b v
pikovina
(Bedekovina)

74415 1 3 v
pii-Bukovica

73005 1 5 I
tikada
(Graac)
76116 3 8,8a v
31
trucljevo
(Sveti Kri Zaretje)

74601 6 3a v
unjevo Selo
(Josipdol)

76012 4 8,8a I
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5


T

Tepljuh
(Drni)

76403 5 8,8a v
Topusko

75212 1 7b * *Pruga nije
otvorena
Tounj
(Gornje Dubrave)
75109 9 7 I
Tovarnik


71001 2 1 I
Tovarnik gr.


71020
0581
1 * *Granina toka
Trenkovo
(Poega)

73504 3 1e v
Trnava
(Zagreb Borongaj)

72404 7 1,4 d
Tuepi

76667-5 8e * *Autobusni
prijevoz ne radi
Turin

74414 4 3 I
Turopolje

72906 1 1a I

U

Udbina-Sjeniak
(Skakavac)

75204 8 7b * *Pruga nije
otvorena
Unei

76409 2 8,8a I
Utinja


75205 5 7b * *Pruga nije
otvorena
Utinja-Vrelo
(Utinja)

75206 3 7b * *Pruga nije
otvorena

V

32
Valpovo
(Belie)

71992 2 5d v
Varadin


74460 7 3,3d I
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Velika

73505 0 1e I
Velika Gorica

72908 7 1a I
Velika Ves
(Krapina)

74603 2 3a d
Veliko Trgovie

74306 2 3 I
Veliko Trojstvo
(Bjelovar)


73323 8 4a v
Velimirovac
(Naice)


73902 9 5 I
Vidovec
(Cerje Tuno)

74701 4 3d v
Vinkovaki Banovci
(eletovci)

71004 6 1 v
Vinkovako
Novo Selo
(Vinkovci)
71401 4 6 I
Vinkovci


71160 6 1,5c,6 I
Virje

+
73011 9 5 I
Virovitica


73003 6 5 d
Virovitica Grad
(Virovitica)


73004 4 5 I
Vinjevac
(Josipovac)

71910 4 5 v
Vikovci
(akovo)


71807 2 5b v
Vinjevac IPK
(Josipovac)


71911-2 5 v
33
Vinjica
(Novska)

72002 9 1a v
Vitoevo
(krljevo)


75501 7 7 v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Vladislavci

71803 1 5b d
Vlaovi
(Banski Grabovac)
75217 0 7b * *Pruga nije
otvorena

Vodnjan


77415 8 10 d
Vodnjan Stajalite
(Vodnjan)


77421-6 10 v
Vodovod
(Osijek)


71914-6 5 v
Voinci
(Ivankovo)


71102 8 1 d
Vojakovaki Klotar
(Krievci)
73105 9 4 d
Vojni

75207 1 7b * *Pruga nije
otvorena
Vojnovac
(Josipdol)


76003 3 8,8a v
Volinja


72205 8 1b I
Volinja gr.


72208
0522
1b * *Granina toka
Voloder
(Popovaa)


72508 5 1 v
Vrape
(Zagreb Zap. kol.)


74001 9 2,3 d
Vrata
(Fuine)

75414 3 7 d
Vratiinec
(Mursko Sredie)

74903 6 3 v
34
Vrbanja
(Spava)
71305 7 5c v
Vrbova
(Nova Kapela-
Batrina)


72601 8 1 v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Vrbovec73110 9 4 I
Vrbovsko
75405 1 7 I
Vrhovine
76011 6 8,8a I
Vujasinovii
(Kistanje)
76302 9 8b v
Vuka
(Vladislavci)
71805 6 5b v
Vukosavljevica
(pii-Bukovica)
73006 9 5 d
Vukovar


71452 7 6a * *Pruga nije
otvorena
Vukovar-Borovo
Naselje
71204 2 6,6a v
Vukovje
(ulovac)
73707 2 1c v
Vukovo Selo
(Savski Marof)
74202 3 2a v

Z

Zabok

74307 0 3,3a,3b I
Zadar

76317 7 8b d
Zadubravlje
(Garin)
72805 5 1 d
Zagorska Sela
(Kumrovec)
74210 6 2a v
Zagreb Glavni kol.

72480 7 1 I
Zagreb Sveta Klara

72922 8 1a v
Zagreb Zap. kol.

74060 5 2,3 d
35
Zalesina

75411 9 7 I
Zaluka
(Ozalj)

75304 6 7a v
Zapolje
(Nova Gradika)

72603 4 1 v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
Zaprei


74004 3 2,3 I
Zaprei Savska
(Zaprei)

74007 6 2 d
Zarilac
(Pleternica)

73408 7 1d v
Zbelava
(Varadin)

73807 0 3d d
Zdenci-Orahovica

73905 2 5 I
Zdenina

75004 2 7 I
Zelenjak
(Klanjec)

74208 0 2a v
Zid Katalena
(Bjelovar)

73326 1 4a v
Zlatar Bistrica


74405 2 3 I
Zlobin
(Plase)

75418 4 7 I
Zoljan
(Londica)

73402 0 1d v
Zorkovac
(Ozalj)

75302 0 7a d
Zrmanja


76203 9 8,8a v
Zveaj75104 0 7 Iabjak
(Bjelovar)

73308 9 4a v
36
37
einci
(Veliko Trgovie)

74305 4 3 v
itni


76406 8 8,8a I
ivaja
(Hrvatska Dubica)

72004 5 1a v
Kolodvor
Naziv ifra
Broj
pruge
Otvoren za
promet putnika

Primjedba
1 2 3 4 5
minj
(Sveti Petar u umi)

77409 1 1o v
rnovac
(Brod Moravice)

75408 5 7 v
upanja


71405 5 6 I
utnica
(Krapina)

74605 7 3a v