You are on page 1of 10

Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional

Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional


Fi personal
- formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional anul scolar 2013-2014
umele i prenumele !inclusiv
initiala tatalui"#
$ec%ime n nvm&nt la 01'0('2013#
)* +,# -.F
/isciplina predat# +radul didactic la 01'0('2013#
0ncadrarea n 2013.2014 !functia
didactica .postul ocupat"#
1nul o2inerii definitivatului#
3' Formare iniial
r'
crt'
ivelul studiilor
4pecializarea .
specializrile
3nstituia a2solvit
!facultate i universitate"
1nul
a2solvirii
/urata
studiilor
r' credite /enumirea diplomei
1'
Studii superioare de
scurt durat
2.
Studii superioare de
lung durat
3. Licen
4. Masterat
Explicaii:
- Studii superioare de scurt / de lung durat studii absolvite nainte de introducerea sistemului actual de cicluri universitare !ologna"#
- $icen/%asterat studii absolvite n sistemul actual de cicluri universitare !ologna"#
- Specializarea/specializrile se completeaz specializarea/specializrile trecut/trecute pe diploma de absolvire a studiilor#
- &r# credite se completeaz pentru studii absolvite n sistemul actual de cicluri universitare !ologna"#
1
3nspectoratul 5colar al 6udeului 4la7
)asa )orpului /idactic 4la7
8om&nia, 9alu, 4tr':nirii, nr'2
tel# 02;0 ;;13(;< fa=# 3>2?>3;14
e-mail# ccdsala7@Aa%oo'com
Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional
- 'enumirea diplomei se trece denumirea e(act de pe diploma obinut de e(# 'iplom de licen, 'iplom de master etc#
2
Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional
33' ,voluie n carier
r'
crt'
+rad didactic 4pecializarea . specializrile
3nstituia care a acordat Bradul
didactic . titlul de doctor
!facultate i universitate"
1nul
o2inerii
r'
credite
r' )*C
o2inute
prin
ec%ivalare
1' Definitivat
2. Gradul II
3. Gradul I
4. Doctorat
Explicaii:
- Specializarea/specializrile se completeaz specializarea/specializrile trecut/trecute pe certificatul de acordare a gradului didactic#
)entru doctorat se completeaz domeniul de studii doctorale#
- &r# credite se completeaz numrul de credite de pe certificatul de acordare a gradului didactic, respectiv din suplimentul la diploma de
doctor# 'ac certificatul de acordare a gradului didactic nu precizeaz numrul de credite, nu se completeaz nimic#
- &r# *)+ obinute prin ec,ivalare se completeaz numrul de credite profesionale transferabile obinute n urma ec,ivalrii conform
prevederilor %etodologiei de acumulare, recunoatere i ec,ivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobat prin ordinul
--.//01#20#/022#
3
Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional
333' /ezvoltare profesional n perioada 200(-2013 !sau de la o2inerea definitivatului dac acesta s-a o2inut dup 200("
r'
crt'
*erioada
/enumirea cursului . activitii de
formare continu . perfecionare
3nstituia care a orBanizat cursul .
activitatea de formare continu .
perfecionare
/ocumentul eli2erat
!denumire i nr' nreBistrare"
r'
)*C
1'
2.
3.
4.
.
Explicaii:
- 'enumirea cursului / activitii de formare continu / perfecionare se completeaz denumirea e(act complet fr prescurtri" aa cum apare pe
documentul care atest participarea la cursul / activitatea respectiv#
- 3nstituia care a organizat cursul / activitatea de formare continu / perfecionare se pot folosi prescurtri numai pentru 3nspectoratul 4colar 5udeean
3S5" i/sau *asa *orpului 'idactic **'" cu precizarea 6udeului dac nu este vorba de instituiile din Sla6# )entru orice alt instituie organizatoare /
furnizoare se completeaz denumirea e(act i complet i localitatea dup caz, i ara" n care i are sediul#
- 'ocumentul eliberat denumire i nr# nregistrare" se completeaz denumirea e(act i complet a documentului care atest participarea la cursul /
activitatea de formare continu / perfecionare i numrul de nregistrare atribuit de instituia care a eliberat documentul#
- &r# credite se completeaz numai dac documentul care atest participarea la cursul / activitatea de formare continu / perfecionare specific n mod
e(plicit numrul de credite obinut# 7n caz contrar, rubrica nu se completeaz#
- Se completeaz at8tea tabele ane(ate n continuare c8te sunt necesare pentru precizarea tuturor activitilor de dezvoltare profesional realizate pe
parcursul ultimilor - ani calendaristici#
4
Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional
Continuare tabel Dezvoltare profesional n perioada 2009-20! "sau de la obinerea definitivatului dac acesta s-a obinut dup 2009#$
r'
crt'
1nul
/enumirea cursului . activitii de
formare continu . perfecionare
3nstituia care a orBanizat cursul .
activitatea de formare continu .
perfecionare
/ocumentul eli2erat
!denumire i nr' nreBistrare"
r'
credite
"aceast pa%in se &ultiplic n c'te exe&plare este necesar pentru a cuprinde toate activitile la care ai participat n perioada &enionat#

Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional


3$' evoi de dezvoltare profesional n perspectiva anului 2014
r'
crt'
)ompetena
profesional
urmrit
-odalitate preferat
de orBanizare
Form de
nvm&nt
preferat
*referine asupra
perioadei
*referine asupra
locului de
desfurare
,stimare necesar
credite
1'
2.
3.
4.
.
!.
".
#.
$.
1%.
Data co&pletrii: ((((((((((((((((((((((((( )e&ntura: ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
!
Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional
Explicaii:
- *ompetena profesional urmrit se precizeaz, n ordinea prioritii, competenele profesionale care prezint interes pentru activitatea
cadrului didactic# Se selecteaz obligatoriu dintre competenele cuprinse n urmtorul tabel, stabilite la art# 9: i art# 99 din %etodologia
privind formarea continu a personalului din nvm8ntul preuniversitar ;%<*+S nr# --.2/01#20#/022"# )entru uurina redactrii se
utilizeaz trimiteri sub forma art(*"alin(#*lit(# de e(# 9+*"!#*c# = trimitere la art# 9:, alin# >", lit# c" = sunt interesat s fiu format pentru
competena profesional ?tilizarea te,nicilor i instrumentelor de evaluare specifice procesului educaional"#
:niti de competene )ompetene profesionale
,rt( 9+ - .ersonal didactic "/0EC1) nr( 223*04(0(20#
&1'. (o)petene pedagogice - e*pri)ate +n proiectarea,
conducerea, evaluarea procesului de instruire, +n
cunoa-terea, consilierea -i asistarea de.voltrii
personalitii elevilor/
a' 0olosirea cuno-tinelor din docu)entele de curriculu) -i din alte surse +n conceperea e*perienelor
de +nvare1
2' De.voltarea -i i)ple)entarea unui progra) )odel pentru a a2orda nevoile de +nvare specifice ale
unui elev sau ale unui grup de elevi1
c' (apacitatea de a co)unica u-or cu elevii, de a-i influena -i )otiva pentru activitatea de +nvare1
d' 3riceperea de a aciona per)anent -i adecvat +n orice situaie didactic +n scopul reali.arii
o2iectivelor educaionale1
e' (apacitatea cadrului didactic de a for)a elevilor convingeri )orale, civice, estetice1 profesorul este
capa2il de a e*ercita influene po.itive asupra vieii afective a elevilor.
&2'. (o)petene sociale - e*pri)ate +n interaciuni cu
elevii -i cu co)unitatea -colar/
a' Sta2ilirea de parteneriate cu )e)2rii co)unitii -colare e*tinse1
2' Motivarea activitilor de ec4ip1
c' 5rans)iterea cuno-tinelor o2inute prin procesul continuu de +nvare profesional cu privire la
de.voltarea -colii, a curriculu)-ului -i a proceselor curriculare1
d' (unoa-terea elevilor.
&3'. (o)petene referitoare la )anage)entul clasei
o2iectivate +n organi.area -i conducerea clasei -i a
organi.aiei -colare/
a' (apacitatea de a investiga -i soluiona pro2le)ele specifice ale -colii -i educaiei1
2' (apaciti -i atitudini de relaionare -i co)unicare cu )ediul -colar -i cu cel profesional1
c' 6tili.area te4nicilor -i instru)entelor de evaluare specifice procesului educaional1
d' Gestionarea actului deci.ional prin asu)area rspunderii sau delegarea responsa2ilitilor +n cadrul
grupelor de lucru din unitile de +nv)7nt.
&4'. (o)petene profesional--tiinifice/
a' Selectarea cuno-tinelor specifice disciplinei predate +n funcie de capacitile de +nvare, nevoile,
interesele -i aspiraiile elevilor1
2' Interrelaionarea do)eniilor de +nvare -i a cuno-tinelor interdisciplinare1
c' 8rticularea valorilor culturale -i educative de 2a., a principiilor de +nvare -i evaluare care stau la
2a.a curriculu)-ului.
"
Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional
:niti de competene )ompetene profesionale
&'. (o)petene info-docu)entare/
a' autono)ie +n cutarea, selectarea, prelucrarea -i co)unicarea infor)aiilor1
2' selectarea unor te4nici de cercetare docu)entar adaptate tipului de cercetare1
c' utili.are a resurselor info-docu)entare pe suporturi )ultiple +n pregtirea cursurilor, +n predare -i
evaluare.
&!'. (o)petene de )anage)ent al carierei -i al
de.voltrii personale/
a' 8nali.area autorefle*iv a nivelului propriei pregtiri profesionale +n raport cu e*igenele for)ulate
pentru cariera didactic1
2' Identificarea tipurilor de co)petene de.ira2ile +n plan personal &identificarea necesarului de
for)are raportat la nevoile personale'1
c' Sta2ilirea nevoilor de for)are proprii prin raportare la cadrul legal naional -i european care
regle)entea. evoluia +n cariera didactic1
d' 9)2untirea activitii didactice prin de.voltarea unor seturi:tipuri noi de co)petene +n
concordan cu evoluia profesiei didactice -i cu oferta de for)are.
,rt( 99 - .ersonal didactic cu funcii de conducere5 ndru&are 6i control "/0EC1) nr( 223*04(0(20#
&1'. (o)petene de co)unicare -i relaionare.
&2'. (o)petene psi4o-sociale.
&3'. (o)petene de conducere -i coordonare.
&4'. (o)petene de gestionare -i ad)inistrare a resurselor.
&'. (o)petene care vi.ea. de.voltarea instituional.
&!'. (o)petene de evaluare.
&"'. (o)petene de utili.are a te4nologiilor infor)aionale.
&#'. (o)petene care vi.ea. self-)anage)entul.
- %odalitate preferat de organizare se precizeaz modul de organizare preferat pentru formarea/dezvoltarea/e(ersarea competenei
profesionale urmrite# Se selecteaz obligatoriu dintre modalitile de organizare cuprinse n urmtorul tabel, stabilite la art# 1- din
%etodologia privind formarea continu a personalului din nvm8ntul preuniversitar ;%<*+S nr# --.2/01#20#/022"# )entru uurina
redactrii se utilizeaz litera corespunztoare din tabelul urmtor de e(# 7# = trimitere la art# 1-, alin# 2", lit# 6" = prefer s mi
formez/dezvolt/e(ersez competena profesional urmrit prin cursuri postuniversitare de specialitate"# ,tenie8 9u toate &odalitile de
or%anizare vor conduce la acordarea de credite profesionale8
1rt' >D, alin' !1" -odalitile principale de orBanizare a formrii continue a personalului didactic, de conducere, de ndrumare i control din
nvm&ntul preuniversitar sunt !E-,)C4 nr' DD;1.0>'10'2011"#
a' activitile )etodico--tiinifice -i psi4opedagogice, reali.ate la nivelul unitii de +nv)7nt sau pe grupe de uniti, respectiv catedre, co)isii )etodice, -i
cercuri pedagogice1
2' sesiunile )etodico--tiinifice de co)unicri, si)po.ioane, sc4i)2uri de e*perien -i parteneriate educaionale pe pro2le)e de specialitate -i psi4opedagogice1
#
Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional
1rt' >D, alin' !1" -odalitile principale de orBanizare a formrii continue a personalului didactic, de conducere, de ndrumare i control din
nvm&ntul preuniversitar sunt !E-,)C4 nr' DD;1.0>'10'2011"#
c' stagiile periodice de infor)are -tiinific de specialitate -i +n do)eniul -tiinelor educaiei1
d' cursurile organi.ate de societi -tiinifice -i alte organi.aii profesionale ale personalului didactic1
e' cursurile de perfecionare a pregtirii de specialitate, )etodice -i psi4opedagogice1
f' cursurile de for)are +n vederea do27ndirii de noi co)petene -i calitii:funcii, confor) standardelor de pregtire specifice1
g' cursurile de pregtire a e*a)enelor pentru o2inerea gradelor didactice1
4' cursurile de pregtire -i perfecionare pentru personalul de conducere, de +ndru)are -i de control, potrivit unor progra)e specifice1
i' 2ursele de perfecionare -i stagiile de studiu -i docu)entare, reali.ate +n ar -i +n strintate1
;' cursurile postuniversitare de speciali.are1
<' studiile universitare de )asterat pentru cadrele didactice care au a2solvit cu diplo)a de licenta de 4 ani1
l' progra)e postuniversitare 1
)' studiile universitare de doctorat1
n' do27ndirea de noi speciali.ri didactice, diferite de speciali.area:speciali.rile curent:e.
- Forma de nvm8nt preferat se precizeaz forma de nvm8nt preferat pentru formarea/dezvoltarea/e(ersarea competenei
profesionale urmrite# Se selecteaz obligatoriu dintre formele de nvm8nt cuprinse n urmtorul tabel, stabilite la art# 1. din %etodologia
privind formarea continu a personalului din nvm8ntul preuniversitar ;%<*+S nr# --.2/01#20#/022"# )entru uurina redactrii se
utilizeaz litera corespunztoare din tabelul urmtor de e(# b# = trimitere la art# 1., alin# 2", lit# b" = prefer s mi formez/dezvolt/e(ersez
competena profesional urmrit n sistemul nvm8ntului la distan, prin utilizarea platformelor e@learning i a suporturilor electronice,
combinate cu orientarea i asistarea nvrii prin procedurile de tutoriat"#
1rt' >;, alin' !1" *roBramele i activitile de perfecionare pot fi orBanizate n forme de nvm&nt fle=i2ile, adaptate o2iectivelor i
coninuturilor formrii, precum i posi2ilitilor i cerinelor participanilor, respectiv !E-,)C4 nr' DD;1.0>'10'2011"#
a' prin cursuri cu frecven, organi.ate )odular, +n perioada vacanelor -colare, +n .ilele nelucrtoare sau +n .ilele lucrtoare cu acordul participanilor -i al
sindicatelor1
2' +n siste)ul +nv)7ntului la distan, prin utili.area platfor)elor e-learning -i a suporturilor electronice, co)2inate cu orientarea -i asistarea +nvrii prin
procedurile de tutoriat1
c' prin cursuri fr frecven organi.ate de instituii de +nv)7nt superior, co)2inate cu consultaii periodice, potrivit opiunilor participanilor1
d' prin alte for)e de organi.are care +)2in +nvarea asistat de for)atori prin cursuri, se)inarii, la2oratoare -i activiti practice co)une, cu +nvarea prin
studiul individual -i activitatea independent a participanilor.
- )referine asupra perioadei / locului de desfurare se precizeaz luna/lunile din anul calendaristic /02A i locaia n care se prefer
participarea la activitatea de formare#
$
Formare iniial, evoluie n carier i dezvoltare profesional
- <stimare necesar credite numrul de credite estimat/necesar pentru fiecare activitate# Se urmrete respectarea prevederilor art# /A-, alin#
." din $egea educaiei naionale nr# 2//022, cu modificrile i completrile ulterioareB )ersonalul didactic, precum i personalul de
conducere, de ndrumare i de control din nvm8ntul preuniversitar este obligat s participe periodic la programe de formare continu,
astfel nc8t s acumuleze, la fiecare interval consecutiv de - ani, considerat de la data promovrii e(amenului de definitivare n nvm8nt,
minimum 90 de credite profesionale transferabile#
Citii cu atenie explicaiile( .entru orice nel&urire5 adresai-v directorului * directorului ad7unct( :nainte de a preda fi6a co&pletat5 facei o
copie a acesteia pe care s o pstrai pentru referine ulterioare( 9u uitai s specificai data 6i s se&nai fi6a( Co&pletarea corect a acestei fi6e
condiioneaz aprobarea de ctre C.*C, a participrii 6i participarea efectiv la cursuri * activiti de for&are continu finanate de la bu%et(
1%