You are on page 1of 12

Mentori: Prof.

dr Halil Kapi
Ass. Arnela Kazaferovi

Student: Ines Demirovi
Biha, april 2010.
Definisanje dampinga
Damping je prodaja proizvoda u inozemstvu po cijeni
nioj od vaee u zemlji proizvoaa, odnosno prodaja po
cijeni ispod trokova proizvodnje (dampinke cijene esto
ne pokrivaju ni varijabilne trokove proizvodnje).
Damping je uvoz robe po cijeni nioj od normalne
vrijednosti te robe, koji izaziva ili prijeti da izazove znatnu
tetu domaoj proizvodnji, ili znatno usporava stvaranje
domae proizvodnje.
Damping je nepoteno postupanje i konkurencija
zabranjenim sredstvima u trgovini postignuti svjesnim
smanjivanjem izvoznih cijena.
Pravna disciplina zabrane dampinga obavezuje drave koje
su pristupile ugovorima kao to su lanstvo u WTO-u ili u
EU-u
Podjela dampinga
Stalni damping (neprekidnu sklonost domaeg
monopoliste da maksimizira ukupne profite prodajom
proizvoda po vioj cijeni na domaem tritu)

Grabeljivi damping (prodaja proizvoda ispod trokova
proizvodnje ili po cijeni u inostranstvu da bi se strani
proizvoai izbacili van biznisa, a poslije ega cijena raste
da bi stekla prednost od ponovo zadobijene monopolske
pozicije u inostranstvu).

Sporadian damping (povremena prodaju proizvoda
ispod cijene kotanja ili po nioj cijeni u inostranstvu nego
na domaem tritu da bi se rasteretili nepredvieni i
privremeni vikovi proizvoda bez obaranja domae cijene)
Uinci dampinga u zemlji uvoznici
Glavno ekonomsko mjerilo nastanka dampinga jest teta
za domau industriju u zemlji uvoznici. Ta se omoguava
jeftinija nabava iste ili bolje kvalitete, a u svakom sluaju
imaju mogunost izbora.Jeftinija
prodaja
Jeftinija
proizvodnj
a
Jeftiniji
uvoz robe
KORISNI UINCI
POVEANJE DOBITI
TETNI UINCI
Pad prodaje
Opadanje dobiti
Pad zaposlenosti
Uinci dampinga u zemlji izvoznici
Glavni gubitnici dampinke prakse u zemlji izvoznici jesu
potroai jer oni plaanjem vie cijene proizvoda na
domaem tritu nadoknauju jeftinu prodaju na stranim
tritima.
Ako je dampinki izvoznik jedini izvoznik, tada e drugi
proizvoai podupirati damping jer im na taj nain
proizvoa izvoznik ne konkurira na domaem tritu.
Ako na stranom tritu djeluju i drugi proizvoai, tada i
njima domai dampinki izvoznik konkurira niim
cijenama i na domau industriju zemlje izvoznice djeluje
slinim negativnim uincima kao i na industriju u zemlji
uvoznici.

Mjere za zatitu trgovinske politike
1. Zatitne mjere (safeguard measures)
2. Pravila o dampingu
3. Mjere za zatitu od subvencioniranih uvoza
4. Ope mjere zatite - lanci.
5. Ogranienja radi zatite platne bilance
6. Koliinska ogranienja izvoza

Zatitne mjere dampinga, ope zatitne
klauzule i klauzule o nestaici imaju slina
obiljeja.
Aktualni su pa postoji velika vjerovatnoa da e ih
uskoro biti potrebno primjenjivati.
Damping postoji kada dampinki uvoz
prouzrokuje stvarnu tetu domaoj industriji i
kada je proveden postupak u kojemu su sve
okolnosti dampinkog uvoza i nastale tete
dokazane.
Pravo na poduzimanje zatitnih mjera jest najvee
odstupanje od naela slobodne trgovine .
Ekonomski odgovor na poveavanje konkurencije
iz uvoza trebalo bi da budu i prilagodbe,
restrukturiranje domae industrije, pomo u
ulaganjima i drugi poticaji.
Dravama moe djelovati zabranama, carinama i
dozvolama ali u granicama discipline zatitnih
mjera
Utvrivanje povrede dampinga
Ustanovljivanje povrede dampinga temelji se na:
koliine dampinkog uvoza i uinka takve
prodaje na cijene slinih proizvoda na
domaem tritu
uinka takva uvoza da domae
proizvoae slinih proizvoda koji se
moe pokazati kao smanjenje cijena
domaih proizvoda, sprjeavanje
poveanja cijena
da je kao posljedica takve prakse nastala
teta ili opasnost od nastanka tete
domaoj industriji zemlje uvoznice
Kod procjene postojanja materijalne tete uslijed
dampinga razmatra se:

je li porast
dampinkog uvoza
na domaem tritu
povean
je li porast
izvoznikovih
kapaciteta dovoljan i
slobodan ili povean
ulazi li uvozna roba po
cijenama koje e imati
znatan uinak na
domae cijene i na
poveanje potranje za
daljnjim uvozom
zalihe proizvoda pod
istragom.
ZAKLJUAK
Damping ostvaruje i korisne i tetne uinake, koji su u
zemlji izvoznici razliiti od uinaka u zemlji uvoznici.
Koji od njih e prevladati u nekome od dampinkih
sluajeva, ovisi o:
opim odrednicama trgovinske politike,
o ekonomskim prilikama u zemlji i
o dampingom pogoenim industrijskim granama