You are on page 1of 20

Argument

n anghelologie, Sfntul Dionisie Areopagitul are o bogat contribuie, fiind primul autor
patristic care ne-a lsat o ierarhizare a cetelor ngereti. Cte i cum sunt ordinele fiinelor mai
presus de ceruri, numai obria ndumnezeitoare a desvririi o tie ntocmai. Pe lng aceea,
numai ea cunoate acele ordine, puterile i iluminrile proprii i buna i sfinita lor ornduire mai
presus de lume. Cci nou ne este cu neputin s cunoatem tainele minilor mai presus de
ceruri i desvririle lor preasfinte, dac nu ne spune cineva cte ne-a descoperit n mod tainic
prin ele, ca prin cele ce tiu bine cele ale lor, dumnezeirea nceptoare. Deci noi nu vom gri din
proprie micare, ci vom nfia vederile ngereti cte au fost contemplate de sfinii scriitori ai
Scripturii, dup ce am fost nvai tainic despre ele, potrivit cu felul n care suntem noi.
(Despre ierarhia cereasc, VI, 1) nc de la nceputul acestui capitol, Sfntul Dionisie pune un
fundament neclintit nvturii despre ngeri: nimeni nu poate cunoate cu exactitate de cte
feluri sunt i cum lucreaz concret acetia. Baza discursului teologic este Sfnta Scriptur i
descoperirile angelice existente n aceasta. n totalitate sunt identificate nou cete ngereti. Cele
nou cete sunt organizate n trei triade, care sunt mai aproape sau mai departe n jurul lui
Dumnezeu. Fiecare primete iluminarea divin pe msura propriilor puteri, lucru care nu
nseamn c, n esen, ar exista o problem n acest sens, deoarece mplinirea trebuie s rmn
concret direct proporional cu deschiderea i capacitatea proprie.
Cum se talcueste numele ingerilro

nainte de toat e, se cuvine s spunem c dumnezei rea cea mai presus de
fiin , dnd subzi st en fii n elor celor ce sunt, l e-a adus la exist en . Cci
aceast a e propriu cauzei t uturor i a bunt ii mai presus de toat e; s cheme l a
mprt i rea de Sine cel e ce sunt. cum s -a rnduit fiecrei a din cel e ce sunt pe
msura ei . Deci toat e cel e ce sunt se mprt esc de Provi dena ce izvort e di n
dumnezei rea mai presus de fiin . Cci n-ar exist a daca nu s-ar mprti de
fiin a i obri a cel or ce sunt. Deci t oate cel e fr vi a se mprt esc prin
existen de ea; fii ndc existena tuturor est e dumnezei rea cea mai presus de
existen. Iar cel e vi i se mprtesc de aceeai put ere de vi a fct oare i mai
presus de t oat vi a a. In sfrit, cel e rai onale i n elegtoare se mprt esc de
nel epci unea ei mai presus de toat rai unea i mi nt ea, de Sine desvrit i
mai naint e de lucrarea de desvri re a altora. Deci sfint el e cet e al e fiin el or
cereti s-au fcut di n parti ci parea la comuni carea dumnezei asc, mai presus de
cele simpl u existent e i vii n mod neraional i de cel e raional e asemenea
nou. Cci model ndu-se pe el e in chi p nel egt or spre imit area lui Dumnezeu
i lucrnd n mod mai presus de lume spre asemnarea lor cu Dumnezeu
1
i
dori nd s dea o form nelegerii lor au. cum se cuvine, comunicril e cu
Dumnezeu li psit e de glas. Aceast a pentru c lii nd aproape i in sui ne ncet at
spre El, nti nzndu-se, pe ct l e est e ngduit , spre El, prin t ri a dragost ei
dumnezei eti i necli ntite, primesc n chi p ncmateri al i neamest ecat iluminri le
nceptoare i se aseamn cu el e, avnd ast fel toat vi a a nel egt oare. Cci
el e sunt cel e ce au fost fcut e prima dat i sunt n multe feluri prtae de
dumnezei re i au fost prima dat i n multe fel uri fcut e descopentoarc al e
ascunzi mii dumnezei etii obrii . De aceea s-au i nvrednicit mai mult dect
toat e de numele de ngeri , pentru c l e-a veni t prima dat luminarea
dumnezei asc i prin ele ni s-au druit i nou descoperi ril e cel e mai presus de
noi. Cci precum spune Scri ptura, l egea ni s -a dat prin ngeri
2
. i pe Pri nii
not ri, vestii di nai nte de l ege i de dup lege, ngeri i i -au urcat spre
dumnezei re
3
sau i -au nvat cel e ce t rebuie fcut e i i -au mut at di n rt cire i
via nesimi t l a cal ea cea dreapt, artndu-le i explicndu-le rndui eli sfint e
sau vederi ascunse al e t ainelor mai presus de lume sau unel e vesti ri de mai
nai nte.

1
Mat. 18.10
2
. Gal. 3,19
3
Fapt. 7,53
Iar dac ar spune cineva c unora di n s fini le-au veni t i nemi jloci t art ri
dumnezei eti
4
, s afl e limpede i aceast a din preasfinlel e Script uri, c nimeni n-a
vzut i nu va vedea
5
ceea ce est e nsui ascunsul l ui Dumnezeu. Iar art rile
dumnezei eti li s-au druit celor cuvioi pol rivit lui Dumnezeu prin
descoperi rea unor sfinit e vederi i pe msura celor ce le -au vzut . Iar
prean el eapta Scriptur care a nfi at in scri s asemnarea dumnezei asc
numet e, cu drept at e, acea vedere, ca pe o asemnare n form a cel or far
form, artare a dunmezeirii ce le vine celor ce vd din nl area lor pri n
luminarea dumnezei asc ce li se mprt et e dup ce au fost introdui n mod
taini c i n chip sfnt n nsei cel e dumnezei eti. Dar la acest e vederi
dumnezei eti vestii i not ri Pri ni au fost int rodui n mod t aini c pri n
mijlocirea Put erilor dumnezei eti. Dar oare predani a Scripturii nu spune c i
rndui al a l egii s-a druit l ui Moise de la Dumnezeu nsui, ca s ne-o fac
cunoscut i nou cu adevrat c e n chip dumnezei esc i sfnt? ns
Scri ptura ne-a nv at cl ar c ea a venii la noi prin ngeri, voi a dumnezei asc
hot rnd s nale fi inel e di n pl anul al doil ea l a Dumnezeu, prin cele dint i .
Aceast rndui al s-a hotrt de obri a mai presus de fi i n a t uturor, nu
numai pent ru min il e mai nalte i mai de jos, ci i pentru cei de aceeai
treapt. Adic a rnduit ca n fi ecare i erarhi e s fie trept e i put eri prime i
mijlocii i ul time, ca cei mai dumnezeieti s i nt roduc n t aine pe cei mai de
jos i s fi e cl uzitori n apropierea de Dumnezeu n il uminare i mprt i re.
n t ai na dumnezei asc a iubi rii de oameni a lui l isus au fost introdui nt i
ngerii , apoi prin ei a t recut i la noi harul cunot in ei. As t fel,
preadumnezei escul Gavrii l a nv at tai nic pe prt aul Ia i erarhi e Zaharia
6
c
din el se va nat e prin harul dumnezei esc, contrar ndejdii , pruncul care va fi
proorocul l ucrrii di vine omeneti a lui lisus, care se va arta n chi p bun i
mnt uitor
7
. Iar Mri ei i -a fcut cunoscut tot el c n ea se va svri t aina
dumnezei asc a asumrii unei forme pipit e de ct re Dumnezeu
8
. Iar altul
dint re ngeri i -a descoperii lui l osi f c cel e fgduit e n chi p dumnezei esc
proorocului David
9
s-au mpl init acum cu adevrat . Iar altul a binevestit aceast
tain pst ori lor, ca unora care s -au curit pri n deprt area de cei muli i prin
liniti re. i cu el mulime de oaste cereasca le-a mprt it cel or de pe pmnt
slavoslovi a puternic cnt at
10
. Dar s privim i l a cel e mai nal te art ri
luminoase din Scri pt uri. Cci vd c i lisus nsui, cauza mai presus de fii n a

4
. Fac. 12.7; 28,13
5
le. 32,20; loan 1.18; 1 loan 4,12; I Tim. 6,16
6
Luc. 1,11
7
. Luc. 1,5-21
8
Luc. 1,26-38
9
Mat. 1,20-21
10
Luc. 2.8-14
fiin el or celor mai presus de ceruri, dup ce a venit fr schimbare l a noi. nu
iese di n buna rnduial a oamenilor, aezat i al eas de El. ci se supune
ascult tor chipuril or de lucrare st abil ite de Tatl i Dumnezeu pri n ngeri i
prin mijloci rea l or. Ast fel poruncet e pri n nger lui losi f
11
pl ecarea cu bun rost
a Fiului n Egi pt i iari mutarea
12
din Egipt n Iudeea. Ast fel l vedem
supunndu-se pri n ngeri celor rnduite de Tat l.
De ce ingeri se numesc la comun fiinte cersti

Scriitorii Scripturi numesc t oate fiinel e cereti ngeri. n mod deosebit
treapta ngereasc pe cea cu care se t ermin pri n mplini re cetel e dumnezeieti
i ceret i. nai nte de aceast a aaz. ca pe cel e afl at e deasupra, t rept el e
Arhanghelil or, al e nceptoriilor, St pni ilor i Put erilor i pe toat e ct e le ti u
predaniil e revel atoare al e Scri pturii ca fi ine al iat e de asupra acestora. Dar mai
spunem c. pot rivit ntregii sfint e ordini a lor, trept el e mai nalt e au i
iluminrile i put eril e trept el or de mai jos, n vreme ce ce l e din urm nu sunt
prt ae de al e celor de deasupra lor.
De aceea ei numesc cetele cele preasfinte ale fiinelor celor mai de sus i ngeri. Cci de fapt
descoper i ele lumina dumnezeirii nceptoare. Dar pentru treapta din urm a minilor cereti
nu este motiv s fie numit nceptorii sau Tronuri sau Serafimi. Cci nu este prta la puterile
celor mai presus de toate, ci precum aceasta nal pe ierarhii ndumnezeii ai notri spre razele
cunoscute de ea ale dum- nezeirii nceptoare, aa i puterile atotsfinite ale fiinelor de deasupra
ei nal spre Dumnezeu treapta care ncheie ierarhiile ngereii. Dar poate s spun cineva i
aceasta, c toate numele ngereti sunt comune pentru faptul c toate Puterile cereti au comun
chipul dumnezeiesc i mprtirea mai puin sau mai mult de darul iluminrii de la
Dumnezeu. Dar pentru ca cuvntul nostru s fie mai clar, s privim cu sfinenie la nsuirile
proprii ale fiecrei trepte ngereti, aa cum sunt nfiate n Scripturi11
Mat. 2,13
12
Mat. 2.19
Care e primul ordin al sfintilor ceresti , care al doilea si care al treilea


Ct e i cum sunt ordi nele fiin el or mai presus de ceruri i cum se
desvresc i erarhiil e lor. numai obri a ndumnezeitoare a desvri rii o tie
ntocmai. Pe l ng aceea, numai ea cunoat e acel e ordine, puterile i il uminril e
propri i i buna i sfi nita l or orndui re mai presus de lume. Cci nou ne este cu
neputin s cunoat em t ai nel e mini lor mai presus de ceruri i desvri ril e lor
prea- sfint e, dac nu ne spune cineva ct e ne-a descoperi t n mod t ainic prin el e,
ca prin cele ce t iu bine cel e ale lor, dumnezeirea ncept oare. Deci noi nu vom
gri din propri e micare. Ci vom nfia vederi le ngereti ct e au fost
contempl ate de sfi nii scriit ori ai Scri pturii , dup ce am fost nv ai t a inic
despre el e, pot rivit cu felul n care sunt em noi .
Scri ptura a fcut cunoscut e toat e fiin el e cereti pri n numiri descoperit e
13

n numr de nou. Pe acest ea dumnezei escul nostru t lcuitor al celor sfint e l e
nfieaz ca pe t rei ordine ntreit e. Cel dinti spune c est e cel care este
pururea n j urul lui Dumnezeu i aproape de El i cunoscut ca unul ce est e uni t
cu El nemijlocit i nai ntea celorl alt e. Revel ai a Sfinl elor Script uri ne -a predat
c Tronuri l e prcasfinte i cet el e cu ochi muli i cu multe ari pi, numit e n limba
evreiasc Heruvimi i Serafimi, sunt aezat e nemijlocit n cea mai nalt
apropi ere in jurul lui Dumnezeu. Deci est e unul i de acel ai grad i cu adevrat
nti a i erarhie, dect care nu est e altul mai asemenea lui Dumnezeu i mai
nemij locit l ng pri mel e il uminri ce pornesc din Dumnezeu, fiind aproape de
El, Al doil ea gr up este cel compus din Stpnii , Domnii i Puteri. A trei a i cea
din urm di ntre t reptel e i erarhi ilor cereti spune c est e cea a ngeri lor, a
Arhanghelil or i a nceptoriilor.


Despre Serafi, Heruvimi si tronuri si despre prima ieerarhie


Cunoscnd aceast ordi ne a sfi nt elor ierarhii, spunem c ori ce numi re dat
minilor cereii red nsuirea de chi p dumnezei es c a fiecruia. Numel e de

13
Ef. 1. 21; Col . 1, 16; lud. 9

Serafimi arat prin descoperi re micarea nencet at i nesfrit a lor n jurul
celor dumnezei eti i cldura i iuimea i mai mult dect fierbintea i pururea
lor micare apropi at i neobosi t i neclintit de Dumnezeu. E o mi care care
face pri n l ucrarea ei nl t oare i lucrtoare asemenea l or pe cele mai de jos de
el e. ca una care le nfierbnt i l e nflcreaz spre o cldur asemntoare. Ea
are de asemenea pururea put erea curitoare nfl crat i atot ar - ztoare,
neacoperit i nest i ns, ca o nsuire l uminoas i lumint oare, care alung
ori ce ntuneri c nel uminat i acoperi tor. Iar numel e Heruvi mil or arat puterea lor
cunosctoare i de Dumnezeu vztoare i primit oare a darului cel mai nalt al
luminii . capacit at ea vederii mrei ei dumnezei eti n cea dint i put ere
lucrtoare a acest ei a i a comuni crii ei de n el epciune fct oare, dar i put erea
de a mprti cu mbel ugare celor de al doilea grad, prin revrsarea
nel epci unii druit e lor.
De ai ci urmeaz c numele Tronurilor
14
celor mai nalt e i mai ri di cat e
arat c sunt ridi cate dc la cel e de j os sau din starea umilit n chi p mai presus
de lume i c ti nd Iar rei nere spre ceea ce e l a nlime i aezat deasupra
celor ce urmeaz; c tind cu toate puteril e, n mod neclintit i cu hun
ncordare spre ceea ce e fixat cu adevrat l a cea mai mare nli me, primi nd
venirea dum- nezei rii cu toat neptimi rea i nstri narea de materi e. Cci
at eapt n duh sl uji tor cele ce le vin de la Dumnezeu, ca unel e ce sunt pri n
excelen purt toare de Dumnezeu. Ierarhi a lor descoperi t n Sfintel e
Scri pturi. Pent ru cel e dint i* fi in e ce i au primul loc dup dumnezeire, crei a i
dal oresc exist en a
15
, i sunt oarecum aezat e n pridvoarel e acest ei a, fii nd mai
presus de t oat e puteril e vzute i nevzute fcut , t rebuie s admitem o treapt
ierarhi c propri e i cu totul de acel ai chi p. Pe acest ea t rebuie s l e socotim
curate nu numai pentru c sunt libere de pete ntinat e i de necur eni i i sunt
neajunse de nchipui ril e materi al e, ci i pent ru c sunt neamestecat e i ferit e de
ori ce coborre i mai presus de ori ce stare sfnt din josul lor. Cci pri n
curia lor. el e ocup un loc mai nalt dect toate Put eril e i sunt cel mai
asemntoare dumnezeirii i -i susin pururea neclintit micarea proprie lor
prin si ne i uni tar, spre dragostea neschi mbat de Dumnezeu. Astfel,
necunoscnd ni ci o coborrc spre cele fr sens, i pst reaz fr ovire sau
schi mbare stat orni ci a nezdrunci nat , potri vit rvnei l or de -a fi asemenea
dumnezei rii . De aceea trebui e s l e cuget m ca mi ni vzt oare spi rit ual , nu ea
pe unel e ce ar cont empl a vederil e spi r i tual e* prin simboluri sensibile i s -ar
nl a spre cele dumnezeieti cu ajutorul privirii unei fel uri mi de forme pri vit e,
sprij inindu-se pe chipuri sfint e. Trebui e s l e cugetm ca fiind pline de o
lumin mai presus de ori ce cunotin nema- teri al i coplei te, pe ct se
poate, de vederea acelei frumusei izvort oare care creeaz frumosul i este

14
Col. 1,16
15
Luc. 1,19
obri a frumuseii celei mai presus de fii n i st rlucete ntr -o lumin
ntreit . S cuget m c ele s-au nvredni cit n acel ai mod de mprt i rea l ui
lisus nu prin mijl oci rea chi purilor l ucrate cu sfinenie, care n forme
asemntoare arat asemnarea cu lucrarea dumnezei asc, ci prin apropierea
adevrat de El i prin mprtirea nemijlocit de cunotin a din lumi nil e Iui
ce ndumnezeiesc. i . n sfrit , s cuget m c lor l e est e dat. n gradul cel mai
mare, s imit e pe Dumnezeu i. pe ct este ngduit , s se mprt easc,
printr-o prim lucrare i print r-o l ucrare nemi jlocit , de vi rtuil e lui
dumnezei eti i de oameni iubit oare. La fel s l e cugetm desvrit e, nu pen-
tru c ar fi lumi nate de o cunoti n rai onal distinctiv. scoas din simboal e
diferite, ci pentru c sunt pli ne de harul cel mai nal t al ndumnezeirii, potri vit
cunoti nei cel ei mai nalt e a cel or dumnezeieti, care est e cu putin numai
ngeril or. Cci sunt aezat e n t reapt a lor i erarhi c n mod nemijl ocit lng
Dumnezeu i nu prin mijl ocirea altor fiin e sfint e. El e se nal n chip
nemij locit spre dumnezeire prin put erea i treapt a lor mai presus de toat e. De
aceea sunt stat or ni ci te ntr-o sfin eni e desvrit i n cel mai nalt grad de
neclint ire se nal , pe ct est e cu putin, spre frumuse ea nemat erial i
spiri tual, spre contempl area ei. i. deoarece sunt primel e n jurul lui
Dumnezeu, el e sunt int roduse n chip nemi j locit de ct re izvorul i obri a
sfin eniei n pl anuril e lucrrilor dumnezeieti . fii nd aezat e i erarhi c n modul
cel mai mi nunat. Deci scriitorii Script uri i arat n chi p cl ar fapt ul c ordinel e
cele mai de jos ale fiin elor cere ti sunt introduse n cunotin a lucrrilor
dumnezei eti de cel e mai nalt e, i ar ordinel e cele mai nal te dintre t oat e sunt
luminat e, pe ct est e cu putin , cu nv turi t aini ce, chi ar de dumnezei re.
Cci pe unii di ntre ei (pe ngeri ) i arat cum sunt int rodui taini c i n mod
sfnt de cei mai nal i, precum arat c Acel a, care a fost primit in ceruri sub
chi p omenesc, est e Domnul Puterilor cereti i mpratul slavei
16
. Pe alii, din locul
lui i arat cum i descoper netii na lor fa de nsui lisus i cum ajung ei la
cunoti na lucrrii lui pent ru noi ; sau cum nsui lisus i -a nv at pe ei n mod
taini c i nemij locit, descopenndu-l e n primul rnd l ucrarea sa dumnezei asc
cea mntui toare i de oameni iubit oare. Cci Eu, spune, nv dreptatea i judecata
cea mntuitoare
17
.
Primele din feri cit el e fi in e cereti, care le nt rec pe cel el alt e at t de mult ,
doresc cu o rvn nsoit de nedumeri re luminrile ce pornesc din obri a
dumnezei asc, zburnd numai l a mi jloc. Cci oare nu nt reab el e: De ce i sunt

16
Ps. 23.10
17
Is. 63,1
vemintele roul
18
. El e se ndoi esc mai nt i , art nd prin aceast a c sunt pe cal ea
mnt uirii i c doresc s cunoasc l ucrarea dumnezei asc, dar nu se grbesc
del oc spre luminarea ce, pe alt part e, s -a druit lor prin art area
dumnezei asc.
Deci prima i erarhi e a minil or ceret i fiind aezat i erarhi c n mod
nemij locit lng obria a toat sfi nenia, pent ru o nl are direct spre El.
fiind pli n de cea mai sfnt cur i e a lumi nii cel ei nemsurat e ce se
rspndet e din lucrarea de sfini re cea mai presus de desvrire - este curat ,
luminat i desvri t. Ea e netulbural de vreo apl ecare spre cel e de jos. Est e
plin de l umina cea mai nceptoare i prima i es te desvrit pri n
deprinderea cu mprti rea de cunoti na i t iin a ce s -a dat cel dint i.

Aceast a este, prima treapt a fii nelor cereti, care st n cerc
19
i
nemij locit n jurul l ui Dumnezeu; i care se dorete n mod simplu i neclintit
dup cunoat erea venic a lui , pot rivit cu fri ca nalt i nobi l ce o au ngerii .
Acest ordi n arc mul te i feri cit e vederi , ns este lumi nat de raze simpl e i
nemij locit e i se hrnet e cu hrana dumnezei asc ce est e cu adevrat
mbel ugat n prima ei revrsare

i tot ui una prin unitat ea ei nedi fereni at i
unificatoare. El se nvredni cete de mult drui re i nruri re de la Dumnezeu
i deci de asemnarea cu El , pe ct e cu puti n , n nsu i rile i formel e lui
spiri tuale i frumoase. Cci cunoat e n chip deosebit multe din t ainel e
dumnezei eti i se face prt a, pe ct se poat e, de tii n a i cunoti n a lui
Dumnezeu. De aceea i Scri ptura a predat oamenilor cnt ri de al e l or, n care
se descrie cu sfi n enie nlimea luminrii lor. Cci unii di n acel ordin, ca s
grim poeti c, st ri g asemenea unui glas de ape mult e
20
: Binecuvntat este slava
Domnului in locul su
21
. Alii nal acea mult vestit i preacuvioas cnt are:
Sfnt, Sfnt, Sfnt e Domnul Savaot, plin e cerul i pmntul de mrirea lui
22
.


18
Is. 63,2
19
Is. 6,2; Apoc. 4,4; 7,11
20
Iez. 1,24; 3.12; Apoc. 19,6
21
Iez. 3.12
22
Is. 6,3; Apoc. 4,8
Despre domni puteri si stpanii si treapta de mijloc


Dar acum t rebuie s trecem l a ordinul de mijloc al mi nilor ceret i, pri vind
cu ochi mai presus de lume, pe ct se poale, l a Domnii le acelea i l a vederile cu
adevrat puterni ce ale dumnezei etilor St pnii i Puteri. Cci fi ecare numire a
fiin el or mai presus de noi descoper nsuiri le lor asemnt oare cu Dumnezeu,
care-1 imi t pe Dumnezeu.
Ast fel socot esc c numi rea care ne descoper pe sfi nt ele Domnii arat
nl imea nerobi t i liber de oal dori na dup cel e de jos. Aral domnia l or
liber de orice supunere sub vreuna di n neasemnril e ti rani ce, fii nd deasupra a
toat nrobi rea ce mi coreaz, nesilit l a nici o coborre i ri dicat pest e ori ce
ne- asemnare. Cci ea se doret e l a nesfrit dup domni a adevrat i dup
izvorul domni ei i spre asemnarea cu ca, pe ct e cu putin , cu domni a cea
mai nal t de deasupra ei, nemodel ndu-se prin acea bunt at e pe ea i
nemodelnd pe cel e de dup ea dup ni mic din cele ce au o domni e prut , ci
dup ceea ce est e cu adevrai i n nt regime domnie, strui nd, dup puterea ei,
pururea n mprt i rea de izvorul domniei i de asemnarea dumnezei asc cu
ea.
Iar numi rea sfint el or Put eri expuse o brbie pui erni c i necl tinai n
toat e l ucrri le l or de asemnare dumnezeiasc, o brbi e ce nu sl bet e del oc
n primi rea l uminril or dumnezeieti ce li se mprt esc i n urcuul put erni c
n i mitarea l ui Dumnezeu neprsind deloc prin vreo lips de brbi e micarea
lor spre asemnarea cu Dumnezeu, ci privi nd neclintit spre Puterea cea mai
presus de fii n i ntritoare. El e se prefac cont inuu n chip al acel eia, pe ct e
cu puti n, i tind spre ca cu t ri e, ca spre izvorul Put erii.
Dar se ndreapt i spre Put eri le cele de dup el e. crora l e comuni c put ere
n chip dumnezei esc.
In sfrit , numirea sfint elor St pnii ce stau pe aceeai t rept cu Domniil e
i Put erile cereti arat armoni a bine rnduit i neames -t ecat n buna primi re
a celor dumnezei ei i . El e arat buna rnduial a St pni ilor mai presus de l ume
i spi rit ual e, care nu se folosesc ru, n chip nec uvenii i tirani c de pul eril e
stpnirii ce l i s-au dat , ci, nl at e n chip bine ornduit spre cel e
dumnezei eti, l e nal i pe cel e de sub el e cu bunvoin , asemnndu -se n
aceast a, pe ct l e st n putere, izvorul ui cel ui dtt or de stpni re, car e l e
lumineaz pe el e, pe ct est e cu putin ngeril or. n chip ornduit, n treapt a
put erii lor stpnitoare.
Avnd aceste nsui ri asemnt oare cel or dumnezei et i, ordinul cel de la
mijloc al min ilor ceret i est e i el curit , lumi nat i desvrit n modul in
care s-a spus de luminil e dumnezei eti nceptoare, dndu-i-se al doi lea grad
dup treapt a ierarhi c cea di nt i i descoperindu-se ca gradul al doil ea, pri n
mijlocirea celui dint i.

n faptul c spusa unui nger vine la auzul alt ui a, vom vedea un simbol al
desvri rii ce se transmi t e mai depart e, mai nt unecoas. Cci. dup cum spun
cei pri cepui n cel e sfi nt e, prin t recerea l a gradul al doi lea, desvririle
dumnezei eti se fac mai nt unecoase, fii nd un lucru mai pui n desvrit dect
mprt i rea nemijlocit de vederil e dumnezeieti. Aceasta socot esc c se poat e
spune i de mprt irea mi jlocit a acel or t rept e ngereti ce se nal pri n el e
spre mprtirea n mod nemijlocit de Dumnezeu: ea est e mai lumi noas dect
aceea a celor ce se mprt esc n chi p mijlocit. Din aceast pri cin se i
numesc de ct re t radii a pr eo easc primel e mi ni - Put eri ce desvresc,
lumineaz i cur pe cei mai de jos, pent ru c aceti a sunt nlai de ct re
acel ea spre izvorul cel mai presus de fii n al t uturor celor ce sunt i se
mprt esc, pe ct le est e ngduit, de curiri , ilumi nri i desvri ri prin
mijlociri . Este o rndui al st abilit n general de ct re izvorul dumnezeiesc a
toat i erarhi a ca cei ce aparin cel ui de al doi lea grad s se mprt easc de
iluminrile dumnezeieti prin mijloci rea celor ce apar in primul ui grad. Iar
acest lucru l vei afl a exprimat de scrii t orii Script uri i n multe l ocuri . Ast fel ,
dup ce iubi rea dumnezeiasc i pri nt easc de oameni a pedepsi t pe Israil n
scopul nt oarcerii i sfi nt ei lui mntui ri i l -a predat neamuril or rzbuntoare i
crude pent ru a-1 ndrept a, l -a scos din nou din robi e i. prin conducerea de
multe fel uri de ctre cei nsufl eii de binel e l ui, l -a adus nc o dat cu
blndee l a st area feri cit de mai nai nte. In l egt ur cu aceasta, unul di ntre
prooroci , Zahari a, vede sunt primii ce st au n junii l ui Dumnezeu (cci, precum
am spus, numel e de ngeret e comun t ut uror), care afl. cum s-a spus, n mod
nemij locit de la Dumnezeu cmimele mngietoare
23
n legtur cu acest fapt.
Apoi vede pe un alt ul dintre ngeri i mai de jos al ergnd n nt mpinarea
celui di nt i, spre pri mirea l umini i i mprt irea de ea. Acesta, i ntrodus fi ind
de ct re cel dinti i n treapt a lui i erarhi c potri vit sfatul ui dumnezei esc, vede
cum i se d nsrci narea s comuni ce proorocului n mod taini c vest ea c
Ierusalimul va fi locuit de o mare mulime de oameni
24
, bucurndu-se de un mare
belug. Iar un alt ul dint re prooroci, Iezechi el. spune c aceast hot rre a fost
luat , n chip sfnt , de ctre Dumnezeirea nsi, care t roneaz mai presus de
Heruvimi
25
i este mai sl vit dect ei. Iar cnd iubi rea de oameni, cea
print easc, a condus pe Israil . cum s -a spus. prin pedeaps spre bine. a hot rt
s despart pe cei nevi novai de cei vinovai. Lucrul acest a l -a afl at mai nt i,

23
Zah. 1.13
24
Zah. 2.8
25
Iez. 10.18
dup Heruvimi, acel a al e crui coapse sunt ncinse cu cingtoare de safi r i
care poart o hai n ce ajunge pn la cl ci e, ca semn al demnit ii sale
ierarhi ce
26
.
Pe ceil ali ngeri ce aveau securi , a poruncit orndui rea dumnezeiasc cea
de l a obrie s-i nvee primul nger despre aceast deosebi re ce vine de l a
Dumnezeu. i acestuia i poruncet e s treac pri n mijlocul Ierusalimul ui i s
pun un semn pe frunile celor nevinova i; iar alt ora l e-a spus: Ducei-v pe urma
lui n cetate i nu cruai nimic ce vedei cu ochii votri... dar nu v atingei de nimeni din cei cu
semnul
27
.
Dar ce ar put ea spune ci neva despre ngerul care i -a spus lui Daniel: A ieit
cuvnt
28
; sau despre acel prim nger, care a luat focul din mijlocul Heruvimilor
29
? Sau
ce dovad mai put ernic se poat e avea despre buna orndui re a ngerilor, dect
aceea c Heruvimii pun focul n mna aceluia care est e mbrcat n hai na alb
30
?
Sau cuvnt ul despre ngerul care a chemat pe preadumnezei escul Gavriil i i -a
spus: F pe acela s neleag vederea
31
? Sau toate ct e s-au spus de ct re sfinii
prooroci despre buna ornduire de chip dumnezeiesc a t rept elor ierarhiei
cereti?
Dac buna ornduire a ierarhiei noaslre se aseamn, pe ct se poate, cu ierarhia cereasc, atunci
ea are, ca in nite chipuri, frumuseea ngereasc, fiind modetal de ctre aceea i fiind nlat
prin aceea spre obria mai presus de fiin a toat ierarhia.

Incepatorii, Arhangheli si Ingeri

A ncept oriilor cereti exprim nsuirea l or nceptoare i conduct oare
spre cel e dumnezei eti . pot rivi i trept ei lor sfint e, nsuire art at n mod
cuvenit ci, n put eri le l or nceptoare, ndrept at e n nt regi me spre nceput ul
mai presus de nceput, dar i conducnd n chip ncept or pe altele. El e sunt
ntiprite, pe ct e cu putin, de chipul Acelui nceput fct or de nceput ,
art ndu-1 ca nceputul mai presus de fii n al trept el or . n frumoasa ordine a
put eril or nceptoare.

26
. Iez. 9,3
27
Iez. 9,5-6
28
Dan. 9,23
29
Iez. 10,2,6
30
Iez. 10,7
31
Dan. 8,16
Iar ceat a sfinil or Ar hangheli st pe aceeai t reapt cu cea a nceptoriil or
cereti . Iar t reapta l or i erarhi c i ordinea lor i a ngerilor est e, cum am spus,
una. Dar fiindc nu este i erarhie care snu ai b Put eri prime, mijlocii i ulti me,
sfnt a treapt a Arhanghelilor, prin locul ei ierarhi c mijloci u, ine n legtur
cele de la margini. Cci comunic at t cu preasfint el e ncept orii , ct i cu
sfin ii ngeri. Cu cel e di nti pent ru c e ntoars spre nceput ul cel mai presus
de fiin , avnd un nceput i se nti pret e, pe ct este cu putin , de El i
unete cu El i pe sfinii ngeri pri n put eri le ei conduct oare bi ne ornduite,
stat ornice i nevzut e. Iar cu ngeri i, pentru c est e i o treapt t lmcitoare,
primi nd il uminril e dumnezei eti ncept oare n mod i erarhi c pri n prima ceat
i vestindu-le ngeril or n chip ngeresc i pri n ngeri descopcrindu-ni -le nou.
pe msura sfin it a fiecruia di n noi cu cei il uminai n chip dumnezei esc.
Cci ngerii, precum am spus naint e, nchei e toate ordinel e mini lor cereti,
avnd cea din urm calit ate ngereasc ntre fi in el e cereti. i ci sunt numii
de ctre noi ngeri n chip cu at t mai propriu dect cei mai dinaint e, cu ct
treapta lor i erarhi c est e cea mai vdi t i mai apropi at de lume.
Ordinul cel mai nal t , cum s-a spus, fii nd aproape de Cel ascuns ca prima
treapt, socotim c ndeplinet e rolul i erarhi c fa de cel de al doil ea n mod
ascuns. Iar cel de al doil ea, ce const din sfint el e Domni i i Puteri i St pnii,
ce conduce i erarhi a nceptoriil or, Arhangheli lor i ngeril or, e mai art at decl
nti a t reapt i erarhic, dar mai ascuns dect cel de dup ea. Iar ordinul
revelat or al ncept oriil or. Arhanghelil or i ngerilor cl uzet e ierarhiil e
omeneti , l ucrnd o ceat pri n alt a, ca s se nfptui asc n rnd ui al nl area
i ntoarcerea spre Dumnezeu i unirea cu El. dar i i ei rea (procesiunea)
put eril or lui Dumnezeu cu bunt at e l a t oat e t rept el e i erarhi ce i comuni carea
lor ntr-o frumoas i preasfnt rndui al . De aceea i Script ura a ncredi n at
ierarhi a noast r ngerilor, numi nd pe Mi hail conductor al poporului Iudeu i
pe ali ngeri, conductori ai altor neamuri
32
. Cci, Cel Preanalt a pus granie intre
neamuri dup numrul ngerilor lui Dumnezeu
33
. Ceptoare al e lui Dumnezeu?
Rspundem c nu t rebui e nvinuit e drept el e cl uzi ri al e ngeri lor pent ru
rt ci rea cel orl alt e popoare spre zeii care nu sunt. ci acel ea nsei au czut de
la dreapt a urcare spre Dumnezeu, prin abat erea lor sau pri n iubirea de si ne,
prin ndrzneala i prin nchinarea acordat pe msura lor celor socoi i de ei
zei. Aceast a mrt uri set e c a suferit -o i poporul evreu. Cci ai lepdat, zice,
cunotina lui Dumnezeu i ai umbl at dup inima t a. Cci nu avem o vi a sili t,
nici nu se ntunec, din pri cina l ibertii celor provi - denia i, luminile
strlucitoare al e Provi den ei. Ci neasemnarea vederi lor n el egtoare
pri cinuiet e nemprti rea tot al de druirea luminii mai mult dect pline a
buntii printeti i nest rvezii din pri cina mpotri vi rii sau mprt i ril e de

32
Dan. 10.13, 20- 2 1
33
Deut. 32,8
raza cea una i simpl i pururea aceeai i mai presus de simplitate. n moduri
fel urite, mi ci sau mari, ntunecoase sau clare. ni ci asupra al tor neamuri (di ntre
care i noi ne-am nl at l a oceanul nemrginit i mbel ugat i l a dispozii a
tuturor, al lumi nii dumnezei eti ncept oare, revrsat prin drui re) n -au
stpnit zei st ri ni. Ci unul era St pnul tuturor
34
. i spre El i -a nl at pe cei
ce I-au urmat prin ngerii care mplinesc sluji rea i erarhi c pentru fi ecare neam.
i pe Mel - chisedec trebui e s-l n elegem ca i erarh preaiubi tor de Dumnezeu,
nu al celor ce nu sunt. ci al lui Dumnezeu Cel Preanalt . al Celui ce est e cu
adevrat . Cci n el epii in cel e dumnezeieti nu l -au numit pe Mel - chisedec
numai de Dumnezeu iubitor, ci i preot
35
, ca s arate celor n el egtori c acel a
nu se ndrepta numai el spre Dumnezeu Cel cu adevrat exist ent, ci conducea i
nl area al tora ca i erarh spre adevrat ul i singurul nceput dumnezei esc.
Dar vom aminti, pentru nel egerea i er arhiei de ct re line, i c Iui Faraon
s-a vest it de ct re nger ul ocroti tor al Egipt enil or
36
i stpnitorului
Babil oni enil or
37
de ctre cel al lor. n vedenii
38
. grija i puterea stpnitoarc a
Provi den ei tuturor. La fel , sluji torii lui Dumnezeu cel adevrat au fost fcui
conductori ai acelor popoare, pent ru a tlmci vedeniil e ce -au luat chi p pri n
ngeri . Tlmcirea aceasta a fost descoperit de Dumnezeu pri n ngeri unor
brbai sfini , apropiai de ngeri, lui Dani el i lui Iosi f
39
. Cci una est e
conducerea i purt area lui de grij pent ru toate.
i nu trebuie socotit nicidecum c dumnezeirea a condus prin soart numai pe Iudei
40
, iar ngerii
ocrotesc n mod separat sau mpreun sau opui ntre ei celelalte neamuri sau o fac aceasta niscai
zei. Iar i cuvntul acesta trebuie luat n acest sfnt neles c nu un Dumnezeu mprit cu ali zei
sau ngeri are conducerea noastr, iar pe Israil l-a ales s-i fie conductor i cluzitor naional, ci
El este Dumnezeul unicei Provi- dene supreme a tuturor i conduce n chip mntuitor pe toi
oamenii prin cluzirile statornice ale ngerilor Si, dar numai Israil s-a ntors spre drnicia
luminii i spre cunoaterea Domnului adevrat. De aceea Scriptura descoperind c El l-a ales pe
Israil spre slujirea adevratului Dumnezeu, spune: fost fcut parte a Domnului
41
. Dar ca s
arate c i el a fost la fel ca alte neamuri ncredinai unuia din sfinii ngeri, ca prin el s cunoasc
stpnirea cea una a tu- turor, a spus c Mihail conduce pe Iudei
42
. Prin aceasta ne-a nvat c
una este Providena tuturor, ca temelia mai presus de fiin a puterilor nevzute i vzute,

34
Deut. 6.4; 32,39; I Cor. 8.5-6; Ef. 4.6
35
Fac. 14.18
36
Fac. 41,1-8
37
Dan. 2
38
Fac. 41.1 -24; Dan. 2,1; 4.1 -2
39
Dan. 2.19; Fac. 41.38
40
Rom. 3.29; 10,12
41
Deut. 32.9
42
Dan. 10,13,21
rnduind pe toi ngerii ocrotitori ai fiecrui neam s-i nale pe cei ce-i urmeaz de bun voie, cu
toat puterea spre nceputul tuturor
Pentru ce ingeri se numesc in comun fiinte cersti


Se poate spune c fiinele mai nalte se mprtesc n ntregime de lumina cea sfnt, iar cele
din urm nicidecum, asemenea acelora. De aceea toate minile dumnezeieti se numesc Puteri
cereti, dar nicidecum Serafimi i Tronuri i Domnii. Cci cele din urm nu se mprtesc de
nsuirile ntregi ale celor mai presus de ele. Dar ngerii i nainte de ngeri, Arhanghelii i
Inceptoriile i Stpniile fiind aezai de Scriptur dup puteri, sunt numii de noi deseori
mpreun cu celelalte Sfinte fiine. Puteri cereti.
Dar spunem c folosindu-ne n comun pentru toate de numirea de Puteri cereti, nu
pricinuim vreo amestecare a nsuirilor tuturor ordinelor. Ci fiindc prin raiunea mai presus de
lume. toate minile dumnezeieti se mpart in trei: in fiin, putere i lucrare, cnd le numim pe
toate, fr deosebire, sau pe unele dintre ele. Fiine sau Puteri cereti, trebuie s socotim c le
numim pe acelea despre care e vorba, n ntregime, dup l ima sau puterea fiecreia din ele. Cci
nu trebuie s socotim c atribuind aceast nsuire
a
sfintelor Puteri mai nalte, deosebite de
celelalte, i fiinelor mai de jos, o facem aceasta spre rsturnarea ordinii neamestecate a
treptelor ngereti. Cci potrivit cu ceea ce am spus de multe ori cu dreptate, ordinele mai nalte
au n chip prisositor i sfinitele nsuiri ale celor mai de jos. iar ultimele nu au ntregimile mai
nalte ale celor de mai sus, mijlocindu-li-se numai n parte, pe msura lor, primele iluminri
artate prin cele mai nalte, pe msura acelora.


Pentru ce ierarhi dintre oameni se numesc ingeriDar ntreab i aceasta cei ce iubesc s cunoasc raiunil e cel or
duhovni ceti: dac cele din urm nu se mprt esc de ntregimea cel or mai
nalt e, pentru care pri cin ierarhul di nt re oameni e numit de Scripturi ngerul
Domnului Atottiitorul
43
?
Cuvntul acest a nu e cont rar, cum socotesc. celor spuse naint e. De fapt
spunem c t rept el e cel e din urm sunt lipsite de puterea nt reagi mai nalt a
trept elor superi oare. Fii ndc se mprt esc numai de o part e a ei, pe msura lor
i dup put erea proprie; dar pot rivit comuniunii cel ei una i armoni oase ce l e
leag pe t oat e. Ast fel treapt a sfi nilor Heruvimi se mprt et e de
nel epci unea i cunotin a cea mai nalt, i ar cet el e fi in elor de sub ei se
mprt esc i el e de n elepciune i cunotin , dar de o part e a l or n raport cu
acei a i de una mai prejos de a acel ora. Dar mprt i rea de n el epciune i
cunoti n est e comun tuturor fi in elor n el egtoare, asemntoare cu
Dumnezeu. Ins a fi apropi at e i nti l e sau cel e de al doil ea i mai jos nu e
comun tuturor, ci precum hot rt s-a rnduit fi ecrui a, pe msura propri e.
Aceast a o poate spune cineva fr s greeasc i despre toat e minile ngereti.
Cci precum cele di nti au cu pri sosi n nsuiri le sfint e al e celor mai de jos,
aa cele din urm au pe cel e al e celor de mai naint e, dar nu la fel, ci n mod
mai redus. Deci nu e, precum socot esc, nepot ri vit dac nv tura Scri pturii
numet e nger pe i erarhul omenesc ce se mprt et e dup puterea proprie de
sluji rea vestit oare a ngerilor i tinde, pe ct e ngduit oamenilor, spre
asemnarea cu ei n descoperi rea lui Dumnezeu. nv tura (Scriptura) despre
Dumnezeu numet e i dumnezei at t fii n el e cereti i mai presus de noi , ct i
pe sfi nii brbai at otiubitori de Dumnezeu din- t re noi
44
. Cci dei ascunzimea
dumnezei rii nceptoare e ridi cat i aezat mai presus de toat e i nimi c din
cele ce sunt nu poate fi numit n mod propri u i n nt regi me dumnezeiesc,
acel ea dintre fiin el e n el egtoare i raional e care sunt ntoarse cu toat
put erea n nt regime spre uni rea cu ea i tind spre il uminril e ei dumnezeieti,
pe ct se poate, fr sfrit , prin imit area dup put ere a l ui Dumnezeu sunt.
dac e ngduit s spunem aceasta, nvredni cit e i ele de acel ai nume cu
Dumnezeu.

43
Mal. 2.7; 3.1
44
Fac. 32,28,30; le. 4.16; 7.1; Ps. 81.6; 95,4; loan 10.34
Ce inseamna numarul ingerilor


Predania Scripturii despre ngeri spune c ei sunt mii de mii i zeci de mii de zeci de
mii
45
, repelnd circular i nmulind cu ele nsele numerele cele mai mari ale noastre i artnd
prin ele n mod clar c cetele fiinelor cereti sunt pentru noi nenumrate. Cci sunt multe
fericitele oti ale minilor celor mai presus de lume, n- trecnd slaba i redusa simetrie a
numerelor noastre materiale. Fiindc numrul lor nu poale fi definit prin primire de cunoiin
dect numai de nelegerea i tiina lor mai presus de lume i cereasc, dniit lor cu
mbelugare de izvorul dumnezeiesc i infinit cunosctor, de nelepciune fctor, care e
nceputul mai presus de fiin al celor ce sunt i cauza de fiin fctoare i puterea susintoare
i atotcuprinztoare


Concluzi


Am ajuns deci l a nchei erea c ceat a cea nai nalt a mi nilor ce se afl n
jurul lui Dumnezeu e fcut treapt ierarhi c de ctre lumina desvritoare
nceptoare prin ti nderea n chip nemijlocit spre Ea; i se cur ete, se
lumineaz i se desvrete print r -o druire de lumin mai ascuns, dar mai
art at din dumnezeirea nceptoare. Mai ascuns, ca mai intel i gibi l i mai
simpl i mai uni fi catoare; mai art at , ca dat cea dint i, prima descoperit i
mai nt reag, ca revrsat spre acea t reapt i st rvezie.
Dup aceast a e fcut ca t reapt i erarhi c pe msura ei ceat a a doua i , dup
a doua. a t rei a, i ar dup a t rei a, i erarhia de pe pmnt, dup aceeai bun
rndui al a t rept elor i erarhi ce, care urc n armoni c n mod i erarhi c spre
nceputul i sfritul mai presus de nceput al ntregii orndui ri.
Toate cet el e sunt descoperit oare i vest it oare ale cet el or di naintea lor. Cel e
mai nalt e sunt descoperit oare i vesti toare al e lui Dumnezeu care i e mic.
Cel elalte, pe msura lor, al e cel or mi cate mai naint e de Dumnezeu. Cci
armoni a mai presus de fiin a tuturor a cuget at mai nai nte buna i sfnt a

45
Dan. 7,10: Apoc. 5,11
ordi ne i conducerea ncredi n at fi ecreia dintre cet el e rai onal e i
nel egt oare aa de mult, nct fi ecare di ntre cetel e ierarhice su sine alt e t rept e
sfin ite. i astfel vedem toat i erarhi a mprit n Put eril e cele dinti , cele de
la mi jloc i cel e din urm.
Dar i n fiecare t reapt Dumnezeu a deosebit , ca s vorbim n spcci al, nt re
o ceat i alt a i una pri n alt a i nt re t oat e aceleai armoni i ndumnezeite. De
aceea scrii torii Scri pturii spun c i nii preadumnezeiet ii Serafimi stri g
unul ct re alt ul
46
, artnd pri n aceast a, dup cum socotesc, c pri mii transmit
celor de ai doil ea cunoti ne despre Dumnezeu.
Fi ecare mi nte cereasc i omeneasc are i n sine treptel e i put eri le
prime i mi jlocii i ultime, primele artndu-se fa de cel el alt e ca nlimi
propri i, pe msura fiecreia, n iluminrile lor ierarhi ce. Pri n aceast ordi ne
fiecare se face prt a, dup ct i est e ngduit i cu putin, de curi a mai
presus de curi e, de lumi na mai presus de pl intate i de desvri rea mai
presus de desvri re. Cci nimic nu este desvrit prin sine sau lipsit n
general de nevoi a desvri rii, dect cel cu adevrat pri n Sin e desvrit i mai
presus de desvri re


46
Is. 6.3
Biliografie
Sfanta Scriptara
P.S.B.
Areopagitul
, Sfantul Dionisie,
Opere Complete
, Paideia, Bucuresti, 1996 trad. Pr.Dr. Dumtru Staniloae.
Bulzan
, Daniel,
Traditia apofatica si postmodernismul:confluiente si divergente in problema limbajului,
in Erezie si Logos
, Anastasia, Bucuresti, 1996.
Davy
, Marie-Madeleine,
Enciclopedia doctrinelor mistice
, vol. I, Amarcord,Timisoara,1997.
Young
, Frances M.,
From Nicaea to Calcedon
, SCM Press LTD, London, 1983.
Gilson
, Ettiene,
Filozofia in Evul Mediu
, Humanitas, Bucuresti, 1995.
Louth
, Andrew,
Dionisie Areopagitul
, o introducere, Deisis, Sibiu, 1997


Cuprins
Argument
Cum se talcueste numele ingerilro
De ce ingeri se numesc la comun fiinte cersti
Care e primul ordin al sfintilor ceresti , care al doilea si care al treilea
Despre Serafi, Heruvimi si tronuri si despre prima ieerarhie
Despre domni puteri si stpanii si treapta de mijloc
Incepatorii, Arhangheli si Ingeri
Pentru ce ingeri se numesc in comun fiinte cersti
Pentru ce ierarhi dintre oameni se numesc ingeri
Ce inseamna numarul ingerilor
Concluzi
Biliografie