You are on page 1of 9

20.3.2014.

1
Doc. dr. sc. Ozren Polaek
Katedra za javno zdravstvo
Krizno stanje
Zadatak: Na elu ste Kriznog stoera koji je sazvan prije
nekoliko minuta u prostorijama gradske uprave za
zdravstvo. Postoji izvjee s terena koje govori da je u
sjevernom dijelu grada zapaena grupa zombija koji se
kreu prema centru grada.
Svi su izbezumljeni i pitaju Vas kao predstavnika zdravstva
je li to uope mogue i to da ine?
Zadatak: Odaberite 5 prioriteta koje ete prve provoditi
samostalno
grupno+izlaganje
Prioriteti iz vjebe
1. Informacije
Terenski izvid, proirenost, rizici, mogunosti rjeenja,
2. Osiguranje infrastrukture i drutvenog poretka
Struja, voda, transport, policija, mobilizacija vojske
3. Informiranje javnosti
Istinito, iskreno,
4. Rjeavanje primarnog problema
4N. Zatita ljudi kordoni, evakuacija
4D. Restrukturiranje
Krizna stanja
Krizno stanje je pojava koja uzrokuje osjetnu tetu i
razaranje, gubitak ljudskih ivota, gubitak drutvenog
poretka ili izraenu promjenu okolia
Razlikujemo one koje uzrokuje ovjek i one koje uzrokuje
priroda (iako se sve ee govori o svima kao posljedice
djelovanja ljudi)
Uzrokuju ih potresi, poplave, nesree, poari, ratovi,
izraene promjene vremenskih prilika,
20.3.2014.
2
http://forums.govteen.com/
Krizna situacija
Naglo nastala promjena koja izrazito
mijenja uvjete ivota i donosi osjeaj
izravne ugroenosti, stresa i straha
Mijenja odnose u drutvu, do razine
raspada drutvenog poretka
Krizno upravljanje
Sustavni pristup koji se temelji na administrativnim
odlukama, organizaciji, operativnim vjetinama i
kapacitetima kako bi se primijenile odgovarajue
smjernice, provele odluke i strategije s ciljem
sprjeavanja, umanjivanja i suoavanja s kriznim
situacijama
Obuhvaa i sustav ranog upozoravanja, predvianja,
informiranja i reagiranja na krizna stanja
6 koraka kriznog upravljanja
Identifikacija rizika (IR)
Ublaavanje rizika (UR)
Transfer rizika (TR)
Spremnost (SP)
Krizni odgovor (KO)
Rehabilitacija i rekonstrukcija (RR)
KRIZNO UPRAVLJANJE: IR+UR+TR+SP+KO+RR
Reaktivna ili proaktivna politika kriznog upravljanja?
OrganizationofEastern
CaribbeanStates
20.3.2014.
3
Identifikacija rizika
1. Shvaanje rizika i procjena rizinosti
(vjerojatnost, uestalost, opseg,
lokacija)
2. Ocjena osjetljivosti - vulnerabilnosti
(populacija i materijalna dobra koji
mogu biti zahvaeni)
3. Procjena rizika
(meuodnos rizinosti i osjetljivosti)
4. Nadzor i praenje, predvianje rizika
(opisivanje situacija i razvoj scenarija)
Ublaavanje rizika
1. Pripremne radnje u infrastrukturi
2. Urbanistiki planovi i strategije za
ublaavanje rizika
3. Poticanje gradnje otporn(ij)e na rizik
4. Edukacija i osvjeivanje o riziku
Prijenos rizika
1. Police osiguranja
2. Financijski proizvodi
3. Zatita javnih slubi (voda, struja, prijevoz)
4. Krizni fondovi
Spremnost na krizno stanje
1. Rano upozoravanje i komunikacija
2. Primjena plana za sluaj nude
3. Razvoj mree za brzo uzbunjivanje
4. Razvoj sklonita i planova evakuacije
Odgovor na krizno stanje
1. Sanacija rizika (uklanjanje,
ublaavanje ili ograniavanje)
2. Humanitarna pomo
3. Procjena tete
4. Mobilizacija sredstava za oporavak
(javna sredstva, osiguranje, )
Rehabilitacija i rekonstrukcija
1. Sanacija infrastrukture (voda, struja, transport)
2. Makroekonomski zahvati
3. Revitalizacija zahvaenih sektora (poljoprivreda, turizam, )
4. Ugraivanje spoznaja u novi ciklus obnove i konstrukcije
20.3.2014.
4
Zadatak: Procjena lokalnog rizika
Potres
Poplava
Sua
Klimatske promjene
Nuklearni rizici
Ratni i drugi oruani sukobi
Kemijsko i bioloko oruje
Nove epidemije
20.3.2014.
5
20.3.2014.
6
Klimatske promjene
Globalno zatopljenje?
Sve izglednije promjene, u obliku ekstremnih vremenskih
(ne)prilika
Posebno zahvaaju seoska podruja, ali mogu i gradska
Jedna od mjera koju je potrebno poduzimati je
predvianje sve nepredvidljivijih promjena klimatskih
prilika
Reaktivne aktivnosti
Procjena stanja
Koritenje raspoloivih resursa za sanaciju i osiguranje
infrastrukture
Informiranje javnosti, upute za ponaanje
Tko: gradonaelnik, krizni stoer (ad-hoc skupina), zavod
za javno zdravstvo, ministarstvo zdravlja
Informiranje preko medija iskrenost (ne znamo), brzina,
ukljuivanje populacije
Ukljuivanje mogunosti ponovne pojave krize u budua
promiljanja
Infektivni uzronici
SARS
Gripa
Svinjska gripa
Ptija gripa
Nove gripe
20.3.2014.
7
20.3.2014.
8
Bioterorizam
Namjerno koritenje biolokog agensa za unoenje terora
u populaciju
Nije namijenjeno veem unitavanju, nego oslabljivanju
morala populacije
Antraks, virusi?
Bioloko oruje
Namjerno koritenje biolokog agensa u ratovanju, s
ciljem onesposobljavanja ili ubijanja im veeg broja ljudi
Osobine agensa: visoka kontagioznost, visok letalitet, brza
progresija klinike slike, nespecifini i nejasni simptomi
Agens koji je dovoljno otporan da se moe proiriti po
bojinici, a dovoljno neupadljiv da se ne prepozna brzo
Novi virusi? Gripa?
20.3.2014.
9
Doc. dr. sc. Ozren Polaek
Katedra za javno zdravstvo
Svi grafiki i video materijali u ovoj prezentaciji koriteni su iskljuivo u obrazovne svrhe, a dobiveni su pretraivanjem sadraja na
Internetu. Neki dijelovi prezentacije preuzeti su iz drugih javno dostupnih prezentacijau izvornom ili prilagoenom obliku. Neki
materijali su promijenjeni da bolje odgovaraju sadraju koji predstavljaju. Prezentacijapredstavlja stavove autora, i nikako ne
odraava slubene stavove Medicinskog fakulteta Sveuilita u Splitu. Autor zahvaljuje svim osobama koje su doprinijele
postavljenjem svojih sadraja na Internet.
Za sva dodatna pitanja obratite se autoru prezentacije na e-mail adresu: ozren.polasek@mefst.hr