You are on page 1of 1

Antonio Vivaldi rodio se u Veneciji 4. oujka 1678. godine.

Odrastao je u obitelji oca Giovannia koji je bio vrsni violinist i majke


Camille Calicchio s kojom je imao devetoro djece od kojih je jedan bio Antonio kao najstariji.
Da e glazba obiljeiti njegov put moglo se vidjeti ve u najranijoj fazi mladosti kada ga je otac poeo pouavati osnovama.

No, pored glazbe njegov ivot obiljeava i crkva tako to je poslan da se zaredi za sveenika to je ubrzo napustio ne samo zato to je
glazba bila na prvom mjestu, nego i zbog krhkog zdravlja koje je bilo obiljeeno astmom koju je dobio jo kao dijete i koja mu je zadavala
brojne probleme kao i kod sveenstva. Antonio jednostavno nije imao snage prisustvovati njihovim brojnim obredima.
Nakon toga svoj ivot posveuje glazbi, odnosno violini kad je 1713. godine imenovan profesorom na Ospedale della Piet (institucija za
glazbeno kolovanje), nakon ega je objavio svoje prve radove, tri sonate, sonatu za violinu te 12 koncerata.

Poslije toga se udruio sa svojim ocem na prvoj produkciji Orlando finto pazzo, koja je izvedena u kazalitu St. Angelo 1714. godine.
Nakon toga je svakako uslijedio period velikog stvaralatva za Antonia i sve one koji su voljeli sluati ono to je poteklo od njega kao
velikog stvaraoca.

U vrijeme kad je postao profesorom na poznatom institutu za glazbu, sklada operu pod nazivom Ottone in Villa to se s jedne strane
smatra njegovim izletom u kazaline vode nakon koje je skladao jo etrdesetak opera koje su mu otvorila vrata svjetskih pozornica.
Gdje se god pojavljivao svi su ga cijenili kao velikog virtuoza koji je oduevljavao gdje god se pojavio.
Zbog svog talenta najvie, ali i zbog svoje karizme osvajao je publiku ne samo u domovini nego i izvan nje u Austriji, Njemakoj i
Nizozemskoj, a pria se kako je i sam Sveti Otac zahtijevao da uje tog uvenog virtuoza.

Ono to je najalosnije u svemu to unato svojoj velikoj popularnosti koju je uivao u vie zemalja kod Svetog Oca i ak na pojedinim
dvorovima, svoj je ivot zavrio kao obini siromah, kao posve obina osoba koja nije imala dovoljno za ivot.
Unato svom tunom zavretku, Vivaldi nam je svima ostavio veliko naslijee, svoja djela koja e vjeno ostati zapisana na kulturnoj
svjetskoj sceni i bit e vjeno dio ope kulture.
Njegov ivot je zavrio 28. srpnja 1741. godine u Beu zbog upale plue kad je pokopan na bolnikom groblju za siromane.