You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

14 2014

API. Y. 37 (3198)

,
^ ^, ,
, ^ . ^ ( 325)

.
\,
14 335, .
\ .
614 , ^ . , ^ r
,
. 14 ^ , ,
. ^, 14 628.

^ r , r
. r . ^ r \
.
^ ,
. , , ,

TH KYPIAKH (\. 6-11, 13-20, 25-28, 30)


^
, \ d a
\, e . d e ,
, . e , d
g a . \ \ ,
d a e , e e . s
e , , d e ,
d \ r ; ^ b \, . s
\d ; r , d
; \ \ r \ , c q . ^ s e , e \, d d , , d b . o b c , b d d \ f . b
p, p, . e ; \ \ , c . s
e , F. b e \ d e
e , e , n d ,
e , d \ , d , b e \.
b d , d d q b \
, f \. s e d \, f q , \ d q ,
, . b a \ , d c e , , d . \ s g c
, d e c n , F d , f
. r F \f . d \ c
c a . a g \, , c ,
e .

. ,
, -, -, t\, t-. \ . \ ,
!
,
\ ,
\ .
146

:
, ,
, , , , , , , ^
, .
r, , , ,

.

^ . , , ,
, , , ,

. ^
. r
\
.

,
, .
, . ^
r
, .
^:

, ,
14 2014:
. (680).
oH: ^E: \A.: . 18-24. E: \. 6-11,
13-20, 25-28, 30.
H EOMENH KYPIAKH: 21 , .
\A: . 16-20 E: . 34- 1.

147

, , . .
\. . .

EMINAIO

^
\ ^ . \ \
,

\.
 \:
30 \ z
.
 :
9 \ .
 :
.

:
\
\ .
 :
: .
\ , . 210 7272347348 ( 8..-2.. ) . : apostoliki-diakonia@ath. forthnet. gr \, www.apostoliki-diakonia.gr, \ , - .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

148

Rate