You are on page 1of 11

Surao Nouridin 1

HAI NGY 11 V 12 THNG 10 NM 2014


L KHNH THNH SURAO AL-NOURIDIN
X NHN HI - HUYN AN PH - TNH AN GIANG


Th mi ton th cng ng Muslim Vit Nam d l khnh thnh
Surao Al-Nouridin - X Nhn Hi - Huyn An Ph - Tnh An Giang

Surao Nouridin 2Surao c

Mnh t mi

Surao Nouridin 3S tin nh ti tr 200 ngn M


Bn v thit k Surao Al Nouridin


Surao Nouridin 418/08/2013 - ng Mohamad Yusuf i din nh ti tr trao trnh s tin cho Tun Ayyub (Hakim
khu vc v l ngi kho st cng trnh trong thi gian xy ct)

18/08/2013 - i din Ban ngnh chnh quyn on th khu vc n d L khi cngSurao Nouridin 531/08/2013 Cng ng khu vc u'a cu xin Allah ban cho hon thnh tt p, amin

11/11/2013 Hon thnh xy nn mng


Surao Nouridin 6
20/01/2014 t st v b tng mi vm trn nc

Thng 03/2014 cng trnh mi hon thnh phn na

Surao Nouridin 7Thng 06/2014 t chc L solah Taraweh trong thng chay Ramadan

Bi ni tht hon thnh lt gch

Surao Nouridin 814/06/2014 Cng ng c ch tr ma che nng cho vic hnh o

01/08/2014 Hon thnh Khu vc mt hu

Surao Nouridin 926/08/2014 Hon thnh Khu vc bn hng

Hon thnh Khu vc nhn t gc tri

Surao Nouridin 1027/08/2014 Hon thnh Khu vc mt tin

07/09/2014 Dn dp chun b L Khnh thnh d nh hai ngy 11 & 12 thng 10/2014

Surao Nouridin 1107/09/2014 - B mt surao Nouridin ngy nay ch ngy lm L khnh thnh

Tt c Alhamdulillah....

Hnh nh do Abu Mohsen cung cp