You are on page 1of 1

Monografie contabil salarii valabil 2014

Notele contabile care se fac pentru inregistrarea fondului de salariu sunt:


641 = 421 cu suma salariilor brute (fondul de salarii din luna)
421 = 444 cu valoarea impozitului pe veniturile din salarii
421 = 4372 cu 0,! aplicat la suma salariilor brute "soma# anga#ati$
421 = 4312 cu 10,! aplicat la suma salariilor brute "%&' anga#at$
421 = 4314 cu ,! aplicat la suma salariilor brute "%&'' anga#at$
421 = 427 in cazul in care sunt retineri
421 = 425 in cazul in care se acorda avansuri
4381.2 = 423 caz concedii medicale
(4)*3 = 43)1*3 contrib* accidente de munca si boli profesionale lin+ tabel "in functie de
codul %&,N$
(42 = 4371 cu 0,! aplicat la suma salariilor brute
(4)*1 = 43)1*1 cu 0,2! aplicat la suma salariilor brute "fond garantare creante salariale$
(43 = 4313 cu ,2! aplicat la suma salariilor brute "%&'' anga#ator$
(41 = 4311 cu 20,)!, 2,)! sau 30,)! "%&' anga#ator in functie de conditiile de
munca$ aplicat la suma salariilor brute
(4)*2 = 43)1*2 cu 0,)! aplicat la suma salariilor brute "contrib* concedii si indemnizatii$
Inregistrarea platii contributiilor se face astfel
! = 121-311 "banca-casa$
4311
4312
4313
4314
4371
4372
43)1*1
43)1*2
43)1*3
444
Plata salariului 421 = 5311 daca se face cash prin casa, sau 421 = 5121 card prin !anca"
#aca an$a%atul nu ridica salariul 421 = 42& iar cand il ridica 42& = 5311 pentru cazul
cand se platesc cash"
In ca!ul avansurilor acordate la salariu 42" = "#11 (plata avans)