P. 1
Parintele Cleopa - Calauza in credinta ortodoxa

Parintele Cleopa - Calauza in credinta ortodoxa

4.82

|Views: 7,804|Likes:
Published by unpacatos
Parintele Cleopa - Calauza in credinta ortodoxa

Varianta PDF
Parintele Cleopa - Calauza in credinta ortodoxa

Varianta PDF

More info:

Published by: unpacatos on Mar 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2015

pdf

text

original

31). Deci credinţa este cea care a adus mântuire, iar botezul i-a
urmat numai ca un simbol al convertirii şi al credinţei sau ca o
pecete a terminării pocăinţei.
Preotul: Botezul creştin este o Taină sfântă, iar nu un
simbol, deoarece Mântuitorul a numit Botezul «naştere de sus»,
in urma căruia omul se curăţeşte de păcate şi se sfinţeşte (Ioan
3, 3-7). Sfântul Apostol Pavel îl numeşte «înnoire» a vieţii
(Rom. 6, 3-5), făcută prin lucrarea Sfântului Duh (Tit 3, 5).
Apostolul Petru spune şi mai lămurit că botezul este împărtăşit
spre iertarea păcatelor (Fapte 2, 38) şi că nu este numai un
simbol sau o spălare a trupului care să închipuiască spălarea sau
curăţirea sufletului - cum vi se pare vouă, sectarilor - ci este o
naştere adevărată. Botezul, zice el, vă mântuieşte astăzi şi pe
voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea
cugetului bun către Dumnezeu... (I Petru 3, 21).
Chiar şi dacă nu ni s-ar spune, ar fi totuşi de la sine
înţeles că toate aceste urmări ale botezului se fac prin lucrarea
Sfântului Duh, şi astfel Botezul nu este un simbol, ci o Taină,
adică o lucrare pe care o face Dumnezeu asupra noastră prin
apa sfinţită.

Despre Botez ni se mai spune că poate fi săvârşit numai
de apostoli sau de cei ce au darul preoţiei, pentru că numai
apostolilor le-a poruncit Mântuitorul să boteze (Matei 28, 19) şi
numai despre ei şi despre persoane care au avut darul preoţiei
ni se spune în Sfânta Scriptură că au botezat (I Cor. 1, 16;
Fapte 8, 36-38; 16, 12-15; 16, 32-33 ş.a.). Iar despre cele
şapte Sfinte Taine ale Bisericii ţi-am răspuns mai pe larg în
discuţia anterioară.

Sectarul: Botezul trebuie să fie aplicat numai adulţilor,
pentru că, pe de o parte, cei ce-l primesc trebuie să aibă mai
întâi credinţă şi pocăinţă şi abia apoi să se boteze, iar, pe de
altă parte, cei ce îl aplică trebuie mai întâi să propovăduiască
credinţa şi pocăinţa şi abia apoi să boteze. Căci iată ce spune
Sfânta Scriptură propovăduitorilor: ...mergând, învăţaţi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am
poruncit vouă... (Matei 28, 19-20). Deci întâi trebuie să
propovăduiască şi abia apoi să boteze. Iar despre cel ce
voieşte să primească Botezul, zice: Cel ce va crede şi se va

nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă nu
este Dumnezeu cu el. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat,
adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea
să vadă împărăţia lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către el:
Cum poate omul să se nască, fiind bătrân ? Oare poate să intre
a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască? Iisus a
răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva
din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui
Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este... (Ioan 3, 1-6).
Deci naşterea din nou înseamnă nu a intra din nou în
pântecele maicii, ci a avea botezul din apă şi din Duhul Sfânt,
pe care l-au primit şi îl dau apostolii Domnului, cărora le-a zis
Domnul după învierea Sa: Mergeţi în toată lumea şi
propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se
va boteza, se va mântui; iar cel ce nu va crede, se va osândi
(Marcu 16, 15-16); şi în altă parte spune: ...mergând, învăţaţi
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am
poruncit vouă; şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la
sfârşitul veacului. Amin. (Matei 28, 19-20).
Iată dar că botezul cu apă şi cu Duhul Sfânt este
obligatoriu pentru «orice făptură» şi nu numai pentru unii, cum
spun sectarii cei rătăciţi.
Sectarul: In Sfânta Scriptură numai două Taine sunt
pomenite: Botezul şi Cina Domnului; celelalte pe care le-ai
înşirat dumneata până acum sunt nişte născociri omeneşti şi
de aceea noi nu le putem admite. Iar cât priveşte botezul, nu
este o taină, ci un simbol, o lucrare simbolică în care se
închipuieşte curăţirea de păcate şi prin care numai se întă-
reşte credinţa, fiind doar o dovadă pe care o dă cineva în
afară, pentru faptul că a făcut pocăinţă, sau este o moştenire,
o pecete a pocăinţei. Dar curăţirea păcatelor nu o face bote-
zul, ci credinţa, care prin botez este pecetluită şi confirmată.
Credinţa şi nu botezul este agentul care transformă pe om
în făptură nouă, mântuindu-l, după cum rezultă din cuvintele
îngerului către Corneliu, că prin credinţa în cele ce îi va spune
Apostolul Petru, se va mântui cu toată casa sa (Fapte 11, 14),
sau din cuvântul Apostolului Pavel către temnicerul din Filipi:
Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta (Fapte 16,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->