You are on page 1of 11

AZFA

HANANI
Halis Azhan Mohd Hanafah
TEMA
Tema dalam novel Azfa Hanani ialah penyamaran yang dilakukan oleh seorang gadis demi
menyelamatkan seorang ibu daripada menghadapi tekanan jiwa kerana kehilangan anak
kesayangannya dalam kemalangan jalan raya. Azfa Hanani seorang anak yatim piatu sanggup
menerima tawaran untuk menjadi Tengku Murni bagi memastikan Datin Maziah yang baru
tersedar daripada koma tidak tertekan jika mendapat tahu bahawa anak kesayangannya telah
meninggal dunia.
PERSOALAN
1. engorbanan dalam menempuh kehidupan.
a. Azfa Hanani sanggup menerima tawaran Abang Mazran dan !ak "inaz bagi
menggantikan tempat Tengku Murni. !esanggupannya itu juga membolehkan
sepupunya mendapat rawatan penyakit lumpuhnya sebagai balasan.
b. Azfa Hanani berkorban dengan meninggalkan rakan#rakannya dan keluarga di
kampung.
$. Azfa Hanani sanggup mengorbankan perasaannya yang tidak selesa tinggal di rumah
Datin Maziah. Hal yang demikian kerana Azfa Hanani dapat merasakan bahawa
Tengku Muza%ar dan Tengku Datuk Makmur seakan#akan tidak menyukai
kehadirannya di rumah itu.
&. 'erani mengambil risiko.
a. Azfa Hanani seorang gadis yang baru berusia 1( tahun tetapi berani mengambil
risiko dengan menyamar sebagai Tengku Murni.
b. Azfa Hanani berani men$uba suasana yang baharu) iaitu di rumah baharu)
sekolah baharu dan kawan#kawan yang baharu.
*. !egigihan dan tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan seharian.
a. Azfa Hanani yang berasal daripada keluarga miskin tetap gigih belajar dengan
tujuan untuk membaiki masa depan keluarga dan hidupnya.
b. +elepas dihalau oleh Datin Maziah dan kembali tinggal di kampung) Azfa Hanani
masih bersikap optimis dan tidak berputus asa.
,. +ikap manusia yang mementingkan darjat atau pangkat.
a. Datuk Tengku Makmur menganggap Azfa Hanani sanggup untuk menyamar
kerana tamakkan harta.
b. Tengku Muza%ar tidak membenarkan arwah adiknya berkawan dengan -kran
kerana -kran berasal dari keluarga yang susah.
$. +ikap .aili yang sombong dan angkuh kerana berasal daripada keluarga yang
kaya.
/. 'erpegang kepada janji.
a. Datuk Tengku Makmur tetap menunaikan janjinya untuk membayar 0upah1
kepada Azfa Hanani kerana menyamar sebagai Murni.
b. Tengku Mazran menunaikan janjinya dengan membiayai kos rawatan 2uraini.
$. Datuk Tengku Makmur dan Datin Maziah berpegang kepada janji mereka 13
tahun yang lalu untuk menjaga Azfa Hanani dengan penuh kasih sayang sebagai
menebus kesalahan mereka.
MENGENAL WATAK.
Jenis Waa!"
1. 4atak utama 5 watak protagonis
a. 4atak utama memainkan peranan penting dalam sesebuah $erita.
b. 4atak utama mun$ul dalam sebahagian besar peristiwa penting sesebuah
$erita.
$. 4atak utama dalam novel ini ialah Azfa Hanani.
&. 4atak sampingan
a. 4atak sampingan menyokong tindak#tanduk watak utama untuk melengkapkan
$erita.
b. !emun$ulan watak sampingan tidak sekerap watak utama.
$. Antara watak sampingan dalam novel ini ialah Tengku Mazran) !ak +ya6naz)
Datin Maziah) Tengku Datuk Makmur) Tengku -llina) Tengku Muza%ar dan -kran.
*. 4atak Antagonis.
a. 4atak antagonis sentiasa menimbulkan kon7ik dengan watak utama.
b. 4atak antagonis dalam novel ini ialah .aili yang memusuhi Azfa Hanani.
,. 4atak 'ulat 5 4atak 'undar.
a. 4atak ini merupakan watak utama yang menepati sifat manusia dalam
kehidupan sehari#hari.
b. Dalam novel ini) Azfa Hanani merupakan watak 'undar.
$. Azfa Hanani memiliki sifat#sifat yang ada pada manusia biasa. Misalnya) dia
berasa takut5malu jika tindakannya sering 0meminjam1 buku#buku rujukan +M
dari perpustakaan akan diketahui orang. Azfa Hanani juga berasa tersinggung
apabila dihina. 8ontohnya) tindakan Datuk Tengku Makmur men$ampakkan
wang 0upah1 penyamarannya itu ke atas katil telah menyinggung perasaan Azfa
Hanani.
/. 4atak ipih.
a. 4atak ini merupakan watak sampingan yang hanya dipusatkan pada suatu
aspek sifat atau 6kirannya.
b. 4atak ini tidak kompleks dan tidak berkembang.
$. Antara watak pipih dalam novel ini ialah Tengku -llina yang merupakan saudara
dua pupu Tengku Murni dan menolong Azfa Hanani menyesuaikan diri di +ekolah
Menengah Taman +ari.
3. 4atak Dinamik.
a. 4atak dinamik berubah) sama ada dari segi psikologi atau dari segi aksi#aksi
yang berlaku dalam plot.
b. erubahan yang berlaku mungkin daripada kurang baik menjadi yang baik atau
sebaliknya.
$. 8ontoh watak dinamik dalam novel ini ialah Tengku Muza%ar. Dia pada mulanya
sering menunjukkan sikap syak wasangka terhadap Azfa Hanani. Dia juga
memandang rendah terhadap orang yang kurang berada. 9amun akhirnya) dia
telah berubah dan insaf atas perbuatannya terhadap Azfa Hanani. Tengku
Muza%ar mula berjinak#jinak dengan masjid dan mengikuti pengajian agama di
situ.
(. 4atak +tatik.
a. 4atak statik tidak mengalami sebarang perubahan tingkah laku atau 6kiran dari
awal hingga ke akhir $erita.
b. 8ontoh watak statik dalam novel ini ialah !ak "inaz :+ya6naz;.
WATAK #AN PERWATAKAN
Azfa Hanani 5 Aku
a. Azfa Hanani ialah watak utama novel ini.
b. 'erumur 1( tahun.
$. +e$ara 6zikalnya Azfa Hanani gadis yang $antik) wajahnya lembut.
d. Azfa Hanani kehilangan kedua ibu bapanya semasa dia masih bayi.
e. Dia bersekolah dalam Tingkatan .ima !enanga di +M +eri Dian dalam aliran sains
setelah mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan +<) ke$uali subjek
'ahasa =nggeris.
f. Dia dibesarkan oleh bapa saudaranya dalam serba kekurangan.
g. >igih dalam menuntut ilmu. 'uktinya setiap hari dia berulang#alik dari rumah ke
sekolah sejauh *? km dengan menggunakan bas sekolah.
h. Taat kepada pak long dan mak longnya. Dia meminta keizinan mereka terlebih dahulu
sebelum bersetuju untuk mengikut Abang Mazran dan !ak "inaz ke !uala .umpur.
i. enyayang. Dia amat menyayangi anak#anak pak longnya.
j. 'ertanggungjawab. Dia tetap mengeposkan buku#buku rujukan +M yang
0dipinjamnya1 itu kepada 8ikgu 2amin.
k. Taat pada perintah agama. 'uktinya) dia rajin bersembahyang dan selalunya setiap
malam @umaat dia akan memba$a Al#Auran untuk disedekahkan kepada arwah ayah
dan ibunya.
l. 'ijak bergaul. Dia tidak kekok untuk ber$ampur dengan pelajar#pelajar di sekolah
baharunya) iaitu +M Taman +ari.
m. 8ekal hati. 8ontohnya) Azfa Hanani berjaya mengharungi kehidupan seorang diri di
tempat yang baharu.
n. emaaf. Dia sudi memaafkan perbuatan Datuk Tengku Makmur dan Datin Maziah.
o. Teguh jati diri. 'uktinya) dia masih mahu mengekalkan identiti diri sebagai Azfa
Hanani walaupun telah diterima baik oleh keluarga Datuk Tengku Makmur.
Tengku Murni 5 Murni
a. Anak perempuan Datuk T. Makmur dan Datin Maziah.
b. 4ajahnya seiras dengan Azfa Hanani.
$. Meninggal dunia akibat kemalangan yang menimpanya semasa memandu bersama#
sama ibunya.
d. >emar berpakaian 0rugged1. 'uktinya di$eritakan oleh Azfa Hanani melalui gambar#
gambar di dalam album Tengku Murni.
e. Anak yang manja. Tengku Murni akan men$ium pipi ibunya sebelum keluar ke mana#
mana.
f. eramah. Tengku -llina memberitahu Azfa Hanani bahawa Murni baik dengan hampir
semua pelajar +M Taman +ari.
g. Tidak mudah mengalah. 'uktinya melalui perbualan antara Abang Mazran dan Azfa
Hanani) Murni dikatakan tidak mahu beralah apabila bergaduh dengan abang#
abangnya.
h. Tidak memandang rendah pada orang lain. +ya6Bah dan "uziana ditegur oleh Murni
kerana sering merendahkan orang lain.
Datin Maziah
a. =steri Datuk Tengku Makmur.
b. =bu kepada Tengku Murshadad :anak sulung;) Tengku Mirzan) Tengku Mazran) Tengku
Muza%ar dan akhirnya Tengku Murni.
$. Hidup bermadu setelah suaminya bernikah dengan seorang gadis muda.
d. =bu yang penyayang. Dia sangat menyayangi dan memanjakan Tengku Murni.
e. Mengalami tekanan perasaan. Tengku Mazran terpaksa meminta Azfa Hanani
menyamar sebagai Tengku Murni bagi meredakan tekanan perasaan yang dialami
oleh ibunya itu.
Tengku Mazran 5 Abang Mazran
a. Anak Datuk Tengku Makmur dan Datin Maziah.
b. =sterinya bernama +ya6naz.
$. Anak yang bertanggungjawab. 'uktinya) dia berusaha untuk menyembuhkan
ibunya dengan men$ari
penawarnya) iaitu meminta Azfa Hanani menyamar sebagai adiknya Tengku Murni.
d. enyayang. 'uktinya) atas dasar kasih kepada ibu) dia berusaha untuk
menyembuhkan tekanan perasaan yang dihadapi ibunya.
e. Mengambil berat. 'uktinya dia sentiasa mengambil tahu akan keperluan Azfa
Hanani.
f. 'erpegang teguh pada janji. +etiap janjinya dengan Azfa Hanani ditunaikan.
g. 'erpendirian terbuka. 8ontohnya) dia tidak begitu kisah dengan statusnya yang
berketurunan
bangsawan.
+ya6naz5!ak "inaz
a. =steri Tengku Mazran.
b. !akak ipar yang baik hati. 'uktinya banyak membantu AH sepanjang dia tinggal di
rumah banglo Datin
Maziah.
$. +anggup berkorban. Dia telah berhenti kerja kerana hendak mengurus keluarga
mentuanya setelah Datin Maziah sakit.
d. 'ijak mengurus diri. +etelah AH dapat menyesuaikan dirinya) !ak "inaz
menyambung tugasnya sebagai seorang arkitek.
-kran
a. Ayah dan ibunya merupakan pensyarah di Cniversiti !ebangsaan Malaysia dan kini
sedang mengikuti kursus doktor falsafah di Amerika +yarikat.
b. -kran pengerusi ersatuan elajar Tingkatan .ima di +M Taman +ari.
$. =ngin menjadi akauntan. 'uktinya) perniagaan burger diusahakannya bagi
mempraktikkan apa#apa yang dipelajarinya di sekolah.
d. 8ekap. rojek Hari +umbangsih telah berjaya membuat kutipan yang tinggi hasil
ke$ekapannya sebagai pengerusi.
e. Merendah diri. Dia tidak berasa malu untuk berniaga burger sungguhpun dia berasal
dari keluarga yang agak berada.
f. Mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tengku Murni. Diari Tengku Murni yang
diba$a oleh AH mengesahkan hubungan mereka.
Datuk Tengku Makmur
a. +uami Datin Maziah.
b. Mempunyai dua orang isteri.
$. Angkuh. Dia menilai pertolongan yang diberikan oleh AH berdasarkan
pertimbangan wang ringgit
semata#mata.
e. 'erpegang teguh pada janji. 'uktinya selama 13 tahun beliau dan Datin Maziah
men$ari AH namun tidak berjumpa. Tujuannya untuk menunaikan janji mereka
untuk memelihara AH.
!umpulan 4atak 9ovel Azfa Hanani
a. !eluarga Datuk Tengku Makmur
Datin Maziah
Tengku Mursyadad
Tengku Mizran
Tengku Mazran
Tengku Muza%ar
Tengku Murni
+ya6naz 5 !ak "inaz
b. !eluarga ak .ong atau ak Madi
Mak .ong atau Mak Diah
2uraini
2urina
2ahir
2ahidin
$. <akan#rakan sebaya
"alini) Aini) !amilah) 9ordin) <ozlan D rakan di +ekolah Menengah Dian.
Tengku -llina) +uzana) Adriani) -kran D rakan di +ekolah Menengah Taman +ari.
"azlina) Adlan) "uad D kumpulan "orum <emaja.
=skandar D pemuda mata keranjang.
.aili) +ya6kah) "uziana D kumpulan 'udak >lamor.
d. >uru#guru
8ikgu +ofea) 8ikgu 2amin) 8ikgu Habib D guru +ekolah Menengah +ri Dian.
8ikgu <amzan) 8ikgu +ani) 8ikgu 2amri D guru +ekolah Menengah Taman +ari.
e. !umpulan pembantu
ak Haji Arshad D bapa 9ordin) !etua !ampung Merpati.
Mak Hajjah !iah D ibu 9ordin
9orman
+yarifah <ozan
LATAR
Laa$ Te%&a
1. Di makmal kimia. Di sinilah Azfa Hanani bimbang kerana mengesyaki perbuatannya
0men$uri1 buku#buku rujukan dari perpustakaan terbongkar.
&. Di bilik pengetua. Azfa Hanani bertemu buat kali yang pertama dengan Tengku Mazran dan
!ak "inaz.
*. Di rumah pak long. Tempat Azfa Hanani dibesarkan.
,. Di Hotek Cniverse. Azfa Hanani diberi tunjuk ajar oleh !ak "inaz tentang $ara Tengku Murni
makan) ber$akap) dan lain#lain lagi.
/. Di banglo kepunyaan Datin Maziah. Tempat tinggal Azfa Hanani.
*. Di +ekolah Menengah Taman +ari. erjumpaan yang diadakan oleh pelajar#pelajar
Tingkatan lima bagi berbin$ang tentang projek Hari +umbangsih yang akan diadakan.
,. Di =nstitut .ingua "ran$a. Tempat di mana Azfa Hanani belajar bahasa =nggeris dan 'ahasa
@epun.
/. Di rumah Tengku -llina. Azfa Hanani dan para pelajar yang lain berlatih dan berbin$ang
tentang pertandingan "orum <emaja.
3. Di dusun ak Haji Arshad. Datuk Tengku Makmur sekeluarga datang menemui Azfa Hanani.
Laa$ Masa
1. .atar masa novel ini mengambil masa beberapa bulan sahaja iaitu semasa Azfa Hanani
menuntut di +ekolah Menengah +ri Dian dan kemudiannya meneruskan
persekolahannya di +ekolah Menengah Taman +ari.
&. eristiwa dalam novel ini berlaku pada waktu siang) petang dan malam. Azfa Hanani
menjalani kehidupannya sebagai pelajar pada waktu pagi . 4aktu petang pula adalah
ketika Datin Maziah mengadakan sambutan hari jadi Azfa Hanani yang ke#1(. .atar
malam ketika Azfa Hanani memba$a dan mengkaji diari Tengku Murni.
Laa$ Mas'a$a!a
1. Masyarakat yang sanggup berkorban dengan tujuan membantu orang lain.
8ontohnya) Azfa Hanani yang sanggup menerima tawaran menyamar sebagai Tengku
Murni dengan tujuan untuk menyelamatkan Datin Maziah daripada mengalami tekanan
jiwa.
&. Masyarakat yang mengutamakan kasih sayang. 8ontohnya) sungguhpun kehidupan pak
long sekeluarga susah) namun mereka kaya dengan kasih sayang.
*. Masyarakat yang bertanggungjawab.8ontohnya) sikap Azfa Hanani yang melaksanakan
tugas sebagai pengerusi Hari +umbangsih yang dipertanggungjawabkan kepadanya
dengan $emerlang sekali.
,. Masyarakat elit yang bongkak dan sombong kerana statusnya. 8ontohnya) Datuk Tengku
Makmur yang memandang rendah dan menghina Azfa Hanani kerana berasal dari
kampung dan miskin dengan men$ampakkan wang ke atas katil sebagai upah menyamar.
/. Masyarakat pelajar. 8ontohnya) masyarakat pelajar di +ekolah Menengah +ri Dian tempat
Azfa Hanani melanjutkan pelajaran di Tingkatan / !enanga. +elain itu) masyarakat pelajar
di +ekolah Menengah Taman +ari yang sibuk menjayakan Hari +umbangsih.
3. Masyarakat yang berpegang kepada janji. 8ontohnya) Tengku Mazran berusaha sedaya
upaya membantu sepupu Azfa Hanani mendapatkan rawatan bagi menyembuhkan
penyakit lumpuhnya dengan menghantar 2uraini ke =ndonesia.
PLOT
# lot ialah jalan $erita iaitu rentetan peristiwa yang ada sebab dan akibat.
# lot novel ini disusun se$ara kronologi iaitu mengikut urutan masa.
ermulaan $erita.
emba$a diperkenalkan dengan watak Azfa Hanani yang berasa takut setelah mengetahui
bahawa orang yang selalu men$uri buku rujukan di perpustakaan telah dikenal pasti dan
akan ditangkap.
Azfa Hanani berkenalan dengan Tengku Mazran dan !ak "inaz yang memintanya
menyamar sebagai Tengku Murni kerana muka mereka seiras.
erkembangan.
Azfa Hanani diajar $ara bertutur) makan dan bergaul seperti Tengku Murni dan
kemudiannya dihantar ke +ekolah Menengah Taman +ari untuk bersekolah.
Azfa Hanani belajar menyesuaikan diri menjalani kehidupan mewah sebagai Tengku Murni.
Di sekolah dia mengalami kon7ik kerana kadang#kadang dia menjadi Azfa Hanani dan
Tengku Murni.
!umpulan 'udak >lamor ben$i akan Azfa Hanani kerana sebelum ini mereka tidak
sependapat dengan Murni.
Azfa Hanani diminta menjadi pengerusi forum menggantikan -llina. Dia berjaya
menjalankan tugas itu dengan baik dan mun$ul sebagai pengerusi terbaik.
Tengku Muza%ar yang pada mulanya memben$i Azfa Hanani kini mula menunjukkan
perasaan sayang seperti seorang adik setelah sering mendengar Azfa Hanani memba$a
surah Easin.
'erdasarkan diari Tengku Murni) Azfa Hanani mengetahui bahawa Tengku Muza%arlah
menjadi pun$a putusnya hubungan antara Murni dan -kran.
!limaks5un$ak 8erita
Azfa Hanani bertengkar dengan Tengku Muza%ar kerana sikap Tengku Muza%ar yang
memben$i) menghina dan menghalang Azfa Hanani daripada berkawan dengan -kran.
ertengkaran mereka didengar oleh Datin Maziah dan rahsia penyamarannya terbongkar.
Datin Maziah begitu marah kerana berasa tertipu lalu menampar dan menghalau Azfa
Hanani dari rumah.
eleraian 8erita
enyakit lumpuh 2uraini telah sembuh setelah menjalani rawatan di @akarta.
Datuk Tengku Makmur menemui orang yang di$ari selama ini dan mengakui bahawa
dialah yang melanggar teksi yang dinaiki oleh ibu bapa Azfa Hanani sehingga mereka
terbunuh. Akhirnya Azfa Hanani diterima sebagai anggota keluarga mereka dan kembali
ke banglo Datin Maziah.
+ya6naz menyambung kerjayanya sebagai arkitek.
=skandar terbunuh dalam kemalangan jalan raya dan .aili $edera parah.
rogram Hari +umbangsih berjaya mengumpul dana melebihi sasaran yang ditetapkan.
asukan "orum <emaja Azfa Hanani menjadi johan peringkat negeri dan dia diumumkan
sebagai pengerusi terbaik.
!umpulan budak glamor dibubarkan.
Teknik lot
Teknik plot atau teknik pen$eritaan ialah $ara pengarang mengolah $eritanya supaya menarik
dan berkesan.
1. Teknik emerian 5 huraian 5 deskriptif.
# Teknik ini digunakan oleh pengarang untuk menjelaskan sesuatu keadaan) situasi
atau perasaan. 8ontohnya) pengarang memerikan suasana pembelajaran di Makmal
!imia.
&. Teknik dialog.
# Cntuk menjadikan sesebuah $erita lebih realistik) pertuturan antara watak
digunakan. 8ontohnya) Azfa Hanani berdialog dengan !ak "inaz.
*. Teknik Monolog dalaman.
# 4atak berkata#kata di dalam hati atau ber6kir tentang sesuatu perkara. 8ontohnya)
Azfa Hanani bermonolog dalaman setelah dia terasa tersindir dengan kata#kata !amilah.
,. Teknik =mbas !embali
# =ngatan sesuatu watak terhadap peristiwa) kejadian yang telah berlaku atau yang
telah dialaminya. 8ontohnya) !isah Murni meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya
di$eritakan oleh Tengku Mazran.
/. Teknik +uspen.
# Cnsur suspen dapat mengundang minat pemba$a untuk menghabiskan ba$aan
bagi mengetahui kisah seterusnya. 8ontohnya) -kran telah meninggalkan Azfa Hanani
ketika di Dewan +ri 4awasan ketika mereka melawat pameran buku esta 'uku Alam
Malaysia dan kisah gerai burger -kran dibakar.
3. Teknik !ejutan.
# engarang menerapkan unsur kejutan untuk mewujudkan suasana pemba$aan yang
menarik. 8ontohnya) Azfa Hanani terkejut apabila melihat pak long dan 2uraini yang telah
sembuh daripada penyakit lumpuh berbual dengan Datuk Tengku Makmur.
GA(A )AHASA
1. eribahasa D hujan emas di negeri orang) hujan batu di negeri sendiri) baik lagi negeri sendiri.
:1F,; dan sambil menyelam minum air :1(*;
&. ersoni6kasi D biarpun dadaku diko$ak debar yang bukan kepalang hebatnya...:,/;
...kerana perasaan tertarik itu a$ap kali hadir tanpa disedari...:1/1;
*. +imile D ma$am rusa masuk kampung) bagai aur dengan tebing) umpama gajah putih :*(;.
,. Metafora D arus lamunan :1?(;) putik#putik kedewasaan :1/1;) takhta hati :1/&;
/. +inkope D GAgaknya) orang tu tak dapat $ari nombor =9.H :3*; G+ikit#sikit tu) fahamlah.
8uma) nak menjawab tu yang susah)H ujarku....:/,;
3. enggunaan bahasa Arab D keadaan akan berubah tetapi mereka akan terus kuhubungi)
insya-Allah. :,*;
(. enggunaan perkataan bahasa eran$is D Gmerci beau coup. :FI;
I. aradoks # ...gadis malang yatim piatu ini mahu diangkat menjadi anak emas sebuah keluarga
hartawan :&?;) bahawa kedua#dua orang tuanya bekerja sebagai pensyarah di Cniversiti
!ebangsaan Malaysia. Dia bukannya berasal dari keluarga yang miskin. :&1*;
NILAI
1. Hormat#menghormati D Abang Mazran dan kak 6naz menghormati pak long dan mak long
walaupun mereka berketurunan bangsawan.
&. !asih sayang D 'apa saudara Azfa Hanani yang dipanggil pak long sanggup menjaganya dari
ke$il selepas kematian ayah dan ibu Azfa Hanani.
*. Tanggungjawab D Azfa Hanani sanggup menyamar sebagai Tengku Murni demi memulihkan
tekanan perasaan yang dihadapi oleh datin Maziah.
,. !esyukuran D walaupun sebelum ini Azfa Hanani tinggal di rumah mewah milik Datin Maziah)
namun dia masih gembira walaupun kembali tinggal di rumah pak longnya.
/. 'aik hati D Azfa Hanani memaafkan kesalahan +ya6kah dan "uziana dan dia sedikit pun tidak
mendendami mereka.
PENGAJARAN
1. !ita hendaklah memberikan pertolongan kepada yang memerlukan. Azfa Hanani sanggup
membantu !ak "inaz dan Abang Mazran dengan menyamar sebagai tengku Murni.
&. !ita hendaklah menerima takdir yang menimpa dengan reda. Azfa Hanani reda menerima
takdir bahawa kematian ayah dan ibunya dalam kemalangan disebabkan oleh Datuk Tengku
Makmur.
*. !ita hendaklah bersikap rendah diri terhadap orang lain walaupun berasal daripada keluarga
berada. 4alaupun Tengku Murni anak orang kaya) tetapi dia tidak sombong dengan rakan#
rakannya yang lain.
,. +eseorang yang pernah melakukan kesilapan mestilah mengakui kesilapannya. Datuk Tengku
Makmur meminta maaf dan mengakui kesilapannya sehingga menyebabkan kematian ibu dan
bapa Azfa Hanani.
/. !ita hendaklah bersimpati terhadap kesusahan orang lain walaupun kita telah hidup senang.
Azfa Hanani teringatkan keadaan pak long) mak long) dan sepupu#sepupunya semasa dia
melihat lauk#pauk yang lazat dihidangkan kepadanya.
3. !ita perlu menjaga maruah diri setiap masa. Azfa Hanani menolak pelawaan lelaki yang tidak
dikenalinya itu yang mahu menghantarnya pulang ke rumah.