Sunce će nas grijati i u 22 stoljeću

22 godine nije dugoročno! A već smo udarili u granice rasta. 1. Klimatske promjene 2. Iscrpljivanje neobnovljivih izvora

Razine mora rastu... Promjene klime su naša realnost!

Iscrpivi izvori su iscrpivi
• Hubertov vrhunac u crpljenju nafte svjetska je realnost – koja godina više ili manje. • Cijene u području bifurkacije divljaju nekontrolirano – trenutni pad ne smije nas uljuljkati u san. Današnji student još će raditi 2050. godine. Kakve će izvore energije tada koristiti? • Plin, ugljen, uran – iscrpivi su. • Civilizacija postoji već 5.000 godina – postojat će, nadajmo se, za 5.000 godina – tada će fosilna goriva biti mit kao Atlantida. Sunce je jedini primarni izvor energije! Svi ostali su dopunski.

Međunarodna situacija se intenzivira...
Nakon gotovo desetljeća malih • Španjolska priključuje na promjena, koncentracija metana u mrežu deset atmosferi počela je ponovo rasti vjetroelektrana dnevno. od početka 2007. M. Rigby et al, 2008. Renewed growth of Ponekad, VE daju 40% atmospheric methane. trenutne potrošnje. Geophysical Research Letters, • Solarni fotopaneli u EU Vol. 35, http://www.agu.org/pubs/crossref/2008/2008GL036037.shtml 105 TWh el. mogli bi dati •

en. 2020. (3% potreba), • Najvjerojatniji uzrok: kao rezultat odnosno 12% rastućeg zagrijavanja Arktika, (Konferencija u Valenciji, počeo se topiti sibirski permafrost. rujan 2008.) Nije se očekivalo da će se to dogoditi slijedećih 80 godina. • Barack Obama: smanjimo http://www.monbiot.com/archives/2008/12/02/whistling-in-the-wind/ emisije stakleničkih plinova za 80% do 2050. godine.

Što je to strategija?
Slavko Kulić: Strategija nasilja kao strategija razvoja
Eliminiranje apsurdnih izbora glavni je smisao tvorenja strategije. (...) Strategija ne planira budućnost, kao što je i ne predodređuje. Ona samo osvjetljava postupke za sudionike u akciji za ostvarivanje ciljeva. Strateg je osoba integralnog znanja. Njegova djelatnost proizlazi iz dubokog integralnog rasuđivanja. To od njega traži visoku sposobnost rasudne moći. (...) Strateg mora biti osoba koja može ostvarivati jedinstvo moralnog, spoznatog i djelatnog.

Sagledajmo cjelinu: ne u-stručavajmo se! Promislimo ciljeve Osmislimo akcije

Sve hrvatske energetske strategije
• 1984.: Strategija dugoročnog razvoja energetike Jugoslavije (glavni autor: Hrvoje Požar) • 1987.: Osnove dugoročnog razvoja energetike SR Hrvatske • 1991.: Program razvitka hrvatske energetike i industrije • 1998.: Strategija energetskog razvitka RH (nacrt) • 2002: Strategija energetskog razvitka RH • 2008: Prilagodba i nadogradnja Strategije... (Nacrt Zelene knjige)

Apsurd eksponencijalnog rasta

Gornji dijagram iz jednog članka iz 1986. o električnoj energiji u Jugoslaviji do 2050.. Projekcija stalnog rasta – 3,5%/god.. Potrošnja: 30.000 kWh/stan. Uzor: Norveška. Primjenjeno na Hrvatsku, trebalo bi nam 30 nuklearnih reaktora po 1000 MW – te svakih 8 mjeseci jedan novi. Autor je danas hrvatski akademik. Godine 2004. objavio je knjigu “Neodrživost održivoga razvoja”. Ističe Norvešku kao primjer prevelike potrošnje.

Postoci rasta su smanjeni, ali osnovni pristup nije se promijenio
• Besmislena tehnologija pokušaja projekcije trendova prošlosti (BAU scenario), uz korekcije, u budućnost. Svi “scenariji” su proizvoljni pokušaji da se predvidi budućnosti na osnovu prošlosti. • Nije pitanje koliki je godišnji rast moguć, nego koliki je maksimalni nivo energetske potrošnje moguć. • Razvijene zemlje EU troše po stanovniku dvaput više nego mi – ali shvaćaju, da to moraju smanjiti. Ako smanje na polovicu, globalni proračun kaže da je to jedva održivo (Faktor 4+) • Strategija mirno konstatira da nećemo moći zadovoljiti ciljeve emisija ugljičnog dioksida.

Zašto su zelenima ti apsurdi oduvijek bili jasni?

.

Zato, jer shvaćamo opće ekološke zakone.

U ograničenim sustavu nije moguć neograničeni rast.
• Krivulja razvoja ne može biti eksponencijalna. Moguća je S-krivulja ili krivulja normalne raspodjele.

Eko-logija je eko-nomija na dulji rok. Nema kompromisa ekologije i ekonomije! “Nomos” je nemoguć bez “logosa”.

Nema besplatnog ručka.
• • Sve što činimo, ima neke negativne posljedice na okoliš i ekosustav. Ono što su prije 30 i 20 godina trubili zanesenjaci, danas je opće mjesto u govorima vodećih svjetskih državnika.

A kako je u praksi?
• Dokument Usporedba potrošnje energije u RH prema scenarijima razvitka iz strategije s ostvarenim rastom u razdoblju 2000.-2006. godine govori da je se potrošnja uglavnom odvijala najbliže scenariju S1. Klasične tehnologije i bez aktivnih mjera države. Rezultat toga je povećana potrošnja ne ekoloških goriva: ugljen (cementare što znači da nisu uključene ekološke takse) i tekuća goriva, a smanjena potrošnja prirodnog plina, vodene pare i tople vode. Nažalost obnovljivi izvori se uopće ne analiziraju a to govori kolika je i potrošnja obnovljivih izvora. • Može se zaključiti da se strategije nitko nije niti držao kao da nije niti postojala, struktura potrošnje je lošija nego potrošnja po najlošijem scenariju S1, u isto vrijeme pada vlastita opskrbljenost energijom, a povećava se emisija stakleničkih plinova i to kao posljedica usporenog uključivanja novih tehnologija u energetski sustav, izostanka potpore energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, izostanka potpore u zaštiti okoliša. (Stavovi Hrvatske komore arhitekata, 2. sjednica Vijeća projekta)

Što kaže Europska unija o Hrvatskoj? (Progress Report)
Chapter 15: Energy • Only limited progress can be reported in the area of renewable energy sources (RES). • Administrative capacity in energy efficiency and RES needs significant strengthening. • Limited progress has been made in the field of energy efficiency. • No progress has been made in transposition of the acquis related to the energy performance of buildings.

Najveći strateg u povijesti: Sun Tzu
• • Duboko znanje jest biti svjestan smetnji prije smetnji, biti svjestan opasnosti prije opasnosti, biti svjestan razaranja prije razaranja, biti svjestan nesreće prije nesreće. Planiraj ono što je teško dok je još lako, čini ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svijetu moraju biti načinjene dok su još lake, najveće stvari na svijetu moraju biti načinjene dok su još male. Zato mudrac nikad ne čini velike stvari. Vrhunac vještine nije pobijediti u bitki i biti proglašen “stručnjakom”. Najbolja je pobjeda bez borbe. Pobjede koje izvojeva majstor ratovanja ne donose ni ugled njegovoj mudrosti niti poštovanje njegovoj hrabrosti.

• • •

Ne treba nam znanje, nego mudrost. Ne budite stručnjaci, nego znalci. Ne u-stručavajte se: budite svjesni Velike Slike.

Zadovoljiti ljudske potrebe, a ne apetite energetske industrije
Abraham Maslow: Najviša ljudska potreba je ona za rastom
ali: to više nije materijalni rast. Zašto pretpostavka, da će stalno rasti potrebe za energijom?

iste potrebe moguće je zadovoljiti s manje energije!
U sintagmi “održivi razvoj” ne izaziva probleme održivost. Problem je taj, što razvoj i dalje “nagonski” poistovjećujemo s materijalnim rastom. Slavko Kulić: sve strategije i dalje počivaju na prisvajačkom, a ne na stvaralačkom načelu. Zgrabi / otmi iz prirode što trebaš, upotrijebi, odbaci. Borimo se s prirodom kao s neprijateljem. Promijenimo put – Sun Tzu bi to razumio!

Ekologija = ekonomija na dulji rok
• Sagledaj cjelinu, sagledaj trendove, a ne samo situaciju! • Najveće zarade više neće biti na neobnovljivim izvorima energije. • T. Boone Pickens, teksaški naftni milijarder: The United States is the Saudi Arabia of wind power! Vjetar – 20% električne energije u SAD za deset godina. http://www.pickensplan.com/ • Europska unija 2007.: od novoizgrađenih elektrana, VE na prvom mjestu – 8.600 MW, investicije oko 10 milijardi eura. (Ugljen – gotovo ništa, nuklearna – nula.) • Danska: VE – 21.000 radnih mjesta • Za deset godina – isto će biti sa solarnim fotopanelima!

Apsolutna neprihvatljivost nuklearne energije
1. Stravične posljedice mogućih velikih nesreća. Ne pričajte nam o vjerojatnostima – rizik je neprihvatljiv! 2. Nemoralno je našim potomcima za sto generacija ostavljati naše smeće (VRO). 3. Neraskidive su veze s nuklearnim oružjem (Irak danas: cjelokupni ciklus). (Ivan Supek)

Još nije vrijeme za pravu raspravu.
• Još uvijek se razmišlja na stari način. • Još uvijek smo pod vladavinom klasičnih lobija. Prvenstveno HEP, građevinska industrija i uvoznici. • Svakih nekoliko godina, radimo novu energetsku strategiju – isprazni papir za ladice. • Godine 2011., Zelena lista ući će u Sabor. • Lobi obnovljivih će ojačati. • Još neki znalci će stasati, razviti se sposobnost integralnog mišljenja umjesto u-stručavanja. • Tada će biti moguća ozbiljna rasprava!

VIDIMO SE ZA ČETIRI GODINE!
Hvala na pažnji!