You are on page 1of 17

Sunce će nas grijati i u 22

stoljeću
22 godine nije dugoročno!

A već smo udarili u granice rasta.


1. Klimatske promjene
2. Iscrpljivanje neobnovljivih izvora
Razine mora rastu...
Promjene klime su naša realnost!
Iscrpivi izvori su iscrpivi
• Hubertov vrhunac u crpljenju nafte svjetska je realnost –
koja godina više ili manje.
• Cijene u području bifurkacije divljaju nekontrolirano –
trenutni pad ne smije nas uljuljkati u san.
Današnji student još će raditi 2050. godine.
Kakve će izvore energije tada koristiti?
• Plin, ugljen, uran – iscrpivi su.
• Civilizacija postoji već 5.000 godina – postojat će,
nadajmo se, za 5.000 godina – tada će fosilna goriva biti
mit kao Atlantida.
Sunce je jedini primarni izvor energije!
Svi ostali su dopunski.
Međunarodna situacija se
intenzivira...
• Nakon gotovo desetljeća malih • Španjolska priključuje na
promjena, koncentracija metana u
atmosferi počela je ponovo rasti mrežu deset
od početka 2007. M. Rigby et al, vjetroelektrana dnevno.
2008. Renewed growth of Ponekad, VE daju 40%
atmospheric methane. trenutne potrošnje.
Geophysical Research Letters,
Vol. 35, • Solarni fotopaneli u EU
mogli bi dati 105 TWh el.
http://www.agu.org/pubs/crossref/2008/2008GL036037.shtml
en. 2020. (3% potreba),
• Najvjerojatniji uzrok: kao rezultat odnosno 12%
rastućeg zagrijavanja Arktika, (Konferencija u Valenciji,
počeo se topiti sibirski permafrost.
Nije se očekivalo da će se to rujan 2008.)
dogoditi slijedećih 80 godina. • Barack Obama: smanjimo
http://www.monbiot.com/archives/2008/12/02/whistling-in-the-wind/
emisije stakleničkih
plinova za 80% do 2050.
godine.
Što je to strategija?
Slavko Kulić: Strategija nasilja kao strategija razvoja

Eliminiranje apsurdnih izbora glavni je smisao tvorenja strategije. (...) Strategija ne


planira budućnost, kao što je i ne predodređuje. Ona samo osvjetljava postupke za
sudionike u akciji za ostvarivanje ciljeva.

Strateg je osoba integralnog znanja. Njegova djelatnost proizlazi iz dubokog integralnog


rasuđivanja. To od njega traži visoku sposobnost rasudne moći. (...) Strateg mora biti
osoba koja može ostvarivati jedinstvo moralnog, spoznatog i djelatnog.

Sagledajmo cjelinu: ne u-stručavajmo se!


Promislimo ciljeve
Osmislimo akcije
Sve hrvatske energetske strategije
• 1984.: Strategija dugoročnog razvoja energetike
Jugoslavije (glavni autor: Hrvoje Požar)
• 1987.: Osnove dugoročnog razvoja energetike
SR Hrvatske
• 1991.: Program razvitka hrvatske energetike i
industrije
• 1998.: Strategija energetskog razvitka RH
(nacrt)
• 2002: Strategija energetskog razvitka RH
• 2008: Prilagodba i nadogradnja Strategije...
(Nacrt Zelene knjige)
Apsurd eksponencijalnog rasta

• Gornji dijagram iz jednog članka iz 1986. o električnoj energiji u Jugoslaviji


do 2050.. Projekcija stalnog rasta – 3,5%/god.. Potrošnja: 30.000 kWh/stan.
Uzor: Norveška. Primjenjeno na Hrvatsku, trebalo bi nam 30 nuklearnih
reaktora po 1000 MW – te svakih 8 mjeseci jedan novi.
• Autor je danas hrvatski akademik. Godine 2004. objavio je knjigu
“Neodrživost održivoga razvoja”. Ističe Norvešku kao primjer prevelike
potrošnje.
Postoci rasta su smanjeni, ali
osnovni pristup nije se promijenio
• Besmislena tehnologija pokušaja projekcije trendova
prošlosti (BAU scenario), uz korekcije, u budućnost. Svi
“scenariji” su proizvoljni pokušaji da se predvidi budućnosti
na osnovu prošlosti.
• Nije pitanje koliki je godišnji rast moguć, nego koliki je
maksimalni nivo energetske potrošnje moguć.
• Razvijene zemlje EU troše po stanovniku dvaput više nego
mi – ali shvaćaju, da to moraju smanjiti. Ako smanje na
polovicu, globalni proračun kaže da je to jedva održivo
(Faktor 4+)
• Strategija mirno konstatira da nećemo moći zadovoljiti
ciljeve emisija ugljičnog dioksida.
Zašto su zelenima ti apsurdi
oduvijek bili jasni?
• Zato, jer shvaćamo opće ekološke zakone.
.
U ograničenim sustavu
nije moguć neograničeni rast.
• Krivulja razvoja ne može biti eksponencijalna. Moguća je S-krivulja ili krivulja
normalne raspodjele.
Eko-logija je eko-nomija na dulji rok.
Nema kompromisa ekologije i ekonomije!
“Nomos” je nemoguć bez “logosa”.

Nema besplatnog ručka.


• Sve što činimo, ima neke negativne posljedice na okoliš i ekosustav.
• Ono što su prije 30 i 20 godina trubili zanesenjaci, danas je opće mjesto u
govorima vodećih svjetskih državnika.
A kako je u praksi?
• Dokument Usporedba potrošnje energije u RH prema scenarijima
razvitka iz strategije s ostvarenim rastom u razdoblju 2000.-2006.
godine govori da je se potrošnja uglavnom odvijala najbliže
scenariju S1. Klasične tehnologije i bez aktivnih mjera države.
Rezultat toga je povećana potrošnja ne ekoloških goriva: ugljen
(cementare što znači da nisu uključene ekološke takse) i tekuća
goriva, a smanjena potrošnja prirodnog plina, vodene pare i tople
vode. Nažalost obnovljivi izvori se uopće ne analiziraju a to
govori kolika je i potrošnja obnovljivih izvora.
• Može se zaključiti da se strategije nitko nije niti držao kao da nije
niti postojala, struktura potrošnje je lošija nego potrošnja po
najlošijem scenariju S1, u isto vrijeme pada vlastita opskrbljenost
energijom, a povećava se emisija stakleničkih plinova i to kao
posljedica usporenog uključivanja novih tehnologija u energetski
sustav, izostanka potpore energetskoj učinkovitosti i obnovljivim
izvorima energije, izostanka potpore u zaštiti okoliša.
(Stavovi Hrvatske komore arhitekata, 2. sjednica Vijeća projekta)
Što kaže Europska unija o Hrvatskoj?
(Progress Report)
Chapter 15: Energy

• Only limited progress can be reported in the area of


renewable energy sources (RES).

• Administrative capacity in energy efficiency and RES needs


significant strengthening.

• Limited progress has been made in the field of energy


efficiency.

• No progress has been made in transposition of the acquis


related to the energy performance of buildings.
Najveći strateg u povijesti:
Sun Tzu
• Duboko znanje jest biti svjestan smetnji prije smetnji, biti svjestan opasnosti
prije opasnosti, biti svjestan razaranja prije razaranja, biti svjestan nesreće
prije nesreće.
• Planiraj ono što je teško dok je još lako, čini ono što je veliko dok je malo.
Najteže stvari na svijetu moraju biti načinjene dok su još lake, najveće stvari
na svijetu moraju biti načinjene dok su još male. Zato mudrac nikad ne čini
velike stvari.
• Vrhunac vještine nije pobijediti u bitki i biti proglašen “stručnjakom”.
• Najbolja je pobjeda bez borbe.
• Pobjede koje izvojeva majstor ratovanja ne donose ni ugled njegovoj
mudrosti niti poštovanje njegovoj hrabrosti.

Ne treba nam znanje, nego mudrost.


Ne budite stručnjaci, nego znalci.
Ne u-stručavajte se: budite svjesni Velike Slike.
Zadovoljiti ljudske potrebe,
a ne apetite energetske industrije

Abraham Maslow:
Najviša ljudska potreba je ona za rastom
ali: to više nije materijalni rast.
Zašto pretpostavka, da će stalno rasti potrebe za energijom?

iste potrebe moguće je zadovoljiti s manje energije!


U sintagmi “održivi razvoj” ne izaziva probleme održivost. Problem je taj,
što razvoj i dalje “nagonski” poistovjećujemo s materijalnim rastom.
Slavko Kulić: sve strategije i dalje počivaju na prisvajačkom, a ne na
stvaralačkom načelu.
Zgrabi / otmi iz prirode što trebaš, upotrijebi, odbaci.
Borimo se s prirodom kao s neprijateljem.
Promijenimo put – Sun Tzu bi to razumio!
Ekologija = ekonomija na dulji rok
• Sagledaj cjelinu, sagledaj trendove, a ne samo situaciju!
• Najveće zarade više neće biti na neobnovljivim izvorima energije.
• T. Boone Pickens, teksaški naftni milijarder: The United States is
the Saudi Arabia of wind power! Vjetar – 20% električne energije
u SAD za deset godina.
http://www.pickensplan.com/
• Europska unija 2007.: od novoizgrađenih elektrana, VE na prvom
mjestu – 8.600 MW, investicije oko 10 milijardi eura. (Ugljen –
gotovo ništa, nuklearna – nula.)
• Danska: VE – 21.000 radnih mjesta
• Za deset godina – isto će biti sa solarnim fotopanelima!
Apsolutna neprihvatljivost
nuklearne energije
1. Stravične posljedice mogućih velikih
nesreća. Ne pričajte nam o
vjerojatnostima – rizik je neprihvatljiv!
2. Nemoralno je našim potomcima za sto
generacija ostavljati naše smeće (VRO).
3. Neraskidive su veze s nuklearnim
oružjem (Irak danas: cjelokupni ciklus).
(Ivan Supek)
Još nije vrijeme za pravu raspravu.
• Još uvijek se razmišlja na stari način.
• Još uvijek smo pod vladavinom klasičnih lobija.
Prvenstveno HEP, građevinska industrija i uvoznici.
• Svakih nekoliko godina, radimo novu energetsku
strategiju – isprazni papir za ladice.
• Godine 2011., Zelena lista ući će u Sabor.
• Lobi obnovljivih će ojačati.
• Još neki znalci će stasati, razviti se sposobnost
integralnog mišljenja umjesto u-stručavanja.
• Tada će biti moguća ozbiljna rasprava!
VIDIMO SE ZA ČETIRI
GODINE!
Hvala na pažnji!