You are on page 1of 2

RANCANGAN PELAJARAAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 5

MINGGU TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD PRETASI

CATATAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
11 Tajuk 7:

Perjuangan
Kemerdekaan
Negara
7.1 Penjajahan
dan campur
tangan kuasa
luar

7.1.1 Menyenaraikan
kuasa luar yang menjajah
dan campur tangan di
Negara kita.3


Murid boleh menerangkan tentang
penjajahan dan campur tangan kuasa
luar di negara kita.Ikut takwim
sekolah

12
Tajuk 7:

Perjuangan
Kemerdekaan
Negara
7.1 Penjajahan
dan campur
tangan kuasa
luar

7.1.2 Menyatakan negeri-
negeri yang berada di
bawah penjajahan dan
campur tangan British.

K7.1.5 Menyatakan
kepentingan memelihara
kedaulatan dan
kemakmuran Negara kita
4
Murid boleh menguasai maklumat
tentang penjajahan dan campurtangan
kuasa luar dinegara kita.
Ikut takwim
sekolah

13
Tajuk 7:

Perjuangan
Kemerdekaan
Negara
7.1 Penjajahan
dan campur
tangan kuasa
luar

7.1.3 Menyatakan
penjajahan dan
campurtangan British
dalam pentadbiran dan
ekonomi.

K7.1.6 Memanfaatkan5
Murid boleh membuat penilaian
tentang penjajahan dan campur tangan
kuasa luar di negara kita.
Ikut takwim
sekolah
kekayaan sumber alam
untuk kemajuan Negara
kita.

14
Tajuk 7:

Perjuangan
Kemerdekaan
Negara
7.1 Penjajahan
dan campur
tangan kuasa
luar

7.1.4 Menyatakan kesan
penjajahan dan
campurtangan British
terhadap pentadbiran dan
sosioekonomi.3
Murid boleh menerangkan tentang
penjajahan dan campur tangan kuasa
luar di negara kita.

Ikut takwim
sekolah