You are on page 1of 2

Laporan prosedur pembelian peralatan dan bahan-bahan makmal di sekolah

Berikut merupakan laporan prosedur pembelian peralatan dan bahan-bahan makmal di


sekolah.
1.1 Peraturan peraturan pentadbiran

1. Pastikan tahap stok.
2. Pastikan peruntukan mencukupi untuk membuat pembelian.
3. Dapatkan kelulusan Guru Besar.
4. Senaraikan jenis pembelian.
5. Mengemaskinikan system mengunci pembelian dari semasa ke semasa.

1.2 Proses Kerja Urusan Pembelian

1. Pastikan keperluan mengikut buku stok.
2. Pastikan baki peruntukan masih mencukupi.
3. Pastikan jenis/kaedah pembelian perlu mendapatkan kelulusan dari jabatan
pendidikan sekiranya pembelain melebihi dari had yang ditetapkan.
4. Senaraikan jenis pembelain dan dapat kelulusan Guru Besar.
5. Sediakan borang pesanan dan tempatkan dalam tiga salinan; dua salinan
kepada pembekal.
6. Pastikan borang/alatan yang diterima bersamaan dengan pesanan yang dibuat.
7. Rekodkan ke dalam buku stok.
8. Rekod ke dalam buku daftar bilangan.
*Pegawai yang meluluskan atau dirujuk ialah Guru Besar, saksi undang-undang
peraturan adalah arahan perkhidmatan.
Laporan disediakan oleh,
____________________