You are on page 1of 2

BIELANY WROCAWSKIE

28 wrzenia 2014 r.
ARKALANDIA, przy ul. Fiokowej
o Puchar Sotysa Adama Orylskiego
Uwaga!
w dniu biegu wystpi
utrudnienia w ruchu drogowym
Witaj, w sobot 28 wrzenia odbywa si bieg ulicami Bielan
Wrocawskich. Z tego powodu cz z nich bdzie zamknita,
jednoczenie niemoliwy bdzie wyjazd z posesji przy trasie biegu.
Utrudnienia bd trwa od godziny 13:30 do 16:30. Jednoczenie
organizatorzy zapraszaj do wsplnego kibicowania i pikniku
rodzinnego na terenie Arkalandii.
Hello,On Bielany Wrocawskie streets a run event will take place on
Saturday 28th of September. For this reason some of the roads will
be closed. This also involves streets leading in and out of private
properties. Difficulties will last between 13:30 and 16:30. At the
same time the organizers invite you to support the runners and to
visit the picnic in Arkalandia.
Organizator:
11
2
u
l
.
W
r
o
c

a
w
s
k
a
u
l.K
o
le
jo
w
a
u
l
.
J
a

m
i
n
o
w
a
ul.Konwaliowa
ul.Magnoliowa
ul.Storczykowa
u
l.J
e
s
io
n
o
w
a
1
2
Start i meta biegu
Arkalandia, festyn
W ramach imprezy gwnej odbd si:
Na Festynie organizowanym przez Sotysa i Rad Soeck:
eurobungee, dmuchace, zamek z kulkami ,
malowanie twarzy, konkursy dla dzieci, wystpy zespow, pokaz Zumby
godz. 17.30,
Bieg Krasnala i sztafeta rodzinna,
-
-
-
-
-
Biegi na 5 i 10 km, start o 14.00 i 15.00,
Marsz Nordic Walking razem z biegiem na 5 km.
Bezpatne zabawy dla dzieci:
Catering: grill, piwo,
pokaz grupy tanecznej Rytm , zabawa taneczna z DJ-m.
Ponad to Centrum Bielany i Adam Orylski Sotys Bielan Wrocawskich
przeprowadz akcj charytatywn. W trakcie caej imprezy bd
oferowane soki za symboliczn zotwk, zebrane pienidze zostan
przeznaczone na terapi dzieci autystycznych i wyposaenie na terenie
gminy Kobierzyce sali poznawania wiata.
-
Festyn Rodzinny od godz. 17.00 organizowany przez Sotysa i Rad soeck Bielan
Wrocawskich - finansowany z rodkw Gminy Kobierzyce
Zapisy i szczegowe informacje na
www.pro-run.pl