You are on page 1of 20

MORFOLOGIJA MORFOLOGIJA MORFOLOGIJA MORFOLOGIJA MORFOLOGIJA MORFOLOGIJA MORFOLOGIJA MORFOLOGIJA

- nauka o reima -
morph + loga

termin iz biologije
1796. zabeleen u pisanoj formi (Gete) 1796. zabeleen u pisanoj formi (Gete)
August lajher 1859. za lingvistike potrebe
Morfologija

r e i

unutranja struktura rei


_______________________ _______________________

oblici tvorba
itati itati
itam italac
itala itaonica
itan itanje
itau proitati
re (leksema) oblik rei porodica rei

fleksija tvorba

flektivna morfologija derivaciona
Sintagmatski pristup morfologiji
Morfologija:
prouavanje unutranje strukture rei
zasnovana na morfemi kao osnovnoj jedinici zasnovana na morfemi kao osnovnoj jedinici
konkatenativna morfologija (morfologija
vezivanja)
it-a vid-e-ti
eat-er tranquill-ize-er eat-er tranquill-ize-er
[[it]v [a]N-af]N
zagrade

morfoloka struktura

stablo
Problemi za sintagmatski pristup:
sing sang grow grew
Ngiti (Kongo):
JEDNINA MNOINA JEDNINA MNOINA
mlim malm "uitelj(i)"
kam km "ef(ovi)"
mlyik mlyk aneo(li)"
Holandski:
boeman : boevrouw
bukadija bukadinica
man : vrouw = boeman : boevrouw man : vrouw = boeman : boevrouw

tvorba analogijom
Paradigmatski pristup morfologiji
Morfologija:
prouavanje sistematske formalno-
znaenjske korespondencije meu reima
zasnovana na leksemi kao osnovnoj jedinici
nekonkatenativna morfologija
ita
pua pua
loa
nosa kopa
OBRAZAC za tvorbu novih rei: OBRAZAC za tvorbu novih rei:
[[X]V a]N "neko ko V"
Ciljevi morfologije
(Zato se lingvisti bave morfologijom?) (Zato se lingvisti bave morfologijom?)

1. Opis jezika
2. Tipoloka klasifikacija jezika 2. Tipoloka klasifikacija jezika
3. Uvid u prirodu jezike sposobnosti
Funkcije morfolokih operacija
1)Stvaranje novih rei
2) Upotreba odgovarajueg oblika lekseme u 2) Upotreba odgovarajueg oblika lekseme u
odgovarajuem sintaksikom kontekstu
Tvorba rei:
a) Funkcija imenovanja a) Funkcija imenovanja
nova stvar/pojam ime (naziv)
b) Funkcija rekategorizacije
lud ludilo ludeti lud ludilo ludeti
c) Evaluativna funkcija
kua kuica knjiga - knjietina
Fleksija:
a) Odgovarajui oblik a) Odgovarajui oblik
Rudar/rudari kopa/kopaju.
b) Morfoloki markeri koreferencije
Wambon, Nova Gvineja:
Nukhe oye khetak-mbel-o topkeka-lepo Nukhe oye khetak-mbel-o topkeka-lepo
Ja svinja videti-IS-KOOR pobei-1JED-PRO
Video sam svinju i pobegao
Nukhe oye khetakha-lev-o topkeka-tmbo
Ja svinja videti-1JED.NB.RS-KOOR pobei-3JED-PRO
Video sam svinju i ona je pobegla"
Morfologija i leksikon
Morfologija kao bitan, ali ne i jedini izvor za
bogaenje leksikona

nemorfoloko stvaranje novih leksema:
1)Pozajmljivanje 1)Pozajmljivanje
2) Univerbacija (leksikalizacija) fraza
preko sutra prekosutra
3) Stvaranje rei (# tvorba rei):
slivanje slivanje
motor + hotel = motel, smoke + fog = smog
akronimi
OUN, UNICEF, Tanjug
alfabetizmi alfabetizmi
CD, DVD, SMS
skraivanje
profa, mati, disko
Stvaranje rei : tvorba rei

Postojanje semantike transparentsnosti


samo kod tvorbe rei!
motel?
ita : UNICEF?
SMS?
mati?
Jedinice leksikona koje nisu rei (listeme?)
- frazalni glagoli: to look up
Hipoteza leksikog integriteta: sintaksike
operacije se ne mogu primenjivati na konstituente
rei, ve samo na rei! rei, ve samo na rei!
The student looked up the information
The student looked the information up
Kombinacije A + N:
atomic bomb
industrial output
big toe