You are on page 1of 2

Bulan

Aktiviti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dis
Carta Gantt Pelaksanaan Latihan Ilmiah
Mencari maklumat Kajian-
kajian lepas
Jun Julai Ogos Sep Okt Nov
Bil
Jan Feb Mac April Mei
Proposal
Menghantar proposal
yang hendak dikaji
Membuat Bab 3 proposal
Mereka poster proposal
Membuat Pembentangan
Mengenal pasti masalah
Mengenal pasti tajuk
proposal
Membuat Bab 1 proposal
Membuat Bab 2 proposal
5
Dis
Carta Gantt Pelaksanaan Latihan Ilmiah