You are on page 1of 4

Nr.

1 Aprilie 2007

TRATATELE UNIUNII EUROPENE

Legislaţia Uniunii Europene este alcătuită din două tipuri de documente: legislaţia primară (tratatele) şi
legislaţia secundară (formată, în principal, din actele adoptate de către instituţiile UE).
Legislaţia primară include, în principal, următoarele documente:
- tratatele fondatoare: tratatele prin care au fost instituite Comunităţile Europene (Comunitatea
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice) şi Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht);
- principalele tratate modificatoare ale tratatelor care au instituit Comunităţile Europene şi ale
Tratatului privind Uniunea Europeană: Tratatul de fuziune, Actul Unic European, Tratatul de la
Amsterdam, Tratatul de la Nisa;
- protocoalele speciale, de exemplu Protocolul privind Antilele Olandeze, semnat în 1962;
- tratate adiţionale, prin care sunt modificate anumite sectoare acoperite de tratate fondatoare, de
exemplu, cele două tratate bugetare, semnate în 1970, respectiv 1975;
- tratatele de aderare la Comunităţile Europene, respectiv la Uniunea Europeană.

Vă prezentăm în cele ce urmează o cronologie a principalelor documente de drept primar ale Uniunii
Europene (tratatele fondatoare şi principalele tratate prin care s-au introdus modificări, inclusiv
tratatele de aderare) şi cu un scurt ghid de orientare documentară pe această temă. Sursele de
informare menţionate sunt în limba engleză, se poate opta însă pentru o altă versiune lingvistică, de
obicei, selectând opţiunea dorită în partea de sus a paginii.
Traducerile în limba română ale documentelor de drept primar se găsesc pe site-ul Institutului
European din România, a cărui adresă este www.ier.ro, la la secţiunea “Traducerea acquis-ului
comunitar”/”Baza de date”/”Legislaţia comunitară primară”

CRONOLOGIA TRATATELOR UNIUNII EUROPENE
1950, 9 mai: Robert Schuman, ministrul afacerilor externe al Franţei, într-un discurs inspirat de Jean
Monet, propune ca Franţa şi Republica Federală Germania să pună în comun resursele de cărbune şi
oţel în cadrul unei organizaţii deschise şi altor ţări din Europa.
1951, 18 aprilie: Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, au semnat,
la Paris, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
1952, 23 iulie: Intră în vigoare Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului
(CECO).
1957, 25 martie: Au fost semnate, la Roma, tratatele de instituire a Comunităţii Economice Europene
(CEE), respectiv a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom).
1958, 1 ianuarie: Intră în vigoare Tratatele de la Roma.
1965, 8 aprilie: Este semnat, la Bruxelles, Tratatul de fuziune, prin care se instituie o Comisie unică şi
un Consiliu unic pentru toate cele trei Comunităţi.
1967, 1 iulie: Tratatul de fuziune intră în vigoare.
Tratatele Uniunii Europene

1970, 22 aprilie: Este semnat, la Luxemburg, tratatul cunoscut sub denumirea Tratatul bugetar din 1970
(denumirea completă: Tratatul de modificare a unor dispoziţii bugetare ale Tratatelor de instituire a
Comunităţilor Europene şi a Tratatului de instituire a unui Consiliu unic şi a unei Comisii unice ale
Comunităţilor Europene).
1971, 1 ianuarie: Tratatul bugetar din 1970 intră în vigoare.
1972, 22 ianuarie: Sunt semnate, la Bruxelles, Tratatele de aderare a Danemarcei, Irlandei, Marii Britanii şi
Norvegiei1 la Comunităţile Europene.
1973, 1 ianuarie: Tratatele semnate în 1972 intră în vigoare, Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie devin
membre ale Comunităţilor Europene.
1975, 22 iulie: Este semnat Tratatul bugetar din 1975 (denumire completă: Tratatul de modificare a anumitor
dispoziţii financiare ale Tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene şi ale Tratatului de instituire a unui
Consiliu unic şi a unei Comisii unice ale Comunităţilor Europene)
1977, 1 iunie: Tratatul bugetar din 1975 intră în vigoare.
1979, 28 mai: Sunt semnate, la Atena, în Grecia, documentele referitoare la aderarea Greciei la
Comunităţile Europene.
1981, 1 ianuarie: Documentele semnate în 1979 intră în vigoare, Grecia devenind membră a Comunităţilor
Europene.
1985, 12 iunie: Sunt semnate, la Madrid, în Spania, şi la Lisabona, în Portugalia, Tratatele de aderare a
Portugaliei şi a Spaniei la Comunităţile Europene.
1985, 2-4 decembrie: Consiliul European de la Luxembourg. Relansarea integrării europene prin redactarea
unui Act Unic European.
1986, 1 ianuarie: Tratatele de aderare semnate în 1985 intră în vigoare, Portugalia şi Spania aderă la
Comunităţile Europene.
1986, 17 şi 28 februarie: Se semnează, la Luxembourg, în Luxemburg, şi la Haga, în Olanda, Actul Unic
European.
1987, 1 iulie: Intră în vigoare Actul Unic European.
1991, 9-10 decembrie: Consiliul European de la Maastricht, unde se ajunge la un acord legat de Tratatul
privind Uniunea Europeană.
1992, 7 februarie: Se semnează, la Maastricht, în Olanda, Tratatul privind Uniunea Europeană.
1993, 1 noiembrie: Intră in vigoare Tratatul de la Maastricht.
1994, 24 iunie: Tratatul de aderare a Austriei, Finlandei, Norvegiei2 şi Suediei este semnat la Corfu, în
Grecia.
1995, 1 ianuarie: Tratatul de aderare semnat în 1994 intră în vigoare, Austria, Finlanda şi Suedia devin
astfel membre ale Uniunii Europene.
1997, 16-17 iunie: La reuniunea de la Amsterdam, Consiliul European ajunge la un acord referitor la noul
tratat.
1997, 2 octombrie: Se semnează, la Amsterdam, în Olanda, Tratatul de la Amsterdam.
1999, 1 mai: Intră în vigoare Tratatul de la Amsterdam.
2001, 26 februarie: Se semnează Tratatul de la Nisa.
2002, 23 iulie: Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) expiră, la 50 de
ani de la intrarea sa în vigoare.
2003, 28 februarie-iulie: Convenţia Europeană elaborează Proiectul de Tratat de instituire a unei Constituţii
pentru Europa.
1
La referendumul naţional referitor la ratificarea Tratatului de aderare, majoritatea voturilor sunt negative, ca urmare Norvegia nu aderă
la Comunităţile Europene.
2
Din nou s-a înregistrat vot negativ la referendumul naţional, astfel încât Norvegia nu a ratificat tratatul şi nu a aderat, deci, la Uniunea
Europeană.

2
Tratatele Uniunii Europene

2003, 16 aprilie: Este semnat, la Atena, în Grecia, Tratatul de aderare la Uniunea Europeană a 10 state:
Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria.
2003, 1 februarie: Intră în vigoare Tratatul de la Nisa.
2003, 4 octombrie: Sunt deschise lucrările Conferinţei interguvernamentale destinate, în principal, elaborării
şi adoptării unei versiuni finale a Constituţiei Europene.
2004, 17-18 iunie: Consiliul European de la Bruxelles. Şefii de stat sau de guvern ale Statelor Membre ajung
la un acord referitor la textul Tratatului constituţional.
2004, 29 octombrie: Este semnat, la Roma, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa.
2005, 25 aprilie: Este semnat, la Luxemburg, Tratatul de Aderare a Bulgariei şi a României la Uniunea
Europeană.
2007, 1 ianuarie: Tratatul de aderare semnat în 2005 intră în vigoare, Bulgaria şi România devenind
membre ale Uniunii Europene.
2007, iunie: Consiliul European a decis convocarea unei noi conferinţe interguvernamentale, în vederea
elaborării unui Tratat de reformă, până la sfârşitul anului 2007.
2007, 23 iulie: Au început lucrările conferinţei interguvernamentale pentru elaborarea unui Tratat de
reformă.

SURSE DE INFORMARE
Tratatul CECO
Textul poate fi primit prin e-mail, în urma unei cereri la pagina
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_founding.htm
Fişă explicativă: http://europa.eu/scadplus/treaties/ecsc_en.htm

Tratatul CEEA (Euratom)
Textul poate fi primit prin e-mail, în urma unei cereri la pagina
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_founding.htm
Fişă explicativă: http://europa.eu/scadplus/treaties/euratom_en.htm

Tratatul CE (fostul Tratat CEE)
Textul poate fi primit prin e-mail, în urma unei cereri la pagina
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_founding.htm
Fişă explicativă – Tratatul CEE, versiune neconsolidată: http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_en.htm

Tratatul de fuziune
Textul poate fi primit prin e-mail, în urma unei cereri la pagina
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_other.htm

Tratele bugetare
Textele pot fi primite prin e-mail, în urma unei cereri la pagina
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_other.htm

Actul Unic European
Text integral: http://europa.eu/scadplus/treaties/singleact_en.htm
Fişă explicativă: http://europa.eu/scadplus/treaties/singleact_en.htm

Tratatul de la Maastricht
Text integral: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
Fişă explicativă: http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_en.htm

3
Tratatele Uniunii Europene

Tratatul de la Amsterdam
Text integral: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
Ghid complet: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s50000.htm

Tratatul de la Nisa
Text integral: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
Calendarul ratificării : http://ec.europa.eu/comm/nice_treaty/ratiftable_en.pdf
Rezumat: http://ec.europa.eu/comm/nice_treaty/summary_en.pdf
Ghid complet: http://europa.eu/scadplus/nice_treaty/index_en.htm
Broşură informativă: http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=192&lid=2&id=18299
Conferinţa interguvernamentală din 2000: http://ec.europa.eu/archives/igc2000/index_en.htm

Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa
Text integral: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
Fişe explicative: http://europa.eu/scadplus/constitution/index_en.htm
Rezultatul lucrărilor Convenţiei: http://europa.eu/scadplus/european_convention/index_en.htm
Conferinţa interguvernamentală 2003-2004: http://europa.eu/scadplus/cig2004/index_en.htm

Conferinţa interguvernamentală 2007
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1297&lang=en

Tratatele de aderare
La pagina http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_accession.htm o parte dintre texte sunt disponibile, în
timp ce altele pot fi cerute prin e-mail.
Tratatul de aderare a Bulgariei şi României la UE:
http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=192&lid=1&id=23282

Versiuni consolidate
Tratatele fondatoare au fost modificate în mai multe rânduri. Pentru a pune la dispoziţia cititorilor o culegere
de texte mai uşor de consultat, au fost redactate textele consolidate.
Consolidarea dă naştere unui act unic, fără valoare oficială, rezultat dintr-un act de bază al legislaţiei
comunitare ce conţine modificările şi corecturile succesive, până la momentul redactării textului consolidat.
Textele consolidate sunt disponibile la adresa http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/treaties_founding.htm

4