You are on page 1of 1

TAKOZVANI "CLIMATEGATE":

IZMIŠLJENA AFERA
I u Hrvatskoj su je pojavili prikazi izmišljene za klimatske promjene (IPCC) i drugih o stvarnosti
afere, kojoj vatreni pobornici teze da ne treba činiti klimatskih promjena i vrlo vjerojatnom ljudskom
ništa u vezi klimatskihh promjena pokušavaju prišiti utjecaju pogrešni.
ime "Climategate“. O toj temi su znastvenici međusobno
Gorljivi poricatelji ("denials") klimatskih razgovarali. Postavilo se pitanje adekvatnositi
promjena provalili su u računalo Instituta za postojećih procedura prethodne recenzije ("peer-
istraživanje klimatskih promjena (CRU) Sveučilišta review") radova za objavljivanje. "U svakom drugom
East Anglia, te na internet stavili gomilu "ukradenog" području [loš rad] bi jednostavno bio ignoriran",
materijala. kaže Gavin Schmidt s NASA-inog Goddard instituta
Iz više od tisuću emajlova te stotine drugih za svemirske studije u New Yorku. "Problem je
dokumenata, izvućeno je desetak rečenica, koje se postalo to što je istraživanje klime postalo
navode kao dokaz, da su najugledniji klimatolozi ekstremno politizirano, pa svaki put kad neki
"naštimavali" podatke i onemogućavali tzv. besmisleni rad bude objavljen u recentnom
"skeptike" u publiciranju njihovih rezultata. časopisu, počinje se citirati preko svake mjere."
Pogledajmo međutim što, nakon što su imali http://www.npr.org/templates/story/story.php?
storyId=120846593
vremena za detaljnije proučavanje "dokaza", o tome
pišu ugledni znanstveni časopisi "Nature" i Neki su zaključili da treba pooštriti kriterije i
"Science". koordinirati napore u očuvanju znanstvenog
Nature: "Pošteno čitanje e-mailova ne otkriva digniteta. Drugi, ipak, čak i ako jesu uvjereni u
ništa u prilog teorije zavjere koje zastupaju stvarnost klimatskih promjena, misle da se možda u
poricatelji." toj brizi pretjeralo. Inače, i neki radovi koji tvrde da
http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7273/full/ su moguće posljedice klimatskih promjena još
462545a.html mnogo gore nego što je "konsenzus" odnosno
Na sajtu časopisa Science objavljeno je detaljno većinsko mišljenje među znanstvenicima, nisu bili
objašnjenje citata koji se navode kao sporni. objavljeni.
http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/michael-mann- O promjenama u tijeku pogledajte npr. članak u
re.html časopisu "Scientific American" prije godinu dana:
Svjetska meteorološka organizacija je u Top 10 Places Already Affected by Climate Change
Copehagenu 7. prosinca objavila svoj izvještaj: http://www.scientificamerican.com/slideshow.cfm?id=top-10-
"Novi podaci (...) pokazuju da su posljednjih deset places-already-affected-by-climate-change
godina najtoplije desetljeće u 160 godina O utjecaju klimatskih pormjena na Hrvatsku
prikupljanja podataka." pogledajte Izvješće UNDP o društvenom razvoju u
http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/2009/12/wmo- Hrvatskoj za 2008
warming-dat.html http://www.undp.hr/show.jsp?
Moćni lobiji, koji stoje iza poricatelja, financiraju newscontainer=72228&page=52608&singlenewsid=103798
izradu mnogih sumnjivih znanstvenih istraživanja, s
tendencijom zaključka kakva im odgovara. Treba naglasiti da, zbog ogromne složenosti
Pročitajte recimo slijedeći tekst o jednom od tih ljudi: teme kojom se bavimo, nije niti može biti apsolutno
Right-Wing Billionaire Funding Swift Boat Campaign sigurno dokazano da je to tako. Čak i ako se
Against Global Warming Science Hrvatska pretvori u Saharu, nećemo moći biti
http://www.alternet.org/blogs/peek/144413/right- "apsoutno sigurni", da je ljudska aktivnost tome
wing_billionaire_funding_swift_boat_campaign_against_global_w pridonijela.
arming_science
Tu se međutim radi o političkom izboru načela:
„Industrija poricanja nema interes utvrđivanje da li ćemo čekati apsolutno sigurni dokaz (koji je
istine“, piše znanstveni komentator britanskog zapravo načelno nemoguć) ili ćemo već na osnovu
„Guardiana“ George Monbiot. Naprotiv, u procjene da je neka velika nevolja moguća
posljednjih 20 godina mnogo je puta razotkrivena poduzeti neke mjere? Ovo potonje je "princip
propaganda koju šire kompanije fisilnih goriva. predostrožnosti" i evidentno odgovara "zdravom
http://www.monbiot.com/archives/2009/12/07/the-real-
climate-scandal ljudskom razumu".
Kad dođu na recenziju u časopise, pokazuje se
da su sumnjive vrijednosti. A kad budu publicirani,
oko njih se diže velika propaganda. Parcijalni Pripremio:
rezultati čupaju se iz konteksta i prikazuju kao Zoran Oštrić
konačni dokaz, da su zaključci Svjetske 10. prosinca 2009
meteorološke organizacije, Međunarodnog panela