You are on page 1of 2

TAKOZVANI "CLIMATEGATE":

IZMIŠLJENA AFERA

I u Hrvatskoj su je pojavili prikazi izmišljene meteorološke organizacije, Međunarodnog panela


afere, kojoj vatreni pobornici teze da ne treba činiti za klimatske promjene (IPCC) i drugih o stvarnosti
ništa u vezi klimatskihh promjena pokušavaju prišiti klimatskih promjena i vrlo vjerojatnom ljudskom
ime "Climategate“. utjecaju pogrešni.
Gorljivi poricatelji ("denials") klimatskih O toj temi su znastvenici međusobno
promjena provalili su u računalo Instituta za razgovarali. Postavilo se pitanje adekvatnositi
istraživanje klimatskih promjena (CRU) Sveučilišta postojećih procedura prethodne recenzije ("peer-
East Anglia, te na internet stavili gomilu "ukradenog" review") radova za objavljivanje. "U svakom drugom
materijala. području [loš rad] bi jednostavno bio ignoriran",
Iz više od tisuću emajlova te stotine drugih kaže Gavin Schmidt s NASA-inog Goddard instituta
dokumenata, izvućeno je desetak rečenica, koje se za svemirske studije u New Yorku. "Problem je
navode kao dokaz, da su najugledniji klimatolozi postalo to što je istraživanje klime postalo
"naštimavali" podatke i onemogućavali tzv. ekstremno politizirano, pa svaki put kad neki
"skeptike" u publiciranju njihovih rezultata. besmisleni rad bude objavljen u recentnom
Pogledajmo međutim što, nakon što su imali časopisu, počinje se citirati preko svake mjere."
vremena za detaljnije proučavanje "dokaza", o tome http://www.npr.org/templates/story/story.php?
storyId=120846593
pišu ugledni znanstveni časopisi "Nature" i
"Science". Neki su zaključili da treba pooštriti kriterije i
Nature: "Pošteno čitanje e-mailova ne otkriva koordinirati napore u očuvanju znanstvenog
ništa u prilog teorije zavjere koje zastupaju digniteta. Drugi, ipak, čak i ako jesu uvjereni u
poricatelji." stvarnost klimatskih promjena, misle da se možda u
http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7273/full/ toj brizi pretjeralo. Inače, i neki radovi koji tvrde da
462545a.html su moguće posljedice klimatskih promjena još
Na sajtu časopisa Science objavljeno je detaljno mnogo gore nego što je "konsenzus" odnosno
objašnjenje citata koji se navode kao sporni. većinsko mišljenje među znanstvenicima, nisu bili
http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/michael-mann- objavljeni.
re.html O promjenama u tijeku pogledajte npr. članak u
Svjetska meteorološka organizacija je u časopisu "Scientific American" prije godinu dana:
Copehagenu 7. prosinca objavila svoj izvještaj: Top 10 Places Already Affected by Climate Change
"Novi podaci (...) pokazuju da su posljednjih deset http://www.scientificamerican.com/slideshow.cfm?id=top-10-
godina najtoplije desetljeće u 160 godina places-already-affected-by-climate-change
prikupljanja podataka." O utjecaju klimatskih pormjena na Hrvatsku
http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/2009/12/wmo- pogledajte Izvješće UNDP o društvenom razvoju u
warming-dat.html Hrvatskoj za 2008
Moćni lobiji, koji stoje iza poricatelja, financiraju http://www.undp.hr/show.jsp?
izradu mnogih sumnjivih znanstvenih istraživanja, s newscontainer=72228&page=52608&singlenewsid=103798
tendencijom zaključka kakva im odgovara.
Pročitajte recimo slijedeći tekst o jednom od tih ljudi: Treba naglasiti da, zbog ogromne složenosti
Right-Wing Billionaire Funding Swift Boat Campaign teme kojom se bavimo, nije niti može biti apsolutno
Against Global Warming Science sigurno dokazano da je to tako. Čak i ako se
http://www.alternet.org/blogs/peek/144413/right- Hrvatska pretvori u Saharu, nećemo moći biti
wing_billionaire_funding_swift_boat_campaign_against_global_w "apsoutno sigurni", da je ljudska aktivnost tome
arming_science
pridonijela.
„Industrija poricanja nema interes utvrđivanje Tu se međutim radi o političkom izboru načela:
istine“, piše znanstveni komentator britanskog da li ćemo čekati apsolutno sigurni dokaz (koji je
„Guardiana“ George Monbiot. Naprotiv, u zapravo načelno nemoguć) ili ćemo već na osnovu
posljednjih 20 godina mnogo je puta razotkrivena procjene da je neka velika nevolja moguća
propaganda koju šire kompanije fisilnih goriva. poduzeti neke mjere? Ovo potonje je "princip
http://www.monbiot.com/archives/2009/12/07/the-real-
climate-scandal predostrožnosti" i evidentno odgovara "zdravom
Kad dođu na recenziju u časopise, pokazuje se ljudskom razumu".
da su sumnjive vrijednosti. A kad budu publicirani,
oko njih se diže velika propaganda. Parcijalni
rezultati čupaju se iz konteksta i prikazuju kao Pripremio:
konačni dokaz, da su zaključci Svjetske Zoran Oštrić
TAKOZVANI "CLIMATEGATE":
IZMIŠLJENA AFERA

10. prosinca 2009

You might also like