CC by-nc Elisabet Jagell, Växthusets skola

Formatera en text i Word
För att få detta märke ska du få alla dina kryss på OK eller utmärkt
i din respons.öva
mer
OK ut-
märkt!

Struktur och
organisation

Dokumentet har en rubrik som passar till
ämnet

Texten är i stycken

Texten har mellanrubriker

Brödtexten har typsnitt Times New Roman

Brödtexten har teckenstorlek 14

Du har med en ClipArt-bild som har med
ämnet att göra

Bilden är formaterad

I slutet står källor för text och bild

IT
Dokumentet är sparat på en bestämd plats
Spara i din klassmapp på elever!

Dokumentet har getts ett filnamn som gör att
man lätt förstår vad filen är och vem som
gjort den

Du kan hitta ditt sparade dokument och
öppna det