You are on page 1of 1

Warszawa, dnia 22 wrzenia 2014 roku

CPI-WZP-0823-3545/14

Pan
{}
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
ePUAP: {}

W nawizaniu do pisma nr CPI-WZP-0823-3471/14 z dnia 18 wrzenia 2014 r., dziaajc na


podstawie art. 17 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej
(tj. Dz. U. 2014 poz. 782), przekazuj w zaczeniu kopie dokumentacji (w formie plikw PDF),
o ktrej mowa w par. 5 Decyzji nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie powierzenia Centrum Projektw Informatycznych realizacji zadania zapewnienia
technicznego utrzymania systemw.

Dyrektor
Centrum Projektw
Informatycznych

Piotr Czy

You might also like