You are on page 1of 2

Qawaid Dakwah Prof Dr Hamam Sa'eed

. -1

Kaedah 1 : Dakwah di jalan allah adalah jalan keselamatan di dunia dan akhirat
-2

Kaedah 2 : Semoga dengan usaha kamu seseorang memperolehi hidayah lebih baik dari unta merah
-3

Kaedah 3 : Pahala diperolehi semata-mata dengan berdakwah dan tidak dikira dengan penerimaan
manusia
-4

Kaedah 4: Daie hendaklah menjadi sebagai mubaligh ( penyampai dakwah) dan berusaha mencapai albalagh. ( kepetahan & kefasihan dalam berdakwah )
-5

Kaedah 5 : Daie memberikan segala usaha dakwah demi menuntut ganjaran rabbani
-6

Kaedah 6 : Daie adalah cermin bagi dakwah dan modelnya.


-7

Kaedah 7 : Berbicaralah dengan manusia menurut kadar pemikiran mereka


-8

Kaedah 8 : Ujian adalah sunnatullah


-9

Kaedah 9 : Lapangan dakwah adalah luas , hendaklah daie memilih yang sesuai untuk dakwahnya
-11

Kaedah 10 : Masa adalah unsur penting dan kejayaan dakwah


-11

Kaedah 11 : Dakwah adalah seni dan kepemimpinan, perancangan dan pemantauan.


-12

Kaedah 12 : Dakwah merupakan satu tasawwur besar Jihad dari segi matlamat dan kesan
-13

Kaedah 13: Dakwah adalah perniagaan mulia ,tidak boleh dijual dengan habuan dunia, habuan dunia
merosakkan maruah sang Daie .
14

Kaedah 14 : Mengenalai madu faktor utama mempengaruhinya


-15

Kaedah 15 : Komtemporari, memahami kondisi umum adalah sebab-sebab kejayaan dakwah.


-16

Kaedah 16 : Perpecahan, fitnah, uzlah dan jamaah..halangan di jalan dakwah


-17

Kaedah 17 : Kefahaman yang betul adalah jalan amal yang betul

-18

Kaedah 18 : Kefahaman yang memandu dan kefahaman yang wajib


-19

Kaedah 19 : Menyeru kepada makruf dan mencegah kemungkuran merupakan kefardhuan umat
-21

Kaedah 20 : Menyalahi maksud dan tujuan al-Quran lebih bahaya dari meninggal dan mengabaikan alQuran
-21

Kaedah 21 : Amal umum adalah asas amal khusus sebagai penarik dokongan dakwah.