You are on page 1of 121

Arthur Osborne

A szent hegy blcse


Sri Ramana Maharshi
Negyven versszak
a Valsgrl
Arunachala knyvek
A ktet alapjul szolgl kiads:
Ramana Arunachala by Arthur Osborne
Sri Ramanasramam
Sixth Edition, 1994
The Collected Works of Sri Ramana Maharshi
Sri Ramanasramam
Sixth Revised Edition, 1996
Sri Ramanasramam
Malik (Tth Istvn) Hungarian translation, 1999
Fordtotta:
Malik (Tth Istvn)
A szveget az eredetivel egybevetette:
Krishna (Veszprmi Krisztina)
Mvszeti szerkeszt:
Boldog Nagy Edit
A ktetet tervezte s trdelte:
Boldog Nagy Dniel
Tartalomjegyzk
Arthur Osborne
A szent hegy blcse
Elsz 8
Ramana Arunachala 16
Az ember, akit Ramannak hvtak 23
A kzvetlen svny 43
Arunachala Ramana 61
Az rott hagyatk 68
Hasonlsg a buddhizmushoz 75
Ramana Szad-Guru 84
Sri Ramana Maharshi
Negyven versszak a Valsgrl
Megjegyzs a Negyven versszak a Valsgrl el 92
Negyven versszak a Valsgrl 94
Fggelk a negyven versszakhoz 104
Szjegyzk 114
A
r
u
n
a
c
h
a
l
a
,

a

s
z
e
n
t

h
e
g
y
Sri Ramana Maharshi
Arthur Osborne
A szent hegy blcse
Mikppen szletett meg ez a knyv
N
em sokkal a II. vilghbor eltt bartaimtl kpeket kap
tam Bhagavan Sri Ramanrl, s nhny knyvet is elkld-
tek az vibl. Ren Gunon, a francia r hatsra - aki jra
rtelmezte a Nyugat szmra elfeledett szellemi hagyomnyokat
- mr megrtettem, hogy minden ltez az Egyetlen nvalt
vagy Tiszta Ltezt nyilvntja ki, s hogy n, lnyegem szerint,
azonos vagyok ezzel az nvalval. Ez azt jelenti, hogy lehets
ges felismerni e Legfelsbb Azonossgot s valban eggy vlni
vele, s ez az let kizrlagos clja. Amg ezt el nem rjk, addig
az egyik vagy msik formt fellttt elklnlt let kprzat-
nak folytatdnia kell, s, szenvedseivel s csaldsaival, el kell
felhznie a Tiszta Ltez ragyogst.
Tisztban voltam vele, hogy ez a feladat a hsies keress, a
Szent Grl s az Aranykehely felkutatsa, s hogy ez lland erfe
sztst kvn egy kijellt svnyen haladva, egy Guru
1
vezetsnek
1
az idegen szavak magyarzatt lsd a szjegykkben
8
segtsgvel. Tettem bizonyos erfesztseket, hogy rleljek egy
ilyen svnyre, m olyan emberek, akiket rendkvl tiszteltem,
biztostottak afell, hogy Bhagavan nem Guru, tovbb hogy ta
ntsa, legyen brmilyen kifinomult, nem tartalmaz olyan gyakor
lati irnytst, melynek segtsgvel az ember kvetheti svnyt.
Lenygz hatssal voltak rm a knyvek s a fnykpek, a ben
nk rejl szellemi er s szpsg, m, vonakodva, gy dntttem,
hogy inkbb a fnyzsek csoportjba sorolom ket, ahelyett, hogy
gy vlnm, gyakorlati hasznra lehetnnek az embernek.
Mindenesetre amgy sem llt mdomban Tiruvannamalai-
ba utazni, mivel abban az idben egyetemi elad voltam Szi-
mban. Hamarosan mgis megadatott ez a lehetsg. 1941-ben
hat hnap szabadsgot kaptam, amit Indiban tltttem. Mg
sem ltogattam el Bhagavanhoz, elfogadva azt a nzetet, melyet
rm erltettek: a kevsb trekv erfeszts gyakorlatiasabb, a
kevsb megvilgosodott vezets hatkonyabb.
Szeptemberben, amikor szabadsgom vget rt, a hbor mr
Szim fel kzeledett, gy ht felesgemet s hrom gyermeke
met Indiban hagytam, s egyedl trtem vissza. Egyik bartom
nzetlenl megnyitotta elttk hzt Tiruvannamalaiban, az
egyetlen helyen, ahol felesgem maradni kvnt. nlam job
ban trdtt a valsggal, s kevsb az elmletekkel, n pedig
anlkl utaztam vissza, hogy lttam volna Bhagavant,
Decemberben a japnok elfoglaltk Szimot, engem letartz
tattak s internltak. Nem sokkal azeltt kaptam egy levelet,
melyben az llt, hogy nagyobbik lenyom, aki akkor tves
volt, s a nla hrom vvel fiatalabb fiam megkrtk Bhaga
vant, hogy biztostsa psgemet a hbor idejn, mire mosoly
gott s jvhagyta a dolgot.
9
Ezutn az internls hrom s fl hossz esztendeje kvetke
zett, amg vgl a japnok kapitulltak 1945-ben. Bsges idm
volt szdhanra. Egyre inkbb Bhagavan vlt trekvseim tma
szv, br mg nem gy fordultam hozz, mint Guruhoz.
Amint az evakuls megtrtnt, Tiruvarmamalaiba utaztam.
Oktber eleje volt, s n legalbb annyira azrt igyekeztem, hogy
jra csaldommal lehessek, mint hogy felkeressem Bhagavant.
Taln szintbb lenne azt mondani, hogy egyszeren gy rez
tem, oda kell mennem.
Amikor rkezsem reggeln belptem az sram halijba,
Bhagavan mg nem rkezett vissza szoksos reggeli, hegyen tett
stjrl. Egy kiss flelmetesnek talltam, milyen kicsi a te
rem, s hogy milyen kzel kell majd lnm hozz. Valahogyan
nagyobbnak s kevsb benssgesnek kpzeltem. Ekkor bel
pett, m, legnagyobb meglepetsemre, nem tett rm nagy be
nyomst, a kpeinl bizonyosan kisebbet: csupn egy sz ha
j, igen kedves ember, aki a reumtl kiss mereven s gr-
nyedten jr. Ahogy elhelyezkedett a kereveten, rm mosoly
gott, majd kisfimhoz fordult, s a kvetkezket mondta:
Nos, Adam imja meghallgatsra tallt, apukja psgben
visszarkezett. reztem a kedvessgt, de ennl semmi tbbet.
Mltnyoltam, hogy angolul beszlt a kedvemrt, mivel
Adam tudott tamilul.
Az ezt kvet hetekben mindig kedvesen bnt velem. Az
idegfeszltsgem cskkent s az elmm fokozatosan megnyugo
dott, de ers kapcsolat mg nem volt kzttnk. Csaldott vol
tam, minthogy az elfogads hinya mutatkozott bennem, m ez
zel egyidejleg jvhagytam azt az elzleg elfogadott vlemnyt,
mely szerint nem Guru, s nem ad vezetst semmifle sv-
10
nyen. S Bhagavan nem mondott semmit, hogy megvltoztassa
ezt a nzetemet.
Egszen Krttika estjig. Krttika nnepn, amikor min
den vben tzet gyjtanak az Arunachala ormn - de az is lehet,
hogy Dpvali volt ppen, mr nem emlkszem pontosan ha
talmas tmeg gylt ssze a fesztivlra, s mi nem a hallban, ha
nem az udvaron ltnk. Bhagavan pamlagjn pihent, n pedig
az els sorban foglaltam helyet eltte. fellt, rm tekintett, s
sszeszklt szemei szlte keresztlhatoltak rajtam. Olyan that
volt a tekintete, olyan meghitt s mgis olyan intenzv, hogy
nem tallok r szavakat. Olyan volt, mintha azt mondta volna:
Mr hallottad, mirt nem ismered fel? S ezutn jtt a csend, a
mlysges bke, a lerhatatlan knnysg s boldogsg.
Ezt kveten a Bhagavan irnti szeretet nvekedni kezdett
szvemben, s rezni kezdtem erejt s szpsgt. Msnap reggel,
amint a hallban ltem eltte, letemben elszr megprbltam
kvetni tantst azltal, hogy hasznltam a vicsrt - Ki va
gyok n? gy vltem, n dntttem gy. Elszr nem bred
tem r, hogy a tekintet ltali beavats tlttt el lettel s vltoz
tatta meg elmm hozzllst. Valban, csupn felsznes isme
retem volt errl a beavatsrl, s kevs figyelmet szenteltem ar
ra, amit efell hallottam. Csak ksbb tudtam meg, hogy ms
kvetknek szintn volt hasonl lmnyk, s hogy ez nluk is
az aktv, Bhagavan ltal vezetett szdhana kezdett jelentette.
Szeretetem s odaadsom Bhagavan irnt egyre mlylt. Sz
vemben boldogan dalolva jrkltam, reztem a Guru ldst s
misztriumt. Szerelmi nekknt ismtelgettem, hogy a Gu
ru, a kapocs menny s fld, a forma nlkli Ltez s szvem
kztt, a kapocs Isten s nkzttem. Tudatra bredtem je
11
lenlte hatalmas ldsnak. Mg kls megnyilvnulsaiban is
kedves volt hozzm, mosolygott, amint belptem a haliba, s
jelezte, hov ljek, hogy lthasson meditci kzben.
Egy nap hirtelen egy eleven hang szlalt meg bennem:
A kapocs a forma nlkli Ltezvel? Hiszen a forma nlkli
Ltezt S elkezdtem felfogni dnynja rtelmt, s megrteni
mirt szltjk t kveti egyszeren Bhagavannak, mely sz azt
jelenti, Isten. Bhagavan teht bizonytani kezdte bennem azt,
amit tantsban kinyilvntott: a kls Guru segti felbreszteni
a szvbli Gurut. A vicsra, a szakadatlan Ki vagyok n? eli
dzte az nval bersgt
2
, mely klsleg mint Bhagavan, s ezzel
egyidejleg bensmben mint az nval nyilvnult meg.
A megtveszt elmlet, mely szerint Bhagavan nem Guru,
egyszeren elprolgott kegyelmnek ragyogsban. St mi tbb,
most mr felfogtam, hogy tantsa nemhogy tartalmaz gyakorla
ti irnytst, hanem kizrlag abbl ll. Felfedeztem, hogy Bha
gavan kerli az elmleti magyarzatokat, s a krdezt a szd-
hana gyakorlati szempontjai, a kvetend svny fel fordtja.
Ezt, s csakis ezt tantotta. rtam azoknak, akik flre informltak
engem, elmagyarztam ezt nekik, s mieltt a levelet postra ad
tam volna, megmutattam Bhagavannak. elolvasta, s meg
hagyta, hogy kldjem el.
Minden nap ott ltem eltte a hallban. Nem tettem fel kr
dseket, hiszen az elmletet mr rgen megrtettem. Igen ritkn
beszltem vele, akkor is csupn szemlyes gyekrl. Ennek el
lenre a csendes irnyts folyamatos, erteljes s szubtilis volt.
2
awareness
A modern elmnek taln klnsnek tnik, de a Guru csend-
ben tantott. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt hajland ma
gyarzatot adni valamire, amikor krdeztk - az szinte krdse
ket mindig kimerten megvlaszolta hanem hogy a valdi
tants nem a magyarzat, hanem a csendes befolys, a szvben
kibontakoz talakuls.
Szntelenl trekedtem a vicsra tjn, tmutatsai alapjn.
Mivel a ktelessg, a szolglat rzse ers volt bennem, ezzel
egytt vgeztem szdhank egyb formit is, melyeket mg Bha-
gavanhoz rkezsem eltt kezdtem el, br ezeket most mr ter
hesnek s hasztalannak talltam. Vgl emltst tettem Bhaga-
vannak kellemetlen helyzetemrl, s megkrdeztem tle, el
hagyhatnm-e gyakorlataimat, ezt javasolta, s felvilgostott
arrl, hogy minden egyb mdszer csupn a vicsrhoz vezet.
A Tiruvannamalaiba rkezsem pillanattl fogva nem me
rlt fel jra a tvozs gondolata. Otthon reztem magam,
mindjrt a kezdetektl, mg ha a Bhagavanrl vallott nzete
im olyannyira hamisak voltak is, s anyagi helyzetem kilts
talannak tnt. Taln ez volt az oka annak, hogy Bhagavan
knyrletessgben olyan embert rszestett beavatsban, aki
keresett ugyan, de elmje nem volt elg les a krds feltev
shez.
A folyamatos fizikai kzelsg ezen idszaka egszen az 1948-
as esztend elejig tartott. Soha nem voltam olyan anyagi hely
zetben, hogy felttelezhettem volna, kpes leszek majd' hrom
vet az sramban tlteni. m a krlmnyek Bhagavan akara
thoz igazodtak. Kegyelme nemcsak hogy ott tartott, de rad
sul t is segtett a munkanlklisg, valamint az egyb megpr
bltatsok s vesztesgek hossz idszakn anlkl, hogy tls
13
gosan nyugtalankodtam volna. Br sohasem beszlt nehzsge
imrl vagy balszerencsmrl, szvemet bkvel rasztotta el.
Az 1948-as v elejtl az lland testi kzelsg nem volt
szksges, a hivatalos munka viszont elengedhetetlenn vlt.
Madras-ban talltam llst, ahov magammal vittem egy Bha-
gavanrl kszlt letnagysg fnykpet, melyet olajfestkkel t
festettek. A kpet Dr.T.N. Krishnaswamy, Bhagavan egy kve
tje ajndkozta nekem, aki fotogrfus volt. Megmutattam Bha
gavannak indulsom eltt, mire kzbe vette, majd a kvetke
z szavak ksretben visszaadta nekem: Magval viszi a Szv-
mit. Ettl kezdve a kp egy Guru szeretetvel s knyszert ere
jvel tekintett rm, s minden egyb portrnl mlyrehatbban
beszlt.
Ezek utn csak htvgeken s nnepnapokon utaztam el Ti-
ruvannamalaiba, s minden egyes ltogats jra lettel tlttt el.
Jelen voltam a2 egyik Bhagavanon vgzett mtt alkalmval, s
rszesltem darsanjban rgtn azt kveten. Fogadtatsnak me
legsge szvemig hatolt, s lelkiismeret-furdalst okozott elgondol
nom, hogy milyen hatalmas jutalom jr csekly erfesztsemrt.
Ott voltam azon a vgzetes prilisi jszakn, amikor teste meg
halt, s a gysz mgtt reztem a nyugalmat, s csodlkoztam azon
az ern, melyet Bhagavan a kvetinek adott, hogy elviseljk el
vesztsnek fjdalmt. Fokozatosan, egyikk a msik utn kezdte
felismerni szvben az igazsgot: Bhagavan nem tvozott, hanem
- ahogy meggrte - mg mindig kzttnk van.
Attl a naptl fogva jelenlte a szvekben egyre thatbb,
kegyelmnek radsa egyre gazdagabb, tmogatsa egyre nyilvn
valbb lett. Azta is jrtam Tiruvannamalaiban, s a srjbl
kirad kegyelem az l Ramana kegyelme.
14
Ezen vek alatt nem reztem sztnzst arra, hogy Bhagavan-
rl rjak. Testnek halla utn, s miutn megnyugtatott ben
nnket - Nem megyek sehov. Itt vagyok, hov is mehetnk?
volt egy lmom, melyben maghoz hvott, s amint n pam-
lagja eltt trdeltem, a fejemre tette a kezt, s ekkppen megl
dott. Az id tjt kezdtem indttatst rezni, hogy Bhagavanrl
rjak, klnsen arrl, hogy az n-kutats svnye, melyet ta
ntott, jrhat. Az itt tallhat fejezetek tbbsge elszr k
lnbz jsgokba rt cikknt jelent meg a Mahaszamdhit k
vet hnapokban, mg vgl sor kerlt sszegyjtskre s
knyv formjba szerkesztskre.
15
Els fejezet
Ramana Arunachala
hatalmas eposzok egyike befejezdtt, vget rt az isteni ke-
gyelem legfelsbb megnyilvnulsainak egyike: annak,
amikor Isten emberi testet lttt, s az emberek kztt jrt-kelt
Bhagavan Sri Ramanaknt, akit Maharshinek
3
, Nagy Risinek
neveztek. Ez nem egy tlagos Guru trtnete volt, noha kptelen
sgnek hathat brmelyik Gurut tlagosnak titullni. A Guru, ha
valdi szellemi Mesterrl van sz, nem egy htkznapi haland sk
jn l, m Bhagavan esetben semmifle skrl nem beszlhetnk:
olyan ember volt, aki az nvalval vagyis Istennel - val n
azonossg szakadatlan, zavartalan tudatossgban lt. Vagy ugyanezt
a msik oldalrl szemlltetve: Isten volt, aki emberi testet lttt, s
alvetette magt az emberi korltoknak. Azzal az tvenngy vvel
4
,
3
Neve angolos trsban Lett ismert (Bhagavan Sri Ramana Maharshi), azonban a teljessg
kedvrt kzljk a magyaros trst is, mert ez kzelebb ll az eredeti kiejtshez: Bhagavan
Sri Ramana Maharisi. (a ford.)
4
Sri Ramana Maharshi 1879-ben szletett, s 1950-ben halt meg, 71 ves korban. A szer-
z ltal rott 54 v a megvilgosodsa s a halla kztti idszakra utal. (a ford.)
A
16
amit testet viselve tlttt, egy hossz ldozatot hozott mindny
junk rdekben, s letnek vge fel ez az ldozat mr mrt-
romsgg vlt.
A testnek ez az elfogadsa annak korltaival egytt a tuds-
nak s a tudatlansgnak egy olyan kombincijt eredmnyez
te, amely Bhagavan szmos ltogatja eltt rejtlyesnek tnt.
Bhagavan spiritulis tudsa teljes volt s lland, mindig auto
ritssal beszlt. A szamdhi krdse fel sem merlt, mivel sz
net nlkl szamdhiban idztt: mindig tudatosan az tman
knt, a legfelsbb, isteni, oszthatatlan, rkkval nval
knt. A kinyilatkoztats krdse sem vetdtt fel, hiszen ki nyi
latkoztatna ki brmit is, s ki szmra, egy olyan llapotban,
mely meghaladja az egyik-msik kettssgt? Ennlfogva teht
Bhagavan minden kijelentse isteni megnyilatkozs, minden
magyarzata szentirat volt.
s mgis, is mutatott olyan emberi tudatlansgot, amely az
tlagos halandra jellemz. rdekldtt afell, hogy ez s ez a
szemly megrkezett-e, hogyan rzi magt az s az a beteg, s gy
tovbb. Szmos ltogat s Bhagavan nhny kvetje ezt el
lentmondsosnak tallta, s kvncsi volt, hogyan lehetsges,
hogy az isteni Blcsessg nem tudja, vajon egy bizonyos haj
megrkezett-e, vagy egy orvossg kifejtette-e kvnt hatst.
Egyszer egy tantvny, akit ez a dolog zavarba ejtett, megkr
dezte tle:
- Egy dnyni mindent tud?
Vlaszval Bhagavan les elmjen, mint mindig a kr
dst egy hasztalan elmletbl a szdhana emlkeztetjv vltoz
tatta:
- Mindent, amit tudni rdemes.
17
Az v semmikppen sem egy jgi esete volt, aki a tuds
egyik szintjrl a msikra kzdi fel magt, hanem valami egy
szerbb s mrhetetlenl hatalmasabb. Olyasvalaki volt , aki
meghalt a test szmra, s az Isteni nvalval val tkletes n-
azonosulsban lt, majd elfogadta az egyszer emberi korltokat.
Mindazonltal nagyon vatosan kell beszlnnk az ilyen misz
triumokrl. Nem mondhatjuk azt, hogy brmilyen magasabb l
lapottal jr tuds elrhetetlen volt Bhagavan szmra, Bhaga
van volt, s nem lehetett eltte elrhetetlen llapot. Egyszeren
arrl van sz, hogy azok az llapotok, amelyeket mi magasabbak
nak neveznk, szmra ugyanolyan illuzrikus, lomszer valsg
gal rendelkeztek, mint ez az emberi llapot, egy volt azzal a L
tezvel, amely magban foglalja s meghaladja azokat. Amikor el
fogadta, hogy tovbb viseli az emberi testet azutn, hogy megha
ladta az emberi s minden egyb llapotot, elfogadta annak korl-
tait is: az ember rzi a hideget s a meleget, a szenvedst s a beteg
sget, tudatlan az esemnyek menete fell. Ha viselte volna az em
beri testet, m megszabadtotta volna magt annak szksgszer fj
dalmaitl, betegsgeitl s az esemnyek ismerete felli tudatlan
sgtl, akkor az emberek azzal vdekezhettek volna, hogy Knny
neki azt mondania, hogy idzznk a szvnkben, nem zavartatva
attl, mi trtnik krlttnk, hiszen neki nincsenek fjdalmai
s ktsgei, nem gy, mint neknk.
m nem utastotta vissza a fjdalmat s a bizonytalans
got, az emberi forma velejrit, hanem megmutatta, hogy azok
nem befolysolhatjk a dnyni fellemelkedett egykedvsgt,
aki minden krlmnyek kztt szilrdan a Valsgban marad.
Ez adott ert tantsnak, hiszen nem tett mst, mint arra buz
dtotta tantvnyait, hogy tegyenek gy, ahogy .
18
Amikppen Bhagavan elfogadta az emberi tuds hatrait, gy
az ember birtokban lv hatalom korltait sem hgta t. lnek
spiritulis Mesterek, akik csodkat mutatnak be azon clbl,
hogy rzkeltessk a szellemi trvnyek felsbbrendsgt a fizi
kai trvnyek felett, s hogy kinyilvntsk az embereknek azt a
ragyog, velk szletett ajndkot, amely mindenkit megillet.
m Bhagavan nem gy tett: bebizonytotta, hogy lehetsges
megmaradni az nvalban az emberi let minden korltozott
sga kzepette. Ezrt ht pldt mutatott azzal, hogy nem csu
pn az emberi szenvedsnek s az esemnyeket illet tudatlan
sgnak vetette al magt, hanem a vilg e Stt Korszaknak
trvnyeinek is, olyan trvnyeknek s szablyoknak, amelyek,
szmra, az sram vezetinek elrsaiban tkrzdtek. Ekkp
pen azok eltt, akik e trvnyeket kellemetlennek talltk, ott
llt pldnak Bhagavan sajt engedelmessge.
Mindenesetre ha valaki valamit kijelent Bhagavan erirl,
annak ugyanolyan vatosan kell nyilatkoznia, mint amikor tu
dsrl beszl. Voltak kveti, akik olyan egyszer hittel tekin
tettek r, mintha atyjuk s anyjuk volna, ahogy a tamil szls
mondja, s imval fordultak hozz, brmi gondjuk tmadt.
Imjuk pedig meghallgatsra tallt. Nehzsgek s betegsgek
mltak el, vagy kedvez vltozsok trtntek, gyakran ppen ab
ban a pillanatban, amikor a problmval foglalkoz levelet kz
bestettk Bhagavannak, vagy amikor a szemlyes tallkozs lt
rejtt. Ha ez nem volt megvalsthat vagy tancsos, akkor bi
zonyos szellemi er s alzat szllta meg a kvett, s segtette t
a nehzsgen, amely addig megoldhatatlannak tnt.
Nhny tantvny szrevette, hogy Bhagavan ekkppen ta
ln valban vlaszolt az imra, m ksbb, amikor az illet sze
19
mly felkereste az sramot s beszmolt Bhagavannak az esetrl,
s hogy egy Bhagavanhoz intzett krs vgl megoldst eredm
nyezett, ltszlag legalbbis emberi szinten nem tudott er
rl. Egy alkalommal, amikor efel faggattk, a kvetkezt v
laszolta: Abban a pillanatban, ahogy egy kvet imjval a
dnynihoz fordul, az automatikus isteni tevkenysg mkdni
kezd. Ezt a magyarzatot telugu nyelven adta, de az automati
kus isteni tevkenysg
5
szavakat angolul mondta.
Sohasem beszlt a klnfle erkrl, soha nem mutatott
irntuk rdekldst, s tantvnyai esetben helytelentette, ha
k gy tettek, emlkeztetve ket arra, hogy azok csupn zavar
tnyezk az n-felismershez vezet svnyen, s hogy maga az
er fogalma kettssget foglal magban. Amikor brmilyen
olyan szellemi tantrl esett sz, aki csodkat mutatott be,
szoksa szerint megkrdezte: Akkor, amikor ezeket vghezvitte,
vajon azt gondolta, hogy az, aki cselekszik?
Egyttrzse gyakorta nem gy fejtette ki hatst, hogy meg
szabadtotta az embert a balszerencstl, hanem hogy az annak
ellenre bkre lelt. Az asszony, aki frjt gyszolta, az apa, aki
egyetlen fit vesztette el, eljtt Bhagavanhoz, s beszmolt szen
vedsnek trtnetrl, mire nem vlaszolt semmit, hanem
egyszeren rjuk nzett fnyl szemvel, mely szeretettl s meg
rtstl ragyogott, s bke tlttte el szvket.
Materialista korunkban ldottak vagyunk, hogy olyan szol
glattal tallkozhatunk, amely csak a Buddhhoz, Krisztushoz
s Sankarhoz hasonlthat. S materializmusunk mrtkt jel
5
automatic divine activity
20
zi az a kznyssg, amelyet vilgunk egszknt irnta mutat:
egyfolytban eszmnyekrl s okokrl beszl, mikzben a kor
szentjrl ugyanolyan vakon nem vesz tudomst, mint ahogy
azt a rmaiak tettk Krisztus esetben. Maga Bhagavan mondta
egy zben: Ha egyetlen dnyni is l a Fldn, akkor annak ha
tsa nem csupn tantvnyai szmra jelent jttemnyt, hanem
az egsz vilg szmra.
Mindazonltal Sri Ramana tantsa termszettl fogva nem
szndkozott olyan felbolydulst okozni, mint a Buddh,
Krisztus vagy akr Sankar, mivel nem azrt jtt, hogy egy
j vallst prdikljon, vagy hogy egy mr meglvt helyrellt
son. Az munkja az volt, hogy megnyisson egy olyan spiri
tulis svnyt, amely megfelel a modem kor feltteleinek, s
amely jrhat mindenki szmra, aki hozz fordul, brmilyen
vallshoz vagy kzssghez tartozzon. Azt is mondhatnnk,
hogy ez nem egsz kzssgek szmra intzett felhvs, hanem
azok olyan egyneihez szl, akik ltjk, mi vlik valban hasz
nukra, s tartjk is magukat ahhoz.
A blcsek, rges rgen, egyetrtettek abban, hogy a Kli Jug-
nak megfelel szdhana leginkbb a nma dzsapa, az Isteni Nv
invokcija. Abban is azonos vlemnyre jutottak, hogy a dny-
na mrga, a kzvetlen svny tl meredek ebben a korban. En
nek ellenre azt is kijelentettk, hogy a korszak vge fel az s
vny egyszer lesz s knnyen jrhat. Ezt hozta el Bhagavan Sri
Ramana azzal, hogy megnyitotta az emberisg szmra az n-ku-
tats elfelejtett tjt, mghozz olyan formban, mely megfelel
korunk krlmnyeinek, s amelyet ksbbi fejezeteinkben bemu
tatunk. Ez valban olyan integrlt t, amelyben mindhrom
sszetev - a dnyna, a bhakti s a karma mrga - megtallhat,
21
s amelyben a nagyobb hangsly arra az elemre fektethet, mely
a kvet termszetnek megfelel. Eme svny megteremtse volt
Bhagavan kzttnk zajl letnek titka s rtelme, s ezt prbl-
juk meg lerni klnbz megkzeltsekben a kvetkez fejeze-
tek sorn. Tantsa fl vszzadban Bhagavan jra s jra tud
tunkra adta, hogy ez a legmegfelelbb, a legkzvetlenebb s a leg
biztosabb t. Az n-kutats az egyetlen tvedhetetlen, az egye
dli kzvetlen eszkz ahhoz, hogy felismerd a felttelek nlkli,
abszolt Ltezt, aki valjban vagy.
22
A
legfensgesebb s legmegkapbb film volt, amit valaha lt
tam, mgis minden kzjtk nlkli: az Arunachala hegy
ltkpe az sram kocsibehajtjrl, s egy magas, trkeny, vil
gos br ember, rvid, sz hajjal, amint egy stabot segtsgvel
lefel lpked a hegy lankin. Ezutn az kvetkezik, ahogy kilp
a halibl, rmosolyog egy csecsemre, majd keresztlhalad az s-
ramon. Egyszer, htkznapi dolgok, m szpsgktl elll az
ember llekzete: az egyszersg olyan termszetes, a mosoly olyan
nkntelen, a fensg olyan magtl rtetd.
Brnek szne vilgos volt, majdnem aranyszn, sz haja s
szaklla mindig rvid, mivel fejt az sram vezeti minden te-
liholdkor leborotvltattk a szannyszinok mdjra. Sovny
teste idsebbnek tnt a kornl, magn viselte szomorsgaink
terht. Trde reumtl szenvedett, s emiatt ersen botjra t
maszkodott sta kzben, tekintett a fldre szegezve. Szernysg,
Msodik fejezet
23
hihetetlen egyszersg, gyermeki vdtelensg lengte krl. An
nak puszta ltvnya, ahogy keresztlstl az sramon, elegend
volt ahhoz, hogy megragadja szvnket. Vilgiaknak tn em
berek kvettk tekintetkkel, szeretettl csillog szemmel.
Sri Bhagavan trtnetben nincs semmi rendkvli. Egy sze
gny, dl-indiai brhmana csaldban szletett, tanulmnyait egy
misszis iskolban vgezte, ahol nmi angolt is tanult. tlagos,
egszsges gyermek volt, aki jobban szerette a sportot, mint a tanu
lst. A nagy vltozs tizenht ves korban trtnt, amikor a ser
dlk rendszerint a gyermekkorbl a felnttkorba lpnek.
Egy napon hirtelen rettent hallflelme tmadt, gy rez
te, hogy azonnal elragadja a hall. Nem volt senki, akihez for
dulhatott volna, senki, aki segtsget nyjtott volna. Rbredt,
hogy egyedl kell szembenznie a helyzettel. Mereven fekdt
gyn, s megprblta elkpzelni, eljtszani a hallt. Visszatartot
ta a llekzett, hogy a tapasztals mg lbb legyen, vagyis n-
tudatlanul a prnjma vagy llekzetszablyozs technikjt al
kalmazta. Azt mondta magban: Rendben, teht eljtt a ha
ll. Mit jelent ez? A test halott. Elviszik majd az get ghathoz,
hogy ott elhamvasszk. De a test hallval n is meghaltam-e?
Vajon ez a test-e az n? Ezek nem res gondolatok voltak
csupn. Az l igazsg ragyogott fel benne, miszerint nem az
rzketlen test, s nem is a felmerl-eltn gondolatok, hanem
az rkkval n, a halhatatlan Szellem. Abban a pillanat
ban meghalt a hall, s az rk nval vilgossgra bredt.
Egy letnyi igyekezet s szdhana srsdtt szmra abba a n
hny rvid msodpercbe. Az elmletekrl ksbb szerzett tudo
mst, s ksbb ismert rjuk, csakgy, mint egy asszony, aki vi
lgra hozta gyermekt, m a szlsrl csak azutn olvasott.
24
Bhagavan egsz letmdja megvltozott. Elvesztette minden
rdekldst a vilgi dolgok irnt, s folyamatosan az nval
dvssgbe merlt. Btyja, aki apjuk elhunyta utn nagybty
juk irnytsnak segtsgvel felels lett a csaldrt, bosszsg
gal szlelte a vltozst, s egy zben meg is dorglta a fit, hogy
gy viselkedik, mint egy szdhu, mikzben lvezi a csaldi let
jttemnyeit. A fiatal Ramana, felismerve a megrovs igazs
gt, titokban elhagyta otthont, s az Arunachala szent hegy
hez indult, ahol mindezek utn tvenngy vig maradt, egszen
1950. prilis 14-ig, amikor testben tlttt fldi lete befejez
dtt.
Az Arunachalhoz val megrkezse utn egy ideig az dvs
sg ragyogsba merlt, alig vve tudomst testrl, minthogy
nem volt szksge r. Nem beszlt, nem mozgott s alig evett,
ami a kvlllk szmra gy tnt, mintha a legintenzvebb ta
paszt vgezn.
Valjban egyltaln nem errl volt sz. Egyszeren nem
vette figyelembe testt, amely immr nem volt fontos szmra,
maga gy utalt erre egyszer: Nem ettem, teht azt mondtk,
bjtlk. Nem beszltem, emiatt muninak tartottak. Mr dzs-
van-mukta volt, akit az nvalval val azonossg szakadatlan
tudatossga jellemez, akinek nem maradt karmja, amelytl meg
kellene szabadulnia, nincs bne, amelyrt vezekelnie kellene,
s nincs tovbbi clja, mely meghdtsra vr.
Egy ideig a tiruvannamalai-i nagytemplom egyik alagsori
szentlyben lt szamdhiba merlve, mit sem trdve a han
gykkal, a sznyogokkal, valamint a tbbi apr lskdvel,
annak ellenre, hogy hta s combja nylt sebb vltozott. N
hny szdhu naponta vitt neki egy cssze hg kst, ennyi volt
25
minden eledele. Vgl ezek a szdhuk kivittk testt a pincehe
lyisgbl, mikzben tovbbra is szamdhiban maradt.
Testt olyannyira elhanyagolta, hogy taln nem is maradt
volna letben sokig, s taln minden erfeszts nlkl elsza
kadt volna testtl. Ekkor a trtnet be is fejezdtt volna. m
szmunkra csak most kezddtt: az egyttrzs - amely felbredt
benne azok irnt, akik sszegyltek krltte ldst s irny
tst keresve visszahzta t egy teljes testi ltbe. Ettl kezdve
megvolt az indtk a fizikai let folytatsra: az egyttrzs ereje.
Emellett azonban azt is mondhatjuk, hogy nem volt indtk,
csupn a prrabdha karma egyszer beteljesedsrl van sz, p
pen gy, ahogy a nap letet ad a nvnyeknek s az llatoknak
minden szndk nlkl, pusztn azltal, hogy nmagaknt l
tezik. Bhagavan a dnyni prrabdha karmjt az elektromos
ventilltor mozgshoz hasonltotta, melyet lekapcsols utn
egy ideig mg hajt a mltbli lendlet, de j energia nem seg
ti mr. Feltehetleg az igazsg e kt aspektusa egyttesen van je
len - emlkezznk csak arra, hogy a dzsvan-muktban bred
egyttrzs nem egyni, hanem kozmikus.
Egyike a spiritulis paradoxonoknak, hogy aki lemond le
trl, az megtallja azt, aki feladja individualitst, az minden
ki msnl egynibb vlik. A dzsvan-mukta eltntette az egt,
mely kihasznlja s kiforgatja az egyni jellemzket az ember
ben, s ekkppen ezek a szemlyisgjegyek nmaguk valdi k
pv vltozhatnak, melyek sem elnyomva, sem elferdtve nin
csenek, s gy tisztbban ragyoghatnak, mint brki msban. Kt
Mesterben, akik tkletesek, az isteni kegyelem ugyanaz, m az
emberi jellemvonsok meglehetsen klnbzek.
Bhagavan Sri Ramana aprlkosan pontos, figyelmes, gya
26
korlatias s j kedly volt. Mindennapi lete olyan meghat
rozott napirendhez igazodott, amit a mai indiaiak tisztn nyu
gatinak tartannak. Mindenben pontos volt s rendszeret. Az
sram halljt napjban tbbszr felsprtk, a knyvek mindig
a helykn voltak, a pamlagra tertett gytakar llandan ma
kultlan volt, gynyren hajtogatva. Az gykktje - mind
ssze ennyit viselt - fehren ragyogott. A hallban lv kt rt
naponta ktszer a rdi idjelzshez igaztottk. A naptr soha
sem maradhatott le a valdi dtumhoz kpest. Az let menete
szablyos keretek kztt zajlott.
Bhagavan bartsgos s elzkeny volt minden jonnan r
kezhz. Magyarzataiban nyoma sem volt fpapi komolysg
nak, ellenkezleg, beszdje - akr napi gyeket, akr doktrin-
lis krdseket rintett - mindig lnk volt, tele jkedvvel. Ne
vetse olyan raglyos volt, hogy mg azok is csatlakoztak hozz,
akik nem rtettek tamilul. Egszen lete vgig trflkozott, tr
fi azonban tmutatsknt is szolgltak. Amikor az orvosok ag
godalommal vettk szre, hogy egy j daganat jelent meg rajta
betegsgnek utols szakaszban, nevetve ennyit mondott:
Mirt aggdtok? Ilyen a termszete, kibjik. Amikor egy
asszony bnatban egy oszlopba verte fejt Bhagavan szobja
eltt, annak ellenre, hogy mindenkinek emlkezetbe idz
te: a test halla nem ok a szomorsgra, Bhagavan egy pillanat
ra elhallgatott, majd gy szlt: Oh, mr azt hittem, valaki egy
kkuszdit akar feltrni. Egyszer egy tantvny megkrdezte,
imi mirt nem tallnak meghallgatsra. Erre Bhagavan nevet
ve a kvetkezket felelte: Ha gy lenne, esetleg felhagynl az
imdkozssal.
Bhagavan letmdja teljesen htkznapi volt. Nem felsbb
27
rendsge miatt hajtottak az emberek fejet eltte, mivel senki
sem lehetett volna nla egyszerbb s termszetesebb. Az effajta
tiszteletads az embernek az istenire val nkntelen reakcija
volt.
Arca a vztkrhz volt hasonlatos: folytonosan vltoz,
mgis mindig ugyanolyan. Nevetett s beszlgetett, vagy ppen
egy kisgyermekhez fordult nyjasan, vagy valamilyen magot
nyjtott egy mkusnak, aki az ablakon keresztl ugrott be pam-
lagjhoz. Ragyog, tgra nylt szemt taln egy tantvnyon pi
hentette, aki akkor rkezett vagy tvozsra kszlt. Majd egy pil
lanat mltn, csendben, arca olyan lett, mint a kszikla, rk
kval a maga nagyszersgben.
A szembl sugrz szeretetet, a fnyl megrtst nem lehet
szavakkal lerni. Volt, aki remnytelen gysztl teljesen letr
ve rkezett az sramba, elmeslte trtnett Bhagavannak, mire
ezek utn egyszeren rtekintett minden tovbbi beszd nl
kl, s bke rasztotta el az ember lelkt.
Egy ids pandit, aki ifjkorbl ismerte Sri Ramant, ren
geteg jgit felkeresett, s gy hatrozott, hogy Ramana jgit is
megltogatja s elbeszlget vele. m annak pamlagja eltt ll
va gy rezte, hogy egsz testt htat tlti el, s mieltt megr
tette volna, mi trtnt, fldre borult Bhagavan eltt. Kisgyer
mekeket vonzott hozz valami s rvendeztetett meg mosolya.
Egy kuli, miutn felemelt a fldrl egy szlftta paprt, meglt
va a kpet, felkiltott: Bhagavan!, majd tiszteletteljesen ssze
hajtogatta, s magval vitte a paprlapot.
Az emberekhez hasonlan llatok is vonzdtak hozz. Egy
alkalommal, amikor ksn rkezett vissza a hegyen tett dlut
ni stjrl, s mikzben tantvnyok gyltek ssze csoportokba,
28
ltek vrakozva vagy indultak fel utna a hegyre, egy majompr
jelent meg a hall ajtajban, majd, elfelejtkezve az emberektl
val flelmkrl, belptek s nyugtalanul figyeltk az resen
maradt gyat. Egy olyan majmot, melyet emberek szeldtettek
meg, elztek trsai, amikor jra a vadonba trt, ezzel szemben
azokat, amelyeket Bhagavan szeldtett meg, rmmel visszafo
gadtk. Bhagavan, meghaladva az egt, tllpett a flelmen s
az ellentteken, s az llatok rzkeltk ezt. Egy zben egy kgy
a lbra kszott, azonban nem mozdult vagy hzdott vissza.
Amikor egyik kvetje ksbb megkrdezte, milyen rzs az, ha
egy kgy mszik az emberen, nevetve a kvetkezt vlaszol
ta: Hideg s nedves.
letnek utols veiben htkznapjai a kvetkez napirend
szerint zajlottak: reggel t rakor a hallt, melyben aludt, kinyi
tottk a tantvnyok szmra, akik elfoglaltk helyket a medi
tcihoz, mikzben a Vdkat kntltk. Hat rakor Bhagavan
tisztlkodni indult, majd htkor reggelit szolgltak fel az sram
tkezjben. Nyolctl tizenegy rig a kvetk ismt eltte l
tek a hallban, melyet egy krlbell flrs sznet szaktott meg
tz ra tjban. Nha mindenki csendben lt, s ez a hallgats
megtelt kegyelmnek vibrlsval. Bke s teljessg volt, melyet
a szavak megzavartak volna csupn. Mskor heves szellemi kz
delem folyt, melyet figyelemmel ksrt s irnytott, br gy
tnt, nem vesz rla tudomst. Idnknt krdsek hangzottak el,
vagy Bhagavant magasztalva nekeltek. A posta kilenc s tz ra
kztt rkezett, s Bhagavan ekkor leveleket olvasott s tnzte
az jsgot, mindezt anlkl, hogy megtrte volna a csend ram
lst azok szvben, akiket vezetett. maga nem vlaszolt a le
velekre, hanem tadta azokat az sram hivatalnak, ahonnan a
29
vlaszokat jvhagys cljbl elterjesztettk mg aznap dl
utn.
Ebdet tizenegy rakor szolgltak fel, s az utols vekben
Bhagavan beleegyezett abba, hogy nmi idt pihenssel tltsn
tkezs utn, gy a hallt bezrtk a ltogatk eltt. Az veszte
sgk a mkusok nyeresge volt, hiszen a padlt magokkal szr
tk tele. jra tantvnyok foglaltk el a helyisget hromtl
majdnem t rig, amikor is Bhagavan mintegy flrs stt tett
a hegyen. Az utols kt vben mr felettbb bizonytalanul moz
gott, trde feldagadt a reumtl, s csak nagyon lassan tudott ke
resztlstlni az sramon. Fl hat eltt jrakezddtt a Vdk
kntlsa. Fl htkor a nk hagytk el az sramot, ez utn fl
rval pedig a frfiak.
Az a figyelmessg, amit Bhagavan az emberek s az llatok
irnyba mutatott, mg az lettelen trgyakra is kiterjedt. Min
den munkt derekasan kellett elvgezni, s semmi sem mehe
tett veszendbe. Szemtanja voltam annak, milyen aprlko
san vgezte egy knyv bektst vagy egy kivgs beillesztst,
hallottam, amint megdorglt egy segtt, aki belevgott volna
egy j v papirosba valami olyan miatt, amihez egy mr megkez
dett tkletesen megfelelt volna.
Manapsg knyrtelenl kihasznljuk a termszetet, inkbb
rablunk, mint betakartunk. Figyelemfelkelt volt ltni, hogy
az Isten-ember milyen gondosan bnik a dolgokkal. Az tel k
lnskppen nem mehetett krba. Az ajndk gymlcst ta
ln sztosztogattk a jelenlv gyermekek vagy a majmok kztt,
akik megprbltk ellopni, de kidobni nem lehetett belle.
Tves elkpzels az, hogy a takarkoskods egytt jr a fsvny
sggel, s a bkezsg a szertelensggel. Igen gyakran a fsvny
30
pazarl, mg a bkez megfontolt. Amikor Bhagavan befejezett
egy tkezst, a bannlevl, amelyrl evett, olyan volt, mintha
elmostk volna. Mg egy rizsszem sem ment veszendbe. Fiata
labb veiben, amikor teste mg teherbrbb volt, sajt kezleg
segdkezett a konyhban az telek elksztsben. Ekkor gyak
ran felhvta a figyelmet arra, hogy a zldsgek hjt inkbb
hasznljk fel takarmnyknt, mintsem a szemtbe kerljn.
Br Bhagavan egy tkletes Uralkod volt, s mindenki sze
retett volna engedelmeskedni neki, lete ennek dacra az alza
tossg mintakpv vlt. Minthogy visszautastotta a vgy vagy
az akarat mindenfle kinyilvntst, az sramvezetsg ltrehoz
ta sajt hzirendjt, amit kifogs nlkl elfogadott. Ha teht
valamelyik kvet kellemetlennek tallta a szablyzatot, akkor
Bhagavan alzatossgnak pldjval tallta szembe magt. Ha
Bhagavan brmikor ellenkezett, akkor az sokkal inkbb a lto
gatk rdekben trtnt. Amennyiben gy is esett a dolog, szo
ks szerint akkor is csendben vagy gyakran a r jellemz szelle
messggel intzte el az gyet. Egy zben az sram egyik dolgoz
ja megdorglt egy eurpai asszonyt, aki nyjtott lbbal ldglt
Bhagavan eltt. Bhagavan azonnal keresztbe tette lbait, s gy
is maradt a trdt knz reumatikus fjdalmak ellenre. Amikor
a kvetk tiltakoztak, gy vlaszolt, hogy a dolgoz rendelete
mindenkire vonatkozik, s csak amikor a lecke elrte cljt, ak
kor volt hajland knnyteni testhelyzetn.
m nem csupn a szablyoknak engedelmeskedett, hanem
az let minden korltjnak, a fjdalomnak s a betegsgnek is.
Ezzel azt tantotta neknk, hogy a fjdalom nem zavarhatja meg
annak derlt nyugalmt, aki az nvalban idzik. Hossz s
fjdalmas betegsgnek idszakban, mely teste ellenllst v
31
gl felrlte, betartotta az t felkeres orvosok utastsait, soha-
sem panaszkodott, soha nem krte, hogy vltoztassanak valamit
a kezelsi mdon. Ha brmifle hajlandsg volt benne arra
nzve, hogy kiprbljon egy msfajta kezelst, az csak amiatt tr
tnt, mert nem akarta, hogy csaldjanak azok, akik azt javasol
tk. m mg ebben az esetben is az sramvezetsg beleegyez
stl tette fggv a dolgot. Ha manapsg az a tendencia, hogy
az alzatossgot szellemtelen megnyilatkozsnak vlik, az pusz
tn azrt van, mert az egoizmust tekintik termszetesnek. Kt
sgkvl jobb, ha skra szllunk vgyainkrt, mint ha vonakod
va lemondunk rluk, m Bhagavan azt mutatta meg neknk,
milyen mdon szabadulhatunk meg tlk. Az ilyen szabadsg
nem a nyomorult ember megalzkodsa, hanem az sszhang
rme, hiszen nvalnknak, nem pedig valamifle idegennek
engedelmeskednk.
Bhagavan meg akart szabadtani bennnket gy a testi, mlt
a pszichikai vgyaktl, ezrt helytelentett minden szlssget s
klncsget. Elutastott minden olyan rdekldst, mely a l
tomsokra irnyul; s rosszallotta a klnfle erkre val vgyat.
Szerette, ha kveti htkznapi s normlis mdon viselked
nek, hiszen a vgs Valsg fel vezetett minket, ahol az olyan
rzkietek s erk, amiket az emberek magasabb rendnek
vagy csodlatosnak neveznek, ppen olyan illuzrikusak,
mint az gynevezett fizikaiak". Egy ltogat egyszer beszmolt
arrl, hogy Guruja hrom vvel azutn, hogy meghalt s elte
mettk, rzkelhet, testi alakban visszatrt, hogy tmutatso
kat adjon. Bhagavan csak tovbb lt, mintha meg sem hallot
ta volna a mondottakat. Ezutn megszlalt az ebdre hv ha
rang, mire felkelt, hogy elhagyja a szobt. Csak a kszbnl for-
32
dlt vissza s jegyezte meg: Br egy ember szmos testbe belp
het, vajon azt jelenti-e ez, hogy meglelte valdi Otthont?
Humorrzknek egyik legremekebb pldja volt, amikor
megkrdeztk tle, hogy egy olyasvalaki, aki bizonyos erk el
rsre vgyott, s kzvetlenl elrte a mkst szdhanjnak se
gtsgvel, szert tett-e azokra az erkre, amelyek utn svrgott.
Bhagavan a kvetkezkppen vlaszolt: Ha elrte a mkst,
mg az sem rthat neki, ha bizonyos erkkel br.
Senki sem lehetett volna nla egyszerbb s kevsb hival
kod. Semmit sem hvott sajtjnak, s sohasem krt semmit.
Elfogadta a szksges lelmet s ruht, ez volt minden. Az egye
dli kls ajndk, amit az ember adhatott, a gymlcs s a vi
rg volt. Az ajndkokat az tkezbe vittk, s egyenlen elosz
tottk a jelenlvk kztt. Bhagavan minden t rint megk
lnbztetst elutastott. Ha azok, akik a hallban ltek, belp
sekor felemelkedtek, majdhogynem trelmetlenl intette ne
kik: maradjanak lve. Szemtanja voltam annak, hogy vissza
utastotta egy elektromos ventilltor bekapcsolst, mert az nem
enyhtette volna a hsget egyenl mrtkben a kvetk szm
ra. Ezek utn mennyezetre szerelt ventilltorokat helyeztek
zembe, melyek mindenkit egyformn hstettek. Egy sram-
dolgoz ebdkor negyed mangt helyezett mindenki bannle
velre, mg Bhagavanra egy felet cssztatott, amit mrgesen
visszatett, s egy kisebb darabot vlasztott.
Az ember mondhatja azt, hogy mrgesen, hiszen az sram-
dolgozk vtsgei ltszlag haragot vltottak ki belle. Ezek ap
rbb botlsok voltak, melyeket kisebb rosszalls kvetett, de
ami a tantvnyok mulasztsait s tkletlensgeit illeti, abban
a tekintetben Bhagavan trelme hatrtalan volt. Soha senkit
33
sem krt arra, hogy eljjjn, senkit sem szltott fel arra, hogy
tvozzon, s senkit sem marasztalt. Mgis mindenkire olyan sze
ret gondoskodssal tekintett, mint az anya egyetlen gyermek
re. Ez a gondoskods nem felttlenl nyilvnult meg klsleg,
hiszen akkor gyakoriak lettek volna az olyan esetek, amelyek a
tantvny hisgt erstettk volna vagy a tbbiek fltkenys
gt keltettk volna fl, amit Bhagavan mindig okosan elkerlt.
Irnytsban - amelyrl ksbb mg esik sz - ehhez a gondos
kodshoz hozzaddott egyfajta diszkrci is.
A kvetk kztt sohasem merlt fel annak krdse, vajon
milyen hangulatban van Bhagavan, mivel nem voltak hangu
latai. Hogyan is lehettek volna, amikor egy pillanatra sem t
vesztette ssze a formt a Valsggal? Szrakozottsgrl sem be
szlhetnk, hiszen mikzben teljesen emberi volt, tkletes sza-
mdhiba merlt, egszen isteniknt, amikor beszlt ppen gy,
mint amikor csendben lt. Mindig az t krdez szksgeinek
megfelelen vlaszolt, amitl mindenki gy rezte, hogy kln
leges kegyelmben rszesl. Csak a figyelmesebbek vettk szre,
hogy ez a kegyelem minden tantvnyra egyarnt rad. Bhaga
van szilrdan megllapodott a formkon tli Valsgban, s a
formkat s az esemnyeket nem azzal az inherens s megkln
bztetett fontossggal szemllte, amivel azok szmunkra ltsz
lag brnak, hanem, egyttrzen, azzal a fontossggal, amit mi
tulajdontottunk nekik. S minthogy az ember sajt problm
it gondolja fontosnak, mindenki rmmel nyugtzta, hogy
Bhagavan megbecsli dolgainak komolysgt. Panditok ltk a
hallban szanszkrit szvegekkel, melyeket idrl idre megmu
tattak Bhagavannak, hogy vilgostsa meg nmely rszletk r
telmt. Egy hromves gyermek, nehogy lemaradjon, kpes ver
34
sesknyvt vitte el, s Bhagavan semmivel sem volt kevsb
kedves, kevsb rdekld. A knyv darabokban volt mr, gy
ht gondoskodott annak megjavtsrl s bektsrl, majd
msnap, helyrelltva, visszaadta.
Ennek ellenre idnknt szndkosan figyelmen kvl hagy
ta az emberek problminak fontossgt, mivel vgs clja az
volt, hogy leszoktassa ket a dolgokhoz s az esemnyekhez va
l ragaszkodsrl.
Az sram egyik dolgozja meghalt. Felesge, aki ppen lto
gatban volt valakinl s mit sem tudott az egszrl, este haza
trve lettelenl tallta, s gyszban nem tudott uralkodni ma
gn. Bhagavan gy szlt: Mirt gyszol? Semmi sem vltozott.
Ugyanezt tbb zben elmondta azon hossz hnapok sorn is,
amikor sajt teste kzeledett a hall fel.
Mindenkivel szemben kedves, udvarias volt. Minden lto
gat otthon rezte magt, mg akkor is, ha egy sz sem hang
zott el. Ha egy jonnan rkezt szavakkal ksznttt, akkor az
rendszerint a kvetkezkppen hangzott: telt kaptl-e mr?
Ezt a krdst tette fel az t felkeres orvosnak is nhny nap
pal testnek halla eltt, amikor mr knz fjdalom gytrte.
s mgis, az lland, mindenkinek szl udvariassg mgtt
jelen volt egy minden rszletre kiterjed gondoskods, amellyel
minden olyan kvett figyelemmel ksrt, akinek bels enge
delmessgt felismerte. Az ilyen embert elszr naponta mo
sollyal vagy egy bartsgos pillantssal btortotta. Ezt kvet
en ltszlag hetekig vagy akr hnapokig nem vett rla tudo
mst, csupn egy alkalmi, gyors pillantst vetett a meditci
ban lre. Ha ez utbbi egja hzott a korbbi kitntetett fi
gyelmen, s jobbnak, Bhagavan szvhez kzelebb llnak rez-
35
te magt msoknl, akkor a ltszlagos elforduls csak annl ke
serbb tapassz vlt. Amikor kezdett megjelenni a blcsessg s
az llhatatossg, akkor jra szmthatott a felismers egy idn
knti mosolyra vagy a szeretettl fnyl szemek thatbb, tel
jesebb pillantsra.
Nem volt gyakori, hogy a kvetk az egsz napot az sram-
ban tltttk. Kzlk tbben csaldfenntartk voltak, akik az
sram kr plt kis kunyhk kolnijban ltek, s munkju
kat kellett vgeznik, tovbb eleget kellett tennik csaldi k
telezettsgeiknek. Nhnyan csak korn reggel s este tudtak el
jnni. Sokan ltek ms vrosokban, ket odakttte munk
juk, s csak alkalmanknt tudtk felkeresni az sramot. Mg a
szdhuknak is maguknak kellett megszereznik s elksztenik
telket, mivel rendszerint csupn a ltogatk s az jonnan r
kezettek kaptak meghvst srambeli tkezsre. Ez a fajta letvi
tel kitnen sszhangban volt a Bhagavan tantsban bsge
sen megtallhat karma mrga elemvel. A tantvnyok szaka
datlan igyekezettel prbltk megszilrdtani a bels nvaln
trtn meditcit s az ntadst a Sri Ramanaknt megnyil
vnult nvlnak, hogy elvessenek minden ragaszkodst s
visszautastsk az egt munkjukban s letk kapcsolataiban.
Ha ez gy nem lett volna megfelel, a krlmnyek mskppen
alakultak volna, hiszen, br Bhagavan nem adott parancsokat,
minden akarata szerint alakult.
Sokan kvntk tle, hogy adjon utastsokat gy sajt le
tkre, mint az sram vezetsre nzve, m t nem lehetett r
venni erre. A legtbb, amit tett, az volt, hogy jvhagyta vagy
helytelentette az elvgzetteket vagy a tudomsra hozott tervet,
m mg ez sem felttlenl trtnt gy. Ha kzvetlenl megkr
36
deztk, rendszerint csendben maradt, vagy a kvetkezkppen
vlaszolt: Ha gy akarod, tedd meg.
Gondos, figyelmes ellenrzse valjban mgis kiterjedt azok
cselekedeteire, akik elfogadtk irnytst. Helyeslse vagy
rosszallsa elg vilgos volt bvebb kifejts nlkl is, ily mdon
azok az odatvedt emberek, akik nem helyeztk letket kezbe,
nem kvetelhettek tmutatst. Egy kvet egyszer bejelentette,
hogy elhagyja Tiruvannamalait, s elvllal egy olyan munkt,
mely rendszeres fizetssel jr. Bhagavan nevetve vlaszolta neki:
Mindenki szabadon szhet terveket. A terv nem vlt valra.
Egy sramdolgoz India egyik politikai vezetjnek volt h-
dolja, s szeretett volna elmenni Madras-ba abbl az alkalom
bl, hogy ez a hres szemlyisg odaltogatott. Engedlyt krt,
de Bhagavan arca rezzenstelen maradt, s nem kapott vlaszt.
Mgis elment, s egyik sszejvetelrl a msikra rohant, min
den esetben ppen elszalasztotta embert vagy nem nyert bebo
cstst. Anlkl rkezett vissza, hogy tallkozott volna vele, mi
re Bhagavan ugratni kezdte t: Teht tvoztl Madras-ba en
gedly nlkl? Sikeres utad volt?
Nhny hnappal megrkezsem utn dolgom akadt egy k
zeli vrosban, s - azt kpzelve, hogy egy tantvny vilgi gyei
nem rdeklik Bhagavant - egyszeren engedlyt krtem arra,
hogy egy napra tvol maradjak. Bhagavan jvhagyta a dolgot,
de azutn utalt r, hogy tudatnom kellett volna vele elutazsom
okt.
Fel lehetne tenni a krdst, hogy mirt volt szksg a veze
ts ilyesfajta rejtett mdszereire, s hogy nem kellett volna-e Bha-
gavannak vilgos utastsokat adnia. Erre a legkzenfekvbb v
lasz a12 lehet, hogy kegyelmbl s szvlyessgbl fakadan,
37
mely minden rkez fel megnyilvnult, nem kvnta egyni
leg megklnbztetni azokat, akik letket kezbe helyeztk -
s gy jogot formltak irnytsra - azoktl, akik nem tettek gy.
Az is lehet, hogy nem akart nyitott krdseket provoklni azt
illeten, hogy vajon Guru-e, s szerette volna elkerlni a be
avatsra vonatkoz vlogats nlkli kveteldzseket, mivel,
ahogy azt ksbb elmagyarzta, az azok szmra volt hozzfrhe
t, akik tllptek a szavakon.
m van egy ennl mlyebb, lnyegesebb vlasz. Gyml
csrl ismerszik meg a fa. Egy ember szavai s cselekedetei ter
mszetnek gymlcsei. Bhagavan csendes tantsa, mely kz
vetlenl munklkodott a szveken, a tantvnyok termszett
kvnta javtani, hogy ennek eredmnyeknt p gymlcs n
jn az p frl. A tantvny cselekedetei feletti ellenrzs egy
jval klsdlegesebb mdszer lett volna, ami az okozattl az ok
fel halad ahelyett, hogy az oktl indulna az okozathoz. Egy
kvet szmra az volt a legjobb, ha szvben keresett igaz v
laszt egy problmra vagy kiutat egy kellemetlen helyzetbl,
mint ahogy egy iskols maga vgez el egy mveletet, majd a sz
mols vgeredmnyt megmutatja tanrjnak. Ekkor a helyes
ls s btorts mosolya bizonytja, hogy az eredmny megfele
l, ellenkez esetben a mvelet megismtlend. Ha a tanr
megmondja a vlaszt, munkjban sokkal kevsb segti a ta
nult.
A mindenki szmra egyarnt alkalmazhat szablyok - mint
amilyeneket az sszes valls kir hveire szintn nem lettek
volna megfelelek, hiszen, amint azt mr kifejtettk, Bhaga-
vannak nem llt szndkban j vallst alaptani vagy helyre
lltani egy mr ltez hitrendszer egysgt, hanem meg szeretett
38
volna nyitni egy svnyt mindenki szmra, aki hozz fordult
segtsgrt, brmilyen vallsbl rkezett, is.
letnek vge fel Bhagavan jval idsebbnek ltszott kor
nl, inkbb kilencven-, mint hetvenvesnek tnt. Hihetetlen-
nek hangzik ez olyasvalaki esetben, akinek szervezete ers volt,
aki nem ismerte a betegsget az lete alkonyn megjelen reu
mtl eltekintve, akit gysz, aggodalom, nyugtalansg, remny
telensg vagy megbns nem rintett. Az elbb emltett teher
egyttrzsbl eredt: Magra veszi a vilg bneit.
Kvetk jttek s ltek le el bnattl sjtva, ktsgek kztt
hnykoldva, tiszttalansgoktl szennyezve, s reztk, ahogy
Bhagavan lbainl lve szvk felderl s knnyebb vlik. H-
nyan rkeztek a gysztl vagy a balsorstl sszetrve, m Bhaga
van fnyl szemei elcsittottk fjdalmukat, s szvkben rezni
kezdtk a bke radst! Hnyan jttek tele krdsekkel, melyek
szmukra mindennl fontosabbnak tntek, s melyeket rtelmk
s olvasmnyaik nem voltak kpesek megvlaszolni! Taln a kt
sgbeesett remny, taln a kihvs sztklte ket arra, hogy el
hozzk krdseiket, m amint ott ltek eltte, maga a krdst fel
tev elme nyugodott meg, s a krdsek elillantak anlkl, hogy
szksges lett volna megvlaszolni ket. S ha ekkor megnyitot
tk szvket, egy mlyebb megrts bredt bennk. Akik benne
kerestek menedket, reztk, hogy a karma terhe lekerl vlluk
rl, s e terhet nem ms vette magra, mint Bhagavan. Mg tes
ti betegsgek is enyhltek, st el is tntek jelenltben, s lt
szlag az testn csapdtak le.
Mg az a md is, ahogy testtl megvlt, rendkvl egyttr
z volt. Sokan vltk gy, hogy nem fogjk elviselni, nem lik
tl elvesztsnek fjdalmt. m miutn a betegsg hnaprl
39
hnapra egyre jobban elhatalmasodott, s az orvosok gygytha-
tatlannak talltk bajt, s bejelentettk, hogy a fjdalom bizo
nyra knz jllehet Bhagavan nem mutatta a kvetk
megbkltek azzal, hogy lete vghez kzeledik. Idnknt egyi-
kk-msikuk esedezett neki, hogy kvnja sajt gygyulst, de
szvkben tudtk, hogy nem hasznlna olyan erket, amilyene
ket maguk nem lennnek kpesek segtsgl hvni. Bhagavan
vilgoss tette, hogy ez csupn nhny esztendnyi ldssal jr
na, mg az, amit ad, nem vekkel szmolhat, meghaladja az
idt: Nem megyek sehov. Hov is mehetnk? Hov, val
ban, hiszen Bhagavan? Testt vekig knoztk reumatikus fj
dalmak, trdei feldagadtak, fjs lbakkal, nehezen jrt, s mg
mindennapi stjval is fel kellett hagynia a szent Arunachala
hegyn.
Mintegy egy vvel halla eltt kis daganat jelent meg bal k
nykn. Kivgtk, m ezutn jra visszatrt, mg slyosabban.
gy tltk, hogy az eset komoly. Szmos klnbz kezelst al
kalmaztak, s Bhagavan minden elrst rendesen betartott.
Mg hromszor tvoltottk el a tumort, de az minden alkalom
mal visszatrt, egyre slyosabb formban s egyre feljebb. De
cemberben az orvosok bejelentettk, hogy nem tehetnek tb
bet. A daganat a negyedik operci utn elrte a vllat, s befe
l indult. A doktorok azt lltottk, hogy a fjdalom gytrelmes
lehet, noha Bhagavan alig adta jelt annak, hogy szenvedne.
Egsz szervezett tjrta a mreg, s az utols hnap mr egy
hossz mrtromsg volt. Ennek ellenre kitartott amellett,
hogy mindazoknak, akik felkerestk t, naponta ktszer rsze
slnik kell darsanjban, elhaladva a mellett a helyisg mel
lett, amelyben fekdt. Legvgl, amikor minden rints egy ha-
40
lltusa volt mr, megkrte segtit, hogy emeljk l testhely
zetbe, s gy rte t a hall.
Nem ltjuk tbb az isteni kegyelmet emberi formban vagy
a szembl sugrz szeretet alakjban, de szvnkben velnk
l, s nem is fog bennnket elhagyni soha. ldsa tovbbra is
rad, s nem csak azokra, akik ismertk testi formjnak csod
jt, hanem mindenkire, aki szvben hozz fordul, most ppen
gy, mint azeltt.
Nem sikerlt teljes kpet festenem arrl az emberrl, akit Ra-
mannak hvtak, de hogyan is brzolhatnnk az egyetemest?
Mi volt benne a leginkbb megkap? Kisgyermekhez hasonl
teljes fesztelensge, Istenszersge s embersge. Az isteni aspek
tushoz szlt az eltte val leboruls, s hogy gy szltottk t,
Bhagavan, egyes szm harmadik szemlyben. A te
6
szt
hasznlni egy mssgot magban foglal, srt kifejezs lett vol
na. Bhagavan nmagrl nagyon egyszeren beszlt, s gy utalt
magra, mint n vagy ez. Csupn alkalmanknt, amikor azt
a jelents egyrtelmv tette, hasznlta az egyes szm harmadik
szemlyt: Ha nem feleded Bhagavant, Bhagavan is emlkezni
fog rd. Mg ha el is szakadsz Bhagavantl, Bhagavan akkor
sem szakad el tled.
Bhagavant semmi sem zavarta meg, trtnhetett brmi. Arc
kifejezsnek fensgessge lerhatatlan volt, m ettl nem lett
kevsb igaz, hogy vlaszai nkntelenek voltak, gyorsan meg
szlettek, s hogy arca a legemberibb, leglbb arc volt, amit va
laha lttam. A megvilgosodst anlkl rte el, hogy tanult vol
6
you, ami lehet magz forma is (a ford.)
na, s sohasem mutatott mveltsget, ennek ellenre nagyobb
jrtassgra tett szert a szentiratokban az t felkeres panditoknl.
Csupa egyttrzs volt, m arckifejezse rezzenstelennek tnhe-
tett. Csupa szeretet volt, ennek ellenre egy tantvnyt nha he
tekig egyetlen pillantsra vagy mosolyra sem mltatott. Mindig
szvesen vlaszolt, de sokan voltak, akik reszkettek attl, hogy
beszljenek vele. Nem volt igazn jvgs, de mg a leggy
nyrbb arc is htkznapinak tetszett mellette. Gyakran tnt
gy, hogy alig vesz tudomst a tantvnyokrl, m vezetse en
nek ellenre akkor is lankadatlan volt. s ez mind a mai napig
gy van.
42
M
inden szellemi Mestert egy cl vezrel: segteni az embere'
kt abban, hogy legyzzk az ego kprzatt s az nval
tkletes dvssgben idzzenek, vagy hogy brmilyen mdon
efel haladjanak. Magyarzataik nem filozfik a sz modem r
telmben, vagyis nem a ltezs termszetre vonatkoz spekul
cik, hanem az svny gyakorlati munkjnak elmleti alapja
it alkotjk. Ennlfogva egy Mester, mikzben egy teoretikus b
zist tant, felfedezheti, hogy msvalaki az igazsg egy msik ar
culatt reprezentlja, ami egy msik svnynek szolgl alapjul.
Brlni s mai rtelemben vett filozfikknt sszevetni ket
olyan, mint egy l lovat egy falhoz hasonltani lehet, hogy
a forma megegyezik, de tsiklunk az let tnyezje felett.
A Mesterek magyarzataikban nyltan vagy burkoltan beszl
nek, gy, hogy az igazodjon azok megrtshez, akikhez az ze
net szl. Indiban s Knban szmosn nyltan kinyilvntot
tk az igazsgot: hogy csupn az nval ltezik; hogy az ember
nem klnbzik ettl; s hogy a vilgegyetem, mely pusztn ezen
43
Harmadik fejezet
nval megnyilvnulsa, nem rendelkezik nmagban rejl
valsggal, csakis az nvalban ltezik. Ezt az lom hasonlat
val vilgthatjuk meg. Az egsz lom-vilg, annak minden sze
mlyvel s esemnyvel, csak az lmod elmjben ltezik. Az
lom ltrejtte vagy annak helyzetei semmit sem vesznek el az
lmodtl, s az lom megsznte vagy felolddsa semmivel sem
gazdagtja t, ugyanaz marad az lom eltt, kzben s utn. Is
ten, a kozmikus lom tudatos lmodja az nval, s seme
lyik lombli szemlynek nincs valsga az nvaln kvl,
melynek csupn egy kifejezdse. Azltal, hogy az ember meg
szabadul a mssg kprzattl, felismerheti azonossgt az n-
valval, amely azonossg mindig is fennllt s fennll az let s
az id felttelein tl. Ekkor, mivel maga lesz az lmod, az
egsz vilgegyetemnek - belertve sajt s msok lett s az
esemnyeknek nem lesz tbb valsguk az lomblieknl. Ek
kor megszabadul a remnytl s a vgytl, a flelemtl s a csa
ldottsgtl, s megszilrdul a Tiszta Ltez vltozs nlkli bol
dogsgban.
E magyarzat felsznesen emlkeztethet bennnket egy olyan
elmletre, amellyel a nyugati filozfia egyszer mr kacrkodott,
s ez elg ahhoz, hogy nmi vatossg szksges legyen. E teria
szerint csupn n ltezem, s mindenki ms az elmm fragmen
tuma. Ez olyan lenne, mintha kijelentennk, hogy egy lom
bli szemly teremti meg az lombli tbbieket, ami kptelen
sg. Az igazsg az, hogy az lmod elmje teremti ezt a szemlyt,
akrcsak a tbbieket, s amikor ez az egyn felismeri azonossgt
az lmodval, akkor lete, csakgy, mint a tbbiek, lmnak
rszv vlik. Vagy hogy msik hasonlatot hasznljunk, a nyu
gati analgia gy mondan, hogy egy szndarab szereplje vals,
44
s teremti meg az sszes tbbi szereplt, ami termszetesen kp-
telensg. Az igazsg szerint ezt a szereplt, a tbbihez hasonl
an, a drmar hvja letre. gy a megvilgosodott olyan, mint
a sznsz, aki tudja, hogy az eljtszott szerep nem sajtja, s azt fe
llemelkedett egykedvsggel jtssza el, nem trdve j- vagy
balszerencsjvel.
ltalnossgban elmondhatjuk, hogy a Nyugat s a Kzel-
Kelet tanti burkoltabb formban kzltk magyarzataikat.
Mindamellett egy ilyen osztlyozs nem lehet abszolt rvny.
Lteztek s lteznek Nyugaton olyanok, akik kinyilvntottk
a Legfelsbb Ltezt, s ltek s mig is lnek Indiban tantri-
kus, dvaita s bhakta tantk, akik a kettssg svnyn vezetik
az embereket az Egysg fel. A vgs cl ugyanaz, mg akkor is,
ha a dualits kevsb kzvetlen svnyeinek kveti ezt nem
rzkelik kezdetben, vagy csupn elmletben fogadjk el, anl
kl, hogy folyamatos szdhanjuk szerves rszv tennk. m
az is megeshet, hogy visszautastjk, s ldzik azokat, akik ezt
hirdetik.
Nmelyik szellemi Mester azrt jn el, hogy egy j valls ala
ptsval megerstse a trvnyt s a prftkat. Ezltal meg
szilrdt egy teljes letmintt egy kzssg szmra, s egy svnyt
jell ki azoknak, akik tudatosan vonzdnak a cl fel ami ell
vgl senki sem trhet ki. E mestereknek kzvetlenebb tant
saikat pldzatokba s jelkpekbe kell burkolniuk, melyek kl
s jelentssel brnak azok szmra is, akik nem trekszenek ar
ra, hogy meghaladjk az erklcsi normkat s a vallsos hta
tot.
Ugyangy, a valls keretein bell lteznek olyanok, akik az
egsz kzssg szellemi megjhodsrt lnek s azon kevesekrt,
45
akik tudatosan trekszenek a clra. Msok tbb-kevsb kiz
rlag arra korltozzk magukat, hogy az svnyen igyekvket ir
nytsk, s gy vilgosabb nyelvet beszlnek. Mindkt esetben
az szintesg egyik jele az, ha szigoran vallsuk keretein bell
lnek s tantanak.
Bhagavan Sri Ramanra ezen kategrik egyike sem illik.
nem azrt jtt, hogy j vallst alaptson, vagy hogy vezetst ad
jon szigoran egy ltez vallson bell maradva, hanem azrt,
hogy megnyisson egy svnyt azoknak, akik keresnek, brmi
lyen vallshoz tartozzanak, brhol a vilgon. Tantsnak md
ja vlasz a vilg azon feltteleire, amelyek kz rkezett. Manap
sg, a Kli Juga vgn, a vilg a szellemi sttsg pldtlan lla
potba kerlt. Vannak orszgok, ahol a vallst megblyegeztk,
s azt tantjk az embereknek, hogy fogadjk el: egyedl az anya
gi vilg s a fizikai let ltezik. Mshol rengetegen korltozzk
magukat a materilisra s a testire, attl fggetlenl, hogy nv
legesen elfogadnak-e egy vallst vagy sem. Mg azon orszgok is,
akik elismerik a valls dicssgt, megfosztottk azt attl, hogy
szerepe legyen az emberek letben vagy a gyermekek oktats
ban.
Jllehet forrsa a szellem, az elme tudomnya a szellemmel
kapcsolatban mgis tkletes tudatlansgg fejldtt, s megen
gedi magnak azt, hogy az embert gy analizlja, hogy annak l
nyegt nem veszi figyelembe. Kveti szmt tekintve minden
valls megcsappant (a npessg nagysghoz viszonytva), s szel
lemi ereje is meggyenglt. A keresztny nemzetek kztt a fel
ismershez vezet, beavatssal jr svnyek tbb-kevsb tel
jesen eltntek, olyannyira, hogy az nmagukat keresztnyeknek
nevezk nem is tudjk, hogy valaha ltezett ilyen. Ms kzs
46
sgekben is kevesebb van bellk; s kevsb hatkonyak, mint
brmikor ezeltt. Ezek az svnyek gyakran fld al knyszerl
nek, s Mestereikre nehz rbukkanni, mg a hamis, njellt
mesterek olyan lrmsak, amilyen veszlyesek, s az si igazsgo
kat sszezagyvlva adjk tovbb, modem hibkkal vegytve.
Mgis, a krforgs trvnye szerint az jra-felemelkeds el
kszletei mr a mlypont elrse eltt megkezddnek, s az is
tny immr, hogy az si tuds knyvei minden nyelven elrhe
tek. Az advaita, az nvalval val egysg doktrnjt Nyuga
ton s Keleten egyarnt nyltan hirdetik, s vgl maga a fizika
tudomnya tallta gy, hogy a materilis vilg nem materilis,
mivel nem ltezik szilrd anyag, hanem csupn atomok, melyek
inkbb energira reduklhatak, mint anyagra. Ehhez kapcso
ldan, a mentlis jrabrds nem egyb, mint a kosztl va
l rettegs, mely fel az egykor magasztalt fejlds vezeti az em
berisget. Ennek eredmnyekppen szmosn - Nyugaton s
Keleten egyarnt melyegve visszahzdnak az anyagi civili
zci nyers erszaktl s seklyes kzhelyeitl, s tapogatzva
keresni kezdik a szellemi valsgot. Ezen krlmnyek kztt
lt Bhagavan a Fldn, ide hozta el zenett, s itt tette jrha
tv az svnyt.
Bhagavan Sri Ramana azt a feladatot teljestette, hogy jra
megnyitotta az n-kutats kzvetlen tjt, mely stt korunk
szmra az idk sorn tl meredekk vlt. Ez az svny, mely az
advaita elmleti alapjt alkotja, gymond a forrsnl tallhat,
melybl a klnfle vallsok erednek, s ennlfogva brmelyik
irnybl megkzelthet. Nem az a krds, hogy sokan vagy ke
vesen vgnak-e neki, hanem hogy jra jrhatv vlt.
nmagban, Bhagavan kegyelmt nem vve figyelembe, az
47
ember szmra megkzelthetetlen lenne egyszersge s kzvet
lensge miatt. m mgis a legjrhatbb, sok esetben az egyetlen
jrhat t - ha egy lehetsges nzpontbl tekintjk mint
hogy ppen kzvetlensge miatt nem ignyli az istentisztelet k
lnfle formit s a szertartsokat, s nem szksges hozz sem pap
sg vagy gylekezet, sem kls jelek vagy klnleges megszort
sok. A mhelyben csakgy gyakorolhat, mint a konyhban
vagy a hivatalban, a kolostorban vagy a remetelakban.
Tlzott elmleti- terhet sem jelent. Dnyna mrgaknt, a tu
ds vagy intellektus svnyeknt val lersa nha ahhoz az el
kpzelshez vezet, hogy a tbbi tnl filozofikusabb, noha en
nek ppen az ellenkezje igaz. Ez a kard, mely tvgja a filoz
fia gordiuszi csomjt. A szellemi blcselet vagy tudomny
(hvhatjuk azon a nven, amelyiken akarjuk) felptmnye ha
talmas, szertegazsai sszezavarhatnak bennnket. A klnb
z svnyeken az elmleti tudst tbb-kevsb el kell sajtta
nunk, s rendszerint minl kzvetettebb az t, annl fontosabb
az elmlet. Az advaita hatalmas igazsga csak a kzvetlen sv
nyen vgja t az akadlyokat valsgos kardcsapsknt, s ennl
tbb terira nincs is szksg. A hall utni fejlds egsz, bo
nyolult elmlete szksgtelenn vlik, hiszen azt kell felfedez
nnk, hogy mik vagyunk most s az rkkvalsgban, nem pe
dig azt, hogy mik lesznk, ha meghalunk. A trtnelmi ciklu
sokrl szl hagyomny nlklzhet, hiszen a blcs mindig
a Szatja Jugban l. A nemfizikai erk, az ember mdozatai s
az ezek kifejlesztsre vonatkoz technikk sszetett jgikus s
tantrikus tudomnyai feleslegesek, hiszen az ember nem ezek,
hanem az nval. A szellemi kozmolgia hatalmas szerkezete
mely a forma nlkli szubsztrtumbl a fizikai ember llapo
48
tba vezet fokozatokat, s az embernek az alapba trtn vissza-
trsnek szakaszait taglalja - fel sem merl, ha a vilgegyetemet
egyszeren gy tekintjk, mint egy lmot, melybl fel kell b
rednnk. A szellemi tudomny ezen gaira vonatkoz krdsek
re Bhagavan rendszerint megtagadta a vlaszt, mondvn, hogy
az egyetlen szksges dolgunk: sszpontostani az nvalra, ami
valjban vagyunk.
Mindazonltal az svny, amelyet Bhagavan megnyitott sz
munkra, nem csupn azrt a legkzvetlenebb, mert nagyszeren
jrhat s mentes a lnyegtelen elemektl, hanem termszet
bl addan ilyen. Ezt taln gy magyarzhatjuk el legjobban,
ha rviden vzoljuk a trekv kezdeti helyzett, majd az eltte
ll feladatot, s vgl a mdot, mellyel azt megoldhatja.
A kiindul helyzetben egyedl az tman, az nval vagy a
Szellem ltezik, s nyilvntja meg magt a vilgegyetem form
iban s az ember lnyben anlkl, hogy forma s vltozs nl
kli llapota megszakadna. m ezzel egyidejleg gy tnik,
hogy ltezik egy ego, egy egyni n, mely vals s elklnlt l
teznek kpzeli magt, akrha az lombli szemlyek gy vl
nk, hogy az lmod elmjtl eltekintve is lteznek. Az n
val vltozatlan dvssg s tkletessg, szlets s hall, kez
det s vg nlkl, mg az ego folyamatos nyugtalansg, melyet
flelem s remny, aggodalom s megbns, ragaszkods s gysz
rnykol, s mely eleve hallra tltetett. m, egyetlen j tulaj
donsgaknt, rendelkezik egy intucival az nvalrl, amit
egy nlnl hatalmasabb Ltezknt kpzel el, mely hatrtala
nul j, mrhetetlenl blcs, vgtelenl szeretetteljes, s e Lte
zt gy hvja: Isten.
A feladat megszntetni az ego-rzetet, hogy csakis az nval
49
- mely egyedl van, volt s lesz - maradjon a tudatossgban, s
lssa sajt megnyilvnulsaknt ezt az egsz ltkpet. Ennek ki
fejezseknt Bhagavan gyakorta mondta nevetve: Csupn fe
lejtsd el a valtlant, s a Vals felfedi nmagt." Ez a feladat l
talban azt jelenti, hogy az egysgbl a kettssgen thaladva az
egysgbe trnk, hiszen kezdetben a trekv szmra gy tnik,
hogy egja az egyedli ktsgbevonhatatlan valsg; majd gy
az ego, mint az Isten vagy az nval realitst rzi; vgl pedig
az ego-rzet eltnik.
E feladat elvgzsnek szmtalan mdja van, de e helyen
elgsges ezeket hrom f osztlyba sorolni: az exoterikus valls
svnyei; a kzvetett szellemi utak; s a2 n-kutats kzvetlen
svnye.
Az exoterikus md: az egoizmust fokozatosan kiszortani azl
tal, hogy engedelmeskednk Isten akaratnak. Ennek ngy f
kvnalma a hit, a szeretet, az alzatossg s a jtkony cseleke
detek. Amennyiben az ember ezeknek eleget tesz, az hathatsan
az nval felismerse fel viheti t, mg akkor is, ha ezt tuda
tosan nem ltja elre. Igaz, nem valszn, hogy a clt ebben
az letben elri, m Isten trelmt illeten egy emberlet felet
tbb rvid. A hit megersti az Isten vagy az nval valsg
rl alkotott intuitv meggyzdst, mg a hit prja, az alzatos
sg, gyengti az egba vetett hitet, s cskkenti az annak tulaj
dontott fontossgot. A szeretet arra trekszik, hogy az egt t
adja Isten, jltt pedig msok szmra. A jtettek a gyakorlat
ban utastjk vissza az egoizmust, s olyanok, mint a szeletet s
az alzatossg gymlcsei s bizonytkai. Ennlfogva Bhagavan
idnknt mltatta ezt az utat, btortva azokat, akik termszetk
szerint nem vonzdtak egy tudatosabb szdhanhoz.
50
A kzvetett szdhana tja (olyan szellemi svnyek, melyek
az exoterikus vallsoknl tudatosabbak a cl irnt, m kevsb
kzvetlenek, mint az n-kutats): klnfle technikk segts
gvel megersteni, megtiszttani s harmonizlni az elmt, s.
rgzteni azt az nval keressben. Itt az nvalt gyakran
mint Atyt, Anyt vagy Kedvest kpzelik el. Bhagavan soha
sem tagadta az ilyen mdszerek hatkonysgt. Egy zben, ami
kor egy hlgy azt lltotta, hogy az n-kutats nem segti t, s
megkrdezte, nem kvethetne-e valamilyen ms svnyt, Bha
gavan a kvetkezket felelte: Minden svny megfelel.
Emellett - minthogy kegyelme ltal megnyitott egy kzvetle
nebb s hathatsabb utat, mely a modem let kvetelmnyei
nek jobban megfelel - kvetkezetesen helytelentette, ha az em
ber ms, kevsb kzvetlen svnyt rszestett elnyben. gy
utalt arra, aki gy tett, hogy olyan, mint a pandrr vlt rabl,
aki azrt vlt pandrr, hogy elfogja a rablt, azaz nmagt. A
tolvaj nem ms, mint az ego vagy az elme, amely bitorolja az
nval valdisgt, mivel a szdhana ezen kzvetett mdszere
ivel pandrr kpezzk az elmt, hogy elfogja s eltlje nma
gt.
Egy ilyen svnyen fennll a veszly, hogy a rendrr vlt
rabl rendri erket fog megszerezni, majd ezutn rablszer ter
mszete jra rvnyesti magt, s sokkal nagyobb bajt okoz,
mint amilyet azeltt valaha kpes lett volna. Az ego esetleg
olyan erkre s rzkekre tesz szert, melyek meghaladjk a fizi
kai szfrt. Ezutn meggyzi nmagt s msokat, hogy ez az n-
val, s azz vlik, ami a legnagyobb csaps: hamis guruv. gy
elpuszttja a tbbieket, hogy tpllja be nem vallott hisgt.
Az is megeshet, hogy az ego magasra helyezve nmagt elszige
51
teldik, s errl az llapotrl azt gondolja, hogy a vgs, m
amely, mg ha taln gynyr is, nem vgsbb a fizikai testnl.
Mindenesetre az elmnek vgl meg kell sznnie az nvalban
(ami egyedl ltezik), gy ht egyszerbb s kzvetlenebb, ha
mindjrt a kezdetektl erre treksznk annak segtsgvel, hogy
felbresztjk az nval n-tudatossgt, s elcsendesednk ez
eltt a tudatossg eltt.
S ez a kzvetlen svny, amit Bhagavan tantott: elfeledni
az egt s felfedezni az nvalt, de nem gy, ahogyan az egyik
h ismeri fel a msikat, hanem azltal, hogy felbresztjk az
nval n-tudatossgt; azltal, hogy elkezdnk az nval
lenni. Elszr csak alkalomadtn s tkletlenl, majd egyre fo
lyamatosabban s erteljesebben. Ebben az rtelemben jelent
hetjk ki, hogy a tuds ltezst jelent.
Bhagavan instrukcija szerint fel kell tennnk magunknak
a krdst: Ki vagyok n? n nem ez a test vagyok, amely vl
tozik, mikzben n ugyanaz maradok. Nem is ezek a gondola
tok, melyek tsuhannak elmmen, mikzben n nem vltozok.
Tz vvel ezeltt gondolataim, rzelmeim voltak, melyek rg el
mltak mr, de n ugyanaz vagyok. Ki vagyok ht?
Ez tvolrl sem egy fejtr. Bhagavan utastsa az volt, hogy
mikzben meditlunk, tudatossgunkat sszpontostsuk a szv
re nem a mellkas bal oldaln elhelyezked fizikai, hanem a
jobb oldalon tallhat spiritulis szvre. Bhagavan klnsen
ragaszkodott a tudatossg e legfbb kzpontjhoz. Az itt kvet-
kez egyike az egyszerbb magyarzatoknak, amit ezzel kapcsolat
ban adott: Amikor egy iskols gyermek kijelenti: n adtam
ssze a szmokat, vagy amikor felteszi a krdst: n szaladjak
a knyvrt?, akkor a fejre mutat, ami elvgezte az sszeadst,
52
vagy a lbra, amin a knyvrt rohan? Nem, mindkt esetben
teljesen termszetesen mellkasa jobb oldalra mutat, gy fejezve
ki rtatlanul azt a mly igazsgot, hogy az n-sg forrsa ott ta
llhat benne. Egy csalhatatlan megrzs az, hogy ily mdon
utal magra, a Szvre, mely az nval. E mozdulat egszen n-
kntelen s egyetemes, gy is mondhatnnk, mindenki eset
ben ugyanaz.
Bhagavan azt tartotta fontosnak, hogy prblkozzunk, nem
pedig hogy rveljnk. Ahelyett, hogy megprblnd lokalizl
ni a tapasztalst, prblj meg rszeslni belle. Ahhoz, hogy ls
son, az embernek nem kell tudnia, hol tallhat a szeme. A
szv itt van, ha be akarsz lpni, rkk nyitva ll szmodra,
rkk az az alapja mozdulataidnak, mg ha nem is vagy ennek
tudatban.
Nmi gyakorls utn e meditci felbreszt egy tudatossg
ramot, felbreszti az n egy bersgt a szvben nem az ego-
rzetet, hanem a lnyegi n, az egyetemes nval egy rzst-,
melyet nem befolysrl j- vagy balszerencse, betegsg vagy egsz
sg. Ezt a tudatossgot kell kifejleszteni folyamatos erfeszts l
tal, amg egyre llandbb nem lesz, majd vgl az let minden
tevkenysgnek szakadatlan alaphangjv nem vlik. Ekkor
mindssze az szksges, hogy tartzkodjunk az egoista kzbeavat
kozsoktl, hogy a tudatossg egy egyre hatalmasabb bkessgg
mlylhessen, mely meghalad minden megrtst, egszen addig
a pillanatig, amikor elpuszttja az egt, s rkre felismeri az
nvalt.
Ha a meditci kzben klnbz gondolatok merlnek fel,
nem szabad, hogy azok elragadjanak bennnket s kvessk
ket kifel. Ehelyett trgyilagosan kell rjuk tekintennk, s
53
feltennnk a krdst: Honnan jtt ez a gondolat, mirt s ki
szmra jelent meg? Ekkor gy haladnak majd tovbb, mint a
felhk a tiszta gbolton, s minden gondolat az alapvet n-
gondolatra vezet vissza - de ki vagyok n? A meditci lnye
ghez tartozik, hogy a krdsre nincs mentlis vagy szbeli v
lasz. Nem is lehet, hiszen az n val meghaladja a szavakat s a
gondolatokat. Az ego azt kutatja, mi ltezik eredete eltt s for
rsn tl, s nem fogja megragadni a vlaszt, hanem a vlasz
fogja megragadni s elnyelni t.
Tpllkrt jttem Hozzd,
De a prdd lettem,
s most itt a bke,
h, Arunachala!
(Sri Ramana Maharshi: Szavak hitvesi virgfzre, 28. vsz.)
Kezdetben a vlasz egy, a szvben felbred tudatossgfolyam,
a ltezs egyfajta rzse. Ez az bersg nem testi s nem is elme
beli, noha a test s az elme tudatban van ennek. Nem lehet
jobban lerni, mint a hallst egy sket ember szmra.
Ha tiszttalan gondolatok jelennek meg a meditci sorn,
akkor azokra ugyanilyen mdon kell tekintennk s azokat
eloszlatnunk, hiszen gy a kros hajlamokat az ember felfedezi
s elzi. Meditci kzben mindenfle gondolat felmerl. Ez
csak j, mivel felsznre kerl az, ami az emberben rejtzik. Ha
nem bukkanna fel, mikppen lehetne elpuszttani?
Ahogy az n-kutats nem egy elmetorna, gy nem is egy
mantra. Amikor megkrdeztk efell, Bhagavan hatrozottan
54
vlaszolta, hogy nem gy hasznland, mint egy mantra, ha
nem a fentebb vzolt mdon.
Minden szellemi t tiszta letmdot s spiritulis erfesztst
kvn, s a Bhagavan ltal adott vicsra legalbb annyira egy tisz
ta s szenvedlymentes letvitel, mint egy meditcis technika.
Ha brmi trtnik, ami az embert megbntja vagy hzelg szm
ra, fel kell tenni a krdst: kit bntottak meg, ki rl, vagy ki
mrges - ki vagyok n? A frusztrci sz felettbb divatos ma
napsg, de ki frusztrlt? A vicsra hasznlata ltal teht az n va
gyok a cselekv illzija megszntethet, s gy lehetsgess v
lik, hogy az letben egykedven, hisg vagy ragaszkods nlkl
vegynk rszt. Bhagavan a bank pnztroshoz hasonltotta ezt,
aki szzezrekkel dolgozik szenvtelenl s mgis hatkonyan, mi
vel tisztban van azzal, hogy nem az pnzrl van sz. Ugyan
ezen a szemlytelen mdon az ember az let minden dolgnak
utnajrhat, mindekzben tudva, hogy t, az igaz nvalt ezek
nem befolysoljk, s hogy a mohsg, a dh s a vgy minden
tmadst visszaverheti a vicsra segtsgvel. Vissza kell vernie,
hiszen annak nincs haszna, ha ismtelgeti, hogy az nval,
s gy viselkedik, mintha az ego lenne. Az nval igaz tudatos
sga (st a rszleges is) gyengti az egoizmust. Ez utbbi - akr gy
fejezdik ki, mint hisg, kapzsisg vagy vgy azt bizonytja,
hogy az nval felismerse pusztn elmebeli.
Azzal teht, hogy Bhagavan egy si utat a modem krlm
nyekhez igaztott, hatsban egy jat hozott ltre. Az n-kuta
ts rgi svnye tiszta dnyna-mrga volt, melyet csendben s
magnyban elvonulva kellett kvetni, visszavonulva a klvi
lgtl. Bhagavan ezt olyann tette, hogy szrevtlenl lehet jr
ni a modern let minden krlmnye kztt.
55
Soha senkit sem sztnztt arra, hogy adja fel vilgban lt
lett. Elmagyarzta, hogy ez csupn a csaldfenntart vagyok
gondolatnak felcserlse lenne a szannyszin vagyok elkp
zelsvel. Ezzel szemben az szksges, hogy teljesen elutastsuk
az n vagyok a cselekv kpzett, s csak arra emlkezznk,
hogy vagyok. Ez pedig a vicsra segtsgvel ugyangy megva
lsthat a nagyvrosban, mint az erdben. Csak belsleg hagy
hatja el az ember a vilgot azzal, hogy elhagyja az ego-rzetet;
Csak belsleg vonulhat magnyba azzal, hogy a szv egyetemes
magnyban idzik, mely csupn azrt magny, mert nem ltez
nek msok, akrhny alakot is ltsn magra az nval.
Valban, a vilgban lt let nem pusztn megengedett, ha
nem hasznos rsze a karma-mrgnak, mely a Bhagavan ltal ki
jellt t szerves rsze.
Az n-kutats kls fegyelme abbl ll, hogy folyamatosan
ellenrizzk a cselekedeteket s az Indtkokat, amelyekbl azok
szletnek. Ha szintn s szakadatlanul alkalmazzuk, akkor meg
szabadt bennnket attl a szksgtl, hogy egy kls erklcsi
szablyzatot kvessnk, mert minden tettnkben s reakcink
ban lecsap az egoizmusra. Az ego impulzusai nem fognak egy
csapsra megvltozni. Egy srelem mg dht, egy bk rmt
vlt majd ki, a tulajdonhoz s a knyelemhez val ragaszkods
nak nem lesz vge, az rzkek tovbb lrmznak, m az ilyenek
rl kiderlnek, mik is valjban, melynek eredmnyekppen
az ember felismeri egoizmust, s szgyent s idegenkedst rez an
nak minden megnyilatkozsa miatt. Ettl a ponttl elkezddik
az ego elpuszttsa, m csak lland erfeszts s emlkezs l
tal.
De mg ha gy is van, felmerlhet a krds: hogyan lehet in
56
tegrlt egy ilyen svny, ha nem ad helyet a bhaktinak, azaz a
szeretetnek s az ntadsnak? Azrt, mert a bhakti tja elfel
ttelezi a kettssg fogalmt, a msikt, akinek az ember tadja
magt. Mindazonltal Bhagavan kegyelme hatalmasabb volt
annl, hogy brmilyen lehetsget kizrjon. Br a bhaktirl rit
kbban ejtett szt, az ltala megnyitott svnybe az ntadst s
az htatot is belevette. gy mondta: Kt t ltezik: vagy tedd
fel magadnak a Ki vagyok n? krdst, vagy add t magad.
St, ennl bvebben is kifejtette a dolgot: Engedelmeskedj
nekem, s n elpuszttom az elmt.
Itt nem egy vlaszthat msik svnyrl van sz. A Gurunak
val ntads egy erteljes s lnyeges eleme a kzvetlen tnak,
amit Bhagavan tantott neknk. Igaz az is, hogy emlkeztetett
bennnket arra, hogy a valdi Guru a szvnkben l, s ha egy
szer az elme t kutatva fel fordul, akkor egyre ersebben
vonzza majd azt maghoz. m hogy elkezdjk ezt a folyama
tot, a kls Guru szksges, hiszen, amint mondta, A kls
Guru egy lkst ad az elmnek befel, mg a bels Guru mag
hoz vonzza azt. s Bhagavan az egyetemes Szad-Guru, aki ke
gyelmbl megnyitja az utat mindenki szmra, aki hozz for
dul; s vgs soron a kt Guru egy csupn. gy volt ez, amikor
testben kzttnk lt. A Guru egy - mondta. m ez most
mg nyilvnvalbb, mint valaha, hiszen a kls s a bels Gu
ru ltszlagos kettssgnek vge szakadt.
Mindssze ntads szksgeltetik. Csak maradj csendes, s
Bhagavan elvgzi a tbbit. Ez a nagy feladat: a Bhagavannak
val ntads s az n-kutats segtsgvel csendesen tartani az
elmt, hiszen az olyan, mint egy majom, folytonos, felesleges
nyugtalansgval. Csak amikor engedelmeskedik s csendes ma
57
rad, akkor lehet meghallani a Gurut, aki nem ms, mint az n-
val.
Mint minden ton, az elrehalads itt is fokozatos s szaka
datlan erfesztst kvn, akr rszeslnk az Igazsg megjelen,
majd jra eltn ragyog felvillansaibl, akr nem. Bhagavan
kifejezetten va intette azt a kvett, akinek az n-kutatst r
ta: Mindazonltal az nvalrl megfeledkez ego, mg ha egy
zben tudatra is bresztettk az nvalnak, nem nyeri el a meg
szabadulst, azaz az nval felismerst, az sszegylt elmebeli
hajlandsgok akadlya miatt. Az ego gyakran sszetveszti a tes
tet az nvalval, elfelejtkezve arrl, hogy valjban az n-
val. A hossz id alatt kifejlesztett hajlamokat csupn a
hossz, folyamatos meditci semmisti meg.
Az olyan csoda, mint Bhagavan sajt n-felismerse, nem
elrhet msok szmra, s nem is bztatott senkit arra, hogy
ezt elvrja. Valjban a siker utni vgy, st annak puszta gon
dolata maga egy akadly, hiszen azt jelenti, hogy az ego szmra
kvnunk eredmnyt, ahelyett, hogy megprblnnk megsem
misteni azt, feltve a Ki vagyok n? krdst.
Az nval fnyl tudatossgt gyakoribb s zavartalanabb
kell tennnk, mgnem mr akkor felbred, amikor a meditci
hoz lelnk, majd pedig el kell rkeznnk oda, amikor mr
nem csupn a meditci ri alatt folyamatos, hanem az let
minden tevkenysgnek alapjul szolgl. Azzal arnyosan lesz
ez ersebb s folyamatosabb, minl inkbb meggyenglt az ego,
s (s ez ugyanaz) megtisztult a vgs felldozshoz vezet elk
szletekben. Abban a pillanatban, amikor az ego-n megpr
blja megismerni nmagt, jellemben megvltozik. Egyre ke
vesebbet lesz jelen a testben, melybe elmerlt, s egyre tbbet
58
idz a tiszta tudatossgban, az nvalban vagy tmanban
mondotta Bhagavan.
Az ltala rt Negyven versszak a Valsgrl a kzvetlen svny
tantteleit tartalmazza. A 29. s a 30. versszakban tmren le
rja annak lnyegt:
A tuds tja: befel merlni az elmvel anlkl, hogy kiej
tend az n szt, s feltenni a krdst, honnan merl fel
n-knt az elme. Ez nem n vagyok vagy Az vagyok n
- ekkppen meditlni lehet segtsg, m hogyan lehetne ma
ga a vizsglds?
Ki vagyok n? Amikor az elme ekkppen befel kutatva el
r a szvhez, valami nmagbl n-n-knt megnyilv
nul, s az egyni n szgyenkezve fejet hajt. Br megnyilv
nul, termszetbl fakadan mgsem n, hanem tkletes
sg - ez az nval.
7
A kzvetlen svny a tudson keresztl breszti fel a szerete-
tet. Ez nem az egyik tudsa a msikrl, s nem is elmebeli tuds,
hanem az nval dvssgnek felbresztse, melyhez az elme
vonzdik, s melybe szeretettel elmerl. Ezrt a vicsra gy kez
ddik, hogy az ember, mieltt a bels Gurut felbresztette vol
na, a lehet legteljesebb szeretettel s engedelmessggel Bhaga-
van fel fordul, s megnyitja neki szvt. Brki, aki megnyitja
7
Az itt tallhat s a ktet vgn szerepl 29. s 30. versszakok kztti klnbsg abbl
addik, hogy az egyik Arthur Osbotne, mg a msik Prof. K. Swaminathan fordtsa alap
jn kszlt; (a ford,)
59
szvt Bhagavan eltt s hasznlja a vicsrt, amint lertam, rez-
ni fogja tmogatsnak erejt s gynyrsgt, s tudni fogja,
hogy ez igaz. Aki tadja magt neki, azt nem fogja elhagyni. Is
ten s Guru valjban nem klnbznek. ppen gy, ahogyan
a tigris lkapcsai kz kerlt prda nem szabadulhat, azok, akik
rszolgltak a Guru kegyelmre, biztosan megmeneklnek, s
nem hagyatnak el. m ami a tantvnyt illeti, neki megings
nlkl kell jrnia a Guru ltal kijellt svnyt.
60
E
gy si monds szerint az Arunachala szent hegye teljesti a
kvnsgokat. Figyelemre mlt az eset, ahogy elszr hal-
lottam ezt. Nem sokkal azeltt rkeztem Tiruvannamalaiba, s
elszr jrtam krbe a hegyet. Bhagavan egy idsebb kvetje
stlt mellettem, s gy szit: Legyen vatos abbn, hogy nem
kvn semmit, mialatt a hegyen tartzkodik vagy amikor kr-
bejrja azt, mert az Arunachala teljesti a kvnsgokat.
Mindenhol mshol kptelensgnek hatott volna ez a kije
lents. Az ember csak nevethetne ezen, s azt mondhatn: De
hiszen ppen ezrt kellene kvnnunk valamit! m az, aki
nek szve megnylott Sri Bhagavan tantsnak szellemre,
megrti, mirl van sz. A spiritulis trekvsnek vannak olyan
mdjai s szintjei, melyeken a krsek s az hajok igazolst
nyernek addig, amg az illet meg van gyzdve arrl, hogy
azok j szolglatot tesznek - mg az olyan kvnsgok is, me
lyek jszerencsjre vonatkoznak, s vilgi boldogsghoz s j
lthez jrulnak hozz, nem is beszlve azokrl, melyek term
61
Negyedik fejezet
szetk szerint nzetlenek. m Bhagavan, Buddhhoz hason
lan, nem annyira balszerencsnktl akart bennnket megsza
badtani, mint inkbb a kvnsgoktl s a vgyaktl, a flel
mektl s a ragaszkodsoktl, melyek lehetv teszik a balsze
rencse megjelenst. Ennlfogva hozz vagy az Arunachalhoz
egy hajjal rkezni annyi, mint visszautastani tantst. Amit
tantott, az a tiszta advaita svnye volt, a legmagasabb rend,
a legkiegyenslyozottabb. Kompromisszum, megalkuvs nem
ltezett. Az embernek az illuzrikus ego-nt el kellett utasta
nia, s ebben az esetben hogyan is krhetne annak brmilyen
jttemnyt? Igaz, hogy akikre hatssal volt a tants, azok mg
mindig remnyek s flelmek kztt rldtek, igen messze at
tl, hogy megszntessk a kprzatot, de a legkevesebb, amit
mgtehettek, az volt, hogy felismertk a remnyek s a flel
mek illzitermszett, s arra trekedtek, hogy ne vegyk azo
kat figyelembe, nem pedig arra krtk Bhagavan segtsgt,
hogy azokba belefeledkezzenek.
Szavakkal lerva nehz tnak hangzik, s gy tnik, mintha
Bhagavan kemnyszv Mester lett volna, m ez nem igaz, hi
szen csupa szeretet volt. Kegyelme ltal a balsorsok jobbra for
dultak, s a flelmek nem tudtk befolysolni az embert gy,
mint azeltt. Bhagavan viselte a terheket. Szeretetnek nagys
ga s a tisztasg, mely jelenltben tjrta a szveket, odig csk
kentette a vgyakat s a csggedtsget, hogy klnbz dolgo
krt imdkozni rdemtelen cselekedetnek ltszott. Brmilyen
balszerencsnek volt tanja, a szemben megjelen egyttrzs
mlysge gygyulst jelentett a szenved szvnek. E mgtt mg
is jelen volt a csendes srgets: adjunk fel minden ragaszkodst,
forduljunk az rkk frusztrlt egtl az rkk boldog nval
62
fel. Jelen volt teht benne az egyttrzs a szenveds miatt, de
mg inkbb a tudatlansg miatt, ami a szenveds megszletst
lehetv teszi.
Fel lehetne-e vetni, hogy a tiszta megrts eme svnye csu
pn a filozfusok s az rtelmisgiek eltt nylt meg, nem pedig
az egyszer emberek eltt (legyenek akr szegnyek, akr gazda
gok), akik imkkal, hajokkal s beteljestsre vr vgyakkal
rkeztek Bhagavanhoz? Az biztos, hogy mindannyian reztk a
kegyelem csendes radst, bke tlttte el szvket, s ragaszko
dsuk brmihez, ami kesersget s nyugtalansgot okozott ne
kik, Bhagavan irnti szeretett vltozott. Egy egyszer asszony
mondta a kvetkezket: n nem rtem a filozfijt, de ami
kor rm tekint, gy rzem magam, mint egy gyermek desany
ja karjai kztt. A csodkrl beszlve egy zletember bszkn
kijelentette: Az n Bhagavanom ftyl az ilyen dolgokra! Ez
gy inkbb egy kifel irnyul megkzelts. Akik elszr nem ah
hoz vonzdtak, hogy felkutassk a szvben lakoz nvalt, azo
kat a szeretet ltal a Sri Ramanaknt megnyilvnul nval
hzta maghoz. S Bhagavan a kvetkezket mondta: tadni
magunkat Istennek, a Gurunak vagy az nvalnak ugyanaz, s
mindssze ennyi szksgeltetik. gy reztk, Bhagavan nem
kvnja, hogy klnbz dolgokat krjenek tle, s szeretete oly
sokkal rtkesebb volt brmilyen jttemnynl, amit krhet
tek, hogy hajuk semmiv vlt, s k ott lltak eltte szegnyen
s nyitott szvvel.
A rgi monds, mely szerint elgsges Ttruvarurban szletni,
Benreszben meghalni vagy akr csak gondolni az Arunachal-
ra, a mauna-dksra, a kegyelem csendes tadsra utal, melyhez
szemlyes jelenlt nem szksges. m az Arunachalra gondol
63
ni annyit jelent, mint a vgyak puszttjhoz fordulni, s le
mondani minden krsrl.
Mi akkor ht ez a vgyakat beteljest Arunachala, mirt ke-
resett magnak Bhagavan ott hajlkot, s mirt rt hozz him
nuszokat?
Az Arunachalt a legsibb idktl kezdve a megnyilvnult
Sivnak tartottk. Hz a kzppontja a legtisztbb s legesszenci
lisabb tannak, az advaitnak, s annak a szellemi tnak, mely
hozz tartozik. Ez minden svny kzl a legkzvetlenebb, s
gy nevezik, n-kutats.
Arunachala-Siva elpuszttja a mssgot az egysg tzben.
Hozd el az rk dvt,
s egyeslj vlem,
Ne legyen n s te,
h, Arunachala!
nekli Bhagavan az Aksara Mani Mlai (Szavak hitvesi virgfz-
re) nagy himnuszban.
Siva az Arunachalnl tantott az sidkben Daksinmrti-
knt, egy ifjknt, akit idsebb tantvnyok- vettek krl.
Csendben adta t nekik a tudst, mivel a szvre gyakorolt kz
vetlen hats a tiszta advaita tanok termszetes velejrja. Csak
gy, ahogy a doktrna nem kvn elmleti vzlatot, az azon ala
pul svny sem kvetel meg gondosan kidolgozott technikt.
l egy olyan legenda, mely szerint az idk folyamn Daksi
nmrti egy hatalmas banyan-fa alatt lt s l ma is az Aruna
chala szaki lankin, egy olyan helyen, mely a hegyet megm-
szk szmra nem elrhet, s hogy csendes upadsja megvil
64
gosodst hoz brkinek, aki felkeresi t. Az n-kutats kzvet
len tja elrhetetlen volt az emberisg szmra, melynl fogva
az Arunachalt mellztk s kevsb fontosnak tartottk, mint
a nem annyira kzvetlen elmletek s jobban gyakorolhat s
vnyek kzpontjait.
Most azonban a kzvetlen utat Siva jra megnyitotta elt
tnk Sri Ramana formjban. Ami elrhetetlen volt, most is
mt elrhet, ami magasan a hegyoldalban rejtztt, az a hegy
lbhoz kerlt, elszr az sramhoz, majd a szentlyhez, mely
nl napjainkban a hvek csendes meditciban lnek.
Ezrt lltotta Bhagavan, hogy az Arunachala a vilg szelle
mi centruma, hiszen az svny, melyet kpvisel, jra az ember
trekvsnek kzponti mdszerv vlt. Ezrt hagyta jv, hogy
sramja spiritulis centrum maradjon azutn is, miutn elhagy
ta testt, mivel az svny nyitva ll.
Mindazonltal azt lltani, hogy Bhagavan azrt vlasztotta
az Arunachalt otthonul, mert az az ltala tantott kzvetlen
svny hagyomny szerinti kzpontja, tlzott mrlegelst tte
lezne fel rszrl. Ez nem egy racionlis, hanem egy spiritulis
dnts volt, s helyesebb lenne azt mondani, hogy az Aruna
chala vlasztotta Sri Ramant. A hegy neve mr gyermekkor
ban izgalommal tlttte el. Amikor, mg iskols fiknt, tall
kozott egy utazval, aki Tiruvannamalaiban jrt, s megtudta
tle, hogy ott tallhat az Arunachala, a felvilgosts szinte
sokkolta t, s az rm rzsvel tlttte el, hogy a szent hegy
tulajdonkppen felkereshet a Fldn. Amikor nmagra b
redse utn tizenht vesen szdhuknt elhagyta otthont, ak
kor Atyja, az Arunachala keressre indult. A tiruvannamalai-i
nagytemplomba val megrkezst kveten, az Arunachala
65
bels szentlye eltt llva vlt thatv benne a bke, melyben
mr akkor is lt. A tbb, mint tven v alatt, amit kzttnk
tlttt, soha nem hagyta el jra Tiruvannamalai vrost s a
szent hegyet.
Mg amikor ifjknt egy barlangban a hegyen lt, kveti
megkrtk, hogy rjon egy htatos himnuszt, mely segti ket
szdhanjukban. Bhagavan krbejrta a hegyet tantvnyaival, s
megkomponlta az Aksara Mana Mlai gynyr himnuszt, mely-
nek neklse kzben knnyek patakzottak szembl. Az utols
napon, amint hallos gyn fekdt, a tantvnyok egy csoportja
kis szobja eltt lve ezt nekelte. meghallotta, mieltt az utol
s llekzet elhagyta volna, s kt rmknny csordult ki szeme
sarkbl. Hallnak pillanatban egy hatalmas csillag volt ltha-
t, amint lassan thaladt az gbolton, s eltnt az Arunachala
cscsa mgtt a Szellem visszatrt az Atyhoz. Azon az jszakn,
mikzben a testet, melyet immr elhagyott, az sram hatalmas, j
helyisgben helyeztk el, hogy a kvetk lthassk, azok nkn
telenl egy tamil verset kezdtek nekelni, melyet Bhagavan szer
zett sok vvel azeltt: az Arunachala Ramant.
Az Arunachala szellemi ereje jra tevkenny vlt, hason
lan a rgi korokhoz. Daksinmrti a hegy lbhoz kltztt,
s kijelentette: Nem megyek sehov, itt vagyok. Itt van Tiru-
vannamalaiban, mint azeltt, s ezzel egyidben a hatrtalan
Arunachala-Ramana. Jelen van minden kvet szvben, aki
hozz fordul, s vezeti ket, mint azeltt.
Nem szksges testileg jelen lenni az Arunachala mellett, a
hegy lbnl lv szentlynl. A csendes beavats elr oda, aho
v kell, ppen gy, mint azeltt. m azok szmra, akik testtel
rendelkeznek, a testi jelenlt tovbbra is nagy segtsg.
66
Ha nem gy lenne, Sivnak nem kellett volna megnyilv
nulnia Arunachalaknt vagy Sri Ramanaknt. Bhagavan ke
gyelme ugyangy sugrzik az Arunachalbl s a szentlybl,
mint azt testi valsgbl tette. Az embereket valami mig oda-
vonzza, s mint rgen, rzik, hogy krdseik s ktelyeik elosz
tanak, kvnsgaik szeretett vlnak. Az ket elraszt kegyelem
igen gyakran befolysolja letkrlmnyeiket is, s bels ssz
hangjuk klsleg is megnyilvnul, m ezen clbl odaltogat
ni annyit tesz, mint elutastani a nagyobb jttemnyt a csek
lyebbrt. Az Arunachala ebben az rtelemben kvnsg-teljes
t, s jobb, ha nem lnk ezzel a tulajdonsgval.
67
E
gy olyan korban, mint a mink, amelyben az elme tbbnek
tnik a szellemnl, termszetes, hogy egy tant befolyst
az ltala htrahagyott rsos feljegyzsekbl tljk meg. m ez
a mrce nem mindig helyes. Nem maradtak rnk rsok a Budd
htl, Krisztus sem rt semmit, s amikor Lao-ce bejelentette,
hogy letmvt befejezte, s Nyugat fel lovagolt, sem hagyott
htra rott mvet. A hankoui hgnl, melyen keresztl kellett
haladnia, az elljr knyrgve krte, hogy jegyezze le tant
st, gy Lao-ce megllt a vroskapuban, s megrta a Tao Te Kin-
get, mely ksbb a taoizmus szentiratv vlt. Hihetetlen elgon
dolni, hogy ha nem hozta volna ltre, akkor a modem tud
sok kpesek lennnek megcfolni ltezst, s kijelentenk r
la, hogy kpzeletbeli szemly.
Bhagavan Sri Ramana Maharshi esetben lteznek kiadott
-mvek, s nem is rt ezekrl tudni valamit, m mindig eml
keznnk kell arra, hogy nem ez a valdi hagyatk. Bhagavan
csendben tantott, s tant ma is tiruvannamalai-i szentlyben
68
tdik fejezet
s azok szvben, akik hozz fordulnak. Amikor egy zben fel
tettk neki a krdst, hogy mirt nem hirdeti az igazsgot szle
sebb tmegeknek, gy vlaszolt: Honnan tudod, hogy nem te
szem? Vajon abbl ll-e az igehirdets, hogy dobogra llunk,
s buzdtjuk a krlttnk lv embereket? A prdikci a tu
ds egyszer kzlse, mely valjban csak csendben trtnhet.
Mikppen vlekedsz arrl az emberrl, aki egy rn keresztl
hallgat egy szentbeszdet, majd anlkl tvozik, hogy az olyan
benyomst gyakorolt volna r, amelynek kvetkeztben megvl
toztatn lett? Vesd ssze t egy msikkal, aki egy szent jelen
ltben l, s nmi id utn gy tvozik, hogy letszemllete tel
jesen megvltozott. Melyik jobb: hangosan prdiklni minden
fle hats nlkl, vagy bels ert kibocsjtva csendesen lni? S
ismt, honnan ered a beszd? Ltezik a tiszta Tuds, amelybl
megszletik az ego, az egbl azutn megjelennek a gondolatok,
s a gondolatokbl a kimondott szavak. Teht a sz az eredeti for
rs kunokja. Ha a szavak hatst fejthetnek ki, tld meg ma
gad, mennyivel hatalmasabb lehet a csend ltali igehirdets!
Az itt emltettek nyilvnvalan ugyanannyira igazak az rsra
vonatkozlag.
A csendes tants valban termszete a dnyna mrgnak,
ahol az elmlet a lehet legkevesebb, s az advaitnak arra a
mindent magban foglal kijelentsre redukldik, mely sze
rint kizrlag az nval ltezik.
A csend ltali tants nem azt jelentette, hogy Bhagavan nem
volt hajland felvilgostani azokat, akik krdseket tettek fel
neki. Mindig kimerten megvlaszolta a doktrinlis krdseket,
s szmos vlaszt lejegyeztk, majd az sram kzremkdsvel
kiadtk. Ezek kzl kt napl klnsen kivl: Swami Rama-
69
nanda Talks with Sri Ramana Maharshi s Devaraja Mudaliar Day
by Day u/ith Bhagavan cm munkja. Szintn megjelent egy
sszellts, mely Bhagavan mondsait tartalmazza tmk szerint
csoportostva, amely a The Teachings of Bhagavan Sri Ramana Ma-
harshi in his own Wcrrds cmet kapta. Arra azonban emlkeznnk
kell, hogy nem ezek a szbeli felvilgostsok kpezik a valdi
tantst: ezek bevezet magyarzatok, amelyeket knny megr
teni, m melyek megrtse nmagban mg nem vilgostja meg
a szvet. A valdi munka az n-bersg
8
felbresztse szvnk
ben, ami csak akkor vlt s vlik lehetv, ha Bhagavan csen
des kegyelme erteljesen, mgis szubtilisan mkdsbe lp.
Minthogy valdi tantst a csend kzvettette, Sri Bhaga-
van felettbb ritkn tett doktrni is kijelentseket, kivve ha
egy kifejezett krdsre adott vlaszt. Ugyanezen okbl igen rit
kn rt valamit. A neve alatt kiadott knyvek tbbsge pusztn
krdsek s vlaszok lejegyzseibl ll, melyeket elhangzsukkor
rgztettek, s ksbb kiadtak, mindig Bhagavan jvhagys
val. Az egyetlen olyan magyarzat, melyet valban rt prz
ban, az n-kutats. Ez egy korai tantvnya szmra kszlt t
mutats, mely nem teljesen Bhagavan tantst kpviseli, hi
szen olyan jgikus s egyb mdszereket is trgyal benne, melye
ket nem rt el. A Ki vagyok n? tantsnak egy jellemzbb,
gynyr s vilgos kivonata
9
. Ebben Bhagavan vlaszait, me
8
Self-awareness
9
A Ki vagyok n? cm rsnak kt magyar kiadsa is megjelent, m nem abban a form
ban, ahogy azt Osbome itt lerja, hanem az eredeti krdsekkel egytt. Az egyik Buji Ferenc
s Nmeth Lszl Levente fordtsa (in.: A nylegyenes svny, Stella Maris Kiad, 1998),
a msik Mikls Ervin Olivr s Bognr Gusztv tltetse (in.: A Nagy Blcs Ramana
tantsai, magnkiads, 1998). (afrd.)
70
lyeket egy msik korai tantvny krdseire adott, folyamatos
magyarzatt szerkesztettk. Annak, hogy ezeket Bhagavan ler
ta, egyetlen oka volt: abban az idben nem beszlt, ennlfogva
magyarzatait rsban kzlte.
Ezen knyvek angol formjukban Sri Bhagavan szavait nem
pontosan adjk vissza, m tantst tkletesen tkrzik. Az
tollbl szletett rsok nyelve tamil, s a gyjtemnyekben fel
jegyezett vlaszok nagy rsze szintn tamilul hangzott el, jlle
het nhny krdst angol nyelven tettek fel, s a naplkat is an
golul vezettk. Br Bhagavan rtett ezen a nyelven, csupn na
gyon rvid vlaszokat adott, melyet tolmcs fordtott le, mikz
ben Bhagavan igen figyelmesen hallgatott, s a legkisebb tve
dsre is felhvta a fordt figyelmt. Ami a jelents pontossgt
illeti, azt az is biztostja, hogy Sri Bhagavan minden olyan
knyvet, mely letben megjelent, aprlkos gondossggal t
nzett, mieltt a knyv nyomdba kerlt volna.
Bhagavan feleleteit s magyarzatait trgyilagos hangon -k
zlte, gyakran nevetssel ksrte, s mindig eleven, sznes nyel
vet hasznlt, noha a fordtsok nem mindig adjk vissza ezt.
Egszben vve helytelentette az elmleti vitkat; s hallgati
tl azt vrta el, hogy gyakoroljanak, nem pedig hogy elmlete
ket gyrtsanak.
Nhny tamil nyelv versesknyv is szletett. A megvals
ts megkzeltsi mdjait trgyal Harminc versszakot
10
a klt,
Muruganar krsre rta mint olyan upadst, amit Siva adott a
risiknek. Ksbb maga Bhagavan fordtotta le a mvet szanszk-
10
A vers tamil cme Upadsa szram, angolul The Essence of Instruction cmmel jelent meg.
(a ford.)
7 1
ritra, s ezt a vltozatot kntljk a Vdakkal egytt naponta az
sramban, ma ppen gy, mint Bhagavan letben. gy is
mondhatjuk, hogy gy kezelik, mint egy szentiratot.
A Negyven versszak
11
, tovbbi negyvennel kiegsztve, ll a
legkzelebb ahhoz, hogy sszefgg doktrinlis magyarzat le-
gyen. Ezeket a strfkat szintn Bhagavan lltotta ssze hna
pok alatt, ugyancsak Muruganar kvnsgra. Nem mindegyi-
kk Bhagavan sajt szerzemnye, nhnyat a Fggelkben sze
repl versszakok kzl rgi szanszkrit slkkbl vett t, melye
ket tamilra tltetett. Ezek a versszakok tmrek s mlyenszn
tak is egyben. Ksbb mindegyikhez kommentrokat rtak.
Egyedl az Tuds, amelyben nem ltezik tuds s tudatlan
sg. Tudni nem igaz Tuds. Mivel az nval anlkl ragyog,
hogy lenne valami, amit meg kellene ismernie vagy ami
megismern t, egyedl az a Tuds. Az nem tagads.
12
Mindazonltal egy ehhez hasonl vershez rt szvegmagyar-
zat knnyen olyasfajta szraz filozoflss vlhat, amelytl Bha-
gavan va intett bennnket.
Minthogy Bhagavan mindig Tudsrl s n-kutatsrl be
szlt, amikor a clrl vagy az trl krdeztk, azokon kvl, akik
szemlyesen kerestk fel, igen kevesen bredtek r, milyen ha
talmas tmaszt nyjtott tantsban az ntads. Mint azt a fent
11
Tamilul Uadu Nrpadu, angolul Frtj Verses on Reality. A vers magyarul Negyven vers-
szak a Valsgrl cmmel ktetnk msodik rszben olvashat, (a ford.)
12
Negyven versszak a Valsgrl, 12. vsz. (a ford.)
72
idzett versszak mutatja, a htkznapi rtelemben vett kapcso
lat a megismers s a megismert kztt nem az a Tuds, amelyre
Bhagavan gondol. Ez a Tuds az nmagtl ragyog nval,
ami a szereteten keresztl ppen gy megkzelthet, mint az
n-kutatson keresztl. Az n-kutats az elme azon ksrlete,
hogy befel forduljon, s a szeretet az, ami befel hzza. Vala
minek egy msikrl val tudsa, valamint az egyik szeretete a
msik irnt egyarnt tkletlen, m teljessgkben a Szeretet s
a Tuds ugyanazok. A Bhagavan irnti szeretet s az n-kuta
ts az a kt ktl, mely a kvet elmjt visszahzza az nval
fel.
A szeretet s az ntads bhakti eleme nyilvnvalbb az t
himnusz az Amnachalhoz verseiben, klnsen a legterjedelme-
sebbikben, a Szavak hitvesi virgfzrben, amelyre mr utaltunk.
E kltemnyben, mely az isteni egyesls gynyr neke, s
amelyben a Szeretet s a Tuds egybeolvad, a tantvnyok rzel
mi tmaszra lelnek.
Szenvedlyt bresztettl,
Pedig nem szerettelek.
Ne hagyj ht el most,
h, Arunachala!
(60. vsz.)
A fentebb emltett knyveken kvl Bhagavan rt mg n
hny rvidebb verset, melyek kztt mg humorosat is tal
lunk, mint pldul azt, amelyben a klt panaszkodst a gyo
morra gy parodizlja, hogy a gyomor panaszkodik az egra, ami
rt az szakadatlanul tmi s nem hagy neki pihent. Bhagavan
73
szintn ksztett nhny prza- s versfordtst, legnagyobb rsz-
ben Sr Sankartl. Hogy tantsa Sankarval egybevg, eml-
tsre mlt, hiszen azt jelzi, hogy a legmesszemenbbekig elfo
gadta az advaita tantteleit.
rsait s fordtsait vgl sszegyjtttk, s egyetlen ktet
ben kiadtk, The Collected Works of Sri Ramana Maharshi cm
mel.
74
F
eljegyeztk, hogy egy zben Sri Ramantl a kvetkezt kr
deztk: Mirt nem volt hajland vlaszolni a Buddha a ha
ll utni let mibenltt firtat krdsekre? Bhagavan gy fe
lelt: Taln jobban rdekelte az a valdi feladat, hogy az embe
reket az n-felismers fel vezesse, mint az, hogy kielgtse ha
szontalan kvncsisgukat. Igen nagy a hasonlsg e modem
idkben szletett dzsvan-mukta s a Buddha tantsa kztt.
S nem is lehet nagyobb bizonytk annl, hogy - br a Buddha
j vallst alaptott, melynek az volt a sorsa, hogy kielgtse az
emberek ignyt India hatrait jcskn meghaladva - a spiritu
lis lnyeg ugyanaz maradt, s csupn a jrulkos elemek vltoz
tak.
Itt nem a buddhista kozmolgira utalok, mely valjban
sokkal kevsb jelenik meg a Buddha tantsban, mint a k
sbbi magyarzatokban (s amely egyike azon jrulkos elemek-
nek, amelyekrl a Buddha, akrcsak Bhagavan, jobban szeretett
nem beszlni, nehogy az elmleti rdeklds eltrtse a krdezt
75
Hatodik fejezet
a spiritulis erfeszts gyakorlati szksgessgtl). Tantsnak
azon hatalmas kzponti tmjra gondolok, mely szerint a kp-
rzathoz fzd ragaszkodsa tartja az embert a hall s a szlets
krforgsban, valamint a szenvedsben, s hogy a megvilgoso
ds elhozza a megszabadulst.
Termszetesen ez az alapvet igazsg valamilyen formban
minden vallsban s szellemi tantsban megtallhat, m a
Buddhban, ugyangy mint Sri Bhagavanban, kzponti he
lyet foglal el. Ennek kvetkezmnyeknt k mindketten azt a
kzvetlen utastst adtk, hogy forduljunk el az illzitl, s ke
ressk inkbb' a megvilgosodst, a helyett a kzvetettebb gret
helyett, hogy az ernyrt jutalom jr, s bneink miatt lakol-
nunk kell. A kzvetettebb szt hasznlom, s nem csupn
azrt, mert egy ilyen tants egy erklcsi felhvssal elkendzi
azt, amit egyszerbben az ok s okozat tiszta trvnyeknt is be
mutathatnnk, hanem azrt is, mert kvetinek tekintett s
trekvseit olyan llapotokra irnytja, melyek vilgunk s a
mksa vagy nirvna abszolt valsga kztt helyezkednek el.
Ezek az llapotok, noha magasabb rendek s valsabbak jelen
letnknl, az advaita vgs igazsgban gyszintn illuzriku
sak.
Mivel Bhagavan visszautastotta, hogy brmilyen kisebb clt
irnyozzon el, vagy hogy elfogadjon brmifle esetleges val
sgot, hajthatatlan volt, s nem beszlt a hall utni letrl - a
Buddhhoz hasonlan. Amikor feltettk neki a krdst: Mi
lesz velem a hall utn?, gy vlaszolt: Mirt akarod az eltt
megtudni, mi leszel hallod utn, mieltt tisztban lennl az
zal, mi vagy most? Elszr azt fedezd fel, mi vagy most! Ms sza
vakkal: keresd az nval vgs igazsgt, ez ltezik egyedl ezen
76
s az sszes tbbi let ltszatn tl. Bvebben is kifejtette enn
l: m az emberek mg csak hallani sem szeretnek eme igaz-
sgrl, mg buzgn megtudnk, mi tallhat e vilg mgtt, s
hallannak a mennyorszgrl, a pokolrl s az jraszletsrl.
Mivel a titokzatossgot, nem pedig az igazsgot szeretik, a vall
sok kielgtik ket, m azok vgl elvezetik ket az nval k
zelbe. Brmilyen eszkzt fogadj is el, vgl vissza kell trned az
nvalhoz. Mirt ne idznl ht Abban itt s most?
A magasabb, m mg mindig feltteles llapotokba val be
lefeledkezs olyan tantst foglal magban, amelynek valsg-
szintjn az nval Isten, s a hv elvlasztott Istentl. m a
vgs Igazsgban nem ltezik kettssg. Ennlfogva amikor Is
tenrl krdeztk, Bhagavan a kvetkezket felelte: Mirt aka
rod tudni, mi Isten, mieltt azt tudnd, mi vagy te ? Elszr azt
talld meg, te mi vagy! Azaz: mirt llnl meg az nval akr
legmagasabb rend megnyilvnulsnl? Kutasd a2 nval vg
s Igazsgt, ez vagy te! St mi tbb, az is elhangzott szjbl,
hogy Isvara nem ltezik, vagy mg bvebben: Nem ltezik
Isten az nvaln kvl, hiszen ha gy lenne, akkor nval
nlkli Isten lenne, ami kptelensg.
Igaz, hogy Bhagavan gyakran beszlt Istenrl, hiszen amg az
a fogalom jelen van, hogy az egyni n vals s elklnlt l
tez, addig az ezt a ltezt megteremt, szeret s megtl Isten
fogalmnak is jelen kell lennie. Bhagavan hajlott arra, hogy
minden egyes emberhez a megrtsnek megfelel nyelven szl-
jon, m azok szmra, akik megnyitottk szvket legteljesebb
tantsnak, csak a vgs igazsgot jelentette ki: nem ltezik az
nvaltl elklnlt Isten s egyni llek.
Soha vallst nem alacsonytottak le jobban, mint azok a
77
buddhistk, akik gy akarjk belopni magukat a modernizmus
kegyeibe, hogy ateizmusknt vagy agnoszticizmusknt rtelme
zik azt, hogy a Buddha nem volt hajland beszlni Istenrl. Az
Isten-s-ember szintje alatt ott az egyedli ego kprzatnak
szintje, ppen gy, ahogy fltte ott az egyedli Buddha-tudat
valsga. A magasabb vilg ltszata alatt ott e fizikai vilg lt
szata, mint ahogy fltte a nirvna. k sszetvesztik a legma-
gasabbat a legalsval. Azt, hogy visszautastjuk a szemlyes Isten
szintjn val megllst ami az igazsg egy szintje, azonban
nem a vgs Igazsg k gy forgatjk ki, hogy azt jelentse,
kptelenek vagyunk fellemelkedni a jelensgvilgon, amely
nek illuzrikus voltt a Buddha tantotta.
Akrcsak a Buddha, Sri Bhagavan sem beszlt a dnyni lla
potrl (ha nevezhetjk gy), azaz a nirvna llapotrl, hiszen
az a meghatrozhatatlan meghatrozsa lenne. Amikor a dny
ni testi tudatossgrl rdekldtek tle, rendszerint gy vlaszolt:
gy vled, a dnyni testtel rendelkezik, vagy Mirt trdnl
a dnynival, amg nem tudod, te mi vagy? Elszr azt fedezd fel,
mi vagy te! S ha felfedezed, akkor megtudod, hiszen dnyni
lettl. Az elmleti magyarzatok nem nyjtanak segtsget, st
gtoljk a trekvt azzal, hogy kielgtik az elmt ahelyett, hogy
az befel fordulna az nval utn kutatva, s egybeolvadna Az
zal. Az elmebeli spekulcik nem kevsb tartoznak az ego szel
lemi erfesztssel szembeni vdelmi mechanizmusai kz. S ha
az erfesztst Afel irnytjuk, ami meghaladja az elmt, ellent
mondsos lenne megprblni azt az elme szmra megvilgta
ni. Olyan lenne, mintha egy vdrbe prblnnk nteni az
cent. Bhagavan a kvetkezket mondta: Az nval nf
nytl ragyog. Az embernek klnben sem kell elmjben el-
78
kpzelnie azt. Maga a gondolat, mely azt elgondolja, rabsg.
Minthogy az nval a sttsget s a fnyt meghalad ragyogs,
az embernek nem az elmjvel kell gondolnia r. Az ilyen kp
zelds rabsgban vgzdik, mikzben az nval nmagtl az
abszoltknt ragyog.
A szavak szintjn ellentmondst tallunk a Buddha s Sri
Bhagavan tantsa kztt. Sri Bhagavan kijelentette, hogy csak
is az tman ltezik, mg a Buddha azt hirdette, hogy az tman
nem ltezik. m ez nem tbb szhasznlatbeli klnbsgnl,
mivel Sri Bhagavan az egyetemes nvalra hasznlja a szt, ami
nem ms, mint a nirvna, mg az r Buddha az egyni llekre
utalt vele. Sri Bhagavan szintn azt tantotta, hogy egyni lte
z nincs, s nem csupn abban az rtelemben, hogy nem li tl
a hallt, hanem a jelen pillanatban sem ltezik. Ne trdj
vele, mi leszel a hall utn, azt talld meg, mi vagy most!
Azok a tantk lltjk a llek hall utni ltt, akik kve
tiket fokozatosabb svnyen vezetik, s megvdik azok szemt a
vgs Igazsg vakt egyszersgtl. Ennek ellenre az ellent
monds csupn ltszlagos, mint minden spiritulis ellentmon
ds, s ennek legtisztbb kls jele, hogy maga a buddhizmus t
vzi a pokol, a mennyorszg s az jraszlets tantst az egy
ni llek valtlansgval. Brmelyik egyb let vagy vilg ppen
olyan vals, mint amelyben lnk, s igazsg szerint ppen
olyan valtlan, ennlfogva Bhagavan, hasonlan a Buddh
hoz, hangslyozta az ego valtlansgt gy ebben az letben,
mint brmely msikban - ahelyett, hogy az embereket egy vi-
szonylagosan magasabb rend, m nem vgs realits keressre
sarkallta volna. Elszr azt fedezd fel, mi vagy most!
A Buddha igen kevss trdtt az elmletekkel. Clja nem
79
annyira az volt, hogy kozmolgit hozzon ltre, mint hogy meg
mutassam embereknek a szenvedsbl a bkbe vezet utat.
Akrcsak Sri Bhagavan, is flresprte a flmegoldsokat, s
csak a nirvna s a mj, az nval s a kprzat tiszta lltsa
it tartotta meg. m a teoretikusok mgis kisajttottk tant
st, s rveikkel olyan mintkba prseltk azt, amelyek sem ne
kik, sem msknak nem nyjtanak segtsget abban, hogy ki
szabaduljanak a szenveds krforgsbl. Lehetsges, hogy Sri
Bhagavan tantsra szintn lecsapnak majd, m nem a valdi
tantsa lesz, amit k taglalnak, mivel az zenete gy szl,
hogy kerljk a lnyegtelent, s kvessk az n-felismers fel
vezet utat. Amikor a hindu spiritulis tudomnyok keretein
bell tettek fel neki krseket, idnknt szakszavakkal meg
vlaszolta azokat, m gyakran flretette a tmt. Nem nyjtott
tptalajt elembeli spekulciknak, s egszben vve nem he
lyeselte azokat a szellemi tudomnyokat, amelyek a kzbls va
lsg mrhetetlen tartomnyval foglalkoznak: ppen gy,
ahogy haszontalan dolog tvizsglni a hulladkot, amit csak
azrt sprnek sszeg hogy azutn eldobjk; annak szmra, aki
az nval megismerst kutatja, hibaval azon munklkod
nia, hogy szmba vegye az nvalt burkol tattvkat, ahelyett,
hogy flrehajtan azokat. gy kellene tekintenie a jelensgvi
lgra, mint egy lomra.
A Buddha nem csupn azzal nem foglalkozott, hogy kozmo
lgit hozzon ltre, de azzal is felettbb keveset trdtt, hogy
egy j trsadalmi rendet alaptson. Ha mgis gy tett, azt fkp
pen azon a tagad hozzllson keresztl tette, hogy nem volt
hajland elismerni a kasztokat. Brki, aki kpesnek bizonyult
kvetni az svnyt, az alkalmasnak szmtott. Sri Bhagavan
80
ugyangy gondolkodott. Mindamellett, mivel nem volt clja j
vallst vagy trsadalmi rendet alaptani, nem tett vagy mondott
semmi olyat, amivel tmadta volna a kasztrendszert. Egyszeren
mindenkire olyan mrtkben sugrozta ldst, amilyen mrtk-
ben az illet kpes volt azt befogadni. Ha a brhmank gy ha-
troztak, hogy a tbbiektl elklnlten tkeznek az sram
ebdljben, megtehettk ezt, m Bhagavan olyan helyet v-
lasztott, ahonnan mindkt oldalt lthatta, jvhagyta a Vdk
reggeli s esti recitlst a hallban, de nem volt olyan kvet
(legyen az akr n, alacsony kasztbl szrmaz vagy klfldi),
aki ezen id alatt jelenlttl meg lett volna fosztva.
A Buddha s Sri Bhagavan tantsnak kifejezse kztti k-
lnbsg fkppen abbl a tnybl ered, hogy a Buddha j val-
lst alaptott, emiatt oly mdon prblt szlni, hogy a tme-
gekre ppgy hatssal legyen, mint a kereskre. Ennlfogva, jl
lehet hangslyozta, hogy a tuds hozza el a megszabadulst, ta
ntst rzelmesebb formba nttte, s inkbb a szenvedsrl s
az abbl val megszabadulsrl beszlt. Ennek ellenre a lnyeg
megegyezik, vagyis hogy a szenveds oka a ragaszkods; amihez
ragaszkodunk, az kprzat; s ezt a ragaszkodst a tuds szmolja
fel. Msrszrl ppen azrt, mert a tantst egszben vve alkal
mazta a vilgra, az svnyen halad szinte keresknek, akik a
lnyegre trekedtek, vissza kellett vonulniuk a vilgtl. Lemon
ds az otthonrl s a javakrl, belps egy kolostorba: ezek vol
tak a kls jelei annak, hogy az ember feladta ktdseit s el
fordult az illzitl, hogy szvbe trjen.
Egy szellemi Mester mindig elhozza a szksges zenetet. A
Buddha korban Kelet-zsia embereinek egy j vallsra volt
szksgk, mg Bhagavan Sri Ramana korban egy olyan j spi
81
ritulis svnyre volt igny, amelyet a modem vilg krlm
nyei kzepette is kvetni tudnak azok, akik szellemi irnytst
keresnek valamilyen vallsban, s abban nem lelnek r.
Minthogy Sri Bhagavan tantsa azokat clozza, akik trek-
szenek arra, hogy jrjk az svnyt, Bhagavan higgadtabban s
vilgosabban beszlt: inkbb a tudatlansgot elemezte, mint a
szenvedst, s inkbb a tudsrl szlt, mint a szenvedstl val
megszabadulsrl. S mivel nem alaptott j vallst, nem von
ta vissza tantvnyait a vilgbl. Manapsg az let krlmnyei
olyanok, hogy igen sokan azok kzl, akik kegyelmre s irnyi-
tsra htoznak, nehznek vagy lehetetlennek talljk a vilg-
ti val elfordulst, st mg azt is, hogy teljesen s minden rsz
letre kiterjeden betartsk vallsuk ktelezettsgeit, legyenek
brmilyen hitek. Bhagavan felmentette ez all a hozz fordu
lkat, s ez nagy kegyelem. Nem csupn hinduk, de buddhistk,
keresztnyek, muzulmnok, zsidk s prszik is felkerestk t, s
sohasem tancsolta semelyikjknek, hogy vallst cserlje fel
valamelyik msikra. Mindenkinek egyarnt a vicsrt rta el.
Amg brmilyen egyb szoks legyen az brmelyik valls - se
gtette a tantvnyt, Bhagavan soha nem tancsolta annak fel
adst; m a vicsra hatsos gyakorlsa minden egyb rendsza
blyt feleslegess tesz. Minden ms mdszer csupn a vicsr-
hoz vezet.
Minthogy a vicsra, amint azt Bhagavan tantotta, bsge
sen tartalmaz karma mrga s dnyna mrga elemeket, senkinek
sem tancsolta, hogy vonuljon vissza a vilgtl. Bhagavan el
magyarzta, hogy az egyetlen legyzend dolog az n vagyok a
cselekv kprzata, s ennlfogva nem segt semmiben, ha a
csaldfenntart vagyok gondolatt a szerzetes vagyok gondo
82
latra cserljk. Egyedl az szksges, hogy elvessk mindkettt,
s arra emlkezznk csupn: vagyok.
Kegyelmnek segtsgvel Bhagavan jra megnyitotta az em
berisg szmra az n-kutats kzvetlen svnyt, amelyet Lao-
ce s a Buddha alig klnbz formban tantott. Egyedl az
n-kutats fedheti fel azt az igazsgot, hogy sem az ego, sem az
elme nem ltezik, s ez teszi lehetv az embernek, hogy felis
merje az nval (vagy Abszolt) tiszta, klnbzsgek nlk
li ltt. Miutn ez megtrtnt, semmi megismerend sem ma
rad, mivel Az a tkletes boldogsg, Az minden.
Bhagavan tantsnak vgs egyszersge knnyv teszi,
hogy ismtelgessk vagy magyarzzuk azt, m csupn hatalmas
ereje volt kpes l tknt megnyitni ezt az svnyt az emberek
nek. Csak a kegyelmvel val csendes titatottsg ltal kvet
hette t brki. Ezt szeretettl s ertl sugrz szemeinek pillan
tsa adta azoknak, akiknek megadatott a hatalmas szerencse,
hogy felkereshettk t, s csendes tadsa azok szmra, akik t
volrl hozz fordultak szvkben.
83
indig titokzatossg lengte krl Sri Bhagavan upadsjt
avagy szellemi irnytst. Bhagavan nem adott dkst, az
az beavatst a szoksos mdon, vagyis nem tette kezt a tant
vnyra, s nem adott neki mantrt, hogy azt ismtelgesse. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy tagadta volna a beavats szks
gessgt. Ellenkezleg, hatrozottan lltotta, hogy egy esetlege
sen vlasztott mantra nem hatkony, hanem annak hasznl
jt olyasvalakinek kell megfelelen beavatnia a szent szvegbe,
aki autoritssal rendelkezik. Ez azt sem jelenti, hogy nem tr
dtt volna a trekvk irnytsval. Valjban ez volt az egyet
len dolog, amivel nyilvnvalan foglalkozott. Nem helyeselte
az olyan elmleti krdseket, amelyeket pusztn mentlis kiel
gls cljbl tettek fel, m a szdhanra vagy gyakorlsra vo
natkoz krdseket minden esetben teljessggel s szvesen meg
vlaszolta. Az sramban nem egyfajta ttlen lgkr uralkodott,
inkbb egy heves aktivits, gy is mondhatnnk, egy spiritu
lis gyr mozgalmassga: szdhanba merlt tantvnyok s Bha-
M
Hetedik fejezet
84
gavan, aki mindegyikket aprlkos, br csendes gondossggal
felgyelte s irnytotta.
Mindahnyan tudtk, hogy k a tantvnyok, s Bhagavan
a Guru. Ngyszemkzt beszlt velk mint Guru, s utastsokat
adott nekik szdhanjukra nzve. A vezetse alatt vgzett gya
korls minden esetben a beavats valamilyen aktustl vagy sza
vtl kezddtt, mely ltalban rejtett volt, s valsznleg ha
sonlatos volt ahhoz, ami e knyv elszavban olvashat. Ami
kor megkrdeztk tle, hogy Guru-e, s ad-e beavatst, min
dig kitrt a kzvetlen vlasz ell. Ha a vlasz nem lett volna,
bizonyosan nemmel felelt volna, m ha igent mondott volna,
akkor azonnal szembe kellett volna nznie a beavatsrt ostrom
lk hadval, s klnbsget kellett volna tennie az igaz kve
tk s azok kztt, akik anlkl kerestk fel s krtk irnyt
st, hogy szvkben tadtk volna magukat neki. m egyttr
z szeretete hatalmasabb, blcsessge tisztbb volt annl, hogy
gy cselekedjen, hogy abbl valaki arra kvetkeztethet, Bhaga
van tbbre tartja t msoknl. S valban nem is tett gy, hi
szen mindenben az nvalt ltta.
Amikor megkrdeztk tle, ad-e beavatst, szoks szerint az
zal vlaszolt, hogy hromfle beavats ltezik: beszd, tekintet
s csend ltali. Ez nem vette le a megrts terht a krdezrl.
Az si hagyomnyban e hrom fajtt a madr, a hal s a tekns
jelkpezi: a madrnak lnie kell a tojsain azrt, hogy kikelje
nek, a halnak csak rjuk kell nznie, mg a teknsnek csupn
rjuk kell gondolnia. A dnyna mrgban a csend ltali beava
ts a legtermszetesebb.
Nhnyan, akik csak a formalitssal trdtek, tnylegesen
tvoztak, s mshol kerestek beavatst. Bhagavan semmit sem
85
mondott, hogy visszatartsa ket. Akik megrtettk a helyzetet,
maradtak. Egyikknek, Major Chadwicknek a kvetkezket
mondta: Ha szksges lett volna mshol Gurut keresned, mr
rg nem lennl itt.
volt a Szd-Guru, a dzsvan-mukta, a tkletes dnyni, aki
szmra nincsenek msok, csak az nval, s ennlfogva nem le
hetsges semmilyen kapcsolatrl beszlnnk. Idnknt emlkez
tette kvetit, hogy a kls Guru csupn egy forma, mely a tant
vny tudatlansga miatt jtt ltre, s abban segt neki, hogy befe
l forduljon s felfedezze a bels Gurut, aki az nval.
ltalban a szellemi Mesterek nyltan rnak elmleteikrl,
mg az ltaluk elrt technikt kevsb bven trgyaljk, ne
hogy valaki megfelel autorits nlkl kzeltse meg azt, s ez
zel rtson nmagnak. Bhagavan azonban nyltan hirdette az
svnyt szban s rsban egyarnt. Ez az jszersg sszhangban
van a csendes beavatssal, amit a vilgba hozott. Brkit, aki sz
vben hozz fordult, elrhet a csendes beavats, akrhol is
legyen, s akivel ez megtrtnik, a knyvekbl megtanulhatja
a hasznland technikt. Bhagavan valban emlkeztette idn
knt a tantvnyokat, hogy mg a Tiruvannamalaiba val uta
zs is illuzrikus, s hogy a valdi zarndoklat a szvbe trtnik,
s utalt a kvetend svnyrl megjelent lersokra.
Ez egy kvetkez krdshez vezet: vajon a Bhagavan ltal
megnyitott svny csupn letben volt jrhat, vagy mg min
dig nyitva ll azok eltt, akik kutatnak? A Guru minden kere
s szmra elengedhetetlen, amint Bhagavan mondotta, m azt
is hozztette, hogy az nem felttlenl lt emberi formt. Ami
kor erre utalt, csak igen ritka esetekre gondolt, de ami igaz volt
r nzve, azt irnytsa kveti szmra is lehetv tette.
86
Munkja teljessggel klnbzik a szellemi tmutats meg
szokott mdjtl. Az idk sorn prhuzamos beavatsi folyamok
futottak az cenba, sajt partjaikkal hatrolva, m most, a K
li Juga vgn szmos kzlk a sivatagba veszett, elposvnyoso
dott vagy alig csrgedezik mr, s Bhagavan a dolgok ezen ll
apotra hozta el a vlaszt azzal, hogy bedobta a mentktelet
mindazoknak, akik hozz fordultak- Ha a mdszert szokatlan
nak talljuk, csak azt kell emlkezetnkbe idznnk, hogy Bha
gavan hajtja vgre a cselekedeteket, s ha ekkor ellenkeznk,
csupn nmagunkat tesszk nevetsgess. Olyanok lennnk,
mint a zsidk, akik azrt utastottk el Krisztust, mert nem
olyan formban jtt el, mint amilyenben vrtk. S ha Bhaga-
van lete sorn nlklzni tudta a beavats s az irnyts szo
ksos mdjait, mirt ne tudn azutn is? A felttelek, melyek
az jtst letre hvtk, a mai napig fennllnak.
St mi tbb, mg mindig rkeznek visszajelzsek arra nzve,
hogy Bhagavan vezetse nem rt vget. Amikor egy zben fel
tettk neki a krdst, hogy vajon egy dzsvan-mukta folytatja-e
brmilyen tevkenysgt testi halla utn, a2t vlaszolta, hogy
bizonyos esetekben igen.
Amikor fizikai halla mr igen kzel jrt, s a tantvnyok
azon sirnkoztak, hogy irnyts nlkl hagyja ket, a kvet
kezket felelte: Tl nagy jelentsget tulaj dn itatok a test
nek, amivel arra utalt, hogy testnek elhagysval nem sznik
meg vezetni ket.
Devaraja Mudaliar feljegyzseiben (Day by Day with Bhaga-
van) olvashatjuk azt az esetet, amikor Dr. Masalavala, Bhopal
llam nyugalmazott tisztiorvosa feltett Bhagavannak egy krdst,
amelyre gy felelt: A Guru nem azonos testi formjval, en
87
nlfogva a kapcsolat akkor sem szakad meg, ha a Guru fizikai
formja elenyszik.
Halla eltt gy szlt: Azt mondjk, meghalok, de nem me
gyek sehov. Hov is mehetnk? Itt vagyok. Ez egy egyszer
doktrinlis kijelents, hiszen a dnyni egyetemes, s szmra
nem ltezik itt vagy ott, nem jn s megy, az rkkvalsg
itt- s mostjban idzik; m mindig jellemz volt Bhagavanra,
hogy egy doktrinlis kijelentst gy adott el - annak univer
zlis igazsgval egytt , hogy az a tantvny szksgletnek
megfeleljen. Mi taln elhagyjuk t vaksgunkban, de nem
hagyhat el bennnket, hiszen az nval.
Bhagavan egszen lete vgig rdekldst mutatott a kny
vek folyamatos publikcija irnt, mg utols heteiben is tn
zett egy j kiadst. s mgis, a knyvek clja nem egyb volt,
mint hogy terjesszk a vicsra, az n-kutats svnynek bl
csessgt, s ha az tbb nem lenne jrhat, akkor a knyvekre
sem lenne mr szksg.
Bhagavan jvhagyott egy vgrendeletet, amit el terjesztet
tek, s amelynek egyik pontja az volt, hogy az sram akkor se
sznjn meg szellemi kzpontknt mkdni, ha nincs tbb
testben kzttnk. Brmit is tesznek a tantvnyok, azt Bhaga-
van viszi vghez, hiszen a kzpont a Guru kisugrzsa.
Kveti tudjk, hogy mg mindig a Guru. Az irnytst
tovbbra is rzkelik, nem csak ugyanolyan hathatsan, de
olyan szubtilisan s rszletekbe menen is, mint azeltt. A hoz
z fordulknak azt kellene tancsolnunk, amit mondott azok
nak, akik megkrdjeleztk a szvkzpont ltezst, amelyrl be
szlt, vagyis: nem vitzsra van szksg, hanem prblkozsra.
Idzzk meg k is ldst, s trekedjenek az ltala kijellt ton.
88
Ekkor majd megbizonyosodhatnak arrl, hogy a Guru kegyel
me s irnytsa megjelenik-e.
Azon a vigasztalan jszakn, amikor egy ragyog csillag haladt
t lassan az gbolton abban a pillanatban, amint Bhagavan el
hagyta testt, nem a vrt ktsgbeesett gysz vagy remnyvesztett-
sg uralkodott, hanem az emberek egymst nyugtattk azzal, hogy
Bhagavan mg mindig kzttnk van. Szvben mindenki
rezte zavartalan jelenltt. Azok vigasztaltak msokat, akikrl
az ember azt hitte volna, hogy vigasztalsra szorulnak.
Azon az jszakn a Bhagavan ltal fellttt s elhagyott tes
tet az sram halljba vittk, ahol a kvetk megtekinthettk.
Ok gyszoltak s srtak, m ez alatt jelen volt egy klns b
kessg, amit csak Bhagavan olthatott beljk.
Kevesen ismertk fel azeltt, mennyire szerettk t a szom
szdos Tiruvannamalai vrosban, de az egsz jszaka folyamn
ramlott a tmeg. Az emberek gyszolva s tiszteletket lerva
haladtak t az sram halijn, hogy a most mr lettelen arc utol
s darsanjban rszesljenek. Az Arunachala Sivt nekelve
hossz sorokban vonultak a vrosbl az sramba s vissza.
A kvetkez napokban a jelenltrl val hatrozott
meggyzds tmaszt nyjtott a kvetknek, s legtbbjket
egytt tartotta. Ltrehoztak egy bizottsgot azzal a feladattal,
hogy - a korbbi szarvdhikrinnal egytt irnytsa az sram
gyeit.
A csendes meditci, valamint a Vdk reggeli s esti knt-
lsa ugyangy folytatdik Bhagavan szamdhija eltt, mint tes
ti, jelenlte idejn. Most is, akrcsak korbban, mindenki elj
het, tartozzon brmely kaszthoz vagy legyen brmilyen valls.
Az a szellemi segtsg, amit szentlye eltt lve tapasztalunk,
89
nem csupn ugyanolyan ers, mint azeltt, de ugyanolyan ked
ves s szubtilis is.
Mindazoknak, akik szvkben Bhagavanhoz fordulnak, a
vlasz mg hamarabb rkezik, a tmasz mg erteljesebb. Ez igaz,
tartzkodjanak brhol, m ami ennl is tbb, a szellemi jra-
leds, amit egy tiruvannamalai-i ltogatsbl szoktak merteni,
tovbbra is elrhet, mg akkor is, ha a kedves arc mr nem lt
hat.
A krnyez vrosokban s a tvolabbi helyeken l kvetk
mg mindig ugyangy vrjk a lehetsget, hogy elltogassanak
az sramba, mint azeltt, s az isteni kegyelmet s irnytst ke
resk ppgy rkeznek, mint a mltban. A szently egy olyan
kzpont, amelynek ereje nvekszik, nem pedig cskken, s so
kan irigykednek azokra, akik lttk testi formjnak szpsgt.
Bhagavan mindig arra sztnztt bennnket, hogy a bels
Gurut keressk. A szeretet, amit a kls Guru irnt tanstot
tunk, segtett ebben, azonban ez valamilyen formban akadlyt
is jelentett. Mostantl Bhagavan szvnkbe kltztt. Tisztta-
lansgainktl sokkal inkbb meg kell szabadulnunk, mint ed
dig, hogy felfedezzk t, az nvalt, ltezsnk lnyegt. S
segtsgnkre van ebben, jobban, mint valaha.
a Szd-Guru, aki csendben tant. Daksinmrti (Aruna-
giri Jgi) a szent Arunachala hegy szaki lankin lakozott, k
szen arra, hogy tadja a hatsos, csendes upadst mindazoknak,
akik felkeresik, m tartzkodsi helye megkzelthetetlen volt.
Sri Ramana nem ms, mint Daksinmrti, azonban hozz
frhetv tette azt, ami rejtett volt, hiszen most ldsa sza-
mdhijbl sugrzik: a kzvetlen svny, ami valaha jrhatat
lann vlt, most jra megnylott.
90
A test halla egy vltozst feltehetleg elidzett. Mindig azt
tancsolta: Tedd fel magadnak a krdst: Ki vagyok n?, m
azt is mondta: Add t magad nekem, s n elpuszttom az el
mt. Mostanra az nval szvben trtn kutatsa, s a Bha
gavan irnti engedelmessg ugyanazz vlt. A dnyna s a bhak-
ti egyeslse mg tkletesebb lett.
15. A szemek szeme vagy Te!
Ki pillanthat meg Tged,
Ki szemek nlkl is ltsz?
h, Arunachala!
97. Elragadtl titokban
Szv-lakomba lpve,
S felfedted azt Tidknt,
h, Arunachala!
98. Elrultam tetteid.
Harag helyett vdj meg,
S kegyelmedet raszd rm,
h, Arunachala!
(Aksara Mani Mlai [Szavak hitvesi virgfzre], 15. s 97-
98. vsz.)
91
Megjegyzs
a Negyven versszak a Valsgrl" el
E
gy zben Bhagavan hsz tamil strft rt, mely fontos tan
tsait tartalmazta. Ezek nem gy kvetkeztek egyms utn,
hogy egy verset formljanak, ennlfogva Sri Muruganar azt ja
vasolta, hogy Bhagavan egsztse ki a verset mg hsz versszak
kal, hogy meglegyen a hagyomnyos negyven. megfogadta a
tancsot. Ebbl az elkszlt negyven strfbl Kavyakanta Ga-
napati Muni kettt invokcinak kivlasztott, ami utn Bha
gavan rt mg kettt, kiegsztend a negyven versszakot. A str
fk kzl nhny szanszkrit fordtsbl szrmazott, m mivel a
kvetk azt szerettk volna, hogy minden egyes versszak erede
ti legyen, ezeket a szvegbl kiemeltk, s jak kikerltek a he
lykre. A versszakokat ezutn sorba rendeztk, hogy egyetlen
verset alkossanak. Ezek utn megszletett egy fggelk, mely
jabb negyven versszakot tartalmazott, Bhagavant annyira hi
degen hagyta a szerzsg krdse, hogy nem maga rta a Fgge
lkben szerepl sszes strft. Ha egy megfelelre bukkant, fel
hasznlta azt (mely leginkbb valamilyen szanszkrit eredetibl
92
kszlt fordts volt), ha nem, maga klttt egyet. Az eredeti
negyven versszakbl kiemelt rszeket a Fggelk tartalmazza
13
.
Ez a nyolcvan versszak a Maharshi tantsainak legtfogbb
magyarzata. Szmos fordtsa elkszlt
14
, s tbb kommentrt
rtak hozz. A Sri Ramanasramam klnll knyvecskeknt
tbbszr megjelentette, Ulladu Nrpadu, Szad-Vidj s Truth Re-
vealed cmmel
15
. Bhagavan telugu nyelven przafordtst ksz
tett belle, melynek cme: Unnadi Nalupadi, malajalam nyelven
pedig Szaddarsanam cmen ltette t vers formjba.
13
Rgebbi forrsokbl szrmazik az Invokci, az 17., a 9., a 12. versszak utols sora, a
1830., a 34., a 37. s a 39-40, versszakok,
14
A jelen magyar fordts Prof K. Swaminathan angol tltetsre tmaszkodik, (a ford.)
15
Magyarul a Buddhista Misszi Sad-Vidya cmmel jelentette meg a mvet bels hasznlat
ra 1983-ban, Dr. Ferenczy va fordtsban, amelynek fggelkbl (Kiegszts) azonban
tz versszak hinyzik, (a ford.)
93
Sri Ramana Maharshi
Negyven versszak a Valsgrl
(Ulladu Nrpadu)
Invokci
Ha a Valsg nem ltezne, hogyan szlethetne rla gondo
lat? Mivel a Valsg, gondolat nlkl, a Szvknt bensnk
ben l, mikppen ismerhetjk meg e Szvnek nevezett Realitst?
Megismerni Azt annyi, mint Akknt ltezni a Szvben
16
.
Amikor azok, akiket heves hallflelem gytr, mened
ket keresnek a Legfelsbb r lbainl, aki nem szletik s
hal mg, akkor njknek s ragaszkodsaiknak vge szakad. Ez
utn, immr halhatatlanul, nem gondolnak tbb a halllal.
16
Az els mondat a kvetkezkppen is olvashat: A Valsg megismersnek lehet-e
egyb mdja, mint a Valsgknt ltezni?
94
A szveg
Minthogy ismerjk a vilgot, el kell fogadnunk mindany-
nyiunk kzs Forrst, mely egyetlen, m rendelkezik azzal a
kpessggel, hogy szmosnak ltszik. A nevek s formk kpei, a
nzk, a vszon s a fny - valjban mindez nem ms, mint .
Minden valls hrom ltezn alapul: az egynen, Istenen s
a vilgon. Hogy az egy hromm vlik, s hogy a hrom
mindig hrom, azt csupn az mondja, kiben az ego l. Elveszte
ni az n-t s az nvalban tartzkodni a legfelsbb llapot.
A vilg vals. Nem, hamis ltszat csupn. A vilg az
elme. Hogyan is llthatsz ilyet? A vilg remek hely.
Nem jl mondod. Mi haszna az ilyen beszdnek? Bkben
hagyni a vilgot s megismerni az nvalt, meghaladni az egy
s a kett minden gondolatt: ez az ego nlkli llapot a min
denki ltal elrend kzs cl.
Ha az nval formval br, akkor a vilgnak s Istennek
szintgy alakja van. Ha az nval forma nlkli, ki lthat
ja a (vilg s Isten) form(j)t, s mikppen? Ltezhet-e lts vagy
ltvny szemek nlkl? Az nval, a valdi szem, vgtelen.
A testet az t burok alkotja
17
, a test sz mind a2 t burkot
magban foglalja. A test nlkl nem ltezik a vilg. Va
jon vannak-e olyanok, akik lttk a vilgot a test nlkl?
17
Az t burok magban foglalja a mentlis burkot is.
95
A vilgot az rzkels t formja alkotja, semmi egyb.
Ezen rzkieteket az t rzkszerv trgyaknak rzkeli.
Minthogy az elme egyedl az t rzkszerv segtsgvel rzkeli a
vilgot, lehet-e a vilg ms, mint az elme?
Br a vilg s az elme egytt szletik meg s enyszik el, a
vilg az elme fnye ltal ragyog. Mindkett alapja - mely
bl erednek, s ahov visszatrnek - az a tkletessg, mely anl
kl ragyog, hogy keletkezne vagy eltnne: ez a Valsg.
Brmilyen nvben s formban tiszteljk is Azt, Az elve
zet bennnket a nv s forma nlkli Abszolt megisme
rshez. Az Igazsg valdi megismerse mgis az, hogy megltjuk
igaz nvalnkat az Abszoltban, beleolvadunk, s eggy v
lunk vele.
A kettssgek s a hrmassgok egyetlen dologtl fggnek,
az egtl. Ha az ember Szvben kutatja, Mi is ez az ego?,
s megleli azt, a kettssgek s a hrmassgok elillannak. Akik
felfedeztk ezt, azok ismerik az Igazsgot. ket sohasem hbor
gatja zavarodottsg.
18
Tuds nem ltezik tudatlansg nlkl, tudatlansg nem
ltezik tuds nlkl. Ki e tuds? Ki e tudatlansg?
Ekkppen vizsgldni s felismerni az eredend nvalt, ez
egyedl a Tuds.
18
A kettssgek olyan prok, mint pldul az rm-fjdalom, a tuds-tudatlansg, mg a
hrmassgok olyan triszok, mint a megismer-megismers-megismert hrmassga.
96
Anlkl, hogy ismernnk az nvalt, a megismert, is
merhetnk ugyan mindent, az csupn tudatlansg. Ha
az ember ismeri az nvalt, a tuds alapjt, s tudja mi a nem-
nval, akkor, tuds s tudatlansg eltnik.
Az igaz tuds annyi, mint mentesnek lenni a dolgokra
vonatkoz tudstl s tudatlansgtl. A dolgok ismere
te nem igaz tuds. Mivel az nval sajt fnye ltal ragyog, s
nincs semmi, amit meg kellene ismernie vagy ami t megis
mern, az nval a tuds. Nem tudatlansg Az.
Egyedl az nval, mely tudatossg, a valsg. A k
lnbzsg ismerete nem egyb hamis tudsnl. Mg
ez utbbi - mely nem ms mint tudatlansg - sem ltezik az
nvaln kvl. Az kszerek klnbz formikban valtla
nok, hiszen nem ltezhetnek az arany nlkl, mely egyedl
vals.
Te s csak akkor jelenik meg, ha az n felbuk
kant. m amikor az n termszett kutatjuk, s az ego
megsemmisl, akkor a te s az szintn elenyszik. Ezutn
az igaz nval egyetlen egyknt ragyog.
Mlt s jv a jelen fggvnye. Azok, amg folya
matban vannak, szintn nem klnbznek a jelen
l. A jelen rkk jelenlv. Arra trekedni, hogy megis
merjk a mltat s a jvt, anlkl, hogy ismernnk a jelen
igazsgt, ppen olyan, mint megprblni szmolni az egy
sg, az egy nlkl.
97
Rajtunk kvl nem ltezik id s tr. Ha csupn a test
vagyunk, e kett kt minket, de vajon a test vagyunk-
e? Egyek s ugyanazok vagyunk most s mindrkk, itt, ott s
mindentt. Egyedl mi lteznk, tr- s idtlenek.
A test az n azok szmra, akik ismerik az nvalt, s
azok szmra is, akik nem. m akik nem ismerik, azok
nl az n-t a test hatrolja, mg azok szmra, akik a testben
megismertk az nvalt, az n hatrok nlkl ragyog. Ez a
klnbsg kzttk.
A vilg vals azok szmra, akik ismerik az nvalt, s
azok szmra is, akik nem. m az utbbiak esetben a
Valsgot a vilg hatrolja, mg azoknak, akik felismertk az
nvalt, a Valsg a vilg alapjaknt forma nlkl ragyog. Ez
a klnbsg kzttk.
A szabad akarat uralkodik vagy a vgzet? Errl vitat
kozni azoknak val, akik nem ismertk fel ezek gyke
rt. Akik felismertk az nvalt, a szabad akarat s a vgzet k
zs forrst, azok tljutottak mindkettn, s nem is fognak hoz
zjuk visszatrni tbb.
Istent ltni az nval, a lt ltsa nlkl nem egyb,
mint egy elmebeli kpzet. Csak az ltja Istent, aki az
nvalt ltja ekkppen mondjk. m aki elvesztette az egt
s megltta az nvalt, az nem klnbzik Istentl.
98
Amikor a szentiratok az nval s Isten ltsrl be-
szlnek, mit is rtenek ezen? Mikppen lthatja valaki
az nvalt? Minthogy az nval egy, kettssg nlkli, annak
ltsa nem lehetsges. S hogyan lssuk Istent? t ltni annyi,
mint ltala megsemmislni.
Anlkl, hogy befel fordulnnk s egyestennk az
rral az fnyt, mely az elmnkben ragyog, s mely
annak minden fnyt klcsnzi, hogyan is ismerhetnnk meg
a Fnyek Fnyt az elme klcsnkapott fnyvel?
A test nem mondja: n. Senki sem lltja azt, hogy
az n nincs jelen mg az alvs llapotban is. Ha egy-
szer felmerl az n, minden (egyb) megjelenik ezutn. Lel-
kes elmvel kutasd, honnan ered az!
Eme test, mely anyag csupn, nem mondja, hogy n.
Az rkkval Tudatossg nem szletik meg, s nem is
enyszik el. A kett kztt s a test korltaihoz szabottan meg-
jelenik az n gondolata. Ez a ktelk az anyag s a tudatossg
kztt
19
. Ez a fogsg, a dzsva, a finomtest, az ego. Ez a szamsz-
ra, s ez az elme.
Egy formt elfoglalva ltrejn, s mg azt megrzi, fenn
marad. Egy formt birtokolva tpllja nmagt s nagyra
n, majd ezt feladva egy msikat lt magra. A keress ell mene
kl. Ilyen ez az ego-ksrtet, mely nem rendelkezik sajt formval.
19
csitdzsada-granthi
99
Amikor az ego megjelenik, minden ms is megszle
tik. Ha az nem ltezik, semmi egyb sincs. Mivel az ego
minden, ennlfogva az ego mibenltre vonatkoz vizsglds
a megszntetse mindennek.
Amikor az n nem jelenik meg, Az vagyunk.
Anlkl, hogy kutatn az ember, honnan ered ez az
n, hogyan valsthatn meg nmaga kioltst, amely utn
az n nem led fel jra? Anlkl, hogy ezt elrnnk, hogyan
volna lehetsges sajt llapotunkban idznnk, amelyben Az
vagyunk?
Ahhoz hasonlan, ahogy egy ember almerl azrt, ami
a vzbe hullott, gy kellene mindenkinek mlyen n
magba merlnie, szablyozva a beszdet s a lgzst, s megtall
nia, honnan ered a trtet ego.
Hagyj fel minden beszddel az n-rl, s befel me
rl elmvel kutasd, honnan ered az n gondolata!
Ez a blcsessg tja. Azt gondolni ehelyett: ez nem n vagyok,
Az vagyok n, lehet segtsg a kutatsban, mgsem maga a ku
tats.
Ki vagyok n? Amikor az elme befel fordul ek
kppen kutatva, s beleolvad a Szvbe, akkor az
n szgyenkezve lehajtja fejt, s az egyetlen n nma
gaknt megnyilvnul. Br n-n-knt fedi fel magt, az
nem az ego, hanem a valsg, a tkletessg, az nval l
nyege.
100
Mi megvalstand marad annak szmra, aki nem
ms, mint az nval boldogsga, mely az ego kiolts
bl szletett meg? semmi egyebet nem ismer, csupn eme n-
valt. Ki kpes elgondolni az llapott?
A Vdk kinyilvntjk: Az tenmagad vagy. Ha nem
keresed s tallod meg nvald termszett, s idzl
Abban, hanem ehelyett azt gondolod, n Az vagyok, nem
ez, az ertlensgedet tanstja, hiszen Az rkk az nval
knt idzik.
Nevetsges kijelenteni, hogy: Nem ismerem nma
gam, vagy Megismertem nmagam. Hogyan? Ltez
ne kt nval, hogy az egyik megismerje a msikat? Csakis egy
ltezik, mindenki tapasztalatnak igazsga.
A termszetes s igaz Valsg rkk ott lakozik min
denki Szvben. Ha nem ismerjk Azt fel s idznk
Abban, hanem gy vitzunk: Az ltezik, Nem, nem ltezik;
Formval br, Nlklzi a formt; Az egy, Az kett,
Nem is egy, s nem is kett, akkor a mj megtvesztsnek
ldozatai vagyunk.
Felismerni az rkk jelenlv Valsgot s Abban ma
radni: ez a valdi eredmny. Minden egyb, amit el
rnk, olyan, mint az lomban megszerzett klnfle erk
20
.
20
sziddhik
101
Amikor felbrednk az alvsbl, vajon lteznek-e mg? Soha
sem csaldnak azok, akik az Igazsg llapotban idznek, miu
tn elvetettk a valtlant.
Ha gy vljk, a test vagyunk, akkor azt mondani n-
magunknak: Nem, n Az vagyok, segtsg abban,
hogy Akknt idzznk. Mgis, minthogy rkk Akknt id
znk, mirt kellene folyamatosan arra gondolnunk: n Az va
gyok? Gondolunk-e szakadatlanul arra: n ember vagyok?
Amg kutatunk, kettssg, ha mr megtalltuk, Egy
sg ez az elmlet szintgy tves. Brmilyen buzgn
is kereste, s vgl tallta meg magt a trtnetben a tizedik em
ber, volt a tizedik, s senki ms. [A pldzatban tzen kel
tek t egy folyn, s ezutn meg akartak rla gyzdni, hogy
mindannyian biztonsgban megrkeztek. Szmolskor mind
egyikk kihagyta nmagt, s gy csupn kilencet vett szmba,
ekkppen azt gondoltk, egyikk elveszett. Egy arra halad
vndor mind a tzkre rsuhintott, s szmoltatta velk a tz
tst.]
Ha mi vagyunk a cselekedetek vgrehajti, neknk
kell learatnunk azok gymlcseit is. m ha feltesszk
a krdst: Ki vagyok n, a cselekv?, s felismerjk az nva-
lt, akkor a tevkenysg rzete elvsz, s a hrom karma elillan.
Ez a megszabaduls rk.
A rabsg s a szabadsg gondolata csupn addig van je
len, ameddig az ember azt rzi: Rabsgban vagyok.
102
Ha megvizsgljuk: Ki vagyok n, a rabsgban lv?, akkor a
mindig szabad, rk nval marad. A rabsg gondolata elt
nik, s vele egytt tvozik a szabadsg is.
Ha felteszed a krdst: A hrom kzl melyik a vgs
megszabaduls - ahol a forma jelen van, a forma nl
kli vagy a formval egytt s anlkl trtn?, n a kvetke
zket felelem: A megszabaduls az ego megsemmislse. Ez az
ego krdezi, melyik a vgs megszabaduls.
103
Fggelk
a negyven versszakhoz
Invokci
Ami az egsz vilg alapja, lelke, forrsa, clja s ereje, az a lt
szat mgtt meghzd Valsg, mely valban ltezik. Tltse el
szvnket Az, az Igazsg!
A szveg
A blcsek trsasgban a ragaszkodsok megsznnek, s a ra
gaszkodsok felszmolsval a kprzatnak vge szakad. A kp-
rzattl megszabadulva az ember elri az llandsgot, s mg le
tben elnyeri a megszabadulst. Keresd teht a blcsek trsasgt!
A legfelsbb llapot nem elrhet szentbeszdek hallgat
sa, knyvek tanulmnyozsa, jtkony cselekedetek vagy
104
egyb eszkzk ltal. Csak gy valsthat meg, hogy keressk a
blcsek trsasgt, s figyelmesen kutatjuk az nvalt.
Ha egyszer az ember megtanulta szeretni a blcsek trsasgt,
mi clt szolglna az nfegyelem szmos mdszere? Mi hasz-
na egy ventilltornak, amikor a lgy, hs dli szell lengedez?
A lzat enyhtik a hold hvs sugarai, a kvnsg-fa
21
fel-
szmolja a szklkdst, mg a bnket a Gangesz szent
vize mossa el. Mindezen csapsokat egyttesen szmzi az egye
dlll blcs magasztos ltvnya
22
.
A szent folyk melyek csupn vzbl llnak -, s az iste
nek agyagbl s kbl kszlt kpmsai nem llhatjk ki
az sszehasonltst a blccsel. Azoknak szmtalan nap kell,
hogy megtiszttsk az embert, m a blcs mihelyt rveti valaki
re pillantst, azonnal megtiszttja azt.
Tantvny: Ki Isten?
Mester: Az, aki ismeri az elmt.
T: nvalm, a Szellem ismeri az elmt.
M: Teht te vagy Isten. Hiszen a sruti szintn kijelenti, hogy
csupn egyetlen Isten ltezik: a megismer.
Mester: Milyen fny teszi lehetv, hogy lss?
Tantvny: Nappal a nap, jszaka a lmpa fnye.
21
a mitolgiban szerepl kalpaka-fa
22
darsanja
105
M: Milyen fny ltal ltod ezeket?
T: A szem ltal.
M: Milyen fny ltal ltod a szemed?
T: Az elme ltal.
M: Milyen fny ltal ltod az elmd?
T: Az nvalm ltal.
M: Akkor te vagy a Fnyek Fnye.
T: Igen, Az vagyok.
A szvbarlang belsejben az egyetlen Brahman ragyog egye
dl n-n-knt, az tmanknt. rd el a Szvet azltal,
hogy mlyen elmerlsz az nval utni kutatsban, vagy azl
tal, hogy a lgzssel uralmad al vonod az elmd, s maradj szi
lrdan az tmanban!
23
A Szv-ltuszban tiszta s vltozs nlkli tudatossg lako
zik az nval alakjban. Amikor az ego megsemmisl, ak
kor az nval e tudatossga elhozza a llek megszabadulst.
A test lettelen, mint egy agyagedny. Minthogy annak
nincs n-tudatossga, s minthogy a test nlkli alvs l
lapotban valdi termszetnket nap nap utn megtapasztaljuk,
a test nem lehet az n". Akkor ki ez az n? S hol tallhat?
23
1915-ben, amikor Bhagavan a Virupksa-barlangban lakott, Jagadiswara Sastri, egy ifj
kvetje egy paprlapra a kvetkezket jegyezte fel szanszkritul: hridaja kuhara madhj.
Ezutn tvozott, majd miutn visszatrt, meglepdve egy teljes szanszkrit verset tallt, amit,
mint megtudta, Bhagavan rt. Ezt ksbb maga Bhagavan fordtotta tamil nyelvre, s fel
vette a Negyven versszak a Valsgrl fggelkbe. Kavyakanta Ganapati Muni Sri Ramana
Gitjban szintn szerepel ez a versszak.
106
Azok szvnek barlangjban, akik ilyenformn vizsgldnak,
maga az r Arunachala Siva ragyog az n-knt.
Ki szletik meg? Egyedl az szletik meg Brahmban, az
elsdleges forrsban, aki ekkppen vizsgldik: Honnan
jttem a vilgra? valban rkre megszletik, a legnagyobb
a szentek kztt, letnek minden pillanatban megjhodik.
Vesd el a kpzetet, mely szerint a hitvny test vagy, s
kutasd az nval rk boldogsgt! Az nval megis
mersre trekedni, mikzben a mland hst ddelgeted,
olyan, mint tutajknt megragadni egy krokodilt azon clbl,
hogy tkelj a folyn.
A jtkony cselekedetek, az nmegtartztats, az ldo
zat, a dharma, a jga s a bhakti tja; a mennyorszg, a
valsg, a bke, az igazsg, a kegyelem, a csend, az llandsg, a
halhatatlan hall, a tuds, a lemonds, a megszabaduls s az
dvssg clja mindez nem ms, mint felhagyni azzal, hogy
gy vljk: a test az nval.
Mi a cselekedet, az ntads, az egyesls s a megisme
rs
24
? Feltenni a krdst: Ki e cselekedet, e kzmbs
sg, elklnltsg vagy tudatlansg
25
? Ha ekkppen vizsgl
dunk, az ego elenyszik. Az nvalknt idzni, melyben az
elbb emltett dolgok sohasem bukkantak fel, ez az igaz ltezs.
24
karma, bhakti, jga s dnyna
25
karma, vibhakti, vijga s adnyna
107
Nmely balga nem ismeri fel, hogy az Energia
26
, mely
mozgatja, nem sajtja, s csods kpessgek
27
megszerz-
st hajszolja. Komdija hasonlt a nyomork hencegshez, aki
gy szl bartaihoz: Ha lbaimra segtetek, ezen ellensgek sem
miv vlnak elttem!
Minthogy egyedl az elme lecsendestse az igaz megsza-
baduls, s a csods kpessgek nem elrhetek az elme
tevkenysge nlkl, mikppen olddhatnak fel azok a megsza
baduls boldogsgban amely mindenfle elmemkdstl
mentes akiknek elmje ilyen kpessgekre sszpontost?
Mikzben Isten viseli a vilg terht, a hamis ego gri
maszokat vgva magra veszi azt, mint a szobor, mely
ltszlag a tornyot tartja. Ha egy utaz nem teszi le poggyszt a
vonaton, mely brmilyen terhet elbr, hanem fradsgosan fe
jn tartja, kinek a hibja az?
A kt mell kztt, a mellkas alatt s a gyomor felett hat
klnbz szn orgnum tallhat. Ezek egyike a Szv,
mely kt ujjnyira fekszik a kzpponttl jobbra, s egy bimbz
liliomhoz hasonlt.
Nylsa zrva, regben slyos sttsg uralkodik, melyet
vgyak tltenek meg. Minden hatalmas ideg itt sszpon
tosul, s ez a llekzet, az elme s a Tuds fnynek hajlka.
26
sakti
27
sziddhik
108
Az Urat, kinek szllsa a Szv-ltusz belseje, a barlang
Uraknt magasztaljk. n az ego vagyok az ember
ezt a kpzetet testben megszilrdtotta, m ha a gyakorls erej
vel az n vagyok , n vagyok a barlang Ura rzst lland
stja, s ekkppen a barlang Uraknt ragyog, akkor az a kpr-
zat, hogy a mland test, eloszlik, mint a sttsg a felkel
nap eltt.
Mely hatalmas tkr az, melyben ltjuk a dolgok e
kpmsait? Mi az, amit a vilgegyetem sszes ltezj
nek szveknt jellemeznek? - gy krdezte Rma a blcs Vaszist-
ht, s az a kvetkezkppen vlaszolt: Ha elmlkednk, meg
tudjuk, hogy a vilg lteziben kt klnbz szv dobog.
Egyikk mlt arra, hogy elfogadjuk, m a msik
visszautastand. Az a szvnek nevezett szerv, mely a fi
zikai test mellkasn bell, egy bizonyos helyen tallhat, eluta
stand. Az a Szv, mely a tiszta tudatossg formjval br, elfo
gadand. Br eme szv gy bell, mint kvl megtallhat, mg
is mentes belstl s klstl.
Valban Az a lnyegi Szv, s abban lel hajlkra az egsz
vilg. Az minden dolog tkre, s minden jlt forrsa,
ennlfogva a tudatossgot minden ltez Szvnek nevezhetjk.
Az nem a mland test rsze, mely rzketlen, mint egy k.
gy ht a trekvs ltal, hogy az egt a tiszta Szvbe ol
vasszuk, mely csupa tudatossg, az elme hajlandsgai s
a lgzs elcsendesednek.
109
E tiszta, felttelektl mentes tudatossg, azaz Siva, n
vagyok. Ha ekkppen szakadatlanul meditlsz a szv
ben, az ego minden ragaszkodstl megszabadulsz.
Miutn kikutattad a lt klnbz llapotait, s el
mdben szilrdan megllapodtl a legfelsbb Valsg
llapotban, jtszd el szerepedet a vilgban, h, te hs! Felis
merted az igazsgot, mely minden ltszat szvben ott lakozik.
Anlkl, hogy valaha elfordulnl ettl a Valsgtl, jtssz a vi
lgban, amikppen jlesik!
Tnjn gy, hogy lelkesedsz s rvendezel, tnjn gy,
hogy izgalom vagy idegenkeds tlt el, tnjn gy,
hogy kezdemnyez vagy llhatatos vagy, mgis ragaszkods nl
kl jtssz a vilgban! Megszabadulvn a ragaszkods minden k
telktl, megnyugodott elmvel, s ltszlag minden helyzet
ben a vllalt szerepeddel sszhangban cselekedve, jtssz a vilg
ban, h, te hs, amikppen jlesik!
Aki az tman megismerse ltal megszilrdult az Igaz
sgban, aki legyzte az t rzket - hvd t a tuds t
znek, a blcsessg villmjnak, az id legyzjnek s a hs
nek, aki gyzedelmeskedett a hall felett!
ppen gy, ahogy a tavasz bekszntvel a fk lombko
ronja de szpsggel ragyog, azok, akik lttk s ltjk
az Igazsgot, egyre nvekv fnnyel, rtelemmel s ervel tn
dklnek.
110
Hasonlan ahhoz, akinek egy trtnetet meslnek, m
gondolatai messze kalandoznak, az az elme, amely men
tes a ragaszkodsoktl, gy cselekszik, hogy kzben ttlen ma
rad. m a ktttsgekbe feledkezett elme tevkeny akkor is, ha
ppen nem cselekszik, hasonlan ahhoz, aki mozdulatlanul al
szik, mikzben lmban hegyet mszik s lebukfencezik.
Mint a fogaton alv utas szmra a lovak mozgsa, meg
llsa s azok jrombl val kifogsa, olyan a cselekvs,
az elmlkeds s az alvs a blcs szmra, aki testnek fogatban
alszik.
Annak szmra, aki kutatja az brenlt, az lom s az
alvs termszett, ltezik egy llapot e hrmon tl, az
bren alvs
28
, a trijnak nevezett negyedik llapot. m mivel
egyedl eme trija llapota vals, s a hrom ltszlagos llapot
illuzrikus, valban a negyedik a transzcendentlis llapot
29
.
Az az llts, mely szerint a dnyni megtartja a prrab-
dha karmt, mg a szancsita s az agami karmtl meg
szabadul, csupn klsdleges vlasz a tudatlan ltal feltett kr
dsekre. Ha egy frfiembernek tbb felesge van, egyik sem me
nekl az zvegysg ell, amidn a frj elhallozik. Ehhez ha
sonlan, amikor a cselekv eltnik, akkor mindhrom karma
elenyszik
30
.
28
dzsgrat-szusupti
29
turjtita
30
szancsita; a mltban sszegylt karma; agami: a jvben megnyilvnul karma; prrabd-
ha: a jelenben megnyilvnul karma
111
A tanulatlan embernek egyetlen csaldja van, melyet a
felesg, a gyermekek s a hozztartozk alkotnak. m
azok elmjben, kik rengeteget tanultak, ott a knyvek, az el
mletek s a vlemnyek szmtalan csaldja, melyek akadlyai
a jgnak.
Mi haszna a betknek a mvelt ember szmra, aki
nem trekszik arra, hogy eltrlje a sors knyvt a vizs
glds ltal: Honnan jttem a vilgra? h, Arunachala,
olyan , mint egy gramofon. Csak tanul, s ms szavait ism-
telgeti, anlkl, hogy felfogn azok rtelmt.
Knnyebb megmenteni a tanulatlant, mint azt, aki
br mvelt, nem alzatos. Az elbbi megmeneklt a
bszkesg dmonjnak karmai kzl, kiszabadult a gondolatok
s a szavak rvnybl, a gazdagsg rlt hajszolsbl, s renge
teg, rengeteg szerencstlensgtl megmeneklt.
Tekintsen br az ember gy a vilgra, mint egy szalma
szlra, s ismerje betve a szentiratokat, mgis nehezen
menekl a rabsgbl, ha enged a hitvny hzelgsnek, annak a
szajhnak.
Ha az ember szakadatlanul nvaljban tartzkodik,
anlkl, hogy megklnbztetn nmagt msoktl,
anlkl, hogy eltrne igaz llapottl, akkor ki lehetne sz
mra idegen? Mit szmt, hogy msok mit lltanak rla? Mit
szmt, ha az ember nmagt magasztalja vagy pocskondizza?
112
Zrd az advaitt a szvedbe, de soha ne fejezd ki csele
kedeteidben! h, fiam, mg ha mindhrom vilgra al
kalmazod is, soha ne alkalmazd a Gurura!
me, kinyilvntom a vdnta vgs tantsnak lnye
gt: amikor az ego megsemmisl, s Azz, a tiszta tuda
tossg nvaljv vlik, akkor egyedl Az marad.
113
Az itt tallhat (fknt szanszkrit) szavak magyaros trsban
szerepelnek. Nhny helysg- s szemlynv angolos trsban
terjedt el, az ilyen esetekben a szvegben meghagytuk a bevett
vltozatot, mg akkor is, ha a sz kznvbl ered (ilyen pldul
az Arunachala), de a Szjegyzkben zrjelben megadtuk a ma
gyar megfelelt. A szavak meghatrozsnl leginkbb azokra a
jelentsekre szortkoztunk, amelyek e knyv szvegsszefggs
ben fontosak vagy ltalnosan elfogadottak a klasszikus hindu
vallsos s filozfiai irodalomban.
advaita - nemkettssget vagy abszolt egysget hirdet tan,
a vdntnak - mely az indiai filozfia hat ortodox iskoljnak
egyike Adi Sankarcsrja nevhez fzd ga. Kzponti tan
tsa az egyni llek azonossga Brahmannal. Azt lltja, hogy
egyedl Brahman, a Vgs Valsg ltezik, tovbb kijelenti,
hogy a vilg s a tapasztalati n valtlan.
Arunachala (magy. Aruncsala) - lit. vrs hegy. Szent hegy
114
Tamil Naduban, Dl-Indiban, melyet az r Siva mint a for
ma nlkli Abszolt megnyilvnulsnak tartanak. Lbnl
fekszik Tiruvannamalai, oldalban az sram, melyet Sri Rama-
na Maharshi alaptott.
sram - kies erdei telep, blcsek, jgik s szerzetes tantvnya-
ik szllshelye
tman - a vdntban az ember halhatatlan, igaz n valja,
mely azonos Brahmannal
Bhagavan (magy. Bhagavn) - Az r, Isten; 1. Visnu s Siva
jelzje; 2. Sri Ramana Maharshi tbbek kztt ezen a nven is
ismert
bhakti szeretetteljes odaads Istennek; bhakti mrga: az n-
tads tja
Brahm - a teremts istene a hindu szenthromsgban
Brahman - a hinduizmusban a szemlytelen Abszolt Val
sg, a vgs Igazsg, minden ltez alapja; a vdnta szerint azo
nos az Atmannal
brhmana - a papi osztly vagy annak tagja; feladata a tanu
ls, a tants, a szertartsok s az ldozsok elvgzse
darsan - szent ember ltsa, klnsen ha a szemek tallkoznak;
egy szent jelenltben lenni, annak fogadtatsban rszeslni
115
Dpvali - lit. lmpasor; a fny ves nnepe, melyet lm
pk gyjtsval tesznek emlkezetess
dnyna - ismeret, blcsessg, klnsen olyan tuds, mely
ktsgbevonhatatlan, abszolt
dnyni - olyasvalaki, aki dnynval br; megvilgosodott,
megszabadult
dzsapa - egy sz, szavak (mantra) vagy Isten valamely nv'
nek rendszeres ismtelgetse, rendszerint beavats utn
dzsva - az egyetemes llektl (ltszlag) elklnlt egyni l-
lek
dzsvan-mukta - aki letben elrte a megszabadulst
Guru - szellemi tant, Mester, a Tuds thagyomnyoz]a
jga - egyesls, igzs, az Abszolttal val egyeslshez ve-
zet t
Kli Juga - a vilg ngy korszakbl az utols, a sttsg kora
Krttikai - Krttika (oktbernovember) hnap teliholdj-
nak napja
Mahaszamdhi - megvilgosodott blcs halla (lit. a nagy
szamdhi)
116
mj - kprzat, a vilg illuzrikus termszete
mantra szent hangok vagy szavak, melyek ismtelgetse l-
tal az elme megnyugszik
mrga - svny, t
mauna - csend, hallgats
mksa- az indiai filozfiban a dzsva vagy egyni llek meg
szabadult llapota; a szletsek krbl (szamszrbl) val meg
szabaduls; az nvalra breds
muni - blcs
nval (ang. Self) az tman sz Baktay Ervin ltal meg
honostott magyar megfelelje
pandit - tuds, a vallsi tudomnyokban jrtas szemly
prrabdha karma - a jelenben megnyilvnul karma, vagy
is a mltbli cselekedetek jelen letnkben megr gyml
cse
risi - blcs, lt
Sankara (di Sankarcsrja) (788-820) - nagy hindu tuds-
szent s reformtor, akinek a klasszikus Upanisadokhoz, a Bhaga-
vad Gthoz s a Brahma-sztrhoz fztt kommentrjai jralesz-
117
tettk az ortodox hinduizmust s megteremtettk az advaita v-
dntt
sr- szent; gyakran mint tiszteletet kifejez eltag hasznlatos
sruti szent szveg
Szad-Guru (Szat'Guru) - lit. Igazsg-tant; az emberi fr-
mban megnyilvnul s azon keresztl tant nval vagy t-
man
szdhana - tudatos szellemi gyakorlat; az, ami eredmnyt
(sziddhit) hoz, elidzi a kvnt sikert; spiritulis gyakorls
szdhu - aszkta, szent ember; (klnsen letmdknt) szd-
hant vgz szemly
szamdhi - intenzven boldog llapot vagy transz; az embe
ri tudatossg legmagasabb rend formja, mely meghaladja a l-
t-ltott s az alany-trgy viszonyt
szarmyszin aki letette a szannysza vratt, a lemonds fo
gadalmt; a vilgtl visszavonult
szarvdhikrin - intz, felgyel, igazgat
szvmi - (szellemi) mester
tapasz nsanyargats vagy aszketikus gyakorlat
118
tattvk - kategrik
Tiruvannamalai (magy. Tiruvannmalai) kisvros India Ta-
mil Nadu tartomnyban, mintegy trnyi busztra Madras-
tl; itt lt Sri Ramana Maharshi, s itt tallhat sramja
upadsa - tmutats, elrs
vicsra - vizsglds, valdi termszetnk utni kutats
119
Az Arunachala Knyvek sorozat, amely a dl-indiai szent hegy
rl kapta nevt, azt a clt tzte maga el, hogy a magyar olva
skkal megismertesse az advaita vdnta XX. szzadi jeles kp
viselit.
Sorozatunkban megjelent:
Sri Ramana Maharshi: Abszolt tudatossg
Sri H.W.L. Poonja: bredj fel s ordts! (I-II ktet)
Sri H.W.L. Poonja: Ugorj az ismeretlenbe!
A kiad knyvei utnvtellel is megrendelhetek
az albbi cmen:
Arunachala Knyvek,
1026 Budapest, Hermann Ott u. 37
Arunachala Knyvek, 1999
ISSN 1419-3515
ISBN 963 03 8805 7
Felels kiad: Reiki Alaptvny
Nyoms s kts: Hektogrf Nyomda Kkt.
Arthur Osborne megindt visszaemlkezse be
pillantst nyjt Sri Ramana Maharshi blcses
sgbe s letbe. A szerz lefesti az indiai szent
mindennapjait, a vilghoz, a tantvnyaihoz s
a szent hegyhez, az Arunachalhoz fzd kap
csolatt, A ktet msodik rsze Sri Ramana egy
nagyobb terjedelm kltemnyt tartalmazza,
melyben a blcs sajt szavaival foglalja ssze
tantsnak lnyegt.
Arunachala knyvek