You are on page 1of 240

A ROMN KRDS

S
A FAJOK HARCZA
EURPBAN S MAGYAKORSZGON.
RT A
BEKSI CS GUSZTV
BUDAPEST
AZ ATHENAEUM IROD S NYOMDAI R. TRS. KIADSA
1895
Elsz a magyar kiadshoz.
E munka tanulmny a romn krdsrl, nem pedig
puszta vlaszirat a romnok s magyarok kztt foly
polmiban. Feladata annak bizonytsa, hogy a romn
krdst nem a magyarok zsarnoksga hozta ltre,
hanem termszetes kvetkezmnye az a romnok egy-
sgre val trekvsnek, s a fajok kzt, most mr
Eurpa keletn is, foly kulturai harcznak.
Ez az oka, hogy a tanulmny hrom rszre oszlik.
Az els rsz a romn krdst Eurphoz val viszony-
ban trgyalja. A msodik rsz a pn-, vagy dko-
romn trekvseknek a magyar nemzeti rdekhez val
viszonyt adja el. A harmadik rsz a fajok kzdelmt
fejtegeti gy nyugati, mint keleti Eurpra vonat-
kozlag. Ugyane rsz feltrja a vrhat evolcikat
s klnsen a magyar faj s a magyar llam remlhet
diadalt az rk trvnyeknek hdol kultrai kzde-
lemben, melyet a klnbz fajok vvtak a mltban, s
fognak egymssal vvni a jvben.
Az olvas tapasztalni fogja, hogy egszen pozitv
adatok s nem az optimismus fnyes kdkpei vezettek,
midn a magyar faj diadalmas kibontakozsra vonok
kvetkeztetst. E munka czlja ketts. Az egyik az,
IV
hogy trgyilagos adatokkal kimutassa a romn kve-
telsek lehetetlen voltt s a romn vdak alaptalan-
sgt. A msik, hogy a magyar nemzet is felvilgo-
stst nyerjen a romn krds lnyege s sajt faji
erinek gyzelmet biztost mivolta fell. A romn
izgatk ltal gyrtott mesket ugyanis nemcsak a
klfld, hanem mr a magyar kzvlemny is kezdte
legalbb rszben igazaknak tartani. Kivl poli-
tikusaink kzt is akadtak egyesek, a kik lelkk
belsejben attl fltek, hogy fajunk hegemnija val-
ban csak mestersges eszkzk segtsgvel tarthat
fenn. A jelen tanulmnyban felsorolt szmos adat nem-
csak az eurpai kzvlemnyt, hanem remlhetleg
ezen magyarokat is meg fogja gyzni az ellenkezrl;
arrl, hogy a magyar faj ellenllhatatlan flnye nem
mestersges eszkzkben, hanem annak termszetes eri-
ben gykerezik. De midn igyekezem sztoszlatni a dko-
romn mesk nyomaszt kdt, nem kvnom a chauvi-
nizmus malmra hajtani a vizet. Ez a jelen tanulmnybl
vehet ugyan tlvrmes czljaira adatokat; de rszemrl
igyekeztem munkmat lehet trgyilagossggal s min-
den tlz chauvinizmustl mentesen alkotni meg.
Ha itt-ott meg-megcsendl egyes lesebb akkord
a helylyel-kzzel szksgess vlt polmikban, ezt
mentse ki azon jogos harag, melyet flttlenl rez
minden magyar, ha olvassa a romn vdakat s egy-
szersmind ismeri ezek alaptalansgt.
A tanulmny Parisban megjelen franczia ki-
adsa lnyegileg megegyez a magyar szveggel.
Abban tbb helyen jelentkeny rvidtseket
tettem; de csak oly rszleteket hagytam ki, melyek
V
kevsbb rdekelhetik a franczia, illetve eurpai, mint
a magyar olvaskznsget.
A knyvkiadsra legalkalmatlanabb holt vadban
pedig azrt kellett kzz tennem munkmat, mert a
romnok ugyancsak ekkor szoktk ellennk intzni
tmadsaikat, akkor, a midn Eurpa kzvlemnyt
ms krds nem veszi ignybe. Nem ktsges, hogy
az idn is valamely, mg a nyr folytn knlkoz
alkalmat fel fognak hasznlni a magyar nemzet ujabb
befekettsre. Ez az oka, hogy gy Parisban a fran-
czia, mint Budapesten a magyar kiads a holt vad
tetpontn jelenik meg.
Budapesten, 1893. jlius kzepn.
Beksics Gusztv.
TARTALOM.
ELS ESZ.
A romn krds s Eurpa.
Lap
I. Fejezet. A keleti krds egy rsze 3
IT. Fejezet. A romn izgats 8
III. Fejezet. Az olhok latinsga 19
IV. Fejezet. A romn egysg 26
V. Fejezet. Dkoromnia s az eurpai rdek 36
MSODIK RSZ.
A romn krds s Magyarorszg.
I. Fejezet. A magyarok llama 45
II. Fejezet. A kiegyenlthetetlen ellentt 51
III. Fejezet. A kibkts ksrlete 64
IV. Fejezet. A romn kvetelsek 72
1. A trtnelmi jog s Erdly 73
2. Erdly romn autonmija a Tiszig 78
3. A szoros rtelemben vett Erdly romn autonmija 79
4. Nyelvterletek 82
5. A nemzetisgi trvny 88
V. Fejezet. A romnok kultrja s szabadsga 94
VI. Fejezet. A romnok srelmei 103
1. A vdak 103
2. A vlasztjog s a passzivits 105
3. Kivteles trvnyek 119
HARMADIK RSZ.
A fajok harcza Eurpban s Magyarorszgon.
I.Fejezet. A fajok harcza s az asszimilczi ltalban 127
II. Fejezet. Az sszeolvads Magyarorszgon 132
III. Fejezet. Az erszak a fajok kzdelmben 139
VIII
La
IV. Fejezet. A fajokat fentart erk. (Valls s nemzeti eszme) 147
1. A valls a fajok kzdelmben 147
2. A nemzeti eszme a fajok kzdelmben 153
V. Fejezet. A kultra s a vagyon a fajok kzdelmben 158
1. A k u l t r a 158
2. A vagyon 165
VI. Fejezet.A faji erk s a n 188
VII. Fejezet. A vrosok hatsa a fajok sszeolvasztsra 201
ELS RSZ.
A ROMN KRDS
S
EURPA.
I. FEJEZET.
A keleti krds egy rsze.
A romn krds sohasem volt tisztn magyar jelleg
krds, hanem mindig Eurpa krdse gyannt szerepelt a
keleti mozgalmak kapcsn. Vilgrsznk mitsem tudott, a
48-iki bonyodalmak s a prisi bke ltal vget rt keleti
hbor eltt, a dunai fejedelemsgekrl, a ksbbi Romni-
rl. A keleti krds rgibb fzisaiban a romn nemzet nem
szerepelt, vagy szerepe egszen jelentktelen volt. A romn
emigrczi s a 48-iki esemnyekre pr vre kvetkezett keleti
hbor egyszerre megjelentette az eurpai politika napirendjn
a romn krdst. Eurpa egyszerre csak arra bredt, hogy
a nagy keleti krds htterben van egy kisebb keleti krds,
mely amazzal minden ponton rintkezik s azon keresztlkasul
szvdik.
Az eurpai nagyhatalmak, valahnyszor azon helyzetbe
jutottak, hogy a Keletet organizljk, mindig knytelenek vol-
tak foglalkozni a romn krdssel. A prisi bke idejn kl-
ns figyelemben rszeslt a kt dunai fejedelemsg: Moldva-
s Olhorszg. Ez a bke szntette meg az orosz protektor-
tust a kt fejedelemsgben s orosz Besszarbinak jelentkeny
rszt (Kabul, Izmael s Bolgrad) Moldvba kebelezte.
Ugyancsak a prisi szerzds rendelte el, hogy a kt
fejedelemsg maga llaptsa meg alkotmnyt. Az erre kvet-
kezett bels kzdelmek eurpai szempontbl csak annyiban
rdekesek, a mennyiben azokba a ht szerzd hatalom, a
4
prisi szerzds alapjn, mindig beleszlt. gy trtnt a tbbi
kzt, hogy az eurpai hatalmak Cuznak mind a kt fejede-
lemsg ltal val megvlasztatst az 1858. augusztus 19-iki
egyezmnybe tkznek jelentettk ki, de mgis ajnltk a
portnak, hogy a vlasztst hagyja helybe. Cuza llamcsnyje-
utn a szerzd hatalmak ismt beavatkoztak Romnia gyeibe,
de mindig a keleti krds kapcsn.
A romn krdsnek a keleti krdssel val szoros kap-
csolatt leginkbb feltntette az utols trk-orosz hbor.
Romnia semlegessgt sem a prisi szerzds, sem a hatal-
mak konstantinpolyi konferenczija nem mondta ki. A romn
kormny azonban az orosz invzi eltt mindent elkve-
tett, hogy a romn terlet a hatalmak oltalma al helyez-
tessk. Midn azonban e trekvse egyltaln nem sikerlt,
Oroszorszggal 1877. pril 16-n katonai szvetsgre lpett
Romnia.
Romnia a romn krdsnek a keleti krdssel kapcso-
latos volta miatt mehetett csak panaszra a berlini kongresz-
szusra Oroszorszg ellen, a mirt ez Besszarbit visszavette
tle. Csakis a keleti krds kapcsolatossga miatt lhetett
trvnyt a berlini kongresszus Romnia felett, hozz jrulva
Oroszorszgnak Besszarbira tmasztott kvetelshez. Ugyan-
csak ezen jogalapon jtt ltre a berlini szerzds 44. czikke,
mely Romninak honossgi, vallsi s felekezeti viszonyait
rendezte, illetleg Romninak meghagyta, hogy a jogegyen-
lsg elvt alkotmnyba beiktassa. Ekkp teht mg az
1879. vben ltrejtt, de valjban soha vgre nem hajtott
romn jogegyenlsgi trvny is a keleti krds kapcsn kelet-
kezett. Ugyanezen jogczmen szlt bele Eurpa, a berlini szer-
zds ltal, Trkorszg, Bulgria, Szerbia, Montenegr s
Bosznia gyeibe. s vgre ugyancsak a keleti krds kibonta-
kozsnak egyik tjelzjt kpezte azon tny, mely ltal a.
hatalmak Romnia fggetlensgt s ksbb kirlysg rang-
jra val emelst elismertk.
5
A keleti krds azonban mg nem nyerte vgleges ren-
dezst. Hogy miknt fog Eurpnak ez a legnagyobb krdse,
kibontakozsnak tjn elrehaladni, s mi lesz s mikor kvet-
kezik be e krds vgleges megoldsa: senki nem mondhatja
meg. E nagy problma fejtegetsbe nem is akarok bocst-
kozni. Egy azonban egszen bizonyos: hogy a romn krds
nem fog sznetelni mindaddig, a mg lesz keleti krds.
A romn krds egy vagy ms alakban mindig fel fog merlni,
valahnyszor Eurpa a Kelet birtok- s jogviszonyait ren-
dezni fogja.
A tulajdonkp val romnok: teht a romniai, ma-
gyarorszgi, bukovinai, besszarbiai s szerbiai romnok krl-
bell 89 milli llekszmot tesznek ki; a maczedniai s a
tbbi romnokrl nem szlva, a kik egszen ms nyelvet
beszlnek, s a kikkel egytt a romnsg krlbell 9 10
milli llekszmra emelkedik.
Nem kpzelhet Kelet-Eurpnak olyatn birtokrende-
zse, mely mindezen romn trzseket a romn kirlysgban
egyesten. Mivel pedig a romn egysg apostolai vgyat kel-
tettek a romnok szvben ez egyesls irnt, a romniai
romnok mindig elgedetlenek lesznek s a keleti krds vala-
mennyi fzishoz hozzfzik rdekeiket. Nylj a keleti kr-
dshez s azonnal romn krdsre bukkansz, ezt elmondhatja
minden politikus, a ki Kelet-Eurpa viszonyaival foglalkozik.
De, habr a romn sovinizmus meg is elgednk a romn
gy eddigi diadalaival; ha szvben-lelkben minden romn le
is mondana magyarorszgi, ausztriai s oroszorszgi fajroko-
naival val egyeslsnek vgyrl, Romnit mr geogrfiai
helyzete belelki a keleti krds zrzavaraiba. Nem kpzelhet
a keleti krdsnek semmi evoluczija Romnia nlkl.
Oroszorszgnak, hogy Trkorszg gyeibe avatkozzk,
t kell mennie romn terleten. Vagy legalbb is nagyon val-
szn, hogy a Fekete tengeren t nem fog hadi mveletet
vgrehajtani.
6
Romnit teht minden keleti hbort alkalmval igen
valsznen vagy orosz katonai okkupczi fenyegeti, ha a hbo-
rban Ausztria-Magyarorszg semleges, vagy osztrk-magyar
megszlls, ha Ausztria s Magyarorszg Oroszorszg irny-
ban ellensgesen lp fel.
Kpzelhet egy harmadik eset is: Romnia semlegessge.
Ez azonban nem valszn, mert a hatalmak, mint mr eml-
tettem, a legutbbi keleti hbor idejn sem voltak hajlandk
a romn terletet garantrozni.
Romnia teht elrelthatlag belekeveredik a keleti
vlsg forgatagba, akr mint Oroszorszg szvetsgese, akr
mint Ausztria-Magyarorszg fegyveres bartja.
De, habr az sszes hatalmak, s pedig hbor nlkl,
megegyeznnek a keleti krds megoldsban, a vgleges meg-
olds idejn Romnival mg ez esetben is szmolni kellene.
A romnok okvetlenl fellpnnek egy vagy ms kvetelsk-
kel azon kongresszuson, a mely a Kelet gyeit rendezn. Lehet,
st valszn, hogy Romnia minden kvetelse a mellzs
szomor sorsban rszeslne; de a keleti felszmols nagy
idejn Romnia okvetlenl rvnyesteni akarn valdi vagy
vlt jogait a csdtmeg irnyban.
Ekkp teht a keleti krdsnek sem rszleges, sem vg-
leges megoldsa nem kpzelhet a romn krds nlkl. Az;
elbbinek teht az utbbi integrns rsze. Ez alakjban a
romn krds termszetesen egsz ms szempontok ltterle-
tn jelenik meg, mint hogyha pusztn a magyar-romn versen-
gs kntst lti fel.
A romn izgats mgis ez utbbira trekszik. Azon nagy
kapcsokat, melyek a romn krdst sszektik a keleti kr-
dssel, sem a bukaresti liga, sem a volt nagyszebeni komit
emberei nem akarjk szrevenni; st mindent elkvetnek, hogy
azokra a feleds ftyola boruljon. De mondani is felesleges,
hogy ez csak taktika s semmi egyb.
Ausztria-Magyarorszg soha sem engedhetn meg, hogy
7
Eurpa, a romn vagy a keleti krds kapcsn, belgyeibe
vagy terleti viszonyaiba avatkozzk; a liga emberei azonban
gy a bke, mint hbor esetn arra spekullnak, hogy Erdlyt
belevonjk a keleti krds szvevnyeibe. s nyltan mgis
csak Erdlyrl beszlnek, a keleti krdsrl ellenben hallgat-
nak. De a romn krds sszessgben, alapeszmjben s czl-
jaiban ma is az, a mi volt s lesz: a keleti krds lnyeges
alkot eleme. E jellegtl megfosztani nem lehet, pusztn magyar-
romn konfliktuss devalvlni azt: politikai s trtnelmi kp-
telensg.
II. FEJEZET
A romn izgats.
A romn krdst teht nem a magyarok teremtettk.
Nem hozta azt ltre a magyar llamnak, illetleg fajnak sem
erszaka, sem chauvinismusa. A romn krds, mint eurpai
vonatkozs krds, vtizedek ta ltezik a keleti krds jabb
evolczijnak kapcsn. A dunai fejedelemsgek felszabadts-
nak s egyeslsnek problmja mint szabadsgkrds llott
a mvelt npek tlszke el.
Mita azonban a romn kirlysg megalakult, de kl-
nsen mita a bukaresti liga lteslt, a romn krds ltsz-
lag alakot vltoztatott. Lnyegben ma is keleti krds s az
ltalnos nagy romn egysg krdse az, de egyelre a liga
Magyarorszgot szemelte ki tmadsainak czltbljv. Mint
jelen munkmban rszletesen ki fogom mutatni, a romn kr-
ds fenekn llandan az sszes romn faj politikai s llami
egyeslsnek trekvse rejlik, de a jelenlegi politikai viszo-
nyok kztt legjobb taktiknak ltszik a Magyarorszg ellen
irnyul hadvisels, mely mgis csak egy rszlete annak a
nagy kzdelemnek, mely lappangva folyik Eurpa keletn, s
melynek sorsa szorosan sszefzdik a keleti viszonyok
szlaival.
Rszletesen utalni fogok arra, hogy a romn acti
mirt tmad els sorban Magyarorszg ellen, holott sokkal
tbb leszmolni valja volna ms llamokkal. De mr itt a
9
leghatrozottabban tagadom, hogy a hazug rgyek alatt
Magyarorszg ellen indtott hadjrat csak a magyarok s
romnok krdse. Tagadom, hogy e kzdelem csak Magyar-
orszgra s Romnira vonatkozik. Nem pusztn kultrai s
faji kzdelem ez kzttnk, hanem egyszersmind oly eurpai
actio els fellpse, mely felett a lepel mg szt nem lebbent.
A romnsg chauvinista trekvse ltszlag s egyelre csak
a magyar llam egysgt akarja megbontani. A foederalismus
s nyelvterletek kvetelse semmi egyb mint azon eszkzk
egyike, a melyekkel a romn liga kzd az ltalnos romn
nemzeti egysgrt.
A romn s magyar polmia, mely romn rszrl mr
kezd hasonltani oly trvnyszki jelenethez, hol az ellenfelek
gyvdjei a brkat agyonbeszlik, csak elcsatrozsa azon
ellentteknek, melyek nemcsak Romnia s Magyarorszg,
hanem Romnia s a Kelet minden llama kzt lteznek.
Vakmerbb vgygyal s merszebb kvetelssel nem
lpett fel mg np mint a romn, vagy legalbb fellpnek
ennek nevben tlzi. A pnszlvizmus s az ennek nevben
beszl moszkvai egyeslet legelvadultabb korszakban sem
merszelt oly hangon beszlni ms llamokrl, melyeknek
szlv lakossguk van, mint mely hangon a romn liga beszl
Magyarorszgrl. St mg a pnszlvizmus nevben indult
mozgalom cskkenben van, addig a romn liga mozgalma a
hihetetlensgig messze men evoluczinak indult.
Nem szndkozom a romn liga s klfldi bartainak
mveivel polemizlni. A jelen munka nem is puszta vlasz-
irat, hanem a romn krds lnyegnek s eurpai jelentsg-
nek feltrsa akar lenni. s itt mindjrt a lappang gon-
dolatot akarom megvilgtani.
A bke verfnyes napja ragyog Eurpra. Sehol egy
barna felh, melybl a legsttebben lt idjs is a hbor
zivatarra vonhatna kvetkeztetst. De a bke egyszer csak
mgis vget r, a hbornak, ha elbb nem, ht utbb be
10
kell kvetkeznie, mert a npek mg nincsenek beojtva a hbor
vrusnak ellenszervel.
A romn liga a teljes bke idejn erre a jvend hbo-
rra spekull. Tudja jl, hogy a jvend nagy hborja nem
hagyhatja rintetlenl Eurpa kelett; st ez a hbor, mg
ha a Nyugat hatalmi krdseit oldja is meg, a keleti krds
rk gyjt csvjtl kap majd lngot. A nagy eurpai kon-
flagrati aztn szkt vethet valamennyi nyugati llam tet-
zetre is; de egszen bizonyos, hogy Eurpa a Fels-Duna
vlgytl keletre lngznbe kerl akkor. Senki sem szmt-
hatja ki a jv eslyeit, annl kevsb a hatalmas eurpai
szvetsgek ltal vvand harcz eredmnyeit. A romn liga
szmt minden eshetsggel, s titkos gondolata az, hogy brmit
hozzon a jvend, a dko-romn krdst bele akarja kapcsolni
a vres harczok rn diadalmaskod gy rdekszvetbe, s
ekkp akrmelyik irny jut is tlslyra, a romn egysgnek
a meginduland eurpai kzdelembl gyzedelmesen kell
kiemelkednie.
Tagadhatatlan rtelmessg s erly nyilatkozik a dko-
romn liga tevkenysgben. Az eurpai krdsek szinte mind
sznetelnek. Csak egy krdsnek nem szabad sznetelnie: a
dko-romn krdsnek. Csak ez az egyetlen krds az, mely
miatt pihenst s nyugalmat nem ismerhetnek Eurpa npei.
Nyugszik a nagy antagonizmus Francziaorszg s Nmetorszg
kzt; stt homly borul az vek ta nem mozdul keleti
krdsre. A lengyel szabadsg eszmje is elpihent, vagy pedig
megfojtotta Pozenben Poroszorszg s Varsban a crizmus
vaskeze. Az emigrczik mindentt megszntek vagy felbom-
lottak. A zsarnok hatalom ldzse ell menekl hazafiak
nem rasztjk el a szabad orszgokat. Csak a dko-romniz-
mus nem nyugszik bele a bevgzett tnykbe.
Azok a nagy politikai s katonai erk, a melyek vilgrsze-
ket szoktak talaktani, egsz Eurpban pihennek, csak a dko-
romnizmus az, a mely neki feszl a bevgzett tnyek ltal
11
teremtett viszonyok falnak. A lengyel emigrczi s az ez
ltal bren tartott lengyel nemzeti politika visszavonult a vis
resistentia s a kultrai kzdelem terre. A magyar emigrczi
trgya s indoka megsznt a kiegyezs ltrejttekor, az az
egyetlen, a ki nem akarta elismerni Dek mvt, Kossuth
Lajos, mr nincs az lk sorban. A romn emigrczi a kt
dunai fejedelemsg felszabadulsa s egyeslse utn szintn
megsznt; vezrfrfiai a szabad romn hazban kormnyra
s hatalomra jutottak. Eurpa teht azt hihette volna, hogy
vgleg megszabadult a leggetbb fgg krdsektl; megsza-
badult a magyar krdstl, midn a magyarok kibkltek
uralkodjukkal, s a magyar llam trtnelmi jogainak birto-
kba jutott; megszabadult mint actulis krdstl a lengyel
krdstl, mert erre a krdsre rtette csendet parancsol
kezt Oroszorszg s Nmetorszg. Vgre joggal hihette
Eurpa azt is, hogy a romn krds a kt Duna-fejedelemsg
egyeslse s klnsen a szabad romn kirlysg lteslse
ltal vgleges megoldst nyert.
A romn emigrczi helyre lpett romn liga azonban
nem engedte meg Eurpnak a pihens luxust. A romn
krds helyre tette a dkoromn krdst; a romn emigr-
czit, a melynek annak idejn nagy szabadsgi jelentsge volt,
a dkoromn mozgalommal helyetestette, s hogy ez fennllhas-
son s Eurpa eltt tntethessen, a liga plyzat tjn fogja a
mrtrokat s szmztteket. Minimlis rendri s sajtvtsgi
bntetsek ell meneklnek Erdlybl a dkoromnizmus mr-
trjai, csak azrt, hogy ldzttek s politikai menekltek
gyannt szerepelhessenek.
A liga az erdlyi romnok elnyomatst teszi akczij-
nak ltszlagos rgyv. Czlja, br nyltan el nem ismeri,
ugyanaz, a mit Papiu Hilrion hres memorandumban a dko-
romnizmus hitvallsv tett: a romn egysg a mai romn
kirlysg vezrlete alatt. E czlra azonban Eurpban nem
kaphat rokonszenvet, s gy addig is, mg valdi czljait fl-
12
fedheti, a magyar llamot denunczilja s a magyar atroczitsok
mestersges zajval tlti be vilgrsznket. Knyvek, hrlapczik-
kek tervszer kvetkezetessggel jelennek meg a mvelt npek
nyelvn, a melyeknek kzvetlen czlja a romn krds bren-
tartsa a hossz bkekorszakban, hogy majd a hbor kor-
szakban e krdseknek jogfolytonossga legyen s ennek nevben
kvetelseket lehessen tmasztani.
A liga igen jl tudja, hogy a dkoromn krdst bksen
megoldani nem lehet; mg Erdly romn autonmijt sem
ltestheti semmifle irodalmi polmia, denuncziczi, mester-
sges emigrczi, st tervszeren flizgatni akart eurpai kz-
vlemny sem. Erdly Magyarorszgnak, teht egy nagy s
katonailag els jelentsg monarchia egyenrang llamnak
az alkatrsze. Az erdlyi romnsg gye teht magyar belgy,
a melyhez Eurpnak semmi kze sincsen.
A lignak esze gba sem jut, hogy most, a teljes bke
idejn Francziaorszg, Olaszorszg vagy Nmetorszg egytt,
avagy kln, be fognak avatkozni Magyarorszg belgyeibe a
romnok rdekben, mg az esetben is, ha a magyarok ellen szrt
vdak s rgalmak mind igazak lennnek. Egyszeren hangulatot
akar csinlni a bke idejn a jvendbeli hbor idejre s arrl
is gondoskodik, hogy e hangulatot majd kizskmnyolhassa,
brmely hatalom, vagy hatalmak brmely szvetsge fog is
a jvend hborjban gyzedelmeskedni. A lignak mindegy,
vajjon a hrmas-szvetsg, vagy pedig a hatalmak ms csopor-
tosulsa fogja-e kezbe ragadni a gyzelem plmjt. Minden
eshetsgre el van kszlve.
A hivatalos romn politikval pp ellenkez politikt
kvet mindig. Ha a hivatalos romn politika franczia- s
oroszbart volna, mint mr volt annyiszor, akkor a liga nmet
s osztrk-magyar, vagyis a hrmas-szvetsggel bartsgos
politikt kvetne. De mert a hivatalos romn politika Romnit
a hrmas-szvetsg oldala mell sorakoztatta, a liga Franczia-
orszgban s gy kzvetve Oroszorszgban keres rokonszenvet.
13
Egyszerre eszbe jut a latin eredet traiczija, holott a hiva-
talos romn politika e tradczival ppen ellenttes irnyt
kvet.
A romn krdst a liga ekkp biztostani akarja minden
vletlen baleset ellen, s akrki lesz a Kelet ura, ennek ksz
szolgja lesz fltve, hogy ez hajland Erdlyt a Tiszig
kiszolgltatni a dkoromn brndozknak. Ez az a titkos
gondolat, a mely a liga vezreit, st minden flforgatjt vezeti.
Ezrt kell a magyaroknak, sszes liberlis hagyomnyaik da-
czra, zsarnokok s elnyomk gyannt szerepelnik. Ezrt kell
az erdlyi romnoknak gy fltnnik Eurpa szemei eltt,
mintha rosszabb sorsban rszeslnnek a rgi trk rjknl.
Ezrt kell Eurpnak a hossz bke korszakban a bizony-
talansg rzett szenvednie s folyton tapasztalnia, hogy nem-
csak a tulajdonkp val Keleten, hanem a Duna vlgyben is
vannak megoldsra vr fgg krdsek, s ezek kzt szerepel
legels sorban, a liga szerint, eddig csak flig megoldott romn
krds.
A romn npies sznjtknak, eltekintve kisebb jelent-
sg prolgjaitl, csak els nagy felvonsa rt vget a kt
dunai fejedelemsg egyestse s a romn kirlysg lteslse
ltal. A msodik nagy felvons lenne Erdlynek Romniba
val bekebelezse, s ez esemnynyel egyidejleg vagy kln
epizdok gyannt, a tbbi romn lakossg tartomny, Besza-
rbia, Bukovina stb. beleolvadsa a pnromn egysgbe.
E msodik felvonst akarja elkszteni a romn liga s
gy a hivatalos romn politiknak Igyekszik ttrjv lenni.
s tagadhatatlanul nem csekly trt hdtott meg Eurpban
a dkoromn trekvsek szmra. Mi magyarok emigrczink
megsznte utn nem folytattuk az eurpai sajt kultivlst,
mert a magyar krdst megoldottnak tekintettk. A romn
liga msknt cselekedett.
A valdi emigrczi utn elfoglalta ennek minden meg-
hdtott terlett s most benne l az eurpai sajt orgnumai-
14
ban s harangrozza ellennk az eurpai kzvlemnyt A liga
megmutatta, hogy nem csak pnzzel lehet spekullni, hanem
lehet zrkedni a nagy s mvelt nyugati npek rokonszenvvel
is. Ezt az zrkedst gy az erdlyi izgatk mint a bukaresti
liga a legnagyobb tklyre fejlesztettk s czljukra klnsen
Francziaorszgot szemeltk ki. Mi magyarok sohasem voltunk
zleti np, s gy csak tanulhatunk az erklcsi javakban utaz
dkoromn gynkktl.
Ha nem tanulunk s pedig igen gyorsan, meg fog tr-
tnni, hogy az egsz Nyugat kzvlemnye ellennk s a romn
gy mell fordul. A magyar emigrczi, egy negyed szzad
eltt, dicssggel tlttte el a vilgot. Kossuth angliai s
amerikai tja egy vesztett gy s az ezrt skra szll lng-
sz diadalmenete leend a mvelt emberisg trtnetben.
Prisi emigrczink risilag fltte llott rtelmi s erklcsi
tekintetben a lengyel emigrczinak, s a romn emigrczi
emellett egszen sszetrplt. Andrssy Gyula grf, Kossuth
s Teleki prisi szereplsvel egy napon sem lehet egytt
emlteni a romn emigrczi vezrfrfiainak szereplst. Olasz-
orszg felszabadtsban egyedl a magyar emigrczi vett
komoly s tekintlyes rszt. A magyar nemzet a 67-iki kiegye-
zs eltt igen rokonszenves np volt, s a magyar rokonszenv
lehatott a np legalsbb rtegeibe is. Kznsges, de derk
munksok voltak Londonban azok, a kik a bresciai hint,
Haynaut, Magyarorszg vrszop tigrist, kegyetlenl elp-
holtk.
Felesleges ismertetni azon szerepet, melyet III. Napleon
juttatott Magyarorszgnak s a magyar emigrczinak, s isme-
retes azon szmos eset, a midn Anglia s szak-Amerika
a magyar szabadsghsk rdekben koczkra tettk tekin-
tlyket. Tudva van, hogy Anglia- s Francziaorszg a leg-
hatrozottabban tmogattk a portt, a midn ez megtagadta
Oroszorszgnak s Ausztrinak a magyar emigrnsok kiad-
st. Anglia legjabb trtnetbl ismeretes, hogy Palmerston
15
(pedig Anglit nagy trtneti hagyomnyok kapcsoltk Ausz-
trihoz, mert hisz szvetsgesek voltak a franczia titn leve-
rsnl) krrmmel szemllte az osztrk diplomczia rmle-
tt, midn London s a nagy angol vrosok tntetleg nne-
peltk Kossuthot.
Eurpa, st a mvelt vilg, alkotmnyunk visszaszer-
zsig sokat foglalkozott velnk, ismerte bajainkat, trek-
vseinket, erklcsileg tmogatott kzdelmeinkben. Vilgrsznk
a szabadsg s lovagiassg eszmit kpvisel nemzetnek tar-
tott bennnket. Taln csak az egy Nmetorszgban, mely
akkor ersen osztrk befolys alatt llott, nem volt irntunk
mly gyker rokonszenv. Egyltaln a szabadsg eszmi
minden korban a legkevesebb visszhangot keltettk nmet
fldn. De a szabadsg s eszmnyisg klasszikus orszgai-
ban, mint Francziaorszgban, Angliban s Itliban a magyar
nemzet irnt a leglnkebb rokonszenv ltezett, s e rokon-
szenv oly mly gykereket vert, hogy azt lehetett volna hinni,
hogy ez daczolni fog az id s az ellensges ramlatok min-
den hatalmval.
E tves nzet volt azutn oka, hogy midn a 67-iki
kiegyezs nyugodt rvben megpihentnk, elhanyagoltuk e
rokonszenv polst. Emigrczink megsznt, mert haza trt,
s ekkp megsznt egyszersmind a nyugati npekkel val kz-
vetlen rintkezsnk. A magyar gy kpviseli azeltt llan-
dan ott voltak Parisban, Londonban, Turinban s msutt;
befolyssal brtak a legnagyobb vilglapok szerkesztsgei-
ben; tbb mint egy vtizeden keresztl, a vilgsajt ltal tj-
koztattk a kzvlemnyt Magyarorszg fell. Alkotmnyunk
helyrelltsa utn mindez megsznt vagy megvltozott. A
szemlyes s irodalmi kapcsolatok elszakadoztak, s sajtnk,
mely magyar nyelv, nem tjkozhatta Eurpt viszonyaink
fel l.
Mg a bartsgot is csak apr kedveskedsek tartjk
lenn, mint a franczia kzmonds szl, annl gyorsabban elhal
l6
a rokonszenv, ha az sszekttets szlai megszakadnak. Hibs
trsadalmunk, hibsabbak kormnyaink, a mirt elmulasztottk
Eurpa tjkoztatst. Annl nagyobb s irigylsre mltbb
tevkenysget fejtett ki a romn trsadalom s a romn liga.
Minden egyes romn utaz, a klfldi egyetemeket ltogat
minden egyes romn tanul lland s biztos eszkze volt
a romn rokonszenv polsnak, a klfldi sajt rtestsnek.
Azon krlmny, hogy Romnia nagyrszt hjval van maga-
sabb kultrai intzmnyeknek, hasznra vlt a romn gynek.
A romn intelligenczia klfldn s klnsen Parisban tanult,
ott vett magba bizonyos franczia szellemet s ott hozta ltre
azon bens kapcsokat, a melyek a romnsg s a nyugati
latinsg kzt tmadtak. A rmai eredet e tekintetben csak
alrendelt szerepet jtszott. A romnok azonban mindenkor
mindent elkvettek, hogy nagy s dics fajrokonaikhoz dr-
glzkdjenek.
Ma mr tudva van, hogy a romnok nem Itlibl ered-
tek, s Cantili mgis gy hivatkozott s hivatkozik Olasz-
orszgra, mint a romnsg eredetnek fnyes forrsra. Az
lltlagos kzs eredetnek ezen folytonos hangoztatsa sok
poezist keltett a politikban, s a nyugati latin trsadalmakban
a politikt nem egyszer klti kolorittal vette krl. Franczia-
orszgban s Olaszorszgban rk s sznokok keltek a romn
gy vdelmre mr akkor, a midn ez mg nem volt ellen-
ttben a magyar gygyel. Nem csak Vaillant s St. Marc-
Girardin lltak ki a skra a romn gy mellett, hanem az
gynek rk dicssge, hogy Quinet Edgr is mellette foglalt
llst.
A romn liga s a romn trsadalom gondoskodott rla,
hogy a romn gy els sorban Francziaorszgban akkor is
vdelmezkre talljon, a mikor dkoromn ellensgeinknek
sikerlt ez gyet ellenttbe hozni a magyar rdekekkel.
De, ismtlem, ennek kevsb a latin szrmazs az oka,
hanem inkbb a romn trsadalom s a romn liga fradha-
17
tatlan tevkenysge Londontl, de klnsen Paristl kezdve
Rmig s Szt-Ptervrig a politikusokat s a nyilvnossg
orgnumait a romnok mindentt megszllva tartjk. Romn
ostromllapot lteslt Eurpa rokonszenvnek kierszakolsra.
A franczia nemzetnek klnsen hzelgett, hogy Romnia rg-
tnztt llami organismust legalbb a klssgekben Fran-
cziaorszgtl klcsnzte.
A magyar alkotmny egy ezredves fejlds eredmnye;
a romn nemzet s llam csak tegnap keletkezett, s par-
venusge javra vlt a demokratikus franczia nemzet eltt.
A mi ezredves evoluczinkat, arisztokratikus hagyomnyaink-
kal a franczik nem rtik. Francziaorszg az eszmkben sokkal
nagyobb hatssal volt ugyan renk mint a romnokra, mert
mi az eszmket megrtettk, sajt gniuszunk szerint feldol-
goztuk s beleillesztettk azokat ezredves mlt alkotm-
nyunkba. Holott a romnok nem tettek egyebet, mint llek nl-
kl msoltak holt kereteket.
A magyar parlamentarizmus sszehasonlthatlan nemcsak
a romnnal, hanem a legtbb nyugati npek parlamentariz-
musval is, mert az angol parlamentarizmust franczia inter-
pretczi szerint illesztettk bele nyolczszzados ditai rend-
szernkbe.
Egy np azonban, mely mint egy a h alatti nvny
szrevtlen nvekedett, s mely csak alig pr vtizeddel ezeltt
ltestette llamt, melynl a trtneti fejlds minek sem
kpezte gtjt, ekkp teht a demokrczia legjabb vvm-
nyait ha nem is rti, legalbb utnozhatja, sokkal kzelebb
ll a franczia np felfogshoz, habr valjban mi magyarok
vagyunk a kelet igazi franczii. Temperamentumunk, lobban-
konysgunk, mvszetnk, mind csupa franczia szellemre vall.
Geografiailag kzelebb esnk Nmetorszghoz s szellemileg
mgis Francziaorszg kzvetlen szomszdunk. A kultra ele-
meibe mr egy ezredv eltt a nmet np vezetett be ben-
nnket, felsbb oktatsunkat azonban a francziktl kaptuk.
l 8
Kultrnkon a franczia gniusz kpez visszfnyt, akkp, hogy
a gall s a magyar szellem egymssal sszeolvad. Minderrl
azonban a francziknak kevs tudomsuk van, mert a rom-
nok informljk ket s mi Prizsba csak mulatni megynk.
A magyar trsadalomnak mgis komolyabb feladatai vannak
mint a romnnak. Ez utpisztikus lmok utn fut, neknk
igazolnunk kell Eurpa eltt, hogy a kultrra s az emberi-
sgre szerencss krlmny volt, hogy a magyarok egy ezredv
eltt a ngy folyam tjn hazt szereztek s llamot alap-
tottak.
III. FEJEZET.
Az olhok latinsga.
A latin szrmazs szinte egyik legersebb fegyver a
romn agitczi kezben. Az eredet czmn akarnak a romnok
maguk irnt rokonszenvet kelteni Eurpban s klnsen a latin
npeknl.
Igaz, hogy a szrmazs helyre nzve maguk a romn
rk is ellenttben vannak egymssal. A kltibb hajlamak
Itlia napsttte partjaira helyezik a romn np blcsjt.
Msok megelgesznek a romn-dk szrmazssal, teht hogy
az olh np Erdly havasai kzt szletett volna. Nem szen-
ved ktsget, hogy a romn npben a latin eredet eszmje
jabb kelet s csak a katholikus vallsra val visszatrs
idejn jtt ltre; hogy teht az olhsgban a latin ntudat
nem volt lland. Hossz szzadokon keresztl a romn np
sejtelmvel sem brt latin eredetnek.
De igazsgos akarok lenni s egy pillanatig sem vonom
ktsgbe az olh np latin szrmazst. A palaeontologival
rszletesen nem foglalkozom s gy a dcziai szrmazsra nem
terjeszkedem ki. Ezzel foglalkoztak s foglalkoznak msok
is, klnben sem lnyeges krds. De a legkivlbb tudsok
(Tomassek, Capitr, Miklosich, Rssler, Hunfalvy) bizonytsa
alapjn mgis, mint br nem dnt tnyt, llthatom fel azon
ttelt, hogy a romnok a Balkn-flszigeten jttek ltre az
ottani latin lakossggal val rintkezs folytn.
Sokkal fontosabb a dcziai szrmazs krdsnl az, hogy
semmi jel sem mutatja, hogy, mint Itliban, Spanyol- s
20
Francziaorszgban bebizonythat, a romnok magnak a latin
lakossgnak folytatst kpeztk volna. gy ltszik, hogy nyel-
vk az gynevezett latin vulgairebl alakult pgy, mint azon
romn nyelv, mely Francziaorszgban s msutt a rmai pro-
vinczikban, a vulgaire latinbl keletkezve, megelzte a fran-
czia nyelvet s egyb latin szrmazs nyelveket.
E nyelvhez valami hasonl lehetett a mai olh nyelv els.
alakulsa, mely elbbi nyelvrl Gaston Paris ezt mondja: Le
romn tait une belle langue sonore et douce, forte et flexible,
riche de mots expressifs et vivants, transparente de ses for-
mes, simple et claire dans ses constructions. A romn nyelv
kezdetleges formja azonban szksgkp lnyegesen kln-
bztt a franczitl, mert mg a franczia nyelv a gall, kelta,
grg s nmet nyelv hatsa alatt indult fejldsnek, addig az
olh nyelv, mely minden valsznsg szerint a mai Albniban
keletkezett, legelszr albn alkatrszekkel volt teltve, s ksbb
a bolgr hatsa al akknt kerlt, hogy a latin lakossg, illetleg
rmai castrumok behatsa ltal latin nyelvv vlt olhsg vn-
dorl tjra indult. Az egyik g, az, a mely beszivrgott a
mai Romniba s Erdlybe, Bulgrin keresztl vonult s ott
megkapta a bolgr hatst. A msik rsz Maczednin tl nem
ment s ott grg befolys al kerlt. A harmadik, legjelen-
tktelenebb g Isztria flszigetre vetdtt s ott a dlszlv
hatst vette fel magba. Ez mr kiveszben van.
Littr, a nagy franczia tuds, fellltotta azt a ktsgbe-
vonhatatlan ttelt, hogy, minl kzelebb volt valamely rmai
provincia a latin centrumhoz, annl tisztbban vette fel a
latin nyelvet. Ez volt az oka, hogy pl: Provence-ba (a latin
Provincia) sokkal tisztbban jtt t a latin nyelv mint Fran-
cziaorszg szaki rszbe, vagy az ibriai flszigetre. Hiszen
tudjuk, hogy a gazdag s hatalmas rmai csaldok mr Jlius
Caesar hdtsa eltt fnyes villkat ptettek a gall ten-
gerparton. A Pompejus-fle park negyven rmai mrtfld
terlettel brt.
21
A ttel azonban megfordtva is ll. Minl tvolabb volt
valamely provincia Rmtl, vagyis a latin centrumtl, annl
talakultabb formban jtt ltre a vulgaire latinbl az illet
romn nyelv. Vilgos teht, hogy a mai Albniban, a hol az
olh nyelv szletett, a romn nyelv (nem az olh) sokkal
tvolabb llott a latin nyelvtl mint a provence-i, st a gal-
liai s hispniai romn nyelv. Ktsgtelen ugyanis, hogy a
mai Albnival, kzelsge daczra, sokkal ritkbb s kevsbb
kzvetlen rintkezse volt a latinsgnak mint a galliai s his-
paniai partokkal. Dalmcia trtnetbl is kitnik, hogy a
rmaisg az Adriai tengeren tl nem igen tudott gykeret
verni, pedig Antonius meghdtotta Dalmcit, de ez mind-
untalan visszaszerezte fggetlensgt s visszaslyedt a bar-
brsgba.
Annl kevesebb hatsa lehetett a latin kultrnak Alb-
nira vagy pen a Balkn-flsziget bels rszeire.
De legkevesebb hatsa lehetett Dcira. A romnok szerint
akkor lennnek legkevsb latinok, ha dk eredetek volnnak.
Nem bocstkozom azon, a nagy Littr s Loiseau ltal
vitatott krds fejtegetsbe, vajjon a franczia nyelv korrup-
ci, vagy evolci ltal szrmazott-e a latinbl. Loiseaunak taln
igaza van. midn hres munkjban (Histoire de la langue
franaise) lltja, hogy a korrupci maga nem magyarzza
meg a franczia nyelv sszes jelensgeit. A teljes magyarzatot
csak az evolci tana adja. Tny mgis, hogy maga a galliai
romn, illetleg az ebbl szrmaz franczia nyelv lnyeges
talakulsa a latinnak. Littr szerint ktsgtelen, hogy a latin
declinati reductit szenvedett, megsznt a semleges nem.
ltrejtt az articulus, az sszetett mlt keletkezett, egy j
igemd tmadt (le mode conditionnel), segdigk kpzdse
keletkezett az igeragozsnl stb.
Minde vltozsok azonban nem rintettk sem a romn,
sem a franczia nyelvben a latin grammatiknak alapptm-
nyt. Littr szerint ugyan nem csak idegen szkincsek kerl-
22
tek a latinbl szrmaz romn, illetleg franczia nyelvbe, hanem
az emltett grammatikai hatsok is bekvetkeztek. Maga Hyp-
polite Cocheris (La langue franaise) elismeri, pedig azok kz
tartozik, a kik leginkbb lltjk, hogy a latin nyelv szerke-
zete az talakuls kvetkeztben nem igen lett mlyen rintve,
mikp a frank befolys nemcsak szkincset adott a franczia
nyelvnek, hanem egyszersmind hatssal volt a franczia nyelv
alakzatainak keletkezsre. (Cen est pas une raison cepen-
dant pour ne pas reconnatre laction que les idiomes tudesques
ont exerce sur la langue franaise.)
Annl nagyobb talakulson ment keresztl azon romn
nyelv, melybl a Balkn-flszigeten a mai romn nyelv kelet-
kezett. Grammatikai szempontbl van ugyan a romn nyelv-
nek egy alakzata, a mely a tbbi latin szrmazs nyelv-
ben nem fordul el, s ez az ablativus absolutus. Az olh
grammatika mgis sokkal tbb s lnyegesebb talakulsokon
ment keresztl, mint Littr szerint a franczia. A mi pedig
az olh nyelv szkincst illeti, ez termszetesen nem gy
tmadt mint a franczia stb. nyelvek, nem vette t sem a
gall, sem germn nyelvek szkincsnek a nagy rszt, hanem
igenis albn szavakat s klnsen a duna- vidki olh nyelv a
szlv szavak egsz tmegt olvasztotta magba. Cihac A.
romn nyelvsz maga kifejezst ad abbeli meggyzdsnek,
hogy az olh szavaknak legalbb kt tdrsze szlv eredet.
Az olh nyelvnek gy szerkezete, mint szkincse arra
brt nhny rt, mint pl. Sulfert, hogy az olhokat inkbb a
szlv, mint a romn npek kz szmtottk.
Mr maga teht a romn nyelv, ha nem is egszen, de
flig minden esetre kiszaktja az olh npet a latinsg kzs-
sgbl. Ezt az elszakadst azonban szinte teljess teszi az
olhok kultrhistoriai fejldse. A midn az olhok megtele-
pedtek a Duna vidkn, gy politikailag, mint trsadalmilag
egszen szlv hats al kerltek. Vallsilag is elszakadtak a
latinsgtl, mely katholikus, s k a grg, illetleg szlv keleti
23
egyhzhoz csatlakoztak. Tomasek szerint pedig ktsgtelen,
hogy az olh nyelvben a vallsi terminolgia a legrgibb kor-
ban latin volt s sem grg, sem pedig szlv; ksbb azon-
ban az sszes egyhzi s vallsi nevek talakultak az olh
nyelvben szlvv. A szlv kultrval s vallssal vettk t az
olhok az -szlovn liturgiai nyelvet. Magnak a pspknek
neve a szlv hats alatt wladika lett. Szval az olhsg
egyhzilag teljesen szaktott mltjval.
De szaktott politikailag is. Az olhsgnak sszes alkot-
mnyos intzmnyei, politikai s trsadalmi mltsgai mind
szlv neveket kaptak (hospodar, vojvoda, bojr, a bolgr
boljariu-bl, stb.). Legjellemzbb az, a mit Schwicker Henrik
egyik munkjban felhoz, hogy ezen sz: romn a XVII. sz-
zadban nem a dunai fejedelemsgek politikai nemzett jelen-
tette, hanem jobbgyot, vagyis a bojrok szolgit.
Az olh npnek nem csak vallsa, nemcsak politikai
intzmnyei egyeztek meg a keleti szlvokkal, hanem egyszer-
smind sszes kulturai viszonyai. Ugyanazon mveltsgi szn-
vonal, vagyis a kultrban val htramaradottsg, jellemzi az
olhsgot.
Egy msik fejezetben foglalkozom e krdssel. Itt csak
azt jegyzem meg, hogy az olhsg egyltaln nem kpvi-
sel kultrai szigetet a keleti szlvsg flbarbr vilgban.
Ugyanazon eszmk, ugyanazon fogalmak, ugyanazon politikai
s trsadalmi viszonyok vannak Romniban, mint a keleti
szlv llamokban. A trtneti aristokrczia hinya s a feuda-
lismus hatsnak elmaradsa jellemzi gy az olhokat, mint
a keleti szlvokat. Az autokraczira val hajlam szintn a kzs
jellemvonshoz tartozik s az alkotmnyossg csak legjabb
kelet gy Romniban, mint a tbbi Balkn-llamban.
Oroszorszg volt mindig a minta, a mely utn indul-
tak gy az olhok, mint a szlvok. Klnsen a kzs valls
az, ami az olh npet Oroszorszghoz kapcsolja. Mg a ltsz-
lagos demokrczia is az olhoknl egszen szlv s nem
24
latin jelleg. Demokrczia nem kpzelhet polgrsg nlkl
s a vrosi polgrsg, mely a latin demokrczit s civilisaczit
annyira jellegzetess tette, teljesen hinyzik gy az olhok-
nl, mint a keleti szlvoknl.
Rgebben zsarnok fldesurakbl s elnyomott parasztok-
bl llt az olh s a keleti szlv trsadalom, most ll
szegny s gazdag parasztokbl. Vrosok s kvetkezleg
vrosi polgrok majd teljesen hinyoznak gy Romniban
mint a balkni szlvok terletn.
A mikor teht a romn np kivonult szletsnek hely-
rl, szaktott latin eredetnek sszes emlkeivel, kivve gram-
matikjnak s szkincsnek egy rszt. A nemzet fogalmt
azonban nem pusztn egy, klnben is ktes grammatika,
hanem a trtneti kapocs s a kultrai egysg llaptja meg.
A grammatika elvesztse ktsgkvl a nemzeti egysgbl val
kiszakadst jelent, habr az rek nyelvk elvesztse utn is
fenntartottk kelta nemzetisgket. De viszont pusztn azon
tny, hogy valamely np grammatikjt kzs szlak ktik
ssze ms npekvel, nem dnti el e np nemzetisgt, ha
azzal szemben llnak az sszes trtneti s kulturai tnyek.
Az olaszok, franczik s spanyolok vallsilag, kultrailag,
st a politikai szellem tekintetben is megmaradtak latinoknak,
nyelvkrl nem is szlva, mely a latin nyelvnek egyenes foly-
tatsa. Az olhok azonban levetkztk rmaisguknak minden
ltnyt, kivve az olh grammatiknak latin emlkeit.
Vallsilag, politikailag, kultrailag megszntek latinok
lenni. s az mitsem hatroz, hogy vajjon a Balkn-fl-
szigeten vagy Dcziban keletkeztek-e?
Ha az Erdly birtoklsa szempontjbl gyrtott dko-
romn monda igaz volna is s az olhsg csakugyan Dczi-
ban keletkezik, e krlmny a vgeredmnyekre a latinsg
szempontjbl teljesen mindegy volna. Az olh np ez esetben
is megsznt volna latinnak, teht rmainak lenni, mert hiny-
zik belle a rmaisg, a rmai szellem nem csak vallsilag,
25
hanem egyszersmind kultrailag, politikailag s trsadalmilag.
A nyelv hzagos sszekt szlai a dk szrmazs esetben
sem tartank fenn magukban vve a rmaisg kontinuitst.
De ktsgtelen, hogy az olhok legjabban szorgalmasan
keresik az sszekt kapcsokat a nyugati latinsggal. Kulturai
kapcsokkal s az intzmnyek recipilsa ltal akarja kln-
sen Romnia visszalltani a rg elszakadt szlakat. llami
intzmnyeiben tntetleg utnozza Francziaorszgot. Reczipil
primitv viszonyaihoz reczipilhatlan trvnyeket. Magt az olh
nyelvet igyekeznek az olhok visszalatinostani, franczia s
olasz szavakat keverve abba, a melyek a npre nzve meg-
rthetetlenek. A politikai tendenczik hatsa alatt egszen
j olh nyelv van keletkezben, mely az irodalom s a np
nyelve kzt thidalhatatlan rt tmaszt. s p a politikai
trekvsek adnak ltet annak a kultrai nmtsnak, a melybe
az olhsg belemerlt. Errl mondja Majorescu Titusz, teht
egy olh, Moldovn Gergely, teht szintn olh, de magyar
rzelm olh ltal reproduklt szavaiban: Kultrnk mai
irnyban legfbb bn a hazugsg. Hazugsg az aspirczikban,
hazugsg a politikban, a kltszetben, a nyelvtanban s a
kzszellem minden nyilvnulsban (Critice 327. L). Azutn:
Mveltsg nlkl mg el lehet egy np, de hamis kultrval
buksra tr.
A nyugati latinsgtl az olhsgot egy vezred, s
jelenleg nagy geogrfiai tvolsg s risi kultrai klnbsg
vlasztja el. Politikai rugknak enged, klnben is egszen
felletes kultrai mozgalmak nem lesznek kpesek thidalni
sem az vezredet, sem a geogrfiai s kultra klnbsg
ltal vjt mlysges mly rkot.
Az olhsg latin szrmazsa ktsgtelen, de latin jellegt
elvesztette, gy hogy azt tbb vissza nem szerezheti. A leg-
jobb csaldbl szrmaz egynek is nha elzllenek s tbb
nem kzdhetik fel magukat vissza azon polczra, honnt a sors
viszontagsgos hatsai kvetkeztben lebuktak.
IV. FEJEZET.
A romn egysg.
A romn krds a keleti krdsnek integrns rsze. De
nem lehetne az a romn faj egysgi trekvse nlkl. A romn
krdsnek, teht a 8, st egszben 10 milli romn np egye-
slsre vonatkoz alapgondolatnak, szintn Eurpt rdekl
vonatkozsa van.
St ez alapgondolat teszi azt valban eurpai rdekv.
A romn egysgre vonatkoz trekvs egszen j jelensge
a nemzetisgi krdsnek s a faji egysgen alapul llamesz-
mnek. Nagy tradczik csapsn halad s klssgeivel utnozza
az olasz s nmet egysg eszmjnek peripetiit. Bels hason-
lat azonban mi sem kti a romn krdst a latin s a ger-
mn uni eszmjhez. Az olasz egysg nagy s trtneti neve-
zetessg korszakokban, llamilag s politikailag is ltezett.
Nyelvi s kulturai felttelei Dante kortl kezdve ismeretesek
voltak az olasz nemzet eltt. E np csak llamilag nem volt
egysges, de grammatikailag s kultrailag az volt Odoaker
barbr kirlysga eltt s utn.
A nmet egysgnek szintn voltak nemcsak kultrai s
nyelvi, hanem egyszersmind politikai s llamalakulsi elz-
mnyei. A nmet-rmai csszrsg volt a nmet nemzet poli-
tikai s llami egysgnek els formja, s e forma teljesebb
volt a mai nmet egysgnl, amennyiben Ausztria germn,
lakossgt is magban foglalta. Az olasz s nmet egysg
csak nagy forradalmi talakulsok kvetkeztben bomlott szt
27
s a legjabb kor egysgest trekvse nem volt egyb mint
a rgi llapot inaktivlsra irnyzott vgy s cselekvs.
A romn egysg gondolatnak e nagy s ezredves eszme-
ramlathoz semmi kze. Csak bitorls czmn kerlt bele
a nagy nyugati npek eszmekzssgbe.
A romn npet Eurpa minden fajtl s nemzettl,
megklnbzteti az a sajtsgos vonsa, hogy sem slak, sem
hdt nem volt sehol. slak nem volt Hunfalvynk s msok
megczfolhatlan bizonytsa szerint nemcsak Erdlyben, hanem
a mai Romniban sem; romn honfoglalsrl pedig a trt-
nelem mit sem tud.
Az olhsg nem fegyverrel kezben szerzett hazt,
hanem beszivrgs s csendes trfoglals ltal.
Mg a szlvok is inkbb beszlhetnek rgi egysgkrl
mert, a hun, avar s magyar hdtstl eltekintve, a keleti
szlvsg meglehetsen egysges volt.
Egyedl csak a romn egysg nlklz minden trtneti
gondolatot s elzmnyt, a hol teht reaktivlsrl nem lehet
sz. A romnok lassanknt elfoglaltk a rgi Moldvt s
Romnit, a mai Besszarbit, beszivrogtak Erdlybe, st
Magyarorszgba egsz a Tiszig, elterjeszkedtek mg Buko-
vinban is; de sehol sem voltak, mint mr megjegyeztem, akr
slakk, akr hdtk. A trtnelemnek nincs egyetlen egy
idpontja, a melyben az ekknt sztterjedt romn faj akr
kultrai, akr llami egysget kpezett volna.
A romn politikai egysg eszmje egszen a legjabb
politikai kor szlttje, a mely nlklz minden trtneti fej-
ldst.
Az erdlyi romnokban csak a nemzeti ntudat szle-
tett meg, a katholikus egyhzzal val uni rszleges sikere
ltal. Sinkay Gyrgy s Major Pter a rmai propaganda
fide kollgiumban tanultak, s ott tmadt azon gondolat,
hogy a romnsg itliai eredet s hogy bele tartozik a latin
npek kzssgbe. De mint Obedenariu, Nilles jezsuithoz
28
rott levelben, elismeri, e tny csak kulturai eszmt tartalma-
zott s nem a romn egysg gondolatt.
A katholikus egyhzzal lteslt rszleges uni gyakor-
lati kvetkezmnyeivel foglalkozom msutt; itt csak azt
jegyzem meg, hogy a romn nemzeti eszme a rmai egyhz-
zal trtnt uni folytn szletett meg. A romn egysg gon-
dolatig mg 1848-iki szabadsgharczunk idejn sem emel-
kedett.
A romnok a magyar uralom ellen p akkor lzadtak
fel, midn ez uralom szabadokk tette ket, s e lzads nem
a romn nemzeti, vagy p az egysgest eszme miatt trtnt,
hanem az osztrk reakczi mkdse folytn. Balcescu Mikls,
a prisi romn emigrczi egy nneplyn 1851-ben nyltan
elismerte, hogy gett az arcza a szgyentl, midn ltta, hogy
a romnok a szabadsgrt a legpiszkosabb zszl, a bcsi
reakczi zszlaja alatt kzdttek s hogy inkbb hasonltottak
fellzadt rabszolgkhoz, mint szabadsghskhz.
A romn egysgnek els embryja Siaguna gynevezett
nemzeti krvnyben jelenik meg, de e krvny mg nem kve-
teli az sszes romnsg egysgt, hanem a jelenlegi osztrk-
magyar monarchia romnjainak egyestst s nemzeti nkor-
mnyzatt.
Ama szolglatok fejben, a melyeket a romnok az
osztrk reakczinak tettek a magyar szabadsgharczczal szem-
ben, a Siaguna ltal 1849. februr 25-n Ferencz Jzsef-
nek tadott krvnyben a romnsg azt kvetelte, hogy az
akkor mr sszbirodalomm alaktott Ausztria s Magyar-
orszg sszes romnjai nll nemzett egyesttessenek s az
osztrk csszr ltal, mint az sszbirodalmat kiegszt kln
tartomny kormnyoztassanak s nll politikai s egyhzi
autonmit nyerjenek. E krvny volt szlanyja a romn
egysg gondolatnak.
A mai osztrk-magyar monarchia sszes romnjai, teht
nemcsak az erdlyi s tiszavidki, hanem egyszersmind a
29
bukovinai romnsg egyeslsrl volt sz e krvnyben, a
mrczius 4-iki alkotmny alapjn. Ez a romnsg akkor
hrom s fl milli llekszmmal brt, a dunafejedelemsgi
romnsg llekszma 4 milli volt. Tntetleg krdezhette teht
Balcescu 1850. mrczius 4-n Parisbl rt levelben Golescu
Sndortl, hogy ki akadlyozhatn meg e kt romn csoport
egyeslst ?
Ez idponttl kezdve csak arrl volt sz, hogy min
alakban s mily protektortus alatt trtnjk a romnsg
egyeslse. Both Dniel s Majorescu Jnos szmos romniai
s erdlyi romnnal egyetrtve a Habsburgok jogara alatt akar-
tk egyesteni a romnsgot. Mg Dkoromnit Bibescu sajt
uralma alatt akarta ltesteni, addig Majorescu az osztrk
protektortus alatt ll Dkoromnira gondolt, de akkp,
hogy a romn egysg gondolata Ausztria kzvettse ltal
a nmet rdek szvetbe fondjk. Majorescu Jnos tnyleg,
mint Jancs Benedek adatokban gazdag knyve eladja,
a frankfurti nmet birodalmi minisztriumhoz memorandumot
adott be s Nmetorszg tmogatst krte a romn egysg-
hez, mely Ausztria protekczija alatt jtt volna ltre. E memo-
randum s Siaguna nemzeti krvnye kzt logikai sszefggs
van, s br Majorescu memoranduma pr hnappal megelzte
Siaguna krvnyt, ez utbbi mgis elzmny gyannt tekint-
het, mert tovbb fejlesztette Siaguna gondolatt a romn
egysg tekintetben.
Majorescu msodik memoranduma mg nagyobb elhala-
dst jelzett a romn egysg krdsben. Itt mr azt is meg-
mondta, hogy a nmet, illetve osztrk protektortus alatt
ltrejvend romn llam nemcsak Erdlyt, a rgi Dczit,
s nemcsak Bukovint, hanem egyszersmind Besszarbit is
belekapcsoln a romn egysgbe, a melyeket erszakkal s
igazsgtalanul szaktottak el a romn llamtl. A romn
emigrczi, habr Francziaorszg vendgszeretett ignybe
vette s majdnem kizrlag a franczik rokonszenvnek kszn-
30
tk a romnok hazjuk felszabadtst, titokban mindig Ausz-
trival s Nmetorszggal trafiklt.
Golescu Sndor levele, melyet Ghikhoz intzett, nyltan
elrulja a nmet rokonszenvet. Nagy jelentsg dolog, gy-
mond Jancs Benedek ltal reproduklt levelben. Ausztrira,
hogy a birodalmban lak tbbi nemzetek kztt elismerje
a negyedflmillinyi romn nemzetet is, a mely nemzet a cs-
szri alkotmnyos kormnyzat alatt felvirgozvn, a romn
fejedelemsgek rokonszenvt is felttlenl Nmetorszg rszre
fogja vonni. n mindig azt tancsoltam az emigrnsoknak,
hogy krjk Bcsben Erdlyben val honoss ttelket s gy
vagyonuk a fejedelemsgekben biztostva lesz, valamint sze-
mlyk is. Meg vagyok gyzdve, hogy a romnsg jra sz-
letik Ausztriban. Nem fog elveszni a fejedelemsgekben sem,
ha mg rkre ez orszgokban is maradnak.
A dkoromn trekvseknek az eladottak s eladan-
dk szerint nemcsak egy tjuk van a romn nemzeti egysg
fel. Az autonmia, a konfederczi Magyarorszgon s
Ausztriban mindmegannyi eszkzk a nagy romn nemzeti
czl fel, mely semmi ms, mint az szaki Krptoktl.
a Tisztl kezdve Erdlyen, Bukovinn, Szerbin keresztl
a Fekete s az Aegei tengerig az sszes romnsg egyes-
tse; romn szmtsok szerint 10 milli romnsgnak egyet-
lenegy romn llamban val egyestse.
A romn trsadalmi politika minduntalan vltoztatja kz-
vetlen czljait; de brmily alakot lt s brmily eszkzket hasz-
nl e politika, a czl mindig ugyanaz: a romn faj teljes egyes-
tse. A dkoromnizmus teht csak szkebb kifejezse a nemzeti
czlnak, csak Magyarorszg ellen ltszik irnyulni. A romn
egysg eszmje azonban elvben, st gyakorlati sorrendben meg-
tmadja szinte az sszes kzp-eurpai s keleti hatalmakat.
Ignyeket tmaszt Ausztria ellen Bukovina czimn.
Megtmadja Magyarorszgot a hazug dk tradczik nev-
ben, Erdly birtoklsa miatt a Tiszig.
31
Kiterjeszti ignyeit Szerbinak dunamellki vidkeire.
Nem hagyja bkn mg Bulgrit s Trkorszgot sem
s klns jogot forml Maczedonira.
Nyltan nem mervn fellpni, klt zsebben szortja
ssze Oroszorszg ellen, midn titkos hajtsokat tpll a
romn llamtl elszaktott Besszarbira.
Ekp teht a romn egysg eszmje ellenttben van kt
nagyhatalom s egy csom kisebb llam rdekeivel, a nlkl
hogy, mint a nmet s az olasz egysg, trtnelmi elzmnyek-
kel brna s a romn nemzet valaha egysges lett volna.
A romnok nem panaszkodhatnak a fell, hogy nemzeti egy-
sgket idegen hdtk vagy bels vlsgok szttrtk, mint
Itlit s a nmet birodalomt; a midn mgis irredentizmust
csinlnak vagy ksztenek el minden irnyban, Eurpa
keletnek legforradalmibb elemt kpezik. s mgis minket
vdolnak minduntalan, hogy megbontjuk Eurpa nyugalmt
s bkjt.
Ez rviden a romn egysg gondolatnak trtneti elz-
mnye. Rviden lehetett azt eladni, mert az eszme egszen
j. Az is kivilglik ebbl, hogy a romnok osztrk s nmet
protektortus alatt akartk a romnsgot egysges llamba
kapcsolni. Valban ez a gondolat rszben diadalmaskodott
is, mert a romn kirlysg a Hohenzollern dinasztia uralma
alatt lteslt. Hogy Romnia nll llamm lett, ezt leg-
els sorban Francziaorszgnak kszni, mert a prisi szer-
zdst els rangban a franczia fegyver s diplomczia ltes-
tette. A romn llamnak kirlysgg trtnt talakulsa mr
a valdi romn tradczik nyomn trtnt, mert Franczia-
orszg leveretse utn Nmetorszg kzvettsvel jtt ltre.
A romnok sokat msoltak a franczia intzmnyekbl; sokat
ksznnek, hogy a kt dunai tartomny egyeslhetett, Franczia-
orszgnak, de legjabb politikai evoluczijukat Nmetorszg
s a Romnia lre kerlt nmet dinasztia hozta ltre. A romn
egysg gondolata jvre is inkbb Nmetorszgra tmaszkodik
32
mint Francziaorszgra. gy hasznostotta a romn politika
a franczia rokonszenv ltal elrt eredmnyeket a nmet rde-
kek javra. Oroszorszg s az orosz protektortus alatt ltre-
jvend romn egysg csak a legtulzbb romn desperadk
gondolatban fogamzott meg. A besszarbiai romnsg sorsa
megtantotta a romn politikusokat, hogy mily sors vrna
a romn egysgre s a romn szabadsgra, ha Romnia s
a romn gy orosz protektortus al kerlne
A romn hivatalos politika arra trekszik, hogy eszmeileg
a hrmas szvetsghez csatlakozva kzdjn a romn egysg gon-
dolatrt. Ha ugyanis az eurpai konnagracziban Oroszorszg
veresget szenved, ez esetben Romnia megkapja Besszarbit.
A romn egysg czlja fel azutn a tovbbi lps Erdly s
Bukovina annektlsa lenne. Ezt azonban Romnia csak orosz
s esetleg franczia szvetsg ltal rhetn el, mely szvetsg
levern Nmetorszgot s Ausztria-Magyarorszgot.
Ily messze hatnak ki a jvbe a dkoromn politikai
szmtsok. Addig is azonban, a jv esetleges evolcziinak
megfelelleg, a dkoromn politika, mint mr emltettem, kt
homlokzatban kzd. Az egyik a hivatalos romn politika, a mely
br nyltan be nem vallva a hrmas szvetsgre tmaszkodik s
Besszarbira kacsint. A msik a liga s a romn trsadalom
politikja, a mely a franczia rokonszenvre spekull s Erdlyben
csinl romn krdst, hogy a dolgok tovbbi fejlemnyei idejn
legyenek hasznosthatk a romn egysg javra. Az els lps
(a hivatalos politika, s nem a liga politikja szerint), mint
jeleztem, a romn egysg czlja fel, a hrmas szvetsg
segtsgvel, Besszarbinak Romnival val egyestse lenne.
A logikai sorrendben a msodik felvonst Erdly s Bukovina
bekapcsolsa kpezn.
A romn hivatalos politika ltal favorizlt liga mirt
csinl mgis legelszr Erdlyben romn krdst s nem Besz-
szarbiban? Ennek oka igen egyszer. Sem a hivatalos romn
politika, sem a liga Besszarbihoz, melyet vasmarkval Orosz-
33
orszg szort, nem frhet hozz. Oroszorszg egy pillanatig
sem trn azokat az zelmeket, a melyeket a liga a magyar
szabadsg oltalma alatt Erdlyben vghez vihet.
A bukaresti liga Besszarbiba mg lbt sem meri
betenni, mert tudja jl, hogy Oroszorszggal nem lehet tr-
flni. Oroszorszg Besszarbiban nem tart fenn sajtsza-
badsgot, mint a magyarok Erdlyben. A Tribun-k ott
lehetetlenek volnnak, st az orosz kormny mostanig mg
romn nyelv lapot sem trt meg. Ha pedig a liga lazt
gynkket kldzne Besszarbiba, ezek knnyen megismer-
kedhetnnek Szibrival. A liga ennlfogva j kpet csinl a
rossz jtkhoz s azzal indokolja, hogy Besszarbira nem ter-
jeszti ki figyelmt, hogy a besszarbiai romnok mr elide-
genedtek Romnitl.
De gynyrsges letk lehetett a besszarbiai rom-
noknak a romn kirlysgban, ha nem is egsz msfl vtized
mlva, a mita az orosz hatalom elszaktotta ket, el tudtak
idegenedni Romnitl s el tudtak idegenedni pen Orosz-
orszg uralma alatt. Az elidegeneds mondanom sem kell
puszta rgy s a valdi ok az, a mit mr emltettem, hogy a
liga Besszarbiba nem meri lbt betenni. Hanem azrt
Besszarbira titokban szintn szmt, de csak akp, ha Orosz-
orszg a hrmas szvetsg ltal megveretnk s gy a hr-
mas szvetsg visszaadn Romninak azt a tartomnyt, a
melyet Oroszorszg hlbl elvett a romnoktl, a mirt
ezek Plevnnl megmentettk a legszgyenletesebb katonai
kudarcztl.
Igen rdekes az a msik krds is: mirt nem csinl a
liga irredentismust Ausztria irnyban Bukovina miatt?
Hiszen a romn foederatio eszmje tulajdonkp azon kezd-
dtt, hogy az osztrk-magyar monarhia romnjai, mint kln
nemzet, foederatiba lpjenek az sszbirodalommal. 1849-iki
s utni kvetelseikben, az 1863-iki birodalmi alkotmnyig,
vilgosan kln nemzeti ltet s kln igazgatsi terletet
34
ignyeltek az sszes romnok szmra az sszbirodalomrnal
szemben. Mirt adtk fel teht e kvetelsket a romnok,
midn tulajdonkp ez volt a romn nemzeti egysg eszmj-
nek els formja?
Ennek legfbb oka az, hogy a romn izgatk, a rgi
tradtik csapsn jrva, nem akarjk hinni, hogy 1807-ben a
monarchia s monarchiai politika gykeresen talakult. Azt
hiszik, hogy a dualizmus, melyet szerintk a magyarsg csak
Sadowa utn tudott kicsikarni a dynastitl, ideiglenes llapot
s hogy azt nemsokra a rgi birodalmi politika s ennek
alakulsai fogjk felvltani. A bcsi reactirl az hiszik, hogy
az mint organismus ideiglenesen felbomlott ugyan, de egynei-
ben tovbb l s nemsokra ismt szervezett verdhetik ssze.
A tlz romnok ezrt nem akarnak Bukovinba bevo-
nulni s ott kezdeni irredentismust. Ausztrival j viszony-
ban akarnak lni, hogy annl rosszabb viszonyban lehessenek
Magyarorszggal.
Maga Ausztria rg feladta a birodalmi alkotmnyt,
a tlz romnok ellenben mg most is a reacti ltal terem-
tett ezen hypokrita alkotmny emlkt igyekeznek fentartani.
A mi 1867-ben alkotmnyosan trtnt, nem ismerik el; sem
Erdly s Magyarorszg unijt, sem az 1848-i alkotmny
visszalltst. Rejuk nzve mg mindig a birodalmi alkot-
mny ltezik.
Ausztrit nem bntjk, mert mg mindig a birodalom
magvnak tartjk s azt hiszik, hogy a most httrben lev
osztrk politikusokkal szvetkezve, visszatrhetnek a birodalmi
alkotmnyhoz. Ezrt nem akarnak ismerni magyar kirlyt,
hanem csakis osztrk csszrt. Nem hvn szemknek s
28 ves tapasztalataiknak, azt hiszik, hogy a Habsburgok
reaktivlt magyar kirlysga csak ltszat, s csakhamar vissza-
tr 1849-i alakjban a csszrsg eszmje, mely a romno-
kat eszkzl hasznlta Magyarorszg s a magyar szabad-
sg ellen.
35
Ezrt lestik ki a romnok a romn krdsnek csak
Magyarorszgra vonatkoz rszt. Ezrt igyekeznek a romn
egysg gondolatt csak a Magyarorszg elleni antagonizmus
formjban feltntetni. Ezrt rnak memorandumot az osz-
trk csszrhoz s nem a magyar kirlyhoz.
me a legfbb indoka annak, mirt csinlnak a tlz
romnok s a bukaresti liga Erdlyben irrendentizmust s
mirt nem csinlnak Bukovinban vagy Besszarbiban.
A msik indok a szabadsg tern tallhat meg s abban ll.
hogy a liga Erdlyben szabadon izgathat. Nlunk mg kis s
nagy ostromllapotok nincsenek, mint Austriban, annl
kevsb uralkodik Erdlyben a romnok felett oly zsarnok
hatalom mint Besszarbiban, melyet e hatalom hermetice
elzr a tbbi romnsgtl.
A harmadik, de nem legutols indok a mveltsgi foko-
zat. A romn kultra tulajdonkp Erdlyben keletkezett s
onnt vonult t Bukarestbe. A romn renaissance ta az
erdlyi s romniai romnok kzt lland kultrai kapocs volt.
Mindez indokok egytt idztk fel, hogy a romanizmus
Erdlyre s Magyarorszgra vetette magt s egyelre csak
Dkoromnit akarja visszalltani. A romn egysg eszmjt
itt akarja a liga fentartani addig is, mg a tbbi llamokra
kerl a sor. Az erdlyi romn krds, teht nem pusztn
a magyarok s romnok faji krdse, hanem nagy eurpai
krds, a mely rdekli Ausztrit, Oroszorszgot, az egsz Bal-
kn-flszigetet s, Anglirl nem is szlva, klnsen Franczia-
orszgot, mely nlkl a Kelet vgleges berendezse nem tr-
tnhetik meg.
V. FEJEZET.
Dkoromnia s az eurpai rdek.
A bukuresti liga s ltalban a romn izgatk taktikj-
nak folytonos vltozst bizonytja azon krlmny is, hogy
jabban kezdik tagadni, mintha k Erdly elszaktsra s
Dkoromnia ltestsre trekednnek. A liga plne, legutbbL
kzgylsn nyltan kibontotta a dunai konfederczi zszljt,
ami ltal Kroly kirly jogos haragjt vonta magra. Mindez,
azonban csak kls szn s a liga eszkzeinek a viszonyokhoz
val mdostsa; de nem magnak a czlnak megvltoztatsa.
Jelenti e krlmny azt is, hogy a dkoromn izgatk kett-
nl tbb krtyval is jtszanak; de a ketts jtk lland s
kvetkezetes.
A romn kormnyok s a romn trsadalom ketts
szerepe s politikja, mely mindig ellenttes, Romnit, mint
politikai tnyezt, egszen bizonytalann teszi Kelet-Eurp-
ban. A kormnynak, illetleg a dynastinak a legjobb szn-
dka lehet, st van. szintn csatlakozhatik a hatalmak-
egyik vagy msik csoportjhoz.
De, mert Romnia trsadalma egszen ms politikt
kvet mint kormny s dynastia, vlsgos idkben a romn
kirlysg p ellenkez irnyba sodorhat.
Romnia trtnete bizonysg re, Cuza fejedelemm
vlasztstl kezdve, egsz a politikai gyilkossgokig, hogy a
fellrl vezetett politikt az alulrl tmad mozgalom meg-
buktathatja.
37
Jelenleg is ktsgtelen, hogy a romn hivatalos politika,
Magyarorszg irnyban bartsgos igyekszik lenni. A romn
trsadalom ellenben, ln a bukaresti ligval, elmegy egsz
a magyarorszgi olhsg lzadsra val ingerlsig. Kln-
ben is Romnia rdekei a faji egysg gondolata miatt annyira
decentralizlva vannak, annyi llam rdekeibe tkznek, hogy
a keleti bonyodalmak idejn soha sem lehet biztosan tudni,ki
ellen s kivel fog kzdeni a romnok kirlysga? Bizo-
nyos, hogy a hivatalos romn politiknak a hrmas szvet-
sghez val, igaz csak erklcsi, csatlakozsa daczra, a dkoro-
manizmus eszmje nemcsak l a romn np szvben, hanem
hatrozottan azon alakja van, hogy Dkoromnit, vagyis
Erdlynek a romn kirlysghoz val csatolst Oroszorszg
segtsgvel lehet s kell megvalstani.
A romn faj becsletre legyen mondva, vannak kivl
gondolkodi s higgadt politikusai, a kik a dkoromn politi-
kt egytaln visszautastjk. Klnsen azon gondolatot, hogy
Erdly elszaktsa Romnia javra Oroszorszg segtsgvel
trtnjk. Ezen kivl gondolkodk s politikusok kz tarto-
zik Soimescu szentor, ki Romania, Rusia si Intreita alianta
czm munkjban figyelmezteti nemzett a dkoromn s
az orosz szvetsg veszlyeire. Munkjnak 278. stb. lap-
jain oly szpen s helyesen fejti ki a romn nemzeti szellem
tvedst, hogy ide vonatkoz eladst szksgesnek tartom
kzlni.
A mint rja, 1888 tavaszn felkelt falusi parasztjaink-
nak azt a hazug mest sgtk flkbe, hogy az orosz czr
minden kzsgnek 5000 leit hagyott s hogy Cuza vajda fia
jn (muszka cselvets), hogy fldet osszon ki kzttk; pen
gy suttogtk a knnyenhvk fleibe ezt a csiklandoz kife-
jezst: Erdly elfoglalsa orosz segtsggel! Ez az orosz
csbtgats emlkeztet a mesebeli kutyra, a melyik kiejtette
szjbl a hsdarabot, hogy vzben tkrz rnykt elkapja.
Hogyan!? Adjuk fel trvnyes, semleges, fggetlen
38
llami pozczinkat, melyet Eurpa czivilizlt llamainak szer-
zdsei tmogatnak, hogy az jszak fell jv zsiai invzi-
nak eszkzei legynk? Hogyan! nknt legynk a hdt-
oroszok szmra hd a Dunn t s adjuk ki kezeinkbl a
Krptok kulcsait is azon hi remnybl, hogy az, a ki Plevna
bevtele utn elrabolta tlnk Besszarbit, ide adja neknk
Erdlyt s a tbbi llamokat! s mindezt miutn a kozk
lndzsjt mlyen belettte a romn orszgok oldalba.
De ki lehetne oly ostoba, s knnyelm hiv, hogy
elhigyje, hogy a moszkvai kolossz egy szrny, de gyzedelmes
hbor utn el fogja hagyni az okkuplt orszgokat s nem
fogja megvetni egyik lbt a Krptokban, a msikat pedig
a Balknban, hogy uralkodjk Keleten s fenyegesse Eurpt
e kt termszetes erd magaslatairl. Melyik eurpai hatalom
tudn akkor a gyzelmes Oroszorszgot rszortani, hogy
tartson meg holmi papr rongy szerzdst, a melyet vele ktt-
tnk; hogy lehetne elhinni, hogy a moszkovita a mi kedvnkrt
el fogja hagyni a Krptokat s a Balknt s res kzzel fog
hazamenni. Angyal szeldsgnek kellene lenni annak, ki csak
egy pillanatra is megengedn e feltevs lehetsgt.
Ha a kzponti hatalmaknak hrmas szvetsge lesz a
vesztes s Oroszorszg a gyzedelmes ura lesz Keleten a hely-
zetnek, akkor nemcsak nem fogja kirlysgunkat j tarto-
mnyokkal nvelni, s nemcsak nem fogja ide adni Erdlyt,
Bukovint, Besszarbit, de egy s ms rgy alatt elveszi
azt is, a mink van, s neknk fizetni fog szolglatunkrt Len-
gyelorszg s az eloroszostott Besszarbia sorsval, s ez
nemcsak az orosz hdt termszetbl kvetkezik, de a dol-
gok rendjbl is, mert hiszen senki sem kezd egy nagy hbo-
rba, nem ldoz vrt s kincset, hogy aztn haza menjen res
kzzel. s szerencstlensgre Romnia fldrajzi helyzetnl
fogva pen Kelet kapujnl fekszik, az orosz hdtsnak a
Balkn s Konstantinpoly fel viv tjban, s ha Oroszorszg
gyz lesz, mr csak azrt sem respektlhatja a fggetlens-
39
gnket s terletnket, inert mskpen hogyan is kzleked-
hetnk Bulgrival s Eurpa keletnek maradvnyval, ha
a romn kirlysg mg nagyobb s mg ersebb lesz tjban.
Hogy a romn terlet respektlsa mellett kzlekedhessk
Bulgrival, szksges lenne, hogy az orosz hadsereg tbb
ne menjen szrazon Bulgria fel, hanem vagy a Fekete ten-
geren nem megengedhet dolog vagy pedig talljon fel
valami risi lggmbket, hogy az orosz kolossz fejnk felett
tmehessen. Ej! Az Erdly elfoglalshoz hasonl kprza-
tokkal s csalka kecsegtetsekkel nem lehet szvetsget ktni
s egy biztos s trvnyes helyzetet felldozni a legveszedel-
mesebb kalandokrt.
Ha Oroszorszg az 1877. orosz-romn szvetsg s azon
szerencss segtsg utn, melyet Plevnnl adtunk, mgis gnyt
ztt bellnk a bke megktsnl, st hadaink lefegyverez-
svel fenyegetett, tlnk elrabolta azt a darabot Besszarbi-
bl, mely szmunkra garantrozva volt, ki hiheti ma, hogy ez
a (pravo slavnik) orthodox Eurpa keletn egyszer rr lvn,
nvelni s ersteni fogja azt a Romnit, a mely egyenesen
a kozkok s pnszlvok tjban fekszik. Mikor ltjuk, hogy
ma is, mikor a hrmas szvetsg mg rvnyben van, nyltan
igyekszik a balkni npeket a pnszlvizmusnak megnyerni s
russzifiklni, ki brn meglltani ezt az ramlatot akkor,
mikor gyzelmesen t fog mleni a Dunn s a Krptokon?
Miknt llhatna fenn egy nagy s szabad Romnia, mint egy
latin sziget a szlv cen kzepette.
A Kaulbarsok s az orosz pnszlvok mkdse ellen
megksrlett legcseklyebb ellenllsra sokkal tbb knzsnak
lennnek kitve a romnok mint a bolgrok, mert a gyzel-
mes orosz akkor Romniban letelepedik mint otthon s had-
seregnket lefegyverezssel fenyegetn (mint 1878-ban), a
leginteligensebb ifjainkat s patritinkat Szibriba klden,
legjobb katoninkat orosz zszlk al sorozn s elklden
zsiai pusztira, a szegny romn npet, a parasztot, mester-
40
embert, a kereskedt rknyszerten, hogy megfizesse a hd-
tnak a vradt s fizesse be a ptervri csszri kincstrba
a romn tartomnyok jvedelmt azon terv szerint, mely ter-
vet II. Katalin czrn tbornokai csinltak.
s gy, a mennyiben a mi russzofiljeink hisznek, vagy
legalbb e hitet sznlelik a szent Oroszorszg gretben s
csbtsaiban egy nagy Dkoromnia helyett a kozk lnd-
zsjtl s kancsukjtl arra bresztetnk fel csakhamar, hogy
Stefan cel Mare s Vitz Mihly hazja orosz kormnyz-
sgg alakult t. Lengyelorszg s Besszarbia mintjra,
trnjn ha ugyan mg lenne trnja egy ptervri nagy-
herczeggel, vagy pedig a Kaukzusbl egy mingreliai her-
czeggel!
Soimescu senator blcs fejtegetsei azonban aligha gyz-
tk meg a romn nemzetet a dkoromn brnd s az orosz
szvetsg veszlyeirl.
A bukaresti liga s a romn trsadalom a kivl romn
hazafi munkjnak megjelense ta szinte fokozottabb mrv-
ben kzd a dkoromn brndrt. Ez brndot most is Orosz-
orszg segtsgvel akarja megvalstani, de szintn vr az
alkalomra, hogy, mikor majd Oroszorszg leend a legyztt,
valakinek, mindegy brkinek, segtsgvel Romnia Oroszor-
szgtl fogja elvenni Besszarbit.
De nem a nemzeti sovinizmus dnt. hanem az eur-
pai rdek.
Eurpnak pedig nemcsak nem rdeke Dkoromnia,
hanem pen ellenkezleg, a dkoromn gondolat beletkzik az
eurpai rdekekbe. Kzp-Eurpban, a kzp Dunnl az utols
ezredv trtnetben mindig szksg volt egy nagyhatalomra,
hogy ez uralkodjk a keleti chaos fltt s szilrd egysget
lltson szembe a Balkn-flsziget zavaraival. Ez a nagyha-
talom Mohcs eltt Magyarorszg volt, jelenleg pedig Ausztria-
Magyarorszg. Eurpa egyenslya a legnagyobb rzkdson
menne keresztl, ha Ausztria-Magyarorszg elveszten hatalmi
41
llst, vagy pen felbomlanak. Hiszen ezen monarchia taln
mr rg szerteszt szakadozott volna, ha a legels eurpai
rdek nem segti fentartani.
Eurpra nzve egszben mindegy, mikp nevezik azon
nagyhatalmat, mely a Kzp-Duntl gyakorolja befolyst a
Keletre. Szzadok eltt hvtk Magyarorszgnak, hossz idn
keresztl hvtk Ausztrinak, most nevezik Ausztria-Magyar-
orszgnak. Ha Dkoromnia, vagyis az Erdlylyel s Magyar-
orszgnak a Tiszig terjed rszvel kiegsztett romn kirly-
sg kpes volna ptolni a hatalmi egyenslyban a Habsburgok
monarchijt, gy Dkoromnia ellen, az eurpai rdek szem-
pontjbl, komoly kifogst nem lehetne tenni. De a romnok
lma: Dkoromnia mint majd rszletesen ki fogom mutatni,
nemcsak grammatikai s ethnografiai lehetetlensg, hanem
egyszersmind a politikai kptelensgek kz tartozik Eurpa
szempontjbl.
Dkoromnia lteslse ugyanis flbontn nemcsak Ma-
gyarorszgot, hanem egyszersmind az osztrk-magyar monar-
chit, mivel Magyarorszg olyan nagymrv megcsonktsa,
mint a dkoromn lom kvetel, csak megsemmist hadvisels
esetn kvetkezhetnk be. s Dkoromnia akkor is legfeljebb
1011 milli lakossgbl ll kirlysgot kpezne, melyben
(mivel az ltaluk kvetelt terleteken is vegyesen laknak) az
elgedetlen nemzetisgeket magyarok s nmetek kpviselnk,
a kik eltekintve vagyoni s rtelmi flnyktl, a be-
csatolt terleten szmbelileg is tbsget kpeznnek.
Hogy mi lenne a megcsonktott Magyarorszgbl s a
legyztt Ausztribl, errl a dkoromn brndozk nem adnak
szmot. De bizonyos, hogy a 10 11 milli lakossal br Dko-
romnia, vagy pen az sszes romn fajokat egyest romn
kirlysg sem ptolhatn az osztrk-magyar monarchit a ha-
talmi egyensly mrlegn.
E monarchia buksa kiszmthatlan zavarokat idzne el
a nemzetkzi viszonyokban, s az osztrk-magyar monarchia,
42
melynek slypontjt a magyarok llama kpezi, nem tarthatn
meg hatalmi llst, ha Magyarorszg vgzetesen megcsonkt-
tatnk.
Dkoromnia teht politikai utpia. Az osztrk-magyar
monarchia s ekkp a magyarok llama eurpai szksgessg.
Sem az egyiket, sem a msikat nem lehet, nem szabad meg-
bontani. s ppen Eurpa rdekei miatt.
MSODIK KSZ.
A ROMN KRDS
S
MAGYARORSZG.
I. FEJEZET.
A magyarok llama.
A romn krds Magyarorszghoz val viszonyban csak
gy lesz teljesen rthet, ha Magyarorszg politikai jelent-
sgt Eurpa s a monarchia irnyban mrlegre helyezzk.
Dkoromnit kizrja az eurpai rdek; de ugyancsak
Eurpa szempontjbl mg ktsgben marad, vajjon nem
lehetne-e Magyarorszgot s az osztrk-magyar monarkit a
romn, illetleg pnszlv kvetelsekhez kpest akkp beren-
dezni, hogy a kvetelsek rvnyesljenek ?
Mr jeleztem, hogy e kvetelsek htterben ott ll
Magyarorszg, illetleg a monarkia sztbontsa, mivel a foede-
ralismus csak tmeneti alakulst kpezne, melyet felttlenl
kvetne a Habsburgok monarkijnak szerteszt hullsa.
Kossuth irataibl kitnik az az egsz felfogs, mely az
eurpai hatalmakat mindig vezette Magyarorszg s a magyar
nemzet politikai slynak mrlegelsnl. Ez a sly mindig
nagyon kicsiny volt, s az eurpai hatalmaknak s az llam-
frfiaknak soha sem volt fogalmuk Magyarorszg s a magyar
llam fell. A mohcsi vsz eltt ltezett egszen nll
magyar llam elvesztette az eurpai npek eltt minden tradi-
czijt. Ez az llam az eurpai kultra vdelmben bukott el,
s hallos sebeket kapott a kzdelemben nemcsak a magyar
llam, hanem a magyar nemzet is: holott a balkni npek
majdnem kzdelem nlkl hdoltak meg a barbr gyz eltt,
s gy mint nemzet csakis fejldskben maradtak htra,
46
De nem szenvedtek oly vgzetes katasztrft mint a magyar-
sg Mohcsnl s Mohcs utn.
Eurpa szinte alig vette szre a magyar llam eltnst,
mely kettszakadva, egyik felvel belemeneklt a Habsburgok,
s gy a nmet rmai imperium rvbe. Ez idtl kezdve
Eurpra nzve Magyarorszg megsznt ltezni: a Habsburg
dinastia ptolta azt a nyugati czivilizczi vdelmben. Soha
egyetlen egy llam sem gondolt arra, bogy a magyar hatal-
mat restaurlni kell a keleti barbrsg chaosval szemben.
Brmily zsarnok uralmat fejtettek ki koronknt a Habsburgok.
Magyarorszg Eurpban legfeljebb csak rszvtet s rokon-
szenvet nyerhetett, de soha komoly akaratot arra, hogy a
Mohcs eltti magyar llam visszallittassk.
A Habsburgoknak s Ausztrinak minden ellensge a
mohcsi vsz ta Magyarorszgot mindig fel akarta hasznlni
de soha sem igyekezett rgi hatalmi pozczijba visszahelyezni.
A Rkczy-fle szabadsgharc idejn a nyugati hatalmak, a
melyek Magyar orszggal a Habsburgok ellen szvetkeztek, azon-
nal felldoztk ezt, mihelyt rdekeik kielgtst nyertek.
Napleon s Cavour, valamint Bismarck szintn fel
akartk Magyarorszgot hasznlni Ausztria meggyengtsre,
de nemcsak llami fggetlensgt nem akartk visszaadni,
hanem mg nyltan bevallott viszonyba sem akartak vele
lpni. s midn Magyarorszg 1848-ban a fegyverek hatal-
mval kivvta fggetlensgt s a vilg csodlatt felkelt
diadalmas hborban megmutatta, hogy katonailag ersebb
mint a monarkia msik llama. Mikls czr Oroszorszg sszes
erejvel verte ki a gyzelmes magyar sereg kezbl a kardot.
Magyarorszg nem lehetett a Habsburgoktl elszaktott fg-
getlen llamm.
Vajjon Mikls czr Oroszorszg rdekben cselekedett-e,
e krdst nem vizsglom. Bizonyos, hogy a hatalmas Ausztria
Eurpnak konzervatv gondolata. Jelentsge az, hogy Kzp-
Eurpa kelet fel vergl regiiban legyen egy kompakt,
47
ers hatalom, a melynek segtsgvel a nyugati konzervatv
llamok biztosthassk rdekeiket. Ez volt oka, hogy Magyar-
orszg, valahnyszor konfliktusba kerlt a Habsburg dinasti-
val, sohasem nyerhette meg azon nyugati hatalmak tmoga-
tst, a melyek ppen Oroszorszg hatalmi tlterjeszkedstl
fltettk a Keletet.
Ekkp, a mg Magyarorszg s a Habsburgok kzt anta-
gonizmus ltezett, nemcsak a magyar krds, hanem egyszer-
smind az ausztriai krds is llandan nyugtalantotta vilg-
rsznk politikai vezetit. Ausztria, a mg Magyarorszg
elgedetlen volt, nem kpviselhette elg hatalmasan a konzer-
vatv eurpai rdekeket, viszont Magyarorszg a Mohcs utn
lefolyt hrom szzad ta soha sem volt oly ers, hogy a kon-
zervatv eurpai rdekeket Ausztria helyett megvdelmezhette
volna, gy tmadt azon, Eurpa szempontjbl is nagy fontos-
sg antagonizmus, a melynek vgzetes peripetiit az 1867-ki
kiegyezs zrta be. Ausztria csak akkor volt hatalmas, ha
Magyarorszg teljes erejvel tmogatta, s a Habsburg dinastia,
kt nagy hborban, csakis Magyarorszg erfesztsnek
ksznhette megmentst. Ellenben valahnyszor Magyarorszg
elgedetlen volt, a Habsburg dinastia s Ausztria az eurpai
csatatereken mindig slyos veresgeket szenvedtek. Solferino
s Sadova nem kvetkeznek be, ha Magyarorszg tmogatja
a dynastia hborjt.
Nem volt s nincs md a Habsburgok monarkijnak
ms berendezsre, hogy e monarkia keleti s konzervatv
hivatst teljestse, mint az a forma, mely 1867-ben Dek
blcsessge folytn ltrejtt, s melybe Magyarorszg vissza-
szerezte llamisgt, anlkl hogy akr a dynastitl, akr
Ausztritl elszakadt volna. A Habsburgok s az osztrk poli-
tikusok hrom szzad alatt megksrlettek mindent. Megksr-
lettk Magyarorszg lass s csendes beolvasztst, megksr-
lettk a felvilgosodott s a durva absolutismust. s a
legrdekesebb, hogy ksrletet tettek a foederalismussal is.
48
Az 1863-diki birodalmi alkotmny a legmesszebb men foede-
ralismus alapjra helyezte a monarkit. Ez alkotmny kere-
tben, ha azt Magyarorszg rgi trtneti alkotmnya helyett
elfogadja, a magyar llam megsznt s foederalistikus alapon
beolvadt volna az sszmonarchiba. Magyarorszg nemcsak
nyelvi, hanem egyszersmind politikai terletekre bomlott
volna fel. Ha a foederalismusban er leendett s ez megfelelne
Magyarorszg tnyleges viszonyainl, akkor az 1863-iki alkot-
mny mg ma is lteznk, s Ausztria mint egysges llam
ma a foederatio alapjn berendezett birodalmat kpezn.
De a tnyek megmutattk, hogy a monarchit a foederatio
alapjn nem lehet hatalmass szervezni. s a foederatio
elemeinek hinya nem Ausztriban, a monarchia msik lla-
mban, hanem Magyarorszgon jelentkezik. Az osztrk llam
berendezhet foederatv alapon. Trtneti mlt, a fajok, geogr-
fiai helyzete, kultra s politikai decentralizczi, mind eszkzei
lehetnek a foederalismusnak. Magyarorszgon ellenben a foe-
deratinak sem trtneti, sem nyelvi, sem kultrai s politikai
elfelttelei nincsenek meg. Az absolut uralommal tett szmos
ksrlet utn, a foederatio ksrlete Magyarorszgon szintn
teljes buksra jutott. A papron knny volt Magyarorszgot
felosztani erdlyi olh, dlvidki szerb, szaki tt stb. foede-
ratira, a gyakorlat azonban megmutatta, hogy az ily ksrlet
mg akkor sem sikerlhetett, midn a trtneti jogot, Magyar-
orszg ezredves llamalakulst, az idegen segtsggel gyz
osztrk hatalom vaskllel sszetrte.
me teht, az a kt eszme, mely ellenttben volt Magyar-
orszg llami ltvel, vagy nemzeti egysgvel: az absolutis-
nms s foederalismus, Magyarorszg si erforrsai miatt
megbukott. gy az absolut, mint a foederatv Ausztria gyen-
gnek bizonyult s egyik katasztrfbl a msikba jutott.
Keser tapasztalatok bizonytjk, hogy a Habsburgok tbb
vissza nem trhetnek sem az absolutizmus, sem a foederatio
gondolatra s az osztrk-magyar monarchia csak gy lehet
49
hatalmas, ha h marnd a Dek Ferencz ltal alkotott dualis-
mus alapjhoz.
Az absolutismns tbb Ausztriban sem lehetsges;
de az ottani viszonyok nem zrjk ki a foederatio esz-
mjt. A magyarok llamban ez az eszme teljesen ki van
zrva, s pedig ismtlem nem a magyar trtneti jog,
s nem is a magyar chauvinismus, hanem a gyakorlati viszo-
nyok miatt. A foederatv szerkezet Magyarorszgon akkor is
lehetetlennek bizonyult, midn Magyarorszg leveretett s
bnultan hevert a kzdtren. Annl kevsb volna lehetsges
ma a foederatio, midn Magyarorszg ers s hatalmas.
Ha az esemnyek knyszere oda vinn Magyarorszgot,
hogy jabb ksrletet kellene szenvednie a foederatio eszmje
miatt, vagyis ha ismt re knyszertenek az olh, szerb s
tt politikai kerleteket, e ksrlet csak a monarchia jabb
elgyenglst s veresgt idzn fel, de egyszersmind felidzn
ama konzervatv rdekek veszedelmt, melyek miatt a fels
Duna vlgytl a keleti Krptokig ers hatalomnak kell
lteznie, s melyek miatt Magyarorszg fggetlensgi harczai
soha sem nyertk meg a nyugati hatalmak komoly tmo-
gatst.
Ha teht ers Ausztria ltezse eurpai rdele, akkor
egyszersmind eurpai rdek a nemzeti alapokon felplt, szi-
lrd Magyarorszg ltezse. E Magyarorszg nlkl, vagy pen
foederatv alapokon, az osztrk-magyar monarchia egyetlen egy
hivatst sem oldhatn meg. A foederatio gondolatnak a
magyar llam organizmusba val bevitele buksba sodorn
azt az alapeszmt, mely miatt az osztrk-magyar monarchia
ltezik.
Dek Ferencz dualizmusa teht, mely egyrszt eleget
tesz annak az eurpai rdeknek, hogy a fels Duntl az
alsig a Habsburgok uralkodjanak, s msrszt eleget tesz a
magyar llamisg eszmjnek, a rgi antogonizmust nemcsak
belgyileg oldja meg szerencssen, hanem egyszersmind a kl-
50
gyek szempontjbl is. Nincs tbb sem osztrk, sem magyar-
krds Eurpa eltt. A Habsburgok ellensgei tbb nem sz-
mthatnak Magyarorszgra. Ez megtallta llamisga rv-
nyestsnek azt a formjt, a mely nem tkzik a monarchiai
s az eurpai rdekekbe. Ez llamisg azonban kizr minden
foederatv trekvst, mert csak gy erforrs, klnben a
gyengesg forrsa lenne gy a monarchira mint Eurpra.
Ha a foederatio mr csfos kudarczot nem vallott volna,
akkor mg taln lehetne rla beszlni. A tapasztalati tnyek
utn azonban hasztalan a szlvizmus s a romanizmus minden
trekvse. Mindazon eurpai rdek, mely ers Ausztrit kve-
tel egyszersmind hozzfzdik a magyarok llamhoz. Ez az
llam pedig nem pusztn a trtneti jog s nem is a magyar
elbizakodottsg miatt, hanem a tnyek s viszonyok erejnl
fogva nem lehet ms mint magyar.
II. FEJEZET.
A kiegyenlthetetlen ellentt.
A romn eszme minden alakjban srti a magyar llam-
eszmt. Hromfle mdosulsban jelentkezhetik az, habr mind
a hromnak vgeredmnye egy s ugyanaz.
1. Erdly elszaktsa kln vagy a Tiszig. Ez sztsza-
ktsa Szent Istvn birodalmnak.
2. Erdly romn autonmija.
3. Nyelvterletek alaktsa Erdlyben s Magyarorszgon.
A kt utbbi a magyar llam egysgnek megbontsa.
Mind a kett grammatikai s ethnografiai okok miatt lehetet-
len. Ezt tovbbi fejtegetseim ki fogjk mutatni. s a dkoro-
manizmus mgis, midn nem meri nyltan proklamlni Erdly
elszaktst, e kt forma egyike vagy msika ltal akarja
elrni az elszaktst. Mind a kettnek czlja teht, hogy az
ellentt a magyar llameszme s a romn trekvsek kzt
nyltan felllttassk.
Ez ellentt ltezik is, s ltszlag kiegyeztethetlenl. s
ha valban kiegyeztethetlen volna, ennek nem a magyarok
chauvinismusa, hanem a romn krdsnek ily merev felll-
tsa lenne az oka. Legkevsbb oka volna pedig a trtnelmi
jog, melyet a romn izgatk tagadnak, mikor az a magyarok
elnyre szl, ellenben mint majd utalok r azonnal
ignybe vesznek, mihelyt az mellettk ltszik bizonytani.
A trtnelmi jog, ha csak magban ll, keveset hatroz.
Ha teht a trtnelmi jog a romnok mellett volna is, ebbl
52
magbl kevs hasznuk lenne. Igen helyesen rta Emile Berr
a Pesti Napl 1894. nov. 4-iki szmban Tegyk az n
romniai bartaim kezket a szvkre s mondjk meg, vajjon
azt hiszik-e, hogy oly heves harczal szemben, a melyet k
Erdlyben a felsbbsg ellen indtottak, nem menthet-e a
kormny, ha azon iparkodik, hogy vdelmezze magt! A ma-
gyar llam nem tegnapi kelet. Ezer esztend ta ll fenn, s
ma mgis ktsgbe vonjk ltjogt!! 1894-ben, ezzel a magyar
llammal szemben az archeolgira alaptott revindikacikkal
llnak l! Numizmatikval, meg paleontolgival akarnak
megoldani vlasztsi vitkat: a trvnyszk eltt a Trajn
emlkre hivatkoznak, s alleglnak rpd meg Attilla ellen.
Klns mdja a politizlsnak.
gy vlem, hogy mg ha be volna is bizonytva, hogy a
romnok Erdlyben Trajn katoninak az ivadkait kpvise-
lik, azrt a magyaroknak tz szzados birtoklson s tnyle-
ges suprematijn alapul joga a kortrsak szemben mgis
sokkalta ersebb s szentebb marad, mint egy olyan rmai
hdtsbl levont elmleti jog, mely hdtsnak a nyoma az
aldunnak mr csak nhny cska kve kzt tallhat fel.
Avagy az n hazm is nem egy egsz csom ethnikai
elem sszekerlsnek s egybekeveredsnek a termke-e, a
melyben mindennem civilizci s faj ott hagyta nyomt
nemcsak a ltnek, hanem az uralmnak is! Marseille grg
kolnia volt, mieltt franczia prefektra lett volna; Toulouse
npessge rszben a saracenok ivadkaibl ll; az avignoni
franczik kzt czignyok vannak, s Provenzunk bszkn
mutatja rmai memlkeit, a melyekre azonban, meg vagyok
rla gyzdve, Crispi r egyltalban nem szndkozik kiter-
jeszteni Olaszorszg protektortust.
Emile Berr r idzett szavaiban a mvelt nemzetek
tndsa s lelkiismerete nyilatkozik meg.
Neknk magyaroknak azonban legkevesebb okunk van
a trtnelmi jog s egyltaln a jog erejt ktsgbe vonni.
53
Nincs Eurpban np, melynek kzjogi fejldse oly
vilgos s tiszta volna mint a magyar.
Ezredves nnepnk alkalmval sok rdekeset mutatha-
tunk be Eurpnak, melyek haladsunkrl, mveltsgnkrl
tesznek tansgot. Eurpa majdan meg is jelenik s el fogja
mondani elismer tlett; hogy annak a fldnek, melyet ezer
v ta lakunk, polgrost tnyezi voltunk. Tudomnyban,
iparban, kereskedelemben, mvszetben Eurpa bizonyra
messze megelztt bennnket s ezek tern csak kveti vagyunk
s nem vezeti a mvelt nemzeteknek. Egyet azonban Eurpa
nem mutathat fl, maga Anglia sem, s ez alkotmnyunknak
s kzjogunknak bmulatos fejldse egyezer ven keresztl.
Corpus jurisunk e fejlds tanja s fljegyzje; pratlan
knyv az egsz vilgon. Bizonysga annak, hogy a magyar
nemzet szilrdan, frfiasan s nem csggedve ragaszkodott
jogaihoz, mg a legslyosabb krlmnyek kztt is. Szzado-
kon keresztl gyakran egyb fegyvernk sem volt. mint a tr-
tnelmi jog s e fegyvernkkel gyztnk. A trtnelmi jog s
egyltaln a jog gyzelmhez kls krlmnyek is szksge-
sek. Midn nemzetnknek nem volt egyebe mint csak trt-
nelmi joga, s bevonult ennek fellegvrba, ott bizonyra
kihezett volna, ha kls krlmnyek nem jnnek segtsgre.
Hasztalan emeli vala Dek Ferencz a nemzeti evanglium
magaslatra a jogfolytonossg elvt, ha nem j segtsgnkre
Solferino s Sadowa.
A hossz megprbltats idejn Dek Ferencz legked-
vesebb bartja, a tpeld nagy szellem, Kemny Zsigmond
gyakran rott szavakba foglalta aggodalmt, hogy a jog nem
hatalom.
Valban a jogot hatalomnak kell tmogatni, hogy rv-
nyeslhessen, s a trtnelmi jog rvnyestse e nlkl lehe-
tetlen. A trtnelmi jognak azonban van egy ellenszere, s ez
az elvls. Ha ez nem lteznk, mily bizonytalan volna akkor
az eurpai llamok alakulsa. Csaknem minden npnek volna
54
a msikon kvetelnivalja, s a trtnelmi jogon alapul kve-
telsek gyakran a legellentmondbbak volnnak.
A franczik kvetelhetnk a Rajnt, s viszont a nme-
tek a trtnelmi jog czmn vettk el Elszsz-Lotharingit.
De a legfurcsbb volna, hogy abszurd pldt emltsek,
Oroszorszg kvetelse Nmetorszg irnyban. Viszakvetel-
hetn Brandenburgot, magt Berlint azon a czmn, hogy ott
valamikor szlvok laktak.
De mgis, ismtlem, legkevesebb okunk van neknk a
trtnelmi jog kisebbtsre. A mltban ez volt legfbb fegy-
vernk. S ez lesz bizonyos tekintetben a jvben is, brmeny-
nyire leszlltotta a trtnelmi jog erklcsi erejt az jabb
kor szelleme s klnsen a nemzetisgi eszme. Magyarorszg
gy van trtnelmi jogval, mint huszrainak, a vilg legels
katonasgnak, bravrjval. A modern fegyverek leszlltottk
e bravr katonai rtkt, de mg ezt sem szntettk meg
teljesen, annl kevsb semmistettk meg annak, t. i. a tr-
tnelmi jognak erklcsi tartalmt s vele kapcsolatos nemzeti
bszkesgnket.
Ettl az erklcsi ernktl s bszkesgnktl akarnak
megfosztani bennnket a romn vdaskodk. De nem fog nekik
soha sikerlni bebizonytani, hogy Erdly valaha a romnok
volt, vagy hogy valaha a romnok Erdlyben autonmival
brtak. A dkoromn legenda rg meg van czfolva az eurpai
tudomny eltt.
De habr igaz leendett e legenda, mint Emile Berr
mondja, habr az erdlyi romnok a rmai hdts ltal kelet-
keztek s ott laktak volna a magyarok bejvetelnek idejig
ez sem bizonytana semmit. A fegyveres hdts minden np
trtnetben jogczmet alkotott s a hdtk trtnelmi jog-
czme a hdts pillanattl kezddtt. Mg ez esetben is egy
ezredv ta folyna a magyar trtnelmi jog szablyos
pataka, a trtnelmi jog mg ezen esetben is mellettnk lenne.
Ht gy, midn a magyar s klfldi tudomnynak sikerlt
55
bebizonytani s a vilg eltt feltrni a romnok igazi eredett,
s azt a tnyt, hogy a magyar hdts idejn Erdlyben rom-
nok nem laktak.
A trtnelmi jog mellettnk tanskodik. Ez azonban
nem volna elgsges arra, hogy a magyar llam s a magyar
nemzet egysgt megvdelmezzk. Ide hatalom s kultrai
flny is kell, melyek nlkl a trtnelmi jog gyenge.
Trkorszgnak is megvan a trtnelmi joga, de a hatalom
s kultrai flny hinyban szerteszt bomladozik.
Magyarorszg azonban nem Trkorszg s a magyar
nemzet nem haldokl, hanem leters nemzet.
leters pen szabadsga s igazsgossga ltal, hogy
ms fajokat is fel tud lelni magba, s ekp a jog egyenl-
sgben sszeforrva, teremti a grammatikai klnbsgek daczra
az llamalkot, egysges magyar nemzetet.
A kiegyenlthetetlennek ltsz ellenttet ismtlem
sem a trtneti jog, sem a magyarok erszakoskodsa nem
idzte fel. De mi adott ltet ily krlmnyek kztt azon gy-
lletnek, mely a romn vdaskodsokban ellennk megnyilat-
kozik ?
Mint komor szi napon a krog varjuseregek, gy kava-
rognak az eurpai sajtban a romn izgatk ltal ellennk
emelt vdak. Vdak, a melyek megrzhatjk a nyugati npek
czivilizlt idegeit.
Csak a legelkeseredettebb gyllet hangoztathatja e vda-
kat. Csak az erjed anyagokbl hosszan kszlt s lecsapolt
gylletnek lehet oly ereje s vszes fantzija, a mely az elle-
nnk emelt vdakat kigondolja, s csak az e gyllettl sar-
kalt erly viselheti ellennk ezt a vdhadjratot ily kvetke-
zetesen s lankadatlanul.
Nem a vdakkal akarok itt foglalkozni, ezekre ksbb
kerl a sor. Itt ama gyllet llektanval foglalkozom, a mely
e vdakat ltrehozza. A magyar kormnyzat, st egyltaln
semmi kormnyzat nem lehet annyira aljas; a magyar kz-
56
igazgats, st egyltaln semmi kzigazgats nem lehet any-
nyira hitvny, hogy a vdakban foglalt tnyeket elkvette
lgyen. Ezt kell mondania minden elfogulatlannak, habr
Magyarorszg belviszonyait nem is tanulmnyozta alaposan.
A magyar kzigazgats nincs mg olyan rossz. Nem,
a milyen a hre legkzvetlenebb szomszdainknl, st a min-
nek nlunk itthon is tartjk. Az organismus hinyos ugyan,
de az emberek az orszg szmos rszeiben a kezels mikntje
ltal megjavtjk a szervezeti hibkat. Nem is szlva Magyar-
orszg egyes minta-vrmegyirl, magban Erdlyben is van-
nak egyes megyk, a melyekben a kzigazgats legalbb van oly
j, mint legkzvetlenebb szomszdunk Ausztria fejlettebb tar-
tomnyaiban. De eszem gba sem jut ezzel a rgi magyar
kzigazgats rozoga plett vdelmezni. Minl gyorsabb s
minl mlyebbre hat reformra van szksgnk, hogy kzigaz-
tsunk legalbb megkzeltse azt a magaslatot, a melyen
Francziaorszg s Poroszorszg kzigazgatsa ll. Hiszen nincs
oly j s fejlett kzigazgatsi rendszer, a mely idvel reformra
nem szorulna. Francziaorszg nagy forradalmnak VIII. vben,
a midn a prefektusi rendszert megteremtette, ksbb pedig,
az els csszrsg idejn, gy ltszott, hogy ez a kzigazgatsi
rendszer befejezett s vgleges. s brha az alapvet gondo-
latok mindvgig meg is maradtak, mgis mennyi vltozson
ment keresztl Francziaorszg kzigazgatsi-rendszere a kln-
bz llamformk alatt, fleg pedig 1875-tl egsz napjainkig.
Minden kormnynak s prtnak elengedhetetlen hazafias
ktelessge Magyarorszgon a kzigazgatsi rendszer meg-
javtsa, s klnsen Erdlyben a ltez kzigazgatsi mizrik
orvoslsa. De brmily hinyos e kzigazgats, nincs kze a
romn fantzia ltal kigondolt tnykhez, s nem oka, vagy
legalbb nem lnyeges oka annak a stt s vad gylletnek,
a mely az ellennk emelt vdakban viharzik.
Mi ht az igazi ok, vagy mik az igazi okok? Mieltt
e krdsre felelnk, konstatlnom kell, hogy az az izz gyl-
57
let, a mely az ellennk emelt vdakban megnyilatkozik, nem
l az sszes romn np szivben.
Nem lt a mltban s nem l jelenleg sem. Voltak
ugyan az erdlyi romnsgban nyugtalansgok, st lzongsok.
A Hra-Kloska-fle zendls trtnete nagyon is ismeretes,
de egyszersmind kztudoms az a tny, hogy e lzongsnak
agrr-szoczialisztikus jellege volt, s alapjul nem szolglt a
magyarsg s romnsg kzti nemzeti ellentt.
Ez az ellentt ma sem szolgl ltalnos ok gyannt;
nem gykeredzik az az olh np szvben, pedig a rgi
osztrk uralom, a melynek nyomorsgos kenyere a nemzeti
ellenttek felkeltse volt, mindent elkvetett, hogy a magyar-
sg s romnsg kzt a testvries bkt feldlja s a nemzeti
antagonismust tegye helyre. A vilgtrtnelemben szinte
pratlan tny az, hogy egy trvnyesen konstitult kormny-
zat a haza ugyanazon terletn lak, de klnbz nemzeti-
sg polgrait egyms ellen laztsa s a divida et impera elvbl
rendszert csinljon. A nemzetisgi forradalom s ellenforra-
dalom gyalzatos mesterkedsn alapul e rendszer fstlg
romokkal s patakz vrrel rktette meg emlkt a Kirly-
hgn tl. De az enyedi s egyb vsznapok nem voltak kpesek
kiirtani a romn np szvbl a hazaszeretetet s annak eml-
kt, hogy a romnsg, mint a magyar nemzet kiegszt rsze,
szzadokon keresztl ezzel diadalmaskodott annyi bajon s
veszedelmen.
A romnsg nagy zmben sem a 4849-iki test-
vrharcz, sem a sokat szidalmazott kzigazgats, sem az
izgatk nem voltak kpesek belecsepegtetni a gylletnek azt
a mrgt, a melyet az ellennk emelt vdak tartalmaznak.
Tny csupn az br ez is sajnlatos hogy az izgatk
gyllett a romn intelligenczinak egy rsze osztja, ez
intelligenczia lelkben l a mltak keser emlke, s az
brndjaikban jelenik meg a jv oly alakban, a mely a ma-
gyar llam konszolidczijval ellenttes s sszefrhetetlen.
58
Nemcsak a romniai, hanem egyszersmind az erdlyi
romn intelligenczia, vagy legalbb ennek nagy rsze rzi azt
a keser gylletet, a mely az ellennk viselt hborra lel-
kesti, megtagadtatja vele a magyar llameszmt s kitpi szi-
vbl a magyar hazafisgot.
Komolyan kell feltennnk e krdst, vajjon rszolgl-
tunk-e erre a gylletre, vagy az egsz rdemetlenl tmad
ellennk? E gyllet legfbb oka a dkoromn brnd, vagy
legalbb Erdly romn autonmija, a melynek eszmje kez-
detben nhny fanatikus agyban fogamzott meg s onnan
tszrdtt a romn intelligenczia nagy rsznek gondolkod-
sba. Ekkp teht az emltett kiegyeztethetlen ellentt a leg-
fbb oka a romn intelligenczia ellennk val haragjnak,
vagyis oly tnyez, a melyrl nem tehetnk, a melyet meg
nem vltoztathatunk s a melyet kvetkezmnyeivel egytt el
kell fogadnunk. De vajjon nincs-e rsznk abban, hogy ez
a harag izz gyllett fokozdott s ltszlag mr-mr kizrja
a kibkls lehetsgt? Tegyk fel e krdst vilgos s
konkrt formban: mint llam, vagy mint trsadalom, vtkez-
tnk-e a romnok ellen?
A magyar llamot illetleg teljes nyugodt lehet lelkiis-
meretnk. A rgi erdlyi llam hibit riem vdelmezem, de
mita Erdly a magyar llam kiegszt rsze, llamilag s
kzhatalmilag semmi vtsgben sem vagyunk bnsk. A ma-
gyar llam s a magyar trvnyhozs soha semmit el nem
kvetett, a mi a romnokra srelmes lehetett volna. Sokkal
nagylelkbb s szabadelvbb volt gy az elbbi, mint az
utbbi a romnok, s ltalban a nem magyar ajk polgrok
irnyban, mint brmely nyugati llam. Nincs egy orszg
sem a Nyugaton, a mely vallsilag s politikailag trelmesebb
lett volna az uralkod faj mellett l ms fajok irnyban.
A magyar trvnyhozs mg a mlt szzad vgn reczipilt
vallss tette a grg-keleti vallst, vagyis a romnok s szer-
bek vallst akkor, midn Anglia mg a legsttebb val-
59
lsi trelmetlensgben leledzett. A mikor rorszgban mg-
sem indult a nagy katholikus mozgalom, a mely vtizedek
mlva, a nagy O'Connell vezetse mellett, a katholikusok eman-
czipczijt idzte el. Politikailag pedig, mi trtnelmnk
sszes folyamban, egyenlen bntunk a magyar s nem magyar
ajk polgrtrsainkkal. A mg a szabadsg kivltsghoz volt
ktve, rszeslhetett abban egyenlen mindenki, ha kivltsgra
tett szert. A magyar jobbgysg p oly kevss volt szabad
mint a romn, vagy ms nemzetisg. s mikor 1848-ban a
fldbirtok bilincseit szttrtk, a szabad s nll tulajdon
ldsaiban a romn pr p gy rszeslt mint a magyar.
Nem fosztottuk ki az erdlyi romnokat, mint kifosztotta
Anglia fldbirtok rendszere az reket. Az jabb korban sem
adtunk okot agrrius forrongsokra az erdlyi romnok kzt.
A magyar llam lelkiismerete tiszta s nem kell neki, mint
Anglinak, a bnbnat s a reparczi eszkzeihez folya-
modnia.
De vajjon tiszta-e egyszersmind lelkiismeretnk mint
trsadalomnak? Vajjon mint trsadalom oly fenklt gondol-
kodsak vagyunk-e s voltunk-e, mint voltunk s lesznk
mint llam?
Frfias szintesggel el kell ismernnk, hogy mint tr-
sadalom nem vagyunk mentesek minden hibtl. Rgebben az
osztlygg nem reztette hatst annyira, mert a romnsg-
bl kiemelked intelligenczia rendesen magyar nemess lett s
ekknt belpett az erdlyi nemesek sorba. Az osztly egysge
megszntette a faji klnbsget. A demokrczia azonban j
alakulst hozott ltre. Erdlyben romn intelligenczia fejldtt
ki, a melyet nagy szma miatt a nemesi osztly fel nem
vehetett, az erdlyi magyar trsadalom osztlyggjt azonban e
demokratikus fejlds le nem rombolta, gy keletkezett az ellen-
tt rszben trsadalmi ton, gy lpett a kln s nll alakuls
terre a romn rtelmisg, s gy lett az hajland a magyar
llam ellenes eszmk befogadsra. Ide jrult mg, hogy
60
Erdly kzigazgatsa nagyrszt a magyar trsadalmi osztly
kezben volt, s ezek kizrlagossga reztette hatst magban
az administrcziban is. Ekkp tmadt a szakads Erdly
trsadalmban. Mly rkok kpzdtek, a melyek tbb nem-
csak az osztly s trsadalmi rtegeket vlasztjk el egyms-
tl, hanem egyszersmind a politikai eszmket s magn a
hazafisgon is rst tttek.
Itt van egyik, br kisebbik oka a romn chauvinismus
ltal ellennk keltett gylletnek. A politikai mellett ez a
llektani magyarzat.
Az erdlyi kivltsgos osztlyok azonban nem szolgltak
r, hogy a romnok egy rsznek gyllete az cselekedeteik
miatt nyerjen indokolst.
s nem osztozhatom az erdlyi nemessggel szemben,
sem a vdak, sem a kvetelsek egy rszben sem.
A dkoromanizmus minden esetre lteslt volna az eset-
ben is, ha az erdlyi nemessg, megtagadva osztly rzelmeit,
az az egyetlen eurpai nemessg lett volna, a mely demokra-
tikus tendenczikat kvet. A dkoromanizmusnak taln nem
volna annyi hve Erdlyben, mint ma van tnyleg. De a dko-
romanizmus azrt mgis lteznk a Kirlyhgn tl s kve-
tinek szma bizonyra mg elg tekintlyes volna.
Az erdlyi romnok tudvalevleg p akkor lzadtak fel
a magyar uralom ellen, amikor az erdlyi nemessg, a magyar-
orszginak pldjra, szintn lemondott eljogairl s szabadd
tette a fldbirtokot. Kossuth csodlkozva mondhatta rthetet-
lennek, hogy az erdlyi romnok akkor lzadnak fel, a mikor
szabadokk lettek; hisz brmennyit szenvedtek a magyar
nemessgtl, ugyanannyit szenvedtek egyszersmind rgebben
a nmetektl, s most mgis ezekkel szvetkeznek a magya-
rok ellen.
Az erdlyi nemessg megrhat, hogy vagyoni s rtelmi
flnyt nem tudta felhasznlni a magyar llameszme meg-
szilrdtsra; de az asszimilczit, a romnok beolvasztst,
6l
joggal senki sem vrhatta tle. Hisz az arisztokrczia s az
arisztokratikus intzmnyek sehol Eurpban nem voltak a
beolvaszts eszkzei. A feudalismus, a mely a nemessget ltre-
hozta, p ellenkezleg mindentt a trsadalom felbomlst
idzte el, a homogn trsadalmakat heterogn elemekre osz-
totta. A feudalismus bri, nemhogy magukhoz tudtk volna
vonni a tmegeket, melyekben uralkodtak, hanem p megfor-
dtva p k olvadtak bele e tmegekbe. A normann urakat,
a kik I. Vilmos alatt Anglit meghdtottk, nem menthette
meg a beolvadstl sem az osztly-, sem a faji gg, a mely
pedig pratlan volt egsz Eurpa trtnetben.
A feudalismus hatrozott megalakulsa eltt a katonai
uralomban s hdtsban gykerez kasztok is mindentt
beolvadtak a meghdtott npbe. Ez trtnt Itliban az V.
szzadtl kezdve, gy olvadtak be s vesztek el a gthok nem-
csak Itliban, hanem egyszersmind Spanyolorszgban is. Igy
slyedtek el a gallo-rmai trsadalomban a frankok, a midn
Gallit, e legnagyobbszer s legmveltebb rmai provinczit
meghdtottk. Ha igazuk volna a dkoromn rknak, ha a
magyar hdts Erdlyben nagy tmeg romnsgot tall, ha
nem volna igaza dics emlk Hunfalvynknak, hogy a rom-
nok a magyar hdts utn csak szzadok mlva kerltek
Erdlybe, s ha igaz volna, hogy a romnok a rmai szellem
visszfnyt tartottk fenn Erdlyben, mint a gallok Franczia-
orszgban: akkor egsz termszetes lett volna, hogy az erdlyi
arisztokrczia s gentry beolvad a romnsgba. s akkor
tn ugyanazon tnet j ltre, ami megvalsult Fels-Magyar-
orszgon, ahol a ttsg s a bevndorolt lengyelsg kebelbl
tmadt hatrozottan magyar szellem nemessg. Taln az
erdlyi romnsg kebelbl is felmerlt volna akkor, egy a
magyar llam s nemzet rdekei ltal thatott magyar nemes-
sg s arisztokrczia.
Ez azonban nem trtnt meg. A magyar nemessg Er-
dlyben megrizte nemcsak a trsadalmi mellett egyszer-
62
smind faji jellegt. Helyesen, s az utbbit az orszg rde-
keire nzve dvsen tette; mert krdses, vajjon az olhsgbl
kiszrmaz gentry oly magyar lett volna-e, mint a felvidki
tt szrmazs nemessg. Azon vd ellen pedig hatrozottan
vdem, hogy a dkoromn krdst hozta ltre.
A dkoromnizmusnak faji jellege van, nem pedig osz-
tlyjellege. Nem trsadalmi krds az, hanem politikai.
Ha csak trsadalmi ellentt volna kztnk s a romnok
kzt, a bajt sokkal knnyebben lehetne orvosolni. A magyar
trsadalom demokratizlsa alkotmnyunk flszzados kvetel-
mnyhez kpest rohamosan halad elre. St tbb mi gtja
sincs annak, hogy a romn intelligenczia s a magyar mvelt
trsadalmi rtegek sszeolvadjanak. A magyar kzposztly,
gy a Kirlyhgn tl, mint azon innt, a legmelegebben
hajtja a romn rtelmisggel val bartkozst. De a szerepek
megcserldtek. Nem a magyar kzposztly utastja tbb
vissza a romn intelligenczit, hanem ez amazt.
Azon ldatlan munkt, melyet rgen az osztlygg vg-
zett, most a fajgyllet vgzi.
Kzigazgatsi reform, a romn intelligenczinak az llami
funkczikba val bevonsa, trsadalmi rintkezsek mg min-
dig kiegyenlti g hatnnak, ha az ellentt kztnk s a rom-
nok kzt pusztn csak trsadalmi lenne.
A politikai ellentt hegye is lekszrlhet volna, ha az
ellentt nem abban gykereznk, hogy a romn tlzk vagy
el akarjk szaktani Erdlyt Magyarorszgtl a Tiszig vagy
bellrl akarjk megbontani a magyar llam egysgt.
gy lltva fel a krdst (s nem mi lltottuk fel eknt,
hanem a romnok), lehetetlennek ltszik az ellentt kiegyenl-
tse. Nem is lesz az ellentt kiegyenltve mindaddig, mg
a romn tlzk nemcsak az elszakads eszmjrl le nem mon-
danak, hanem egyszersmind fel nem adjk a terleti kln-
lls gondolatt.
Addig hasztalan vllalkozik brki a kiegyenlts munk-
63
jra. Hasztalanul vllalkozott maga Dek Ferencz is, a kinl
pedig a szndk szintesgt s komolysgt senki sem von-
hatja ktsgbe, nem vonhatjk ktsgbe maguk a romn tlzk
sem. Dek Ferencz kibktsi trekvsrl azrt kell rszlete-
sebben megemlkeznm, hogy megczfoljam azon vdakat,
mintha a magyarok csak addig jrtak volna a nemzetisgek
nvszerint a romnok kedvben, a mg alkotmnyukat s
szabadsgukat visszaszereztk. Akkor azutn az elnyomottak-
bl elnyomkk s zsarnokokk alakultak t.
A vdakat legteljesebben megczfolja Dek Ferencz
kiegyezsi mve ketts irnynak rvid trtnete.
III. FEJEZET.
A kibkts ksrlete.
Dek Ferencz egyetlen czikkvel, a trtneti nevezetes-
sg hsvti czikkel megindtotta a dinasztival val kib-
kls eszmeirnyt. A dinasztival val kibkls s Ausztri-
hoz val kzjogi viszonyunknak rendezse azonban csak
egyik oldala volt ama nagy mnek, melyet ltesteni kellett
s melynek lteststl fggtt az orszg jvje. A kibk-
lsnek be kellett kvetkeznie nemcsak fent, hanem lent is;
nem csak a dinasztia, hanem egyszersmind a nemzetisgek
irnyban. Szabadsgharczunk idejn ugyanis nemcsak a dinasz-
tia ellen kzdttnk fegyveres kzzel, hanem a bcsi reak-
czinak sikerlt fellztani a magyar nemzet s a magyar
szabadsg ellen a horvtokat, szerbeket, s romnokat. Pata-
kokban folyt a leggonoszabb hborban, a fajharczban kiontott
vr. Magyarorszg fggetlensgi harczt nem az osztrk rekczi
s nem a lzad nemzetisgek vertk le, hanem az orosz inter-
venczi. s az ellennk kzdtt nemzetisgeket az idegen
segtsg tmogatsa ltal diadalmas bcsi rekczi pp gy
elnyomta, mint meg akarta semmisteni a magyar fajt.
A bcsi udvar hltlansga ltal felidzett csatlakozs
nem feledtethette a kesersg rzett az ellennk kzdtt
nemzetisgekkel; ezeket mgis kzelebb hozta hozznk, nem-
csak a magyar politikai prtok, hanem a nemzetisgek is rez-
tk, hogy a dinasztival val kibkls mve csak gy lesz
teljess, ha egyszersmind megtrtnik a kiegyezs a magyar faj
65
s a nemzetisgek kztt. A kibklsi trekvs a kzjogi kiegye-
zst messze megelzte a magyar politika mindkt plusn Dek
Ferencz s Kossuth Lajos politikai irnyzatban. Dek Ferencz
mr els felirati javaslatban 1861. mjus 13-n kifejtette
annak szksgessgt, hogy a magyar nemzetnek nemcsak
a dinasztival kell a pragmatika szankczi alapjn kibklnie,
hanem egyszersmind a nemzetisgek mltnyos kvetelseit
is teljestenie kell.
El vagyunk hatrozva, rta Dek Ferencz, mindent elk-
vetni, hogy a flrertsek elhrttassanak s tesznk a mit az
orszg sztdarabolsa s nllsnak felldozsa nlkl tehe-
tnk, hogy a honnak minden nemzetisg polgrai rdekekben
s rzelemben sszeforrjanak. hajtjuk trvnyeink azon ren-
deleteit, mik e rszben akadlyul szolglhatnak, kzs rde-
keink szerint mltnyossg alapjn mdostani. A kibkts
s bklkenysg ezen hangja lland akkordot kpezett Dek
Ferencz felirataiban s beszdeiben. A magyar politiknak
a forradalmi irnynyal szakt vezre ekkp mvt szintn
csak gy tartotta egsznek s minden rzkdtatstl biztostott-
nak, ha a kibkls a nemzetisgekkel is megtrtnik. A msik
irny, a mely az Ausztritl forradalom ltal val elszakadst
hirdette s a melynek vezetse a magyar emigrczi, illetleg
Kossuth Lajos kezben volt, mg erlyesebben fejezte ki a nem-
zetisgekkel val kibkls szksgessgt, mert helyre akarta
hozni az 1848-bari elkvetett hibt s a nemzetisgeket s kl-
nsen a romnokat el akarta vonni az osztrk reakczi olda-
lrl s egy jonnan kitrend fegyveres akcziban a dinasztia
ellen akarta felhasznlni. Dek s Kossuth irnya megegye-
zett abban, hogy mind a kett szinte volt, hogy egyik sem
akarta res gretekkel ltatni a nemzetisgeket. Bratianunak
teht nem volt igaza, a mikor Cavour eltt gy nyilatkozott:
n nem hiszek a magyar urak szabadelvsgben s mr-
skletben. larcz az, a mely alatt a csszrt akarjk meg-
csalni. Dek s Kossuth nemzetisgi politikja abban is
66
megegyezett, hogy a nemzetisgi ignyek kielgtst nem el-
leg gyannt helyeztk kiltsba, hanem a magyar szabadsg
kivvsnak termszetes kvetkezmnye gyannt tekintettk.
Az gret mrtkei azonban a kt nemzetisgi politikban
lnyegesen klnbztek, a mi klnben nagyon termszetes.
Dek Ferencz bks kiegyenltst akart a Habsburg dinasz-
tival s a 48-iki magyar llamot akarta restaurlni. Kossuth
ellenben s a magyar emigrczi legnagyobb rsze va-banque-
politikt csinlt; el akarta szaktani Magyarorszgot Ausztri-
tl s elment egsz a dunai konfederczi tervezetig. Senki
sem csodlkozhatik, mi sem akarjuk megrni Kossuth eml-
kt s a magyar emigrczit a miatt, hogy hajland volt a nem-
zetisgeknek s nvszerint a romnoknak oly engedmnyeket
tenni, a melyeket sem a magyar nemzet, sem Dek Ferencz
el nem fogadhattak volna. Ez engedmnyeket megmagyarzza
azon krlmny, hogy Kossuth Lajos hajland volt mg egy
j llamalakulsba is belemenni, csak hogy az ltala gyllt
dinasztival szakthasson. A mikor Kossuth Lajos elfogadta
a dunai konfederczi eszmjt, szksgkp el kellett fogadnia
egyszersmind a foederatv rendszert; de a forradalmi politika
ezen legszlsbb elvadulsnak idejn sem szaktott Kossuth
Lajos teljesen a magyar trtneti llammal s Magyarorszg
terleti integritsval. Sem a brusszai tervezet, sem a Cuzval
kttt egyezmny nem fogadta el a romn emigrczi ltal
srgetett azon eszmt, hogy Erdly kiszakttassk a magyar
llam ktelkbl. Annl kevsb fogadta el Erdlynek a kt
romn fejedelemsghez val csatolst. Erdlynek kln auto-
nmija az, a mibe Kossuth Lajos s a magyar forradalmi
politika beleegyezett volna; de mg ezen kln autonmia sem
volt Kossutlml s a magyar emigrczinl felttlen elv, hanem
csak azon legvgs hatr, a meddig a Habsburg dinasztival
s Ausztrival vgleg szakt irny elment volna. Mint eshet-
sg jtt szmba Erdly kzigazgatsi autonmija s nem pedig
mint a federczi szksges kvetkezmnye. Kossuth Lajos
67
brusszai tervezete nem tartalmazza ugyan a Cuzval kttt
msodik egyezmny 6. pontjt, a mely kimondta, hogy Magyar-
orszg felszabadulta utn Erdly hatroz azon krds felett,
vajjon kzigazgatsilag akar-e egyeslni Magyarorszggal vagy
sem; de br Kossuth Lajos irataiban nem ad felvilgostst
e pontra nzve, a dunai konfederczira vonatkoz munklata
ktsgtelenn teszi, hogy az megfelelt intencziinak.
Nem Kossuth Lajos ellen hozom fl ezeket, st pp
megfordtva, azt akarom bizonytani, hogy mg a forradalmi
irny legktsgbeesettebb politikja is visszariadt a romnoknak
teend terleti engedmnytl. Kossuth Lajos legvakmerbb
tervezgetsei kzepett is, mintegy csak hallgatag jrult hozz
azon lehetsg elfogadshoz, hogy Erdly kln autonmit
kapjon. De Erdly elszakadst Magyarorszgtl mg a legkt-
gbeesettebb magyar politikusok sem fogadtk el. Soha, st, ism-
telem, hogy mg Erdlynek kln kzigazgatsi autonmija is
csak mint lehetsg jtt figyelembe a forradalmi irny vezr-
frtiainl. s mily sok kellett tvol lennik e vezrfrfiaknak
az orszgbl s mily klfldi befolysok s nvszerint a romn
emigrczi mily befolysa alatt kellett llniok, hogy az 1848.
s 1849-iki llspontjuktl ide eltvedjenek. A terleti enged-
mny mg mint lehetsg is ki volt zrva, nemcsak a magyar
politikbl, hanem minden magyar politikjbl. A nemzeti-
sgeknek s nvszerint a romnoknak teend engedmnyek az
egyni s politikai szabadsg krben mozogtak. Wesselnyi
trvnyjavaslattl kezdve egszen Szemere trvnyig. Kos-
suth Lajos 1848-ban s 1849-ben szintn csak az egyni sza-
badsg s politikai egyenlsg alapjn llott, minden terleti
engedmnyt visszautasttatott; visszautastotta azt is, hogy a
romnok kln kapitnyt kapjanak s az orszg felforgatsra
vezet gondolatnak mondta azt, hogy a hivatalok fajok szerint
osztassanak fel. A Jankuval val alkudozsok idejn sem ment
tovbb, s , a ki ksbb Brusszban beleegyezett a kln nem-
zetisgi fnkk vlasztsba, 1849-ben tisztn nyelvi s kul-
68
trai konczesszikra szortkozott. Ksznek mutatkozott arra
r
hogy a romn np szabadon hasznlhassa nyelvt iskoliban,
egyhzaiban s a kzsgben, melyet teljesen hajland volt naczio-
nizlni a lakossg tbbsgnek nyelve szerint. Szabadd akarta
tenni a romn nyelv hasznlatt a kormnytl kezdve minden
hatsgnl s brsgnl, a mennyiben az gyvdi kpviselet
hinyzank. A Balcescu-fle tervezet sem ment terleti enged-
mnyig a romnok javra; st ezen a magyarok s a romnok
kzt kzvett javaslat nyltan kimondta, hogy a trvnyhozs
nyelve a magyar lesz s az adminisztrczi nyelve, a mennyiben
azt a magyar llam egysge megkveteli, szintn magyar leend.
Csak egy lps trtnt tovbb az adminisztrczi naczionliz-
lsa fel, a mennyiben nemcsak a kzsgi adminisztrati
nyelve lehetett volna romn, hanem egyszersmind azon megyk,
a melyek kizrlag (!) romn lakossggal brtak. A romn is-
kolk romn tannyelve sem ekkor, sem mskor nem jutott kr-
dsbe. A Szemere-fle trvny, illetleg trvnyjavaslat, mert
hisz az trvnyerre formai okokbl sohasem emelkedett, meg-
lepen hasonltott az 1868-ban lteslt nemzetisgi trvnyhez..
A kormnyzati, igazgatsi, trvnyhozsi s katonai hivatalos
nyelv, e javaslat szerint, a magyar leendett; a kzsg maga
hatrozta volna meg igazgatsi nyelvt; a megykben a lakos-
sg tbbsge lett volna hivatva meghatrozni a tancskozsi
s gykezelsi nyelvet. A kormnynyal s a tbbi hatsgokkal
azonban mg azok a megyk is tartoztak volna magyarul leve-
lezni, a melyeknek tbsge nem magyar.
Jellemz, hogy mg a ktsgbeess napjaiban sem ment-
el a magyar parlament a romnoknak teend terleti enged-
mnyig, midn az egsz nemzeti gy mr elveszni ltszott.
A legvgs veszly pillanatban sem lehetett volna a magyar
parlamentben elfogadtatni oly trvnyjavaslatot, mely a rom-
noknak terleti engedmnyt ad.
Ha ismtelve emlkeztetek r, hogy ksbb, az emigrczi-
idejn, mg a legszlsbb forradalmi irny is csak felttelesen,
69
s abban a hiszemben volt hajland kiltsba helyezni Erdly
nkormnyzatt, hogy a Kirlyhgn tl majd sszehvand
gyls az 1848-iki szellemben jra kimondja Erdly unijt
Magyarorszggal, s figyelembe veszszk, hogy tulajdonkp val
terleti engedmny ez ltal mg felttelesen sem volt kiltsba
helyezve; mert nem volt kimondva, hogy Erdly nkormnyzata
romn leend: csak nagyon termszetes, hogy a bks kiegyen-
lts s a trtneti tradiczikhoz h magyar politika vezre,
Dek Ferencz, annl kevsbb mehetett el a nemzetisgek s
nvszerint a romnok kibktsnl a terleti engedmnyig.
A kln autonmia s a kln terlet fogalma nem volt
kizrva a magyar nemzet s Dek Ferencz kibktsi politik-
jbl, a hol ez trtneti elzmnyekkel s jogos alappal brt.
A magyar nemzet s a magyar szabadsg elleni tmadst Hor-
vtorszg kezdte; ez llt legelszr a bcsi reakczi szolgla-
tba, ennek volt a legelszr szervezett katonai ereje, a melyet
ellennk fordtott. Janku s Axente vrfrdi daczra a ma-
gyar nemzet nagyobb haragot tpllhatott a horvtok mint
a romnok irnt. s gy a magyar nemzet, mint vezre Dek
Ferencz mgis mindjrt kezdetben elfogadtk a Horvtorszggal
val kibkls eszmjt, a kln terlet s a Magyarorszgtl
teljesen fggetlen beligazgats gondolatnak alapjn.
Magyarorszg tnyleg 1868-ban, teht ugyanakkor, midn
meghozta nemzetisgi trvnyt a kln terlet s a fggetlen
kzigazgats alapjn, ki is bklt a horvtokkal, ugyannyira.
hogy Magyarorszg s Horvtorszg kzt semmi antagonizmus
nem ll fenn.
Ennek oka azonban nemcsak a trtneti fejldsben,
s abban a tnyben volt, hogy Horvtorszg mindig kln ter-
lettel s az nll kzigazgats embrijval brt; hanem fleg
azrt, mert terleti klnllsa geogrfiai s etlmografiai
biztostkokkal brt. A Drvn tl ugyanis a magyar kirly-
sg majd teljesen tisztn szlv lakossggal br, horvt kzben
vannak mg a kultrai pontok is: s a trtneti, llamalkot
70
magyar faj a kiegyezs idejn a Drvn tl alig ltezett
nagyobb mrtkben s ott csak ez id ta foglalt trt.
A tbbi nemzetisgekkel, romnnal, tttal, szerbbel stb.,
terleti alapon nem trtnhetett kiegyezs, mert hinyoztak
nemcsak a trtneti elfelttelek, hanem egyszersmind a ter-
leti klnlls geogrfiai s faji elfelttelei is. Klnsen
hinyoztak a romnokra nzve ezen felttelek annyiban, a meny-
nyiben ezek nem voltak hajlandk megelgedni Erdlynek oly
klnll terleti autonmijval, melyben a tbbi, nem-romn
lakossg szintn rszt vesz. A legjellemzbb s igen rdekesen
vilgtja meg a romn felfogst Erdly kln terleti auton-
mijrl az a tny, hogy midn a bcsi reakczi ltal diktlt
mrczius 4-iki alkotmny Erdlyt klnvlasztotta kzigaz-
gatsilag Magyarorszgtl, de gy, hogy a szsz nemzetisget
rgi autonm jogaiban megtartotta, ez ellen a romnok hat-
rozottan tiltakoztak s a bcsi udvart hltlansggal vdoltk.
A romn liga erdlyi hvei most is lgy rtelmezik Erdly
autonmijt, hogy a romn np elnyomhassa a magyarokat
s szszokat, a mely rtelmezs ellen Kossuth mr 1848-ban
tiltakozott.
Dek Ferencz pen nem fogadhatta el e romn fel-
fogst s a kzjogi kiegyezs utn nem mehetett tovbb az
1868-ban ltrejtt nemzetisgi trvny llspontjnl. Nagy
alkotsnak els rsze, a kzjogi alku, fnyesen sikerlt.
Magyarorszg a dualizmusban megtallta llami s nemzeti
ltnek feltteleit. Mvnek msodik rsze sem volt egszen
sikertelen, a nemzetisgi trvny kielgtette a nemzetisgek
jogos kvetelseit. Tny, hogy Horvtorszgrl nem is szlva,,
a melylyel val kiegyezs sikert a romn liga szpen elhall-
gatja, a legtbb nemzetisg s a magyar llameszme kzt
kzeleds trtnt. Kzeledtek ttok, ruthnek, szerbek, a nmet
fajrl nem is emlkezve meg kln, mely a szszok kivtel-
vel soha sem helyezte magt ellenttbe a magyar fajjal. Mgis
ktsgtelen, hogy Dek Ferencz alkotsnak msodik rsze-
71
csak flsiker volt. Ennek oka azonban nem a magyar nem-
zet szkkeblsge, legkevsb pedig az, mintha a magyar poli-
tika vezrei megcsaltk volna a nemzetisgeket s nvszerint
a romnokat. Mg a forradalmi vezetk, mint Kossuth Lajos,
sem csaltk meg ket, s ha az politikjuk diadalmaskodik,
bizonyra megtartjk gretket. Annl kevsbb csalta meg
a nemzetisgeket, s gy a romnokat, Dek Ferencz, a ki fen-
nebb idzett szavai szerint mr kezdetben kijellte a kib-
kls hatrt s ugyancsak idzett szavai ltal a terleti
engedmnyt hatrozottan kizrta. A tlzkkal val kibkls
elmaradst okoztk maguk a tlzk, de remlem, hogy elj-
vend az id, midn a romnsg jzan tbbsge elejti a kib-
kls terleti flttelt. s akkor azutn megvalsulhat teljesen
Dek Ferencz nagy mvnek msodik alapgondolata is, a ma-
gyar nemzet s a nemzetisgek teljes egybeforrsa, mint lteslt
a korona s a nemzet bens egyeslse.
IV. FEJEZET.
A romn kvetelsek.
Nzznk szemkbe hatrozottan s rszletesen azon kve-
telseknek, a melyeket a dkoromanizmus, vagy pusztn csak a
romanizmus nevben, Erdly irnyban felllttanak. A m-
sodik rsz msodik fejezetben felsoroltam mr a terletre s
nyelvre vonatkoz romn ignyeket. Itt vilgtom meg azokat
rszletesebben. Erdly fegyveres elszaktsa Magyarorszgtl
nem lehet sem vitatkozs, sem rvels trgya. Ez egyszeren
hatalmi krds; fegyverek krdse, mint min mindig volt
Elszsz-Lotharingia hovatartozsa. Ha Ausztria-Magyarorszg
oly hatalmas ellenfl ltal megveretnk, amely le tudn szor-
tani az sszes eurpai rdekeket, s felbontva a monarchit.
Erdlyt kiszaktan a magyar llam kzssgbl s Rom-
nihoz csatoln, ez oly hatalmi tny lenne, mely esetleg
bevgzett actust hozna ltre. Ezzel szemben hasztalan volna
a jogra val minden hivatkozs, mint az ily esetekben tr-
tnni szokott. Az a kzel egy milli, tlnyomlag magyar s
csak sokkal kisebb rszben nmet lakossg, mely a szoros rte-
lemben vett Erdlylyel a romn kirlysgba lketnk, ktsg-
kvl legsajnlatosabb sorsban rszeslne; mert nemzetisge a
romn kirlysgban hatrozottan veszlyben forogna. De ism-
telem, e krds nem tartozik a vitatkozs terre. Meg vagyok
ugyan gyzdve, hogy, habr az osztrk s magyar monarchia
nem volna elg ers a magyar llam terletnek megvdel-
mezsre, az eurpai konzervatv rdekek segtenk a vdelem
73
munkjban; mgis ktsgtelen, hogy e krds felett csak is a
fegyverek dnthetnnek. Ugyanez ll a dunai konfederczira
vonatkozlag, melyet legjabban, bizonyra csak taktikbl,
ismt emleget a bukaresti liga. Az osztrk-magyar monar-
chinak a federczira val tmenetele pedig megtmadn
ennek szerkezett, s errl mr szltam. rdekesebb a romn
kvetelseket azon tren vizsglni, ahol ltszlag nem akarjk
megtrni a monarchia s a magyar llam terleti psgt.
Ltszlag, mondom, mert mg az autonmira vonatkoz min-
den romn kvetels is a httrben Erdly elszaktst s
Romniba val bekebelezst rejtegeti. E tren hrom ttel-
lel llunk szemben.
1. Erdly romn autonmija egsz a Tiszig. Ez ma-
gba foglaln a Kirlyhgn innen mindazon trvnyhat-
sgokat, a melyekben a romn lakossg legalbb tekintlyes
kisebbsgeket kpez.
2. A tulajdonkp val Erdly romn autonmija, csak is
a Kirlyhgn tli rszekre szortva.
3. A romn nemzeti autonmia feladsa mellett kzigaz-
gatsi nyelvterletek kikerektse, a Kirlyhgn tl s innt.
E terlet, a romnsgot illetleg (a hol t. i. a romnsg leg-
nagyobb percentet kpvisel) Brote nmet nyelven megjelent
munkja szerint. 18 trvnyhatsgot foglalna magban.
1. A trtnelmi jog s Erdly.
Mieltt az egyes ttelek vizsglatra ttrnk, szks-
gesnek tartom, kitrni a dkoromn izgatk azon logiktlan
ttelre, hogy, mg egyrszt megtagadjk a trtnelmi jog
rvnyt, midn az Magyarorszg javra szl, msrszt azon-
nal fontosnak tartjk a trtnelmi jogot, mihelyt a romn
kvetelsek mellett vonultatjk fel. De leginkbb szksgesnek
tartom a romn vdaskodkat a trtnelem nevben figyel-
meztetni, hogy alapos tvedsben vannak, midn Erdlynek
74
Magyarorszgtl val klnllst bizonytva, azt kpzelik,
hogy egyszersmind bebizonytottk Erdly trtneti auton-
mijt.
Erdly, a midn Magyarorszgtl klnvlva lt. llam
volt s nem tartomny. Horvtorszg ellenben soha sem volt
llam, hanem Magyarorszgnak tbb-kevsb autonm tarto-
mnya. Ebben van a f klmbsg Erdly s Horvtorszg,
valamint a magyar s dkoromn llspont kzt. E klmb-
sget hagyta figyelmen kvl a romn liga. pedig ez a lnye-
ges, mert Horvtorszggal e miatt lehetett kiegyezni, terleti
klnlls s nkormnyzat alapjn. s e kiegyezs nemcsak
a trvny betje ltal, hanem egyszersmind a szvekben trtnt.
Grf Khuen-Hdervry horvt bn rk emlkt lltotta fel
llamfrfii kpessgeinek Horvtorszg paczifikczija tern.
De a bke lland garanczijt az kpezi, hogy Horvtorszg
autonmija s terleti klnllsa a trtnelemben gykere-
zik. Erdlyorszg ellenben az utols szzadokban nll llam
volt, teht p a romn liga ltal hnytorgatott trtnelmi
mltja miatt nem kaphat kln autonmit, hanem csakis
kln llami ltelt nyerhetne.
Ez a logika. A romn liga kvetelseiben azonban semmi
logika nincs; annl kevsb tallhat fel ez abban a vaskos
ktetben, melyet Brote Jen Die Rumenische Frge in
Siebenbrgen und in Ungarn czm alatt legjabban kzztett.
Ez az okmny-konglomertum egyltaln nem vilgtja meg
a krdst, csak konstatlja a tnyt, a, melyet klnben is
mindenki ismer, hogy Erdly szzadokon keresztl nem tar-
tozott Magyarorszghoz, s feleslegesen bizonytgatja, hogy az
absolutizmns korszakban, az uninak 1848-ban trtnt kimon-
dsa utn, Erdly ismt kln kezelsbe jutott.
Brote r s a romn liga mit sem trdik azzal az
emltett klnbsggel, hogy Erdlynek rgi klnllsa nem
autonm, hanem llami klnlls volt. Annl kevsb jut
eszbe a trtnet tnyeihez hven konstatlni, hogy Erdly a
75
mohcsi vszig Magyarorszg kiegszt rszt kpezte; Ma-
gyarorszggal egytt alkotta a szoros rtelemben vett magyar
llamot, mg a Magyarorszgtl tbb-kevsb hossz idn t
fgg tartomnyok a tgabb rtelemben vett magyar biroda-
lom alkatrszei valnak. A mohcsi vsz utn azonban csak-
hamar vget rt az llami kapcsolat Magyarorszg s Erdly
kztt. Ez kln fejedelemsgg lett, gazdkat vltoztatott,
hossz idn t a trk szultn vazallus orszga volt, a meny-
nyiben ez erstette meg Erdly fejedelmeit. Amidn I. Lipt
alatt, 1691. deczember 4-n Erdly a Habsburgok jogara al
kerlt, szintn megtartotta a mohcsi vsz utn bekvetkezett
klnllsnak formit. Amidn e tnyt Brote r ismt feles-
legesen bizonytgatja, jra csak nmaga s a romn liga ellen
bizonyt, a mennyiben e tnybl kitnik, hogy Erdly I. Lipt
alatt sem kapcsoltatott vissza Magyarorszghoz, hanem az
erdlyi fejedelmek is a trk szultn kezelse helyett az
osztrk csszr s nem a magyar kirly kezelse al
kerlt. Ha Brote r s a romn liga nem akarnnak tl sokat
bizonytani, sokkal tbbet bizonytannak a romanizmus javra.
Ha okosak volnnak, s ha a trtnelem nyilvnos tnyei meg
nem czfolnk ket, akkor klnsen kettt kellene bizony-
taniuk. Az els az, hogy Erdly a mohcsi vsz utn sem volt
vgleg elszaktva Magyarorszgtl, hanem csakis autonm pro-
vinczit kpezett, vagy legalbb ilyenn tette azt a Lipt-fle
diploma. Akkor volna nmi trtneti jogfolytonossga azon
kvetelsnek, hogy Erdly, mint a magyar llam alkot rsze,
kln terleti autonmit kapjon. A trtnelem nevben azon-
ban csak kt kvetels lphet fel. Az egyik a magyar, a mely
arra tmaszkodik, hogy Erdly a mohcsi vsz eltt Magyar-
orszg kiegszt rsze volt, a mohcsi vsz ltal s utn ettl
erszakkal szakttatott el; I. Lipt idejben a Habsburgok
uralma al kerlt ugyan, de alkotmnyunk ellenre nem kap-
csoltatott vissza Magyarorszghoz. De mikor Magyarorszg s
Erdly egyarnt kivvtk teljes szabadsgukat, a mlt nagy
76
hagyomnyaihoz kpest jra egyesltek. Ez trtnt 1848-ban,
a midn a knyuralom s erszak Vilgos utn ismt elsza-
ktottk az alig restaurlt kapcsokat, Erdly jra kln ltet
kapott ugyan, de a Habsburg-dynastival trtnt 1867-iki
kiegyezs ltal Magyarorszggal utoljra s vglegesen egye-
slt. Ez az igazi trtnelem s az igazi jogfolytonossg.
De lehetsges egy msik felfogs is, legalbb mint logi-
kai kplet, a mely Erdly hossz idn t ltezett klnllsba
kapaszkodva, azt a trtneti fikczit lltja fel, hogy, mivel
Erdly szzadokon keresztl kln llami lttel brt, a bevg-
zett tnyek daczra jra kln llamm legyen. Ez ugyan
kptelensg, mert Erdly mint kln llam nem llhatna fenn
s vagy jra Magyarorszgba olvadna, vagy a keleti Krpto-
kon tl lev romn llam alkatrszv lenne. E felfogsban
azonban mgis van logika, s a fegyverek hatalma valban fel
is idzhetn egy Ausztrira s Magyarorszgra vgzetes hbor
esetn, hogy Erdly jra kiszakadna a magyar llam kzn-
sgbl. A nyltan bevallott dkoromn felfogsban teht szin-
tn van logika, hogy Erdlyt Oroszorszg, vagy brmely ms
hatalom segtsgvel Romnihoz kell tkapcsolni. Csak Brote
r s szvetsgeseinek felfogsban nincs logika, a midn nyl-
tan nem mindig mernek a dkoromnizmus llspontjra helyez-
kedni, hanem kerl utakon igyekeznek ide jutni. A midn
Erdly szmra sem kln llami ltet, sem Romniba val
beolvadst nem kvetelnek, hanem a trtneti hagyomnyokba
csimpeszkedve megelgedni ltszanak a kln terleti auton-
mival. Koronknt elruljk magukat, s kvetelik egyiket s
msikat is. De midn taktikznak, az autonmira szortkoz-
nak. E taktikzs azonban a mellett, hogy csak kendzs,
nlklz minden rtelmet. Oly hbort, melyben nincs rendszer:
There is no method in it.
A msik a mit Brote rnak s a lignak bizonytani
kellene, az volna, hogy Erdly a nemzeti fejedelemsg buksa
utn is szerette a Magyarorszgtl val klnltezst s hogy
77
e klnltet fen is akarta tartani s csakis a magyarok mester-
kedse trte meg Erdly partikularizmust. Az igazsgos tr-
tnet azonban azt tantja, hogy Erdly alkotmnyos tnyezi-
ben a Lipt-fle diploma ta mindig megvolt a hajlam a
Magyarorszggal val egyeslsre. Ez egyeslst az alkotm-
nyos tnyezk ki is mondtk 1848-ban s 1867-ben egyarnt.
A Liga erre azt mondja, hogy az uni 1848-iki nagy tnye
a romnok nlkl jtt ltre. Ez annyiban igaz, a mennyiben
a romnsg Erdlyben 1848-ig elismerjk, elgg hibsan
nem brt megfelel alkotmnyos kpviselettel. De Erdly
akkori alkotmnyhoz kpest, a mely rendi jelleggel brt, az
uni aktusa egszen trvnyesen jtt ltre. Klnben romnok
is rszt vettek abban. Mindenesetre trvnyesebben jtt ltre,
mint Olhorszgnak s Moldvnak egyeslse, a mely a leg-
nagyobb erszak, a nptmeg fenyegetsnek nyomsa alatt
lteslt, a nemzetkzi szerzdsek ignorlsrl nem is szlva.
Szintn egszen trvnyesen jtt ltre Erdly s Magyar-
orszg unijnak az 1867-ki kiegyezs utn trtnt reaktivlsa.
s az erdlyi romnok most mr mindazon alkotmnyos jogok-
kal brnak, melyek a speczifikus magyar fajt megilletik; most
teht mdjukban volna az Erdlylyel trtnt uni flbontsra
alkotmnyos formk kzt trekedni. De ha ezt tennk is, csak
oly ferde helyzetbe jutnnak, mint Brote r s bartai.
A hrom szzados mlt nevben egyedl llami ltet kvetel-
hetnnek Erdly szmra. A dkoromnizmus nevben pedig
azt kvetelhetnk, hogy Erdly a romn kirlysgba kebelez-
tessk be. A mit a mlt nevben s a logika legegyszerbb
trvnyei szerint kvetelni nem lehet, ez Erdlynek a magyar
llam keretben val terleti autonmija. Minden bizonyts
teht, a mely Erdly fggetlensgt tolja eltrbe, a Brote-
fle llspont ellen szl. A trtnelmi jogot, a melyet a rom-
nok ki akarnak kszblni a velnk val vitatkozsbl, az
uni krdsben romn szolglatba akarjk vinni. De a bal-
vgzet utolri a romn vitatkozkat, a midn azon egyetlen
78
egy esetben is, a melyben trtneti jogra hivatkoznak, ez a
jog leghatrozottabban ellenk fordul.
2. Erdly romn autonmija a Tiszig.
A mi Erdly romn autonmijt illeti a Tiszig, e kve-
telssel vgezhetek legrvidebben. Eltekintve a trtneti jogtl,
magyar llami s nemzeti rdektl, e kvetelsek megvals-
tsa, mg romn nemzeti llspontra helyezkedve is, teljesen
kptelensg. Habr az sszes vagyoni, kulturai s rtelmi
flnyt mellzni is lehetne valamely adminisztratv szerke-
zet ltestsnl, maga azon tny, hogy az ekkp megje-
lelt terleten a romnsg mint faj is kisebbsgben volna,
elgsges e kvetels tarthatatlansgnak bebizonytsra.
A kvetkez statisztikai adatok vilgosan beszlnek. Erdly-
nek, tovbb a Tisza-balparti vrmegyknek (Bks, Bihar,
Hajd. Mramaros, Szabolcs, Szatmr, Szilgy s Ugocsa)
s a Tisza-Maros szg megyinek (Arad, Csand, Krass-
Szrny, Temes, Torontl) npessgi adatai anyanyelv, ille-
tleg nemzetisg szerint a kvetkezk (az elenyszen csekly
szmban kpviselt nemzetisgeket nem vve figyelembe):
2 .2 5 1 ,2 1 6
2 .0 6 9 ,6 9 0
1 .9 0 7 ,5 9 6
6 .2 2 8 ,5 0 2
6 9 7 ,9 4 5
1 .2 2 4 ,8 6 6
3 2 8 ,9 9 3
2 .2 5 1 ,8 0 4
2 1 7 ,6 7 0
7 8 ,5 7 5
4 3 2 ,0 5 4
7 2 8 ,2 9 9
1,880
73, 287
42, 244
117, 411
1 .2 7 6 ,8 9 0
5 2 6 ,1 9 5
7 8 2 ,8 7 5
2 .5 8 5 ,9 6 0
351
1 5 6 ,1 9 5

1 5 6 ,5 4 6


2 6 6 ,9 5 9
2 6 6 ,9 5 9
Erdly
2 .2 5 1 ,2 1 6
2 .0 6 9 ,6 9 0
1 .9 0 7 ,5 9 6
6 .2 2 8 ,5 0 2
6 9 7 ,9 4 5
1 .2 2 4 ,8 6 6
3 2 8 ,9 9 3
2 .2 5 1 ,8 0 4
2 1 7 ,6 7 0
7 8 ,5 7 5
4 3 2 ,0 5 4
7 2 8 ,2 9 9
1,880
73, 287
42, 244
117, 411
1 .2 7 6 ,8 9 0
5 2 6 ,1 9 5
7 8 2 ,8 7 5
2 .5 8 5 ,9 6 0
351
1 5 6 ,1 9 5

1 5 6 ,5 4 6


2 6 6 ,9 5 9
2 6 6 ,9 5 9
Tisza balpart
2 .2 5 1 ,2 1 6
2 .0 6 9 ,6 9 0
1 .9 0 7 ,5 9 6
6 .2 2 8 ,5 0 2
6 9 7 ,9 4 5
1 .2 2 4 ,8 6 6
3 2 8 ,9 9 3
2 .2 5 1 ,8 0 4
2 1 7 ,6 7 0
7 8 ,5 7 5
4 3 2 ,0 5 4
7 2 8 ,2 9 9
1,880
73, 287
42, 244
117, 411
1 .2 7 6 ,8 9 0
5 2 6 ,1 9 5
7 8 2 ,8 7 5
2 .5 8 5 ,9 6 0
351
1 5 6 ,1 9 5

1 5 6 ,5 4 6


2 6 6 ,9 5 9
2 6 6 ,9 5 9
T is z a - M a r o s s z g
2 .2 5 1 ,2 1 6
2 .0 6 9 ,6 9 0
1 .9 0 7 ,5 9 6
6 .2 2 8 ,5 0 2
6 9 7 ,9 4 5
1 .2 2 4 ,8 6 6
3 2 8 ,9 9 3
2 .2 5 1 ,8 0 4
2 1 7 ,6 7 0
7 8 ,5 7 5
4 3 2 ,0 5 4
7 2 8 ,2 9 9
1,880
73, 287
42, 244
117, 411
1 .2 7 6 ,8 9 0
5 2 6 ,1 9 5
7 8 2 ,8 7 5
2 .5 8 5 ,9 6 0
351
1 5 6 ,1 9 5

1 5 6 ,5 4 6


2 6 6 ,9 5 9
2 6 6 ,9 5 9
s s z e s e n
2 .2 5 1 ,2 1 6
2 .0 6 9 ,6 9 0
1 .9 0 7 ,5 9 6
6 .2 2 8 ,5 0 2
6 9 7 ,9 4 5
1 .2 2 4 ,8 6 6
3 2 8 ,9 9 3
2 .2 5 1 ,8 0 4
2 1 7 ,6 7 0
7 8 ,5 7 5
4 3 2 ,0 5 4
7 2 8 ,2 9 9
1,880
73, 287
42, 244
117, 411
1 .2 7 6 ,8 9 0
5 2 6 ,1 9 5
7 8 2 ,8 7 5
2 .5 8 5 ,9 6 0
351
1 5 6 ,1 9 5

1 5 6 ,5 4 6


2 6 6 ,9 5 9
2 6 6 ,9 5 9
Itt teht 2,585.960 olhhal 3 milli 672 ezer nem-olh
lakos ll szemben. A nem-olhok szma tbb mint egy milli-
79
val mlja fell e terleten az olhokt, s magyar mindssze
kerek 300.000-el lakik csak kevesebb e terleten, mint olh.
Az olhok szmarnya 41.68%. E terleten teht, a melyre
a dkoromn eszme a Tiszig pti fel a romn aspirczikat,
kpzelhetlen minden romn autonmia, mert hisz a romnsg
e terleten kisebbsgben van. A kultrai viszonyokrl feles-
leges itt megemlkezni. Mr maguk a felsorolt szmok min-
dent megvilgtanak. Fontosabb krds az, mely Erdlylyel ll
kapcsolatban.
3. A szoros rtelemben vett Erdly romn autonmija.
Erdly sszes lakossga 2.251.216. Ebbl magyar 697.945.
nmet 217.670, tt 1.880, olh 1,276.890, ruthn 351, horvt
431, szerb 177, vend 145, egyb nyelv 55,727. Az olhok
itt, a Kirlyhgn tl, a lakossgnak 56.72%-t, teht csak
valamivel tbbet kpezik felnl. De e terleten is kivihetet-
len a romn autonmia, mert hisz az kt fajt, mely szm-
belileg is majdnem akkora mint a romnsg, kultrailag
pedig ennl sokkal magasabban ll, az elnyomott fajok szn-
vonalra slyesztene le: ez a magyar s a szsz. Mert Erdly
autonmija alatt a liga s a dkoromnok hatrozott romn
politikai alakulst rtenek, gy rtettk ezt az utbbiak mr
1848-ban, a midn Erdlybl a bcsi reakczi segtsgvel
romn tartomnyt akartak csinlni. Romn politikai alakuls
volt szemk eltt 1849-ben, midn a romn egysget ki akar-
tk terjeszteni Bukovinra is. gy rtettk speczilisan Erdly
klnllst az oktberi diploma, vagy ksbb az 1863-iki
birodalmi alkotmny alapjn. Ez alkotmny a fordul pont a
tlz romnok politikjban. Ennek ltrejtte idejn, 1863-ban,
feladtk Ausztrira vonatkoz ignyket, vagyis a teljes romn
egysget az akkori osztrk birodalom hatrain bell. Ez idtl
kezdve soha sem zaklattk Bcset Bukovinra vonatkoz ig-
nyk kifejezse ltal. Miutn a Magyarorszg, st Ausztria
80
npeinek megkrdezse nlkl kizrlag oktroi ltal lteslt
birodalmi alkotmny Erdlynek terleti klnllst adott
Magyarorszgtl, a romn egysg hvei egyelre elgsgesnek
tartottk e klnllst czljaik megvalstsra. Erdlyben, br
csekly, de szmszer tbbsgben voltak a romnok, s gy
a romn egysg emberei itt akartk keresztlvinni a romn-
sg uralmt, hogy azutn, mikor Erdly romn tartomnyny
alakult t, folytathassk mkdsket Dkoromnia rdekben
s majd, a romn egysg czlja fel, ms llamok irnyban.
Ezrt ragaszkodtak a romn tlzk oly makacsul mg
az Ausztriban is megvetett s megsznt birodalmi alkotmny-
hoz, s azrt is ellensgei a magyar alkotmnynak, a mely
hasonlthatlanul tbb szabadsgot ad a romnoknak, csak ter-
leti klnllst nem. E terleti klnlls hinya miatt nem
fogadtk el a magyar alkotmnyt a tlz romnok, s midn
e terleti klnllst az 1868-iki nemzetisgi trvny sem adta
meg, a szerdahelyi rtekezlet 1869-ben kimondta a romnok
politikai passzivitst. Ez rtekezlet visszatrt az 1863-iki
birodalmi alkotmny alapjra s erre helyezte a romn nem-
zeti politikt. A reakczi ezen alkotmnynak alapjn maradt
az 1881-iki nagyszebeni romn programm is, vagyis kvetelte
Erdly terleti klnllst a romn nyelv igazgatsi haszn-
latval. Ekkp teht Erdly autonmija a romn nemzeti
eszme evolczijnak valamennyi fzisban mindig romn nem-
zeti autonmit jelentett, vagyis a romn tbbsg uralmt a
magyar s nmet kisebbsg felett. s jelenten ma azt,
hogy Erdlyben 1,276.890 olh uralkodjk 697.945 magyar s
217.670 nmet felett.
Feltve teht, hogy a magyarsg llami rdekeinek fel-
ldozsa mellett beleegyeznk Erdly terleti klnllsba.
Erdly romn nemzeti autonmija azt jelenten, hogy a
szmbelileg is majdnem egyenlen nagy magyarsg s nmet-
sg mestersgesen csinlt romn hegemnia al kerljn.
E hegemnit ugyanis csak legmestersgesebb s leg-
81
erszakosabb eszkzkkel lehetne ltesteni mg akkor is, ha-
br Erdly teljesen klnll llami ltet kapna, mert a
szmbelileg sem valami jelentkeny tbbsg igen alrendelt
helyzetbe jut a sokkal magasabb kultrval szemben. A demo-
krcia legnagyobb szlssge, mely csak a szmok erejt
tekinti, s a tbbsgnek alrendeli a kisebbsget, mg a demo-
kratinak e legnagyobb tlzsa sem nullifiklhatja a gazda-
sgi s kulturai flnyt. Ez pedig annyira a magyarok s a
szszok kezben van, hogy a romnok szmbeli tbbsge e
flnynyel szemben egszen sszetrpl.
Ha teht Erdly egsz szabadadon kibontakozhatnk
is a magyar llam ktelkbl, s ugy egszen magra hagyva,
vlaszthatna magnak terleti nllst s nkormnyzatot,
s ha mindkt krds az ltalnos szavazati jog alapjn
bocsjtatnk Erdly lakossgnak dntse al, mg ez eset-
ben is ktsges, vajjon a magyarok s a szszok nagy kul-
trai flnye s csekly szmbeli kissebbsge miatt a szavazs
eredmnye kedvez lenne-e a romnokra? Nem hiszem, hogy,
ily szmbeli s kultrai viszonyok kzt, mg az ltalnos sza-
vazat is megvalstan Erdlynek a magyar llambl val
kivlst, vagy akr autonmijt. Ahhoz pedig, hogy Erdly
autonmija leigzza az risi kulturai flnyben lev ma-
gyarokat s szszokat, valsgos zsarnoki hatalom kellene.
Oly hatalom, minvel a czrizmus kpes rvnyesteni trek-
vseit. A szabadsg eszkzei mellett s a szabadsg lgkr-
ben Erdlynek mg akkor sem lehetne romn autonmija,
habr a magyar trvnyhozs s az llami akarat beleegyez-
nk. Erdlynek ez esetben lenne klnllsa s kln terleti
nkormnyzata, csakhogy ez nem volna romn.
Ebbl teht lthat, hogy a romn egysg eszmjnek
hvei hasztalan teszik vgs czljuk fel vezet tjuk kiindulsi
pontjv Erdly romn autonmijt. Ez autonminak nem
pusztn a trtneti jog s a magyar llam hatalma a gtja,
hanem egyszersmind gtjt kpezik maguk az erdlyi viszo-
82
nyok, a melyeket semmifle vdaskods vagy czlzatos ferd-
ts ltal megvltoztatni nem lehet.
4. Nyelvterletek.
A romn egysg hveinek nha vannak szernysgi roha-
maik is. Eurpa eltt ltszlag gyakran lemondanak a pan-
romanizmus eszmjrl. Oroszorszgtl val fltkben nem
igen merik feszegetni a besszarbiai krdst. Osztrk reakczio-
narius bartaiknak is megteszik azon szvessget, hogy Buko-
vint nem igen emlegetik, nha mg a gyllt magyaroknak
is hajlandk konczesszikat tenni, s ugy cselekesznek, mintha
megelgednnek Erdly romn autonmija helyett Erdlynek
nyelvkerletekre val beosztsval.
Ez azonban pusztn csapda s csaltek. A szernykedsnek
czlja semmi ms, minthogy be akarnak bennnket mrtani
Eurpa eltt. Hivatkoznak arra, hogy mg Csehorszgban is
vannak nyelvkerletek, a magyarok ellenben mg Erdlyben
sem akarnak ily kerleteket ltesteni, annl kevsb akarnak
Erdlynek romn autonmit adni. Kivl mrtkben rdemes
e krdssel behatbban foglalkoznunk, mert e foglalkozs mg
jobban megvilgtja Erdly viszonyait s a romnok kvetelseit.
Erdlyben, igenis, st a Kirlyhgn innt is vannak
termszetes nyelvkerletek, de csak szk hatrok kzt. Ennek
okt azonban nem a magyarok zsarnoksga kpezi, hanem
kpezik maguk a viszonyok.
Hogy Erdly s a Kirlyhgn innti romn jelleg
vidk nyelvi viszonyait megismerjk, vizsgljuk meg p azon
terletet, a melyet Brote nmet munkjban (Die rumnische
Frge in Siebenbrgen und Ungarn), mint specifikus olh
nyelvterletet jell meg.
A Brote ltal nagy diadalmasan olh gyannt feltnte-
tett nyelvterlet a gyakorlatban kvetkez alakkal br (a tb-
lzatot 1. a 8485. oldalon):
83
E hivatalos statisztikai adatokbl kitnik, hogy az u. n.
romn nyelvterleten, mely teht nemcsak Erdly jelentkeny
rszt foglalja magban, hanem szmos vrmegyt Magyar-
orszgbl is, 4,116.876 llek lakik, s ebbl 2,369.208, vagyis
57.55% romn ugyan, de e lakossggal szemben ll mg e
specifikus romn terleten is tbb mint egy milli magyar,
kzel fl milli nmet s szmos ms faj nemzetisg. Mr
teht a fsszegek mutatjk, hogy romn nyelvterletrl mg
a speczifikus terleten sem lehet sz, annl kevsb lehet sz
akkor, ha a kzltt statisztikai adatok rszleteit tekintjk.
Minden vrmegyben ssze-vissza vannak keverve a fajok.
Csak kt vrmegye van, a hol a romnok perczentszma meg-
haladja a 80-at s e kt vrmegye Fogaras s Hunyad. De
mg ezen vrmegykben, is p a kultrpontokon, a vrosban
ers magyarsg s nmetsg ll szemben a romnsggal. Annl
inkbb ll az a tbbi vrmegyre nzve, a melyekben a romn-
sg perczentszma mindig lejebb s lejebb szll, egsz a 33-ig.
De van klnsen kt oka annak, a mirt az olh nyelvter-
let romn kzigazgatssal nem lehetsges. Ez okok egyike az,
hogy, mint a kzlt tblzat is mutatja, minden vrmegyben
legalbb 3, st 45 faj lakik egytt; ekkp teht lehetetlen-
sg volna a kzigazgatst s igazsgszolgltatst akr romn
lbra helyezni, akr pedig valamennyi faj ignyeit kielgteni.
Csehorszgban s Belgiumban, a hol csak 2 faj lakik egyms
mellett s egymstl nha egszen hermetice elklntve, lehet-
sgesek volnnak a kln nyelvkerletek. Belgiumrl szlok a
harmadik rszben. Itt Csehorszgra szortkozom. Kirchof Alfrd
Landeskunde-je szerint (megjelent Bcsben s Prgban,
1889-ben). Csehorszgban van 15 tiszta nmet politikai kerlet
749.000 lakossal s 25 tiszta cseh politikai kerlet 1,642.000
lakossal. A vegyes kerletek szma Csehorszgban is a legna-
gyobb: 49, s ebben 3,170,000 lakos van; de mgis vannak tisz-
tn cseh s tisztn nmet kerletek, a melyekben a cseh s
nmet lakossg kln lakik. Csehorszg 5
1
/
2
milli lakosa kzt
84
1
Me gy e n e v e
Terlet
kilo-
mterek-
ben
sszes
lakossg
szma
47
Ma g y a r o k
1
Me gy e n e v e
Terlet
kilo-
mterek-
ben
sszes
lakossg
szma
47
s z ma %
1 Fogaras 1,875.43 88,217 47 4,082 4.63
2 Hunyad 6,932.04 267,895 38 17,167 6.03
3 Als-fehr 3,576.50 193,072 54 30,181 15.63
4 Krass-Szrny 9,750.16 407.635 42 10,879 2.67
5 Szolnok-Doboka 5,149.82 217,550 42 38961 17.91
6 Torda-Aranyos 3,369.91 150,564 43 37,590 24.97
7 Beszt.-Naszd 4,014.35 104,737 26 4,994 4.77
8 Szeben 3,313.52 148.738 49 4,342 2.92
9 Szilgy 3,628.69 191,167 52 67,275 35.19
10 Arad 6,443.39 343,597 53 86,780 25,26
11 Kolozs 5,149.25 225,199 44 77,271 34.31
12 Kis-Kkll 1,645.82 101,045 61 27,652 27.36
13 Bihar 10,961.63 516,704 47 283,806 54.93
14 Nagy-Kkll 3,109.67 135,312 43 14,148 10.46
15 Temes 7,110.56 437,039 61 37,976 8.67
16 Brass 1,803.63 86,777 48 26,116 30.09
17 Maros-Torda 4,324.63 177,860 41 102,572 57.67
18 Szatmr 6,491.23 323,768 49 198,429 61.28
sszesen 88,649.63 4.116,876 46 1.070,221 26.00
85
Nem-magyarok Ol h o k N me t e k
Egyb
anyanyelvek
szma
% szma % szma % szma %
84,135 95.37 78,725 89.24 4,009 4.54 1,401 1,59
250,728 93.97 238,486 89.02 8,047 3.38 4,195 1.57
162.891 84.37 151,397 78.41 7,539 3.91 3,955 2.05
396,756 97.33 311,335 76.37 48,058 11.80 37,363 9.16
178,589 82.09 166,806 76.21 6,234 3.33 5,549 2.55
112,974 75.03 107,491 71.39 841 0.55 4,642 3.09
99,743 95.23 70,466 67.34 25,268 24.07 4,009 3.82
144,396 97,08 98,719 66.37 42,497 28.57 3,180 2.14
123,892 64.81 117.711 61.57 1,593 0.84 4,588 2.40
256,817 74.76 208,957 60.81 37,303 10.87 10,557 3.08
147,928 65.69 133,277 59.20 8,081 3.57 6,570 2.92
73,393 72.64 49,573 49.06 18,273 17.99 5,547 5.59
232,898 45.07 219,940 42.57 3,374 0.65 9,584 1.85
121,164 89.54 53,644 39.64 59,575 44.03 7,945 5.87
399,063 91.33 161,449 36.94 160,456 36.74 77,158 17.65
60,661 69,91 31,106 35.85 27,802 32.04 1,753 2.02
75,288 42.33 62,179 35.01 6,438 3.57 6,671 3.75
125,339 38.72 107,947 33.34 13,883 4.30 3,509 1.08
3.046,655 74.00 2.369,208 57.55 479,271 11.64 198,176 4.81
86
2,154.000 37
2
/
10
% nmet s 3,470.000 62.8% cseh. A nme-
tek kzl 36.4% lakik tiszta nmet s 63% vegyes kerletek-
hen. A csehek kzl 47% lakik tiszta cseh s 52% vegyes
kerletekben. De ha mg a fajoknak terleti kettvlsa nem
is volna ily nagy s les krvonal; habr a cseh s nmet,
Csehorszgban gy volna sszekeveredve, mint Erdlyben a
magyar, romn, nmet stb., valamikp csak mgis lehetne
konstrulni igazgatst a nyelvek dualizmusnak alapjn. De
ott, a hol, mint Erdlyben s az gynevezett olh nyelvterleten.
35 klnbz faj s nyelv lakossg l egytt, ott ki van
zrva mg a lehetsge is annak, hogy ott fajok szerint lehes-
sen kln terleteket ltesteni.
A msodik szempont, a mire rirnyozzuk figyelmnket,
az, hogy mg ezen speczifikus olh nyelvi vidken is a kultur-
pontok (a vrosok) csaknem mind tlnyoman vagy egszen
magyarok. Alig ht vrosban marad a speczifikus magyarsg
az 50% alatt, a tbbiben mind fltte ll a lakossg felnek,
st eljut kzel a 100%-ig. A magyarul tudk szmval
pedig mg ezen gynevezett olh terleten is a vrosok lakos-
sgnak magyarsga, alig hrom esettl eltekintve, tlnyom a
tbbi lakossg fltt. S a nem magyar lakossg mg ezen
vrosokban sem olh, hanem tlnyoman nmet. Ekkp a Brote
s a dkoromnok ltal romn nyelvvidk gyannt megjellt
nyelvterleten is a kultrpontoknak, a vrosoknak hatrozottan
magyar jellegk van. Legfeljebb mg a nmet elem jut jelen-
tsgre a vrosokban, a romn elem alig.
A harmadik rszben kimutatom, mennyiben vesz rszt a
romnsg a kultrban, ipari, kereskedelmi, gazdasgi viszo-
nyokban. Itt csak azt konstatlom, hogy a kultrai pontokat
mg a speczifikus olh vidken is a magyarsg tartja meg-
szllva, mint ez kitnik a kvetkez statisztikai tblzatbl:
(A kln romn vrosi perczentet szintn a harmadik
rsz tnteti fl A kultra s vagyon a fajok kzdelmben
czm alatt.)
1
Vros neve sszlakossg
Magyar
anyanyelv
%
Ms
anyanyelv
%
Magyarul tud
a magyarokkal egytt
%
1 Fogaras 5,861 2,397 40.99 3,464 59.01

2 Dva 4,657 2,187 46.96 2,470 53.04 2,298 64.38
3 N.-Enyed 5,932 4,208 70.94 1,724 29.06 5,011 84.47
4 Lgos 12,489 1,807 14.47 10,682 85.53 3,868 30.97
5 Ds 7,728 5,661 73.25 2,067 26.75 6,469 83.71
6 Torda 11,079 8,541 77.09 2,538 22.91 9,628 86.90
7 Besztercze 9,109 1,126 12.36 7,983 87.64 3,130 34.36
8 N.-Szeben 21,465 3,199 14.90 18,266 85.10 8.214 38.27
9 Zilah 6,474 5,992 92.55 482 7.45 6,325 97.70
10 Arad 42,052 25,901 61.59 16,151 38.41 35,090 83.44
11 Kolozsvr 32,756 27,514 84.00 5,242 16.00 31,694 96.76
1 9 Erzsbetvros 2,795 1,346 48.16 1,449 51.84 2,061 73.74
13 N.-Vrad 38,557 34,239 88.80 4,318 11.20 37,621 97.57
14 Segesvr 9,618 1,630 16.95 7,988 83.05 5,114 53.16
10 Temesvr 39,884 10,657 26.72 29,227 73.28 21,663 54.33
12 Brass 30,739 10,441 33.97 20,298 66.03 18,893 61.46
13 M.- Vsrhely 14,212 12,785 89.96 1 427 10.04 14,083 99.17
18 Szatmr 20,736 19,587 94.46 1,149 5.54 20,384 98.30
88
A fennebbi adatokbl ktsgtelenl kitnik, hogy, ha Ma-
gyarorszg szaktani akart volna is hagyomnyaival, trtneti
fejldsvel s el akarta volna fogadni a federczi eszmjt.
ezt maguk a tnyleges viszonyok tettk volna lehetetlenn. Lehe-
tetlen, a fennebbi adatok szerint, nemcsak Erdly kln romn
autonmija, hanem lehetetlen mg a magyar llam keleti rszei-
nek nyelvterletekre val beosztsa is. De egyszersmind lehetet-
lennek bizonyult a komoly magyar politikusok azon trekvse,
hogy a romnok ignye, a mennyiben ez br, nem kln ter-
letet, hanem kln politikai rvnyeslst kvetelt, teljesthet
legyen.
5. A nemzetisgi trvny.
A magyar nemzet komolyan vette a Dek Ferencz fel-
irataiban kifejezett azon gretet, hogy a nemzetisgek ignyeit
lehetleg ki fogja elgteni. Mihelyt Magyarorszg rgi alkot-
mnynak birtokba jutott, lovagias jellemhez hven sietett a
nemzetisgi kvetelseket a lehetsg hatrai kzt teljesteni.
Az 1868: IX. t.-cz. ltal ppen a romnsg rdekeit akarta
kielgteni a grg keleti szerb egyhztl val klnvls ltal.
Nagy kedvezmny volt ez az olhsg szmra, mert ez flszaba-
dtotta a szlv (szerb) egyhz uralma all.
Az 1868: XXX. t.-cz. lland alapjt rakta le a magyar
s horvt np testvries bkjnek. Az 1868: XLIV. tv.-czikk
ltal a magyar nemzet a nemzetisgek s gy a romnsg nyelvi
kvetelseit akarta a lehetsg korltai kzt kielgteni. A nem-
zetisgi kpviselk nem fogadtk el e trvnyt, mert ez sem
terleti klnllst, st mg nyelv-rgikat sem adhatott a
nemzetisgeknek. Pedig ez a trvny elment a legvgs hat-
rokig, a meddig a magyar llameszme flbontsa nlkl elme-
hetett.
St tlment a gyakorlati lehetsg hatrain, mert tbb
intzkedse a gyakorlati viszonyok miatt nem volt megval-
sthat.
89
A Magyarorszg s Erdly egyestse folytn egyszersmind
a Kirlyhgn tli nemzetisgek az 1868: XLIV. tv.-czikk
ltal teljes politikai elgttelt kaptak, a mi nem is volt mskp
lehetsges, mert az 1868: XLIV. trvny czikk semmi egyb,
mint az 1848-iki jogegyenlsg megvalstsa a nemzetisgi
viszonyokban.
Az 1868: XLIV. tv.-czikk konstrulta a politikai nemzet
fogalmt s ennek krben megszntetett minden grammatikai
klnbsget, tagjv tette a hon sszes polgrait faj- s fele-
kezetklnbsg nlkl. Bevezetsnek els alinejban ugyanis
kimondta a kvetkezt:
Minthogy Magyarorszg sszes honpolgrai az alkotmny
alapelvei szerint s politikai tekintetben egy nemzetet kpeznek,
az oszthatatlan egysges magyar nemzetet, melynek a hon
minden polgra, brmely nemzetisghez tartozzk is, egyen-
jog tagja.
A trvnynek ezen deklarczija, mely az azeltt kzjogi
priaknt tartott olhsgot is a magyar nemzet egyenjog
tagjv tette, midn ekkp megllaptotta a magyar politikai
nemzet bonthatatlan egysgt, mr elvileg kizrt minden fede-
rativ trekvst. A hol ugyanis az llam szubjektv fogalma, a
nemzet egysges, ott szksgkp egysges maga az llam is.
A federatv llamokban sehol nincs egysges nemzet;
gy pldul Svjcz kzjoga nem ismer egysges nemzetet, mag-
ban Ausztriban, mely pedig a federczinak csak kszbn
ll. nincs politikailag egysges nemzet. Vannak osztrkok, cse-
hek, lengyelek stb., de osztrk nemzet nem ltezik.
Sokszor szidalmazott nemzetisgi trvnynk teht ekk-
pen helyes alapbl indult ki, midn minden flremagyarzs
kikerlse vgett trvnybe iktatta a magyar nemzet egysgt,
a mi klnben 800 v elforgatsa alatt soha ktsgbe nem
vonatott.
A trvny bevezetsnek msodik alineja csak nyelvi
engedmnyeket akart tenni, de szintn fllltotta a hatrokat,
90
a meddig ezen engedmnyek elmehetnek az llam egysgnek
megtmadsa nlkl; st ugyanezen alinea hatrozottan utalt
a gyakorlati lehetsgre is. Ezen rdekes s eddig kellleg
meg nem figyelt alinet sz szerint idzem:
Minthogy tovbb ezen egyenjogsg egyedl az orszg-
ban divatoz tbbfle nyelvek hivatalos kapcsolatra nzve s
csak annyiban eshetik kln szablyok al, a mennyiben ezt
az orszg egysge, a kormnyzat s kzigazgats gyakorlati
lehetsge s az igazsg pontos kiszolgltatsa lehetsgess
teszik.
Ezen alinebl vilgosan kitnik, hogy a nyelvi enged-
mnyek csak annyiban voltak elvileg is lehetsgesek, a meny-
nyiben az llam egysgt meg nem tmadtk. Ez volt az els
f lttel.
A msodik felttel volt a kormnyzat s kzigazgats gya-
korlati lehetsge.
A trvny kvetkez pontjai azonban hatrozott ellen-
ttben vannak ezen kt felttellel. s ha csak az llam egy-
sgvel volnnak ellenttben, akkor mg taln lehetne politikai
srelemrl panaszkodni. A nemzetisgi tlzk taln mondhat-
nk, hogy a nemzetisgeknek adott jogokat a magyar llam
egysgnek rovsra is rvnyesteni kell.
Mondjk, hirdetik ezt s vdaskodnak miatta, de alap-
talanul. Kzjogilag gy ll a dolog, hogy valamely trvnynek
oly intzkedse, mely alapelvvel, vagyis a trvnyhozs vezr-
gondolatval ellenttben van, az nem lteznek tekintend, ha
az nem mint kivtel konstrultatott. Mr pedig az 1868. vi
XLTV. t.-cz. nemcsak kimondotta bevezetsben azon alapel-
vet, hogy a magyar nemzet egysges, hanem egyszersmind azt.
hogy a nyelvek hasznlatnak egyik hatra az llam egysge.
Minden oly hasznlat teht, melybl az llami egysg megbon-
tsa keletkezhetett volna, mr eleve kizrtnak volt tekintend.
A nemzetisgi trvny legtbb intzkedsnek vgrehajtsa
azonban mr azrt sem volt lehetsges, mert beletkztt a msik
91
felttelbe: a kormnyzat s kzigazgats gyakorlati lehetsg-
nek felttelbe.
A 4. -tl kezdve egsz a 9. -ig oly intzkedseket tar-
talmaz a trvny a nyelvek hasznlata tekintetben, a melyek
egyszeren lehetetlenn tettk volna a kormnyzsnak s kzigaz-
gatsnak nemcsak helyes, hanem egyltaln val gyakorlst.
Kzigazgats s igazsgszolgltats egyltaln beleflnak
abba a nyelvzrzavarba, amely az emltett pontokban foglalt
intzkedsek gyakorlati keresztlvitele ltal lteslt volna. St
mg habr ldozatul esik is a kzigazgats s igazsgszol-
gltats, a mi vgre nem lehet vala kznys nemcsak az
llamra, hanem magukra a nem magyar ajk honpolgrokra
nzve sem, ezen pontok intzkedseinek megvalstsa egysze-
ren a lehetetlensggel llott szemben.
Mg a federatv jelleg llamokban is a legals foko-
kon csak gy lehetsges a nyelvi deczentralizczi, ha ugyan-
azon terleten legfeljebb csak kt nyelv, vagyis kt faj lakik
egyms mellett; de egyszersmind ezen fajok, illetleg nyelvek
kln, s egymsba t nem foly tmbket kpeznek, mint
Csehorszgban (Csehorszgrl, valamint a fajok erdlyi keve-
redsrl fennebb mr rszletesebben szltam). Magyarorsz-
gon, illetleg Erdlyben azonban a klnbz nemzetisgek
nemcsak kln tmbket nem kpeznek, hanem, mint a fen-
nebbi tblzat is mutatja, egymst t- s tszvik s egyszers-
mind nem kt, hanem tbbnyire hrom, ngy faj lakik egy-
ms mellett.
Ily krlmnyek kzt, mg a legalsbb fokozaton sem
lehetsges az llami nyelv mellett kln politikai egynisgeket
adni a nemzetisgi nyelveknek s ekkp a nemzetisgeknek.
A mennyiben a nemzetisgi trvny ezt megkisrlette, gyakor-
lati megvalstsa lehetetlennek bizonyult. A magyar nemzet
s a magyar kormnyok teht nem szolgltak r a vdra, h gy
a nemzetisgi trvnyt megalkottk ugyan, de czlzatosan vona-
kodtak azt megvalstani.
92
A nemzetisgi trvny azon kt alapelvbl: 1. hogy a
magyar nemzet egysges s osztatlan, 2. hogy a nemzetisgek,
mint az oszthatlan magyar nemzet tagjai teljesen egyenjogak,
nem a klnbz nemzetisgi nyelvek egyenjognsga, hanem
az egynek egyenjogsga kvetkezik. A nemzetisgi trvny
alapeszmje teht az, hogy a grammatika nem kpez vlaszt
vonalat s nem gtja az egyenjogsgnak.
Tovbb kvetkezmnye a nemzetisgi trvny elvi de-
klaraczijnak, hogy a grammatika ne kpezze gtjt az egyn
jogai rvnyestsnek sem a kzigazgatsnl, sem az igazsg-
szolgltatsnl. Vgl kvetkezik a nemzetisgi trvny alap-
elveibl, a nem magyar ajk egyneknek nemcsak politikai
egyenjogsga, hanem egyszersmind azon joga, hogy szabadon
fejleszthetik kultrjt. A magyar nyelvet az llam nem kny-
szerti fel egyik polgrra sem, ellenben szabadsgot ad min-
den polgrnak, hogy mvelje nyelvt s kultrjt. s eny-
nyi elg.
A nemzetisgi trvny ide vonatkoz intzkedsei vgre
is vannak hajtva, mert vgrehajtsuk lehetsges volt. Egysges
nemzet s llam a nemzetisgi krdst mskp, mint a teljes
jogegyenlsg alapjn nem kezelheti. Ennl tbbet msutt,
mint federativ llamban, a nemzetisgek nem is kvetelhetnek.
A mondottakbl vilgosan kvetkezik kett.
Az egyik az, hogy a nemzetisgi trvny mr elvileg sem
elgthette ki a nemzetisgeket s klnsen a romnokat, mert
nem biztostott nekik terleti klnllst. Ha teht a trvny
vgrehajthat lett volna is, nem elgthette volna ki a romn
aspirczikat. A msik az, a mit mr emltettem, hogy a ma-
gyar trvnyhozs, a midn a nemzetisgi trvnyben a kln-
bz nyelvek hasznlatrl intzkedett a kzigazgatsban s
igazsgszolgltatsban, tulment a nyelvviszonyokban gykerez
lehetsg hatrain.
A kzigazgatsban, s annl kevsb az igazsgszolgl-
tatsban nem rvnyeslhettek a fajok nyelvi ignyei, mert
93
klnben lehetetlenn lett volna gy a kormnyzs, mint az
igazgats. Ismtelve utalok a csehorszgi viszonyokra s ez
utalst nem lehet elgg figyelmekbe ajnlani a mi romn
tlzinknak s klfldieknek egyarnt. A csehorszgi viszonyok
mutatjk, hogy mg ott is, a hol a fajok szma nem haladja
tl a kettt, a hol ezek egymstl igen nagy terleten kln
lnek, mgis mily nehzsgekbe tkzik a nyelvterletek fel-
lltsa.
A magyar nemzet teht nemcsak hogy meg nem csalta
a nemzetisgeket, a Dek Ferencz felirataiban kifejezett nem-
zeti gret nemcsak bevltatott, hanem a magyar trvnyhozs
az gret bevltsnl, tlment a gyakorlati viszonyok ltal
adott lehetsg hatrn. A romnok vdakat emelnek ugyan
az ltaluk klnben el nem fogadott nemzetisgi trvny vgre
nem hajtsa miatt. E trvny azonban csak is a nyelvek kz-
igazgatsi s igazsgszolgltatsi hasznlatra vonatkoz rszei-
ben nem volt teljesen vgrehajthat s ezt megmagyarzzk a
fennebbi statisztikai tblzatok.
Kultrai rszleteiben azonban, valamint az egyni s poli-
tikai szabadsg tekintetben a nemzetisgi trvny nemcsak
vgrehajtatott, hanem egyszersmind oly szabadsgokat bizto-
stott a nemzetisgek s nevezetesen a romnok szmra, a
melyeknl teljesebb szabadsgot egy llam polgrai sem lveznek.
V. FEJEZET.
A romnok kultrja s szabadsga.
A romn izgatk kln terletet kveteltek a romnok
szmra. A magyarok adtak nekik egy egsz orszgot, az
egsz magyar hazt. Az izgatk jogokat ignyeltek. A magyar
llam adott a romnoknak teljes egyni s politikai szabad-
sgot; az sszes magyar szabadsg egyenjog rszeseiv tette
ket. Szabadd lett az olh paraszt vtizedekkel elbb mint
magban Romniban, szabadd lett minden romn llampol-
gr pgy, mint a magyar llamnak magyar llampolgrai.
A jogok teljessgben rszeslt a romnsg pgy, mint br-
mely faj szent Istvn birodalmban. St ahol lehetsges volt,
a romnsg mg klns jogokban is rszeslt, radsul az
sszes jogaikra. Az 1868: IX. t.-czikk romn nemzeti egy-
hzat teremtett, felszabadtva ekkp a romnokat nem a ma-
gyarok, hanem a szerbek uralma all, mert a legtrelmesebb
np, a magyar, soha sem nyomott el egyetlen fajt sem vallsa
miatt. Ekkp nyer igazolst a romn izgatk azon vdja, hogy
a magyar llam megfosztja vallsuktl a romnokat. Ezt
a vdat dr. Rcz Jnos, a memorandumperben szemkbe merte
mondani a magyaroknak. De csak a klfldre szmtott, mely
viszonyainkat s trvnyeinket nem ismeri, s gy nem ismeri
az 1868: IX. t.-czikket sem, mely teljes egyhzi autonmit
biztostott, egszen nemzeti alapon, a romnoknak.
Kultrailag is szabadd lett a romnsg, urv sor-
snak. A mellett hogy politikailag mint elnyomatva p oly
95
kultrai autonmija van a romnsgnak, mint a min val-
lsi autonmiaja. A kett kztt klnben is szoros ssze-
fggs van. A romn kultra belekapcsoldik a vallsi auto-
nmiba s a romn nemzeti egyhzszerkezetbe. A szabad
magyar llam megszletse megadta a romnsgnak a kulturai
elfeltteleket s az alkalmat a romn nemzeti kultra kifej-
lesztsre.
p oly meglep, mint megczfolhatatlan adatok bizo-
nytjk, bogy a magyarorszgi s erdlyi romnsg kulturai
fellendlse a magyar szabadsggal, a magyar llamisg reakti-
vlsval egy idben kezddtt. Kzvetlenl az 1867-iki kiegye-
zst megelzleg a romn kultra a magyar llam terletn
is nagyon htramaradt volt. A tulajdonkpeni romn nemzet
kultrjt a keleti Krptokon tl legels sorban az erdlyi
s magyarorszgi romnoktl kapta. Havasalfldn s Olh-
orszgban mg nem is kezdett csirkat hajtani a kultra,
midn Erdlyben a romn nemzeti kultrnak bredse mr
a XVI. szzadban jelentkezett. A romnsg csaknem minden
jeles frfia a szpirodalom, a trtnetrs s tudomnyos iro-
dalom tern Erdlyben szletett. A magyar Sinkai nlkl a
romn nemzetnek mg trtnelme sem volna, s taln fel sem
bred benne latin szrmazsnak tudata. De az 1867-iki
kiegyezst kzvetlenl megelzleg, mint emltettem, az erdlyi
s a magyarorszgi romnsg is arnylag csekly haladst
mutatott. Bizonytja ezt a tbbi kzt az akkori iskolk
szma. Akkor ugyanis (1865-ben) a grg-keleti iskolk sszes
szma 824 s a grg-katholikusok 1295 volt. Iskolba jrt
akkor 70,000 grg-katholikus s 40,000 grg-keleti tank-
teles gyermek. s mert ekkor a grg-keleti valls mg nem
oszlott fel szerbre s romn nemzetire, az iskolk nagy rsze
is vegyes volt.
A magyar llamisg fejldsvel s megszilrdulsval
rohamosan emelkedett az olh npiskolk szma. 1881-ben
mr 2781 tisztn olh tannyelv npiskola volt s 322 olyan,
96
melyben magyarul s olhul tantottak. 1890-ben a tisztn
romn tannyelv npiskolk 3289-re emelkedtek s nem keve-
sebb mint 244,540 romn tankteles jrt az iskolkba. Igaz
ugyan, hogy az sszes olh tanktelesek szma az egsz ma-
gyar kirlysgban meghaladta a flmillit, de Erdlyben ugyan-
akkor csak 273,000 volt a tanktelesek szma s gy a tan-
ktelesek s a tnyleg iskolba jrt gyermekek kzt fenforg
viszony nem oly nagyon htrnyos a romnsgra nzve, mint
els pillanatban ltszik. St miutn nemcsak a 6 s 10, hanem
egyszersmind a 11 s 15 v kzti tanktelesek is fel vannak
vve e szmba, az arny mg kedvezbb lesz a romnokra
nzve akkor, ha tekintetbe vesszk, hogy a tanktelesek kzl
klnsen a romnsg foglalkozsa s tlnyomlag psztorlete
miatt fleg a 10 ven felli tanktelesek nem jrnak iskolba.
Ezek szma pedig az 1890-iki adatok szerint volt 252,863.
Az olh nemzeti kultra fejldst bizonytja tovbb az
rni s olvasni tudk szmnak nvekdse is. Az olh lakossg-
bl a legjabb (1890-iki) statisztikai adatok szerint 262,713 frfi
tud irni s olvasni, teht az olh frfi lakossgnak 19.89%-a.
Ugyancsak egsz Magyarorszgon az olh nk kzl 105,589
(8.19%) tud rni s olvasni. 1890-tl fogva e kultrai szmok
ktsgkvl jelentkenyen nvekedtek, gy hogy az olh frfi
lakossgnak ma mr jval tbb, mint 20%-a tud rni s
olvasni.
Ellenben a nemzeti romn kormnynyal s az izgatk
dicsekvse szerint nagy kultus-budgettel dolgoz Romniban
e kultr-szzalkok sokkal kisebbek s gy sokkal kedveztle-
nebbek. Ezt az 1894 vgrl kelt romn hivatalos adatokkal
is be lehet bizonytani. A Moniturul Oficiale hivatalos ada-
tai szerint Romninak 5.406.243 lakosa van. Ebbl rni s
olvasni tud csak 686,886 s pedig 511,328 frfi s 175.558
n. A lakossgnak teht 13%-a. A vrosi lakossg szma
829,688, ebbl rni s olvasni tud: 122,935.
A kultrai pontokon, a vrosokban, Romniban is ked-
97
vezbb az arny, de a lakossg tlaga tekintetben az rni
s olvasni tudk szma Romniban meglepen csekly. Meg-
lepen csekly mg a romn izgatk szerint a magyarok ltal
elnyomott s nemzetisgkbl kivetkztetett erdlyi romnok-
hoz kpest is.
Mg szomorbb arnyokat mutat a romn kultr-statisz-
tika az iskolk, a tanktelesek s a tnyleg iskolba jr
gyermekek viszonyt illetleg. Ismt romn hivatalos adattal
bizonytok. Az 1892-ben a romn kir. kzoktatsgyi minisz-
trium hivatalos kiadsban megjelent Statistica invetamenti-
ului public primar ruralsi urban pe anul scolar 1891 tan-
stsa szerint volt Romniban a vrosokban 105,191 iskola-
kteles gyermek. Ezek kzl 1891-ben be volt iratkozva az
iskolba 59,487. A falukban volt 547,263 iskolakteles
gyermek.
Ezen s az albbi adatok ktsgtelenn teszik, hogy a
romn kirlysgban az 5 s fl milli romnsg szmra nem
ltezik annyi iskola, mint Magyarorszgon a dkoromn izga-
tok ltal elnyomott gyannt feltntetett romn faj szmra.
1890-ben ugyanis, mint mr emltettem, Magyarorszgon tisz-
tn romn tannyelv iskola volt 3289 s Romniban az
1880-iki adatok szerint volt 2505. De, hogy az id egyenl-
sgt is helyrelltsam, az 1880-iki adatok szerint Magyar-
orszgon tisztn romn tannyelv iskola volt 2781, teht akkor
is jelentkenyen tbb mint egsz Romniban.
Ha lehet, mg szomorbbak a latin kultrval dicsekv
Romnira nzve az iskolba jrs adatai. Romnia sszes
tanktelesei (652,454) kzl tnyleg iskolba csak 152,819
(23%) jrt. De legsttebbek lehetnek Romniban a viszo-
nyok a falukon. Itt nem kevesebb mint 547,263 a tankteles
gyermekek szma, s ezek kzl 1891-ben csuk 93.000 (18%)
jrt tnyleg iskolba.
Ismtlem, hogy az sszehasonltsnl csakis romn tan-
nyelv iskolkrl s tanktelesekrl van sz, mert a magyar
98
kultrai viszonyokhoz hasonltva. Romnia mg inkbb ssze-
trplne. Magyarorszgon s Erdlyben a romn faj a kultrai
lpcszeten a legalsbb fokot foglalja el. Az rni s olvasni
tudk orszgos tlaga 60.20% frfi, 46.49% n; ennek elle-
nben az olhok 19.89% frfi s 8.19% n.
De a kultrban leghtramaradottabb magyarorszgi
romnsg is sokkal elrehaladottabb a mveltsg tjn mint
a romniai romnsg. s a dkoromn izgatk mgis magyar
barbrsgrl merszelnek beszlni. Ezt merszelte tenni dr.
Rcz a memorandum-perben s utna Cantilli r rpiratban.
Kztudoms tnyekkel szemben azt merszelte mondani, hogy
a magyarok nyelvktl fosztjk meg a romnokat. Vdaskodni
mernek, hogy a magyar llam kivetkzteti nemzetisgbl s
nemzeti kultrjbl az olhsgot. Akkor merszlik ezt csele-
kedni, midn nyilvnos adatok bizonytjk, hogy a magyar-
orszgi romnsg sokkal mveltebb a romniainl, s hogy a
romn nemzeti kultra Erdlyben s Magyarorszgon azta
vett nagyobb lendletet, mita Magyarorszg visszaszerezte
alkotmnyos szabadsgt. Ez a szabadsg, mint a fentebbi
adatok is bizonytjk, sokkal inkbb kiterjesztette kultra-
teremt ldst a magyar- s erdlyorszgi romnsgra, mint
a romn fggetlensg s szabadsg a romniai romnokra.
A nyelvrabls vdjra vonatkozlag mg csak egy tnyre
hivatkozom. A dkoromn liga az 1879: XVIII. t.-czikket,
mely a magyar nyelvnek minden tanintzetben kteles tan-
trgygy val ttelt elrendelte, gy tnteti fel, mint a romn
nyelv elleni mernyletet. Termszetesen a klfld arrl rte-
slt, hogy e trvnyczikk a magyarosts szmra sequestrlta
a romn iskolkat. A vdaskodk azt hirdettk, hogy e tr-
vnyczikk alapjn a tannyelv lett magyar a romn iskolkban.
Pedig esze gba sem jutott sem a trvnyhozsnak, sem a
legtlzbb magyar chauvinismusnak a tbb mint 3000 romn
iskolt lefoglalni a magyarosts czljra. Az llam egyszeren
csak alkalmat akart adni a nemzetisgeknek, hogy az llam
99
nyelvt, a magyar nyelvet elsajtthassk. Hiszen klfldi l l a-
mok nyelvt is tantjuk iskolinkban. Ktelez tantrgy kzp-
iskolinkban a nmet s a franczia nyelv. De taln mg sem
jut eszbe valakinek azt lltani, hogy meg akarjuk germani-
zlni vagy franczia nyelvv akarjuk tenni a nemzetet. De
legjobban beszlnek maguk a tnyek. A magyar nyelv ktelez
oktatst 1879-ben mondta ki a trvny; de termszetesen a
trvny parancsa rott malaszt maradt. A romn iskolk leg-
cseklyebb rszben tantottk tnyleg a magyar nyelvet;
mert hisz a romn elemi iskolai oktatknak csak kicsiny
hnyada tudott magyarul. De legeklatnsabb bizonytkot
kpez az emltett trvnyczikk magyarost hatsa tekintetben
azon, bizonyra sajnlatos krlmny, hogy a 80-as vek
kzepe ta a magyar romn tanintzetek szma nemcsak nem
nvekedett, hanem fogyott. 1881-ben, teht akkor, a midn a
magyar nyelv oktatst elrendel trvny vgrehajtsa mg
meg sem kezddtt, romn-magyar iskola volt 322. Ngy vre
r ezen iskolk szma flemelkedett 520-ra. A rohamos apa-
ds azonban csakhamar bekvetkezett, 1890-ben 468 ily vegyes
iskola ltezett. St ez iskolk szma 1892-ben leszllt 364-re.
Teht 3289 kizrlag romn tannyelv tanintzettel szemben
csak 364 oly iskola ll, melyben a tants magyarul s olhul
trtnik. Mg jellemzbbek maguk az erdlyi adatok. Itt 1892-ben
829 gr.-kath. s 781 gr. kel. romn iskola volt s ez iskolk
tantsi nyelve tekintetben azon szomor arny jtt ltre,
hogy csak 46-ban volt romn-magyar oktats, ellenben az
1608-ban az oktatsi nyelv kizrlag a romn volt.
Ily tnyekkel s adatokkal szemben merszli a romn
liga tovbbra is fentartani azon vdjt, hogy a magyar llam
meg akarja fosztani a romnokat anyanyelvktl?
ttrhetek most az egyni s politikai szabadsg czmen
emelt vdakra. A romn faj minden egyes egyne ugyanazon
individulis s politikai szabadsgban rszeslt, mint a speczi-
100
fikus magyar faj brmely tagja. Trtnelmi nevezetessg
talakulsunk alapvet trvnyhozsa, az 1848-iki, minden fajt
egyenlen felvett az alkotmny snczaiba. A legteljesebb jog-
egyenlsg alapttele alkotmnyunknak, gy hogy nincs Eur-
pban nemzet, hol a jogegyenlsg teljesebb volna mint
Magyarorszgon. Azon krlmny, hogy valaki romn, tt
vagy szerb, semmi befolyssal sincs sem az egyni, sem a
politikai jogokra. Nincs a vallsklnbsgnek sem. Ellenben
Romnia, melynek trsadalma, st politikai prtjai ellennk
hbort viselnek, s a mvelt vilg eltt gy akarjk feltn-
tetni a magyar nemzetet, mint mely a jogegyenlsg ellensge,
tnyleg e legslyosabb vtsgeket kvette s kveti el a
modern llam princzpiuma ellen. A berlini szerzds ltal az
eurpai hatalmaknak kellett rparancsolniok Romnira, hogy
a faji s vallsi klnbsgeket sznjk meg a politikai
egyenlsg gtjai gyannt tekinteni. Ez volt fggetlensge
elismersnek felttele. Romnia 1879-ben hozott is a jog-
egyenlsgrl trvnyt, de csak azrt, hogy azt meg ne tartsa.
E trvny s a berlini szerzds daczra, tnyleg rgi lla-
potai maradtak rvnyben. A legslyosabb kvetkezmny
klmbsgeket teszi a fajok s vallsok kzt. Teljes jog-
gal Romniban csak a szletett romn s az br, a ki egy-
szersmint a gr. kel. vallshoz tartozik. A nem szletett
romnok s a nem-grg keletiek ki vannak zrva szmos
elnybl. A jogegyenltlensg slyos kvetkezmnyeit viseli
minden romniai nemzetisg, teht nemcsak a 700.000 zsid,
hanem egyszersmind a grg trk, magyar stb. s e kvet-
kezmnyek elmennek egsz a birtokszerzsi kpessg megta-
gadsig. A romn llam a berlini szerzdsben elvllalt
ktelezettsgei ellenre bnik az idegenekkel s ezek kzt a
zsidkkal. Vallsi egyenjogsgot nem ismer, mert hisz
ldzi nemcsak a mohammedn s zsid vallst, hanem egy-
szersmind a katholiczizmust. A nemzetisgi s fajegyenlsget
visszautastja. Dobrudsban valsggal rerszakolja a romn
101
nyelvet a nem romn ajk lakossgra, s klnsen a moham-
mednokat annyira ldzi, hogy ezek ezrvel vndorolnak ki.
Nemcsak a zsidk habr mgis fleg ezek rsze-
slnek azon bnsmdban, mely le van rva a Romniban
szletett izraelitk ltal a kirlyhoz s a kormnyhoz, vala-
mint a trvnyhozshoz 1893-ban benyjtott memorandum-
ban. Keresztnyekre, mohammednokra, magyarokra, gr-
gkre, nmetekre egyarnt kiterjed az 1879-iki trvny flre-
magyarzsa. E trvny szerint ugyanis a romniai lakosok
kt kategriba esnek: llampolgrok s idegen llamok alatt-
vali. Csak az elbbiek gyakorolnak politikai jogokat, az
utbbiak nem. Most mr Romnia azokat, akiket meg akar
fosztani politikai jogaiktl, nem tekinti llampolgroknak, mg
azon esetben sem, habr Romniban szlettek s ott nemcsak
adt fizetnek, hanem vdktelezettsget teljestenek, gy azutn
a memorandum szerint a zsidk (de termszetesen sok esetben
magyarok s ms nemzetisgek is) az 1882. nov. 21-iki jon-
czozsi trvny rtelmben nem lehetnek nknytesek, nem
lehetnek tisztek stb. Az 1884. jniusi trvny szerint pedig a
zsidk nem lehetnek gyvdek, mert idegenek gyannt tekin-
tetnek. St klnbz trvnyek szerint nem lehetnek orvosok,
gygyszerszek; korltozva vannak mg az iparban s keres-
kedelemben is.
Romnia a zsidk, de ms bevndorolt fajok irnyban
is erszakosabb rendszablyokat kvet, mint maga Orosz-
orszg.
A romn llam teht nem a jogegyenlsg s nem a
vallsszabadsg orszga. A nem-romn fajok s nem grg-
keletiek a legmesszebb men jogfoszts s ldzs trgyai, s
mgis a romn liga emberei merszelnek minket, magyarokat
a jogegyenlsg s szabadsg nevben megtmadni. Minket,
akik a vallsszabadsgrt mr akkor kzdttnk, midn a
romn npnek a mlt szzadok stt kdein keresztl mg
neve sem hatolt t; minket merszelnek megtmadni a sza-
102
badsg nevben, akiknek szabad intzmnyei rgebbek s llan-
dbbak voltak minden eurpai np, maguknak az angoloknak
hasonl intzmnyeinl. Minket btorkodnak a liga emberei
a mvelt vilg kzvlemnye eltt zsarnokok gyannt befeke-
tteni, akiknek nemzeti lte fzdik a szabadsghoz, akik a
szabadsg ltal ltnk s menekltnk meg a vgpusztulstl,
s akik az igazi liberalismusnak s parlamentarizmusnak leg-
vgs bstyjt kpezzk kelet fel.
Szerencse, hogy minden rt vdra a legfnyesebb vd-
tnyekre lehet hivatkoznunk.
VI. FEJEZET.
A romnok srelmei.
1. A vdak.
Csoportostsuk a romn vdakat, melyeket elszrva mr
emltettnk.
A romn izgatk s a bukaresti romn liga klnbz
idkben klnbz mdon soroltk fel a romnok llt-
lagos srelmeit. De klnsen kt eszmecsoport az, a melyben
e srelmek mintegy keretet tallnak. Az egyik csoport vonat-
kozik a terleti viszonyokra (Erdly elszaktsa, Erdly olh
autonmija s kln olh nyelvterlet), a msik llamjogi
s politikai srelmek gylekez pontja.
Ami az elst illeti, a megelz fejezetekben mr bven
foglalkoztam a romn kvetelsek, illetleg srelmek, minden
kpzelhet alakjval. Itt mg csak azt tehetem a mondottakhoz,
hogy Erdlynek gy elszaktsa, mint kln olh autonmija
nemcsak ethnografiai s grammatikai, hanem egyszersmind
pnzgyi kptelensg; mert a jelen munka 3 rszben kzlt
adatok szerint Erdly p oly deficzites provinczia mint Hor-
vtorszg. s ekkp az Erdlylyel kiegsztett Dkoromnia
gazdasgilag meglni nem tudna. Erdly olh autonmija
pedig csak is magyar kltsgen volna fenntarthat. Errl azon-
ban, ismtlem, a jelen munka 3. rsznek adatai fognak
beszlni.
Ami a msik vdcsoportot illeti, t. i. az alkotmnyjogi
s politikai panaszokat, ezek leginkbb abban kulminlnak:
104
1. hogy a romnok a vlaszttrvnyek ltal s a vlaszt-
kerletek leosztsnl el vannak nyomva s gy a magyar tr-
vnyhozsban nem rvnyeslhetnek;
2. hogy a magyar llam Erdlyben kivteles s idegen
trvnyeket tart fnn csak azrt, hogy a romn lakossgot
elnyomhassa.
A kt vdcsoport kztt van mg egy sereg ms vd.
melyet a romn liga belekrtl Eurpba; ezekkel azonban
nem foglalkozom, mert nem dntk a krds elbrlsnl.
Mellzm az lltlagos brutalitsokat, a melyeket a romn
vdak szerint a kzigazgats kzegei elkvetnek. Az erdlyi
magyar trsadalom lltlagos bnlajstromt sem szellztetem
itt. Egy korbbi fejezetben, mint llektani indokra, a romnsg
egy rsze magyargylletnek llektani indoka gyannt utal-
tam mr gy a kzigazgats, mint a trsadalom viszonyaira.
A trvnyszki ldztetsrl s gy a memorandum-perrl egy-
ltaln nem emlkszem meg, mert az ezzel kapcsolatos romn
vdakat magyar publiczistk mr eddig is alaposan megczfol-
tk, st jelenleg is munkban vannak rpiratok, melyeknek
czlja e czfols kiegsztse.
Ide vonatkozlag csak annyit jegyzek meg, vajjon Fran-
cziaorszg bntetlenl hagyn-e azokat, a kik terlete egy
rsznek elszaktsra izgatnnak? A franczia brsgok s
a Code penal bizonyra sokkal szigorbb elbnsban rszes-
tenk az izgatkat, mint a magyar brsgok s a magyar
bntet trvnyknyv.
De, ismtlem, mert a feleselgets terre nem akarom
tjtszani a krdst, hanem a magasabb s dnt szem-
pontoknl hajtok maradni, ezttal csakis a vlasztjoggal s
a kivteles trvnyekkel foglalkozom.
105
2. A vlasztjog s a passzivits.
A romn liga s a romn elgedetlenek legtbb s
a leglesebb vdat a vlasztjog miatt intzik Magyarorszg
ellen. Azt hirdetik, hogy Magyarorszg ktfle censust tartva
fenn a Kirlyhgn innen s tl, mestersgesen kiszortja a par-
lamentbl a romnsgot. E vdra ktelessg a legnagyobb
rszletessggel megfelelni, mert szinte e vdban kulminl a
romnsg lltlagos elnyomatsnak krdse.
Elzetesen s csak mellkesen jegyzem meg, hogy Rom-
niban egsz a legjabb idkig sokkal magasabb volt, st rsz-
ben t. i. egyes kategrikban, most; s magasabb a census,
mint akr Erdlyben, akr Magyarorszgon. De azt mr
hatrozottan konstatlnom kell, hogy a ktfle census nem
irnyult a romnsg ellen; mert hisz a romnsg nagyobb
rsze a Kirlyhgn innen lakik, teht ugyanazon census al
esik, mint a speczifikus magyar faj. A msodik a mit konsta-
tlnom kell, hogy az erdlyi magyarsg s olhsg szintn
ugyanazon census al esik, klnbsg teht nincs az erdlyi
fajok kzt. Nincs mg a szemlyjog vlaszti jog tekintet-
ben sem. mert ez is egyformn kiterjed minden fajra. A sze-
mlyes jogot ugyanis minden faj egynei gyakoroltk s gya-
koroljk, a kik nemesi jogon felvtettek valamely vlaszt-
lajstromba. De e jog nem rkl. A klnbsg csak az, hogy
a feudlis kor hagyatka gyannt a szkely fldn sokkal
tbb volt s tbb mg ma is a szemly-joggal br vlaszt
mint a romn vidkeken. Ez azonban csak ideiglenes dolog;
mert a jelen nemzedk kihalsa utn az arny teljesen helyre
fog llni.
De leginkbb konstatlnom kell azt, hogy az erdlyi
vlaszt census sokkal alacsonyabb a magyarorszginl. Nem
vdelmezem vlasztsi trvnyeinket. Ezek bizony minl elbb
val reformra szorulnak; mert nincs llam Eurpban, mely
4050 v alatt meg nem vltoztatta volna vlasztsi trv-
106
nyt s a kerletek beosztst. De a legnagyobb tveds azt
hinni, a mit hirdetnek a dkoromnok, hogy a rgi vlaszt-
trvnyek fenntartsa a magyar faj rdekben s a nemzetis-
gek rdeknek ellenre maradtak ily hossz idn t rvnyben.
Fejtegetseimbl az arithmetika leghatrozottabb bizonytsa
szerint vilgosan ki fog tnni, hogy a rgi vlaszttrvnyek
fenntartsa csak a magyar fajnak vlt htrnyra s a nem-
zetisgeknek, nv szerint a romnoknak, vlt elnykre.
Mr maga azon krlmny, hogy Erdlyben alacsonyabb
a census mint a szoros rtelemben vett Magyarorszgon,
mutatja, hogy a censusklnbsg a romnsg javra szolgl,
mert Erdly lakossgnak tbbsge romn ajk. Magyarorsz-
gon ugyanis a feudlis hagyomnyokhoz kpest
1
/
4
telek a fld-
birtok censusa; Erdlyben a fldadkataszter alapjn 84 frt
tiszta jvedelem, a mely 8 frt 40 kr fldadnak felel meg.
A szoros rtelemben vett Magyarorszgon az
1
/
4
telek sokkal
tbb adt fizet 8 frt 40 krnl, mely utbbi adfizets Erdly-
ben teljesen elgsges arra, hogy valaki, akr magyar, akr
olh, vlaszti jogosultsggal brjon. A censusklnbsg teht
nemcsak nem bizonytja a magyarok zsarnoksgt, hanem
ellenkezleg azt, hogy a magyar trvnyhozs tekintetbe vette
az erdlyi fejletlenebb kultrviszonyokat s az erdlyi lakossg,
gy a romnok javra sokkal kisebb censust llaptott meg. Ha
a census egyenl volna Magyarorszgon s Erdlyben, gy az
erdlyi romn jelleg vrmegykben mg kevesebb vlaszt
volna mint jelenleg. Az arnytalansg a magyarorszgi s az
erdlyi vlasztk kztt gy is szembeszk.
A Kirlyhgn innt s klnsen a magyar faj lakta vid-
keken ktszer-hromszor annyi vlaszt vlaszt egy kpviselt,
mint a romn ielleg vidkeken. A vlasztk szmt azonban
azrt nem lltom egymssal szembe, mert erre a dkoromn
izgatk azt mondhatnk, hogy a klnbz census szortja ki az
alkotmnyos jogok gyakorlatbl a romn anyanyelv llampol-
grokat. A klfldet gy is ezen vddal rasztottk el a rom-
107
nok, s e vddal szemben nem kpez teljes bizonytkot a ktfle
census alapjn val vlaszt-jogosultak szmarnya.
A teljes bizonytkot az kpezi, hogy, ha Magyarorszg
az ltalnos szavazatjogra, vagy egyenl czenzusra trne t,
vajjon ez esetben a romnsg nyerne-e elnyt s htrnyt
szenvedne-e a magyar faj ?
Megjegyzem, hogy Magyarorszg az ltalnos szavazat-
jogra mg sok nem fog ttrni. De nem a magyar faj rde-
keinek, hanem az llami s trsadalmi rdekeknek biztostsa
miatt. A franczia nemzet ltalnos szavazati jogt igazoljk a
trtneti tradczik; Magyarorszg azonban, habr sok tekin-
tetben vlasztsi reformra szorul, mg hosszabb idn t kny-
telen lesz fntartani kisebb-nagyobb censnst.
A dkoromn izgatk ltal felvetett krdst azonban,
hogy az a klfld eltt is vilgos legyen, klnsen az lta-
lnos szavazatjog s az egyenl census szempontjbl lehet
megvilgtani. Ekp teht elszr azon krdsre kell felel-
nnk, vajjon a npessg arnyt vve fel, a romnok elvan-
nak-e nyomva, vagy pedig nem? A vlasz meg fogja lepni
nemcsak a dkoromn vdaskods ltal flrevezetett eurpai,
hanem egyszersmind a magyar kzvlemnyt.
Mr az els szmarny feltnteti, mily elnyben rszesl a
romn tbbsggel br Erdly a speczifikus Magyarorszg felett.
A mg ugyanis Erdlyben 30.000 llekre esik egy orszggylsi
kpvisel, addig szoros rtelemben vett Magyarorszgon 38,000
llekszm vlaszt egy orszggylsi kpviselt. Mr e szm-
arnybl kitnik, hogy a magyarsg nemcsak elnynyel nem br,
hanem hatrozottan htrnyban van. A dkoromn mest
teht mr ezen szmarny teljesen rtktelensgre reduklja.
De mg inkbb feltnik, hogy a speczifikus romn lakos-
sg nemcsak htrnyban nincs a speczifikus magyar lakossg
mgtt, hanem p megfordtva, a speczifikus magyar lakossg
szenved htrnyt a romn lakossggal szemben. Ezt a kvet-
kez adatok mutatjk.
108
Egyms mell lltom azon vlasztkerletek lakossg-
nak szmt, a melyekekben (Erdlyben) ers a romn s (a
Kirlyhgn innt) a magyar elem. Az sszellts azonban
annyira nem czlzatos, hogy a tblzatban pr helyen oly
csoportok kerlnek egymssal szembe, melyeknl a viszony a
romnokra nzve kedvezbbnek ltszik. A vgeredmnyek azon-
ban teljesen igazoljk a fellltott ttelt.
Egy kpviselt vlaszt:
Als-Fehrmegyben.
(Olh lakossg: 78.41%)
Alvincz 54.081
Magyar-Igen 43.054
Maros-jvr 38.687
Nagy-Enyed 38.957
sszesen 174.779
Besztercze-Naszd m.
(Olh lakossg: 67.37%)
Besztercze 43.295
Naszd 61.442
sszesen 104.737
Brassmegye.
(Olh lakossg: 35.85%.)
Hermny 28.352
Vidombk 27.686
sszesen 56.038
Fogaras.
(Olh lakossg: 89.24%.)
Fels (fogarasi) ker. 49.640
Als (rpsi) ker. 38.577
sszesen 88.217
Bksmegyben.
(Magyar lakossg: 73.06%)
Gyoma 78.618
Oroshza 76.054
sszesen 154.672
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
(Magyar lakossg: 80.81%)
Abony 67.629
Als-Dabas 61.441
Duna-Keczel 44.895
Duna-Pataj 47.540
Duna-Vecse 34.231
Flpszlls 55.262
Gdll 79.857
Monor 55.109
Rczkeve 54.389
Szt-Endre 44.041
Vcz 39.802
sszesen 584.696
109
Hunyadm.
(Olh lakossg: 89.02%.)
Dva 40.849
Dobra 40.086
Htszeg 51.936
Krsbnya 48.244
Szszvros 45.475
V.-Hunyad 41.305
sszesen 267.895
Kis-Kkll.
(Olh lakossg: 49.06%.)
Balavsr 42.064
Dics-Szentmrton 56.186
sszesen 98.250
Kolozs.
(Olh lakossg: 67.56%, Kolosvrral
egytt 59.20%.)
Bnffy-Hunyad 61.139
Gyalu 46.056
Kolozs 48.143
Teke 37.105
sszesen 192.443
Maros-Torda.
(Olh lakossg: 87,58%, Marosv-
srhelyt beleszmtva: 35.01%.)
kosfalva 26.419
Gernyeszeg 31.797
Maros-Vsrhely 35.367
Nyrd-Szereda 25.452
Szsz-Rgen 44.613
sszesen 163.648
Jsz-Nagykun-Szolnok vm.
(Magyar lakossg: 99.08%.)
Jkhalma 48.361
Karczag 46.862
Kun-Szentmrton 38.185
Meztr 49.003
Szolnok 57.806
Trk-Szentmikls 53.927
sszesen 294.144
Zala vm.
(Magyar lakossg: 73.18%.)
Baksa 41.450
Csktornya 44.475
Keszthely 45.477
Als-Lendva 49.345
Letenye 40.698
Nagy-Kanizsa 52.207
Szt-Grt 42.510
Tapolcza 43.211
Zala-Egerszeg 45.326
sszesen 404.699
Szabolcs vm.
(Magyar lakossg: 95'91/o.)
Kisvrda 47.623
Nagykll 37.797
Nyrbtor 39.771
Nyir-Bogdny 44.341
Tiszalk 48.400
sszesen 217.931
110
Nagy-Kkll.
(Olh lakossg: 39.64%.)
Khalom 33.873
Medgy es 32.192
Segesvr 31.408
Szent-gota 37.839
sszesen 135.312
Szeben vm.
(Olh lakossg: 66.37%)
Keresztny-Sziget 41.593
Nagy-Disznd 32.224
Szszsebes 33.923
jegyhz 19.533
sszesen 127.273
Szolnok-Doboka vm.
(Olh lakossg: 76.21%.)
Bethlen 54.077
Des 45.493
Magyar-Lapos 36.172
Nagy-Ikld 41.262
Nagy-Ilonda 33.550
sszesen 210.554
Torda-Aranyos.
(Olh lakossg: 71.89%.)
Felvincz 27.106
Maros-Ludas 38.884
Torda 44.440
Toroczk 40.134
sszesen 150.564
Somogy vm.
(Magyar lakossg: 90.02%.)
Csurg 36.726
Kaposvr 46.798
Lengyeltti 48.391
Marczali 41.000
Nagyatd 46.560
Szigetvr 36.743
Szili 36.939
Tab 33.678
sszesen 326.835
Budapest f- s szkvros.
(Magyar lakossg: 66.35%.)
1. kerlet 33.770
2. 28.996
3. 28.854
4. 27.806
5. 37.730
6. 87.646
7. 88.777
8. 91.303
9. s 10. kerletekben 61.789
sszesen 486.671
Hdmezvsrhely.
(Magyar lakossg: 98.91%)
55.475 llek.
Szeged.
(Magyar lakossg: 96.13%)
2. kerlet 85.569 llek.
1. kerletre esik 42,784 llek.
111
Az sszehasonltsnl azrt kellett az erdlyi romn vr-
megykre szortkoznom, mert a czenzus-klnbsg itt ll fenn.
Ezrt nem utaltam azon egyetlen vlaszt kerletre,
melynek lakossga tlhaladja a legnpesebb magyar vlaszt
kerleti llekszmt. Ez Karnsebes.
De tn azt mondhatnk a dkoromnok, hogy az erdlyi
magyar megyket szndkosan mellztem az sszehasonlts-
nl s ezeket mintegy rejtegetni akarom. A fennebbi csopor-
tostsbl az erdlyi magyar megyket egyszeren azrt hagy-
tam ki, mert az ellenttes plusokat kellett csoportostanom.
De nehogy szemrehnyst kapjak s prtoskodsrl vdolja-
nak, itt kzlm kt legspecifikusabb erdlyi magyar megye
szmadatait.
Csk vrmegye:
Csk-Karczfalva
Csk-Szt-Mrton
Csk-Szereda
Gyergy-Szt-Mikls
sszesen
35.687
18.748
19.117
40.557
114.109
Udvarhely vrmegye:
Homord-Oklnd
Szkely -Keresztr
Szkely-Udvarhely
sszesen
32.288
32.300
36.362
100.950
Teht mg a legmagyarabb erdlyi vrmegyk is, mag-
ban Erdlyben, a vlaszt kerletek laki szmt illetleg,
messze felette llnak Brass megynek, st teljesen egy szn-
vonalon vannak azon olh jelleg megykkel, a melyek
vlaszt kerletek lakossga szmarnynak tekintetben a
kzphelyet foglaljk el. Az erdlyi gynevezett magyar rotten-
borough-k csekly szmarnya lnyegesen nem alterlja mg
112
az erdlyi viszonyokat sem. E kis erdlyi vrosok, mint Erzs-
betvros, Olhfalu, Bereczk stb. ktsgkvl az erdlyi magyar-
sg elnyre vlnak a romnsg felett. Ez elny azonban
nagyon partialis s csak Erdlyre vonatkozik s ez igazsgtalan-
sgot a vlasztreform alkalmval meg kell szntetni. De itt
nem az erdlyi, hanem a nagy orszgos arnyokrl van sz.
A romnok ltal, de ltalunk is kvetelt parlamenti reform,
akr az ltalnos szavazatjog, akr az egyenl census alapjn
nem szortkozhatik csak Erdlyre, hanem ki kell terjednie az
egsz orszgra. Ekkp teht a fennebbi adatok kapcsn az
orszgos arnyokat kellett fellltani, s ezek meglepen ked-
vezk a magyar fajra nzve.
Az ltalnos szavazatjog behozatala ppen a speczifikus
magyar fajra volna elnys, nem pedig a romnsgra. A fen-
nebbi szmok ktsgtelenn teszik, hogy a romnsg nemcsak
elnyomva nincs, hanem inkbb elnyben rszesl a magyar faj
fltt. A mg ugyanis nincs tlnyoman olhok ltal lakott
vlasztkerlet, a melyben a lakosok szma elrn a 62.000-et,
addig tlnyoman magyarok ltal lakott vlasztkerlet nem
kevesebb mint ht van, a mely messze tlhaladja a romn
jelleg vlasztkerletek legmagasabb arnyt. Magban a ma-
gyar fvrosban, Budapesten, hrom kerlet llekszma tl-
haladja a 80.000-et, st ezek kzl egyik 91.000 lakn fll
van. Erdlyt magban vve, az ltalnos szavazatjog rni-olvasni
tuds nlkl, az ottani romnsgot flnybe juttatn a Kirly-
hgn tli magyarsg fltt, habr a magasabb kultra mg-
az ltalnos szavazatnl is rvnyesti befolyst. De, ismtlem,
a parlamenti reform nem szortkozhatnk Erdlyre; ki kellene
terjednie az egsz orszgra. A nagy orszgos keretben azutn
az ltalnos szavazatjog mg az rs olvass kvalifikcija
nlkl is a romnsg htrnyra lenne.
Ha ugyanis az ltalnos szavazatjog letbelpne Magyar-
orszgon, a kerleteket a lakossg szmhoz kpest kellene
beosztani s gy a romn lakossgra sokkal kevesebb vlaszt-
113
kerlet esnk, mint ez id szerint*. Ha teht meg van rvi-
dtve valamelyik faj, gy ez nem a romn, hanem a magyar.
Ezutn is fogjk mg kvetelni a romn tlzk a tme-
gekre appelll ltalnos vlasztjogot?
Igen rdekes statisztikai adatok vilgtjk meg msodszor
azon krdst is, hogy egyenl czenzus esetn a romn vidkekre,
kevesebb vlasztkerlet esnk, mint a mennyi vlasztkerlettel
most brnak a sokat vdolt ketts czenzus alapjn. Ez adatok
hivatalos ton gyjtettek s gy megbzhatsgukhoz semmi
ktely nem fr. Egyenl czenzus gyannt fl van vve azokban
10 forint llami ad, a mely a tulajdonkpeni Magyarorszgon
a minimuma az adczenzusnak. Ugyanezen adatok a kultrai
viszonyokat is tartalmazzk s ezekhez kpest llaptjk meg a
vlasztkerletek beosztst. Ha egyenl czenzus s egyenl
kultra vtetnk alapul a vlasztkerletek j beosztsra,
akkor a tlnyoman olh lakossg vrmegykben a kpvisel-
vlaszt kerletek szma kvetkezleg apadna le:
* Csak hozzvet szmtsokat lehet tenni a romnok vlasztsi
hnyadt illetleg, az ltalnos szavazat alapjn; mert az olhsg minden
vlaszt kerletben ersen keverve lakik a tbbi fajokkal. Kln ter-
leten pusztn a llekszm vagy a vlasztk szma hatrozna. Ha azonban
az ltalnos szavazat, a mint Magyarorszgon msknt nem is volna
kpzelhet, az rni s olvasni tuds rtelmi czenzusa ltal nyerne meg-
szortst, akkor a romnok alig 24 kerletben brnnak absolut tbb-
sggel; teht mg ha semmi ad-czenzus sem lenne is, a romnok igen
nagy vesztesgeket szenvednnek.
114
A vlasztkerletek szma
a 10 frt-nl
Vrmegyk
tbb llami
jelenleg adt fizetk
alapjn sz-
mtva
tudk alap-
jn szmtva
Als-Fehr 7 4 2
Arad
7 8 5
Besztercze-Naszd 2 2 2
Bihar 12 10 10
Brass 4 2 3
Fogaras
2 1 2
Hunyad
6 5 2
Kis-Kkll
3 2 2
Kolozs 4 3 2
Mramaros 6 2 2
Maros-Torda 5 3 3
Nagy Kkll 4 4 4
Szilgy
5 4 3
Szolnok-Doboka
7 3 2
Torda-Aranyos 4 3 2
Krass-Szrny
7 8 9
Szeben
6 3 4
Szatmr
sszesen
8 6 7
Szatmr
sszesen 99 73 66
Ellenben a magyarok ltal lakott vidkeken a kpvisel-
vlaszt kerletek szma kvetkezkpp nvekednk:
A vlasztkerletek szma
Vrmegyk
jelenleg
a 10 frt-nl
tbb llami
adt fizetk
alapjn sz-
mtva
az
rni-olvasni
tudk alap-
jn szmtva
Baranya
Bcs-Bodrog
Pest-Pilis-Solt-Kiskun
Somogy
Tolna
Zala
Budapest fvros stb.
7
12
15
8
6
9
9
12
24
21
10
9
13
12
10
17
22
11
10
12
23
115
Az albb kzlt adatok az orszgos arnyokat tntetik
fl az egyenl czenzus s az rni-olvasni tuds alapjn. De
megjegyzem, hogy az I. alatti arnyok nem mertik ki teljesen
a magyarsg nyeresgeit, mert a vegyes vrmegykben s a
vrosokban is a szztli-nvokeds legnagyobb rszben a ma-
gyar faj javra esnk. Az orszgos arnyok a kvetkezk:
A kerletek szma
jelenleg
a 10 frtos
adfizets
alapjn
az rni s
olvasni tud
alapjn sz-
mtva
I. Magyar, vagy magyar s nmet
absolut tbbsg
(36 vrmegye) 225 245 248
II. Tt absolut tbbsg vrmegyk-
ben (1 0 vrmegye) 53 39 48
III. Olh absolut tbs. vrm. (11 vrm.) 57 44 35
IV. Vegyes nyelv vrmegykben, me-
lyekben nincs absolut,
(6 vrmegye) 37 43 31
V. Szabad kir. s t. h. j. f. vrosokban 40 41 50
VI. Fimban 1 1 1
sszesen 413 413 413*
A kzlt adatokbl teht kitnik, hogy egyenl czenzus
alapjn a romn lakossggal br vidkek 99 kpvisel helyett
csak 73-at vlasztannak; rtelmi czenzus alapjn pedig csak
66-ot vlasztannak. Ellenben a magyar lakossggal br vidkek
vlaszt-kerleteinek szma mindkt esetben magas arnyban
felszknk. Ekkp teht csak azt ismtelhetem, hogy, ha valamely
faj Magyarorszgon arrl panaszkodhatnk, hogy a vlaszt-jog
tekintetben el van nyomva, gy ez csakis a magyar faj volna,
nem pedig a romn.
* Ugyanezen viszonyok jnnnek ltre akkor is, ha az egyenl
czenzust nem a Kirlyhgn innti 10 frt, hanem az erdlyi 8 frt 40 kros
vagy mg alacsonyabb sszeg czenzus kpezn; mert mint ktsgtelen
szmadatok bizonytjk, klnsen Erdlyben a Szkelyfldn legalbb
is ugyanannyi magyar j vlaszt nyerne jogot, mint a hny olh kerlne
be a vlaszt listba.
l16
A romnok elrelthatlag kifogsokat fognak tenni ada-
taim s kvetkeztetseim ellen. De komolyan nem lesznek k-
pesek sem azokat, sem ezeket megczfolni. Valaki mgis azt
hozhatn fl, hogy Magyarorszg vgre is poliglott orszg, a
hol a magyar faj az sszes lakossgnak csak krlbell felt
kpezi; mikp trtnhetik mgis, hogy a budapesti parlament-
ben nem lnek ott a nemzetisgek kpviseli? A krds azon-
ban gy nem llthat fl. Elszr is a nemzetisgek kpviseli
igenis ott lnek a budapesti parlamentben. Ott vannak Horvt-
orszg kpviseli, mint a horvt orszggyls delegtusai. Ott
lnek a felvidki tt jelleg vrmegyk kpviseli, a kiket
tlnyom szmban tt vlasztk kldttek oda. Ha azonban a
felvidken a gentry s az intelligenczia magyar s a tt np ezt
tartja termszetes vezrnek s ennek soraibl vlasztja kp-
viselit, e miatt csak nem lehet vdolni a magyarokat. St pp
ez mutatja, hogy a magyar llam s a magyar trsadalom j
bnsmdban rszesti a nemzetisgeket, nvszerint a ttokat,
klnben nem vlasztannak a felvidki magyar gentry s ma-
gyar rtelmisg soraibl kpviselket. Egsz Magyarorszgon
sehol sincs szakads a np s a magyar intelligenczia kzt,
csakis Erdlyben az olhlakta vidkeken. De Erdlybl is ott
lnek a szsz np kpviseli, st a passzivits daczra bizonyos
tekintetben kpviselve vannak a parlamentben maguk a rom-
nok is.
Igaz, hogy oly vidkeken, a hol a romnok nem pasz-
szvak, majd kivtel nlkl magyarokat, vagy magyar rzelm
romnokat vlasztanak, de Sierbanu Mikls csak kzelebb ll
a nagyszebeni programmhoz s a bukaresti lighoz, mint a ma-
gyar nemzet rdekeihez. Ktsgtelen, ha a romnok feladnk
passzivitsukat, kpesek volnnak tbb Sierbanu Miklst vagy
nla sokkal tlzbb romnokat is megvlasztani. De korntsem
valami nagy szmban.
Mg az egyenltlen czenzus s a vlasztkerletek jelen
beosztsa mellett sem volnnak kpesek a romnok szmuknak
117
megfelel kpviselt kldeni a budapesti parlamentbe, hogy tr-
vnyes ton tiltakozzanak a magyar llameszme ellen. A vagyo-
nos rtelmisg, valamint a mveltsgi kzpontok, a vrosok, tl-
nyoman magyarok s ezek mellett mg a szszok kezn vannak
Erdlyben. Ekkp a nyers tmegekkel szemben a kulturai
tnyezk rvnyestenk befolysukat. rvnyestenk mg lta-
lnos szavazatjog mellett is, melyre ismtlem a magyar
politikusok kzl senki sem gondol.
A romnok jl tudjk ezt s fleg ez oka passzivitsuknak.
Tudjk, hogy, ha akcziba mennnek, nemzeti tiltakozsuk a
csekly eredmny folytn kudarczot vallana. Passzivitsukat
mgis azzal indokoljk, bogy a vlaszttrvnyek ltal el vannak
nyomva. Tnyleg azonban gy ll a dolog, hogy az egyenl
czenzus s a vlasztkerletek arnyos beosztsa esetn mg
kevesebb kpviselt vlaszthatnnak.
Termszetesen senki sem teheti fl, hogy a vlaszt-
kerletek beosztsa czlzatosan gy trtnt, mikp a magyar
faj hzza a rvidebbet. Nem tehet ez fl sem az 1848-iki,
sem az 1874-iki trvnyhozsrl. A dolog magyarzata az,
hogy 1848 ta a klnbz fajok klnbzleg fejldtek gy
vagyonossg, rtelmisg, mint szmer tekintetben. A vlaszt-
kerletek beosztsa fl szzad eltt igazsgos lehetett, st taln
a magyar faj javt mozdthatta el. E faj azonban fl szzad
alatt risilag kifejlett, mg ellenben a nemzetisgek s nv-
szerint a romnok, br szintn haladtak, de haladsuk mrete
gy a kultra, mint a szmbeli er tekintetben meg sem
kzelti a magyar fajt. A mi teht 1848-ban kedvez lehetett
a magyar fajra nzve, ugyanez kzel 50 v mlva htrnyoss
vlt a speczifikus magyarsgot illetleg.
A kzlt adatokbl mertsen ntudatot s bszkesget a
magyar nemzet. Nem igaz, a mit a dkoromn vdaskods
hirdet: hogy a magyar faj mestersges s igazsgtalan eszk-
zkkel tartja fenn politikai szupremczijt. Ezen tudatnak
t kell hatnia nemzetnket.
118
Parlamenti reformot, a vlasztkerletek j beosztst,
egyenl czenzust kvetelnek a dkoromnok? J: mi is kve-
teljk mindezt. Kvetelnk azon esetben is, habr ebbl a
romnsgnak lenne haszna. De szabad taln kvetelnnk azon
esetben is, ha mint a fennebbi adatok bizonytjk, a reform
a magyar fajnak vlnk hasznra.
Mindezekbl folyik azonban egy ms tanulsg is, s ez a
romnok passzivitsra vonatkozik.
Elhitettk Eurpval, st annyit hresztelgettk, hogy
taln mr maguk is hiszik, mikp, mint mr fennebb emltettem,
az igazsgtalan vlaszttrvnyek kvetkeztben maradnak el
az orszg trvnyhozsbl. A fennebbi adatok utn ki fog
nekik hinni? nmaguk legkevsbb fogjk elhinni jvre a sajt
maguk ltal gyrtott mest.
Megknljuk a romnokat akr az ltalnos szavazat-
joggal, akr az egyenl czenzussal. Az ltalnos szavazat-joggal
azonban csak elmletileg, mintegy a papron, knlhatjuk meg
ket, mert az ltalnos szavazat-jogra, nem miattuk, hanem
ltalnos trsadalmi okok miatt, egyelre t nem trhetnk.
De fltve, hogy azonnal ttrnnk az ltalnos szavazat-jogra.
a kzlt adatokbl kitnik, hogy ez esetben sem a magyar faj
lenne vesztess. Az egysges czenzus s a vlasztkerletek
nparny vagy a vlasztk szma szerint val flosztsa ellen-
ben akr rgtn is megvalsthat. Igazsgosabbak mr nem
lehetnk. s ki fog tnni, hogy helyzetk htrnyosabb leend,
mint a min az most.
Nem a passzivits humbugja, sem ennek politikja nem
tarthat fenn jvre. Hiba volt mr a passzivits kimondsa is.
Sokkal tbbre mehettek volna a romnok, ha a parlamentbe
belpve, az alkotmny keretben igyekeznek orvosolni valdi
vagy kpzelt srelmeiket. A passzivitsban azonban czlzat volt.
Az izgatk plyztak az sszes romn faj szmra Eurpa eltt
a mrtromsg koszorjrt. Ezt a koszort azonban szerteszt
tpik a fennebbi adatok. A passzivitsnak ezentl semmi czlja
119
sem lehet. Mg csak taktiknak is rossz. Mert ha bebizonyl,
a mint behizonyodott, hogy a vlaszttrvnyek nem srelmesek
a romn fajra nzve, akkor a passzivits Eurpa szemeiben
nevetsgess vlik.
3. Kivteles trvnyek.
A magyar politiknak egyik legels feladata, Erdlyben
megszntetni a kivteles trvnyeket. Az osztrk uralom
sajnlatos maradvnyai ezek ott, s nem is kivteles jellegek,
csak is a romn vdaskods nevezi azokat ilyeneknek. A nem-
zetisgi mozgalmak s llami rdekeink irnti kznynk leg-
eklatnsabb bizonytka az a tny, hogy Erdlyben, a magyar
llam legszorosabb kiegszt rszben, mg mindig idegen
trvnyek vannak rvnyben. Bismarck nagysgt mutatta,
hogy beltta, mily szoros sszefggs van az igazsggyi insti-
tuczik s az llam politikai szerkezete kzt. Az els dolga
teht az volt, hogy a partikulris nmet kdexeket birodal-
miakk igyekezett tvltoztatni. Legels dolga volt klnsen
a bntet trvnyknyvet s eljrst egysgess, vagyis biro-
dalmiv tenni. Bismarck jl tudta, hogy a bntet trvnyke-
zs, mely az llami rendet is vdi, szorosan beletartozik az
llamjogi szerkezetbe. Azrt mondta a nmet jogtudsoknak,
akik vtizedeken t elvitatkoztak volna a nmet birodalmi
trvnyknyv javaslata felett: vitatkozzanak az urak ksbb.
A nmet egysg rdeke miatt nekem azonnal szksgem van
a nmet birodalmi trvnyknyvre!
Bismarck lngelmje e tekintetben hasonlt nmileg
I. Napleonhoz. A franczik nagy csszrja mg nagyobb
keretekben rvnyestette a fennebbi elvet. Tudta, hogy fegy-
verrel lehet ugyan hdtani, de csak intzmnyek ltal lehet
npeket megtartani. Ezrt elnklt a franczia kdexeket szer-
keszt bizottsgokban. A franczia szuronyok mindig maguk-
utn vittk a franczia igazsggyi intzmnyeket. s midn
120
a szuronyok dicssge mr elhomlyosodott, az intzmnyek
fnye mg mindig ragyogott. A rajnai tartomnyok fnyes
pldt kpeznek arra, mily sok tllhetik a hdt nemzet
intzmnyei ennek katonai dicssgt.
A magyar llamfrfii blcsessg mind e pldkon nem
okult. Az erdlyi partikulrizmusnak tpot adott az ltal, hogy
a leglnyegesebb krdsekben, mint a bntet s sajt tr-
vnykezs s a polgri jog tern fentartotta a Kirlyhgn tl
az osztrk trvnyeket. Ezek azon trvnyek (szmra hrom:
polgri trvnyknyv, bnvdi eljrs s sajt rendtarts).
a melyek a dkoromnok magyargyll dikczionriumban
kivteles trvnyek gyannt szerepelnek, mint a magyarok
zsarnoksgainak bizonytkai.
Ha e trvnyek valakit srthetnek, gy ez senki ms
mint a magyar nemzet. Ha e trvnyek valamely rdekbe
beletkznek, gy ez semmi ms nem lehet mint a magyar
llam rdeke. Ha e trvnyeket minl elbb meg kell a Ki-
rlyhgn tl szntetni, ezt szintn a magyar nemzet becs-
lete kveteli.
Hossz halaszgatsra tbb nem lehet id. A magyar
sajttrvny Erdlyben azonnal letbe lptethet. Csak hrom
soros trvny szksges hozz. A bnvdi eljrs mr kszen
van s a parlament eltt fekszik. Egyik legfbb indok annak
gyors elfogadsra p az, hogy a rgi reakcionrius osztrk
eljrs Erdlyben mielbb elvesztse hatlyt. Ugyancsak az
egysges jogrendszer szempontja parancsollag kveteli a leg-
tbb rszben mr szintn ksz magyar magnjogi trvny-
knyv mielbb val trvnyre emelst. Annl inkbb lehet-
sges ennek gyors megvalstsa, mert az rksdsi jog mr
elrkezett a trvnyre emels rvbe. A csaldjog a kpvi-
selhz eltt fekszik. A polgri trvnyknyv egyb rsznek
eladi tervezete szintn elkszlt. Olaszorszg jogtudsai v-
tizedeken t vitatkozhattak a kodifikczi egysgnek krdse
felett, mert vgre is nemzeti kdexekkel volt dolguk. Magyar-
121
orszgnak azonban pirulnia kell, hogy 28 v multn is fen-
tartja Erdlyben az osztrk uralom gyszos emlkeit. De a
mi honunk mg sem oly nagy mint a romnok. Ugyanazon
romnok, a kik minket azzal vdolnak, hogy czlzatosan s
elnyom szndkbl tartottuk fenn Erdlyben az osztrk trv-
meket.
Hogy kerltek a trvnyek oda? A magyar fegyvereket
legyz reakczi ltal. Az orosz segtsggel diadalmas Ausztria
Magyarorszgon is. Erdlyben is megszntette a magyar trv-
nveket. A reakci vezreinek volt annyi tudsuk, mikp sejtettk
hogy a birodalmi czentralizczit csak gy lehet keresztl vinni,
ha a partikulris trvnyeket megsznteti. Ezrt kellett hatlyon
kvl lpnik az ezredves magyar s erdlyi partikulris jo-
goknak s ezrt lptek azok helyre az osztrk birodalmi tr-
vnyek. s a meddig a bcsi czentralizcziban er volt, ezek
hatlyban is maradtak. E czentralizczi ers hanyatlst mu-
tatta az a tny, hogy a birodalom solferini nagy veresge utn
az osztrk llamfrfiak 1861-ben beleegyeztek a magyar par-
tikulris jogrendszer visszalltsba. Erdlyt azonban a bcsi
reakczi mg mindig legsajtabb provinczijnak tartotta. Abba
sehogy sem egyezett bele, hogy az osztrk jog Erdlybl is
kikszbltessk.
De jtt az 1867-iki kiegyezs. A magyar llam vissza-
szerezte fggetlensgt. Els dolga leendett ennek, hogy az
osztrk uralom hagyatkait kikszblje. m akkor ellltak
ugyanazok a romnok, a kik ma vdaskodnak ellennk s
keservesen sirnkoztak, hogy Erdlyben hagyjuk rvnyben az
osztrk trvnyeket. Mind a hrom osztrk trvnyt illetleg
fnyesen kimutathat ez. Az 1865-1868-iki orszggylsen a
romn nemzetisg mg kpviseltette magt. Az izgatknak akkor
mg nem sikerlt a passzivitst keresztlvinnik. s a romn
nemzetisgi kpviselk a leghatrozottabban kveteltk az osztrk
trvnyek fentartst. gy lltottk fel e kvetelst mint a
romn nemzetisg legmelegebb hajtst. s tudtk, mit cse-
122
lekszenek. Tudtk, hogy a partikulris jog (most az osztrk
jog lett partikulriss) ers tmasza a politikai partikulriz-
musnak, s a romnsg; az erdlyi partikulrizmust olh kn-
tsbe tudja ltztetni.
A magyarok azonban nem tudtk, mit cselekesznek,
midn a romnok kvetelsnek eleget tettek. Nem tudtk,
hogy a romnok azrt ragaszkodnak az elavult osztrk tr-
vnyekhez, hogy magyar trvnyek uralma al ne kerljenek.
s nemzetnk lovagias tulajdonsgai miatt, nem szmthattak
a magyarok arra, hogy a romnok kpesek lesznek vtizedek
mlva a magyarok engedkenysgt ugyancsak a magyarok
ellen felhasznlni, nem gondolhatta, hogy a romnok az
osztrk trvnyeket, a melyek hatlyban tartsrt rimn-
kodtak, ksbb a magyar zsarnoksg bizonytka gyannt
fogjk felsorolni.
Tny, hogy a romn izgatk egsz Eurpt beharangoz-
zk azzal a vddal, hogy az osztrk trvnyek Erdlyben a
magyar zsarnok uralom kivteles trvnyei. Valsgos ostrom-
llapotos trvnyek. Mellkes dolgokkal felesleg az idt tl-
teni, gy nem szksges arra hivatkozni, hogy az osztrk pol-
gri trvnyknyvvel csak nem lehet a romnokat elnyomni.
Arra sem kell rszletesen kitrni, hogy az osztrk sajt-ptens
bntetsi ttelei tbb ponton enyhbbek a magyar bntet
tteleknl. Ha teht a magyar trvny volna Erdlyben rvny-
ben, a memorandum-per vdlottjai sokkal slyosabb bntet-
sekben rszesltek volna. Arrl sem lnyeges dolog megeml-
kezni, hogy az osztrk sajtptens Bukovinban az l-
leges czenzrval egytt van rvnyben, s a romn izgatk
mgis Magyarorszgot vdoljk zsarnoksggal s Ausz-
trit nem.
Dntk a krdsben ezek a krlmnyek:
1. Hogy az Erdlyben rvnyes osztrk trvnyek nem-
csak a romn ajk laksgra, hanem egyszersmind a magya-
rokra s szszokra is vonatkoznak, teht az sszes lakossgra.
123
Az osztrk jogrendszer teht nem lehet Erdlyben ostrom-
llapotos rendszer a romnsg ellen.
2. Kztudoms dolog, hogy a magyar birodalom har-
madfl milli romn nemzetisg polgrainak csak kissebbik
rsze lakik Erdlyben (l milli 100 ezer,) a tbbsg (l milli
400 ezer) a szoros rtelemben vett Magyarorszgon l. Itt
pedig egyetlen egy osztrk trvny sincs rvnyben. Miknt
vonatkozhatnnak teht az erdlyi kivteles trvnyek a romn
(fajra, mikor ennek csak kisebb rsze lakik a Kirlyh-
gn tl?
3. A magyar alkotmny helyrelltsnak idejn maguk
az erdlyi romn kpviselk srgettk leginkbb az osztrk
trvny rvnybenhagyst. Pusztn e tny teht eklatnsan
bizonytja, hogy az osztrk trvnyeket a magyar uralom nem
azrt hagyta rvnyben Erdlyben, hogy a romnokat elnyomja.
Ennek oka, mint mr rintettem, az engedkenysg s az
igazsggyi intzmnyek politikai hatsnak nem ismerse
volt. Az engedkenysgrt a magyar nemzet gyngyrsges
jutalomban rszeslt. Okulhat rajta. De valahra megtanul-
hatja nemzetnk az intzmnyek nagy llamjogi s politikai
hatst is. Szerencse, hogy a romnok felvettk kvetelseik
kz az osztrk trvnyek megszntetst. Ha ez nem volna
a kvetelsi lajstromon s a magyar trvnyhozs legkzelebb
mr rvnybe lptetn a magyar trvnyeket s ekkp hatlyon
kvl helyezn ott az osztrk jogot, mily eget ver panaszok
harsognnak Eurpban a magyarok atrocitsrl. Hogy rn
s hangoztatn Eurpa minden nyelvn a romn liga, hogy a
magyarok zsarnoksga kiforgatja sajtos jogrendszerbl a
romn nemzetisget.
Nemcsak a birodalmi eszme, hanem egyszersmind az
elavult osztrk jog kti a romnokat a rgi Ausztrihoz, mely
mr csak a kihalban lev reakczionrusok emlkben l. Ha
teht a magyar trvnyhozs most e szlat eltpi, mily sirn-
kozs indul meg a romn vonalon.
124
De szerencsre maguk kveteltk e szl sztszaktst.
A hunok tka, a nmet kzmonds szerint, hogy rosszat akarva
jt eredmnyeznek. A midn teht a romn izgatk Magyar-
orszg ellen vlnek cselekedni, ha kvetelik az osztrk tr-
vnyek megszntetst, a magyar llam rdekben dolgoznak.
Az egysges trvnykezs, az egysges jogrendszer ugyanis
nlklzhetetlen felttelei az llam egysgnek. A romn k-
vetels a magyar llamegysget mozdtja el. A magyar kor-
mny s trvnyhozs teht teljestsk minl elbb legbensbb
ellensgeink rosz indulat, de j eredmny kvetelseit.
HARMADI K RSZ.
A FAJOK HARCZA EURPBAN
S
MAGYARORSZGON.
I. FEJEZET.
A fajok harcza s az asszimilczi ltalban.
A romn krds a fajok harcznak csak egyik jelensge,
s e szempontbl sem speczifikus magyar-romn krds. Mint
a fajok kzdelmnek egyik mozgalma nem csak Magyarorszgra
terjed az ki, hanem mindazon llamokra, a melyeknek romn
lakossguk van. A fajok kzdelme folyamatban van az egsz
Keleten, s e kzdelemnek vgeredmnye lesz a most heterogn
fajok sszeolvadsa s j egysges nemzetek keletkezse.
Tiszta fajokbl soha sem lett nagy nemzet. A tiszta fajok
vagy elvesztek, vagy igen alrendelt jelentsgre slyedtek le
s vgl is ms fajkeverkek alkatrszv lettek, illetleg lesz-
nek. Tiszta faj tulajdonkpen ma mr nem ltezik vilgrsznk-
ben. Legfeljebb egy-egy hegyvidken s ennek hozzfrhetlen
zugaiban tartja magt nhny tiszta faj. De ez is, mihelyt
rintkezik a czivilizczival s ms fajokkal, azonnal elveszti
faji tisztasgt. A rgi keltk utols tredkei a pirenei hava-
sok kzt, Als-Bretagneban. Wales-ben, Man szigetn, az r
s skt felfldn teljesen el fognak veszni, s a vaskok beol-
vadnak a spanyol, a bretonok a franczia. s a brit keltk
utols maradvnyai beolvadnak az angol nemzetbe.
Mindazon npekrl, a melyek nagy szerepet jtszottak a
vilgtrtnelemben, kimutathat, hogy a legklnbzbb fajok
vegylkbl alakultak. Rma nemzete latinokbl, grgkbl,
trjaiakbl, etruskokbl, sabinokbl stb. jtt ltre. Fustel de
Coulanges hatrozottan rmutat, hogy a Palatin dombon volt
a latin vros s a mai kapitolium helyn laktak a sabinok.
128
A Quirinal a Quirinus sabin istentl nyerte nevt. A Coeliuson
kezdettl fogva az etruskok laktak. Rma eleintn nem egyet-
len vros, hanem a klnbz nemzetisgek ltal lakott vro-
sok szvetsge volt. Mg kirlyai is nemzetisg szerint kvet-
keztek egymsutn: az els latin, a msodik sabin, az tdik
grg s a hatodik estrusk nemzetisg volt. A latin nyelv a
legklnbzbb elemekbl alakult. A latin grammatika s sz-
kincs uralkodott ugyan benne, de szmos szabin s grg sz
vegylt belje, a kzp-itliai dialektusokrl nem is szlva.
Mg Augusztus korban is kztudoms dolog volt Rmban,
szmos legelkelbb csald idegen szrmazsa. A Tulliusok s
Serviliusok albai szrmazsak voltak. Az Aurliusok a sabin
nemzetsghez tartoztak, az Octaviusok szintn idegenbl szr-
maztak Rmba.
s hogy a kzpkori npvndorls mikp keverte ssze
a klnbz fajokat, szinte mondani sem kell. A nyugoti nem-
zetek a fajvegyls kvetkeztben ismtelten talakulson men-
tek keresztl. Nvszerint Francziaorszgot. Caesar hdtsai
eltt kelta tmbk s dli partvidkein grg s latin kolnik
laktk, E klnbz fajok aztn sszeolvadtak s pr szzad
alatt elfogadtk a romlott latinbl szrmazott romn nyelvet
s ekkp rmaiakk, latinokk lettek. A germn hdts azutn
nmet npelemet vitt a gall-rmai nemzetbe, gyakorolva ekkp
hatst nemcsak a rmaisg folytatst kpez ezen npre,
hanem egyszersmind e np nyelvre.
A brit szigeteken, mint a latin czentrumtl, Rmtl
legmesszebb es provincziban, leggyorsabban enysztek el a
rmaisg emlkei; de a latinsg npalakt hatsa itt sem
maradt el. A kelta slakkat uralmuk al helyeztk az angol-
szszok, s az els fajvegyls a klnbz kelta tmbkbl s
angolszszokbl keletkezett, rmai motvumok behatsa alatt.
A msodik alakulst Hdt Vilmos elfranczisodott normann-
jai hoztk ltre, a kik a -ik szzad kzepn Anglit meg-
hdtva, megindtottk a fajoknak igen rdekes kzdelmt, mely
129
hrom szzad alatt az angol nemzet s az angol nyelv megala-
kulsra vezetett. Az olasz s spanyol nemzet szintn a leg-
komplikltabb talakulson ment keresztl longobardok, rugiak,
gthok s ms germn trzsek hdtsa s beolvadsa kvet-
keztben.
Mi magyarok a jv vben nnepeljk honfoglalsunk
milleniumt. Ez arnylag nem is oly rgi esemny idejn a
nyugoti nagy nemzetek sem voltak egysgesek, hanem szmos
nyelvszigeteket tntettek fel, s e szigeteken klnbz fajok
ltek. Nemzeti kirlyaink mr megalaptottk a magyar lla-
mot, midn a nagy nyugati nemzetek rszben vagy egszben
mg mindig polyglottok voltak. Hdt Vilmos mg el sem
foglalta Anglit, mg a germnsg sem vgezte be alakul-
st; az elba-szlvok s ms szlv tmbk a mai germn ter-
leteken mg mindig lteztek.
A mikor pedig az angol nemzet alakulsi kzdelmnek
utols szzadt lte, a mi nagy kirlyaink a magyar birodal-
mat mr kiterjesztettk az Adritl a Fekete tengerig.
A fajok kzdelme azonban korntsem rt vget a nyu-
gati nemzetek megalakulsval. s az az rk trvny sem sznt
meg, hogy csak az sszetett, vagy a klnbz fajokbl kelet-
kezett npek lehetnek nagy s hatalmas nemzetekk. A fajok
bks vagy harczias kzdelme egykor magval az emberisg-
gel. Elpusztulnak vagy felszvdnak a gyenge fajok, fenmarad-
nak s nem csak a termszetes propagczi, hanem egyszersmind
a beolvaszts ltal nvekesznek a hatalmas npegynisgek.
Mg a nyugati kzdtren is van mozgalom. Vgleg felszv-
dik a keltasg, melyet taln azrt borthatott el olyan kny-
nyen az indogermn npzn, mert tlsgosan tiszta faj volt.
Folyik vagy meg-megjul a kzdelem a franczia-nmet s a
nmet-szlv hatrvonalon.
Egsz Ausztria darabokra ltszik tredezni a faji kz-
delem hatsa alatt, s Magyarorszgon abban, szintn mr
vtizedek ta folyik, br szeldebb formkban, a fajok harcza.
130
A fajokbl nemzeteket gyr rk trvny mkdik az
egsz Keleten, hogy szintn egysges nemzetalakulsokat hoz-
zon ltre, mint ltre hozott a Nyugaton. A magyar fajnak
jvendbeli sorsa attl fgg, mikp lesz kpes megllani helyt
ez rk trvny ltal felidzett kzdelemben. De ettl fgg
egyszersmind a tbbi fajok sorsa. A romnok is.
A nagy nemzetalakuls, aprbb htramaradt jelensgek-
tl eltekintve, Nyugaton a fels Duna vlgyig, Ausztriig,
befejezsre jutott. E vlasztvonaltl kezdve a fajok evol-
czija s az egysges nemzetek alakulsa tbb szzadon t meg-
ksett; de annl gyorsabban siet most czlja fel. Egy j
millenium elforgsa alatt taln a Keleten is p gy egysges
nemzetek lesznek, mint a Nyugaton. A nagy krvonalak mg
nem bontakoznak ki; mg teljes homly borul Eurpa kele-
tre. De a kzdelem jelensgeivel mindentt tallkozunk.
A pnszlv, a dkoromn, a dlszlv, a cseh, a lengyel, szlovn
stb. trekvsek mindmegannyi alakzatai s kifejezsei a nem-
zeteket alakt fajkzdelemnek.
De mg ugyanazon llamban is, mint pldul Magyarorsz-
gon, eltekintve a lrms jelensgektl, egsz csendben, minden
feltns nlkl folyamatban van a fajok talakulsa, terjeszke-
dse vagy sszezsugorodsa. A magyarsg olvaszt erejrl szl
dkoromn vdaskodsnak szzadrsze sem igaz. Szent Istvn
koronjnak terletn bell a magyar faj itt-ott beolvadt.
A szlavniai magyarsg rszben mr is horvtt lett.
Erdlyben, a XVIII-dik szzad elejtl kezdve, a magyar-
sg risi trt vesztett. A nagy alfldi magyar medenczt kt
szzad eltt mg terleti folytonossg kttte ssze a legke-
letibb magyar medenczvel, a szkely flddel. Egsz serege a
magyar kzsgeknek olhosodott el. Rgi j magyar csaldok
tmegesen lettek olhokk; s p az ellennk izgat dkoro-
mn vezrfrfiaknak legnagyobb rsze elolhosodott magyar.
Kevsbb az llam, mint inkbb a kultra fegyverei-
vel vvott eme kzdelem most jult ervel folyik. A kultra
131
melege s vilgossga viszi a nemzetisgi tmegekbe a ma-
gyarsgot.
A fajkzdelem vrhat evoluczija Eurpa keletnek
szempontjbl rdekelheti Eurpt. Minket magyarokat els
sorban sajt jvnk miatt rdekel. De ltalnos nagy szem-
pontok az irnyadk a fajok kzdelmnek krdsben, s e
szempontok figyelemre mltk a nyugati npek eltt is, p azrt
a magyarsg s romnsg kultrai kzdelmt a nagy eurpai
ltkrben vonultatom fel. Klnsen a fajokat konservl s
a fajokat sszeolvaszt erkre s tnyezkre irnyzom az olvas
figyelmt. De mieltt ezekre trnk t, meg kell emlkeznem
az sszeolvadsrl Magyarorszgon. Tovbb ki kell mutatnom
az erszak jelentsgt a fajok kzdelmben, mert a dkorom-
nok klnsen azon vddal llnak folyton el, hogy a magya-
rok erszakkal vetkeztetik ki a romnsgot nemzetisgbl.
II. FEJEZET.
Az sszeolvads Magyarorszgon.
Ha az olh, tt s szerb sszeolvad a magyarsggal,
ugyanaz trtnt volna nlunk, ami vgbement Francziaorszg-
ban s a Nyugaton. A fajvegylsbl taln igen rdekes np
szrmazik s a magyar nemzet, e keverkbl sszealkotva,
bizonyra sokkal nagyobb s hatalmasabb lenne, mert az
ekkp szrmazott np az illet fajoknak legkivlbb tulajdon-
sgait szokta rklni. A magyar nemzetnek megvolnnak
kivl elnyei a ttok, olhok stb. jeles tulajdonsgaival kapcso-
latban. A magyar nyelv ez esetben tele volna tt, romn s
szerb gykszavakkal, mint a franczia nyelvben szmos germn
s kelta sz fordul el.
A magyar nemzet azonban, habr, mint ksbb rszlete-
sen lesz rla sz, szintn keveredett, sem fel nem sztta magba
a fajokat, sem nem olvadt fel ezekben. Kzs nyelv s kzs-
nemzet sem keletkezett, mint keletkeztek ily npek a Nyugaton. s
hogy mily messze llunk mg az sszeolvads brmely alakj-
tl, e tekintetben az adatok teljesen meggyzk. Galliban az
sszes lakossg megtanulta a romlott latint, vagyis az gy-
nevezett romn nyelvet s azutn keletkezett germn s egyb-
befolysok alatt a franczia nyelv. A magyar nyelvet azonban
Magyarorszgon a nemzetisgeknek csak egy kis tredke
beszli, mint a kvetkez adatok bizonytjk:
1890-ben a magyarorszgi nemzetisgek kzl magyarul
beszlt:
133
nmet 500.271 (25.16%).
t t 227.548 (12.00%),
olh 179.883 (6 .95%).
Ez adatok vilgosan mutatjk, hogy faji sszeolvadsrl
s egysges nyelv keletkezesrl Magyarorszgon ez id szerint
alig lehet sz, s hogy mily lassan fog elre haladni az ssze-
olvads, bizonytja azon tz vi tlag, melyet a magyar nyelv
terjeszkedse az utols decenniumban felmutat.
1880-ban a magyarorszgi nemzetisgek kzl magyarul
beszlt:
nmet 377.041 (20.16%),
t t 176.693 (9.53%),
o l h 137.252 (5.71%).
Teht a magyarul tud idegen anyanyelvek szma a
legutbbi 10 esztendben a kvetkez szaporodst tnteti fel:
a nmeteknl 5 %
a ttoknl 2.47 %
az olhoknl 1.24 %
Ez adatok mutatjk, hogy mily lassan halad elre a
magyar nyelvnek, az llam hivatalos nyelvnek, mg csak
elsajttsa is; ami egyltaln nem jelenti a nemzetisg
elvesztst.
St a rszletek tekintetben e viszonyok mg rosszabbak.
Az utols vtizedben (18801890) a Duna balpartjn, (19 ezer-
rel) a Tisza balpartjn (49 ezerrel) s Erdlyben (72 ezerrel), a
Tisza-Maros-szgn (49 ezerrel) szaporodott a magyarul nem
tudk szma. Ekkp leginkbb a romn vidkeken esett vissza
a magyar nyelv terjedse, ami abban leli magyarzatt, hogy
a npszmllsnl azon romnok is eltagadtk a magyar nyelv
ismerett, akik tnyleg tudnak magyarul.
134
Belgium szintn csodlatos htramaradst mutat a fajok
sszeolvadsa, tekintetben, mintegy kivtelt egsz Nyugot-
Eurpban. Ott ugyanis az 1890-iki npszmlls ltal kimu-
tatott 6,069.321 fnyi sszes lakossg krlbell felerszben
oszlik meg a flamand s franczia faj, illetleg a flamand s
franczia anyanyelvek kzt, mg pedig gy bogy az elbbiek
valamivel, de nem sokkal vannak tbbsgben gy az orszg-
ban egyltaln, mint a vrosokban. Belgiumban ugyanis
1890-ben a csakis flamandul beszlk szma 2.744.271 volt,
a csakis franczia nyelven beszlk 2,485.072. Ezeken kvl
32,206 azoknak a szma, kik csakis nmetl beszlnek. A fajok
nyelvi sszeolvadsa tekintetben a nmetek csekly szmnl
fogva teht csak a franczia s flamand elem jhet szmtsba.
s itt azt talljuk, hogy a francziul s flamandul beszlk
szma nem tbb 700,997-nl: teht az sszes lakossgnak
mintegy 11.15 szzalknl. A fajok keveredsnek ezen meg-
lep htramaradst tbbfle ok magyarzza meg.
Elszr is Belgium hrom nyelvterlet hatrn fekszik,
s e terletek a belga llamon bell rintkeznek egymssal.
Itt tallkozik a franczia nyelv a nmettel s a plattdeutschsal,
itt rintkeznek a franczia s nmet nyelv sajtsgos dialektusai:
a vallon s a flamand. Mindegyik nyelv mgtt nagyobb
tmeg nyelvrokonsg ll, st a franczia s nmet nyelvet ille-
tleg a szrazfld kt legels kultrnemzete tmogatja a
nyelvhatrokat. Ezen tny nmagban megmagyarzn az
sszeolvadsnak lasssgt, de mg van egyb ok is.
A kultrai okot csak futlagosan emltem s csak arra
utalok, hogy Belgium lakossgnak alsbb tmegei csak ujab-
ban kezdenek nagyobb rszt venni a kultrban; csak jabban
emelkedett az rni s olvasni tudk szma jelentkeny magas-
sgra; mert 1866-ban 7 ven aluli gyermekek lesz-
mtsval, ami majdnem 900,000 llekszmot kpviselt, a
lakossgnak 44%-a, nem tudott rni, olvasni.
A belgiumi fajok valamennyien mgis a legmveltebb
135
nemzetekkel lltak s llnak kulturai kapcsolatban. Nemcsak
a franczia s nmet lakossg tmaszkodik, intelligenczija
ltal, a vilg kt legels kultrjra, hanem a flamand lakos-
sg is t van hatva gy a hollandi, mint a nmet kultra
ltal. Magasabb kultrai fokon pedig, ahol szinte egyenl kul-
trai erk mkdnek, igen lass az sszeolvads, st esetleg
ki is van zrva.
A dnt okot azonban magban Belgiumban a nyelv-
terleteknek szinte abszolt elzrkzsa kpezi. A nyelvhatr
mindentt lesen domborodik ki. Aachentl Mastrichtig a
nyelvvonal egsz nmet terletet rint. A flamand nyelvterlet
szinte egy tmegbe leli fel Belgium legtermkenyebb s leg-
gazdagabb sksgt. A franczia nyelvterlet teljesen egyenl-
szr hromszget kpez, melynek alapvonala Francziaorszgra
tmaszkodik Mons-tl Longwy-ig s cscsa Lttich-nl van,
E nyelvterletnek a neve: a wallon-k. E hrom nyelvterle-
tet, kivve a nagyobb kultrpontokat. a vrosokat, egy s
ugyanazon faj lakja; nem csoda teht, hogy az rintkezs
hinyban faji s nyelvi sszeolvads csak csekly mrtkben
trtnik. Magyarorszgon s Erdlyben is ers geogrfiai
elklnzsben lnek a fajok, de sehol nincs egyetlenegy pontja
a magyar kirlysgnak, nem szlva termszetesen Horvt-
orszgrl, ahol az elklnzs oly teljes s szinte hermetikus
volna, mint Begiumban.
A faj- s nyelv vegyls csakis a vrosokban trtnhetik,
mert Belgiumban csakis itt tallkoznak a klnbz fajok. s
hogy ott a fajkevereds tnyleg elre halad, mutatjk a leg-
jabb statisztikai adatok.
A valamivel tbb mint 700,000 belga llampolgr, aki
flamandul s francziul tud, risi tbbsgben vrosi lak.
Nem kevesebb mint 517,570 lakik a 700,000-bl a belga
vrosokban. Legjellemzbb Brsszel lakossgnak nemzetisgi
sszettele. A belga fvrosnak 176,138 lakosa van. Ebbl tisz-
tn franczia anyanyelv 35,505; tisztn flamand anyanyelv
136
40,502. Francziul s flamandul beszl 90,420 (51.12%);
francziul, flamandul s nmetl beszl Brsszelben 5,226.
Ekkp teht Brsszel valamint a tbbi vrosok lakossga ers
fajvegylst mutat fel, amennyiben csak 40,000 ember (29%)
nem tud Brsszelben francziul, a tbbi lakossg (71%) vagy
tisztn franczia anyanyelv, vagy beszl francziul is.
Statisztikailag nem llapthatjuk ugyan meg, de igen
valsznnek ltszik, hogy azon msflszzezer belga lakosnak,
aki kt nyelv, s nem vrosi elem, legnagyobb rsze a vidki
flamand intelligenczit kpezi. Habr teht a faji, illetleg
grammatikai vegyls Belgiumban szintn nagyon htramaradt,
(arrl nem is szlva, hogy a vegyls perczentje mgis sokkal
nagyobb, mint a mi romnjainknl.) Belgiumban a kultra
szintn ersen rezteti mr hatst s a felszvds s ssze-
olvads, mert a kultrai czentrumok ersek, csakhamar nagyobb
arnyokat fog lteni. Errl tanskodik azon adat is, hogy mg
1866-ban a lakossgnak csak 6%-a tudott francziul s
flamandul, ez a % 1890-ben meghaladta a 11-et.
Erdlyben a kulturai czentrumok gyengbbek s gy a faji
s grammatikai vegyls ott sokkal lassbb tempban fog
elrehatolni. Az olh lakossgnak azon csekly perczentje,
mely magyarul tud, szintn legnagyobb rszben vrosi lak
s vidki romn intelligenczia. De igen nagy klnbsg van az
erdlyi fajvegyls tekintetben azon szempontbl is, hogy az
olhsg nemcsak a Kirlyhgn innt, hanem a Kirlyhgn
tl is csak minimlis perczentben vrosi lak, mint majd
errl a vrosok fejezetben rszletesebben fogok szlni. Bel-
giumban ellenben 1,270.000 tisztn flamand anyanyelv s
517.000 francziul s flamandul beszl egyn lakik a vrosok-
ban. Ekkp teht Belgiumban a kulturai pontokon sokkal
nagyobb eredmnyek jhetnek ltre a faji s grammatikai
vegylsre nzve mint Erdlyben, ahol a lakossg tbbsgt
kpez olh faj a vrosi lettl flrevonul.
Ide jrul mg igen fontos geogrfiai szempont is. Az olh
137
faj Erdlynek leginkbb hegyvidkeit lakja; az ttalan s
hozzfrhetetlen tjak majdnem mind a romn lakossg kez-
ben vannak. Ekkp a kultra is csak nagyon nehezen frkz-
hetik az elzrt hegyvidkekbe, arrl nem is szlva, mily gram-
matikja van a kultrnak. Sem magyar, sem nmet, sem olh
nyelv kultra meg nem hdtja egyhamar, st belthatlan
idkig, Erdly brczvidkeit.
A romn izgatk csak mtjk teht Eurpt, midn
erszakos magyarostsrl beszlnek. A tulajdonkp val romn-
sg nem magyarosodik sem erszakkal, sem nknyt. A fen-
nebb emltett csekly perczent s az a mg kisebb szmtre-
dk, mely arrl tanskodik, hogy a romnsgban terjed a
magyar nyelv, csak a romn intelligenczira s a kevs szm
olh vroslakkra vonatkozik. A magyar kultra itt rezteti
nmi hatst. Knn azonban, a romnsg nagy tmegeiben,
a havasi falvakban, a magyar nyelv terjeszkedsnek semmi
nyoma.
Tavasszal a napsugaraknak risi meleget kell kifejte-
nik, hogy felolvaszthassk a tlen t felgylemlett htmege-
kt. A kultra keletkez s emelked napjnak is risi mele-
get kell rasztania, amg a mveltsg ltal nem rintett
tmegeket talakthatja. Klnsen ll ez akkor, ha e tmegek
mg egyszersmind geogrfiailag vagy topogrfiailag hozzfr-
hetetlenek. Az angol mveltsg fnyes napja, mely beragyogja
a vilgot, szzadok ta fenn van rorszg horizontjn s a kerry-i
hegyek keltit mg most sem volt kpes teljesen talaktani.
Kiszmthatatlan, mily kultrai emelkedsnek kellend
trtnnie Erdlyben s hny szzadon t kell ennek hatnia,
amg az erdlyi havaslakk gykeres faji s nyelvi talakulsa
meg fog trtnni. Nincs s nem kpzelhet oly magyar
optimismus vagy chauvinismus, mely csak lmodni is merne
arrl, hogy a kzel jvben, ami alatt szzadok is rthetk,
az erdlyi romnsg a magyar faj javra asszimillhat lesz.
A kultra nagy s rk trvnye a Keleten s gy Erdlyben
138
is fogja hatst gyakorolni. A fajok s nyelvek vegylse itt
is be fog kvetkezni, mint bekvetkezett Nyugaton, de a nagy
s hatalmas kultrk is csak hossz idn t hatnak. A romn-
sg teht legtvolabbrl sem fltheti nemzetisgt, s ha a
kultrai kzdelemben megllja helyt, nem fltheti egyltaln.
Amely faj azonban a kultrban htramarad, az a npirt
nagy kzdelemben vesztes leend. Akr romn, akr magyar.
III. FEJEZET.
Az erszak a fajok kzdelmben.
A legnagyobb tvedsek egyike, hogy ers fajokat s
npeket az erszak segtsgvel t lehetne alaktani s nemzeti-
sgkbl teljesen kivetkztetni. A trtnelem mutat fel esete-
ket, amidn egyes fajok csakugyan az erszak ldozatai lettek.
Ezeket azonban a zsarnoksg vagy egyszeren kiirtotta, vagy
tteleptette.
Rma sem gyakorolta rendszerint beolvaszt politikjt
erszak ltal. Hanyatlsnak mr igen komoly jeleit mutatta
a rmai imperium, a midn Claudius idejben nem ugyan
nylt erszakkal, hanem a latin grammatiknak absolut rv-
nyestse ltal akarta Rma felknyszerteni nemzetisgt a
meghdtottakra. A caesarismus legsttebb korszakbl val
azon Svetonius ltal megrktett rmai trvny, mely szerint
rmai polgr csak az lehetett, aki latinul tudott. A trtne-
lem mgis feljegyzett egyes eseteket, a midn Rma egsz
fajokat kiirtott vagy tteleptett. Oroszorszg utnozta e rmai
politikt s korunkban is vghezvitte gy az irts munkjt,
mint az tteleptst.
A felszvs, az asszimilczi, azonban, mely par excel-
lence a kultrai kzdelem eredmnye, csak a legkivtelesebb
esetekben trtnhetik meg az erszak segtsgvel. Csak akkor,
ha az erszak igen nagy flnyben lev kultra fegyvereivel
harczol. Egyes esetekben megtrtnt ugyan, hogy barbr
tmegek a kultrban magasabban ll fajokat magokba
olvasztottak, de ez alakuls csak a barbr tmegek risi
140
szmbeli flnye esetn jhetett ltre. Ez trtnt Anatoliban,
ahol a trkk tlnyom szma magba olvasztotta a kultrai
flnynyel br grgsget. De az erszak, ha csak a megsem-
mistsig tlnyom eszkzkkel nem kzd, rendesen vagy csak
igen kevs eredmnyt r el, vagy pedig pen visszahatst szl
s az ellenkez eredmnyre vezet.
Mr e nhny sor ktsgtelenn teszi, mennyire nem br
komoly alappal a dkoromnok azon vdja, hogy Magyarorszg
erszakkal olvasztja be a romnokat. Ez a vd mg a mvelt
nemzeteknl is felteszi az etimolgiai tudatlansgot, felteszi
azt, hogy sem franczik, sem nmetek, sem a tbbi mvelt
nemzetek nem ismerik a fajok s nemzetek keletkezsnek
trtnett. Csakis ez magyarzza meg, hogy az izgatk vrl-
zt panaszokkal tltik be az eurpai s klnsen a franczia
sajtt, mikp irtjk ki a magyarok a romn nyelvet.
A franczik taln klnsen rzkenyek lehetnek e
panaszok irnt, mert tapasztalatbl tudjk, mily ldzsben
rszesl a franczia nyelv Elzszban s Lotharingiban.
A Francziaorszgtl elvett e kt tartomnyban tnyleg er-
lyesen s kvetkezetesen folyik a germanizczi, s nem lehet
tagadni, hogy az elnmetestsnek vannak gyakorlati kvet-
kezmnyei. A germanizczi azonban Elzsz-Lotharingiban
mg nem kegyetlen fegyverekkel kzd s fajirt hbor. Ez
a hbor Pozenben folyik. Miutn az llami hatalom s kz-
igazgats minden eszkze elgtelen volt Pozen elnmetest-
sre, Nmetorszg mg Bismarck idejben megkezdte a len-
gyelek ellen a fajkiirtst. Nem kevesebb mint szz milli
llami klcsnnel, illetleg seglylyel halad elre a nmet
gyarmatosts s a lengyel fldbirtok kisajttsa.
Azt lehetne hinni, hogy a Bismarck ltal kieszelt nem-
zetisgi s faji harcz kimertette vgs eszkzeit s elmondotta
utols szavt.
De egy pillants Oroszorszg legjabb trtnetre min-
denkit meggyz arrl, hogy Nmetorszg germanizl eszkzei
141
nagyon is kezdetlegesek. A czltudatos beolvaszts, a nagy
orosz fajba val felszvsa minden ms fajnak, az emberisg
trtnetben pratlan mdszerekkel trtnik a czrok biro-
dalmban. Mindaz, a mit valaha rmai impertorok, konzulok,
vagy prokonzulok egsz fajok kiirtsra vagy tmeges tte-
leptsre tettek, sszetrpl a szentptervri kormnyok cse-
lekedeteihez kpest. Csak legjabban trtnt, hogy II-ik
Mikls czrnak sszes lengyel alattvali orosz nyelven voltak
knytelenek hsgeskt tenni. Ez azonban csak a lengyel
nyelv ldzsre vonatkozik s betetzte azokat a rendszab-
lyokat, melyek a lengyel nyelvnek az iskolkbl, magbl a
templombl val kizsre vonatkoznak. Egsz Lengyelorszg-
ban orosz a tannyelv s a legkomolyabb lpsek trtnnek
a lengyel-katholikus liturgia elorosztst illetleg. De Len-
gyelorszgon meg volt tmadva, klnsen a 63-iki flkels
utn, az sszes lengyel fldbirtok, s pedig nem gy mint
Pozenben telepts, hanem a mi az egsz vilgon pratlanul
ll, eladsi knyszer ltal. Nagyon ismeretesek a czrizmus
knyszert eszkzei az egsz orosz birodalomban. Az erszakos
russzifikls kiterjed most mr a balti tartomnyokra is.
III-dik Sndor czrnak egyik legutols tette volt, hogy kiter-
jesztette az orthodox egyhz hatalmt a nem orthodox fele-
kezetekre, s az elbbinek fpapjai dntenek a tekintetben,
pthet-e templomot valamely felekezet.
A russzifiklsnak e tnyeirl, melyeknek czlja lengye-
leket, ruthneket s nmeteket a nagy orosz faj tengerbe
flszvatni, mg csak rteslt Eurpa, mert azok a tartom-
nyok, a melyekben a fajgyilkos hbor folyik, kzel vannak a
nyugati llamokhoz s a knyszerrendszablyok mvelt npeket
sjtanak, a melyek fljajdulnak s fljajdulsuknak visszhang-
juk van az eurpai sajtban.
De ott van Besszarbia, a melyet Oroszorszg a leg-
utbbi trk hbor idejn vett el a romnoktl. Ez mr
egszen flrees tartomny. Az orosz kormnynak itt nem
142
kell attl tartania, hogy az erszak tnyeirl valami kisziv-
rog Eurpba. s nehogy a besszarbiai romn jsgok
valamit elrulhassanak, az orosz kormny egyetlen rendelettel
betiltott minden romn lapot, gy azutn mg csak egy jaj-
duls sem hallatszik arrl, mikp folyik a russzifiklis mun-
kja Besszarbiban.
Soimescu szentor Romania, Russia si intrei ta Alianta
czm munkjban figyelmezteti honfitrsait, a romnokat,
besszarbiai rokonaik sorsra s egyszersmind megvonja a
paralellt azon ktfle bnsmd kzt, melyben Oroszorszg
s Magyarorszg rszestik a romnokat. Alig szoktk meg,
rja, a romnok, hogy nzzenek a Prton tl lak testvrekre is.
kik az orosz kancsuka alatt szenvednek s tbb rokonszenvvel
viseltetnek a Krptokon tl lak testvrek irnt noha
Erdly s Bnt politikailag soha sem voltak integrl rszei
a romn llamnak, mint volt Besszarbia integrl rsze Ste-
fan Cl Mar hazjnak egszen 1812-ig. Daczra a magyarok
minden nyomsnak, a Krptokon tl a romn nem vsz el,
a romn elem ott ersen ll s frfiasan kzd trvnyes s
alkotmnyos ton nyelve s nemzetisge fenntartsrt.
Nincs gy ez Besszarbiban.
A Krptokon tl lak romnok irnt rzett tlnyom
rokonszenv eredmnye annak a sr kereskedelmi s kultur-
lis rintkezsnek, mely fennll Erdly s a szabad Romnia
kztt azon lland kivndorls kvetkeztben, mely ez orsz-
gokbl felnk irnyul. A kivndorlottak nlunk vagyont sze-
reznek, trsadalmi tekintlyre tesznek szert, st bizonyos
befolyst is gyakorolnak a mi politikai s parlamenti kreinkre.
Termszetes, ha ezek a kivndoroltak nem feledik egyknnyen
szlfldjket s szvk aspirczijnak trgya a Krptok
cscsn tl van s ezrt igyekeznek is itt ebben az rtelemben
egy nemzeti ramlatot teremteni.
Ha az eszmk s rzsek e kzssge termszetes hatrai
kztt kulturlis s nemzeti alapon mozog a nlkl, hogy sr-
143
ten a legkevsbb is az internaczionlis politikai viszonyokat
a romn llam s az osztrk-magyar monarchia kztt, senki-
nek sem lehet ellene ellenvetse.
A Krptokon tl lak testvrek irnt rzett szeretetnek
s a j szolglatoknak, melyeket nekik tehetnk, a legnagyobb
bizonytka az, ha nem gyjtunk fel bennk oly illzikat, a
melyeket nem lehet megvalstani a nlkl, hogy lesebb ne
tegyk a magyarokkal val trvnyes viszonyokat, felkeltvn
ezeknek gyanjt s bizalmatlansgt, hogy az osztrk-magyar
birodalom megdntsen munklkodunk, st Oroszorszg eszk-
zv lettnk. Mentl jobban bznak a magyarok a romnok
loyalitasban, annl inkbb fog csillapulni chauvinismusuk s
vgre eljutnak oda, hogy meggyzdjenek arrl, hogy a pnszlv
vszrl fenyeget kzs veszedelemmel szemben a magyarok
s a romnok testvrieslse brvn a Krptok termsze-
tes erdjt, a leghatalmasabb gtja az orosz invzinak s
legersebb biztostka jvend ltezsknek.
Soimescu figyelmeztetse azonban nem keltett nemzet-
ben visszhangot; a romn trsadalom most sem trdik a
besszarbiai testvrekkel, a kiknek sorsa valban sznalmas.
Mg a klfldrl rkez romn knyveket s jsgokat is
egszen a legjabb idkig a hatron elkoboztatta az orosz
kormny. A romn iskolai tanknyvek is ki voltak tiltva.
Ezek, valamint a romn jsgok bevitelt csak legjabban
engedte meg az oroszok czrja.
E kegyelmi tny elgsgesnek ltszott a bukaresti liga
eltt, hogy legutbbi (1895 jun. 4-n tartott) kzgylse
alkalmbl ksznetet szavazzon a minden oroszok czrjnak.
Mily hlt rdemelne akkor a magyai llam s a magyar
kormny, midn megengedik brmely romn knyv vagy irat
behozatalt Erdlybe s Magyarorszgba; st a szabadelv
magyar alkotmny mellett lehetsges, hogy magyar terleten
a magyar llam s psge ellen izgat romn lapok jelenjenek
meg? Magyarorszg irnt azonban a bukaresti liga akkp
144
mutatta meg hljt, hogy a magyargyll Luegert tiszteleti
tagjv vlasztotta. A czrnak megszavazott hla daczra az
erszakos russzifikls a legteljesebb mrtkben folyik minden
tren, mg a valls tern is. Csak az idsebb romn papoknak
van megengedve az olh nyelv miszs; az ifjabbak mind
tartoznak oroszul miszni.
Ily eszkzk segtsgvel trtnik a fajbeolvaszts msutt,
s trtnik nemcsak Oroszorszgban, melynek leplezett vagy
leplezetlen borzalmaihoz a mvet vilg mr hozzszokott,
hanem trtnik, br szeldebb alakban, msutt is, a czivilizczi
ln halad nemzeteknl.
s mgis mi magyarok vagyunk a zsarnokok. Mi, a kik a
romn faj s nyelv ellen egyetlen erszakossgi tnyt nem
kvettnk el. Mi, akik megengedjk, hogy a romnok romn
tannyelv kzpiskolkat tartsanak fenn.
A magyarok zsarnoksgnak hirdeti a tbb mint h-
romezer romn tannyelv iskola, a virgz s folyton fej-
ld romn pnzintzetek, a magyar sajtval egyenlen sza-
bad romn sajt s egyltaln az a hatalmas kultrai fej-
lds, melyet a magyarorszgi romnsg mutat s mellyel
tvolrl sem hasonlthat ssze a romn kirlysgbeli romnok
kultrai fejldse.
Mi vagyunk a zsarnokok, a kik megengedjk, hogy
romn pnzintzetek kisajttsk az llamalkot magyar fajt
s ennek helyre romnokat ltessenek. Mi vagyunk a fajirt
kegyetlenek, a kik bns kznynyel nztk a magyarsg
nem egy vgvrnak pusztulst. Mi vagyunk a barbr
zsarnokok, a kik megengedjk, hogy Erdlyben megjelenhes-
senek romn hrlapok, melyek a dkoromnizmus szolglatba
llanak s melynek rit csak abban a legvgs esetben sjtja
nagyon is enyhe llami igazsgszolgltatsunk, ha nylt tma-
dst intznek a haza s nemzet ellen.
Ilyen zsarnokok vagyunk mi, voltunk a mltban s
lesznk a jvben. S brmennyire fog bennnket izgatni a
145
perfid vdaskods, megmaradunk mindig a trvnyessg, jog-
egyenlsg s szabadsg tern. s pedig nem csak azrt,
mert zsarnokok lenni nem tudunk, s mert nem akarjuk ut-
nozni az eladott brutlis pldkat, hanem egyszersmind
azrt, mert a trtnelembl s a jelenkor tapasztalataibl
nagyon is jl tudjuk, hogy az erszakos olvasztsi eszkzk
rendszerint sikertelenek, igen gyakran pp az ellenkez ered-
mnyt hozzk ltre. Tveds azt hinni, mintha Francziaorszg
nyelvi egysgt czltudatos beolvaszt trekvsek hoztk volna
ltre. Hiszen a franczia nyelv egysge legnagyobb rszt mr
a XI-dik szzadban lteslt, s alig maradt itt-ott valami kel-
tizmus vagy germanizmus. A nyelv egysgt sszetvesztik
sokan a franczia nemzet s llam egysgvel, melyet valban
egy ntudatos s kvetkezetes politika volt kpes ltesteni a
provincializmussal szemben. Az szakkeleti szlvokat sem az
erszak olvasztotta be, hanem a kultra. Az egysges nyelve-
ket s nemzeteket mindentt a kultra ltestette, s ez fogja
ltesteni jvre is. A nyelvhatrokon lehet nem eredmnye-
ket elrni, mint tnyleg elr Nmetorszg Pozenben s Elszsz-
Lothringiban. A nyelvhatrok a trtnelem folyamban min-
dig al voltak vetve az ingadozsnak. A tmeges beolvaszts
azonban az erszak eszkzeivel lehetetlensg. ppen Oroszor-
szg pldja mutatja, hogy a legnagyobb s legerlyesebb
hatalom ltal gyakorolt knyszereszkzk is eredmnytelenek,
midn jelentkenyebb fajok s tmegek beolvasztsrl van
sz. A lengyelek ma ersebbek, mint voltak az ldzsek
eltt; a leghatrozottabb gazdasgi flnyt nyertk az orosz
birodalom fltt.
Hogy pedig Nmetorszg erfesztse Posen germaniz-
lst illetleg mily kevs eredmnyre vezetett, egsz Eurpa
tudja.
Besszarbiban Oroszorszg teljes sikert rhet el, mert
a pr szzezer romnra egsz hatalmval refekszik az szaki
kolosszus. Igen csekly nptmbk a nagy hatsok slya alatt
146
sztmllanak, de nagy tmegek soha. Ezeket csak a kultra
szvhatja fel s pedig csak azon esetben, ha nem tmad ben-
nk kultrai ellenhats.
A legnagyobb kptelensg teht a dkoromnok azon
vdja, hogy a magyaroknak brmily erszaka kivetkztethetn
nyelvbl s nemzetisgbl a harmadfl milli romnsgot.
Az erszak mint beolvaszt eszkz trtneti mese. A magya-
rok erszaka dkoromn ferdts s a trtnelem ltal meg-
czfolt rtelmetlen denuncziczi.
VI. FEJEZET.
A fajokat fentart erk. (Valls s nemzeti eszme.)
1. A val l s a fajok kzdelmben.
Ismeretes, hogy a vallsok mily kivl szerepet jtszanak
npek, nemzetek s fajok letben. E kivl szerepnl azonban
mg fontosabb volt az, melyet a valls az -korban jtszott.
Fustel de Coulanges megllaptotta, hogy az -korban a valls
volt az egysg kizrlagos kapcsa. Rma nem csekly mrvben
annak ksznte hatalmi terjeszkedst, s ksbb vilghatalmt,
hogy a meghdtott vrosok isteneit s kultuszt befogadta.
Mindjrt kezdetben magv tette Consus szabin istensg,
majd ksbb ugyancsak a szabin Quirinus isten kultuszt. Ezt
azrt tette, hogy bens kapcsot hozzon ltre a szabinok npe
s a rmai np kzt. Albt, melynek Rma csak kolnija
volt, azrt tmadta meg, hogy elvegye tle isteneit s vallst,
mert Alba az ltal uralkodott, hogy az uralkod istenek kebelben
trnoltak. Rma ugyanannyi istent s vallst hdtott meg, mint
a hny vrost s provinczit. Hatalmba kertette Praeneste
Jupitert, Lanuvium Junojt s a samnitok Venust; a meg-
hdtott npek isteneit azutn a sajt istenei kz sorozva,
ltestette a gyzk s legyzttek politikai egysgt.
A kzpkor vallsi kzdelmei kevsbb tartoznak tr-
gyunkra. Ezek a vallsi fanatizmus eredmnyei voltak s ural-
kodk s nemzetek eltrtek a blcs rmai felfogstl, hogy a
vallsi egysg csak abban az esetben szilrd alapja a politikai
148
egysgnek, ha a vallsok egysgt a klnbz kultuszok tisz-
teletben tartsa, nem pedig azok megtmadsa ltesti.
Az egsz kzpkor tele van a vallsok kiirtsra vonat-
koz trekvsekkel; a vallsnak teht akkor inkbb sztbont
mint egyest hatsa volt.
A reformczi nemcsak vallsilag, hanem politikailag is
sztbontotta a npeket s llamokat. A hol a reformczit
csrjban sikerlt elfojtani, mint Francziaorszgban, a pro-
testnsok kiirtsa ltal, ott brmit vesztett a nemzet szelleme
a szabad gondolkods czmn, sokat nyert az llami s tr-
sadalmi egysg. A hol az erket taktikai szempontbl meg
kellett osztani, mint Magyarorszgon, ott a reformczi vg-
telenl hasznos volt politikai szempontbl is. Francziaorszg
a protestanizmus eltiprsa kvetkeztben a czivilizczi s hala-
ds tjn nagyon visszaesett, de nemzeti s trsadalmi egysge
ktsgkvl nyert. A nmet llami s nemzeti deczentralizczi
s szttagoltsg sok tekintetben a protestantizmussal fgg ssze.
A vallsi eszme a legjabb korban sem vesztette el nagy
befolyst a fajok, npek s nemzetek kzdelmben. Ma is van
neki sszekapcsol hatsa, mint Rmban, s sztvlaszt ereje,
mint a kzpkorban. Mind a kt hatst, illetleg eredmnyt
szemlljk Eurpa klnbz llamaiban. Nmetorszgban a
katoliczizmus nem termszetnl, hanem helyzetnl fogva bont
hatst gyakorol. Ebben gykerezik a nmet szeparatizmus.
Ugyancsak ez a hatsa van, szintn sajtsgos helyzete miatt,.
a katoliczizmusnak rorszgban, a hol szintn az angol llam-
egysg bomlaszt eleme. Francziaorszg hatalmas llami s
nemzeti egysgnek ellenben nemcsak a grammatikai s poli-
tikai, hanem egyszersmind vallsi egysge is egyik szilrd
alapja. A katoliczizmus Francziaorszgban egysgest hatst
gyakorolt. Hogy Magyarorszgnak a katoliczizmus sokat hasz-
nlt, nem is krdses. A magyar llam a katoliczizmus lbl
szletett meg. Ha els kirlyunk, Szent Istvn, a rmai helyett
a keleti egyhzhoz csatlakozik, Magyarorszg nemcsak a kul-
149
trban maradt volna a balkni npek sznvonaln, hanem a
magyar nemzet szintn beolvadt volna taln a szlvizmusba,
mint rokona, a bolgr nemzet.
A katoliczizmusnak ksbbi ellenhatsai a bcsi reakczi
tendencziira vezethetk vissza. Rma vallsnak szintn
van faj- s nemzetfentart ereje. Ktsgtelenn teszi ezt els
sorban Lengyelorszg pldja, a mely a katoliczizmus segtsg-
vel vdekezik Oroszorszg beolvaszt ksrleteivel szemben.
A katoliczizmusban rejl e konzervatv er oka annak, hogy
Oroszorszg p gy ldzi a katolikus vallst, mint a lengyel
nyelvet. Ugyanez mondhat el a Rmval egyeslt ruthnekrl
is. Ezek politikai egynisge mr valban csakis a katholikus
valls ltal klnbzik az orosz nemzettl.
De a legeklatnsabb plda a katoliczizmus fajkonzervl
erejre nzve rorszgban tallhat fel. Az rek rg elvesztettk
nyelvket. Alig szzezer r tud mg anyanyelvn szlni a kerry-i
hegyekben. O'Connell angol nyelven tartotta hatalmas filippi-
kit Anglia ellen. Az r nemzeti egynisg kizrlag a kato-
liczizmusban tartotta fenn magt. A Gladstone ltal 1873-ban
megszntetett angol llamegyhz kpviselte az angol elnyomst
s a katoliczizmus az ir nemzeti rdeket. A ki az anglikn
llamegyhzhoz tartozott, az nem lehetett r s viszont ror-
szg katolikus lakosai az r nemzetet alkottk s alkotjk.
A katoliczizmusban teht p gy megvan a faj- s nemzet-
konzervl er, mint brmely ms vallsban. Csak egy htr-
nya van van, szinte minden ms vallssal szemben, s ez az,
hogy egyetemes jellege miatt nem alkalmas nemzeti egyhzak
alaktsra. Minden ksrlet, mely a katholikus egyhzat nem-
zeti egyhzakra akarta deczentralizlni, szksgkp megbukott
s pedig a katoliczizmus lnyege: ltalnossgnak s egyete-
messgnek hitelvi tartalma miatt. A febronianizmus, mely
taln a legnagyobb ksrlet volt a katoliczizmus nemzeti deczen-
tralizczija fel, ltszlagos nagy sikerei daczra, csakhamar
megbukott. A gallikanizmus hagyott ugyan maga utn nyomot
150
az eszmkben, de mlyre hat kvetkezmnyei a franczia egyhz
klnllsa tekintetben ennek sem lettek.
A magyar katolikus egyhz mr megalakulsa pillanat-
ban magban hordozta a szeparatizmus csrjt. A magyar
kirly kivteles, gynevezett apostoli jogai mintegy eleve kije-
lltk a magyar katolikus egyhz klnleges jog fejldst Rma
irnyban. A katoliczizmus kezdettl fogva llamvalls volt
ugyan Magyarorszgon, de a helyes kiindulsi pont daczra
sem fejldhetett nemzeti egyhzz.
Nem vdkp hozhat ez fel a katoliczizmus irnyban,
mert hisz ltalnos jellege kizrja a nemzeti alakulsokat. De
e tny ktsgkvl konstatlhat s politikai indokbl konsta-
tland is.
Ms vallsok klnsen alkalmasak arra, hogy az llam-
mal sszeolvadjanak s az llam czljait szolgljk. Anglia
nem csekly mrvben kszni nagysgt annak, hogy egyhza
nemzetiv s az llami czlok tnyezjv lett. A protestan-
tizmus is egszen tud simulni az llami czlokhoz, mint Nmet-
orszg pldja mutatja; de egyszersmind asszimillni tudja a
nemzeti czlokat, mint a magyar protestantizmus trtnete-
ktsgtelenn teszi.
De sehol sem maradt meg a valls sszekt ereje a
rmai birodalom buksa utn annyira, mint Eurpa keletn.
A rmaisgot, az imprium buksa utn is folytattk a nyu-
gati latin npek, franczik. olaszok, spanyolok. Rma vallsi
szellemt azonban a Kelet rklte. Mr a keleti csszrsg
mutatta, hogy nem ugyan Rma mveltsge, hanem az antik
rmaisg vallsi szelleme. Itliban megbukva, tkltztt
Bizanczba. A nyugati rmai birodalom nem volt kpes llami
intzmnyeinek szerkezetbe beolvasztani a katoliczizmust;
Bizancz ellenben teljesen asszimillta vallsi s politikai intz-
mnyeit. A katolikus egyhz kzpontjval, Rmval val vallsi
szakts politikailag is nagy hasznra vlt a Keletnek.
A keleti imprium mitsem hagyott rksgbe a keleti
151
npeknek mst, mint a rmaisgbl t szrmazott egysgest
vallsi eszmt. A nyugati imperium nagyszer kultrt, nyelvet
s bmulatos intzmnyeket hagyott rkseire, a latin npekre.
A keleti imperium a Balknflsziget npeire nem hagyott sem
nyelvet, sem kultrt, sem instituczikat, hanem maga utn
hagyta a valls unifikl hatalmt. A grg nyelvbl nem szr-
maztak lenyok s unokk, mint nyugaton, a hol a latin nyelv
egyenes leszrmazkat hagyott maga utn. De politikai czlokra
taln mg becsesebb legtumot hagyott utdaira a keleti valls-
ban. Ez a leghatalmasabb egysgest er. Ebben gykerezik a
legnagyobb egysg gondolata, a pnszlvizmus. A katolikus
szlvok sohasem voltak megnyerhetek a moszkvai czlokra, pedig
faj- s nyelvrokonsg kti ket a szlv czentrumhoz. A keleti
valls egysgest ereje ellenben Oroszorszghoz vonzott nyelvi-
leg nem rokon npeket is, mint pl. a romnokat.
Az erdlyi romn krds szoros kapcsolatban ll a vallsi
krdssel. Az erdlyi romnokat nemcsak a faj-, hanem egy-
szersmind a vallskzssg kapcsolja ssze Romnival. St a
vallsi kapocs mg ltalnosabb, mert ez gy az erdlyi rom-
nokat mint Romnit, a napi politika vltozandsga daczra,
kzel viszi Oroszorszghoz.
Ha az erdlyi romnok protestnsok volnnak, nem volna
romn krdsnk. Mert Keleten a valls a legersebb kapocs;
nincs sem llami, sem politikai, sem trsadalmi intzmny,
mely oly hatalmas volna mint ez. A fajrokonsg s nyelv-
kzssg is foszl szl e ktelkhez kpest. A protestns olh-
sg nem csatlakozhatnk vgyaival sem Romnihoz, sem Orosz-
orszghoz. A protestantizmus mr rg belekapcsolta volna a
a romnsgot a magyar llam ktelkbe.
De mirt nem trtnt ez, legalbb rszben is, a katoli-
czizmus ltal? Azt lehetett volna hinni, hogy, midn a bcsi
udvar s Rma, egymssal szvetkezve, vissza akartk hdtani
a keleti egyhztl az erdlyi romnokat, ez ltal legalbb kz-
vetett hasznot hajtanak a magyar nemzeti rdeknek. Ez azon-
152
ban mg csak tvolrl sem volt egyiknek is gondolatban s a
gyakorlati eredmny sem vlt a magyar nemzeti rdekeknek
hasznra. Annl kevsbb krptolhatta a magyar nemzeti
rdekeket az erdlyi romnsg nagy rsznek unija a protes-
tns magyar llamegyhz buksrt.
Ktsgtelen ugyanis, hogy a romn nemzeti eszmt a
katoliczizmus bresztette fel. A propaganda fide intzetben
tanultak azon romn ifjak, a kik a rmaisg ntudatra jutot-
tak s ez ntudatukat felbresztettk nemzetkben. Ez ntudat
a katoliczismus rvn kerlt a keleti vallas romnsgba is.
A katoliczismus volt az els kapocs a rmai hagyomnyok
s a romn nemzet kzt; mert hisz a mg az sszes romnsg
a keleti vallshoz tartozott, romn nemzeti eszme a rmaisg
ntudatval kapcsolatban nem is ltezett. A keleti valls rkre
elszaktani ltszott az olhsgot nemcsak a vallsi Rmtl,
hanem egyszersmind Rma kulturai hagyomnyaitl.
s mert a katoliczizmus volt a romnsgra nzve a
nemzeti breszt er, ez nem llhatott szembe a romn nem-
zeti czlokkal. Klnben is az uni, mint ktsgtelen, nem tette
a klssgek tekintetben is azonoss a romnok vallst a
katolikus magyarok vallsval. Rma tbb engedmnyt tett a
romnoknak a coelibtus s a liturgia czmn. A magyar llam
pedig sietett kiszabadtani a romnokat a szlv liturgia uralma
all s sajt kezdemnyezsre ltestette azt a trvnyt, mely
a keleti valls romnokat is romn nemzeti alapon organi-
zlta felekezett. A klssgek pedig sokat tesznek a vallsok
politikai s trsadalmi hatst illetleg. Eltekintve teht attl,
hogy a katholiczizmus keltette fel a romnokban a nemzeti
eszmt, az uni, mert a klssgekre nem terjeszkedett ki,
nem hozta kzelebb Magyarorszg katolikus romn lakossgt
a magyar nemzet tbbsgt kpez katolikusokhoz.
Ekkp jtt ltre az a sajtsgos eredmny, hogy a
magyarorszgi romnsgot nemcsak a keleti valls, hanem
egyszersmind a katoliczismus is ersti, gy jutott a kato-
153
liczizmus Eurpa keletn is fajfentart szerephez, mint mely-
lyel br rorszgban.
A valls az eladottakhoz kpest teht igen nagy szere-
pet fog jtszani a fajok kzdelmben egsz Keleten s klnsen
Magyarorszgon. Ez a szerep bizonyra kedveztlen a magyar
nemzeti rdekekre.
2. A nemzeti eszme a fajok kzdelmben.
A nemzeti eszme a leghatalmasabb fajfentart erk kz
tartozik. Fejldsnek zenitjn sem volt ugyan kizrlagos faj-
fentart er; de ma mg a dnt tnyezk kzt foglal helyet.
A nemzeti ntudat, ha kultrra, irodalomra s mvszetre
tmaszkodhatik ma is szinte legyzhetetlen s meggtolja,
hogy br egy kisebb faj a nagyobb beolvadjon. A nyugoti
szlvokat, nvszerint a cseheket s morvkat, a germnsg fleg
ezek nemzeti ntudata s fejlett kultrja miatt nem kpes
asszimillni. A nemzeti eszme teht Eurpa keletn ers gtja
lesz a fajok sszekeveredsnek. De nem legyzhetetlen gtja.
Ezredv vagy ezredvek minden gtat lednthetnek.
Eurpa kzszellemt az utols ezredv alatt hrom eszme
irnyozta: a valls, a nemzet s a szabadsg eszmje. Ez esz-
mk klnbz korszakokban eltrbe nyomultak, egymst k-
vet sorrendben uralkodtak, de sohasem kizrlagosan s fl-
ttlenl. A valls eszmjvel mr foglalkoztam, gy az -kori,
mint a kzpkori, st a jelen korra val vonatkozsaiban. De
ppen imnti fejtegetseimbl sem kvetkezik, hogy a vallsi
eszme valaha kizrlagos leendett. Mg legtlzbb korszakaiban
is versenytrsa volt a nemzeti eszme s a szabadsg eszmje.
Klnsen a nemzeti eszmrl nagy tveds azt hinni, hogy az
teljesen a modern kor tallmnya s hogy a kzpkorban nem
volt nha gyzelmes versenytrsa a vallsi eszmnek.
A terleti llam a kzpkorban a npvndorls szksges
kvetkezmnye volt. Az emberisg nagy forradalma ismeretlen
154
npeket vetett szakrl s keletrl a hanyatl rmai biroda-
lomra. Ez a birodalom alapjban roskadozott, de fnyt rasz-
tott: a czivilizczi fnyt. Ez volt az egyetlen fny akkor
Eurpban. A barbr npek, mint az ji lepk, eltrtek stt-
sgkbl, bogy ezt a fnyt krlrajongjk, vgre bossz idre
kioltsk. ltalnos zrzavar tmadt, mint egy fldforradalom
utn. A npek rtegei a rzkds kvetkeztben kildultak
helykbl, egymsra torldtak. Egyik erszakkal flretolatott,
a msik a fltornyosod tmegek al kerlt s agyonnyoma-
tott. Vilgrsznk egsz arczulata talakult. A rmai biroda-
lom helyn, mely csak egy nemzetisget ismert, a rmait vagy
legfeljebb a grg-rmait, j llamok tmadtak, melyekben a
legklnbzbb npvegyletek foglaltak egyms mellett helyt.
Kzs sszekt kapocs, mely a rmai polgrsg volt, tbb
nem ltezett. Ezt ptolta a terleti llam eszmje.
De azrt a nemzetisgi eszme szolglatban ll erk
nem szneteltek. A flkavart zrvavar megjegeczedse nem a
terleti llam gondolatnak alapjn trtnt. Szent Istvnunk
mondsa a regnum unius linguae-rl nem jelentette a nemze-
tisgi eszme erinek elhalst. Ezek az erk mkdtek haznk-
ban egy ezredv eltt s mkdnek most. Mkdsk ma bizo-
nyra ntudatosabb, de ez csak onnt van. mert az emberisg
mozgalmai eltt most ltalban vilgosan lebegnek azon czlok,
melyek fel a kzpkor flhomlyban csak sztnei vezettk.
Tny, hogy e krds a kzpkorban nem mindig a faji nr-
zetben, de a grammatikban is gykerezett. A normnok, miutn
nyelvket elvesztettk s franczikk lettek, gylletet tplltak
fajrokonaik, az angol-szszok irnt. Az ltaluk meghdtott
Anglit annyira megvetettk, hogy ptkezseikhez Franczia-
orszgbl hozattak kvet s ft. Azt hittk ggs flfuvalko-
dottsgukban, hogy minden rossz, a mi angol s j minden, a
mi franczia. Igaz, hogy fajok lltak egymssal harczban, s
pusztultak el, olvadtak be, s velk egytt vagy egszen elve-
szett, vagy a gyztes grammatikba olvadt nyelvk is.
153
De a fajok egyms elleni gyllett akrhnyszor elseg-
tette a nyelvbeli klnbsg.
Anglia meghdtsa utn a szszok csak azrt mentek
Vilmossal a Maine elleni irt-hborba, mert a gyllt kirly
nemzetn, a vele egy nyelvet beszl npen llhattak boszt.
A hadjrat sorst kevsbb Vilmos norman lovassgnak bra-
vourja, mint inkbb az angolok rjng dhe dnttte el, kik
kvet kvn nem hagytak, mg a fkat s szltkket is kiir-
tottk. Nemzetisgi gylletk elvakultsgban azt kpzeltk,
hogy a franczikat gyilkolva, Normandin llnak boszt,
Ki tagadhatn, hogy a flhozott pldbl a hdt s
meghdtott faj egyms elleni gyllete villmlik ki? De ki
mern egyszersmind lltani, hogy a nyelvklnbsg nlkl ez
a gyllet oly izzv lesz?
A frankok s burgundok pldja majd egszen hasonl.
Az elbbiek gy gylltk az utbbiakat mint a rmaiakat.
De a trtnelem tanskodik, hogy Hildebert s Chlothar ha-
ragjt a frankok nemzetisgi gyllete gyjtotta lngra.
Nem oly jelensg-e ez utbbi, mint a lengyelek s oroszok
nemzetisgi gyllete, mely szttpi a faji ktelket? S nem
ppen a lengyel s orosz tntet-e fl a fajrokonsg mellett
legnagyobb grammatikai eltrst?
S nem volt-e a mlt rettenetesebb harczok szintere, me-
lyek a faj- s nemzetisgi gyllet gyszlobogja alatt vvattak ?
St sajt haznkban nem volt-e az egsz kzpkorban
izz nemzetisgi gyllet azon kt faj kzt, mely jelenleg teljes
bkben l egyms mellett, a magyar s nmet kzt? Ha
valaki tagadn, utalok a budai vres sszetkzsekre s a fel-
vidki nmet vrosok privilgiumaira. A magyart a nmetsg
nem trte meg sorai kzt s viszont.
s hogy a protestantizmus nemzeti s szabadsgi czlokat
rejtett a valls kpenye mgtt, magyarzni sem kell. Nmetor-
szg nagy vallsi hborjrl nem is szlva, s mellzve a franczia
protestantizmus bukst, a vallsi hbork itt Magyarorszgon
156
is nemzeti s szabadsgi eszmket rejtettek. A bcsi s linczi
bkektsek nemcsak a protestantizmus, hanem a szabadsg
rdekeit, valamint a nemzeti rdekeket is diadalra vittk.
A vallsi eszme mg a rajongs legtlzbb szzadaiban
sem volt kizrlagos, hanem mindig kapcsolatban volt kt ver-
senytrsval. A katoliczizmus fanatizmusa a keresztes hbork-
ban rte el tetpontjt; de mr a XI., XII. s XIII. szzad
magban hordozta a reformczi csrit. Hanyatlsa csak k-
sbb kvetkezett ugyan be, de e hanyatls eljelei mr korn
mutatkoztak.
A legrdekesebb jelensgek kz tartozik, hogy a vallsi
eszme utbb versenytrsban, a nemzeti eszmben tallt szvet-
sgest. A nemzeti eszme hatsa alatt a nemzeti egyhzak kelet-
kezse hatalmasan meg indult s mindentt, a hol nemzeti egy-
hzak keletkeztek, a mi fleg a protestantizmus s a keleti
ortodoxia terletn volt lehetsges, a vallsi rzlet kifejldtt
s megizmosodott. A keresztes hbork utn hanyatlsnak
indult vallsi eszmket teht a nemzeti s rszben a szabad-
sgi eszme mentette meg a bukstl.
A midn a nemzeti eszme lett uralkodv, ez sem volt
kizrlagos zsarnoka a mvelt vilg kzszellemnek. Hatalmt
ppen gy korltolta a valls s a szabadsg eszmje, mint a
vallsi eszme zsarnoksgt a szabadsg s a nemzetisg idelja.
Korunknak mg mindig uralkod eszmje a nemzeti eszme;
de hanyatlsnak mr minden eljele mutatkozik. A mlt sz-
zad ta a nemzeti eszme nevben foly nagy s vres kzdel-
mek flreszortottk gyakran a valls, st a szabadsg eszmjt;
pp gy, mint a vallsi eszme zenitjn httrbe szorult a szabad-
sg s a nemzet eszmje. A nemzeti eszme hanyatlst azonban
mi sem bizonytja annyira, mint hogy mr is versenytrsra, a
vallsi eszmre szorul; st komoly jelek valljk, hogy a valls
eszmje rszleges diadalokat vv ki a nemzeti eszme fltt.
A nemzeti eszme hanyatlst a nagy vilgkzdelemben
minden jel mutatja. Az angol nemzeti eszmt, Gladstone titni
157
szereplse ta, a szabadsg eszmje gyengti, s ez az eszme
knyszerti Anglit, hogy konczesszikat adjon rorszgnak.
s ha csak a szabadsg eszmje volna, mely a nemzeti
eszme tltengsnek hanyatlst elidzi, akkor rvendhetnnk
mi s rvendhetne velnk a halads minden bartja. De az az
anakronizmus j ltre Eurpaszerte, hogy az aggsgnak indult
nemzeti eszme mankjv a vallsi eszme lesz.
A jv perspektvja mg kedveztlenebbl nylik meg a
nemzeti eszme szmra. A kzdtren megjelent egy j eszme,
mely rgebben csak az utpistk agysejtszvetben rejtztt,
a szoczilizmus eszmje. A szoczilizmus minden egyes lpse,
melyet mg ma kiszmthatatlan tjain tesz, httrbe szortja
a nemzeti s a most vele szvetsges vallsi eszmt; st ht-
trbe szortja a szabadsg kzd s diadalmas korszaknak
vvmnyait. Nem akarok mlyen behatolni a jv alakulsnak
kdkpeibe s nem is vonok kvetkeztetseket a magyar nemzeti
eszme sorsra a jvt illetleg; de ktsgtelen, hogy a trsa-
dalmi nagy krdsek mg inkbb al fogjk sni a talajt a mr
is hanyatlsnak indult rgi eszmk alatt. A nyugati szocziliz-
mus meggyengtette a nemzetisgi ellentteket, s ekkp a nem-
zeti eszme hanyatlst jelenti a czivilizczi ln halad nagy
nemzeteknl.
Az szaki szoczilizmus elvadult formja, a nihilizmus, is a
legeskdtebb ellensge a szlv nemzeti gondolatnak, s mint a
tenger titkos mlynek eri alssk a sziklt, gy ssa al.
a nihilizmus a pnszlvizmusban rejl nemzeti eszmt.
Taln mr nem is tvol jvben a fajoknok csak
kultrai kzdelme marad meg, mely mindig ltezett s ltezni
fog mindaddig, mg a fldgmbn klnfle fajok lnek. E kul-
trai kzdelemben is el fognak bukni a gyenge fajok, de nem
a fegyver s erszak hatalmnl fogva, hanem az talakt
erk hatsa alatt, a melyek gitestnkn nem engednek soha
pihenst s nyugalmat sem a fizikai, sem az erklcsi vilgban,
hanem mindig a tkletesedsre s egysgre trekszenek.
V. FEJEZET.
A kultra s a vagyon a fajok kzdelmben.
1. A kultra.
A trtnelem minden tnye tanskodik rla, hogy a fajok
kzdelmben s az egysges nemzetek alakulsban szinte dnt
tnyezt kpezett s kpez ma is a kultra s az ezzel kapcso-
latos vagyonossg. A leghatalmasabb hdtk, ha a meghd-
tott npeknl fejlett kultrval tallkoztak, beolvadtak e kult-
rba, vagy legalbb tvettk a meghdtott npek mveltsgt.
Rma gykeres talakulson ment keresztl, midn Grg-
orszg meghdtsa kvetkeztben a helln kultra hatalma
al kerlt. A Gallit meghdt frankokat flszvta magba a
gallo-rmai mveltsg s a gallo-romn mvelt trsadalom.
A mveletlensgnek nincs hdt ereje s ha megtrtnik, hogy
risi nyers tmegek viszonylag elenyszen csekly kultr-
elemeket elnyelnek, ez a barbrsg hdtsa a czivilizczi
fltt. De mg e barbr tmegek is al vannak vetve az lta-
luk szttiport czivilizczi hatsnak. A npvndorls durva
tmegei nem voltak kpesek megsemmisteni a rmai czivili-
zczit, mert habr sztdltk annak nem egy gczpontjt, a
polgriasultsg kialv lngja bennk jra lobot vetett.
A kultra a jvben is azon szerepet fogja vinni, a mit
vitt a mltban. Leghatalmasabban el fogja mozdtani a fajok
vegylst s egysges nemzetek keletkezst Eurpa Keleten
is, mint a Nyugaton. A magyar nemzet bszkn mondhatja el,
hogy keleti hatrain vannak fllltva a nyugoti czivilizczi
159
legvgs fnyes hatrkvei. Mg abban is nagy elgttele rejlik,
hogy e fnyes hatrkvek, eltekintve a szszoktl, a magyarok
ltal lakott vidkeken vannak fllltva. A tlgyesi szorostl
egszen a tmsi szorosig, teht a magyar kirlysg legvgs
keletn, a Szkelyfldn, oly fejlett kultra van, mely fltte
ll az orszg tlagnak s mlt zrkvt kpezi a mveltsg
azon pletnek, melyet a magyarok egy ezredv alatt szent
Istvn birodalmban ltrehoztak.
Nincs az egsz Keleten egyetlenegy kultrai pont, mely
csak legtvolabbrl is killhatn a versenyt a magyarsg ezen
vgvrnak kultrai viszonyaival.
s a hatalmas magyar kultra nem is itt, hanem az
orszg nagy bels czentrumaiban van otthon. Kultrai fl-
nynk teht a Kelet fel teljesen biztostva van egyszersmind
nemzetisgeink irnyban is. Nincs egyetlenegy nemzetis-
gnk sem, melynek kultrja csak tvolrl is killan a ver-
senyt a magyarral. A Drva s Szva vonaln van keletke-
zben egy ers dlszlv kultra, a horvt. Ez hdtlag hathat
a Balkn-flsziget fel. A horvt np azonban nem nemzetisg,
hanem nemzet, s a magyar kultrnak a Drva-vonalon tl
p gy nincs nemzetalkot hivatsa, mint nem volt s nincs a
nmet kultrnak a fels Duna vlgyn tl Kelet fel.
Tt, szerb s a tbbi kultrrl, mint nemzetalkot s
trsadalomkpz elemrl felesleges beszlni.
Egyedl a romnsgnl rdemes vizsglni azt a krdst,
vajjon nincsenek-e benne nagyobb kifejldsre kpes, oly kul-
trai elemek, a melyek kultrai szakadst ltesthetnnek a
magyar faj s a romn np kzt s az utbbit klnll tr-
sadalomm s majdan nemzett alakthatnk t, a mint talakult
a horvt np (a hossz szzadokon keresztl, elszakadva a
magyar kultrtl) horvt nemzett.
A fajok s kultrk kzdelme j jelensg a Keleten. Ez
a kzdelem a Nyugat nagy npeinl lefolyt mr szzadok, st
egy ezredv eltt.
160
E kzdelem eredmnyei a Nyugat egysges nemzetei s
llamai. A klnbz fajok kultra nlkl hasonltanak a tli
h s fagy ltal elbortott mezkhz. Addig nem csrznak s
nem virgoznak, mig a tavasz napjnak melege nem rinti
azokat.
A npvndorls korszaktl a legutbbi szzadokig, hogy
gy mondjam, kultrai tl bortotta az egsz Keletet; gy teht
nem csuda ha a fajok kultrai kzdelme nem tmad fl, s
hogy a nyelvviszonyokban Keleten a Magyarok bejvetele ta
arnylag kevs vltozs trtnt. A mg Nyugaton a kultra
megteremtette a klnbz nyelvekbl az egysges nyelvet, s
a klnbz fajokbl az egysges nemzeteket, addig Keleten a
klnbz fajok s nyelvek fenmaradtak.
A bolgr grammatika elveszsn kvl alig trtnt valami
nevezetes talakuls. A legsttebb barbrsgban is trtnnek
ugyan talakulsi mozgalmak, st az inkulturnak, a mvelet-
lensgnek is meg van hdt ereje. Vannak re pldk, hogy
magasabb kultrhoz tartoz, de szmszeren csekly s hanyatl
fajokat a barbrsg felszvott magba. Az inkulturnak azon-
ban leginkbb konzervatv ereje van.
A mveltsg ltal nem rintett fajok megtartjk egy-
nisgket s nyelvket, s a kzdelem csak akkor kvetkezik be,
midn a kultra rinteni kezdi ket. Ekkor dl el, vajjon
gyakorolja-e rjuk beolvaszt erejt a mveltsg, vagy pedig
r
van erejk kln nll kultra ltestsre.
A nemzeti breds a Keleten egytt jelen meg a kult-
rnak az Oriens horizonjra flemelked napjval.
A barbrsg tele inulban, a kulturai tavasz keletkezben
van. Megindul a Keleten is az a nagy kzdelem a fajok s
nyelvek kztt, a mely a Nyugat eredmnyt ltrehozta. Gyzni
fognak az ersebb kultrk s az ezekre tmaszkod nyelvek.
Nem kvetelnk a magyar kultra s grammatika sz-
mra egysges trsadalom- s nemzetteremt misszit a Kr-
ptok vonaln tl, Kelet fel, habr bszkn elmondhatjuk, hogy
161
kulturai flnynk a Kelet npei fltt legalbb oly nagy,
mint a nyugati npek kulturai flnye mifelettnk. Valamint
teht a nyugati kultra hat renk, azonkpen hat a mindig
hatalmasabban kibontakoz magyar kultra a Kelet npeire.
De Pozsonytl Brassig, a nyugati Krptoktl a keleti Krp-
tokig a magyar kultrtl senki el nem vitathatja nemzetalkot
hivatst. A magyar faj politikai hegemnijt a magyar kul-
tra vezrszerepe egszti ki, a mely szerep betltsben rszt
vehet nem csak a speczifikus magyar faj, hanem a nemzeti-
sgeknek magyar kultrba felolvadt minden eleme is. Nmi
helyi jelleggel br nemzetisgi kultrk keletkezhetnek, st
mr keletkeztek is, de dominns, oly kultra, mely a magyar
nemzet s llam egysgt megbonthatn, ily kultra nem kelet-
kezhetik sem Fels-Magyarorszgban, sem Erdlyben. A mi
klnsen a romnsgot illeti, ez szmbelileg a legnagyobb
nemzetisg ugyan, de a benne rejl kultrai elemek legfej-
letlenebbek.
A kultrai klnbsget a magyar faj s a romnsg
kztt szksgesnek tartom egsz rviden statisztikai adatokkal
is megvilgtani. Egyik elz fejezetben emltettem mr, hogy
az egsz romn kirlysgban csak 2500 npiskola van. teht
hasonlthatatlanul kevesebb mint Magyarorszgon csak a romn
faj szmra a mennyi ltezik. Az rni s olvasni tudk szma
Romniban nem ri el a 700,000-et, mg Magyarorszgon
pusztn a magyar faj kebelben nem kevesebb mint 4,011.000
azok szma, akik rni s olvasni tudnak. Szzalkokban kifeje-
jezve: Romniban az sszes lakossgnak csak 13%-a tud
rni s olvasni, mig a speczifikus magyar faj frfi lakossgnak
rni s olvasni tud hnyada kzel 60%.
Mg a magyarorszgi szlvok is sokkal felette llnak gy
a romniai, mint a magyarorszgi romnsgnak. A tt lakos-
sgbl a frfiak rni s olvasni tud %-a 50, a horvt 49, a
vend 48. Csak az olh lakossgnl kezddik a nagy ess: 19%-a
az olh frfi lakossgnak tud rni s olvasni. s mg a magyar-
162
orszgi olhsgnak e silny kultrai perczentje is egsz mvelt-
sgi magaslaton ll a romniai romnok kultrperczentjhez
kpest.
A kultrai sttsg a szerint nvekszik Szent Istvn
birodalmban amint az olh perczent emelkedik. Minl nagyobb
az olh lakossg szma valamely vidken, annl kisebb a kul-
trai perczent. Legmveletlenebb frfilakossg van Szolnok-
Dobokban (rni s olvasni tudk szmarnya 20.07%). Hu-
nyadban (20.50%). Mramarosban (22.08%), s Kolozsmegy-
ben (23.75%). Legmveletlenebb ni lakossg: Hunyad (12.06%).
Szolnok - Doboka (11.1%), Mramaros (13.17
0
/
0
). Als-
Fehr (14.92%), Torda-Aranyos (15.74%), Kolozs (16.05
0
/
0
),
Szilgy (20.58%), Krass-Szrny (20.96%), Arad (22.57%),
Ugocsa (22.59%). Kis-Kkll (23.28
0
/
0
), Fogaras (23.29%),
Maros-Torda (24.58%). Brote nyelvterlete teht kultrailag
legsttebb foltja Magyarorszgnak.
Ellenben Erdlyben a tlnyomlag magyarok s nmetek
ltal lakott megykben az rni-olvasni tudk arnya:
Brass 74.20 61.43
Csk 42.52 26.42
Hromszk 55.56 40.57
Nagy-Kkll 59.73 47.61
Szeben 60.11 43.91
Udvarhely 58.60 39.05
s mennyivel sttebb mg maga Romnia, mint a
magyarorszgi s erdlyi romn nyelv-vidk kultrai sttsge.
De legjellemzbb az olhok kultrjra s kultrkpess-
gre azon krlmny, hogy a kultrai pontokat, a vrosokat
minden faj kzt legkevsbb tartjk megszllva. s a lehet
legnagyobb figyelemre mlt ama tny, hogy magn a romn
nyelvvidken minl ersebb kultrai kzpontot kpez valamely
vros, annl kisebb ott az olh lakossg szmarnya. Ellenben
163
minl kevsbb kpez klturpontot valamely vros az olh
nyelvvidken, annl ersebb ott az olh lakossg szzalka.
A kvetkez adatok e tekintetben felettbb tanulsgosak.
A Brote ltal olb nyelvterlett dekretlt 18 vrmegye
kultrpontjainak, vagyis vrosainak lakossgi szmarnya a
kvetkez:
Vros neve sszlakossg Olhok szma
1. Fogaras 5,681 1917 (34%)
2. Dva 4,657 1996 (43%)
3. Nagy-Enyed 5,932 1344 (23%)
4. Lugos 12,489 5277 (42%)
5. Des 7,728 1791 (23%)
6. Torda 11,079 2297 (21%)
7. Besztercze 9,109 2274 (25%)
8. Nagy-Szeben 21,465 4581 (21%)
9. Zilah 6,476 329 (5%)
10. Arad 42,052 7873 (19%)
11. Kolozsvr 32,756 3226 (10%)
12. Erzsbetvros 2,795 595 (21%)
13. Nagyvrad 38,557 2527 (6%)
14. Segesvr 9,618 2429 (25%)
15. Temesvr 39,884 3623 (9%)
16. Brass 30,739 9758 (32%)
17. Marosvsrhely 14,212 669 (5%)
18. Szatmr 20,736 717 (3%)
Ha a magyarorszgi s erdlyi romnsg tovbb fejleszti
kultrjt, ktsgkvl jobban meg fogja szllni a vrosokat is
Ennek eljelei mr mutatkoznak, mert brmi kedveztlenek a
164
fennebbi 1890-iki szmarnyok az olhokra nzve, a mlthoz
kpest azok mgis haladst mutatnak. vekkel, plne vtize-
dekkel elbb ugyanis mg kedveztlenebb volt az olhsg
vrosi szzalka.
Tagadhatatlan, hogy a romn intelligenczia is az utols
vtizedekben megnvekedett, ami termszetesen szintn a magya-
rok zsarnoksgt mutatja. A Bach-korszakban sszertk a hiva-
talviselsre kpes olhokat s alig talltak nhny szzat. Az
olh intelligenczia ellenben most ezerekre rg. Csak a kzsgi
s krjegyzk kztt 461 vallotta magt az 1890-iki npszm-
lls alkalmval olh nemzetisgnek. Magban Erdlyben
221 olh krjegyz van. Olh nemzetisg lelksz volt. 1890-ben
1481 gr.-kath., 3386 gr.-keleti. A kt felekezetbl magra
Erdlyre esik 1897 olh lelksz. Tant volt ugyanakkor olh
nemzetisg kzel 3000, s e szmbl magra Erdlyre 1538
esik. s semmi sem bizonytja annyira a magyarok zsarnok-
sgt, mint hogy ezen npoktatk kzl tbb mint 500 mg
most sem tud magyarul. Teht a magyar nyelv ktelez okta-
tst elrendel trvny mr e miatt sem hajthat vgre.
A romn nemzetisg gyvdek s orvosok, valamint az
rtelmi kereset egyb emberei szintn nagyon megszaporodtak
s pedig azon negyedszzad alatt, amita a magyar zsarnok ura-
lom a liga szerint elnyomja a romnsgot. Ezen negyedszzad
eltt az erdlyi s magyarorszgi romnsgnak alig volt e
nven nevezhet intelligenczija. Most ez az intelligenczia, mely
ltt a magyar szabadsgnak s a magyar llam kulturai hat-
snak kszni, nagyobb rszben a dkoromn agitczi ln
ll, st a dkoromanismus csakis ez intelligencziban gykere-
zik, mert a parasztsg vajmi keveset trdik a politikval.
De mennyire eltrpl gy szmra, mint mveltsgre ez
a romn intelligenczia a magyarhoz kpest! Krlbell p azon
minimlis arnyra redukldik, mint a romn nemzeti kultra,
ha a magyarral kerl sszehasonltsba. Az arny s viszony
mindig ugyanaz. A magyarorszgi romnok kultrja s intelli-
165
genczija ersebb a romniai romn kultrnl s intelligen-
czinl. A magyarhoz hasonltva mindakett az elenyszs
szztlijra redukldik.
A fennebb kzlt statisztikai adatok mutatjk az tlagos
mveltsg sszehasonltst, mely risi szmarnyokban a
magyarsg javra esik. Ht mg a minsg s nemcsak a
mennyisg! A magyar nemzetnek virgz irodalma s az
egsz mvelt vilg ltal elismert mvszete van. Nemzetnk
mr egyenrang tagja a kultrban a nyugoti nemzeteknek.
Ezek kzl a legelrehaladottabbak megelznek bennnket, de
a klnbsg kztnk s kztk tvolrl sem akkora, mint
amekkora kultrai flnyben vagyunk mi a magyarorszgi s a
romniai romnsg felett. Nem a bszkesg, hanem a nyilvn-
val tnyek mondatjk velnk, hogy mi magyarok vagyunk
Eurpa keletn a kultra hatrrsge.
2. A vagyon.
Valamely fajnak szegnysge s a gazdasgilag felette
ll faj gazdagsga nem mindig mozdtja el az sszeolvadst,
st gyakran oly ellentteket is szl, mint amint rorszgban
tapasztalunk, ahol az ellentt alapjt nagy rszben gazdasgi
ok kpezi. A magyarok azonban sohasem fosztottk ki az ol-
hokat, mint az angolok az reket, s gy ellentt e miatt nem
tmadhatott. St egszen ktsgtelen, hogy a romn jobbgyok
Erdlyben s Magyarorszgon vtizedekkel elbb lettek szabad
fldbirtokuk tulajdonosaiv, mint Romniban. A romn faj
gazdasgi kifejldse pedig szintn hatrozottan a magyar
alkotmny visszaszerzse ta vett nagyobb mreteket.
A vagyonossg tern szintn ugyanazok a viszonyok ll-
nak fenn. A magyarorszgi s erdlyi romnsg a magyar
zsarnoksg negyedszzada alatt hatrozottan fejldtt s ers-
dtt vagyonilag is. A magyarok elnyom rendszere oda vitte a
dolgot, hogy 28 v eltt mg teljesen koldus s nyomorult
166
olhsgnak ma nem kevesebb mint 41 pnzintzete van.
E pnzintzetek alaptkje meghaladja a 2,000.000 forintot
s tartalktkje megkzelti a flmillit. s e romn pnzin-
tzetek igen gyes kezekben vannak, amit mutat az is, hogy a
41 pnzintzet mlt vi tiszta jvedelme 364.398 frt volt, vagyis
a rszvnytke 18%-a. A 41 pnzintzet mlt vi bette meg-
haladta a 10 millit. A romnsg teht ktsgkvl gyarapo-
dik; de mily csekly mretekben velnk sszehasonltva, akik
a kultrai s gazdasgi vezrszerepet visszk szent Istvn
birodalmban.
Nem is akarok azon 100 s 100 milli tkkre hivat-
kozni, melyekkel a magyar pnzintzetek brnak. Csak azt
emltem meg pldakpen, hogy egyedl az Els pesti hazai taka-
rkpnztrnak 1893-iki tiszta nyeresge meghaladta a 2 millit,
vagyis akkora volt, mint az sszes romn pnzintzetek alap-
tkje. s mg a 41 romn pnzintzet mlt vi bettei csak
valamivel haladtk tl a 10 millit, addig a pesti hazai taka-
rkpnztrban 1893-ban nem kevesebb mint 104 milli frt
bett gylemlett ssze s ugyanezen pnzintzet vi forgalma
760,000.000 frt volt.
E szmok nagyon vilgosan beszlnek.
A romnsg szinte mg figyelemremltbb fejldsi moz-
galmat tntet fel a fldbirtok-viszonyokban. Bizonyos czlza-
tossg s kvetkezetessg mutatkozik a romnok kzt a fld-
birtokszerzs tern s a 41 romn pnzintzet szinte csak
azrt ltezik, hogy a romn nemzeti trekvst megvalstsa.
A romnok, akik a dkoromn eszme kultusznak hdol-
nak, kt rendszert kvetnek czljaik megvalstsnl. Az egyik
rendszer a nagy szavak, a zaj s tntetsek rendszere. Romn
izgatk politikai jelszavakat hangoztatnak, vdaskodnak az
eurpai sajtban, denunczilnak bennnket, hogy erszakosak
s barbrok vagyunk; egyszer Balzsfalvn, msszor Nagysze-
benben tartanak gylseket s hoznak hatrozatokat. Ezek a
magyar gyre nem veszedelmesek; inkbb hasznlnak, semmint
167
rtanak. A romn nemzeti prtot sikerlt dekomponlniok, a
vezet gyeplt kiejtettk kezkbl s oda dobtk a tmeg kz.
Tlzsaikkal elrontottk dolgukat a romn kormnynyal, kom-
promittltk Eurpa eltt a romn ligt, st magt a romn
gyet is.
Van azonban a romn nemzeti politiknak ms rend-
szere, s vannak ms emberei is. Ez a rendszer vlhatik vesze-
delmess, s ezek az emberek tehetnek krt nemzeti rdeknkben.
Ezek nem tnek zajt, nem verik a nagy dobot, panaszaikkal
nem tltik be Eurpt, hanem csendben dolgoznak. Erlyesen
s kvetkezetesen mennek elre kitztt czljuk fel, s ez az,
hogy Erdlyt trsadalmilag s gazdasgilag megszerezzk a
romnsg szmra. Nagyon jl tudjk, hogy ha ez sikerlt
nekik, akkor egyszersmind meghdtottk Magyarorszgot Ojtos-
tl s Kklltl kezdve a Tiszig. Az olh nemzeti gy ez
vatos s messzelt munksai mr vtizedek ta mkdnek
s tagadhatatlan eredmnyeket rtek el. Az olh nemzeti kul-
tra elmozdtsrl nem is szlva, mindent elkvetnek, hogy
az erdlyi romnsgot mveltt s gazdagg tegyk. Eddig
fleg csak a parasztsgot erstettk, s arra trekedtek, hogy
a magyar kzbl elhullott fldbirtok romn prok kzt osz-
tassk fl, s ekkp a romn np lpsrl lpsre elre haladjon
Erdly talajn. Ismeretesek az eredmnyek, amelyeket e tekin-
tetben a csendben dolgozk elrtek. jabban mg intenzvebb
igyekeztk tenni a jelzett trekvst s rendszerket magasabb
nvra emeltk. Tudtk s tudjk jl, hogy kzposztly nlkl
egyetlen faj sem rhet el sikereket, st mg csak nemzeti
egynisget sem szerezhet. Pusztn parasztokbl, havasi pszto-
rokbl, izgat ppkbl, nhny gyvdbl s orvosbl nem
lehet Erdlyben a klnll s politikailag is klnllst kve-
tel nemzetet megkonstrulni. E czl rdekben szksg van
nemcsak intelligens, hanem egyszersmind vagyonos, lehetleg
fldbirtokos kzposztlyra.
A magyar nemzeti politiknak is els sorban a fldbir-
168
tokos kzposztly volt mindig lettemnyese s vezre. E fld-
birtokos kzposztly nlkl sem 48-iki, sem 67-iki vvmnyaink
nem jttek volna ltre. Hogy e politikailag iskolzott trsa-
dalmi rteg meggyenglt, elg sajnosan tapasztaljuk mr is.
A liberlis magyar nemzeti politika rszben elvesztette ter-
mszetes slypontjt, s most keresi azt az alapot, ahova the-
lyezkedjk. Az erdlyi romnoknak sohasem volt kzp fld-
birtokos osztlyuk, ez volt oka annak, hogy romn nemzeti
trekvsek nem gykereztek vezet trsadalmi rtegben.
A csendben dolgozk ezen akarnak most segteni.
A fldbirtokos kzposztly a legjabb idk vlsgig a
Kirlyhgn tl is nemzeti, vagyis magyar volt. Olh kzp-
fldbirtokos csak itt-ott ltezett, e vlsgok azonban sehol sem
idztek fel slyosabb bajokat mint ppen a legveszlyesebb s
legveszlyeztetettebb ponton: Erdlyben. Az erdlyi kis s kzp-
birtokos magyarsg rszben tnkre ment, s ennek a helyt akar-
jk most ptolni a romn nemzeti gy hallgatva dolgoz mun-
ksai olh elemekkel. Nem kevesebbet akarnak, mint a magyar
gentry ritkul sorait romn gentryvel helyettesteni. Ez a gentry-
gyrts mg nem mutat fel ugyan nagy eredmnyeket, az olh
kzpfldbirtokos osztly mg nincs megteremtve. De a munka
e tren is folyik czltudatosan s erlyesen. A czlt szolgljk
a romn pnzintzetek s a vezetk, de leginkbb az az nfel-
ldozs s az anyagi rdekeknek a politikaiak al helyezse,
amely a nma munka intzit jellemzi. Az els pldnyok az
jonan gyrtott olh kzpfldbirtokos osztly elfutrai gya-
nnt mr megjelentek Erdlyben, a rgi gentry gyr sorai
mellett. Ha a kisajttsi munka tovbb folyik, kvetni fogjk
sokan az els pldnyokat, s ha egyszer sikerlt Erdlyben
romn kzpfldbirtokos osztlyt teremteni, akkor a romn
nemzeti politiknak nyert s a magyar nemzeti politiknak
vesztett gye van. Ez j fldbirtokos osztly lesz termszetes
vezre a romnsgnak, s nem szdelgk, vagy a nemzeti jel-
szavakat csak czljaikra hasznl nzk fogjk majd kezkben
169
tartani a gyeplt. A fanatikus ppk s pert keres gyvdek
httrbe szorulnak akkor a valdi vezrek mgtt.
Hogy a romn gy azon sikereket elrhette, melyekrl
az albbi adatok tansgot tesznek, szintn a magyarok isme-
retes zsarnoksgnak tudhat be, akik nemcsak megengedik,
hogy romn nemzeti pnzintzetek jjjenek ltre, hanem ezeket
mg az elnzs kedvezmnyben is rszestik. s ugyancsak a
magyarok zsarnok uralmra mutat azon tny, hogy sem a kor-
mny, sem a trvnyhozs nem vdelmezi a magyar fajt azon
kisajttsi mveletekkel szemben, melyeket a romn pnzint-
zetek vghezvisznek. Nmetorszg 100 milli llami seglylyel
vdi s terjeszti Posenben a nmet kolnikat. Az erdlyi
magyarsgot sem az llam, de mg a magyar pnzintzetek
sem vdik azon pontokon, amelyeken a romn pnzintzetek
tnyleg kisajttjk a magyar fldbirtokot. Horvth Gyula
erlyes felszlalsnak csak ezutn lesz megfelel eredmnye.
Az albbi adatok rszletesen feltntetik, mekkora fldbirtok
v a n klnsen a romn kzpbirtokos osztly kezn. Ez adatok
kt irnyban is tanulsgosak. A magyarok megismerhetik azok-
bl, hogy tnyeg ltezik oly romn nemzeti mozgalom, mely
romn kzpfldbirtokos osztlyt akar teremteni. A klfld
pedig megtudhatja ez adatokbl, hogy a romnsg nemcsak
az egsz orszg irnyban, hanem mg azon vrmegykben
is trpe minoritsban van a fldbirtokot illetleg, ahol llek-
szmra nzve a lakossg tbbsgt kpezi. A Brote-fle romn
nyelvterletet ez adatok is rdekesen vilgtjk meg. Akkp
lehetne kiszaktani a magyar llam egysgbl e terletet akkor
amidn nemcsak a kultra, hanem egyszersmind a vagyon risi
nagy flnye nem a romn, hanem a magyar lakossgnl van ?
A romnsgnak azonban a fldbirtokban sokkal kedvezbb
szerepe van mint az iparban. Nagy olh fldbirtok mg van,
de olh nagyipar nincs sem a Kirlyhgn tl, sem azon innt.
Az 1890-iki npszmlls kiterjesztette figyelmt a nagy-
iparosok nemzetisgre is. E hivatalos s az illetk sajt beval-
170
lsn alapul adatokhoz kpest volt az egsz magyar biroda-
lomban (tbb mint 20 segdmunkssal dolgoz) nagyiparos-
magnvllalkoz 907. Ebbl nemzetisg szerint: 533 magyar,
320 nmet, 18 tt, 2 szerb, 1 ruthn, 8 cseh, 3 lengyel, 3
morva, 11 olasz, 1 bolgr, 7 egyb idegen nemzetsgi. Romn
egy sem.
A kisiparban a romnsg, a magyarok zsarnok uralma ta
szintn kezd trt hdtani s ezen a czmen nvekszik vrosi
szzalkuk, gy terjeszkednek a kisipar ltal Szebenben s
Brassban. De, ismtlem, a nagyipar s nagyvllalkozs szn-
vonalra sehol sem kpesek emelkedni. Egyltaln az iparra
val kpessg majd teljesen hinyozni ltszik a romn fajbl s
pedig nemcsak nlunk, hanem Romniban is. A vmhbor
eltt Romnia ipari szksgleteit jelentkeny rszben Erdlybl
fedezte s pedig nem csekly hnyadban a szkely hzi iparbl.
A vmhbor ta Romnia maga akar ipart teremteni; de
leginkbb magyarok, nmetek, szval idegenek ltestik Rom-
niban is a nemzeti ipart.
A romn fajnak az iparban s kereskedelemben val
ezen pratlan htramaradsa, nem pedig a magyarok zsarnok-
sga oka az erdlyi romnsg nagy szegnysgnek. Egyltaln
az erdlyi romn lakossg nagy kultrai s gazdasgi fejlet-
lensge oka azon igen sajnlatos tnynek, hogy a romnsg
csak minimlisan vesz rszt a magyar llam terheinek visel-
sben. Klnsen a romn lakossg oka annak, hogy Erdly
annyira deficzites vidk. Mint a jelen munkm 2. rszben
mr emltettem, az Erdlylyel kiegsztett Dkoromnia p a
romnsg miatt lenne nagyon deficzites. Erdly romn auto-
nmija pedig szintn az olh lakossg nagy szegnysge miatt
sok pnzbe kerlne Magyarorszgnak.
Mieltt ttrnk az olh fldbirtok-viszonyok ismertet-
sre, szksgesnek tartom az erdlyi s magyarorszgi viszo-
nyokat a kzterhek viselsnek szempontjbl megvilgtani.
Az itt kzlt adatokbl kitnik:
171
1. hogy a tlnyomkig olh lakossggal br vrmegyk,
sszehasonltva a magyarorszgi, vagyis a Kirlyhgn innen
fekv vrmegykkel, igen cseklylyel jrulnak az llam kzter-
lieihez. Ha hozzjrulsi sszegk nmely helyen fl is emel-
kedik, ennek az az oka, hogy az illet vrmegyben ers a
magyar, illetleg a nmet elem. A legtbb adt fizet vrosok
pedig az egsz olh terleten magyar vagy szsz jellegek.
A szkely vrmegyk csekly adzsi arnya nem adkedvez-
mnyt jelent, hanem jelenti azt, hogy a szkelyfld gazdasgi
kifejtsert nagyon kevs trtnt.
2. Egsz Erdly, a magyar vidkekkel egytt is arny-
lag kevs rszt vesz a kzterhek viselsben. Horvtorszg
rszvtele a kzadzsokban valamivel tbb s mgis deficzites
orszg; Magyarorszgnak venkint tbb milli forintjba kerl
a horvt autonmia. Legalbb ugyanennyibe kerlne Erdly
romn autonmija!
3. A fels-magyarorszgi tt jelleg vrmegyk a kz-
teherviselst illetleg legkzelebb llnak Erdlyhez, vagyis szin-
tn ersen deficzitesek.
Mindebbl vilgosan kvetkezik, hogy a magyar llamot
gazdasgilag a magyarsg s rszben a vele szvetsges nmet-
sg tartja fenn s ennek risi gazdasgi s kulturai flnye
ptolja ki azon hinyt, amelyet romnok, ttok s horvtok
pnzgyileg okoznak a magyar llam hztartsnak.
A kvetkez adatok mindenkit meggyzhetnek ez llts
igaz voltrl.
1894-re Magyarorszgon, Horvtorszg nlkl, de Erdly-
lyel el volt irnyozva 100,000.000 frt egyenes llami ad.
Horvtorszggal egytt 109,000.000 frt. Ez egyenes adkban
Erdly kvetkezleg particziplt:
172
I.
E r d l y i vrmegyk .
Megye neve
Terlet
kilo-
mterek-
ben
Lakossg
Ad-
elirnyzat
1894-re
forintokban
Als-Fehr ... ... ... ... ...
Besztercze-Naszd ... ...
Csk ... ... ... ... ... ... ... ...
Fogaras ... ... ... ... ... ...
Hromszk ... ... ... ... ...
Hunyad ... ... ... ... ... ... ...
Kis-Kkll ... ... ... ... ...
Kolozs ... ... ... ... ... ... ...
Maros-Torda ... ... ... ... ...
Xagy-Kkll ... ... ... ...
Szeben ... ... ... ... ... ... ...
Szolnok-Doboka ... ... ...
Torda-Aranyos ... .. ... ...
Udvarhely ... ... ... ... ... ...
3,576.83
4,014.35
4,014.35
1,875.43
3,556.29
6,932.04
1,645.82
5,140.25
4,324.03
3,109.67
3,318.52
5,149.85
3,369.58
3,417.68
193,072
154,732
114,110
88,217
130,008
267,895
101,045
225,199
177,860
135,312
148,738
217,550
150,564
110.132
751,351
356,502
286,722
273,444
487,564
984,636
370,657
960,464
582,122
571,302
756,986
606,844
428,376
286,429
sszesen ... ... ... ... ...
8.243,711
E szmadatokbl teht els sorban az kvetkezik, hogy
a 100 milli frt llami egyenes adbl Erdly nem visel egszen
8 milli frt terhet. Pedig mg ennek legnagyobb rszt is,
magn a romn terleten, a szsz s magyar kultrpontok
viselik. lltsuk ezzel szembe nhny kirlyhgn innti vr-
megynek adterht.
173
.
Magyarorszgi magyar vrmegyk.
Megye neve
Terlet
kilo-
mterek-
ben
Lakossg
Ad-
elirnyzat
1894-re
forintokban
Bcs-Bodrog ... ... ... ... ...
Baranya ... ... ... ... ... ...
Bks ... ... ... ... ... ... ...
Csongrd ... ... ... ... ... ...
Fejr ... ... ... ... ... ... ... ...
Hajdu ... ... ... ... ... ... ...
Jsz-Nagykun-Szolnok ...
Pest-Pilis-Solt-Kiskun
Pozsony*
Somogy ... ... ... ... ... ... ...
Torontl ... ... ... ... ... ...
Zala ... ... ... ... ... ... ... ...
1,079.41
5,133.13
3,558.01
3,413.65
4,156.00
3,353.22
5,373.31
12,605.25
4,217.17
6,530.94
9,521.42
5,121.63
716,488
322,285
258,386
261,340
222,455
190,978
318,475
684,293
331,370
326,835
588,750
404,699
6.131.680
2.211.980
1.901,454
1.622,761
1.887,298
1.47 7. 07 5
2.138,112
4.178,555
2.387,248
1.908,774
4.364,452
2.006,615
Budapest fvros ... ... ... 33,789 k.hold 491,938 21.548,705
*) Pozsony vrmegyt azrt vettem ki a tt jelleg vrmegyk
sorbl, de pusztn csakis az adfizets szempontjbl, mert e vrmegye
nagy adfizeti risi tbbsgben magyarok s nmetek.
174
III.
A tt jelleg vrmegyk.
Megye neve
Terlet
kilo-
mterek-
ben
Lakossg
Ad-
elirnyzat
1894-re
forintokban
rva ... ... ... ... ... ... ... ...
Bars ... ... ... ... ... ... ... ...
Gmr ... ... ... ... ... ... ...
Hont ... ... ... ... ... ... ... ...
Lipt ... ... ... ... ... ... ... ...
Nyitra ... ... ... ... ... ... ...
Sros ... ... ... ... ... ... ... ...
Turcz ... ... ... ... ... ... ...
Trencsn ... ... ... ... ... ...
Zempln ... ... ... ... ... ...
Zlyom ... ... ... ... ... ... ...
2,071.42
2,673.45
4,275.40
2,649.83
2,257.54
5,723.39
3,821.81
1,150.35
4,619.82
6,301.58
2,730.17
84,820
152,910
174,810
123,023
76,850
1596,782
168,021
49,979
258,846
299,197
112,413
221,037
800,175
814.009
662,050
266,813
2.200,571
596,752
180,157
691,395
558,201
557,285
sszesen ... ... ... ... ... 7,548,495
IV.
Horvtorszg s vrmegyi.
Horvt- Szlavnorszg sszes terlete: 42,535.25 kilomter.
lakossga: 2,186,410 llek.
M. kir. adfelgyelsg
illetve pnzgyigazgatsg
szkhelye
M e g y e
Ad-
elirnyzat
1894-re
forintokban
Zgrb ... ... ... ... ... ...
Vrasd ... ... ... ... ... ...
Ogulin ... ... ... ... ... ...
Gospi ... ... ... ... ... ...
Eszk ... ... ... ... ... ...
Vukovr ... ... ... ... ...
Zgrb ... ... ... ... ... ... ...
Vrasd s Belovr ... ...
Modrus s Fiume ... ... ...
Lika s Krbava ... ... ...
Vercze s Pozsega ... ...
Szerem ... ... ... ... ... ... ...
2.003,01
1.749,332
396.235
142,549
2.209,537
2.163.557
sszesen ... ... ... 8.664.219
175
A fennebbi szmadatok ktsgtelenn teszik, hogy az sszes
nemzetisgi vidkek, teht egsz Erdly, egsz Horvtorszg
s Fels-Magyarorszg tt jelleg vidke a magyar llam
kzterheinek, legalbb az egyenes adk tekintetben, eleny-
szen csekly hnyadt viselik. Minden nemzetisgi vidk teht
deficzites. A magyar faj nemcsak fegyverrel hdtotta meg ez
orszgot, hanem egyszersmind gazdasgi erejvel fentartja azt.
Legjellemzbb, hogy Budapest, a magyar fvros, egy-
maga kzt akkora adterhet visel, mint az sszes perifrik,
vagyis az sszes nemzetisgi vidkek, t. i. Erdly, Horvt-
orszg s a fels-magyarorszgi tt vidk. Ahol ekkora
konczentrikus er rejlik nemcsak a politikai intzmnyekben
hanem egyszersmind a kultrai s gazdasgi viszonyokban, ott
az llam s nemzet szttagolsrl csak az brndozk betel-
hetnek.
A romn nemzetisg kzp- s nagybirtokosok.
A magyar kirlysgban a kzp-fldbirtoknak van a tbbi
birtokviszonyokhoz kpest legrosszabb llapota. A valdi kzp-
birtok (2001000 hold kzt) csak 14.49%-a az sszes fld-
birtoknak, holott az uradalmi nagybirtok szzalkarnya meg-
haladja a 30%-ot, a latifundiumok elri a 9%-ot. Miutn
pedig Magyarorszgon. Horvtorszgot is beszmtva, van
53.000.000 kt. hold termfld van (Horvtorszg nlkl 49
milli), ebbl a kzpbirtokra krlbell 7
1
/
2
milli, a nagybir-
tokra mintegy 19
1
/
2
milli, sszesen kerek 27 milli kat. hold esik.
Az itt kzlt s hivatalos ton gyjttt adatok mutatjk azon
arnyt, melyben az olh nemzetisg fldbirtokosok rszt-
vesznek a kzp- s nagybirtokban. Az egyhzi javak kimu-
tatst mellztem, mert nem tartozik trgyamra. p gy mel-
lztem a kzsgi birtokviszonyokat is. Rendszerint csak az
egyni s trsas kzp- s nagybirtok kimutatsra szortkozom.
176
Me g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Moldovn Jnos
lakik Balzsfalvn
Krecsim Szamoilu
Mcellr Jnos
lakik Szerdahelyt
Katona Jnos
lakik Dtos
Kis-Cserged
Hossztelke
Kis-Enyed
Kutyfalva
700
513
324
300
1,837
B e s z te r c e
N a s z d
6 5 3 ,5 0 2 k .h .
Bulbuk Jnos Olh-Nmeti 244 244
B ra s s
2 6 0 ,0 8 8 k . .h .

Almatn Ills
s trsai
Almatn Anna
s trsai
Skoru Jnos
s trsai
Karcsony Gyrgy
s trsai
Kolcsr Jnos
s trsai
Spenli Gyrgy
s trsai
Nagy Jnos
Bokor Jnos
Csk-Madaras
Csk-Szt-Mikls
Gyimesbkk
Gy-Bks
348
1,237
959
200
1,479
492
300
1,000 6,015
177
Me g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Boeru, Vasznu s Debrin
csaldok
Fels-rps 375
Barbu Tanasi Mathei
s trsai
Nagy-Berivoj 488
Bojer George
s trsai
1,120
Grevu, Romsa s Popa
csaldok
Brera 305
Lia Dvid s trsai Kopacsel 355
Chiornitza Niclae Kucsulta 410
Gravu csald Lissza 776
Paler George Onna
Monoiu Popa Nicolae
s trsai
Trcsvr
456
836
Stava-csald Sarata 206
Bika-csald Nagy-Vajdafalva 734
Bika- s Csungura-
csald
350
Csungura-csald 600
Stancsiu Carjia Sn-
dru csald
Als-Vist 2,454
Alsvisti Boer
csaldok
Fels-Vist 547
Mecin Juon s trsai Zerneszt 251
Mecin Trajn
s trsai 234 10,497
178
Me g ye
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
H r o ms z k
Nygovits Elek Bodz 230
1 3 0 ,0 0 8 k . h .
Ruszuj Mikls Szitabodza 627 857
Hurdukn Florea
s birt. trsai
Bokaj 452
Beroj Filip
s birt. trsai
Bucsum 382
Adameszk Vaszi
s trsai
Ludesd 507
Szencsn Pvel
s b. trsai
Ludesd 235
Popovics Petru
lelksz s b. trsai
K-Boldogfalva 480
Manyeleszk csald
Sztncs csald
Mosotka csald
Togyeszk csald
Kimpulninyg 236
235
236
235
Dvid Juon
s birt. trsai
Krivdia 829
Argyeln Arbu
s b. trsai
Pancsinesd 1,429
Avrameszk Juon
s trsai
Vahra 951
Furdui Nikolaj
s b. trsai
Bursuk 231
Brb Alea s b. trsai Nagy-Muncsel 409

179
Me g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Mihai Jnos
Tyevoj Moise N.
Petrovits Mikls F.
Mihanya Jnos
Mircs Dumitru
Danist
Mircs Juon
b. Dumitru
Mircs Petru
Nemes Mita
Nemes Petru
Nemes Stefu
Dr. Mihu Jnos
Batir
Szentgyrgyvlya
Fels-Banczr
Kimpulunyg
Livrony
Szszvros
1,021
201
301
673
215
226
214
231
260
240
4,288 14,717
Pap Emil
Sterca-Sulutiu-
alaptvny
Bertalan Mzes
Bukur Sagn
Ruszn Mikls
Lday goston hagyt.
Vancsa Jnos
alaptvny
zv. Pincin Jnosn
Bin dn
Tilea Honorius
Bbahalma
Vidrtszeg
Laczkod
N. Cserged, Mike-
falva, F.-Kpolna
Szancsal
Hosszasz, Szan-
csal, M.-Pterfalva
Bszt.-Mikls
Mikeszsza
O.-Bkks
Somogy
400
1,300
350
550
500
500
700
200
340
300
5,140
180
Me g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Bgye Szimion Bedecs 254
s trsai
Krisn Eugnn Berkenyes 1,474
Dunbrva Tivadar Budatelke 283
Krisn Mihly Farag 255
Hosszu Jzsef Gyulatelke

Domsa Gyrgy Gyrgyfalva 244
Bolos Gyrgy Hodosfalva 259
s trsai
Terro Krecsun 424
s trsai
Moldovn Jnos Katona 245
Simon Albert K.-Czg 212
Grauz Sndor Kozmatelke 287
Antal Flra s trsai Kzpfld 316
Marinovics Agapia M.-Trla 326
Moga Jakab 249
Simon Lszl 212
Ifj. Bora Juon s tsai M.-Szt.-Pl 255
Pap Ananis Martlaka 309
Simon Albert M.-Szt.-Gyrgy 260
Simon Lajos 299
Germn Juon M. Szombattelke 255
Forna Gyrgy N.-Eskll 213
Roska Mrton O-Gyres 233

181
M e g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Gl Jnos
Bidin Alexa
Burjn Szimon
s trsai
Gll Dniel rksei
Gll Dniel rksei
Jusztin Tivadar
Mrics Kostantin
utdai
Rogozsel
Szava
Sz.-Erked
Szkely
Trnyis
Ugrucz
Viszlya
263
230
202
696
254
229
505
9,243
Metin Trajn
Sndor Gyrgy
lak. Fogaras
Nagy-Ercse
Havasi birtok
767
13,448.
bri
rvers
alatt 767
N.- K k l l
5 7 2 .3 3 0 k . h .
Zsurka Jnos s neje Rovs 476
476
Poppa Jnos
Morar Stefan
s trsai
Alczina, jegyhz
s Krpd
Sugg
460
903
1,363
Kormos Emil
Bukur Sogn
Katona Jnos
Bor Jnos utdai
Pska Simon
Mezgerebencs
Maros-Dtos
Maros-Lekencze
Als-Szolcsva
654
219
260
233
700 2,066
U d v a r h e ly
4 7 8 ,1 9 5 k . h .

182
Me g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Illys Viktor Rcze-Keresztr 1,745
Birle Mikls M.-Kbls 235
Encsn Simon s tsai Bdn 212
Bercsn Ilysn zv. Ormny 292
Muntyn goston Kr 242
Mkovej Dnes Noszoly 364
Drgos Sndor
(Lemnyi Jnos) N.-Iklod 230
Bodo Juon s tsai Dnpataka 273
Rcz Lszl Petrt 234
Frink Endre kur. bir Buzamez 322
Frink Lajos utdai 338
Kupsa Gbor s tsai Rohi 278
Vajda Dnes F.-Csobnka 401
Vajda Jnos Alpart 750
Vajda Dnes 666
Vajda Jnos Olh-Fodorhza 585
Dr. Mihlyi Tivadar Kzfalu 464
Bugye Juon lGvrila F.-Puszta-Egres 4,768
s trsai
Szjgyrt Augusztin 767
Szjgyrt Simon 302
Vajda Jnos Pecstszeg 236
Hanschild Gyrgy ut. Olh-Lpos 368
Petricse Simon s tsai Semesnye 396
Ilys Viktor Klicz 1,448
Hossz Elek s Mikls Hosszrv 217
16,133
Az erdlyi 15 vrmegyben sszesen van olh magn-
tulajdonosok kezben 69.855 kat. holdnyi kzp- s magnbirtok.
183
Me g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Puta Mannilla
Vertcs Ivan
Grozda Pter
Popeszku Jnos
Pero Jnos
Rozvny Gyrgy
-Pcska
Ed. Simnd
Nadab
Seprs
206
867
277
210
278
674
2,512
Miskuczai Gyrgy
Styr Pl
Bks-Gyula 282
213
495
Marjuntz Trajn
Marizsny Juon
Kba Gyrgy
M.-Csand
Nagylak
180
227
185
592
Dr. Major Jnos
Dinu Flore
Todorescu Pl
Mocsonyi Zno
Mocsonyi Sndor
Kornean Dnes
Joannovics Gyrgy
Abolescu Gyrgy
Radulescu Szilrd
Popovics Konstantin
Joannovics Bazil
Csusza Nikolae
Hatieg Titus s
trsai
Blint
Barna s Ollsg
Boznik, Batta, Czella,
Ohaba, Szerbszka
Kpolns
Apdia
Dulco
Nevrincsa
Vecsehza
Zsidvr
Poganest
Rakitta
Zold
552
2,093
2,093
18,308
6,348
1,070
1,084
403
249
292
853
227
2,167
35,739
184
Me g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Papp Lszl
Papp Jzsef
Nyilvn Mikls
Papp Sndor rksei
Filep Istvn
Medn Letitia
Barbur Gbor
Buttyn Mihly
Tarnavkonya s Vmf alu
Iloba
K e le m r s P .- H id e g k u t
Nagy-Nyres
Kvr-Remete
P.-Hidegkut
Csomakz
1,040
209
kb. 200
336
kb. 200
kb. 200
605
kb. 200
2,2990
Kozma Endre
Mica Lszl
Dr. Pap Gyrgy
Dr. Hossz Longiu
Ferenczn
Pap Mihly
Borbola Kornl
FelsSzopor
Szamos-Udvarhely
Als-Vrcza
Illsfalva
Somly-Csehi
403
389
306
664
237
237
2,186
Szekosan Juon
Paszku Tdor
Kudrin Aletta
N.-Tork
N.-Komls
Dolova
416
182
154 752
185
Me g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Popp Vincze Zsebely 425
Breban Juon Gild 454
Gaita Trifu rksei 477
Serbn Vinze Flya 358
Gyika Ivn Dezsnfalu 666
Gyika rpd 529
Jovanovics Szilrd Szolsicza 1,272
Mocsonyi Gyrgy Paulis 1,204
Mocsonyi Gyrgy
Mida Jefta
Vljakovecz 1,228
1,242
Paphzi Euthyon Szks 1,049
Dragulits Ivn Beregsz 622
Mihlkovics Istvn Csernegyhza 406
Gal Jzsef Lukarecz 1,530
Loikitja Danilla Zsebely 250
Ifj. Breban Juon Gild 400
Dadnyi Ern Mly-Ndas 3,600
zv. Muntean Ida Zsebely 250 15,962
Balk Jzsef lmosd 263
Gl Mzes Szakl 267
N.-Szebeni Albina
bank
Jnosda 772 1,302
186
Me g y e
s te r le te
Olh birtokos neve Kzsg
Anderk Sndor Borsa 1,232
Bilsko Gyrgy Petrova 519
Filipcsuk Gbor 662
Jura Jnos Vncsfalva, Bogdn
Borsa
1,223
Dr. Kiss Istvn F.-Szelistye, Borsa 773
Mn Lajos Kzp-Vis 1,686
Mn Lszl F.-Vis, Mojszin 656
Dr. Mihlyi Jnos Ruszpolyna, Rusz-
kirva
1,325
Dr. Mihlka Gyrgy Borsa 1,429
Nszuj Gbor A.-Vis 180
Pap Simon Borsa, F.-Vis,
Leordina
1,197
Vincz Gyula Dragomrfalva 1,703
Ivdy Ills Budafalva, Szer-
falva, Remete
264
Jurka Bazil Szarvasz, Kabola-
patak, Ruszpolyna
1,701
Mihlyi Pter Szarvasz, Kabola- 2,207
patak, Ruszpolyna
Ifj. Mihlka Lszl Kabolapatak, Brusz-
tura
965
Mihlka Mihly A.-Apsa 260
Pap Tgyer Jns Barcznfalva 274
Ifj. Pvel Mihly Falu-Szlatina,
Szarvasz
401
Pvel Vazul Aknasugatag 211
Id. Rednik Pter Brtfalva, Gyula-
falva
280
Ifj. Rednik Pter Brtfalva, Gyula- 217
Mihlka Pl
falva, Bogdn
Taraczkz, A.-Apsa 188 19,513
187
Ekkp teht az olh kzp- s nagybirtokosok fld-
birtoka kat. holdakban szmtva:
Erdlyben 69.355 kat. hold..
Magyarorszgon 82.043 kt. hold.,
sszesen: 151.398 kt. hold.
Miutn pedig a magyar kirlysgban a kzp- s nagv-
birtok krlbell 27.000.000 kat. holdat kpvisel, ebbl lt-
hat, hogy az olh kzen lv kzp- s nagybirtok mily
csekly hnyadot (0.5%-et) kpvisel. s pedig meg kell mg
jegyeznem, hogy a kzp-fldbirtok kezdett, a rgi szmt-
sokhoz kpest, 200 kat. holdra tettem, pedig a legjabb fel-
vtelek a kzp-fldbirtok kiszmtsnak alapjul a 300 kat.
holdat veszik. Ha ez utbbi szmot veszem kiindulsi pontul,
akkor a fldbirtokviszonyok a romnsgra nzve mg kedve-
ztlenebb arnyokat tntetnnek fel. Tegyk azonban fel, hogy
a hivatalos becsls az olh kzp- s nagybirtokot nmileg
kevsre tette. Pr ezer hold nem tesz nagy klnbsget. Befeje-
zsl mg egyszer ismtlem, hogy e birtokviszonyokat nem
a magyarok zsarnoksga idzte fel. St ellenkezleg, az olh
kzpbirtokos osztly leginkbb a magyar alkotmnyos aera
ta keletkezett. Ez llapot egyszeren a kultrai s gazda-
sgi viszonyok kvetkezmnye.
VI. FEJEZET.
A faji erk s a n.
A fajok kzdelmben a kultra s vagyon mellett egyenl
rang, vagy mg hatalmasabb tnyezt kpeznek azon serk, a
melyek, az anyatermszet ldsa gyannt, egyes fajokban ltez-
nek. A trtnelem sszes tansgai bizonytjk, hogy azon fajok,
a melyekben hatalmasan mkd serk nem lteztek, elbuktak
a ltrt folytatott kzdelemben. A faji erk p gy velk sz-
letnek a fajokkal, mint az egyni tulajdonsgok az egynek-
kel. A hatalmas egynisgek inkbb szletnek mint kpzd-
nek; szorgalom s trekvs sokat ptolhat, de soha sem ptol-
hatja teljesen az rkltt kivl tehetsgeket.
Azon kzdelemben, mely a fajok kzt Eurpa keletn
s nvszerint Magyarorszgon folyik, a magyar faj felttlenl
elbuknk, ha nem brna azon serkkel, melyek lnyben rej-
lenek. Meg nem menthetn az llami hatalom, a faji zsar-
noksg pedig csak rosszabb tenn helyzett. A magyar faj
azonban mint a termszet alkot kezbl, habr szmos keresz-
tezs s sszeolvads utn kikerlt, igen nagy flnyben van
mindazon fajok felett, a melyek vele versenyeznek.
Habr a magyar faj is komplex faj, fejldse s regbe-
dse mgis kevsbb trtnt s trtnik kvlrl, vagyis idegen
anyagok felvtele ltal, mint inkbb a benne rejl propagatv
erk kvetkeztben. A magyar faj si sszettele Vmbry szerint
nyolcz alkatrszbl llott s ezek: magyarok, ugorok, trkk, szl-
vok, besenyk, kunok, izmaelitk s germnok. A fajkpzds lte-
189
slte utn azonban az sszeolvads sokkal kisebb mretekre
redukldott. Ktsgtelenl jabban is sok beolvads trtnt
a magyar fajba, klnsen az Alfldn s a Dunntl, de az
asszimilczi czmn a magyar faj is sokat vesztett Erdlyben,
nhny felvidki vrmegyben s sokat veszt ez id szerint
a Drvn tl, hol a dli szlvsg a kirajz magyarsgot las-
sankint felszvja.
Fajunk teht kivl mrtkben sajt bels erinek
kszni gyors s feltartzhatatlan elrehaladst s kiterje-
dst. Nincs Eurpban faj, mg az oroszt s nmetet sem
vve ki, amely nagyobb propagatv ert tartalmazna, mint
a magyar. Csak nagyon termszetes teht, ha azon nagy
hallozsi arny daczra, mely az Alfld ghajlati viszonyai
miatt klnsen a speczifikus magyar fajt sjtja, ez a faj
a mlt szzad ta csekly minoritsbl rohamosan felkzdi
magt a tbbi fajok fl. Ha a magyar faj nagy hallozsi
arnya megsznnk se tekintetben a kzegszsggy fejl-
dse sokat fog tenni a speczifikus magyarsg hihetetlen
gyorsasggal rasztan el Szent Istvn birodalmt. E tekin-
tetben vilgosak s meggyzk az ujabb s a rgi statisztika
adatai. Kezdem az jabb felvteleken.
18801890. kzt a fajok szaporodsa Magyarorszgon
szzalkokban a kvetkez volt:
Az egsz ma-
Magyar- gyar biroda-
orszgon lomban
magyar 14.89 15.22
tt 2.22 2.45
olh 7.74 7.77
Az egsz npessg tlagos szaporodsa 10.23 10.91
Mg teht a magyar faj szaporodsa a legutbbi tz v
alatt gy a tulajdonkpeni Magyarorszgon, mint az egsz
birodalomban (Szent Istvn birodalmban) az tlagot tbb
mint 4%-kal fellmlja, addig az olhok szaporodsnak sz-
190
zalka mintegy 3 %-kal kevesebb ez tlagnl s a magyar
faj szaporodsnak csak felt kpezi.
Pedig az olhsg lakta vidkeken a hallozs csaknem
mindentt kisebb a magyarok ltal lakott vidkek hallozsi
arnynl. St nmely olh vidken a hallozsi arny a leg-
kedvezbbek kz tartozik.
A typikus magyar, olh s tt megykben a hallozsok
szmarnya 1891-ben a kvetkez volt:
Tt: rvamegye 1000 llekre esett hallozs 35.4
Magyar: Szabolcsmegye . . 36.1
Olh: Krass-Szrnym. . . 28.6
A hallozsi arny az olh vidkeken klnbzik ugyan,
gy hogy kt rgit lehet megklnbztetni. A tulajdonkpeni
Magyarorszg (Erdly nlkl) olhjai szakon s nyugaton
csaknem a Marosig szapork, de egyttal ers hallozst is
mutatnak. E jellemz vonsok kiterjednek a Biharhegysgben.
attl keletre a Marosig s Szamosig lak olhokra is. Az rcz-
hegysgtl dlre az Aldunig, azutn a Romnival hatros,
valamint az szaki erdlyi megykben alacsony a hallozs.
A fennebbi hallozsi arnyszmokkal szemben llnak
ugyane typikus megykre nzve a kvetkez szletsi arny-
szmok:
Tt: rvamegye 1000 llekre jutott szlets 39.9
Magyar: Szabolcsra. . . . . 56.6
Olh: Krass-Szrnym. . . 34.6
E szletsi s hallozsi arnyokbl a typikus megyk-
ben vilgosan kvetkezik a magyar faj nagy propagativ ereje.
Az ltalnos, az egsz orszgra kiterjed szaporods adataiban
az assimilczi is benfoglaltatik. A szletsi s hallozsi
viszonyok sszevetsbl pedig a termszetes szaporods arnya
kvetkezik. s ez az emltett typikus megykre kvetkez:
191
1. rvamegye 4.5%
2. Szabolcsmegye 20. 5%
4. Krass-Szrnymegye . . . . 6.0 %
A szletsek s hallozsok szmarnynak feltntetsre
vegynk fel kt typikus erdlyi vrmegyt (egy magyart s egy ol-
hot), melyeknek mg geogrfiai viszonyaik is hasonlk. E megyk
Csk s Fogaras (Csk 87% magyar, Fogaras 89% olh):
szlets hallozs szaporods
Csk 43.5% 23.9% 19.6%
Fogaras 37.8% 25.9% 11.9%
Ha e szmarnyok ltalnosthatk volnnak, akkor a ma-
gyar faj termszetes szaporodsa messze tlhaladn az orszgos
tlagot; de Szabolcsmegye valban kivteles szaporodst mutat
a magyar faj javra. Ennek daczra az orszgos tlag (a
magyar faj orszgos tlaga) csak kis mrtkben tntet fel
assimilczit s gy a nagy szaporodsi arny a magyar fajt
illetleg a termszetes szaporodsbl kvetkezik.
Az olh fajnl a szletsekre nzve nincs egyntetsg.
A tulajdonkpeni Magyarorszg olhjai le a Biharhegysgig
igen magas, itt-ott a Maros s Szamos vlgyn mg az tla-
gosnl is magasabb szletsi arnyt mutatnak: ellenben az
Erdly keleti s dli rszn lak olhok szaporasga gy mint a
Marosnak a Kirlyhgn inneni folysa mellett s attl dlre az
Aldunig elterl olh vidk szaporasga hatrozottan csekly.
Egszben vve az olh nemzetisg haznkban a szaportlanok
kz tartozik: a legkisebb szletsi arnynyal br 9 jrs
kzl 5 ers olh tbbsggel br.
A szaporods tekintetben a magyar a 4-ik, a romn a
25-dik helyt foglalja el az sszes fajok kzt.
De Romniban is szaportlan a romn faj: mg Fran-
cziaorszgnak is messze mgtte marad.
Mindez adatokbl vilgosan kvetkezik kt ttel igazsga:
l. hogy a magyar faj a szletsek szmrnya tekintetben
192
pratlanul kedvez viszonya miatt ri el nagy flnyt a tbbi
fajok fltt, daczra a hallozsi arny kedveztlen voltnak:
2. hogy a magyar faj kevsbb beolvads, mint inkbb
bels ergyarapods kvetkeztben nvekszik oly rohamosan.
Azon nagy szzalk, melyrl fennebb szltam s mely a ma-
gyarsg szaporodst oly magas arnyban tnteti fl, gy hogy
mgtte az olhsg szinte 50 szzalkkal elmarad, ktsgkvl
tartalmaz beolvasztst is, de a fennebbi szmok bizonyoss
teszik, hogy a magyar faj fleg a benne rejl erknek, nv-
szerint a szletsek igen magas arnynak kszni terjedst.
Nem igaz teht a dkoromn vd, hogy a magyar faj
erszakos eszkzket hasznl a beolvasztsra s ekkp trtnik
szaporodsa. A magyar faj a termszettl nyert flnye kvet-
keztben nvekszik, mert ersebb s szaporbb faj mint a tbbi.
A magyar faj szaporodsnak mretei mg fltnbbek lesz-
nek, ha nagyobb idkzket vesznk fl az sszehasonlts alapjul:
magyarsg olhsg
1840-ben . . . . 4,812.000 2,202.000
1870-ben . . . . 5,504.000 2,470.000
1880-ban . . . . 6,478.000 2.403.000
1890-ben . . . . 7,426.000 2,589.000
E szmokbl kitnik, hogy mg a magyar faj 1840-tl
1890-ig terjed fl szzad alatt nem kevesebb mint 54.31%-kal,
addig a romnsg nem egszen 18%-kal szaporodott. Oly
klnbsg ez a magyar faj javra, mely szinte pratlan a fajok
trtnetben.
s a mint mg inkbb nveljk a perspektvt, annl
risibb lesz a magyar faj szaporodsnak mrtke. A mlt
szzadokrl nincsenek adataink a romnsgra vonatkozlag g
a magyarsgot illetleg is csak hozzvet szmtsokkal rendel-
keznk. De Acsdyval btran flttelezhetjk, hogy Magyar-
orszg sszes lakossga a XVI. szzad kzepn, teht a trk-
pusztts utn, nem haladta meg az l millit s a kvetkez
szzad kzepn sem volt tbb kt millinl. Annl bizonyo-
193
sabbaknak ltszanak ez adatok, mert ktsgtelen, hogy pldul
Somogymegye, melynek a mohcsi vsz eltt tbb mint 300
parchija volt s ma 326.000 lakja van, a mlt szzad elejn
csak 15.000 lakossal brt. Igen valszn teht azon fltevs,
hogy a magyar faj a trk iga lerzsa idejn alig pr szz-
ezer llekkel haladhatta meg a flmillit. A magyar faj arny-
szma a tbbi fajokhoz kpest mg a mlt szzad kzepe tjn
is igen kedveztlen volt, a mi abban leli magyarzatt, hogy
a trk hbork pp a magyar faj ltal lakott vidkeket pusz-
ttottk el, t. i. a Dunntlt s az Alfldet s majdnem kizr-
lag a speczifikus magyar faj ltal vvattak. A magyar faj
ezen szmbeli gyengesge 1763-ban Kollr dmot azon aggo-
dalom kifejezsre brta, hogy a magyar nyelv pp gy el fog
enyszni mint a kunok nyelve. A magyar faj azonban nem-
csak nem veszett el, hanem inkbb szmbelileg is a tbbi fajok
fl emelkedett, oly risi propagativ kpessget mutatva, mely-
hez foghat alig tallhat fl a npek trtnetben. A mlt
szzad vgn a magyar faj nem igen lehetett tbb l vagy 1
1
/
2
millinl s ma, a XIX. szzad vge fel, a speczifikus magyar
faj megkzelti a 8 millit, gy hogy a magyarsg alig egy
szzad elforgsa alatt kzel meghatszorozdott. Erre mg a nagy-
orosz faj szaporodsnak trtnetben sincs plda. Ha Magyar-
orszgon a tbbi fajok is ily mrtkben szaporodtak volna, gy
haznk ma mr egyike lenne a legtbb lakossggal br lla-
moknak. A tbbi faj azonban messze elmaradt a magyar mgtt
s csakis e krlmnynek tulajdonthat, hogy Magyarorszg
lakossga (Horvtorszg nlkl) a szzad vgn csak meg fogja
kzelteni a 19 millit, a mely szmbl a speczifikus magyar faj a
magyarul tudkkal kzel 10 milli lesz, teht nagy tbbsgbe kerl.
A magyar faj teht szletsnl s rkltt tulajdons-
gainl fogva hdtsra van hivatva. s pedig nemcsak fegy-
veres hdtsra, hanem egyszersmind arra, hogy a meghdtott
orszgot benpestse. Kultra tekintetben is a vele szvetsges
nmet elemmel egytt risi flnyben van a tbbi fajok fltt,
194
elannyira, hogy maga e kultrai flny biztostan a magyarsg
hegemnijt. Fajunk nagy, termszetes szaporodsa pedig
fizikailag s anthropologiailag is a tbbi fajok lre lltja.
Nincs itt sz trtneti jogrl, a mi miatt a romnok
panaszkodnak, mihelyt ez a magyarok mellett szl. A termszet
ad jogczmet a magyar fajnak, hogy szent Istvn birodalmban
vezrszerepre vllalkozzk.
A fajok kzdelme teht a faji erk szempontjbl is csak
kedvez kimenetel lehet a magyar fajra nzve. Ezen, a fajok
bens njben rejl erk kztt meg kell emltenem mg a n
szerept. Kztudoms tny, hogy a npek s fajok konzervatv
tartalmnak legkivlbb kpviselje az asszony. A nemzeti tpus
leginkbb a n ltal nyer kifejezst. A franczia n nlkl a
franczia nemzet nem volna a legszeretetremltbb s legszelle-
mesebb np. Ha ez a gall eredet asszony, a ki ma
is oly lnk mint Jlius Caesar korban, nem volna a fran-
czia gniusz fldertje, a vilg mg ma sem ismern a
szellemes trsalgs rmeit. A franczia rk nem leendettek
kpesek megrni sem regnyeiket, sem szndarabjaikat. A gall-
rmai szrmazs asszony mentette meg a kzpkor fajkzdel-
meiben a gall temperamentumot s a rmai szellemet. Ha nem
ez a tpus gyz, hanem a fajkeverk msik asszonyai diadal-
maskodnak, a franczia nemzet nem leendett azz, a miv lett.
Nmetorszgban is a nmet nk tartottk fenn a ger-
mnsg si tulajdonsgait s brmint mveldtt a nmetsg a
cimberek s teutonok kortl kezdve, egsz a kultrai vezr-
szerepig, hogy a npkarakter si vonsa mg ma is megltszik
a nmet nemzeten, ezt szintn asszonyainak ksznheti.
Hidegebb ghajlat a nmet a franczinl nemcsak klima-
tolgiailag, hanem egyszersmind trsadalmilag. Hvsebb a
temperamentum, ridegebb a trsadalmi rintkezs, az letnek
nem fakad ott szmos virga, mely oly bjoss teszi a dli
orszgokat s klnsen Francziaorazgot. De tbb a lemonds.
Kevesebb a szellem, de hatalmasabb a fizikum.
195
A kt nemzet kzti klnbsget klnsen a kt trsa-
dalom asszonyaiban ismerhetni fl s a nmet asszonyoknak, a
kik kirlyaik szmra a grntosokat szlik, nem csekly rsz-
ben ksznheti a nmet nemzet katonai diadalait.
A n a keleti npek fajkzdelmben is nagy szerepet fog
jtszani, st mr most is jtszik.
A fajilag legersebb ni tpus fog a kzdelembl gyzel-
mesen kikerlni, s gyzelemre fogja segteni egyszersmind fajt.
A gallo-rmai asszony Francziaorszgban legyzte a germn
nt, s az utbbi nmet fldn diadalmaskodott a szlv asszony
fltt. A magyarok s romnok kultrai kzdelmben szintn
kivl szerep jut a magyar s romn nnek.
E kultrai harczban azonban a diadal korntsem fgg
az asszony regnyes tulajdonsgaitl. Ha ezektl fggne, akkor
a romn asszony mlt versenytrsa volna a magyarnak.
Szpsgben s fajszeretetben a romn n nem ll htrbb
a magyarnl. St, mert az utbbinak a romn nnl a rmai
s dlszlv szrmazsra emlkeztet heves temperamentum a
hordozja, a fajszeretetben a romn n a magyart taln meg
is elzi.
A midn pedig ksz udvariassggal elismerem, hogy a
romn n szpsg tekintetben sem ll htrbb a magyarnl,
teljes igazsgot szolgltattam, mert minden idegen, a ki Ma-
gyarorszgon valaha jrt, tanm r, hogy, habr egyes kivteles
szpsgek Angliban, Francziaorszgban s Olaszorszgban
flttk llnak a magyar nknek: de annyi sok szp asszony,
mint Magyarorszgon, nincs sehol vilgrsznkben.
A romn nnek heves temperamentumban van elnye
s htrnya. Ez a heves temperamentum, mely lngol szere-
lemre s izz gylletre kpesti, nagy ert ad neki a faj kz-
delemben. E temperamentum rajza domborodik ki Balcesku
Mikls lersbl, a ki az 184849-iki mozgalmakrl szlva.
1851-ben a kvetkezket adta el: Az asszonyok sem ma-
radtak el sem btorsgra, sem nemzeti rzletre nzve. A he-
196
gyek cscsairl a ktmegek zport zdtottk al, melyek
meggyrtettk az ellensg zszlaljait. Dalaik sem voltak tbb,
mint elbb, a fjdalom s az rm nekei, hanem hazafisggal
s nemzeti rzlettel telt dalok. Hallottam Abrudbnya romjai
kzt egy ifj, magas termet, szp havasi lenyt des s fj
dalt nekelni. Egy ifj, boldog romn lenyrl nekelt, kit
Flrnak hvtak s ki azrt volt boldog s szerencss, mert
romn leny s itliai eredet volt; boldog, mert nem tud ma-
gyarul; anyja sem tudott egy szt sem; boldog volt, mert csak
azt szerette, a mi romn s eskt tett, hogy sohasem fog ma-
gyart szeretni, mg csak a fldn egy romn lesz. Ez az r-
zstl megittasult dal, ez a fehr s piros arcz szp leny s
Abrudbnya megperzselt s kormos romjai, a melyek engem
krlvettek s a magyar srok dombjai, melyeket magam mellett
lttam, mly hatst tettek rem. Mintha egy csods ltvny
llott volna elttem; mintha a romn nemzetisg gniusza
llott volna az idegen ellensg srdombja fltt, nekelve a fl-
tmads dalt.
A mely n ily vulkanikus hvvel kpes gyllni fajnak
valdi vagy kpzelt ellensgeit, pp oly vulkanikus hfokra tud
melegedni fajnak szeretetben. Nagyrszben e tny magyarzza
meg az olh n bmulatos konzervativizmust a romn faji
tulajdonsgok megrzsben.
Klns szvssggal ragaszkodik nyelvhez, a mibe
klnben belejtszik kultrai htramaradottsga is. Romnia
mvelt asszonyai a prisi nyelv tklyig tudnak francziul. S e
mellett jabban anyanyelvkhz is ragaszkodnak. Az erdlyi
s a balknflszigeti olh asszony kevsb ismeri a nyugoti
nyelveket, de annl rajongbban szereti sajt nyelvt. Picot
a szerbiai romn nkrl rta, hogy amely hzba romn n
teszi lbt, az a hz csakhamar egszen romnn lesz. gy
trtnik a szerbek elolhosodsa az Alduna vidkein.
Nagy rszben ll ez az erdlyi romn asszonyokrl is.
A fajok vegylse Erdlyben pp a romn nk kizrlagos-
197
sga s a magyarok elleni gyllete miatt lehet legkisebb
mrtkben trtnik; de Erdlyben is gyakran elfordul, amit
Picot Szerbira vonatkozlag mondott. Erdly rszleges elol-
hosodsa az utols szzadokban egszen ms, s hatalmasabb
okokra vezethet vissza, de e jelensg ltrehozsban bizonyra
rsze volt az olh nnek is.
A romn nnek heves temperamentuma s rajongsig
men fajszeretete egyszersmind htrnyt kpezi. Izz vr-
mrsklete gyorsan elperzseli szpsgnek virgait, mg mellette
a magyar n csaknem az angol nhz hasonlan sok de s
szp marad. A rajong fajszeretet pedig a romn nt szinte meg-
lltja a halads s mvelds utjn. A fajkultusz gtjt kpezi
nla a kultrnak. A mvelt magyar n ellenben, br fajt
s hazjt szintn szereti, eurpai lg s ltkrben l.
A fentebb kzltt, a kultrra vonatkoz, statisztikai
adatok frappns bizonytkai az olh n nagyfok htramara-
dottsgnak.
A fajkzdelemben, ismtlem, a nnek nem klti, nem
regnybe s szndarabba val tulajdonsgai, hanem a regny-
s szndarabrk eltt taln nagyon przainak tallt kpes-
sgei dntenek. A fajok s npek sorsa felett az hatroz,
mily faj-propagatv ervel s mily csaldanyai tulajdonsgok-
kal br az asszony. S itt ersen beleszl a fajkzdelembe a
nk ernye. Rma sajt nagysgt asszonyainak tisztasgval
s csaldanyai ernyeivel hozta szoros sszefggsbe. A fru-
mon Fortuna istenasszony szobrt leftyolozott ni alak k-
pezte, akkor mikor Rma nagy s hatalmas volt, jelentve,
hogy a npek csak a nk ernye ltal lehetnek nagyokk s
hatalmasokk. A hanyatls slyedt korszakaiban, a ftyolos
asszony helyt a bjaikat fitogtat bachnsnk foglaltk el.
De akkor azutn meg is tapostk a szent mezt s a frumot
barbr hdtk lovainak patki.
Habr teht valamely faj asszonyai legszebbek s leg-
bjosabbak, de nlklzik a faj-propagatv kpessgeket, s a
198
kivl csaldanyi tulajdonsgokat, ez a faj felttlenl hanyat-
lani, st el fog pusztulni. Nem juthat eszembe mg csak az
udvariassgrl is megfeledkezni a romn nk irnyban,
annl kevsbb kvetnk el igazsgtalansgot ellenk. De nem
regnyt rok, hanem a n szerept rajzolom a fajok kzdel-
mben. s ehhez kpest, br lehet szeld kritikval, knyte-
len vagyok kimondani, hogy a romn n az emltett tulaj-
donsgok tekintetben meg sem kzelti a magyar nt, vagy
pp azt a magyar-szkely asszonyt, a ki az erdlyi kzd-
tren vele szemben ll.
A magyar faj nagy propagatv erejt, melyrl a fennebbi
statisztikai adatok szlnak, s mely mellett az olh faj propa-
gatv eri eltrplnek, a magyar asszonyok ernynek s ter-
mkenysgnek kszni. Az olh csaldokban megkzeltleg
sincs annyi gyermek, mint a magyar csaldokban. s ami a
csaldfentartst s hziassgot illeti, nemcsak az olh n nem
lehet versenytrsa a magyar illetleg szkely nnek, hanem
alig van Eurpa nyugatn is faj, melynek asszonyai kln-
sen a szkely n jeles tulajdonsgaival versenyezhetnnek.
Ha a tbbnyire szegny romn csaldokat s csaldi
letet, a Kirlyhgn innti gazdag magyar csaldokkal s
ezek csaldi letvel hasonltanm ssze, igazsgtalansgot
kvetnk el. A vagyoni ellentt azonban nem oly nagy a
szkelyfld s az erdlyi jobb md olh vidkek kzt. Ha
valamely idegen, a ki viszonyainkrl sohsem hallott, belpne,
nem is a havasi mczok kalibiba, a melyeknek borzalmairl
eurpai ember fogalommal sem brhat, s a melyekben ember
s llat a kzs istll szennyben fetreng, hanem benyitna
(alig nhny kivteltl eltekintve) a mveltebb olh falvak
egyes hzaiba, s azutn a szkely falukat ltogatn meg: az
ellentt feletti csodlkozs szavai jnnnek ajkaira.
Kevsbb a vagyoni ellentt tlenk szmbe, mint in-
kbb azon ellentt, mely ltezik a csn s a hzi felfordultsg,
az eszttika s a szp-rzk hinya, a tisztasg s piszok kzt.
199
A legkzepesebb szkely falu hzaiban az idegen szeme
kellemes rzssel nyugodhatnk meg, mg a leggazdagabb olh falu
tanyin kellemetlen rzsek vennnek rajta ert. Legtanuls-
gosabb tapasztalatot azonban akkor tenne, ha az ri hzt-
jakat nzn meg az olh vidkeken s a Szkelyfldn. A va-
gyoni klnbsg itt sem nagy, de annl nagyobb az ellentt
a szkely hztarts diskret eleganczija, a jltet nem fitogtat
de sejtetni enged s a csaldiassgot lehel lgkre, s az
olh hztarts kirv pompakedvelse, s az zlstelensgbe
tcsap elkelsg hajhszata kzt. Az ellentt sznfalai
mgtt mindig ott van a n: a romn s a szkely asz-
szony. E kt nnek klnbzsge hozza ltre az ellenttet.
E kt n tulajdonsgai rnyomjk jellegket gy a kt hz-
tartsra, mint a kt fajra. A mvelt szkely n nemcsak ele-
gns, hanem egyszersmind takarkos. Hogy Francziaorszg a
vilg egyik leggazdagabb nemzetv lett, s hogy klnsen
pldtlanul sok apr s kzpvagyon halmozdott fel franczia
fldn, ennek legfbb oka a franczia n takarkossga. De
hogy a Szkelyfld Erdlyben, nagyon is szerny anyagi viszo-
nyai mellett szegnyebb nem lett, st arnylagos jltnek
rvend, ennek okt mg fokozottabb mrtkben a szkely n
bmulatos gyessge s takarkossga kpezi.
Az angol n csak a nagy hztartshoz rt, a franczia
nk az gynevezett petit mnage csodlatos mvszei. A kis
hztartsban a franczia nknek csak a szkely nkben van
megfelel versenytrsuk.
A kellemes, szerny, nem tlsgosan bvelked, de nem
is szklkd otthon, a szkelyfldn legszmosabb pldnyai-
ban tallhat fel. Ennek a szerny jvedelm, de kedves,
csaldias, langyos lgkr otthonnak rangyala a szkely
asszony.
Az olh n fnyzbb, kevsbb takarkos, a csaldi tz-
helynek s az otthonnak kevsbb hivatott re. Egyltaln a
keleti n, romn, szlv, szerb, orosz stb. kevsbb van meg-
300
ldva a gondvisels legnagyobb ldsval: a csaldanyai er-
nyekkel. A mvelt olh n taln rdekesebb ltvny a kere-
veten, de ott sokkal tbbet hever is, hogysem hztartst
kellleg gondozhatn. A Kelet az asszonyi tulajdonsgok tekin-
tetben a Kirlyhgnl kezddik. Ezen tl az eurpaisgot
csak a szkely, magyar s a szsz n kpviseli.
A fajok kzdelmben teht, a mondottakbl kvetkez-
tetve, elre lehet sejteni, melyik n, illetleg melyik faj lesz
a gyzelem. A magyar faj ppgy asszonyai ltal fogja
kivvni a ltrt folytatott kzdelemben a diadalt, mint asszonyai
ltal lett nagygy nemcsak Rma, hanem minden jelenkori nagy
np is: a franczia, az angol s a nmet.
Ha a romnsg s a szlvsg, klnsen a Keleten,
lassabban halad elre a kultra nagy versenytern, ennek a
faji erk deficitje mellett, legfbb okt a romn s szlv n
inferioritsa kpezi a nyugati mvelt npek asszonyainak
irnyban.
VII. FEJEZET.
A vrosok hatsa a fajok sszeolvasztsra.
Kztudoms dolog, a trtnelemnek szinte legtaposot-
tabb kzhelye, hogy nagyobb mveltsg, erteljesebb kultra
asszimilllag hat a kisebb s gyengbb mveltsg irnyban.
Nemcsak az - s kzpkor, hanem a legjabb kor is
tele van e megczfolhatlan llts bizonytkaival. A nagyobb
kultra mindig gyzelmeskedett a barbrsg felett. Az teht
nem szorul fejtegetsre, hogy a npvndorls nyers tmegei
szksgkp beolvadtak, mihelyt a rmai czivilizczi kreit
tlptk. Vandalok, gthok, hunnok, avarok szksgkp vagy
talakultak vagy megsemmisltek azon krlelhetlen trvny,
a polgriasods trvnynek hatsa alatt, mely csak a czivili-
zczira kpes npeknek ad ltjogosultsgot. De nemcsak a
barbr hdtk vettk t a nluk mveltebb meghdtott
npek kultrjt, s ekkp azokkal lassan asszimilldtak, hanem
mg oly mvelt npre is, a min a rmai volt, hatst gyako-
rolt a nla mveltebb, legyztt npnek, a grgnek fejlet-
tebb kultrja.
A fajok evolczijnak ezen primitv trvnye nkny-
telenl ajtt nyitott egy msik igazsg eltt, a melyet azonban,
eddigel igen kevesen vizsgltak.
A nagy tudomny Fustel de Coulanges, kire e munka
sorn ismtelten hivatkoztam, tn minden rnl legkzelebb
jrt az igazsghoz, amidn Rma beolvaszt politikjrl szlt.
Vilgos megklnbztetst tett a Kelet s Nyugat kzt.
Grgorszg s a grg kolnik mvelt s ers vrosokkal
202
brvn, ezek nem olvadtak be nyelvileg is a rmai biroda-
lomba; st pp megfordtva: mveltsgket felknyszertettk
Rmra. Ez a vrosi autonmit sehol se rombolta le, s ekkp
a grg municzpiumok nemzedkrl nemzedkre fenmaradtak.
Utbb igyekeztek ezek rmaiakk talakulni. Megtartottk a
rmai nnepeket. A caesarismus korban sznre hoztk a nagy-
szer rmai jtkokat. De mg sem latinosodtak el nyelvkre,
hanem csakis szellemkre. Ellenben a rmaiak inkbb gr-
gkk vltak, mg nyelvk tekintetben is.
A nyugati provinczikban a rmai hdts nem tallt
fejlett municipiumokra. Galliban s Hispniban hasonlt-
hatlanul kevesebb vrosi let ltezett mint a grg mveltsg
regijban. Amennyiben Gallia dli partvidkein vrosok ltez-
tek, mint Marsiglia, a mai Marseille, grg eredetek voltak.
Mint Mommsen is tantja, Rmnak czltudatos trekvse volt
a grgkn kvl minden egyb nemzetisg beolvasztsa.
Ahol a lgik megjelentek, ott azonnal kezdett vette a beol-
vaszts munkja. Az erszak s csbts minden eszkze
mkdsbe hozatott a czl elrsre; a leghatalmasabb beol-
vaszt eszkzt azonban a vrosok kpeztk.
Rmnak a hdts utn els dolga volt, vrosokat s
ezekbl municzpiumokat hozni ltre.
Fustel de Coulanges e tekintetben kt feltevst tart
lehetsgesnek. Rma, szerinte, vagy azrt hozott ltre vroso-
kat a nyugati provincikban, mert azt hitte, hogy mskp
nem kormnyozhatja ezeket. Vagy pedig azrt, hogy lassan-
knt asszimillja a meghdtott npeket Itlia lakossghoz.
Valszn, hogy Rmnak mind a kt czlzata meg volt;
de Mommsen szerint is ktsgtelen, hogy a beolvaszts kivl
trekvse volt Rmnak.
Pusztn kormnyzati czlbl elg leendett, ha municz-
piumokat hoz ltre; de hogy a vrosi let ltal beolvasztani
akart, ktsgtelenn teszi azon krlmny, hogy nemcsak fegy-
veres ert tartott a meghdtott tartomnyokban s ezek
203
vrosaiban, hanem czirkuszokat s sznhzakat hozott ltre,
hogy az asszimilczi gyorsan trtnjk. St a rmai elkel
trsadalmat s ennek keretben szp s szellemes nket impor-
tlt a provincik vrosaiba, hogy ekkp megnyerje a bensz-
lttek elkelit.
Semmi sem mutatja ezen czlzatot annyira, mint ama
tny, hogy a mg a csszrsg magban Itliban elnyomta
a municiplis letet, addig a provincikban mindent elkve-
tett a vrosi let fentartsra. Ksbb, a hanyatls korsza-
kban a municipiumok torzalakokk lettek; de ekkor mr a
vrosi let gyakorolta talakt hatst, Gallibl latin pro-
vincia lett.
Az az egsz rendszer s fokozat, mely szerint a vrosok
polgrai jogokban rszesltek, egsz biztosan mutatja, az asszi-
mill czlzatot. Teljes politikai s polgri jogokkal csak azon
vrosok birtak, a melyek lassanknt latinokk alakultak t.
Csak ezeknek volt teljes joguk fldbirtokukhoz is, mint hogy
ha Itliban laktak volna. A teljes rmai jog vrosok tulaj-
donkp latin vrosok voltak.
Rma bizonyra a grg vrosokon tapasztalta, a vrosi
let asszimill hatst, s tapasztalatt nagyszeren tudta
rtkesteni a Nyugaton.
A latin nyelv a galliai s hispniai vrosokbl hdtotta
meg a vidket. A vrosokba znltt a vidknek nemcsak
elegns vilga, hanem kznsges npessge is. Itt volt az
rintkezsi pont kultrai, gazdasgi s politikai tekintetben.
A trvnykezs s kzigazgats, valamint a mvelt tr-
sadalmi rtegek nyelve latin volt, gy a vidk lassanknt kny-
telen volt a vrosok nyelvt megtanulni.
A negyedik szzad vge eltt, mondja Chevallet, kl-
nsen a vrosokban a latin volt a magasabb trsadalmi
osztlyok, st a nk rintkezsi nyelve. Szent Hilr latinul
levelezett lenyval; Sulpicius Severus szintn latinul rt
nvrnek, Claudinak s Banulnak, anysnak. Szent Jeromos
204
szintn latinul folytatta levelezst Hedebia s Algasia nev
gall rhlgyekkel. A falusi npnek kezdetben nem volt oly
nagy rdeke, mint a felsbb trsadalmi osztlyoknak megta-
nulni a latin nyelvet. De midn mr mindentt krltte
Rma nyelvn beszltek, e vidki npsg is a mveltebb osz-
tlyok utn gagyogta a latin nyelvet. Ebben elsegtette azon
hi vgy is, melynl fogva az alsbb trsadalmi rtegek szere-
tik utnozni a felsbbeket. z indokhoz jrult mg egy hatal-
masabb is. S ez az volt, hogy az alsbb trsadalmi rtegek
knytelenek voltak naponknt rintkezni a gazdagokkal s
hatalmasokkal, akik a kelta nyelvet megvet feledsben rsze-
stettk, s nem ismertek ms nyelvet, mint mely a rmai pol-
grhoz mlt volt.
A msodik szzadban Szent Ireneus knytelen volt kel-
tul tanulni, hogy az evangliumot hirdethesse Lyon lakoss-
gnak. A kvetkez szzadban egy druida asszony mg kelta
nyelven jvendlt Alexander Severusnak. A negyedik szzadban
azonban mr a parasztsg is latinul beszlt; de csak annyira,
hogy kpes volt megrtetni magt.
me Rma msodik czlzata, t. i. a provinciknak a
vrosok ltal val beolvasztsa, kevesebb mint ngy szzad
alatt teljesen sikerlt.
A vrosi let teht elsrang faktor volt mr az kor-
ban, a fajok sszeolvadsa, illetleg beolvasztsa tekintetben.
De fejlett s nagyszabs vrosi letet ltek. A vros-
nak igazi vrosnak kellett lennie, hogy beolvaszt hatst
gyakorolja. A puszta vrosi nv, vagy elnevezs nem hatroz.
Csak azon llamokban jttek ltre a nyugaton is gy az kor-
ban, mint a kzpkorban egysges nemzetek, a melyeknek
fejlett vrosi letk volt. Ez trtnt a Duna fels vlgytl
nyugatra mindentt. Belgiumban nemcsak azrt nem jtt ltre
egysges trsadalom, mert a nyelvhatrokon, vagyis hrom
nyelv rintkezsi pontjn fekszik; hanem azrt sem, mert a
nyugaton legkevsb volt fejlett vrosrendszere.
205
Mieltt tovbb mennnk, e fejtegetst mr alkalmazom
gyakorlatilag Magyarorszgra. A fajok sszevegylse nlunk
is ott trtnik leginkbb, ahol fejlettebb vrosi let van, teht
leginkbb a Kirlyhgn innt. Erdlynek alig van nagyobb
vrosa, az asszimilaczi teht ott csak nagyon primitv lehet.
Egyltaln Eurpa keletn azrt halad oly lassan elre
az assimilaczi, mert a vrosi let teljesen hinyzik.
A vros a kultra exponense, a konczentrlt mveltsg.
A fejlett latin vrosok voltak oka. hogy Gallia latinizlsa
mr a IV-ik szzadban be volt fejezve.
A germn invzi mr egy latin-kelta trsadalmat tallt
Galliban, melyet a harcztren legyztt, de melynek nyelvt
s szoksait respektlni volt knytelen. A hdt germnok
nem voltak mind Chateaubriand barbrjai, a medve- s borj-
brbe ltztt, vagy flmeztelen vadak.
1
A czivilizczi kivve
a frankokat, mr rintette ket. Megalakult nyelvk volt:
a gt, burgund s frank. Trvnyk, alkotmnyrendszerk
s nem pen alacsony mveltsgi fokuk volt. Klnsen ll
ez a gtokra, kik a mai Francziaorszg dli rszben teleped-
tek le. A keresztnysg s az arianizmus felemelte ket. A bur-
gundok, kik az 5-ik szzad kzepe tjn Metzig hatoltak,
szintn rintve voltak a czivilizczi ltal. p azrt Gallia
keleti s dli rszeinek a burgundok s visigtok ltal trtnt
meghdtsa nem is volt oly erszakos mint a frankok hd-
tsa szakon. Az els kt npet nemzeti nagy szerencstlen-
sgei, kapcsolatban a keresztnysggel, szeldd tettk, a nmet
kedlyessg bennk legelszr nyilvnult.
2
A frankok azonban
mg a barbr Germnit kpviseltk. De sajtsgos tnete
a npvndorlsnak: mg a legbarbrabb berohank is tiszte-
letben tartottk a czivilizczit kpvisel vrosokat. Alarich,
mint Thierry elbeszli Nouveau Rcitjben, mly megillet-
Les Martirs, 6. k.
Augustin Thierry, Histoire de France, 87. 1.
206
dssel lpte t Athn kapujt s megkmlte a grg czivili-
zczi e szkhelyt. p gy a Galliba betr hdtk nem
a gallo-romn czivilizczi, hanem a lgik ellen viseltek hadat.
A gallo-romn trsadalom nem vett rszt a kzdelemben.
Akkor sem ment t akr rzkdson, akr vltozson, mikor
a lgik legyzettek. A rmai llam majd szrevtlenl omlott
ssze. A trsadalom tovbb lt. A frankok rablhadjratai
sok vagyont elpuszttottak, de a jvevnyek nagy rsze tiszte-
letben tartotta, bmulta a gallo-romn polgriasultsgot.
Hallgatag egyezsg volt a hdtk s legyzttek kzt.
llam tulajdonkpen nem ltezett, csak a trsadalom. Ltez-
tek a rmai municzpiumok alapjn ll vrosok. Szerencse
volt, hogy a nyugati rmai csszrsg nem fosztotta annyira
ki a municpiumot, mint kifosztotta blcs Le csszr a keleti
rmai birodalom vrosait, mikor egyetlen tolllvonssal meg-
semmistett minden helyhatsgot.
1
A vrosok a keleti rmai
birodalomban nem menthettk meg a rmai-grg mvelt-
sget s az llami nyelvnek mg tredkes darabjait sem,
mint megmentettk a nyugati vrosok.
Ez utbbiak kzt szintn legels szerepk volt a galliai
s klnsen a dl-galliai vrosoknak, melyek mindjrt kez-
detben teljes rmai vrosjogot nyertek. Hatalmas vrosok
voltak ezek, a mveltsg, gazdagsg szkhelyei. Kivve a had-
gy s adgy kzpontostst, valsgos llamokat kpeztek,
a mennyiben bels gyeik teljesen fggetlenek voltak Rm-
tl. Ez fejti meg nagysgukat.
A vrosok ellen a reakczi azonban Rmban is bek-
vetkezett. Ez irny kifosztotta a municpiumokat vagyonukbl.
A vrosi polgri jog teherr lett. A rgi vrosok mg ltez-
tek, de egszen ms szellem lakott azokban. A korrumplt
rmai kormny korrumplta a trsadalmat is. gy trtnt
hogy p a rmai vrosok nem voltak kpesek ellentllni a bar-
Novell. Leo, 46. 1.
207
broknak. Nem is barczoltak ellenk. Csak gy magyarzhat
meg, hogy 7 milli fnyi czivilizlt np meghajolt a barbrok,
ezerei eltt. Semmi sem mutatja annyira Rma elaljasodst,
mint az, hogy az egszen rmaiv lett provincik teljesen
kptelenek voltak minden erfesztsre. Bretagnenak, hol rmai
vrosok hinyban a keltk nem rmaiasodtak el, meg voltak
e stt korbari hstettei. Dli Galliban, hol a rmai czivili-
zczi a fnyes vrosokban legintenzvebb volt, az elbuk
llamnak nem sietett seglyre a trsadalom.
llamfentart szerepk nem volt sehol nagy a vrosok-
nak. A nemzeti individualits nem ezekben lakott. A nagy
ing vagyon s a nagy mveltsg hajlik a kozmopolitizmus
fel. A hol pedig a nagy vrosok llamot kpeztek az llam-
ban, ezek inkbb sajt magukkal, mint az llammal trdtek.
S a harczi ernyeknek is inkbb talaja a vidk. A feudalismus
azrt fejldtt oly hatalmas katonai szervezett, mert nem az
ipart s a kereskedst z vrosi lakossgban gykerezett. Olasz-
orszg hatalmas vrosrendszere csakhamar kiirtotta Itliban
a harczias szellemet. A gazdag vrosi polgrsg idegen zsol-
dosokkal vdte magt. Azrt volt annyi idn t a kalandorok
s a betr hdtk zskmnya. Az llam fentartsra nem,
de a nyelv terjesztsre minden fejlett vrosrendszer hatalmas
lefolyst gyakorolt. Itlia nem tudott ellentllni az idegen
betolakodknak, a fels-olaszorszgi virgz vrosok nem vol-
tak kpesek feltartztatni a longobardokat: de csakhamar
beolvasztottk ket. A feudalismus sztszrtsgot idz el.
A vidket s nem a vrosokat szllta meg. A vrkastly
zrkzottsgval szemben llt a vrosi pezsg let, amazok
nyelvvel ennek nyelve. Itliban. Galliban, Spanyolorszg-
ban, Angliban, mindentt, a hol kifejlett vrosrendszert tall-
tak a hdtk, szksgkp az utbbinak kellett gyzedelmes-
kednie grammatikailag. Paris, Marseille, Bordeaux, Toulon,
Tour, Soissons, stb. vrosok gallo-romn nyelve s trsadalma
szksgkp legyzte a hdtkat. Legyztk mg a durva fran-
208
kokat is, annl inkbb s elbb a gthokat, kik bkben ltek
a gallo-romn trsadalommal. Legelszr beolvadtak azon
gthok, kik a vrosokban voltak elszllsolva. A vrosok hat-
snak a vidk sem tudott ellenllni. A burgundok szintn
bkben ltek a romai trsadalommal. Szigor trvnyek til-
tottk el ket a gallo-romnok minden bntalmazstl. Mg
az is bntetst vont maga utn, ha a burgund nem fogadott
be hzhoz rmait, ki vendgszeretett krte.
1
De a frankokat s normnnokat sem menthette meg a
beolvasztstl nyersesgk. A X. szzadban a franczia nyelv mr
nagyrszt megalakult. Nmet idioma tbb nem ltezett franczia
fldn. Rouenben, mg Rolf utdainak palotiban sem beszl-
tek mr a XI. szzad elejn ms, mint romn, vagy franczia
nyelven. Bayeux kpezett nmi kivtelt. A Skandinvibl rkez
fajrokonok itt mg megrtettk a norvg s szsz dialectust.
2
Itt is a vros conservlta a hdtk nyelvt, mert Bayeux nem
franczia, de normann telep volt.
Hasonl jelensgeket ltunk Angliban.
Hdt Vilmos normanjait kifejlett vrosrendszer fogadta,
London mr akkora vros volt, hogy Vilmos gyzelmes sere-
gvel sem mert bevonulni. Kvl tborozott, mg a szablyos
vdelemre kszlt vrkastlyt normn hadi mrnkk fel-
ptettk. Csoda-e aztn, hogy a hdt sereg csakhamar
elangolosodott? Hastingnl az angol gy rkre elveszni lt-
szott. De a mire a hastingsi halmokon a szekerczs angol
lovagok nem voltak kpesek, a vrosi polgrsg elrte: vissza-
vtta a hazt, vget vetett a normann uralomnak az ltal,
hogy a gyzket beolvasztotta.
Igen rdekes krdsre kell a vrosok kapcsn vlaszol-
nom. Sokan felvetettk mr a krdst, de legnagyobb tudo-
mnyos appartussal utoljra Vmbry rmin vetette fel:
1
Lex Burgundiorum, 38. czim.
2
Aug. Thierry, Conqute de l'Angleterre, 117.
209
hogy mirt nem olvadtak be a honfoglal magyarok a haz-
ban tallt ttokba. Mellzm azon hipothezist, melyet Vm-
bry A magyarsg keletkezse s gyarapodsa czm jeles
munkjban feltett, hogy Magyarorszg lakossga a honfogla-
ls idejn csak 300 ezer llek s e szmnak 80%-a szlv
volt s csak 20%-a ural-altji. Egyszeren csak annak kon-
statlsra szortkozom, hogy Vmbry rmin az sszes tr-
tnelemben pratlan jelensgnek tartja azon tnyt, hogy a
magyarok nem olvadtak be a nagy tbbsget kpez meg-
hdtottakba. E csodlatos tnet magyarzatul a hatalmas
nemzeti rzletet jelli meg egyik fok gyannt s egy csom
mellkindokra is hivatkozik. Ha ezen az etimolgia terletn
egyedl ll jelensg bels okait s indokait kutatjuk, rja
Vmbry: mindenekeltt azt talljuk, hogy a szellemi s
anyagi fensbbsg s klns etlmikai jellemzsg, a melyet
a magyarok galji, trsadalmi, politikai s vallsi viszonyaik
minden vltozsa mellett megtartottak, ebben ftnyezl
mkdtt s a klnnem elemekre gyszlvn mgnesknt
hatott . . . .
A magyarosods hatalmas emeltyjeknt a magyar np-
nek ersen kifejldtt s mlyen gykerez nemzeti ntudata,
helyesebben nemzeti bszkesge mkdtt, a mely a trk-
tatr csald valamennyi tagjnak sajtsga, ez mindentt cso-
dt tett s az idegen elemektl val veszlyeztetsk mrt-
khez kpest mindentt mind jobban fokozdott.
Tuds haznkfinak rszben igaza van. Nzete, mely
Magyarorszgra, felettbb kedvez, tallkozik a magyargy-
ll cseh Palaczky vlemnyvel is. Ez a bszke s fenklt
nemzeti rzs azonban egymagban nem mentette volna meg
a honfoglal magyarokat, mint nem mentett meg egy hdt
fajt sem. Senki sem tagadhatja, hogy hdt Vilmos normann-
jainak volt majdnem akkora nemzeti rzelmk s ntudatuk,
mint a honfoglal magyaroknak. St sokkal erszakosabbak
voltak a legyztt angolszszok irnyban, mint a magyarok
210
a hazban tallt szlvokkal szemben. s a normanok mgis
sszeolvadtak a meghdtott angolszszokkal. Ugyanez trtnt
volna a hdt magyarokkal, ha a honfoglalskor e hazban
fejlettebb czivilizczit s e czivilizczi exponenseit, vagyis
nagyobb vrosokat tallnak. Ez azonban nem trtnt. Kivl
mrvben ez volt oka, mint egy mr rgebben kzztett mun-
kmban rszletesen kifejtettem, azon Vmbry ltal ethnikai
unikum gyannt feltntetett jelensgnek, hogy a magyarok
nem olvadtak be a szlvokba.
Indokoltnak tartom az emltett munkmban mondottakat,
a jelen alkalombl jabb adatokkal kiegsztve, reproduklni.
Fejtegetseim a klfldre nzve klnben is egszen jak.
valamint j egyltaln a vrosok nyelvi hatsra vonatkoz
elmletem.
A magyarok bejvetelk idejn nem talltak virgz
vrosokat, mint tallt minden ms hdt np, mely nyelvt
elvesztette. A rmai czivilizczi Pannoniban rg megbukott
mr, mikor seink mai haznkat elfoglaltk. E czivilizczi
egyes kialvflben lev szkei mg fnylettek: de elvesztettk
minden hdt varzsukat. Ms munkmban
1
kifejtettem mr,
hogy seink nem talltak itt rmai mveltsget, annl kevsbb
talltak rmaiakat. A trtneti forrsaink ltal emltett latinok
nem rmaiak voltak, hanem olaszok, vagy latin hagyomnyokkal
impregnlt szlvok, nmetek stb. Rmai intzmnyek pp oly
kevss voltak itt, mint nem lteztek tbb a Nvtelen ltal
emltett rmai vrosok. A latin- vagy olasznak nevezett elem,
mely mg a ksbbi szzadokban is szerepel vrosainkban, nem
brt vrosokkal. A hun birodalom flbomlsa utn a rmai
birodalom mg egyszer flledt, az avar hdts azonban tel-
jesen vget vetett neki.
Vrosok, valdi rtelemben, egyltaln nem lteztek sem
Magyarorszgon, sem Erdlyben. A Nvtelen emlti ugyan,
A demokrczia Magyarorszgon.
211
hogy a honfoglal magyarok ostromoltk Bihart, Veszprmet,
s br ezek sok ellenlltak, mg sem romboltattak le. Ezek
azonban pp oly kevss voltak vrosok, mint a tbbiek. Hiny-
zott bellk a gazdag, mvelt, fejlett ipart s kereskedelmet
z polgrsg. Lakosaiknak szma egyltaln nem volt nagy.
s ez a lakossg sem volt akr szlv, akr nmet, hanem min-
denfle nptrmelk.
A szlv vagy olh mg sokkal kevsbb vrosalkot faj
mint a magyar. Pedig Magyarorszgot, st Erdlyt is, seink
bejvetelnek idejn tlnyomlag szlvok laktk. Pannnia is
elszlvosodott, pp gy mint Erdly. Pedig amott a nmetsg-
nek is ers talaja volt a frank-nmet fenhatsg alatt ll
Privina s Koczel herczegsgben. Az orszg szaknyugoti r-
szben a morva-szlvok, a Szvatopluk-fle nagy Morvaorszg
szlvjai terjeszkedtek, de a Krptok mentn nem tudtak elre
haladni. Itt lakatlan serdk voltak, mint akr Amerikban.
A fejlettebb mveltsgnek sehol semmi nyoma, mert
hinyoztak a mveltsg f tnyezi: a vrosok. A szl-
voknak nincsenek vrosaik, mg az llami s trsadalmi ala-
kulsnak is csak a legels kezdetn llnak. A bejtt magya-
roknl valamivel polgriasultabbak, mert lland lakhelylyel
brnak, fldet mvelnek stb., de azon mveltsgnek, mely beol-
vasztani tud, hre-nyoma sincs. Maga Palaczky sem tudja az
ellenkezt kiokoskodni hres munkjban.
Geschichte von Bhmen (l. k. 197. 1.) czm mvben
elbeszli, mint olvasztott be a szlvsg hunokat, avarokat,
bolgrokat stb. Sajtsgosnak mondja ama jelensget, hogy
a magyarok a szlvok kzepett megtartottk nemzetisgket.
Ezt a tnetet ersebb nemzeti erejkbl, s abbl iparkodik
megmagyarzni, hogy a magyarok nem elgedtek meg az ellen-
sg megversvel: ki is irtottk azt.
Az els fltevsnek van komoly alapja, mert tny, hogy
a magyar mindig csodlatos szvssggal ragaszkodott nemzeti-
sghez. Az utbbi azonban mer koholmny. Blcs Let fer-
212
dti Palaczky, mikor a magyarok hadi taktikjnak lerst
politikai rtelemben is alkalmazza. A magyarok a megsemmi-
stsig aknztk ki gyzelmeiket a fegyverben ll ellensggel
szemben. De a bks lakosok ellen nem viseltek hbort.
Magyarorszgi szlvok pedig sohasem hadakoztak velk. Fl
sem lzadtak a magyarok ellen, ezek teht ki sem irthattk,
ket. Felejthetetlen tudsunk, Hunfalvy Pl, teljes joggal
rhatta: Sehol legkisebb tmadst sem talljuk a szlvoknak
a magyarok ellen; a mit nem abbl lehet kimagyarzni, hogy
az j telepedk azokat kiirtottk volna; mert szmuk nttn-
ntt.
1
St a szlvokat mg el sem nyomtk, rabszolgasgra
sem knyszertettk. Oly bnsmdban rszestettk azokat,
mint az orszg egyb lakosait. A nmetek igen is irtottk s-
elnyomtk a szlv fajt, mihelyt ezzel mint hdtk rintkeztek.
A szlvsg nmet fldn pp azrt inkbb megsemmislt, mint
beolvadt. Magyarorszgon azonban a szlvok olvaszthattak
volna, ha erre kpesek leendettek.
Ha seink egy mvelt tt trsadalmat, fejlett vros-
rendszert tallnak itt bejvetelkkor, okvetlenl az trtnt
volna velk, a mi trtnt Francziaorszgban a germnokkal.
Bkben hagyjk vala a vrosokat, melyeknek iparra r-
szorultak. A magyar katonai trsadalom mellett ltezett volna
egy szlv polgri trsadalom. A magyarok egy ideig megtar-
tottk volna a nyelvket is, mint a gthok s frankok Galli-
ban. pp gy tancskoztak volna orszggylseiken magyarul
vagy latinul, mint tancskoztak a frankok s gthok a maguk
nyelvn, mely tancskozsokrl bmulva szl Sidonius Apolli-
narius pota. De a vrosok nyelve mgis legyzte volna a
hdt magyarok nyelvt, mint legyzte Galliban a germn
trzsekt. A magyar nyelv romjait ma a tt nyelvben tallnk
fl, ahelyett hogy a tt nyelv klcsnztt szavakat az elbbi-
nek. Minl tbbet, annl jobb, mert annl inkbb kitnik
Magyarorszg ethnogr. 45. 1.
213
nyelvnk asszimill ereje. A magyar szalakzat s nyelvtan
rintetlen maradt, s ez teljesen elg. A szlv nyelvnek semmi
befolysa sem volt a magyar nyelv alakulsra, legfeljebb
nyersanyag gyannt adott szavakat, melyeket a magyar gniusz
dolgozott fl.
s meg vagyok gyzdve, bogy a szklcsnzs legna-
gyobb rsze mindjrt seink bejvetele utn trtnt. Ekkor
rintkezett a magyar np egszen ismeretlen tnyezkkel, viszo-
nyokkal, melyek megjellsre nem volt szava. Ekkor ment t
a magyar nyelv megalakulsi proczesusszn. Ekkor volt meg-
nyitva leginkbb az idegen befolysok eltt. Szval ekkor tr-
tnhetett volna meg, hogy a magyar nyelv vagy teljesen elvsz,
vagy az j viszonyok kzt egszen ms irnyt vesz.
A szlv nyelv azonban mg ekkor sem tudott betrni a
magyar nyelvbe, mikor pedig az utbbi mg nem volt zrt
egsz. Ezt meg nem fejti ms, mint a ttok alacsony mvelt-
sgi foka s vrosi letknek teljes hinya. Az, hogy a magyar
s szlv faj geografiailag is meglehetsen elzrkzva lt egy-
mstl, mit sem magyarz meg; mert ha a ttoknak vrosaik
vannak, ez az elzrkzottsag sem kvetkezik be. A magyarok
iparkodtak volna a vrosokban vagy azok kzelben lakni, mint
iparkodtak a tbbi hdtk, hogy a polgriasultsg elnyeihez
hozzfrjenek.
De viszont a magyarok sem hoztak magukkal fejlett kul-
trt s vroslak szellemet. Ellenkez esetben az trtnik, a
mit a rmai birodalomra vonatkozlag mondtam. Vrosokat
teremtett s ezek ltal beolvasztotta volna a ttokat. Minden
rmai telep vross alakult s gy a latin nyelv terjesztsnek
eszkzv lett. A magyaroktl azonban, kik nomd np voltak,
senki sem kvnhatta, hogy vrosokat alkossanak. A rmaiakat
kivve, minden np elmulasztotta ezt. seink bejvetelk utn
csak fokozatosan lettek letelepedett npp. De bizonyos, hogy
az els szzadban, miutn mr letelepedtek is, nagyrszt st-
rakban laktak. A mit a vrosok ptsrl olvasok forrsaink-
214
ban, a kritika eltt elfogadhatlanok. Igaz, hogy Bars vrt
Bars vezr, lehet hogy Csk, Szabolcs unokja, a fehrmegyei
Cskvrt alaptotta, Csongrd is Ond fiainak ksznheti ltt,.
Komrom, Himesudvar, rsurvr, Pata, Srvr, Szekcs, Sza-
bolcs stb. mind a vezrek korbl szrmazhatott, valamint igaz;
lehet, hogy rpd Csepelben, a hasonnev szigeten, magnak
s a nemzet elkelinek, klfldi mesteremberek ltal, rendes
lakhzakat pttetett: de tagadom, hogy ezen helyek kzl
brmelyik, akr Pest is, vros leendett. Vrak voltak ezek
r
vrosi polgrsg, mveltsg, ipar s kereskedelem nlkl. Hi-
szen tudjuk, hogy mg a XII., XIII., st a XIV. szzadban
is milyenek voltak vrosaink. Gyr lakossga vesszbl s
karbl ptette hzait, s hogy legyen ptsi anyaga, egy
fzest nyert adomnyba. Keresztr kultrjrl fogalmunk
lehet, midn kivltsglevelben olvassuk, melyben meg van
hagyva, hogy az elkltz polgrnak hzt nem szabad mag-
val vinnie. A magyar polgrsg, egsz a XIV-ik szzadig,
tbbnyire svny-, tms-fal hzban lakott. Vrosaink teht
mg ekkor sem voltak vrosok. Annl kevsbb hathattak a
magyar kultra s magyar nyelv terjesztsre az els szza-
dokban, mikor a magyar faj leginkbb beolvaszthatta volna a
szlvsgot. Az Alfldn beolvasztotta, de csak azrt, mert
a szlvsg itt arnytalan kisebbsgben volt a magyar np
kzepett.
A vrosoknak Magyarorszgon egyltaln nem volt nyelv-
terjeszt szerepk, st a mveltsgnek is alig voltak tnyezi,
mert nem voltak valdi vrosok. Nem voltak a nmet vendgek
ltal alaptott vrosok sem. gy pldul Korpona egyike leg-
rgibb nem magyar eredet vrosainknak. slaki ttok voltak,
kik mr a hun birodalom eltt le voltak benne telepedve.
A nyolczadik szzad vgn szszok kltztek bele, kikhez a
XIII. szzad elejn ismt szszok jrulvn, Korpona nmet
vross lett. De mily hatsa lehetett Korponnak vagy ms.
vrosnak a nyelv alaktsra? Hogy valamely vros hamar
215
kirlyi szabad vros czmet nyert, nem jelentette egyszers-
mind azt, hogy nagy vros. Plda r ppen Korpona, Zlyom,
a mr emltett Gyr stb.
A dolog teht gy ll, hogy a magyarok bejvetele utn
csak a rgi castrumok romja vagy emlke ltezett. Ezek helyn
volt egy-kt helysg, majd vrak alakultak. A XI. XII. s
XIII. szzadban a vrosoknak egsz sorozata tmadt; e vro-
sok azonban mg ekkor sem hoztak ltre vrosi letet, polgri
rendet, mveltsget, melynek olvaszt ereje van.
Ami beolvaszts trtnt, az inkbb a magyar faj javra
ttt ki. gy tudjuk, hogy mg a vezrek s Szent Istvn
korban bekltztt nmetek a XIII. szzad zavarai kzepett,
miutn gyarmataik a tatrok ltal feldulattak, magyar vro-
sokba kltztek, hol elmagyarosodtak. Kecskemtrl ez a leg-
hatrozottabban kimutathat.
1
Ugyanez kimutathat ms vro-
sokrl is. Erdlyben magyar jelleget lttt Kolozsvr.
Az olaszok s francigenk mr a XIIIXIV. szzad
krl a magyarsgba olvadtak vrosainkban, gy Pesten,
Esztergomban, Szkesfehrvron. Klnsen Esztergom lakos-
sga tlnyomlag olasz-rmny volt.
2
Mindkt elem magyarr
alakult. ltalban, br a magyar vrosok alakulsra idegen
befolys hatott, a magyar elem jelentkeny, st szmos helyen
dominns szerepet jtszott. Vannak vrosaink, hol ez elem a
kzpkorban ersebb volt mint ksbb, gy Pozsonyban a
magyarsg tekintlyes hnyadot kpezett. Nagyszombatban a
magyar polgrsg legalbb is oly szerepet vitt mint a nmet.
Magukban a bnyavrosokban ltezett a magyar elem, daczra
e vrosok kivltsgainak, melyek annyira a magyarsg ellen
voltak irnyozva, hogy pl. Korponn magyar ember nem
tanskodhatott a nmet polgr ellen.
Vrosaink hossz idn t hrom: magyar, nmet, olasz
Hornyik, Kecskemt vros trtnet. I. 94. 1.
Szzadok, 1880. VII. fzet, Szalay Jzsef rtekezse.
216
(latin) nemzetisg lakossggal brtak. A szlvsg s olhsg
ksbb is alig tett szmbavehet hnyadot. Mivel pedig a latin
elem magyarr lett, vrosaink csak kt: magyar s nmet
nemzetisgek voltak.
Ez az oka, mirt nem tudott hdtani a szlvsg s olh-
sg. Jelentkeny hdt szerepe azonban a magyarsgnak s
nmetsgnek sem volt; mert, mint lttuk, vrosaink a XIV.
s XV. szzadig alig voltak vrosoknak nevezhetk. Ksbb
sem emelkedtek a nyugati s dli vrosok sznvonalra, s habr
fejldtek, nyelvterjeszt hatsukat a trk pusztts ellens-
lyozta, valamint szoros zrkzottsguk, s azon alrendelt szerep,
melyet Magyarorszgon mint politikai s trsadalmi faktorok
vittek. Ebben az alrendelt llapotban voltak 1848-ig.
A trtnelmi tanulsg ktsgtelenl utal a vrosok nyelv-
terjeszt s nyelvfentart szerepre. A nemzetisgi eszme,
mint mr fejtegettem, ltezett az - s kzpkorban is, habr
tny, hogy a legjabb korban a nemzetisgi trekvsek ntu-
datosabbakk lettek, s az llamalkotsnak hatalmasabb rugit
kpezik. De azrt a fajok terjeszkedsnek s elhalsnak tr-
vnyei lnyegkben vltozatlanok. A magyar nemzet nem a
nemzetisgi eszme hinynak kszni fenmaradst, s ez esz-
mnek az jabb korban trtnt hatalmas fellngolsa nem
fenyegeti ltben. Ltkrdsnk kultrai krds, mely els
sorban a vrosokban nyer megoldst. Az volt a mltban s az
lesz a jvben. A magyar nemzet sorsa vrosainkban dl el.
A rmai nyelv tllte a rmai llamot. De csak ott, ahol
latin vrosok voltak, s e vrosok megkzdttk a barbr kzp-
kor viharaival. Teht Galliban s Hispniban s termsze-
tesen Itliban. A latin nyelv mindentt msutt elveszett.
Elveszett Kis-zsiban, a Duna vonaln. Pannniban, a
Balkn-flszigeten s Afrikban.
Ha semmi egyb megbzhat adat nem volna a keznk-
217
ben, pusztn azon tny, hogy a latin nyelv, br vegylve, egye-
dl Olaszorszgban, Francziaorszgban s a spanyol flszigeten
maradt meg, maga e tny ktsgtelenl mutatn a vrosok
nyelvtentart s terjeszt hatst. Mert p ez orszgok part-
vidkei voltak tele latin vrosokkal, a nagy rmai intelligenczia
s vagyon szkhelyeivel.
Az olasz, franczia s spanyol vrosoknak ksznjk,
hogy a latin czivilizczi s nyelv a kzpkor zrzavarban
teljesen el nem veszett, s hogy a rmai mveltsg fnye fl
ezredv iszony sttsgben ki nem aludt.
Egsz Kelet-Eurpban egyetlen latin, vagy latin-grg
vros sem maradt meg, ez volt oka, a mirt a latin nyelv
Eurpa keleti orszgaiban elveszett. Ha Pannniban s Dczi-
ban nagy rmai vrosok lteznek s ezek a npvndorls
zivatarai kzepett meg nem semmislnek, mint nem semmisltek
meg az itliai, galliai s hispaniai latin vrosok, s ezekben
seink hasonl mveltsget tallnak mint a germn hdtk
a dleurpai vrosokban, ma valamely latin jelleg nyelvet
beszlnnk, mint a romnok, kik nyelvket a Balkn-flszigetrl
hoztk, mieltt ott a latin emlkek megsemmisltek.
Ha ellenben a ttok vrospt np leendettek s nem
az erdk vadonait lakjk vala, beolvadtunk volna a szlvokba,
mint beolvadtak a bolgrok.
Valdi vrosaink azonban a kzpkorban pen nem vol-
tak. A magyar nemzet slypontja a legjabb idkig a megyk-
ben, a vidki nemessgben, nem pedig a vrosokban, a polgri
elemben volt. St ez az llapot most sem vltozott meg, csak
mdosult.
Ezrt nem volt hatsuk vrosainknak a nyelvre. A vrosi
let fejletlensge okozta, hogy Eurpa keletn, a grammatikai
viszonyokban az utols ezredv alatt kevs vltozs trtnt.
A nyelvhatrok krlbell ma is ott vannak, ahol a jelen
millenium els szzadaiban voltak. Nem olvasztott nem a trk,
sem a magyar, valamint a lengyel sem, a kzpkor e hrom
218
keleti nagyhatalmassga; mert egyik sem fejtett ki hatalmas
vrosi letet. Nyugaton ellenben a beolvaszts, vagy az amal-
gamizls mindentt megtrtnt. Vgrehajtottk a hatalmas
vrosok. S pedig nemcsak a hrom romn llamban, hanem
Nmetorszgban is. Velencze s Genua az egsz Levante part-
vidkeit elolaszostotta. E kt vrosnak kszni Olaszorszg,
hogy a Fldkzi tengeren nagy hivats vr r.
Ekkp nem olvadtak be a hdt magyarok az itt felta-
llt szlvsgba. A fennebbiek egyszersmind megmagyarzzk,
mirt nem jtt ltre Magyarorszgon a fajok sszeolvadsnak
valamely eredje.
A fejlett vrosrendszer azonban, mint a Belgiumra vonat-
koz adatok ltal is bebizonytottam, nem pusztn a faji ssze-
olvads legels rang eszkzlje, hanem egyszersmind az anyagi
jlt s a hatalom elfelttele. Francziaorszgnak hrom vrosa.
Paris, Marseille s Lyon, legfbb erforrst kpezi. E hrom
vros tartja fenn Francziaorszg fejldsnek folytonossgt.
A departementokban flszzad ta hogy a franczia npessg.
E jelensg oka, hogy a harmadik kztrsasg mindent elkvet
a franczia nemzet szaporodsnak elmozdtsra. Kivl fran-
czia statisztikusok szerint Francziaorszg lakossga e hrom
vros duzzadsa nlkl a jelen szzadban 4%-al fogyott volna.
Angliban is a lakossg s gazdagsg fleg a vrosokban ri
el azt a csodlatos nagysgot, mely pratlan az egsz vilgon.
Az sszes angol grfsgok a jelentktelensg sznvonalra
slyedtek le Anglia 30 vrosa mellett, melyek lakossga a
100.000 s 5,000 000 kzt vltakozik s melyek gazdagsga
egyszeren megmrhetetlen.
Magyarorszgon a vrosoknak, mieltt a gazdasgi emel-
keds e magaslatra jutnnak, elbb azon feladatot kell meg-
oldaniok, a melyet mr megoldottak a Nyugaton, t. i. el kell
mozdtaniuk a fajok sszeolvadst s a nemzet kifejlst.
Vrosaink csak a legjabb korban jutottak oda, vagy kezdenek
oda jutni, hogy ezen els hivatsukat is megoldhassk. A ma-
219
gyarorszgi vrosok nagy rszben nem is voltak magyar erede-
tek, de egszen a legjabb korig kivtel nlkl oly fejletlenek
voltak, hogy nagymrv sszeolvaszt hatst nem gyakorolhat-
tak. Nem ll ugyan, amit kivl nmet geogrfusok Magyar-
orszg elleni ellenszenvbl ismtelten rtak (p. o. Kiepert).
hogy Magyarorszgon magyar eredet vros nem ltezett, hogy
a kzpkorban minden magyarorszgi vros nmet nev volt.
s hogy a magyar elnevezseket csak legjabban erszakolta
ki a magyarok chauvinismusa. Pr v eltt jelent meg a spa-
nyol akadmia kiadsban Aldana expedczija Magyarorsz-
gon (Expedition del maestro de campo de Aldana en Hungaria).
s Aldana kapitny eladsbl kitnik, hogy vrosaink nagy
rsze mr a kzpkorban magyar elnevezssel brt. Aldana
ugyanis kzvetlenl a mohcsi vsz utn, a XVI. szzad kzepe
tjn jrt Magyarorszgon s I. Ferdinnd nmet zsoldosaival
harczolt a trkk ellen. Emlkirataiban a nem nmet vro-
sokat magyar vagy latin nevkn emlti. Ebbl teht ktsg-
telenl kitnik, hogy e vrosok nemcsak nmet nevek nem
voltak, hanem mg a nmet zsoldosok sem kereszteltk t
azokat nmet nevekk, mert klnben Aldana, a nmet zsol-
dosok befolysa alatt, szintn nmet nevkn nevezte volna
azokat.
De ktsgtelen, hogy, habr voltak magyar eredet vro-
sok s pedig nagy szmmal, ezek p oly kevss hatottak a
fajok sszeolvasztsra, mint nem hatottak a nmet eredet
vrosok. Egy bizonyos, hogy tt s olh vrosok soha sem
lteztek sem Magyarorszgon, sem Erdlyben.
Szz magyarorszgi s erdlyi vrosnak a fggelkben
kzlt nemzetisgi statisztikja teljes kpet ad vrosaink nem-
zetisgi viszonyairl az 1890-iki npszmlls alapjn. A tb-
lzaton fel van sorolva minden 5000 lakon felli vros s egy-
kt ms vros is, mely ugyan 5000 laknl kevesebbel br.
de ersebb kultrpontot kpez. A legjabb npszmlls ered-
mnye az, hogy sszes vrosainkban a magyar anyanyelvek
220
hivatalos kimutats szerint 68%-ot kpeznek, mg a vidken
a magyar anyanyelvek szzalka 45%. A magyarul tudkkal
egytt a vrosok magyar eleme az orszgos statisztikai hivatal
kimutatsa szerint 1890-ben mr meghaladta a 79%-ot, eddig
mr tlment a 80%-on: a vidken, ugyan kimutats szerint,
a magyar faj, a magyarul tudkkal egytt, 51.21%
A magyar elem nagy trfoglalst a vrosokban mg az
utols vtizedek adatai is nagyon szemllhetv teszik. 1880-ban
a vrosok nemzetisgi viszonya a kvetkez volt:
Magyar volt az orszgban 44% a vrosokban 63%
Nmet 13%, 18%
Olh 13%, 7%
Orosz 16% 3%
Horvt, szerb 2% 0-14%
4% 4%
Az utols vtized alatt teht a magyarsg a vrosokban
nem kevesebb mint 5%-al nvekedett az sszlakossghoz kpest
s 23.80% szaporodst tntet fel a vrosi lakossgot illetleg.
A vidken 12.73%-ot. A magyarul tudk is leginkbb a vro-
sokban szaporodtak a lefolyt deczenniumban. Ezek %-a 35.27;
a vidken 11.44.
Ezzel szemben a romnsg szaporodsa elenysz a vro-
sokban. A 25 trvnyhatsgi joggal br vrosban a romnsg
szma 1880-ban 19.906 volt: e szm 1890-ben. teht egy
vtized alatt, csak 20.641-re emelkedett, vagyis a szaporo-
ds 1.54%.
Mind e szmok mutatjk, hogy a magyar faj nemcsak
mindinkbb megszllja a vrosokat, hanem egyszersmind leg-
nagyobb mretekben a vrosokban szaporodik. Mr egy vtized
perspectvja mutatja, hogy arnylag rvid id alatt vrosaink,
elenysz kisebbsgtl eltekintve, magyar nyelvekk alkulnak
t. Nem erszakos politika kvetkeztben, hanem tisztn kul-
trai hatsok alatt.
221
Ha nagyobb perspektvt nyitunk meg, mg inkbb ki
fog tnni, hogy a magyar faj mily kvetkezetessggel s
erlylyel szllja meg a kultrai pontokat. Ktsgtelen teht,
hogy a magyar faj azon nagy kzdelemben, mely Eurpa
keletn szinte csak md indult meg a fajok kzt, brni fog
azon elnynyel, hogy a vrosok, vagyis a kulturai pontok majd
kivtel nlkl az kezben lesznek.
Napjainkig csak arrl lehetett sz, hogy e haza fajai
kzl melyik foglalja el a kultra erssgt. A magyarsg
diadalmas foglalsokat tett. Innt tl a vrosok, mert Magyar-
orszgon is most mr nagy kulturai exponenset kpeznek,
hatalmas eszkzk lesznek a fajkzdelemben. A nagyobb per-
spektvban, hogy mikp foglalta el a magyar faj a kultrai
czentrumokat a jelen szzad elejtl fogva, a kvetkez alaku-
ls jelenik meg.
A szmok vilgosan beszlnek:
I. Budapest fvros lakossga: Budnak volt az 1821-iki
sszers szerint 25.228 lakosa, ebbl magyar csak pr szz
volt, 1100 rcz, a tbbi nmet.
Pestnek az 1829-iki sszers szerint 62.471, ebbl ma-
gyar 1200, tt ugyanannyi, rcz 650, grg 259, olh 100,
a tbbi nmet.
Az egyeslt fvrosnak teht a harminczas vek elejn
sszesen csak 87.699 lakosa volt, mely szmbl alig pr ezer
volt magyar. S 1890-ben Budapestnek 491.938 lakosa volt;
ebbl 326.395 magyar. 117.902 nmet, 27.449 tt, 752 olh.
1102 horvt, 1891 szerb.
E szmok feltntetik, hogy Budapest valamivel tbb mint
flszzad alatt amerikai mdon nvekedett. Ily nvekvs, a
termszetes propagczi mellett, tlnyomlag a tmeges bevn-
dorls ltal jhet csak ltre, s nem egyedl az amerikai,
hanem az eurpai nagyvrosok is gy szaporodnak. De a leg-
tmegesebb bevndorls a magyarsg javra esik. A nmetsg
mg meg sem ktszerezdtt, a magyarsg tbb mint szzszo-
222
rosan szaporodott meg. A szerbek, horvtok szma lnyegesen
nem vltozott. A ttok szintn jelentkeny szaporodst tn-
tetnek fel, a mit az ptkezsek magyarznak meg. A ttok
azonban csak napszmosok. Budapestnek ma fjellege a ma-
gyarsg, mely utn csak a nmet elem kpez tekintlyes szm-
arnyt, a tbbi nemzetisg ezek mellett elenyszik.
II. A vidki vrosok lakossga:
Szeged beolvasztotta nmet, szerb s olh lakossgt.
Msflezer nmetje pedig mind tud magyarul. A ttsg eg-
szen elmagyarosodott. a legutbbi npszmlls alkalmval mr
csak 175 tt lakott benne. Olh 219. Horvt-szerb nem eg-
szen 400. Szegednl mg csak Debreczen magyarabb vros, hol
a nemzetisgek csak nhny egynk ltal vannak kpviselve.
A vrosok magyarosodsa leginkbb szemllhet a Dunntl.
A harminczas vekben 8 szabad kirlyi vros kzt nem volt
egyetlen egy tisztn magyar sem. Kett volt tiszta nmet.
3 magyar-nmet, 2 nmet-magyar, l magyar-nmet-bosnyk.
Kt pspki vros, mindkett magyar-nmet. A 214 mezvros
kzl csak 100 volt magyar, 43 volt nmet. 12 horvt, 7 vin-
dus-tt, 14 magyar-nmet, 3 magyar-horvt stb.
Ma mr egyetlen egy tiszta nmet vros, vagy mezv-
ros nincs Dunntl. Sopron tiszta nmet vros volt, 12.000
lakosa kzt alig volt nhny szz magyar. Jelenleg 27.000
lakosa kzt nyolczezer a magyar.
Gyr a harminczas vekben mg tlnyomlag nmet volt.
Erre nzve elg ers bizonytkot kpez a mesteremberek nem-
zetisge. Gyrben volt 113 nmet, 23 magyar varga, 115
nmet csizmadia. Csak a szabknl kpezett tbbsget a ma-
gyar elem; 80 szab kzl 44 volt a magyar, 36 a nmet.
Ma Gyr tiszta magyar vrosnak mondhat; 22.000 lakosa
kzl kzel 21.000 a magyar; a nmetsg nem sokkal tbb
ezernl. p gy magyarr lett Szombathely, melynek 16.133
lakosa kzt 14.568 a magyar, valamivel tbb ezernl a nmet.
Pcs rgi nemzetisgi viszonyairl nincs egyb adatunk, mint
223
hogy a magyarsg viszonylagos tbbsget kpezett ugyan, de
a nmetsg s bosnyksg egytt majdnem felrte szmt.
A szigeti klvros tiszta magyar, de a belvros, teht a valdi
vros tlnyomlag nmet s a budai klvros tlnyomlag bos-
nyk volt. Ma Pcsnek 34.067 lakosa kzt (a harminczas
vekben 12.500) van 25.268 magyar, 6608 nmet, 434 hor-
vtszerb s 316 tt.
A tbbi dunntli vrosok tlnyom rsze nem is vegyes,
hanem tiszta magyar, mint Kaposvr, Nagy-Kanizsa, Veszprm,
Ppa, Zala-Egerszeg stb.
Dunninneni kerletekben: Pozsonym. 5 szabad kirlyi
vrosa kzt volt l nmet, 4 tt-nmet. Magyar, vagy csak
jelentkeny rszben is magyar vrosa Pozsonymegynek nem
volt egy sem. s most nincs egyetlen nmet vagy tt-nmet
vros sem Pozsonymegyben.
Pozsonynak 1830-ban volt 29.674 lakosa (1873-ban volt
24.485) s csak a nemesek, honorcziorok, szcsk, gombktk,
kovcsok s szabk kzt volt magyar. A sznhzban nmetl
jtszottak, a magyar sznszek mg orszggyls idejn sem
lhettek ott meg. Az iskolk tannyelve a nmet volt. A lyceum-
ban tantottk a nmet, tt, franczia s angol nyelvet, de a
magyar nyelvnek mg kln tantja sem volt. A magyar
ifjk p e miatt magn ton kpeztk magukat, nehogy a
magyar koronz vrosban elfeledjenek magyarul. s ma
Pozsonyban jrszt magyarul tud 31.000 nmetsge mellett
van tbb mint 10.000 tsgykeres magyar, 1300-al tbb mint
a pozsonyi ttsg.
Nagyszombatban magyarsg pen nem lakott; tiszta tt-
nmet vros volt. s ma 1625 magyar lakosa van.
Bcs-Bodrog vrmegynek 3 szabad kirlyi vrosa kzl
mind a hrom tlnyomlag szerb volt. Szabadka 32.984 lak-
inak
2
/
3
rsze szerbekbl llt,
1
s a magyarokra s nmetekre
1
A grammatikt rtve, mely szerint a felvtel trtnt, de e szm-
ban kath. szerbek, vagyis a bunyevczok is ben voltak.
224
1
/
3
rsz esett. Ma az arny a kvetkez: Szabadka 72.737
lakosa, kzt 38.327 a magyar (teht az sszes lakossgnak
tbb mint fele), 1898 a nmet, 476 a tt, 31.824 a szerb anya-
nyelv. A magyarsg jelentkenyen tlhaladja a szerbsget
mely 50 v eltt roppant tlslyban volt. Magban jvidken
jelentkeny haladst tntet fel a magyar gy. 17.000 lakja
kzt alig volt magyar. A legutbbi npszmlls adatai szerint
jvidk 24.717 lakosa kzt 7804 a magyar. 9300 szerb s
6000 nmet mellett. tven v eltt ez utbbiaknak is nagy
tbbsgk volt a magyarsg felett. Zombor szintn magyaro-
sodott. A harminczas vekben volt 21.000 tlnyomlag szerb,
kevs nmet, legkevesebb magyar lakosa. S ma Zombor 26.435
lakosa kzt van 6176 magyar. 2676 nmet, 17.000 szerb.
A magyarsg teht a nmetsg fl kerekedett. Baja legin-
kbb megmagyarosodott. tven v eltt rcz, magyar, nmet
vros volt, ma magyar vrosnak mondhat. 19.000 lakosa kzt
csak 2000 nmet s 2800 szerb van, a tbbi magyar.
Temesvr 14.652 lakosa tven eltt majd kizrlag nmet,
szerb s olh volt; a magyarsg csekly tredket kpezett, s
ma a magyarsg ott, a nmeten kvl, valamennyi nemzetis-
get legyzi; 39.884 lakosa kzt 10.651 a magyar, 3613 az
olh, 1545 a szerb 22.310 a nmet.
Aradon fl szzad eltt tbbsgben voltak az olhok, a
nmetek is nagyobb hnyadt kpeztk a lakossgnak mint a
magyar. S az 1890-iki npszmlls adatai szerint Arad 42.000
lakosa kzl 25.901 magyar, 5626 nmet. 7873 olh. 1704
szerb. A magyar elem teht nagy, absolut tbbsget kpez.
Nagyvrad 18.000 lakosa kzt a harminczas vekben
krlbell 50% magyar volt. Biztos adatok azonban nincse-
nek a magyar s nmet elem arnyrl. Az egyhzi anya-
knyvekbl azonban kitnik, hogy 50 v eltt 3600 olh lakott
ott. E vrosnak ma 38.000 lakosa van, s a magyar elem
roppant tulsulylyal. 34.239 llekszmmal br, mg a nmet csak
215
valamivel haladja meg az ezeret, s a 3600 olh nemcsak nem
terjedt, hanem sszezsugorodott 2527 llekszmra.
Ez adatok bizonytjk, hogy a magyar vrosi elem min-
dentt gyztt, a hol a nmetsggel, a szerb s olh fajjal
rintkezett. Kevsb magyarosodtak vrosaink a tt vidkeken.
De magyarosods itt is szlelhet.
Ez adatokbl nem merthet-e bizalmat s nrzetet a
magyar nemzet? Bizonyra igen s pedig mltn, mert a tr-
tnet sszes tansgai szerint a fajok kzdelmben nem szen-
vedhet rvidsget az, mely megszllva tartja a kultrai gcz-
pontokat.
B E F E J E Z S.
A romn krds nem magyar, hanem eurpai krds.
Nem a magyarok okai e krds felvetsnek, hanem a rom-
nok. k akarjk a romn egysget, mely ellenttben ll Eurpa
felnek rdekeivel.
A magyarok nem erszakoljk a harczot a romnokkal,
st p ellenkezleg szvesen keresnk azon pontokat, hol a
tallkozs, st a kiegyenlts lehetsges volna.
Az ellenttek azonban ez id szerint kiegyenlthetetle-
neknek ltszanak. Minden programm, a melyet a romnok akr
a klfldn, akr itthon, akr Bukarestben, akr Nagyszeben-
ben vagy Szerdahelyen fellltottak, akr a memorandumban,
akr a Replikban kifejtettek: a magyar politikusokra nzve
nemcsak elfogadhatatlan, hanem e kvetelsek alapjn mg a
trgyals is lehetetlensg.
Nem, gy nem alkudhatunk, gy nem juthatunk egy rte-
lemre. Valamennyi romn kvetelsre a magyar nemzetnek
csak egy vlasza lehet, hogy nem.
Nem lehet megbklni, st mg csak rintkezni sem azon
alapon:
1. Hogy az osztrk-magyar monarchia tmenjen a fajok
foederatv rendszerre s hogy a rgi birodalom foederatv ala-
pon j letre keljen. Az 1863-iki birodalmi alkotmny ssze-
egyeztethetetlen a dualismussal: kzjogi s politikai kptelen-
sg nemcsak Magyarorszgra, hanem egyszersmind Ausztrira
nzve.
227
2. Hogy Magyarorszg a klnbz fajok s nyelvek
vidkei szerint, br a dualismus alapjn, feldaraboltassk.
3. Hogy Erdly kln romn autonmit kapjon, mely-
ben a magyarsg s a szsz np elnyomott helyzetbe jutna.
4. Hogy az gynevezett olh nyelvvidken a romn nyelv
hivatalos nyelve legyen.
Nem lehetsges a kiegyezs a romn kirly ltal ism-
telten, de mindig homlyosan emlegetett helyi engedmnyek
alapjn sem; mert ez engedmnyeknek vagy nincs rtelmk,
vagy kln romn nyelv- s nkormnyzati terletet jelentenek.
Mindez lehetetlensg s nem a magyarsg zsarnoksga
miatt, hanem gy politikailag, mint grammatikailag kptelen-
sg akr a monarchit, akr Magyarorszgot a romn kve-
telsek szerint berendezni. Lehetetlensget kvn teht mg a
nagyszebeni programm is, a midn Erdly szmra romn
autonmit kvetel, vagy az gynevezett olh jelleg trvny-
hatsgokban a romnt akarja az igazsgszolgltats s kz-
igazgats nyelvv tenni.
Nem, mindez lehetetlensg. s jra lehet ismtelni, nem
a magyarok zsarnoksga, hanem maguk a grammatikai viszo-
nyok miatt is.
Nem, s szzszor nem egyezhetnk bele a magyar llam
egysgnek megbontsba. A romn kvetelsek szellemben nem
revidelhatjuk mg a nemzetisgi trvnyt sem. A revzi csak
akp volna lehetsges, ha e trvny vgre nem hajthat rszei
kikszbltetnnek, gy legalbb a romn vdaskods ponto-
zat egygyel megfogyna. A nemzetisgi trvny tnyleg tbbet
akart nyjtani, mint mennyi a gyakorlatban megvalsthat
volt. Az let s az l viszonyok kpeztek gtat Dek Ferencz
s a magyar nemzet nagylelksge s kibktsi trekvse eltt.
A nemzetisgi trvnyt azonban mg vgre nem haj t hat
pontjaiban is keveseltk s visszautastottk a romnok. s
most, midn a nagyszebeni programm rtelmben kvetelik
annak revsijt, a mely revsibl szrmaz trvny mg
228
kevsb volna vgrehajthat, e kvetelssel szemben a magyar
nemzetnek csak egy vlasza lehet, hogy nem.
Eddig a romn kvetelsek hatrozottan csakis visszauta-
stsban rszeslhetnek.
De igenis vannak pontok, a melyekre nzve a romnokkal
egyetrthetnk.
Az Erdlyben hatlyban lev osztrk trvnyeket meg
kell szntetni. Vlasztrendszernket igenis t kell alaktani.
Igenis vget kell vetni azon llapotnak, hogy ktfle czenzus
legyen Magyarorszgon s Erdlyben. Kptelensg fentartani
azon konzervatv vaskalapossgot, hogy kzel tven v ta nem
osztottuk jra be a vlaszt-kerleteket; pedig Magyarorszg
az utols fl szzad alatt szintn gykeresen talakult.
De ha mindez megtrtnik, lehetsges volna a kibkls?
Mi hajtank; de aligha sikerrel. Mindebbl csak a magyar-
sgnak lenne haszna. Az osztrk trvnyek helyett a magyar
llameszmt hordoz magyar trvnyhozsi alkotsok fognak
uralkodni a Kirlyhgn tl is. Az egyenl czenzus s a v-
laszt-kerletek j beosztsa ltal pedig a magyar faj fog
nyerni s nem a romn.
A midn teht a romnok terleti, vagy nyelvi kln-
llst kvetelnek, akkor tudjk mit cselekesznek. Tudjk, hogy
megtmadjk Szent Istvn birodalmnak integritst. A mikor
ellenben az osztrk trvny kikszblst s parlamenti refor-
mot kvetelnek, akkor nem tudjk mit cselekszenek. Nem tud-
jk, hogy a magyar nemzet rdekeit mozdtjk el.
A mi kultrai szabadsgaikat illeti, ezekkel teljes mr-
tkben brnak; de joggal megkvetelhetik mg azt is, hogy a
magyar llam megfelel tmogatsban rszestse kultrai trek-
vseiket. A midn j s igazsgos kzigazgatst kvetelnek,
akkor is egyetrtnk velk. Csakhogy a j s igazsgos kz-
igazgats nemcsak a romnok, hanem egyszersmind a magyarok
rdekben szksges. Nem pusztn faji, hanem egyszersmind
llami magas szempontokbl kiindulva, mr egy vtized ta
229
tervezzk s elksztjk is kzigazgatsi llapotaink gykeres
reformjt.
A mi vgl a trsadalmi ellentteket illeti, ezeket nem-
csak a magyarok faji s osztlyggje, hanem egyszersmind a
romn trsadalom visszavonsa idzte fl. s mi magyarok
lesznk az elsk, a kik az ellenttek megszntetsnek rven-
deni fogunk.
A magyarosts munkja, mint a magyar nyelvnek fl-
knyszertse, nem lesz gtja az ellenttek elsimtsnak, mert
knyszer-magyarostst nem csinl sem llamunk, sem trsa-
dalmunk.
A mit gy egyik, mint a msik elkvet, csakis annyi,
hogy alkalmat akarnak adni az llam nyelvnek elsajttsra.
E trekvs is csak minimlis mrtkben valsul meg pp a
romnok kztt.
Elenysz csekly a magyarul tud romnok szma a
Kirlyhgn innen s tl. s a magyar nyelv megtanulsa, ha
mg ez nagy mrtkben trtnnk is, egyltaln nem forgatn
ki a romnokat sem nemzetisgkbl, sem nyelvkbl. A ma-
gyar intelligenczit sem fosztja meg nemzeti egynisgtl, hogy
a Kirlyhgn innen s tl tud francziul s nmetl.
A mi rsznkrl semmi provokozi sem fog gtat lltani
a kibkls el.
De mi nem llthatunk fl prugrammot. A kiegyezsre
nem nyjthatunk j alapot. Ez csak a romnoktl volna vr-
hat. Csak k ejthetik el kvetelseiknek ama pontjait, a melyek
kzvetlenl, vagy kzvetve srelmesek a magyar llam egysgre
s terleti psgre. A mg akr a Replika, akr a nagyszebeni
programul alapjn llanak, addig rsznkrl ms vlaszt nem
nyerhetnek, mint hogy: nem s szzszor nem.
Val vagy kpzelt srelmeiket tessk nekik az alkotmny
keretben orvosolni igyekezni. Amg azonban tagadjk a ma-
gyar llamot, nem ismerik el sem az alkotmnyt, sem a dua-
lizmust, amg a magyar llamon s alkotmnyon legalbb az
230
izgatk kvl llnak, addig nni csak kiegyenlts, de mg
trgyals sem lehet kztnk.
A magyarok szintn hajtjk a kibklst, ennek azon-
han elz felttelei a kvetkezk:
1. A bukuresti liga oszoljk fel; mert amg a bukuresti
liga fennll s mkdik, a romn trsadalom aggresszv poli-
tikt kvet Magyarorszg ellen.
2. A romn hivatalos politika sem erklcsi, sem anyagi
tmogatsban ne rszestse a dkoromn trekvseket; st
minden alkalmat hasznljon fel annak desavoulsra.
3. A klfldi sajtban a Magyarorszg elleni tmadsok
abbanhagyandk.
4. Az erdlyi s magyarorszgi romn izgatk lpjenek
r az alkotmny alapjra s srelmeiket, ha vannak, orvosol-
jk alkotmnyos ton.
Ha ez elleges felttelek lteslnek, akkor semmi gtja
sem lesz a kibklsnek. Terleti, nyelvi engedmnyeket,
egyltaln kln jogokat akkor sem kaphatnak ugyan a rom-
nok, s pedig, mint annyiszor kimutattam, nem a magyarok
zsarnoksga, hanem a tnyleges viszonyok miatt. Nem nyer-
hetnek j jogokat, de erklcsileg ltez jogaiknak, melyek
egyenlk minden magyar llampolgr jogaival, tnyleges gya-
korlatba lpnek. Egszen tlk fgg, hogy a magyar llam
gy bnjk velk mint a szletett magyarokkal, akiktl ket
semmi jogi vlasztfal el nem klnzi.
s mert alig remlhet, hogy a kzel jvben ez meg-
trtnjk, az ellentt egyhamar nem fog kiegyenltst nyerni.
Egy, brmely szp, de nagyon tvol jvendig folyni fog e
kzdelem a romnsg s magyarsg kzt. De oly harcz, a mely
a magyarok rszrl nem folyik zsarnok s elnyom esz-
kzk kel, hanem legbksebb s legldsosabb fegyverekkel:
a kultra fegyvereivel. s e bks s nemes harcz csak rnk,
magyarokra nzve lehet kedvez kimenetel.
231
Hogy ezt mintegy gczpontba sszefoglalva lthassuk,
rviden rekapitullom a jelen munka fbb adatait:
1. A romnok ltal a maguk szmra autonm terlet-
nek vindiklt orszgrszben, mely magban fogjalja az erdlyi,
a Tisza-balparti s a Tisza-Maros szgi vrmegyket, a nem-
olhok szma kerek egy millival mlja fell az olhokat; a
nem-olhok szma ugyanis 3,667.000 (kztk 2.201.804 ma-
gyar), az olhok 2,580.960. A romnsg teht kisebbsgben
van e terleten.
2. Erdly romn autonmija grammatikai akadlyokba
tkzik. Annl inkbb az a romn nyelvterlet, mely nemcsak
Erdly jelentkeny rszt foglalja magban, hanem szmos
magyarorszgi vrmegyt is; 4,116.876 llek lakik ott s ebbl
2,369.208. vagyis nem sokkal tbb felnl (57.55%) olh s mg
azon kt vrmegyben is, a hol az olhok szmarnya megha-
ladja a 80%-ot (Fogaras s Hunyad), a kultrpontokon. a vro-
sokban, ers magyarsg s nmetsg ll szemben az olhsggal.
3. Az erdlyi s magyarorszgi olhok kultrai htra-
maradottsgrl sem panaszkodhatnak a romniaiakkal szemben,
st kultrailag jelentkenyen fllmljk ezeket. Mert mg
Magyarorszgon (Erdlyt belertve) az olh frfilakossgnak
ma mr 20%-a tud rni s olvasni, addig Romniban az
rni s olvasni tudk csak 13%-t kpezik a lakossgnak.
Tovbb Magyarorszgon 1890-ben tisztn romn tannyelv
iskola volt 3289 s Romniban 1880-ban volt 2505. 1880-ban
a romn tannyelv iskolk szma Magyarorszgon 2781 volt
teht akkor is jelentkenyen tbb mint egsz Romniban.
Ellenben az orszgos tlaghoz kpest Magyarorszgon s
Erdlyben az olh faj a kultrai lpcszeten a legalacsonyabb
fokozatot foglalja el. Magyarorszgon Erdlyivel egytt ugyanis
az rni s olvasni tudk orszgos tlaga 1890-ben 60.20%
frfi s 46.49% n; ennek ellenben az olhok 19-89% frfi
s 8.19% n. A nyelvrabls vdja is igazsgtalan s koholt,
mert Magyarorszgon 3289 kizrlag romn tannyelv iskol-
232
val szemben csak 364 oly iskola ll, melyben a tants, olhul
s magyarul trtnik.
4. Igazsgtalanok s hamisak az olh vdaskodsok az
lltlagosan megcsorbtott politikai jogaikat, nevezetesen a
kpviselvlaszt kerletek szmt illetleg. Az ers (33%-on
fell) olh lakossg 18 vrmegyben a vlaszt kerletek szma
jelenleg 99; ha 10 frtos egyenl adczenzus alapjn trtnnk
a beoszts, akkor e kerletek szma 73-ra apadna s ha az
rni s olvasni tudk alapjn szmtva trtnnk a beoszts,
akkor a 99 kerlet 66-ra redukltatnk. Ellenben a magyar
lakossggal br vidkek vlasztkerleteinek szma mindkt
esetben magas arnyban felszknk. Ekkp teljesen indok-
talann, st nevetsgess vlik az olhok passzivitsa.
5. Nem indokolt a romn tlzknak az erdlyi kivteles
trvnyekre vonatkoz vdja sem, mert az Erdlyben rvnyes
osztrk trvnyek nemcsak az olhokra, hanem a magyarokra
s szszokra is vonatkoznak. Tovbb a magyar s erdlyor-
szgi olhsgnak csak kisebbik fele (1,100.000) lakik Erdly-
ben, nagyobbik fele (1.400.000) pedig a tulajdonkpeni Magyar-
orszgon s itt a kzs magyar trvny alatt llnak egyenlen
a magyarokkal, s a tbbi nemzetisgekkel, amibl vilgosan kit-
nik, hogy az erdlyi kivteles trvnyek pen nem a romn
fajra vonatkoznak. Vgl maguk az olhok voltak azok, a
kik a magyar alkotmny helyrelltsakor kveteltk, hogy az
osztrk trvny Erdlyben tovbbra is rvnyben maradjon.
6. Az erszakos magyarosts vdjt egy nemzetisg sem
emelheti, de legkevsb az olh, a mi kitnik mr abbl is.
hogy 1890-ben a magyarorszgi nemzetisgek kzl magyarul
is beszl 25.16% nmet. 12% tt, s csak 6.95% olh. E tekin-
tetben a szaporods 1880, teht a legutbbi 10 v ta a
nmeteknl 5%-ot, a ttoknl 2.47%-ot, az olhoknl ellenben
csak 1.24%-ot tett ki. Az olh nemzetisg tantk kzl nem
kevesebb, st tbb mint 500 mg most sem tud magyarul.
Kultrailag az sszes eredmny az, hogy a magyarorszgi
233
olhok kultrja s intelligenczija sokkal ersebb a romniai
romn kultrnl s intelligenczinl. A magyarhoz hasonltva
azonban mindkett az elenyszs szztlijra redukldik.
7. A vagyonossg s az llami tehervisels tern ugyan-
azok a viszonyok llanak fenn. Az olh vagyonossg a legutbbi
28 v alatt jelentkenyen szaporodott, de elenysz a magyar-
hoz kpest. A nagyiparban az olhok egyltaln kpviselve
nincsenek. A teherviselst illetleg az 1894-re Magyarorszgra
s Erdlyre elirnyzott 100,000.000 rt egyenes llami ad-
bl egsz Erdly mindssze csak 8.243.711 frtot fizetett, mg
Budapest fvros egymaga 21,548.705 frt egyenes llami adt
fizet. A tt jeleg vrmegyk sszes adja 7,548.495 frt. egsz
Horvtorszg 8.664.219 frt; az sszes nemzetisgi vidkek
egyttes kzteherviselse teht elenyszen csekly, alig haladja
meg magt az orszg fvrost.
A mi pedig vgl a vrosokat, a kultrai pontokat illeti,
bmulatosak a magyar faj ltal elrt eredmnyek.
Igaz ugyan, hogy vrosrendszernk fejldse mg csak
azon stdiumban van, hogy a magyarok megszlljk a kultrai
gczpontokat. De mr az is risi eredmny, hogy a vros-
lakk 68%-a a speczifikus magyar fajhoz tartozik, s a magya-
rul tudkkal egytt a vrosok magyar eleme 79%. s nhny
vrosunk mr a msodik nagy feladatot is megkezdte, a fajok
sszeolvasztst s a nagy kultrai erk alkalmazst a fajok
kzdelmben.
*
Ezek utn ttrhetek a vgs kvetkeztetsek levonsra.
A lthatr leereszkedsnl, ott a hol fajunk s nemze-
tnk jvjbe lehetne tekinteni, kdk lnek. E kdkn azon-
ban a nap fnye ragyog. Ismerve a mlt adatait s a jelenkor
tnyezit, szemnk szinte thatol a kdftyolon s messze belt
a jvbe. s rvendetes az amit ott megpillanthatunk.
A fajok nagy harczban, mely a kultra s faji erk
eszkzei ltal fog eldlni, a magyar faj nem ll fegyvertelenl,
234
st egyike a legfelfegyverzettebb fajoknak. Nemzetnk szeren-
cssen tlte ama vgzetes korszakokat, a midn valban lt-
krdse forgott koczkn. s nem a vletlensg segtsgvel,
hanem a benne rejl erk hatalmnl fogva llta ki nagy meg-
prbltatsait. Mohcs eltt a magyar nemzet volt egyike a
a vezrszerepre hivatott nemzeteknek. Rbert Kroly, Nagy Lajos
s Mtys idejben tnyleg kezben volt az eurpai hegemnia.
s nemcsak fegyveres erejnl fogva brta a magyar lla-
mot, hanem ethnikailag is nagy flnye volt a tbbi hazai
fajok fltt. Az gynevezett rszeket (partes adnexae) fajilag
s trsadalmilag is brta. Majdnem a kk Qarnertl a stt
Fekete s a szrke Keleti tengerig hatolt el nemcsak nemze-
tnk, hanem egyszersmind fajunk uralma.
A mohcsi vsz eltt is szdletes ellenttekben hnyko-
ldott fajunk sorsa. A magyar llam hol vilghatalom volt.
hol a buks rvnynek szln llott. Ennek azonban nem faji
ernk gyengesge kpezte okt, hanem a nemzeti s a vegyes
hzbl szrmaz kirlyok idejn a kirlysg intzmnynek
gyengesge, az oligarchia hatalma, s llami intzmnyeink hi-
nyos volta. De fajunk nem mutatta akkor sem jelt az ethni-
kai hanyatlsnak; st az alfldi s dunntli czentrumbl
hatalmasan terjeszkedett. A trk hdts azonban nemcsak
szzadokra visszaszortotta a terjeszkedst, hanem fajunkat a
kiirts veszlybe lkte. A magyarok a mohcsi vsz utn nem
voltak kissebb veszlynek kitve mint a hunok s avarok.
Fajunkat szintn a vgenyszet fenyegette.
A hatalmi lls s szerep szzadrl szzadra vltozott a
Nyugaton is.
A nyugati npeket azonban mg legnagyobb szerencst-
lensgeik sem lktk az enyszet rvnybe. A spanyol nemzet
mlyen lehanyatlott abbl a vilghatalmi llsbl, mely V-ik
Kroly s II. Flp idejben brt, de mint faj tllte szeren-
cstlensgeit s. a tengeren tli rokonaival egytt, az angol
utn a legnagyobb faj a nyugati npek kztt.
235
A magyart azonban nemcsak hatalmi llsban, hanem
faji ltben tmadta meg a mohcsi skon diadalmaskod
ozmn invzi. s a magyarsg czentrumait: az Alfldet s a
Dunntlt sjtotta a katasztrfa. Trtneti adatok bizonytjk,
hogy a magyarsg e szkhelyeit a folyton megjul hbork
egszen tnkretettk. Alig maradt vros s falu megkmlve
a vad ellensg pusztt dhtl. Klnben is a magyar volt a
haza vdelmezje, s katonai szervezetnknl fogva szzadokon
ltal a speczifikus magyar faj harczolt s pusztult, mg a nem-
zetisgek alig vettek rszt a hadi szolglatban.
Ha fajunknak nincsenek meg azok a hatalmas eri, a
melyekkel szerencsjre rendelkezik, a magyarrl mr szintn
csak a trtnelem beszlne, mint e hunnokrl s avarokrl.
Nincs a trtnelemben ahhoz foghat jelensg, mint a magyar
faj j letre kelse mutat. Nem telt bele kt szzad s a magyar
faj visszaszerezte elvesztett pozcziinak legnagyobb rszt.
Megnpeslt a szles Alfld s a halmos Dunntl. A trk
pusztts okozta sivatagok ismt kultrai terletekk alakultak
t, s a kultrt e helyeken a magyar faj teremtette. Nehz
kzdelmek, elnyomatsok daczra a magyar faj, mire a dua-
lismus megszletett, szles alapjt kpezte a reaktivlt, alkot-
mnyos magyar llamnak. Nagyon termszetes, hogy az ni
alkotmnyos korszak 28 ve nem telhetett el a magyar faj
hdt elrenyomulsa nlkl: hiszen e faj hdtott akkor is,
midn el volt nvomva, midn a bcsi reacti csak ennek kiir-
tsra trekedett, s a tbbi fajokat a magyarsg rovsra
istpolta. A magyarsg ethnikai erejt semmi sem mutathatja
annyira, mint az, hogy nincs szksge llami protekczira.
Sajt faji eri elgsgesek kifejtsre s hdt fellpsre.
Ebben van jvjnek garanczija.
Nemzetnk nyugodtan nzhet a jv el, mert fel van
fegyverezve mindazokkal az eszkzkkel, melyek a gyzelmet
biztostjk.
A magyar faj jvjt mg a kultrai s gazdasgi hat-
236
soknl is sokkal jobban biztostjk faji eri. E faji erk, melyek
a magyarsg hatalmas ethnikai egynisgt alkotjk meg, szinte
a legels rangba sorozzk fajunkat sszes eurpai fajok kztt.
Az Alfld nagy halandsgi arnya nem kpes ellenslyozni
a magyar faj risi szaporasgt. a mely mellett a tbbi hazai
faj szaporasga eltrpl, s a mely a magyar fajt Eurpa leg-
szaporbb fajai kz emeli. Ide jrul mg a magyar faj hatal-
mas munkakpessge, frfias erlye s ereje, valamint egyni
sajtossga, melynek jellegt kpes rnyomni ms fajokra.
Ha mindezt sszevesszk s midn ktsgbevonhatatlan
adatok bizonytjk, hogy a magyarsg faji erinek tlnyom-
sga mellett mg a kultrai s vagyoni flnyt beviszi a
kzdelmbe, a harcz eredmnye, legalbb e hazban, nem lehet
ktsges. Az egysges nemzeteket teremt rk trvny nagy
vltozsokat fog felidzni Eurpa keletn is. A nyelvhat-
rok szzadok multn lnyeges talakulsokon fognak keresz-
tl menni.
Nem akarok jsolni, sem a jv ftyolt ersebben meg-
bolygatni; de a kzlt adatok, melyek mintegy a magyar faj
ermri gyannt jelennek meg, negatv jslatra minden esetre
feljogostanak. A magyarsg a fajok kzdelmben semmi esetre
sem fog trt veszteni.
s nem fog trt veszteni az esetben sem, habr nagy
vilgrzkdsok fajunkat megfosztank a politikai vezrszereptl.
A faji erk s a kultrai potentik termszetszeren ltre-
hoztk a magyarsg fejldst akkor is, midn zsarnok poli-
tikai erk gtoltk e fejldst. Ugyanez trtnnk jvre, ha
valamely katasztrfa sjtan nemzetnket.
A fajkzdelemben azonban mennyivel biztosabb jvnk,
ha j katasztrfk nem kvetkeznek, s ha nemzetnk politikai
ellenhatsok nlkl folytathatja tjt czljai fel.
Ez az oka, hogy a magyar nemzet Eurpa legkonzer-
vatvebb npei kz tartozik a klpolitikban. A magyarsg
czlja s lethivatsa miatt a legvgsig visszautastja a bke
237
megzavarsnak minden gondolatt s mint a monarchia egyik
hatalmas s taln hatalmasabb llama, kpes is akaratnak
rvnyt szerezni. A dualizmusban pedig a magyar nemzet meg-
tallta azt az alkotmnyos formt, melyben a monarkia kzs
gyei megoldst nyernek, s gy vget rt a korona s nemzet
kzti hromszzados kzdelem. Sem klgyi, sem belvlsgok
nem zavarjk teht nemzeti munknkat.
Nem jogosulatlan ekkp a pozitv jslat sem, hogy, habr
a fajok harczban nemzetnk nem fosztja meg nemzetis-
gktl a tbbi hazai fajokat, mint risi erd, hatalmas szl-
fival fljk nvekszik a mellette elmaradt nemzetisgi cser-
jknek.
gy aggodalom nlkl trekedhetnk tpillantani azon a
flig tltsz ftyolon, mely a jvt takarja. A lthatr kdn
jra tcsillan a Mohcsnl lenyugodott, de most
kel nap vilgt s melegt sugara.