You are on page 1of 13

Chng 2

CC NGUN HUY NG
VN U T
1. Trn gc ca ton b nn kinh t (v m)
1.1. Ngun vn u t trong nc
Ngun vn u t trong nc l phn tch ly
ca ni b nn kinh t, bao gm:
Ngun vn u t nh nc
Ngun vn ca dn c v t nhn
1.1.1. Ngun vn nh nc
Ngun vn u t
nh nc
Ngun vn ca ngn
sch nh nc
Ngun vn tn dng
u t pht trin ca
Nh nc
Ngun vn u t pht
trin ca doanh nghip
Nh nc
1.1.2. Ngun vn ca dn c v t nhn
Gm phn tit kim ca dn c, phn tch ly ca cc
doanh nghip, dn doanh, cc hp tc x.
1.2. Ngun vn u t nc ngoi
1.2.1. Ngun vn ODA
L ngun vn pht trin do cc t chc quc t v
cc chnh ph t nc ngoi cung cp vi mc tiu tr
gip cc nc ang pht trin.
c im:
iu kin u i cao v li xut, thi hn cho vay
di, khi lng vn cho vay ln v thnh t ti tr t nht
25%.
1.2.2. Ngun vn tn dng t cc ngn hng quc t
Do c nh gi mc li sut tng i cao cng nh
s thn trng trong kinh doanh ngn hng, ngun vn tn dng
ca cc ngn hng thng mi thng c s dng ch yu
p ng nhu cu xut nhp khu v thng l ngn hn.

Nhc im:
iu kin u i thp hn ODA, th tc vay kht khe,
thi gian tr n nghim ngt, li xut cao, gy kh khn i vi
cc nc ngho.
u im:
Khng gn vi cc rng buc kinh t, chnh tr, x hi.
1.2.3. Ngun vn u t trc tip nc ngoi FDI
L ngun vn quan trng cho u t v pht trin khng
ch i vi cc nc ngho m k c cc nc cng nghip pht
trin.
c im:
Khng pht sinh n cho cc nc tip nhn vn, nh u
t nhn c tin li nhun thch ng khi d n u t hot
ng c hiu qu
1.2.4. Th trng vn quc t
V thun li:
+ Thng qua pht hnh tri phiu huy ng vn vi khi
lng ln trong thi gian di p ng nhu cu v vn.
+ To iu kin cho Vit Nam tip cn vi th trng vn quc
t.
+ Kh nng thanh ton cao do c th mua bn, trao i trn th
trng th cp.
+ Cho php chuyn i tri phiu thnh c phiu hoc nu mua
t ny s c u tin mua trong nhng t pht hnh sau.
V kh khn:
+ H s tn nhim ca Vit Nam vn cn rt thp, v vy nu
pht hnh tri phiu ca Vit Nam th phi chu li sut mc
cao.
+ Vit Nam vn cn qu t kinh nghim trong lnh vc ny. Bn
cnh , so vi mt s hnh thc huy ng vn khc th thi
gian chun b vn cn trng i di.
2. Trn gc cc doanh nghip (vi m)
2.1. Ngun vn bn trong
Ngun vn u t ca cc doanh nghip, cc n v
thc hin u t bao gm 2 ngun chnh: ngun vn bn trong
(internal funds) v ngun vn bn ngoi (external funds)
u im:
m bo tnh c lp, ch ng, khng ph thuc vo
ch n, hn ch ri ro.
D n c ti tr t ngun vn s khng lm suy gim
kh nng vay n ca n v.
Nhc im:
Ch da vo ngun vn ny s b hn ch v quy m u
t.
Ngun vn bn trong
Phn tch ly t ni b doanh nghip
(vn gp ban u, thu nhp gi li)
Phn khu hao hng nm.
Ngun vn ny hnh thnh t vay n hoc pht hnh
chng khon ra cng chng thng qua hai hnh thc ti tr ch
yu: ti tr gin tip hoc ti tr trc tip.
u im:
Quy m huy ng rng ri (thng qua pht hnh
chng khon ra cng chng)
Nhc im:
Tnh cnh tranh v ri ro cao.
2.2. Ngun vn bn ngoi