You are on page 1of 2

Maska od aspirina za savreno lice

08.10.2013 11:52
Uobiajena upotreba aspirina je protiv lavobolje. Me!uti"# izleda da se ovaj lek jednako
uspeno "o$e koristiti i ureavanju druoo proble"a % ono koji va" stvaraju akne.

&et 'otina" je na internet stranici ()*ainobjasnila kako se od ovo analetika "o$e napraviti
jednostavna "aska za lice koja s"anjuje crvenilo# otvara pore i u"iruje ko$u# ine+i je ne$no"
poput bebine. ,obitna ko"binacija i vie je neo jednostavna# a to je jo va$nije# pristupana za
bilo iji d$ep. -ajna je u "eavini aspirina# jourta i "eda.
U pet aspirina u pra.u dodati kaiku jourta i kaiku "eda# naneti na lice i dr$ati od 10 do 20
"inuta
&et# koja pati od papulopustularne rozacee# tvrdi da je za.valjuju+i ovoj s"ei# reila .ronine
proble"e koje odina"a i"a s ko$o" lica.
&et je jednostavno" "asko" reila proble"e koje joj odina"a stvaraju rozacea i akne
% Maska treba da bude kre"aste strukture# a nakon nanoenja se na licu dr$i od 10 do 20 "inuta.
/oto se osui# treba je skinuti topli" vla$ni" pekiro" % objanjava &et jednostavnu proceduru iji
su rezultati# kako sa"a ka$e# neverovatni.
Maska se ne preporuuje osoba"a koje su alerine na "lene proizvode ili apirin i ne bi je trebalo
koristiti e+e od dva puta nedeljno# jer postoji opasnost od istanjivanja i isuivanja ko$e. 0a one sa
"asnijo" ko$o"# priliko" pravljenja s"ee treba pojaati udeo jourta# dok da"e sa suvljo" ko$o"
lice u "asku treba da stave "alo vie "eda.