P. 1
Ujian Peningkatan JPN Selangor (2007)

Ujian Peningkatan JPN Selangor (2007)

|Views: 134|Likes:
Published by Helyza Hayes

More info:

Published by: Helyza Hayes on Dec 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2010

pdf

text

original

SULIT 018 Sains Ogos 2007 1 ¼ Jam

1

018

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

LATIHAN UJIAN PENINGKATAN PRESTASI UPSR 2007
SAINS
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4. 5.

Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam bahagian A dan B Bahagian A mengandungi 30 soalan objektif. Jawab semuanya. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A. Bahagian B mengandungi 4 soalan dan jawab semuanya. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan. Markah Bahagian A Bahagian B Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak.

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

2

018

Bahagian A [ 30 minit ] Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu sahaja jawapan yang betul itu. Kemudian, pada kertas jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan pilihan jawapan yang telah kamu pilih itu. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya. 1 Rajah 1 menunjukkan sepohon pokok buluh.

RAJAH 1 Antara berikut yang mana benar mengenai Rajah1 ? I II III IV A B C D I,II,III sahaja I,III,IV sahaja II,III,IV sahaja I,II,III, dan IV Dibiak secara keratan batang Mempunyai daun berbulu Batang jenis tidak berkayu Daun jenis daun selari

Gerakbalas tumbuhan

2

Apakah yang dimaksudkan dengan penyataan di atas? A B C D Tumbuhan akan bergerakbalas terhadap ransangan luar Tumbuhan akan bergerak apabila diransang oleh faktor luar Tumbuhan akan bergerakbalas ke arah cahaya matahari, air dan graviti Gerakbalas tumbuhan terhadap faktor luar [ Lihat sebelah] SULIT

018

SULIT

3

018

3

Rajah 2 menunjukkan buah betik yang telah ditumbuhi kulat.

RAJAH 2 Apakah yang menyebabkan kulat boleh tumbuh pada buah itu? A B C D 4 Air Air dan udara Air, udara dan makanan Air, udara, makanan dan suhu yang sesuai

Rajah 3 menunjukkan dua jenis buah.

RAJAH 3 Mana antara berikut boleh dikumpulkan bersama dalam Rajah 3?

A

C

B

D

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

4

018

5

Bertelur di dalam tanah Bertelur di bawah permukaan daun Menimbus telur di dalam pasir Mengapa amalan di atas dilakukan oleh haiwan-haiwan tertentu? A B C D Memastikan telur dapat menetas Tempat itu sesuai untuk telur menetas Memastikan spesisnya tidak pupus Memastikan telur tidak dimakan

6

Rajah 4 menunjukkan haiwan P dan Q.

Q RAJAH 4 Antara berikut manakah yang benar tentang persaingan antara haiwan P dan Q yang tinggal di hutan yang sama? A B C D Tiada persaingan antara haiwan P dan Q Haiwan P dan Q bersaing mendapatkan makanan Haiwan P dan Q bersaing mendapatkan ruang dan air Haiwan Q adalah makanan bagi haiwan P

P

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

5

018

7

Rajah 5 menunjukkan ladang kelapa Pak Samad. Pak Samad telah menebang semua pokok kelapa sawit di ladangnya dan bercadang untuk menanam semula dengan pokok baru. Cadangan itu tidak dapat dilaksanakan.

RAJAH 5 Apakah yang akan berlaku jika ladangnya terbiar selama satu tahun?

A

C

B D

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

6

018

8

Rajah 6 menunjukkan keputusan eksperimen yang dijalankan selama 15 minit.

Hidup RAJAH 6 Keputusan ini menunjukkan A B C D bahagian kepala boleh menjalankan respirasi lipas tidak boleh berespirasi dalam air organ respirasi terletak di abdomen organ respirasi terletak di kepala

Mati

9 Antara berikut manakah boleh digunakan untuk menyatakan tahap kepanasan sesuatu bahan? A B C D 10 Haba Suhu Termometer Darjah Celsius

Rajah 7 menunjukkan sebuah kubus X dan sebuah selinder penyukat yang berisi air. Apabila 3 buah kubus X dimasukkan ke dalam selinder penyukat itu bersama seketul batu, didapati aras air meningkat ke 67 cm3.

30 cm3 RAJAH 7 Berapakah isipadu batu tersebut? A B C D 018 13 cm3 24 cm3 37 cm3 43 cm3

X

2 cm

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

7

018

11

Maklumat di bawah menunjukkan situasi yang berlaku dalam kehidupan seharian. K  Berjalan tanpa tergelincir  Memegang gelas dengan kemas Antara yang berikut, manakah dapat dikelaskan dalam K? I Mesin menjadi panas apabila lama digunakan II Kereta berhenti apabila brek ditekan III Permukaan kayu menjadi licin apabila digosok dengan kertas pasir A B C D I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja I, II dan III

12

Rajah 8 menunjukkan bilangan kubus bersisi 1 cm yang boleh diisikan ke dalam kotak P, Q, R dan S. Bilangan kubus

P

Q

R

S

Kotak

RAJAH 8 Manakah antara berikut boleh mewakili kotak P, Q, R dan S? Bilangan kubus dalam kotak Q R 6 8 8 6 8 6 10 6

A B C D

P 4 4 10 4

S 10 10 4 8

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

8

018

13

Manakah antara penyataan berikut benar mengenai haba dan suhu? I Bahan yang menyerap haba akan menjadi semakin sejuk. II Penambahan haba mengakibatkan bahan menjadi semakin panas. III Suhu sesuatu bahan menurun apabila ia kehilangan haba. A B C D I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja I, II dan III

14

Jadual 1 menunjukkan waktu bertolak dan waktu tiba dua buah kereta X dan Y dari Bandar P ke Q.

Waktu Bertolak

Waktu Tiba

X

10.00 pagi

4.00 petang

Y

2.30 petang

10.30 malam

JADUAL 1 Apakah yang dapat dinyatakan tentang X dan Y? A B C D 15 X lebih laju daripada Y. Y lebih laju daripada X. Kelajuan X dan Y adalah sama. Kelajuan Y adalah dua kali ganda kelajuan X.

Manakah antara berikut melibatkan tenaga kinetik? I Air sungai sedang mengalir II Pancaran cahaya daripada Matahari III Angin sedang bertiup A B C D I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja I, II dan III

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

9

018

16

Jadual 2 menunjukkan panjang rod logam W, X, Y dan Z sebelum dan selepas pemanasan. Rod logam Panjang rod logam (cm) Sebelum pemanasan Selepas pemanasan W 100 101.0 X 100 101.5 Y 100 102.0 Z 100 100.5 JADUAL 2 Antara carta palang berikut, yang manakah mewakili maklumat itu? Pemanjangan (cm) C Pemanjangan (cm)

A

W B

X

Y

Z

Rod logam W D X Y Z

Rod logam

Pemanjangan (cm)

Pemanjangan (cm)

W 17

X

Y

Z

Rod logam

W

X

Y

Z

Rod logam

Jadual 3 menunjukkan sifat-sifat objek. Mencair apabila didedahkan Kalis air Menyerap air JADUAL 3 Berdasarkan jadual ini, apakah objek N , G dan Q ? A B C D N Ais Air Lilin Ais krim G Baju bulu Payung Span Baju hujan Q Sabut Rayon Plastik Surat Khabar [ Lihat sebelah] SULIT N G Q

018

SULIT

10

018

18

Rajah 9 menunjukkan sebatang ais krim.

RAJAH 9 Apakah perubahan keadaan yang berlaku jika ianya dibiarkan? A B C D Wap menjadi cecair. Cecair menjadi wap. Pepejal menjadi cecair. Cecair menjadi pepejal.

19

RAJAH 10 Apakah bahan yang diperlukan untuk membuat objek dalam Rajah 10 ? A B C D Kayu dan getah Kapas dan logam Getah dan kulit haiwan Kulit haiwan dan logam

20

Antara berikut, yang manakah cara paling tepat memproses ikan supaya dapat disimpan dalam tempoh yang lama? I II III IV A B C D II II II III Tin berisi ikan distim. Ikan dibersihkan. Ikan dimuatkan ke dalam tin. Tin ditutup rapat dengan kedap udara. III I III II I IV IV I IV III I IV

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT 21

11 Jadual 4 menunjukkan kutipan sisa pepejal sebuah taman perumahan. Jumlah sisa pepejal yang dikutip( kg) 257 243 172 JADUAL 4 Manakah antara graf di bawah menunjukkan keputusan maklumat di atas? A C
Jumlah kutipan

018

Blok Pangsapuri Blok M Blok N Blok P

Jumlah kutipan

M

N

P

Pangsapuri

P Pangsapuri N

M

B.
Jumlah kutipan

D
Jumlah kutipan

N 22

Pangsapuri

P

M

M

N
Pangsapuri

P

Maklumat di bawah menerangkan mengenai objek X. Objek X terletak di antara planet ke empat dan planet keke lima. Objek X terletak di antara planet ke empat dan planet lima Apakah objek X ? A B C D Asteroid Meteorit Meteor Komet

23

Sebuah kapal belayar mengelilingi Bumi. Ia memulakan pelayaran dari pelabuhan P menuju ke arah timur. Apakah yang akan berlaku kepada kapal tersebut? A B C D Kembali semula ke pelabuhan P Sampai ke kutub Utara Sampai ke kutub Selatan Terhenti di sebelah barat

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

12

018

24

Rajah 11 menunjukkan Bumi dan lapisan X yang meliputinya.

X

RAJAH 11 Apa yang akan berlaku jika lapisan X menjadi semakin nipis? I II III IV A B C D 25 I,II,III sahaja I,II.IV sahaja II,III,IV sahaja I,II,III,IV Suhu Bumi semakin tinggi Iklim Bumi berubah Bahagian daratan bertambah Air laut bertambah

Planet-planet beredar mengelilingi Matahari dan tidak berlanggar antara satu sama lain. Apakah inferens yang boleh dibuat bagi penyataan ini? A B C D Daya tolakan antara planet memastikan planet-planet tidak berlanggar Daya tarikan graviti Matahari mengelakkan planet-planet daripada belanggar Daya daripada putaran planet mengelakkan planet-planet daripada berlanggar Peredaran planet-planet mengikut orbit mengelakkan planetplanet daripada berlanggar

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT 26 Rajah 12 menunjukkan fasa-fasa .

13

018

RAJAH 12 Susun fasa-fasa tersebut yang pada kedudukan P, Q ,R dan S. P Q R S

A

B

C

D

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT
27

14
Rajah 13 menunjukkan alat yang digunakan dalam sebuah kapal selam.

018

RAJAH 13 Antara berikut manakah yang menggunakan prinsip yang sama seperti dalam Rajah 14? A B C D 28 Teleskop Steteskop Mikroskop Cermin Muka

Rajah 14 menunjukkan sebuah kereta.

RAJAH 14 Apakah yang perlu diubahsuai supaya kereta tersebut menjadi kereta lumba? I II III IV A B C D Menggunakan tayar yang lebih besar Menukar kepada tayar yang lebih lebar Menukar enjin yang berkuasa tinggi Merendahkan ketinggian kereta

I dan III sahaja I dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT
29 I Rajah 15

15
menunjukkan empat radas dalam makmal. II III IV

018

RAJAH

RAJAH 15 Susun kedudukan daripada paling stabil kepada kurang stabil. A B C D 30 III, IV, I, II IV, III, I, II II, IV, III, I IV, III, II, I

Rajah 16 menunjukkan perkembangan teknologi angkasa lepas.

RAJAH 16 Alat tersebut banyak membantu kemajuan manusia dalam bidang I komunikasi II perubatan III kaji cuaca IV pengangkutan A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV

BAHAGIAN A TAMAT

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

16

018

Untuk Kegunaan

SULIT

Pemeriksa

BAHAGIAN B [ 20 markah ] Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan vivarium yang diletakkan 7 ekor cacing di dalamnya.
HARI PERTAMA A HARI KEDUA

B

RAJAH 1

1(a)

(a) Nyatakan pemerhatian kamu tentang perbezaan Vivarium A dan B dihari kedua. ..................................................................................................................

Jumlah .................................................................................................................. ( 1 markah ) 018 [ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

17

018

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

1(b) (b) Berikan inferens berdasarkan pemerhatian kamu di atas.
....................................................................................................................... .......................................................................................................................

( 1 markah ) 1(c) (c) Nyatakan pemboleh ubah berikut. i. Dimanipulasi :..................................................................................... ii. Dimalarkan : ........................................................................................ ( 2 markah ) 1(d) (d) Nyatakan hipotesis yang ingin diuji.
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

( 1 markah ) 2 Rajah 2 menunjukkan penyiasatan kesan ke atas suhu air dalam dua bekas dengan warna permukaan yang berbeza. Jadual menunjukkan perubahan suhu air apabila mentol menyala diletakkan berdekatan kedua bekas.
termometer

Jumlah
Permukaan warna hitam Permukaan warna berkilat

Mentol bernyala RAJAH 2

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

18

018

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

Masa 0 Warna permukaan Permukaan hitam Permukaan berkilat 28 28 2 30 28
JADUAL 1

4 32 28

6 34 29

8 36 29

10 38 30

2(a) (a) Nyatakan tujuan penyiasatan ini.
........................................................................................................................ ........................................................................................................................

(1 markah) 2(b) (b) Apakah hubungan di antara warna permukaan bekas dengan suhu air?
.......................................................................................................................... .........................................................................................................................

(1 markah) 2(c) (c) Ramalkan suhu air pada bikar permukaan hitam pada minit ke 16.
...........................................................................................................................

(1 markah) 2(d) (d) Nyatakan pola perubahan suhu pada bikar permukaan berkilat.
...........................................................................................................................

(1 markah) (e) Berikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul. 2(e)
......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

(1 markah) Jumlah 018 [ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

19

018

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

3 Seorang murid memanaskan air menggunakan dua cerek tembaga T dan U. Saiz api yang digunakan adalah sama. Masalah timbul apabila berlaku keadaan berikut:
Masa mendidih air di cerek T lebih cepat berbanding masa mendidih air di cerek U

(a) Berikan satu inferens untuk menerangkan perbezaan pemerhatian pada cerek T dan U.

3(a)
........................................................................................................................... ..........................................................................................................................

(1 markah) 3(b) (b) Berdasarkan inferens kamu di (a), apakah yang ingin diuji bagi membolehkan satu penyiasatan dijalankan?
......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

(1 markah) 3(c) (c) Tuliskan 2 pembolehubah yang terlibat dalam penyiasatan tersebut.
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

(2 markah) 3(d) (d) Nyatakan tujuan bagi penyiasatan kamu di atas.
......................................................................................................................... .........................................................................................................................

(1 markah) Jumlah 018 [ Lihat sebelah] SULIT

SULIT
Untuk Untuk Kegunaan Pemeriksa SULIT

20

018

4 Rajah 3 menunjukkan 3 buah gear yang berlainan saiz yang terdapat pada jam tangan.

A

B

C

RAJAH 3 Gear A B C Garis pusat ( cm ) 5 10 15 JADUAL 2 Bilangan pusingan 16 8 4

Jadual 2 menunjukkan bilangan pusingan 3 buah gear yang berlainan saiz dalam masa 2 minit. 4(a) (a) Ramalkan bilangan pusingan gear A jika gear B berpusing sebanyak 4 pusingan
........................................................................................................................

(1 markah) (b) Nyatakan alasan bagi ramalan kamu di (a) i. 4(b)
.........................................................................................................................

(1 markah) (c) Apakah hipotesis yang ingin dibuktikan dalam eksperimen di atas? 4(c)
......................................................................................................................... .........................................................................................................................

(1 markah) 4(d) (d) Apakah yang boleh dinyatakan tentang bilangan pusingan Gear C ?
......................................................................................................................... Jumlah (1 markah)

018

[ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

21
BAHAGIAN B TAMAT

018

SKIMA JAWAPAN (SAINS UPSR ± 018) BAHAGIAN A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. C A D C C A D C D A 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. C B C A B D D C D A 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. D A A B D B D C C B

BAHAGIAN B 1 a) Cacing dalam Vivarium A tersebar manakala cacing dalam Vivarium B berkumpul menjauhi cahaya // haba. (1/0 markah) b) Cacing di Vivarium A tersebar kerana kelembapan tanah tidak terjejas // Cacing di Vivarium B berkumpul kerana tidak suka cahaya // haba (dan perlukan kelembapan). (1/0 markah) i. Ada cahaya dan tiada cahaya // Ada haba dan tiada haba. ii. Jenis tanah // Kelembapan tanah // Bilangan cacing (2/1/0 markah)

c)

d)

Jika ada cahaya // haba, maka cacing akan bergerak menjauhi cahaya // haba. // Jika tiada cahaya, cacing akan bergerak ke seluruhan bekas/vivarium. ( 1/0 markah)

2 a) Untuk mengkaji hubungan antara warna permukaan bekas dengan suhu air. (1/0 markah) b) Jika warna permukaan hitam, suhu air bertambah/meningkat lebih cepat. // Jika warna permukaan berkilat, suhu air bertambah/meningkat lebih lambat. (1 markah) 44 oC (1/0 markah) 018 [ Lihat sebelah] SULIT

c)

SULIT

22

018

d) Mendatar, menaik, menaik, mendatar, menaik. (1/0 markah) e) Permukaan hitam menyerap haba lebih banyak // lebih cepat. // Permukaan berkilat menyerap haba sedikit // lebih lambat. // Suhu air dalam bekas permukaan hitam meningkat lebih cepat. // Suhu air dalam bekas permukaan berkilat meningkat lebih lambat. (1/0 markah)

3 a) Isipadu air dalam cerek T kurang daripada isipadu air dalam cerek U. // Saiz cerek T lebih besar berbanding saiz cerek U. (1/0 markah) b) Semakin bertambah isipadu air, semakin lama masa diambil untuk air mendidih. // Semakin bertambah besar isipadu cerek, semakin kurang masa diambil untuk air mendidih. (1/0 markah) c) Isipadu air // Saiz cerek dan Masa untuk mendidih (2/1/0 markah)
d)

Untuk mengkaji hubungan antara isipadu air // saiz cerek dengan masa yang diambil untuk air mendidih. (1/0 markah)

4 a) i) 8 kali (1/0 markah) ii) Garispusat/Saiz gear A adalah separuh daripada garispusat/saiz gear B. // Garispusat / Saiz gear B adalah dua kali garispusat/saiz gear A. (1/0 markah) b) Untuk mengkaji hubungan antara garispusat / saiz gear dengan bilangan pusingan gear. (1/0 markah) c) Semakin bertambah garispusat / saiz gear, semakin berkurang bilangan pusingan gear. (1/0 markah) d) Paling sedikit. 018 [ Lihat sebelah] SULIT

SULIT

23

018 (1/0 markah)

018

[ Lihat sebelah] SULIT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->