ă ă

Cărţile mele nu sunt
piramide, ele tind să fie un
haos foarte bine organizat
(…) eu n-aş putea scrie
altceva, şi nimeni altcineva
nu le-ar fi putut scrie.


Florin scrie un roman
-secvenţe narative -
• Tema: scrisul;
• Se pun în discuţie:
a. problema creaţiei:
b. raportul dintre
realitate şi ficţiune;
c. relaţia autor-
narator-personaj.
• Titlul: sugerează tema
textului, scrisul, şi
importanţa
personajului Florin în
structura naraţiunii.
ă ă
• Textul este construit
prin intermediul
inserţiei, ca o matrioşcă;
• Coerenţa celor trei
secvenţe este dată de
prezenţa personajelor
înrudite onomastic.
• Relatarea se face fie la
persoana I, fie la
persoana a III-a, de
către unul din personaje.


Cele trei secvenţe narative ale
textului

• Pot avea fiecare un titlu independent;

• Se leagă prin înlănţuire realizată prin
juxtapunere, sugerată grafic prin punctele de
suspensie de la sfârşitul unei secvenţe şi de la
începutul celeilalte.

Prima secvenţă narativă
• Prima secvenţă narativă ne
transpune într-o lume legendară, de
epocă, amintindu-ne de lumea
poveştilor sadoveniene, luând în
considerare timpul îndepărtat din
vremea lui Sturza Vodă, când se
petrec întâmplările şi atmosfera de
epocă realizată printr-o abundenţă
de arhaisme şi regionalisme.
• Naratorul relatează întâmplări
palpitante din viaţa plină de isprăvi
vitejeşti a haiducului Florea.
• Personajele primei secvente narative
sunt:Florea haiducul,Aniţa
crâşmăriţa,Căpitanul
Gealatu,Poteraşii,Calul.

Florea haiducul
• Duce o viaţă de fugar;
• Îl nemulţumesc
nedreptăţile şi doreşte
să facă dreptate celor
săraci;
• Obsesia lui este
căpitanul Gealatu de a
cărui răzbunare se
teme;
• Este aprig şi curajos.
Aniţa crâşmăriţa
• Aniţa crâşmăriţa,
voioasă şi zglobie
împarte zâmbete şi
cofe cu vin trecătorilor.
Atmosfera de la han
este veselă şi plină de
viaţă.
Căpitanul poterei, Gealatu
• Este mutilat fizic şi
sufleteşte;
• Evită o confruntare
directă cu haiducul
şi apelează la
vicleşuguri;
• Îşi va primi
pedeapsa
binemeritată.

Prima secvenţă se încheie cu imaginea impunătoare a
haiducului care „încalecă şi se avântă spre alte isprăvi
vitejeşti“.
A doua secvenţă narativă
ş ş
Tocmai când cititorul trăieşte intens
întâmplările, imaginându-şi că povestea
continuă cu alte isprăvi vitejeşti ale
haiducului, naratorul trece la a doua
secvenţă narativă folosind inserţia, iar
înlănţuirea secvenţelor se face prin
sintagma: „fără să bănuiască nicio clipă
adevărul, că nu trăieşte în realitate ci într-un
caiet pătat cu margarină şi dulceaţă“.
• Descoperim astfel că întâmplările din prima
secvenţă sunt fictive, ele constituind pagini
de literatură.
• Florin, narator şi personaj, apare în două
ipostaze:
a.scriitor al romanului haiducesc, scris în
caietul pătat cu margarină şi dulceaţă;
b. a doua ipostază a personajului este ceea de
copil al epocii moderne. Se aşează la
computer şi se joacă cel mai „tare“ joc,
„Duke“.
• Personajele celei de a doua secvente
narativa sunt: Florin;Gaşca
lui;Ana;Florina;Elena;Călăul dintr-a opta.
Florin

• Nu are decât 13 ani;
• Copil sensibil,
talentat şi cu o
imaginaţie bogată;
• Se grozăveşte cu
romanul său.
A treia secvenţă narativă
• În ultima secvenţă narativă,
întâmplările sunt plasate tot în
epoca modernă când domnul
Forescu, la el acasă scrie
povestea pe computer, pe care o
va duce la editură pentru a fi
introdu-să în manual.
• Ni se precizează cine este în
realitate Florin.
• Personajele secventei a treia
sunt: Domnul Florescu si
Poştăriţa.
Finalul naraţiunii
• Sfârşitul naraţiunii este foarte
interesant, din telegrama pe care o
aduce poştăriţa, se descoperă
numele celui care este narator, dar
şi personaj în calitate de scriitor al
povestirii.
• Lumea creată de autor, fiind o
lume fictivă, o lume care dă frâu
liber imaginaţiei, avem
posibilitatea, în finalul acestui text
literar să ne imaginăm alte
întâmplări ireale, palpitante
fascinante, care pot continua la fel:
fără ca domnul Florescu să
bănuiască că nici el nu trăieşte în
realitate, şi că autorul acestei opere
literare este Mircea Cărtărescu.

A……..…………….
Locul: hanul Aniţei
Timpul: Evul Mediu

Personaje: haiducul Florea
____________
____________

Narator: Florin  N1, pers. a I I I -a
A.Imaginea ( povestire inclusă în B. )
ROMANUL HAIDUCESC…

B. …………………………………….
Locul: camera lui Florin, la computer; pe
stradă
Timpul : zilele noastre
Personaje: Florin
____________
____________
Narator: Florescu, scriitorul
N2, pers. a I I I -a
•Rama interioară ( povestire inclusă în C.)
FLORIN SI GASCA…

C. ………………………….
Locul: acasă la scriitorul Florescu
Timpul: zilele noastre

Personaje: Florescu
________

Narator: Florescu, scriitorul  N3,narator - personaj,
pers. I
FLORESCU SCRIE UN TEXT PENTRU MANUAL…
C.Rama exterioară
•C. Romanul Haducesc
•B. Florin si gasca
•A. Florescu scrie un text…
Narator: Florin / Personaje: Florea haiducul, Ana, Gealatu

•Narator: Florescu - naratiune la pers a III-a
•/ Personaje: Florin, Anita, gasca
•Narator: Florescu –
naratiune la pers. I
•Personaje: Florescu,
postasita
Tema pentru acasă

• Pornind de la enunţul
“…fără ca domnul
Florescu să
bănuiască că nu
trăieşte în realitate”,
imaginează în scris o
nouă secvenţă
narativă, care să
continue firul
poveştii.

Autor: elev Cabau Raul - clsasa a VII-a
Ianuarie 2011