Sedinta 1.

Deoarece nu puteţi să vă relaxaţi în timp ce citiţi cartea, folosiţi strategia următoare:
Citiţi
mai întâi instrucţiunile. Puneţi apoi cartea la o parte, închideţi ochii şi urmaţi
instrucţiunile.
ată primul set de instrucţiuni:
!. "taţi comod pe un scaun şi închideţi ochii.
#. nspiraţi adânc şi, în timp ce expiraţi, relaxaţi$vă corpul.
%. &umăraţi încet înapoi, de la !'' la !.
(. maginaţi$vă un loc plin de tihnă pe care îl cunoaşteţi.
). "puneţi$vă în gând: *Corpul şi mintea îmi vor + întotdeauna într$o stare
perfectă de sănătate,.
-. După aceea, începeţi să număraţi de la ! până la ). "puneţi$vă în gând că atunci
când veţi deschide ochii, după ce aţi a.uns la numărul ), vă veţi simţi foarte trea/ şi
mai 0ine decât înainte. Când a.ungeţi cu numărătoarea la %, repetaţi acest lucru.
Când
deschideţi ochii, a+rmaţi$l din nou: *"unt perfect trea/ şi mă simt mai 0ine decât
înainte."
Şedinţa 2
Controlul minţii asupra corpului
!. "taţi comod pe un scaun şi închideţi ochii.
#. nspiraţi adânc şi, în timp ce expiraţi, relaxaţi$vă corpul.
%. &umăraţi încet înapoi, de la !'' la !.
(. maginaţi$vă un loc plin de tihnă pe care îl cunoaşteţi.
). "puneţi$vă în minte: *Corpul şi mintea îmi vor + întotdeauna într$o stare
perfectă de sănătate,.
-. După aceea începeţi să număraţi de la ! până la ). "puneţi$vă în minte că,
atunci când veţi deschide ochii, la numărul ), vă veţi simţi foarte trea/ şi mai 0ine
decât înainte. Când a.ungeţi cu numărătoarea la %, repetaţi acest lucru. Când
deschideţi
ochii, a+rmaţi$l din nou: *"unt perfect trea/ şi mă simt mai 0ine decât înainte,.
Pentru a avea control asupra corpului, tre0uie să vă controlaţi mai întâi mintea.
Pentru a
învăţa să vă controlaţi mintea, tre0uie să vă controlaţi nivelul alfa. Pentru a vă
controla nivelul
alfa, tre0uie să vă controlaţi starea de relaxare.
Ecranul minţii
Cel mai 0ine reuşim să ne controlăm mintea atunci când ţinem ochii îndreptaţi cam
cu #'
de grade deasupra ori/ontalei. 1u numesc această /onă *ecranul minţii2.
3olosirea ecranului minţii când ne a4ăm pe nivelul alfa repre/intă un mi.loc
important
pentru îm0unătăţirea sănătăţii.
5eţinând aceste explicaţii, puteţi continua procedeul început mai sus:
%. &umăraţi rar, în gând, de la !'' la !. 6şteptaţi cam o secundă între două
numere.
1
(. Când a.ungeţi la !, priviţi pe ecranul minţii o imagine în care arătaţi tânăr,
radios, sănătos şi atrăgător.
). 5epetaţi mental: *7mi voi păstra întotdeauna o stare perfectă de sănătate a
corpului şi a minţii,.
-. 6poi spuneţi$vă: *8oi număra de la ! la ). Când voi a.unge la ), voi deschide
ochii, şi mă voi simţi 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte,.
9. 7ncepeţi să număraţi. Când a.ungeţi la %, repetaţi: *Când voi a.unge la ), voi
deschide ochii, şi mă voi simţi 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte,.
:. Continuaţi să număraţi. Când a.ungeţi la ), deschideţi ochii şi a+rmaţi în gând
Şedinţa 3
Începerea autoajutorării
!; 7nchideţi ochii şi îndreptaţi$i uşor în sus, cam cu #' de grade, spre sprâncene.
#; &umăraţi rar, în gând, de la !'' la !. 3aceţi pau/e cam de o secundă între două
numere.
%; Când a.ungeţi la !, vi/uali/aţi$vă tânăr, radios, sănătos şi atrăgător.
(; 5epetaţi mental: *7mi voi păstra întotdeauna o sănătate perfectă a corpului şi a
minţii,.
); 6poi spuneţi$vă: *8oi număra de la ! la ). Când voi a.unge la ), voi deschide
ochii şi mă voi simţi 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte,.
-; 7ncepeţi să număraţi. Când a.ungeţi la %, repetaţi: *Când voi a.unge la ), voi
deschide ochii şi mă voi simţi 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte,.
9; Continuaţi să număraţi. Când a.ungeţi la ), deschideţi ochii şi a+rmaţi în gând:
*"unt perfect trea/, mă simt 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte.
Aceasta este realitatea".
Şedinţa 4
Un dram de precauţie
!. 7nchideţi ochii şi îndreptaţi$i uşor în sus, spre sprâncene.
#. &umăraţi lent, în gând, de la !'' la !. 3aceţi pau/e cam de o secundă între
două numere.
%. Când a.ungeţi la !, vi/uali/aţi$vă tânăr, radios, sănătos şi atrăgător.
(. 5epetaţi mental: *7mi voi păstra întotdeauna o sănătate perfectă a corpului şi a
mintii".
). 6poi spuneţi$vă: *8oi număra de la ! la ). Când voi a.unge la ), voi deschide
ochii şi mă voi simţi 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte,.
-. 7ncepeţi să număraţi. Când a.ungeţi la %, repetaţi: *Când voi a.unge la ), voi
deschide ochii şi mă voi simţi 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte,.
9. Când a.ungeţi la ), deschideţi ochii şi a+rmaţi în gând: *"unt perfect trea/, mă
simt 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte. 6ceasta este realitatea,.
6cum, folosiţi în timpul şedinţelor matinale de practică o imagine în care vă vedeţi
sănătos.
<ai târ/iu, dacă veţi avea o pro0lemă de sănătate, veţi + capa0il să direcţionaţi
vi/ual energia
creatoare, aşa cum a procedat =ag Po>ell pentru a$şi re/olva pro0lema lui de
sănătate.
Până atunci, este important să vă perfecţionaţi puterea de relaxare astfel încât să
a.ungeţi pe
2
nivelul alfa ori de câte ori vreţi să păstraţi în minte o anumită imagine. Chiar şi în
timpul
acestui antrenament, vă a.utaţi organismul să se păstre/e sănătos. maginea pe
care o
proiectaţi dimineaţa, /i de /i, în care vă vedeţi radiind de sănătate, devine e+cientă
şi poate +
prin ea însăşi un *medicament, puternic.
Depăşirea barierelor ascunse
6proape orice stres i/vorăşte din relaţiile dintre oameni. Dacă reuşiţi să identi+caţi
relaţia
stresantă care vă ,,virusea/ă,, atunci aţi găsit cau/a, şi vă puteţi concentra atenţia
asupra
modului în care să o înlăturaţi.
După ce aţi identi+cat sursa, imaginaţi$vă strângând mâna persoanei respective sau
îm0răţişând$o. "imţiţi că *vă împăcaţi,. "imţiţi iertarea care se manifestă între
dumneavoastră, cu reciprocitate.
Prin faptul că iertaţi, de fapt distrugeţi 0arierele ascunse care vă 0locau calea către
o
sănătate normală. Di/olvaţi prin imaginile mentale divergentele pe care le aveţi şi
veţi elimina
rezultatele fizice ale acelor divergente.
6cum treceţi la pasul (, în care vă imaginaţi sănătos şi a+rmaţi:
7mi voi păstra întotdeauna o sănătate perfect a corpului şi a minţii,. După aceea
număraţi de
la ! la ) şi deschideţi ochii.
"ă recapitulăm deci: am adăugat următorii paşi în şedinţa practică de dimineaţă ? îi
voi
numi 6, @ şi C şi îi voi ataşa la pasul %:
%6. 7ntre0aţi$vă în gând: ,De ce am această pro0lemă +/ica A2 6poi lăsaţi$vă mintea

caute.
%@. Când vă veţi gândi la o persoană anume, imaginaţi$vă acea persoană.
%C. maginaţi$vă că vă iertaţi reciproc. 6poi vi/uali/aţi$vă cum vă îm0răţişaţi, vă
strângeţi
mâna, /âm0iţi şi daţi apro0ator din cap. "imţiţi$vă 0ine pentru că faceţi aceste
lucruri.
8eţi descoperi că relaţia reală pe care o aveţi cu persoana respectivă s$a
îm0unătăţit. 8eţi
genera o schim0are, înlăturând o 0arieră care stătea în calea sănătăţii
dumneavoastră.
Şedinţa 5
Cum să vă ajutaţi medicul
!. 7nchideţi ochii şi îndreptaţi$i uşor în sus, spre sprâncene.
#. &umăraţi lent, în gând, de la !'' la !. 3aceţi pau/e cam de o secundă între
două numere.
3
6. 7ncepând cu scalpul, concentraţi$vă atenţia asupra diferitelor părţi ale
corpului, pornind dinspre cap către picioare şi relaxaţi$vă pe rând.
%. Când a.ungeţi la !, vi/uali/aţi$vă tânăr, radios, sănătos şi atrăgător.
6. 7ntre0aţi$vă în gând: ,,De ce am această pro0lemă +/icăA, 6poi lăsaţivă
mintea să caute.
@. Când vă veţi gândi la o persoană anume, imaginaţi$vă acea persoană.
C. maginaţi$vă că vă iertaţi reciproc. 6poi vi/uali/aţi$vă cum vă
îm0răţişaţi, vă strângeţi mâna, /âm0iţi şi daţi apro0ator din cap. "imţiţi$vă 0ine
pentru că faceţi aceste lucruri.
(. 5epetaţi mental: *7mi voi păstra întotdeauna o sănătate perfectă a corpului şi a
minţii,.
). 6poi spuneţi$vă: *8oi număra de la ! la ). Când voi a.unge la ), voi deschide
ochii şi mă voi simţi 0ine 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte .
-. 7ncepeţi să număraţi. Când a.ungeţi la %, repetaţi: *Când voi a.unge la ), voi
deschide ochii şi mă voi simţi 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte,.
9. Când a.ungeţi la ), deschideţi ochii şi a+rmaţi în gând: *"unt perfect trea/, mă
simt 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte. 6ceasta este realitatea,.
Şedinţa
Învin!erea stresului
!. 7nchideţi ochii şi îndreptaţi$i uşor în sus, spre sprâncene.
#. &umăraţi lent, în gând, de la !'' la !. 3aceţi pau/e cam de o secundă între
două numere.
6. 7ncepând cu scalpul, concentraţi$vă atenţia asupra diferitelor părţi ale corpului,
pornind dinspre cap către picioare şi relaxaţi$le pe rând.
%. Când a.ungeţi la !, vi/uali/aţi$vă tânăr, radios, sănătos şi atrăgător.
6. 7ntre0aţi$vă în gând: *De ce am această pro0lemă +/icăA, 6poi lăsaţi$vă
mintea să caute.
@. Când vă veţi gândi la o persoană anume, imaginaţi$vă acea persoană.
C. maginaţi$vă că vă iertaţi reciproc. 6poi vi/uali/aţi$vă cum vă îm0răţişaţi, vă
strângeţi mâna, /âm0iţi şi daţi apro0ator din cap. "imţiţi$vă 0ine pentru că
faceţi aceste lucruri.
(. 5epetaţi mental: *7mi voi păstra întotdeauna o sănătate perfectă a corpului şi a
minţii,.
). 6poi spuneţi$vă: *8oi număra de la ! la ). Când voi a.unge la ), voi deschide
ochii şi mă voi simţi 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte,.
-. 7ncepeţi să număraţi. Când a.ungeţi la %, repetaţi: *Când voi a.unge la ), voi
deschide ochii şi mă voi simţi 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte .
9. Când a.ungeţi la ), deschideţi ochii şi a+rmaţi în gând: *"unt perfect trea/,
Şedinţa "
#indecarea altora
!. 7nchideţi ochii şi îndreptaţi$i uşor în sus, spre sprâncene.
#. &umăraţi lent, în gând, de la !'' la !. 3aceţi pau/e cam de o secundă între
două numere.
6. 7ncepând cu scalpul, concentraţi$vă atenţia asupra diferitelor părţi ale
corpului dinspre cap către picioare, relaxându$le pe rând.
4
%. Când a.ungeţi la !, vi/uali/aţi$vă tânăr,
radios, sănătos şi atrăgător.
6. 7ntre0aţi$vă în gând: ,,De ce am această pro0lemă +/icăA, 6poi lăsaţi vă mintea
să caute.
@. Când vă veţi gândi la o persoană anume, imaginaţi$vă acea persoană.
C. maginaţi$vă că vă iertaţi reciproc. 6poi vi/uali/aţi$vă cum vă
îm0răţişaţi, vă strângeţi mâna, /âm0iţi şi daţi apro0ator din cap. "imţiţi$vă 0ine
pentru că faceţi aceste lucruri.
(. 5epetaţi mental: *7mi voi păstra întotdeauna o sănătate perfectă a
corpului şi a minţii.,
). 6poi spuneţi$vă: *8oi număra de la ! la ). Când voi a.unge la ), voi deschide
ochii, simţindu$mă 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte.,
-. 7ncepeţi să număraţi. Când a.ungeţi la %, repetaţi: *Când voi a.unge la ), voi
deschide ochii, simţindu$mă 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte.,
9. Când a.ungeţi la ), deschideţi ochii şi a+rmaţi în gând: *"unt perfect trea/, mă
simt 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte. 6ceasta este realitatea.,
Bedinţa :
#indecătorul este omul
!. 7nchideţi ochii şi îndreptaţi$i uşor în sus, spre sprâncene.
#. &umăraţi lent, în gând, de la !'' la !. 3aceţi pau/e cam de o secundă între
două numere.
6. 7ncepând cu scalpul, concentraţi$vă atenţia asupra diferitelor părţi ale corpului
dinspre cap către picioare, relaxându$le pe rând.
%. Când a.ungeţi la !, vi/uali/aţi$vă tânăr, radios, sănătos şi atrăgător.
6. 7ntre0aţi$vă în gând: *De ce am această pro0lemă +/icăA, 6poi lăsaţivă
mintea să caute.
@. Când vă veţi gândi la o persoană anume, imaginaţi$vă acea persoană.
C. maginaţi$vă că vă iertaţi reciproc. 6poi vi/uali/aţi$vă cum vă
îm0răţişaţi, vă strângeţi mâna, /âm0iţi şi daţi apro0ator din cap. "imţiţi$vă 0ine
pentru că faceţi aceste lucruri.
(. 5epetaţi mental: C7mi voi păstra întotdeauna o sănătate perfectă a corpului şi a
minţii.,
). 6poi spuneţi$vă: C8oi număra de la ! la ). Când voi a.unge la ), voi deschide
ochii, simţindu$mă 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte.2
-. 7ncepeţi să număraţi. Când a.ungeţi la %, repetaţi: *Când voi a.unge la ), voi
deschide ochii, simţindu$mă 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte.,
9. Când a.ungeţi la ), deschideţi ochii şi a+rmaţi în gând: *"unt perfect trea/, mă
simt 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte. 6ceasta este realitatea.,
Şedinţa $
Ener!ia vindecătoare
!. 7nchideţi ochii şi îndreptaţi$i uşor în sus, spre sprâncene.
#. &umăraţi lent, în gând, de la !'' la !. 3aceţi pau/e cam de o secundă între
două numere.
6. 7ncepând cu scalpul, concentraţi$vă atenţia asupra diferitelor părţi ale
corpului dinspre cap către picioare, relaxându$le pe rând.
%. Când a.ungeţi la !, vi/uali/aţi$vă tânăr, radios, sănătos şi atrăgător.
5
6. 7ntre0aţi$vă în gând: *De ce am această pro0lemă +/icăA, 6poi lăsaţivă
mintea să caute.
@. Când vă veţi gândi la o persoană anume, imaginaţi$vă acea persoană.
C. maginaţi$vă că vă iertaţi reciproc. 6poi vi/uali/aţi$vă cum vă
îm0răţişaţi, vă strângeţi mâna, /âm0iţi şi daţi apro0ator din cap. "imţiţi$vă 0ine
pentru că faceţi aceste lucruri.
(. 5epetaţi mental: C7mi voi păstra întotdeauna o sănătate perfectă a corpului şi a
mintii.”
). 6poi spuneţi$vă: *8oi număra de la ! la ). Când voi a.unge la ), voi deschide
ochii, simţindu$mă 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte.,
-. 7ncepeţi să număraţi. Când a.ungeţi la %, repetaţi: *Când voi a.unge la ), voi
deschide ochii, simţindu$mă 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte.,
9. Când a.ungeţi la ), deschideţi ochii şi a+rmaţi în gând: *"unt perfect trea/, mă
simt 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte. 6ceasta este realitatea.,
Şedinţa %&
Dorinţa' aşteptările po(itive şi )ncrederea
!. 7nchideţi ochii şi îndreptaţi$i uşor în sus, spre sprâncene.
#. &umăraţi lent, în gând, de la !'' la !. 3aceţi pau/e cam de o secundă între
două numere.
6. 7ncepând cu scalpul, concentraţi$vă atenţia asupra diferitelor părţi ale corpului
dinspre cap către picioare, relaxându$le pe rând.
%. Când a.ungeţi la !, vi/uali/aţi$vă tânăr, radios, sănătos şi atrăgător.
6. 7ntre0aţi$vă în gând: *De ce am această pro0lemă +/icăA, 6poi lăsaţivă
mintea să caute.
@. Când vă veţi gândi la o persoană anume, imaginaţi$vă acea persoană.
C. maginaţi$vă că vă iertaţi reciproc. 6poi vi/uali/aţi$vă cum vă
îm0răţişaţi, vă strângeţi mâna, /âm0iţi şi daţi apro0ator din cap. "imţiţi$vă 0ine
pentru că faceţi aceste lucruri.
(. 5epetaţi mental: C7mi voi păstra întotdeauna o sănătate perfectă a corpului şi a
minţii.2
6
). 6poi spuneţi$vă: *8oi număra de la ! la ). Când voi a.unge la ), voi deschide ochii,
simţindu$mă 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte.,
-. 7ncepeţi să număraţi. Când a.ungeţi la %, repetaţi: *Când voi a.unge la ), voi
deschide
ochii, simţindu$mă 0ine şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte.,
9. Când a.ungeţi la ), deschideţi ochii şi a+rmaţi în gând: *"unt perfect trea/, mă
simt 0ine
şi perfect sănătos, mult mai 0ine decât înainte. 6ceasta este realitatea.,
7