Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR STRUCTURA SUBIECTULUI
2007
CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE
DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2007

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

În cadrul probei, sunt vizate capacităti şi competenţe profesionale de specialitate şi metodice - la
nivel teoretic, operaţional şi creator - potrivit profilului de competenţă descris în Programa de
titularizare pentru limba şi literatura franceză, 2007.


STRUCTURA SUBIECTULUI

I. LIMBA FRANCEZĂ 30 de puncte
Se solicită expunerea unui subiect de limbă franceză, conform Programei pentru concursul
de titularizare.
Acest subiect poate propune :
• tratarea punctuală a unui fapt de gramatică (forme, contexte de utilizare etc.);
• activităti pornind de la un text :
- identificarea / interpretarea unor elemente de conţinut ale textului ;
- identificarea / explicarea unor structuri lingvistice ale textului ;
- rezolvarea unor exerciţii lexico-gramaticale (Ex.: trecere de la discursul direct la
discursul indirect sau invers etc.)

III. LITERATURA FRANCEZĂ 30 de puncte
Se solicită expunerea unui subiect de literatură franceză (prezentarea unui scriitor francez,
a operei sale, contextualizare istorică şi culturală, importanţa operei sale pentru evoluţia
literaturii franceze, modernitatea operei etc.), conform Programei pentru concursul de
titularizare.
Candidaţii vor avea în vedere şi posibilitatea formulării subiectelor sub forma unor
comentarii de text / analize de text în perspectivă didactică.*

II. DIDACTICA / METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI 30 de puncte
Se solicită construirea unei secvenţe didactice conţinând exerciţii /activităţi de exploatare
didactică a unor elemente de gramatică / lexic / pragmalingvistică (acte de limbaj etc.), în
concordanţă cu aspectele propuse (temă, obiective, grup- ţintă, etapele didactizării).

Se acordă din oficiu 10 puncte


NOTA.*
Pentru toate subiectele de mai sus, se va acorda o atenţie specială dificultăţilor de achiziţie
specifice elevilor români; subiectele vor fi tratate în special din perspectiva aplicării la clasă.
Candidaţii vor avea în vedere faptul că subiectele pot fi formulate şi sub forma unor eseuri
argumentate.
Candidaţii au libertatea de a trata subiectele pe baza oricăruia dintre materialele bibliografice
indicate în Programa de limba şi literatura franceză pentru concursul de titularizare 2007.
_________________________________
* Precizări cuprinse în Programa de limba şi literatura franceză pentru concursul de titularizare, 2007.